.

.

'Saya jatuh cinta seni tulisan Jawi' ± BH 29/6/08

Kang Kyoung Seok . Dr.Prof.

bangsa. pelajar dapat: ‡ mengaplikasikan kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan lancar (pengetahuan). ‡ menghargai warisan agama. .OBJEKTIF Selepas mengikuti kursus ini. dan ‡ mengemukakan saranan penyelesaian berdasarkan bukti yang kukuh dengan menyempurnakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan (kemahiran insaniah). dan negara dalam konteks pembinaan jati diri (sosial).

kata berimbuhan.SINOPSIS ‡ Kursus ini melibatkan perbincangan mengenai sejarah dan perkembangan tulisan Jawi. . kaedah mengeja kata dasar bahasa Melayu asli. kata-kata pinjaman. bentuk-bentuk huruf Jawi. dan latihan membaca Jawi klasik. jenis-jenis ejaan Jawi.

ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum.KANDUNGAN 1 ‡ Sejarah tulisan Jawi. perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi ‡ Huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi. . dan bentuk huruf Jawi ‡ Jenis ejaan Jawi: ejaan tradisi.

KANDUNGAN 2 ‡ Kaedah mengeja Jawi: diftong. mengeja daripada hurufhuruf tertentu. dan kata berimbuhan. ‡ Latihan menulis dan membaca Jawi ‡ Tulisan khat dan Jawi klasik ‡ Masa hadapan tulisan Jawi . kata gabungan. glotis. kata pinjaman. homograf. kata ulang. geluncuran. gelinciran.

PENILAIAN Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai mengikut peratusan di bawah:  Ujian Pertengahan Semester  Tugasan (Kertas Kerja)  Peperiksaan Akhir : 30% : 30% : 40% .

‡ Nilaian markah: 30 Markah ‡ Masa menjawab: 1 jam 15 minit. ‡ Mengandungi 60 soalan berbentuk objektif yang merangkumi unit 1 topik 1 hingga unit 3 topik 5 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi.PEPERIKSAAN ‡ Peperiksaan Pertengahan Semester. .

PEPERIKSAAN Contoh Soalan: Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah: a. 31 d. 40 . 25 b. 30 c. 35 e.

mengandungi 60 soalan (30 markah) ‡ Soalan yang diberikan merangkumi keseluruhan isi kandungan Unit 4 hingga 7 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi.Peperiksaan Akhir ‡ Mengandungi dua bahagian: ‡ Bahagian A: Objektif. .

. ‡ Masa menjawab 1 jam 30 minit. ‡ Soalan pada Bahagian B berbunyi: ± Jawikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). Ia bertujuan menguji kemahiran menulis dan membaca Jawi.Peperiksaan Akhir ‡ Bahagian B: Esei. *Tarikh. mengandungi 2 soalan (10 markah) yang mesti dijawab. ± Rumikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). masa dan tempat bagi kedua-dua peperiksaan akan dimaklumkan oleh pihak PPL.

Peperiksaan Akhir ‡ Contoh soalan: 1.´ . Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jawikan petikan berikut: ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.

þ 9 . . Rumikan petikan berikut: .Peperiksaan Akhir ‡ 2.

Rahsia Ejaan Jawi (edisi ejaan Rumi). Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008 (Edisi ke-2). ‡ Hashim Musa. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ‡ Za¶ba. 2006. Shah Alam: Cerdik Publication. 2003. ‡ Hamdan Abdul Rahman. 2009. ‡ Matlob. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (edisi kedua). 1999. Pandai Jawi. .RUJUKAN ‡ Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi.

0 dan Kamus 3 Bahasa! (dalam talian) http://www. http://www. Jawi Multikey (dalam talian) http://www.ashtech. Keistimewaan Jawi Translater Versi 5.my/site/ ‡ Nik Muhammad Nik Abdul Kadir.com/masjid/jawi.next-q.com. (dalam talian) Koleksi Digital.ejawi.al-azim. Ejawi.php?go=jawi . 1991.RUJUKAN ‡ Al-Azim. (dalam talian) http://www.com.com.htm ‡ Next-Q Technologies.htm ‡ Konvensyen Tulisan Jawi.my/koleksi_digital/konvension/d efault&s=1&oid=61.net/converter. 1421 H.net. 2006.

14. Rumi Kita Lima Manusia Ini Itu Jika Dia Demikian Jawi þ . 10. 2. 15. 9. Rumi Ada Tiada Pada Kepada Dari Daripada Maka Ia Jawi Bil. 6. 13. 16. 7. 1. 5. 4. 3. 12.Unit 1: Ejaan Tradisional Bil. 8. 11.

´..semestinya berkembang sehingga sampai kepada diubah kepada: ³Bentuk menjadi (tatkala) ini telah berkembang dalam ejaan sekarang´.Ralat dalam Modul Halaman 15: ³Bentuk (tatkala) ini.. .

. . dan alif maqsurah atau ye ( ).´ .Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 36 huruf... . tetapi tidak termasuk lam alif ( ).. hamzah ( ).´ diubah kepada: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 31 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).Ralat dalam Modul Halaman 33: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 30 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 37 huruf.

46 61 64 67 70 74 75 75 76 Perkataan Beta Wahyu Pola u + i Gu Seru Panaroma Habuan Haluan Dirgahayu Perubahan Demikian Talu Pola u + u Gol Serbu Panorama Dimasukkan ke dlm. senarai pertama Dimasukkan ke dlm.Ralat dalam Modul Hal. senarai pertama Dipadamkan .

sila gunakan nota/tugasan terkini.PENUTUP ‡ Nota kuliah pertemuan bersemuka pertama dan peperiksaan pertengahan semester merangkumi unit 1 hingga 3 dalam modul BBM3402. ‡ Jika terdapat percanggahan antara modul BBM3402 dengan nota/tugasan terkini yang disediakan pensyarah. . ‡ Semoga pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dan jujur dengan ilmu akan berjaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful