.

.

'Saya jatuh cinta seni tulisan Jawi' ± BH 29/6/08

Kang Kyoung Seok . Dr.Prof.

dan negara dalam konteks pembinaan jati diri (sosial).OBJEKTIF Selepas mengikuti kursus ini. pelajar dapat: ‡ mengaplikasikan kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan lancar (pengetahuan). bangsa. . ‡ menghargai warisan agama. dan ‡ mengemukakan saranan penyelesaian berdasarkan bukti yang kukuh dengan menyempurnakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan (kemahiran insaniah).

kata berimbuhan. kaedah mengeja kata dasar bahasa Melayu asli. kata-kata pinjaman. dan latihan membaca Jawi klasik. jenis-jenis ejaan Jawi.SINOPSIS ‡ Kursus ini melibatkan perbincangan mengenai sejarah dan perkembangan tulisan Jawi. . bentuk-bentuk huruf Jawi.

dan bentuk huruf Jawi ‡ Jenis ejaan Jawi: ejaan tradisi.KANDUNGAN 1 ‡ Sejarah tulisan Jawi. . perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi ‡ Huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi. ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum.

mengeja daripada hurufhuruf tertentu. dan kata berimbuhan. kata gabungan. geluncuran. homograf. glotis. gelinciran. ‡ Latihan menulis dan membaca Jawi ‡ Tulisan khat dan Jawi klasik ‡ Masa hadapan tulisan Jawi . kata ulang.KANDUNGAN 2 ‡ Kaedah mengeja Jawi: diftong. kata pinjaman.

PENILAIAN Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai mengikut peratusan di bawah:  Ujian Pertengahan Semester  Tugasan (Kertas Kerja)  Peperiksaan Akhir : 30% : 30% : 40% .

‡ Mengandungi 60 soalan berbentuk objektif yang merangkumi unit 1 topik 1 hingga unit 3 topik 5 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi. .PEPERIKSAAN ‡ Peperiksaan Pertengahan Semester. ‡ Nilaian markah: 30 Markah ‡ Masa menjawab: 1 jam 15 minit.

40 . 31 d. 25 b.PEPERIKSAAN Contoh Soalan: Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah: a. 35 e. 30 c.

mengandungi 60 soalan (30 markah) ‡ Soalan yang diberikan merangkumi keseluruhan isi kandungan Unit 4 hingga 7 dalam Modul Pembelajaran BBM 3402: Sistem Tulisan Jawi.Peperiksaan Akhir ‡ Mengandungi dua bahagian: ‡ Bahagian A: Objektif. .

Peperiksaan Akhir ‡ Bahagian B: Esei. Ia bertujuan menguji kemahiran menulis dan membaca Jawi. mengandungi 2 soalan (10 markah) yang mesti dijawab. ± Rumikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). *Tarikh. ‡ Soalan pada Bahagian B berbunyi: ± Jawikan petikan berikut (tidak melebihi 50 patah perkataan). . masa dan tempat bagi kedua-dua peperiksaan akan dimaklumkan oleh pihak PPL. ‡ Masa menjawab 1 jam 30 minit.

Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.´ .Peperiksaan Akhir ‡ Contoh soalan: 1. Jawikan petikan berikut: ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.

Rumikan petikan berikut: . þ 9 . .Peperiksaan Akhir ‡ 2.

Dewan Bahasa dan Pustaka. ‡ Za¶ba. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. 1999. 2003. 2006. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008 (Edisi ke-2). Rahsia Ejaan Jawi (edisi ejaan Rumi). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN ‡ Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi. ‡ Hamdan Abdul Rahman. ‡ Matlob. 2009. . ‡ Hashim Musa. Pandai Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (edisi kedua). Shah Alam: Cerdik Publication.

Ejawi.al-azim.my/koleksi_digital/konvension/d efault&s=1&oid=61.com. Keistimewaan Jawi Translater Versi 5. (dalam talian) Koleksi Digital.com/masjid/jawi. 1991.ejawi.com.RUJUKAN ‡ Al-Azim.htm ‡ Konvensyen Tulisan Jawi.my/site/ ‡ Nik Muhammad Nik Abdul Kadir.net/converter.php?go=jawi .com.0 dan Kamus 3 Bahasa! (dalam talian) http://www. http://www. 1421 H. 2006.next-q.htm ‡ Next-Q Technologies.ashtech. Jawi Multikey (dalam talian) http://www.net. (dalam talian) http://www.

14.Unit 1: Ejaan Tradisional Bil. 6. 4. 7. 2. 11. Rumi Kita Lima Manusia Ini Itu Jika Dia Demikian Jawi þ . 12. 9. 13. 15. 5. 10. 8. 3. Rumi Ada Tiada Pada Kepada Dari Daripada Maka Ia Jawi Bil. 16. 1.

.semestinya berkembang sehingga sampai kepada diubah kepada: ³Bentuk menjadi (tatkala) ini telah berkembang dalam ejaan sekarang´.Ralat dalam Modul Halaman 15: ³Bentuk (tatkala) ini... ´.

´ diubah kepada: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 31 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).´ .Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 36 huruf.. tetapi tidak termasuk lam alif ( ).. . hamzah ( ).Ralat dalam Modul Halaman 33: ³Huruf Jawi yang diambil daripada huruf Arab itu pada mulanya mempunyai 30 abjad termasuk huruf ta marbutah ( ).Dengan yang demikian huruf Jawi kini berjumlah 37 huruf. dan alif maqsurah atau ye ( ). ...

Ralat dalam Modul Hal. senarai pertama Dimasukkan ke dlm. 46 61 64 67 70 74 75 75 76 Perkataan Beta Wahyu Pola u + i Gu Seru Panaroma Habuan Haluan Dirgahayu Perubahan Demikian Talu Pola u + u Gol Serbu Panorama Dimasukkan ke dlm. senarai pertama Dipadamkan .

‡ Jika terdapat percanggahan antara modul BBM3402 dengan nota/tugasan terkini yang disediakan pensyarah. sila gunakan nota/tugasan terkini. ‡ Semoga pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dan jujur dengan ilmu akan berjaya. .PENUTUP ‡ Nota kuliah pertemuan bersemuka pertama dan peperiksaan pertengahan semester merangkumi unit 1 hingga 3 dalam modul BBM3402.