.

.

'Saya jatuh cinta seni tulisan Jawi' ± BH 29/6/08

Prof. Dr. Kang Kyoung Seok .

dan ‡ mengemukakan saranan penyelesaian berdasarkan bukti yang kukuh dengan menyempurnakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan (kemahiran insaniah). . ‡ menghargai warisan agama. pelajar dapat: ‡ mengaplikasikan kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan lancar (pengetahuan). dan negara dalam konteks pembinaan jati diri (sosial). bangsa.OBJEKTIF Selepas mengikuti kursus ini.

SINOPSIS ‡ Kursus ini melibatkan perbincangan mengenai sejarah dan perkembangan tulisan Jawi. bentuk-bentuk huruf Jawi. . dan latihan membaca Jawi klasik. jenis-jenis ejaan Jawi. kata-kata pinjaman. kata berimbuhan. kaedah mengeja kata dasar bahasa Melayu asli.

. perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi ‡ Huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi. ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum.KANDUNGAN 1 ‡ Sejarah tulisan Jawi. dan bentuk huruf Jawi ‡ Jenis ejaan Jawi: ejaan tradisi.

‡ Latihan menulis dan membaca Jawi ‡ Tulisan khat dan Jawi klasik ‡ Masa hadapan tulisan Jawi .KANDUNGAN 2 ‡ Kaedah mengeja Jawi: diftong. glotis. gelinciran. kata ulang. kata pinjaman. dan kata berimbuhan. kata gabungan. homograf. geluncuran. mengeja daripada hurufhuruf tertentu.

PENILAIAN Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai mengikut peratusan di bawah:  Ujian Pertengahan Semester  Tugasan (Kertas Kerja)  Peperiksaan Akhir : 30% : 30% : 40% .

‡ Mengandungi 60 soalan berbentuk objektif yang merangkumi unit 1 topik 1 hingga unit 3 topik 5 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi. . ‡ Nilaian markah: 30 Markah ‡ Masa menjawab: 1 jam 15 minit.PEPERIKSAAN ‡ Peperiksaan Pertengahan Semester.

PEPERIKSAAN Contoh Soalan: Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah: a. 35 e. 30 c. 40 . 31 d. 25 b.

. mengandungi 60 soalan (30 markah) ‡ Soalan yang diberikan merangkumi keseluruhan isi kandungan Unit 4 hingga 7 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi.Peperiksaan Akhir ‡ Mengandungi dua bahagian: ‡ Bahagian A: Objektif.

‡ Soalan pada Bahagian B berbunyi: ± Jawikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). mengandungi 2 soalan (10 markah) yang mesti dijawab. masa dan tempat bagi kedua-dua peperiksaan akan dimaklumkan oleh pihak PPL. .Peperiksaan Akhir ‡ Bahagian B: Esei. ‡ Masa menjawab 1 jam 30 minit. Ia bertujuan menguji kemahiran menulis dan membaca Jawi. ± Rumikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). *Tarikh.

Peperiksaan Akhir ‡ Contoh soalan: 1.´ . Jawikan petikan berikut: ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

þ 9 . .Peperiksaan Akhir ‡ 2. Rumikan petikan berikut: .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Cerdik Publication. . 2008 (Edisi ke-2). 2009. ‡ Matlob. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahsia Ejaan Jawi (edisi ejaan Rumi). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ‡ Za¶ba. Pandai Jawi. 2003.RUJUKAN ‡ Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi. ‡ Hamdan Abdul Rahman. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. 1999. ‡ Hashim Musa. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (edisi kedua).

Keistimewaan Jawi Translater Versi 5.RUJUKAN ‡ Al-Azim.my/site/ ‡ Nik Muhammad Nik Abdul Kadir.next-q. 1421 H.htm ‡ Next-Q Technologies.php?go=jawi .com.com/masjid/jawi. (dalam talian) Koleksi Digital.net. Ejawi.0 dan Kamus 3 Bahasa! (dalam talian) http://www.com. (dalam talian) http://www.al-azim.ashtech.ejawi.com.htm ‡ Konvensyen Tulisan Jawi.net/converter. 2006. 1991.my/koleksi_digital/konvension/d efault&s=1&oid=61. http://www. Jawi Multikey (dalam talian) http://www.

11. 3. 14. 7. 12.Unit 1: Ejaan Tradisional Bil. 9. 4. 1. 10. 6. 13. 2. Rumi Kita Lima Manusia Ini Itu Jika Dia Demikian Jawi þ . 15. 5. 8. 16. Rumi Ada Tiada Pada Kepada Dari Daripada Maka Ia Jawi Bil.

semestinya berkembang sehingga sampai kepada diubah kepada: ³Bentuk menjadi (tatkala) ini telah berkembang dalam ejaan sekarang´. ... ´.Ralat dalam Modul Halaman 15: ³Bentuk (tatkala) ini.

hamzah ( )..Ralat dalam Modul Halaman 33: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 30 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 37 huruf.´ ... tetapi tidak termasuk lam alif ( ). dan alif maqsurah atau ye ( ).´ diubah kepada: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 31 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).. . .Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 36 huruf.

Ralat dalam Modul Hal. senarai pertama Dipadamkan . 46 61 64 67 70 74 75 75 76 Perkataan Beta Wahyu Pola u + i Gu Seru Panaroma Habuan Haluan Dirgahayu Perubahan Demikian Talu Pola u + u Gol Serbu Panorama Dimasukkan ke dlm. senarai pertama Dimasukkan ke dlm.

‡ Jika terdapat percanggahan antara modul BBM3402 dengan nota/tugasan terkini yang disediakan pensyarah.PENUTUP ‡ Nota kuliah pertemuan bersemuka pertama dan peperiksaan pertengahan semester merangkumi unit 1 hingga 3 dalam modul BBM3402. sila gunakan nota/tugasan terkini. . ‡ Semoga pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dan jujur dengan ilmu akan berjaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful