Kini.. tiadalagitangisaninsanterseksa terkapai-kapailemasmencaridaratan berkorbanjiwapertahannegara penjajahdurjanamerampassegala 54 tahundahulu.. stadiummerdekamenjadisaksi negarakumerdeka rakyatkutidaklagisengsara menangisgembiramendapatcahaya Merdeka..

tiadalagipenjajahan.. tiadalagipenderitaan.. tiadalagijeritanpenyiksaan.. tanah air ditadbirinsanbijakbestari.. memimpinnegaramengukirnama.. Kini.. 54tahunsudahmerdeka.. negarakucemerlang, gemilangdanterbilang burungberkicaubebasberterbangan menjaditandanegarakuaman daman Majuberteknologi kearahmencapaiwawasan 2020. kugenggameratamanahpejuangtanah air pertahanlahkemerdekaan teruskanlahkemajuandisebaliktiraikemerdekaan sematkanlahsemangatjiwabangsadilubukhati semogakekalselamanya merdekatetapmerdeka..