.

.

'Saya jatuh cinta seni tulisan Jawi' ± BH 29/6/08

Prof. Dr. Kang Kyoung Seok .

pelajar dapat: ‡ mengaplikasikan kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan lancar (pengetahuan). dan negara dalam konteks pembinaan jati diri (sosial). dan ‡ mengemukakan saranan penyelesaian berdasarkan bukti yang kukuh dengan menyempurnakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan (kemahiran insaniah).OBJEKTIF Selepas mengikuti kursus ini. bangsa. . ‡ menghargai warisan agama.

. bentuk-bentuk huruf Jawi. kata-kata pinjaman. kata berimbuhan. jenis-jenis ejaan Jawi. dan latihan membaca Jawi klasik.SINOPSIS ‡ Kursus ini melibatkan perbincangan mengenai sejarah dan perkembangan tulisan Jawi. kaedah mengeja kata dasar bahasa Melayu asli.

.KANDUNGAN 1 ‡ Sejarah tulisan Jawi. dan bentuk huruf Jawi ‡ Jenis ejaan Jawi: ejaan tradisi. perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi ‡ Huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi. ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum.

kata gabungan.KANDUNGAN 2 ‡ Kaedah mengeja Jawi: diftong. kata ulang. kata pinjaman. ‡ Latihan menulis dan membaca Jawi ‡ Tulisan khat dan Jawi klasik ‡ Masa hadapan tulisan Jawi . mengeja daripada hurufhuruf tertentu. dan kata berimbuhan. gelinciran. glotis. homograf. geluncuran.

PENILAIAN Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai mengikut peratusan di bawah:  Ujian Pertengahan Semester  Tugasan (Kertas Kerja)  Peperiksaan Akhir : 30% : 30% : 40% .

.PEPERIKSAAN ‡ Peperiksaan Pertengahan Semester. ‡ Mengandungi 60 soalan berbentuk objektif yang merangkumi unit 1 topik 1 hingga unit 3 topik 5 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi. ‡ Nilaian markah: 30 Markah ‡ Masa menjawab: 1 jam 15 minit.

31 d. 30 c. 40 . 35 e.PEPERIKSAAN Contoh Soalan: Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah: a. 25 b.

mengandungi 60 soalan (30 markah) ‡ Soalan yang diberikan merangkumi keseluruhan isi kandungan Unit 4 hingga 7 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi.Peperiksaan Akhir ‡ Mengandungi dua bahagian: ‡ Bahagian A: Objektif. .

Peperiksaan Akhir ‡ Bahagian B: Esei. masa dan tempat bagi kedua-dua peperiksaan akan dimaklumkan oleh pihak PPL. Ia bertujuan menguji kemahiran menulis dan membaca Jawi. ‡ Soalan pada Bahagian B berbunyi: ± Jawikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). ± Rumikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). ‡ Masa menjawab 1 jam 30 minit. *Tarikh. . mengandungi 2 soalan (10 markah) yang mesti dijawab.

´ . Jawikan petikan berikut: ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.Peperiksaan Akhir ‡ Contoh soalan: 1.

. þ 9 . Rumikan petikan berikut: .Peperiksaan Akhir ‡ 2.

Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (edisi kedua). 2003. 2006.RUJUKAN ‡ Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi. ‡ Hamdan Abdul Rahman. . ‡ Za¶ba. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1999. 2009. Rahsia Ejaan Jawi (edisi ejaan Rumi). Dewan Bahasa dan Pustaka. ‡ Hashim Musa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008 (Edisi ke-2). Pandai Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Cerdik Publication. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. ‡ Matlob.

0 dan Kamus 3 Bahasa! (dalam talian) http://www.ejawi.php?go=jawi .al-azim. 1991.my/koleksi_digital/konvension/d efault&s=1&oid=61.com/masjid/jawi.my/site/ ‡ Nik Muhammad Nik Abdul Kadir.net/converter.net. Ejawi.htm ‡ Next-Q Technologies.RUJUKAN ‡ Al-Azim.htm ‡ Konvensyen Tulisan Jawi.next-q. 2006. Keistimewaan Jawi Translater Versi 5.ashtech.com. (dalam talian) Koleksi Digital. (dalam talian) http://www. Jawi Multikey (dalam talian) http://www. http://www.com. 1421 H.com.

4. 6.Unit 1: Ejaan Tradisional Bil. 9. 12. 13. 14. 15. 16. Rumi Kita Lima Manusia Ini Itu Jika Dia Demikian Jawi þ . Rumi Ada Tiada Pada Kepada Dari Daripada Maka Ia Jawi Bil. 7. 2. 5. 3. 11. 1. 10. 8.

. ´..semestinya berkembang sehingga sampai kepada diubah kepada: ³Bentuk menjadi (tatkala) ini telah berkembang dalam ejaan sekarang´. .Ralat dalam Modul Halaman 15: ³Bentuk (tatkala) ini.

Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 37 huruf. .Ralat dalam Modul Halaman 33: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 30 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ). dan alif maqsurah atau ye ( ). . hamzah ( ).´ ..Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 36 huruf.. tetapi tidak termasuk lam alif ( )...´ diubah kepada: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 31 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).

senarai pertama Dipadamkan . 46 61 64 67 70 74 75 75 76 Perkataan Beta Wahyu Pola u + i Gu Seru Panaroma Habuan Haluan Dirgahayu Perubahan Demikian Talu Pola u + u Gol Serbu Panorama Dimasukkan ke dlm.Ralat dalam Modul Hal. senarai pertama Dimasukkan ke dlm.

. ‡ Semoga pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dan jujur dengan ilmu akan berjaya.PENUTUP ‡ Nota kuliah pertemuan bersemuka pertama dan peperiksaan pertengahan semester merangkumi unit 1 hingga 3 dalam modul BBM3402. sila gunakan nota/tugasan terkini. ‡ Jika terdapat percanggahan antara modul BBM3402 dengan nota/tugasan terkini yang disediakan pensyarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful