.

.

'Saya jatuh cinta seni tulisan Jawi' ± BH 29/6/08

Kang Kyoung Seok .Prof. Dr.

OBJEKTIF Selepas mengikuti kursus ini. dan negara dalam konteks pembinaan jati diri (sosial). pelajar dapat: ‡ mengaplikasikan kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan lancar (pengetahuan). bangsa. . ‡ menghargai warisan agama. dan ‡ mengemukakan saranan penyelesaian berdasarkan bukti yang kukuh dengan menyempurnakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan (kemahiran insaniah).

jenis-jenis ejaan Jawi. . kaedah mengeja kata dasar bahasa Melayu asli. kata berimbuhan. dan latihan membaca Jawi klasik. bentuk-bentuk huruf Jawi. kata-kata pinjaman.SINOPSIS ‡ Kursus ini melibatkan perbincangan mengenai sejarah dan perkembangan tulisan Jawi.

ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum. dan bentuk huruf Jawi ‡ Jenis ejaan Jawi: ejaan tradisi. perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi ‡ Huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi. .KANDUNGAN 1 ‡ Sejarah tulisan Jawi.

‡ Latihan menulis dan membaca Jawi ‡ Tulisan khat dan Jawi klasik ‡ Masa hadapan tulisan Jawi . geluncuran. gelinciran. kata gabungan. kata ulang.KANDUNGAN 2 ‡ Kaedah mengeja Jawi: diftong. dan kata berimbuhan. homograf. mengeja daripada hurufhuruf tertentu. glotis. kata pinjaman.

PENILAIAN Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai mengikut peratusan di bawah:  Ujian Pertengahan Semester  Tugasan (Kertas Kerja)  Peperiksaan Akhir : 30% : 30% : 40% .

‡ Mengandungi 60 soalan berbentuk objektif yang merangkumi unit 1 topik 1 hingga unit 3 topik 5 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi. ‡ Nilaian markah: 30 Markah ‡ Masa menjawab: 1 jam 15 minit.PEPERIKSAAN ‡ Peperiksaan Pertengahan Semester. .

PEPERIKSAAN Contoh Soalan: Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah: a. 35 e. 40 . 31 d. 25 b. 30 c.

mengandungi 60 soalan (30 markah) ‡ Soalan yang diberikan merangkumi keseluruhan isi kandungan Unit 4 hingga 7 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi. .Peperiksaan Akhir ‡ Mengandungi dua bahagian: ‡ Bahagian A: Objektif.

mengandungi 2 soalan (10 markah) yang mesti dijawab. . masa dan tempat bagi kedua-dua peperiksaan akan dimaklumkan oleh pihak PPL. *Tarikh. ‡ Masa menjawab 1 jam 30 minit. ± Rumikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). ‡ Soalan pada Bahagian B berbunyi: ± Jawikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan).Peperiksaan Akhir ‡ Bahagian B: Esei. Ia bertujuan menguji kemahiran menulis dan membaca Jawi.

´ . Jawikan petikan berikut: ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.Peperiksaan Akhir ‡ Contoh soalan: 1.

þ 9 . Rumikan petikan berikut: . .Peperiksaan Akhir ‡ 2.

Rahsia Ejaan Jawi (edisi ejaan Rumi). ‡ Hamdan Abdul Rahman. Shah Alam: Cerdik Publication. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi.RUJUKAN ‡ Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi. . 2006. ‡ Za¶ba. 2003. ‡ Hashim Musa. 2008 (Edisi ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pandai Jawi. ‡ Matlob. 2009. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (edisi kedua). 1999. Dewan Bahasa dan Pustaka.

net/converter. 2006.com. http://www.RUJUKAN ‡ Al-Azim.htm ‡ Konvensyen Tulisan Jawi.ejawi.0 dan Kamus 3 Bahasa! (dalam talian) http://www.my/site/ ‡ Nik Muhammad Nik Abdul Kadir. 1421 H.com.al-azim.htm ‡ Next-Q Technologies. 1991.my/koleksi_digital/konvension/d efault&s=1&oid=61.php?go=jawi . (dalam talian) Koleksi Digital.com. Keistimewaan Jawi Translater Versi 5.ashtech.com/masjid/jawi. Jawi Multikey (dalam talian) http://www.next-q.net. Ejawi. (dalam talian) http://www.

5. 2. 8. 11. 15. 12. 6. 7. 4. 9. 14. Rumi Ada Tiada Pada Kepada Dari Daripada Maka Ia Jawi Bil. 13. 16. Rumi Kita Lima Manusia Ini Itu Jika Dia Demikian Jawi þ . 3.Unit 1: Ejaan Tradisional Bil. 1. 10.

Ralat dalam Modul Halaman 15: ³Bentuk (tatkala) ini.. .semestinya berkembang sehingga sampai kepada diubah kepada: ³Bentuk menjadi (tatkala) ini telah berkembang dalam ejaan sekarang´.. ´.

. . hamzah ( ).´ diubah kepada: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 31 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 36 huruf..´ . ... dan alif maqsurah atau ye ( ).Ralat dalam Modul Halaman 33: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 30 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 37 huruf. tetapi tidak termasuk lam alif ( ).

senarai pertama Dipadamkan . senarai pertama Dimasukkan ke dlm.Ralat dalam Modul Hal. 46 61 64 67 70 74 75 75 76 Perkataan Beta Wahyu Pola u + i Gu Seru Panaroma Habuan Haluan Dirgahayu Perubahan Demikian Talu Pola u + u Gol Serbu Panorama Dimasukkan ke dlm.

‡ Jika terdapat percanggahan antara modul BBM3402 dengan nota/tugasan terkini yang disediakan pensyarah. ‡ Semoga pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dan jujur dengan ilmu akan berjaya.PENUTUP ‡ Nota kuliah pertemuan bersemuka pertama dan peperiksaan pertengahan semester merangkumi unit 1 hingga 3 dalam modul BBM3402. sila gunakan nota/tugasan terkini. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful