Peranan sosiologi seni visual

Sosiologi adalah kajian tentang manusia dan masyarakat dan interaksi antara manusia dalam konteks masyarakat. Dalam erti kata lain, ia merupakan kajian respons individu ataupun sekumpulan manusia terhadap sesuatu perubahan atau tindakan. Respons itu adalah mudah difahami sebagai sub-budaya iaitu suatu tinfak balas setempat yang dipakai oleh sekumpulan manusia yang memiliki pemikiran yang agaik sama. Tidakan dan perubahan merujuk kepada satu hasil idea ataupun keluaran barang nyata ke dalam sesuatu masyarakat. Contohnya, manusia anggap orang yang mempunyai HIV positif adalah daripada kumpulan homoseksual. Jadi, anggapan (subbudaya) adalah tidak semestinya betul, sebaliknya adalah dipengaruhi oleh fikiran orang lain dan persekirannya. Contohnya, adalah seseorang yang pembawa HIV semestinya tergolong di kumpulan homoseksual? Dalam kajian seni visual, sosiologi adalah memfokus kepada pandangan manusia terhadap penghasilan sesuatu karya. Biasanya, stereotaip masyarakat menganggap golongan yang mengikuti aliran seni adalah kumpulan yang tidak pandai dan aliran ini adalah bagi orang yang tidak mampu belajar. Pandangan ini adalah salah satu kajian tergolong dalam sosiologi berdasarkan kajian seperti soal selidik dsb. Namun, peranan sosiologi dalam seni visual adalah lain. Ini bermaksud kegunaan seni visual dalam kehidupan individu dan masyarakat. Antara peranannya dari perspektif sosiologi adalah seperti berikut:
y

Panduan hidup: sejak dahulu hingga zaman moden, gambar berfungsi sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu aktiviti. Orang dahulu melukis pengalaman daripada pengembaraan dan pemburuan pada dinding gua sebagai iktibar untuk hidup. Zaman sekarang pula, banyak yang mnggunakan gambar untuk menjelaskan sesuatu situasi dan subjek secara ringkas.

y Rekreasi: seni merupakan suatu aktiviti seperti hobi untuk melepaskan tekanan. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. Pembelajaran SV. risalah. semangat dan perasaan melalui SV. idea.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara. Persekitaran. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. Nasionalisme . Ia juga membangkitkan semangant untuk mencintai persekitaran negara dengan meletakkan poster di merata-rata tempat. maklumat dan mesej dapat dijalankan dengan mudah jika adanya laman web. . karya Lai Foog Mooi. y Persekitaran: penggunaan grafik adalah cara yang paling mudah bagi memupuk semangat mencintai alam y Ritual / Upacara: banyak karya seni mempunyai ciri-ciri keagamaan dan kebudayaan yang mana ianya menggalakkan pemujaan serta mengukuhkan sesuatu kaum. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. poster. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. y Propaganda: sebaran sesuatu idea. y Komersil / Ekonomi: seni visual telah dijadikan sebagai suatu produk yang berharga seperti majalah. Pembelajaran SV. manifestasi.pemikiran. catan. Ia boleh menjadi suatu sumber pendapatan bagi mereka yang bekerja dalam bidang ini.Kesedaran nilai persekitaran. papan tanda dsb.Falsafah. y Nasionalisme: seni visual sebagai alat untuk menggambarkan semangat patriotik terhadap negara sendiri. Banyak yang menggunakannya untuk mencipta sesuatu semata-mata untuk kepuasan diri. arca dsb. Antara contohnya Rumah rakit ± Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung.

gaya. Pemujukan. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan.SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. Pembelajaran SV. Perniagaan dan perdagangan. Semangat Bumi. Contohcontohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster.Hasil seni SV berasaskan kepada faktor cita rasa. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri. Spiritual ± SV untuk ketenangan. karya Patrick Ng Kah Onn. dan Udara.Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. karya Awang Damit Ahmad. Contohnya Poskad kepada Dunia. Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. kepuasan dan keselesaan. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri.Pembelajaran SV.Propaganda. hasrat atau kepercayaan. Air. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Contohnya. fungsi dan kegunaan.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. pengaruh dan kuasa. . Contohnya penghasilan batik dan songket. Pengeluaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful