.

.

'Saya jatuh cinta seni tulisan Jawi' ± BH 29/6/08

Dr.Prof. Kang Kyoung Seok .

.OBJEKTIF Selepas mengikuti kursus ini. bangsa. dan negara dalam konteks pembinaan jati diri (sosial). pelajar dapat: ‡ mengaplikasikan kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan lancar (pengetahuan). ‡ menghargai warisan agama. dan ‡ mengemukakan saranan penyelesaian berdasarkan bukti yang kukuh dengan menyempurnakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan (kemahiran insaniah).

kata-kata pinjaman. dan latihan membaca Jawi klasik. .SINOPSIS ‡ Kursus ini melibatkan perbincangan mengenai sejarah dan perkembangan tulisan Jawi. kaedah mengeja kata dasar bahasa Melayu asli. kata berimbuhan. bentuk-bentuk huruf Jawi. jenis-jenis ejaan Jawi.

dan bentuk huruf Jawi ‡ Jenis ejaan Jawi: ejaan tradisi. . ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum.KANDUNGAN 1 ‡ Sejarah tulisan Jawi. perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi ‡ Huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi.

homograf. kata ulang. kata gabungan. mengeja daripada hurufhuruf tertentu. kata pinjaman. ‡ Latihan menulis dan membaca Jawi ‡ Tulisan khat dan Jawi klasik ‡ Masa hadapan tulisan Jawi . geluncuran. glotis. dan kata berimbuhan.KANDUNGAN 2 ‡ Kaedah mengeja Jawi: diftong. gelinciran.

PENILAIAN Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai mengikut peratusan di bawah:  Ujian Pertengahan Semester  Tugasan (Kertas Kerja)  Peperiksaan Akhir : 30% : 30% : 40% .

.PEPERIKSAAN ‡ Peperiksaan Pertengahan Semester. ‡ Nilaian markah: 30 Markah ‡ Masa menjawab: 1 jam 15 minit. ‡ Mengandungi 60 soalan berbentuk objektif yang merangkumi unit 1 topik 1 hingga unit 3 topik 5 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi.

PEPERIKSAAN Contoh Soalan: Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah: a. 25 b. 35 e. 31 d. 30 c. 40 .

mengandungi 60 soalan (30 markah) ‡ Soalan yang diberikan merangkumi keseluruhan isi kandungan Unit 4 hingga 7 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi. .Peperiksaan Akhir ‡ Mengandungi dua bahagian: ‡ Bahagian A: Objektif.

mengandungi 2 soalan (10 markah) yang mesti dijawab. . Ia bertujuan menguji kemahiran menulis dan membaca Jawi. ‡ Masa menjawab 1 jam 30 minit. ± Rumikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). *Tarikh.Peperiksaan Akhir ‡ Bahagian B: Esei. masa dan tempat bagi kedua-dua peperiksaan akan dimaklumkan oleh pihak PPL. ‡ Soalan pada Bahagian B berbunyi: ± Jawikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan).

Peperiksaan Akhir ‡ Contoh soalan: 1. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jawikan petikan berikut: ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.´ .

þ 9 . Rumikan petikan berikut: . .Peperiksaan Akhir ‡ 2.

‡ Hashim Musa.RUJUKAN ‡ Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Cerdik Publication. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1999. 2009. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (edisi kedua). Rahsia Ejaan Jawi (edisi ejaan Rumi). 2006. ‡ Hamdan Abdul Rahman. ‡ Za¶ba. Pandai Jawi. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. ‡ Matlob. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008 (Edisi ke-2).

my/koleksi_digital/konvension/d efault&s=1&oid=61. 2006. Ejawi.htm ‡ Konvensyen Tulisan Jawi. 1991.next-q. Jawi Multikey (dalam talian) http://www.my/site/ ‡ Nik Muhammad Nik Abdul Kadir. (dalam talian) http://www.al-azim. 1421 H.net/converter.com.ashtech.net. http://www.htm ‡ Next-Q Technologies.com/masjid/jawi.com.com.0 dan Kamus 3 Bahasa! (dalam talian) http://www. Keistimewaan Jawi Translater Versi 5.ejawi. (dalam talian) Koleksi Digital.RUJUKAN ‡ Al-Azim.php?go=jawi .

4. 2. 3. 8. Rumi Ada Tiada Pada Kepada Dari Daripada Maka Ia Jawi Bil. 12. 6. 1. Rumi Kita Lima Manusia Ini Itu Jika Dia Demikian Jawi þ .Unit 1: Ejaan Tradisional Bil. 5. 13. 16. 15. 7. 11. 9. 14. 10.

..semestinya berkembang sehingga sampai kepada diubah kepada: ³Bentuk menjadi (tatkala) ini telah berkembang dalam ejaan sekarang´. ´.Ralat dalam Modul Halaman 15: ³Bentuk (tatkala) ini..

hamzah ( ).. tetapi tidak termasuk lam alif ( ).. .Ralat dalam Modul Halaman 33: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 30 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ). .´ ..Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 37 huruf.´ diubah kepada: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 31 abjad termasuk huruf ta marbutah ( )..Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 36 huruf. dan alif maqsurah atau ye ( ).

Ralat dalam Modul Hal. senarai pertama Dipadamkan . senarai pertama Dimasukkan ke dlm. 46 61 64 67 70 74 75 75 76 Perkataan Beta Wahyu Pola u + i Gu Seru Panaroma Habuan Haluan Dirgahayu Perubahan Demikian Talu Pola u + u Gol Serbu Panorama Dimasukkan ke dlm.

sila gunakan nota/tugasan terkini. ‡ Semoga pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dan jujur dengan ilmu akan berjaya. ‡ Jika terdapat percanggahan antara modul BBM3402 dengan nota/tugasan terkini yang disediakan pensyarah.PENUTUP ‡ Nota kuliah pertemuan bersemuka pertama dan peperiksaan pertengahan semester merangkumi unit 1 hingga 3 dalam modul BBM3402. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful