P. 1
Peranan Guru Sekolah Rendah

Peranan Guru Sekolah Rendah

|Views: 191|Likes:
Published by heuling

More info:

Published by: heuling on Aug 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

1. Menjelaskan pelbagai peranan guru dalam konteks pengurusan di sekolah. 2. Menghuraikan amalan guru yang dapat memenuhi fungsi guru sesuai dengan pendidikan semasa.

MALAYSIA ` Sebuah negara membangun.
`

Matlamat : menjadi negara maju berteraskan industri mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020 (Wawasan 2020).

3

1.Mewujudkan bangsa Malaysia yg bersatu-padu. 2. Melahirkan masyarakat berjiwa bebas, yakin terhadap diri sendiri, bangga dgn apa yg dicapai serta cekap menghadapi rintangan, sentiasa mengejar kecemerlangan & dihormati oleh rakyat negara lain.

4

3. Membentuk masyarakat demokratik yg matang. 4. Membentuk masyarakat bermoral & beretika dgn warganya mempunyai nilai keagamaan & kerohanian yg utuh. 5. Mewujudkan masyarakat liberal & bertolak ansur. 6. Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif.

5

Mewujudkan masyarakat berbudi & berbudaya penyayang. 6 . 8. 9. Mewujudkan masyarakat makmur & tinggi daya saing & ketahanan dinamik serta tangkas menghadapi perubahan. Menjamin pembentukan masyarakat yg adil dalam bidang ekonomi.7.

` Matlamat ini menuntut kita (guru) memperkemaskan aspek pembangunan modal insan seperti mana terdapat dalam misi nasional (misi negara) : ³ pembangunan modal insan berminda kelas pertama sebagai pemangkin untuk melonjakkan Malaysia ke peringkat status negara maju.´ 7 .

` Pembangunan modal insan bermaksud membangunkan insan agar memiliki kekuatan intelek. emosi dan jasmani selari dengan tuntutan FPK. . sosial.

9 . berketrampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w/negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh & bersepadu untuk melahirkan insan yg seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Dalam era globalisasi. ` . iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. peranan guru semakin kompleks dan mencabar.Tanggunjawab Guru ` Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi.

agen perubahan. agen sosial. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa. . pembentuk tingkahlaku.` Guru sek. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. bertindak sebagai pembimbing.

batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman. ` . Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia. akhirat. lahir.` Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. pendidikan dll.

menguasai. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan. .` Pengamal ilmu membawa maksud mencintai.

.menghadiri kursus/seminar/forum .pembacaan .serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.` Guru perlu mengamalkan sikap ingin µbelajar untuk mengajar¶. sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .kolaborasi dengan rakan sejawat .menjalankan penyelidikan .

Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang. guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan. .` ` Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.

..Pelaksanaan tugasnya.Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin. bentuk perhubungan & interaksinya. . .berupaya untuk berfikir & bersikap positif. keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur.

` Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .perkembangan ilmu berlaku secara berterusan .dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta . .dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid .

Antaranya ialah: . .melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat. guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan.mempersiapkan diri dari segi keilmuan .Menurut Mohd. . Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu.

Disamping amalan nilai. guru seharusnya dilengkapi dengan : - Ilmu Pengetahuan dan Kemahiran .

Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

Teori2 pembelajaran -Humanisme. emosi II.Sosial. Behaviourisme.Ilmu Psikologi Contoh: I. fizikal. kognitif dan Konstruktivisme dll . Teori2 perkembangan -kognitif.

Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya.  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi. konflik antara guru & guru. guru & staf bukan akademik dll. corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. . Contoh: masalah disiplin.

kemahiran generik.kemahiran pedagogi dan .Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: . .

I. serta pengurusan bilik darjah. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Dengan kata lain. ` Sebagai satu bidang kajian yang luas. 24 . pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 25 .

kemahiran komunikasi .kemahiran belajar .kemahiran berfikir .II. .kemahiran menilai dll.kemahiran fasilitator . Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : .kemahiran ICT .

Sebagai pengamal ilmu. berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. . guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat.

pengetahuan & kemahiran tertentu. bimbingan merujuk kpd pemberian bantuan atau pertolongan yg betul kpd murid. Menurut Crow dan Crow(1983): Dalam konteks pendidikan.  Sherzer dan Stone mendefinisikan bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing individu yg memerlukannya untuk mencapai kefahaman. .

Fasilitator III. Model . Perancang II. Penyampai ilmu V. Pembimbing VII.al.(1993) menegaskan antara tanggungjawab sosial guru ialah seperti berikut: I. Pengurus pembelajaran IV. et.` Shahril @ Charil Marzuki. Pembentuk akhlak VI.

Membimbing pelajar mengenalpasti kekuatan & kelemahan diri serta minat terhadap bidang yg diceburi. .I. agar potensi murid dapat dioptimumkan. menyemai minat & motivasi terhadap mata pelajaran agar dapat meningkatkan prestasi murid. II.

emosi.III. IV. . Membimbing pelajar menjadi insan yg positif & dapat memberi sumbangan kpd masyarakat. mental & fizikal. Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran. sosio emosi dan kesihatan agar dapat membuat penyesuaian peribadi dlm aspek sosial.

Bimbingan untuk perkembangan murid. . .I.Guru membimbing ke arah pembentukan personaliti & konsep kendiri positif.

Bimbingan untuk pemulihan .Contoh: ponteng. Bimbingan sebagai langkah pencegahan .untuk murid lemah bagi meningkatkan prestasi diri. buli & penyalahgunaan dadah. . III.II.Tujuan utk mencegah berlakunya masalah dalam pembelajaran murid.

Krisis merujuk kpd kes2 kritikal seperti bertumbuk.Bagi masalah serius.IV. . guru perlu serahkan murid tersebut kpd pihak yg lebih mempunyai authoriti untuk mengendalikan kes. . penyalahgunaan dadah dll. Bimbingan menghadapi krisis .

. Bimbingan yg diberi akan dapat menolong murid menyediakan perancangan persekolahan sesuai dgn kebolehan. akademik dll. emosi.Guru sebagai pembimbing haruslah sentiasa menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi. minat & perkembangan masing2. sosial.

diberi pertimbangan dan dinilai untuk sesuatu tujuan.Richard.C: Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses yang melibatkan sesuatu pengalaman dikutip. J. .

teliti dan bersungguhsungguh terhadap kepercayaan atau sesuatu yang didakwa sebagai pengetahuan.berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yang terhasil daripada pemeriksaan itu .Dewey (1975) : Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif.

. sikap. pengetahuan dan amalan sendiri yang melibatkan proses merenung.Refleksi merupakan usaha penuh sedar seseorang individu memaknakan pengalamannya ke arah membantu meningkatkan celik akal mengenai kepercayaan.membuat justifikasi serta mengemukakan cadangan dan tindakan untuk membaiki diri.menganalisis.

³Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behaviour critically and continuously refining it´ .

kritis dan kreatif ` Menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja ` Melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan ` Mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual.Membantu: ` Membuat penilaian kendiri ` Berfikir secara analitik.nilai dan estetika ` Mengubah tingkahlaku .moral.

apa tindakan saya akan ambil?) PERASAAN (Apakah yg saya rasa & fikirkan masa itu?) KESIMPULAN (Apakah tindakan lain yg mungkin saya ambil?) ANALISIS (Apakah pengertian situasi itu pada saya)? PENILAIAN (Apakah yg baik/buruk tentang pengalaman itu?) .DISKRIPSI (Apakah yg telah berlaku?) PELAN TINDAKAN (Jika peristiwa sama berlaku lagi.

kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987) .Dalam konteks perguruan.

` Pendidik yg prihatin dgn permasalahan yg dihadapi pelajar akan melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap P&P demi meningkatkan pencapaian pelajar & mengatasi setiap masalah yg timbul. .

guru juga ` Budaya penyelidikan & penulisan wajib dipupuk dalam kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara profesional. . merupakan seorang penyelidik.` Sebagai seorang pendidik.

how are we going to resolve the problem.why things are happening that way . .Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yg memerlukan kesedaran tinggi tentang: .what¶s going on .

bukan hanya berdasarkan pendapat-pendapat tertentu. . guru wajar menjadikan profesion keguruan a researhbased profesion & amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik melalui budaya penyelidikan.` Untuk meningkatkan profesionalisme diri.

-Guru yg melaksanakan penyelidikan boleh mengubahsuai strategi P&P yg dapat menarik perhatian murid. .-untuk mengesan keadaan & masalah dalam amalan2 pendidikan atau masalah sosial murid2 yg memerlukan tindakan susulan bagi mengatasi masalah yg timbul.

` Penyelidikan tindakan adalah satu bentuk penyelidikan yg dilaksanakan oleh guru untuk guru & tentang guru. ` . Segala persoalan kajian dalam PT datang daripada perasaan ingin tahu tentang permasalahan yg diperhatikan.

. Bertindak III. seorang ahli psikologi sosial: Proses penyelidikan tindakan ditinjau sebagai suatu kitaran tindakan/ kajian berlingkaran yg merangkumi 4 peringkat: I. Memerhati IV. Membuat reflektif. Merancang II.Kurt Lewin (1952).

` ` ` ` ` ` Pendekatan untuk membaiki amalan dalam tugas harian Fokus utama ke atas amalan untuk memahami dan membaiki Merujuk kpd situasi sebenar Tindakan praktis untuk mengatasi masalah Amalan kpd teori yg bersesuaian Dilaksanakan secara berterusan .

.Pengurusan bilik darjah .Dll.Contoh: .Penggunaan strategi. kaedah dan teknik mengajar .Penggunaan bahan2 pelajaran .Masalah disiplin .

.` ` ` ` ` Merapatkan jurang antara teori dgn praktis dalam aktiviti P&P Mengesan & memperbaiki kelemahan dalam sesi pengajaran Meningkatkan keberkesanan proses P&P Meningkatkan ilmu & pemahaman amalan bilik darjah Hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan oleh semua guru. khususnya jika seseorang guru itu menghadapi masalah yg hampir sama.

. iaitu masyarakat dan individu. Sosialisasi dari sudut pandangan masyarakat adalah proses penyelarasan individu2 baru anggota masyarakat ke dalam pandangan hidup yg terorganisasi & mengajar mereka tradisi2 budaya masyarakatnya.Konsep Sosialisasi Broom(1981) menghuraikan aspek sosialisasi dari dua pandangan.

seseorang dapat membentuk identiti. sosialisasi adalah tindakan mengubah keadaan manusia dari human-animal menjadi human-being untuk menjadi makhluk sosial & anggota masyarakat yg sesuai dgn kebudayaannya. mengembangkan nilai2 & aspirasi2. Sosialisasi dari sudut individu.` Dgn kata lain. Hasil interaksi dgn orang lain. merupakan proses mengembangkan diri. ` .

yg ` . sikap.` Proses sosialisasi menghendaki seseorang individu mempelajari & menerima nilai. kemahiran & peranan yg dapat membentuk personalitinya & menyatukannya ke dlm kelompok masyarakat. Ia melibatkan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat.

nilai dan sahsiah murid yg sempurna selaras dgn kehendak masyarakat. memberi peluang kpd murid untuk menguasai pelbagai ilmu & kemahiran yg difikirkan sesuai untuk perkembangan diri & masyarakat. memupuk sikap. Sebagai agen sosialisasi. II. . guru perlu: I.` Guru adalah agen sosialisasi kpd murid.

.III. IV. norma & kehendak masyarakat. Memastikan perubahan & perkembangan tingkahlaku murid adalah mengikut nilai. Bertanggungjawab untuk memodenisasikan masyarakat dalam semua bidang untuk meningkatkan perkembangan & kemajuan negara.

turut terlibat dgn aktiviti2 kemasyarakatan yg dianjur oleh komuniti setempat seperti aktiviti kebudayaan.V. Mempunyai hubungan rapat dgn masyarakat & boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai2 positif kpd ahli masyarakat. v. . gotongroyong. kelas bimbingan dll.

. bersopan. memelihara & mengekalkan budaya & norma yg baik adalah tinggi.Jangkaan & harapan masyarakat terhadap guru untuk meningkatkan kualiti kehidupan. penyayang dsb dalam kehidupan hariannya. Oleh itu guru perlu mengamalkan nilai2 murni seperti berbudi bahasa. hormatmenghormati.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->