Peranan sosiologi seni visual

Sosiologi adalah kajian tentang manusia dan masyarakat dan interaksi antara manusia dalam konteks masyarakat. Dalam erti kata lain, ia merupakan kajian respons individu ataupun sekumpulan manusia terhadap sesuatu perubahan atau tindakan. Respons itu adalah mudah difahami sebagai sub-budaya iaitu suatu tinfak balas setempat yang dipakai oleh sekumpulan manusia yang memiliki pemikiran yang agaik sama. Tidakan dan perubahan merujuk kepada satu hasil idea ataupun keluaran barang nyata ke dalam sesuatu masyarakat. Contohnya, manusia anggap orang yang mempunyai HIV positif adalah daripada kumpulan homoseksual. Jadi, anggapan (subbudaya) adalah tidak semestinya betul, sebaliknya adalah dipengaruhi oleh fikiran orang lain dan persekirannya. Contohnya, adalah seseorang yang pembawa HIV semestinya tergolong di kumpulan homoseksual? Dalam kajian seni visual, sosiologi adalah memfokus kepada pandangan manusia terhadap penghasilan sesuatu karya. Biasanya, stereotaip masyarakat menganggap golongan yang mengikuti aliran seni adalah kumpulan yang tidak pandai dan aliran ini adalah bagi orang yang tidak mampu belajar. Pandangan ini adalah salah satu kajian tergolong dalam sosiologi berdasarkan kajian seperti soal selidik dsb. Namun, peranan sosiologi dalam seni visual adalah lain. Ini bermaksud kegunaan seni visual dalam kehidupan individu dan masyarakat. Antara peranannya dari perspektif sosiologi adalah seperti berikut:
y

Panduan hidup: sejak dahulu hingga zaman moden, gambar berfungsi sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu aktiviti. Orang dahulu melukis pengalaman daripada pengembaraan dan pemburuan pada dinding gua sebagai iktibar untuk hidup. Zaman sekarang pula, banyak yang mnggunakan gambar untuk menjelaskan sesuatu situasi dan subjek secara ringkas.

maklumat dan mesej dapat dijalankan dengan mudah jika adanya laman web. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. Ia juga membangkitkan semangant untuk mencintai persekitaran negara dengan meletakkan poster di merata-rata tempat. Persekitaran. catan. y Nasionalisme: seni visual sebagai alat untuk menggambarkan semangat patriotik terhadap negara sendiri.Kesedaran nilai persekitaran. risalah. arca dsb. Pembelajaran SV. y Komersil / Ekonomi: seni visual telah dijadikan sebagai suatu produk yang berharga seperti majalah. Nasionalisme . semangat dan perasaan melalui SV. y Propaganda: sebaran sesuatu idea. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai.pemikiran. Banyak yang menggunakannya untuk mencipta sesuatu semata-mata untuk kepuasan diri. y Persekitaran: penggunaan grafik adalah cara yang paling mudah bagi memupuk semangat mencintai alam y Ritual / Upacara: banyak karya seni mempunyai ciri-ciri keagamaan dan kebudayaan yang mana ianya menggalakkan pemujaan serta mengukuhkan sesuatu kaum. karya Lai Foog Mooi. .Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara. poster. manifestasi. Pembelajaran SV.Falsafah.y Rekreasi: seni merupakan suatu aktiviti seperti hobi untuk melepaskan tekanan. Antara contohnya Rumah rakit ± Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. papan tanda dsb. Ia boleh menjadi suatu sumber pendapatan bagi mereka yang bekerja dalam bidang ini. idea. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan.

fungsi dan kegunaan. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri. Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. gaya. Contohnya Poskad kepada Dunia. Semangat Bumi.Hasil seni SV berasaskan kepada faktor cita rasa. pengaruh dan kuasa. Air. karya Awang Damit Ahmad. Contohnya penghasilan batik dan songket. Pembelajaran SV. Pengeluaran.Propaganda. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor. . karya Patrick Ng Kah Onn. Perniagaan dan perdagangan.SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. kepuasan dan keselesaan. hasrat atau kepercayaan.Pembelajaran SV.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Pemujukan. Spiritual ± SV untuk ketenangan. dan Udara. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri.Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Contohnya. Contohcontohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful