Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

bukan aspek kegunaannya. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. karya seni itu suatu imej mental. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Keceriaan. keseronokan dan kesenangan estetik. Menurutnya. 1994 ) berpendapat bahawa.Menurut Herbert Read. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. Pada asasnya. menurut barat. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurut pandangan Barat. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Dalam kebudayaan manpun. .

b) Aristotle (384-322SM) . seni menjadi suatu yang bebas. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. . kebaikan. . nilai dan moral. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. . : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. kubisme. C) Pestalozzi (1746-1827) .pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. Demi seni. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.Dikatakan dengan perlakuan.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. maka seni itu baik. .Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. kesejahteraan dan keindahan. Lantaran itu. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. kesempurnaan.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . akhlak. impressionisme dan sebagainya.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.

Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.Seni alat untuk mendidik seseorang . .meja dsb. . aktiviti bercorak praktikal. Kerusi.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. Chapman . riang. suka. . h) Efland dan Laura H.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. minat untuk belajar dan memajukan diri. keseronokan dan kedamaian estetik. d) Herbert Read . sains dan teknologi. f) John Dewey (1859 ± 1952) . -Seni mewujudkan suasana gembira. .Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. pemikiran) g) Walter Gropius .Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan .Ianya mengabungkan seni.hayat. pertukangan. (kreativiti.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) .

aliran. sosial.. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. k) Feldman . sikap dan psikomotor. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. J) June McFee .Seni adalah untuk masyarakat . Lantaran itu. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . politik. teknik serta variasinya seni itu sendiri. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. peradaban dan kebudayaan manusia.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. i) Lansing . pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka.

maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Lalu. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. Ia merupakan penyatuan. Jelasnya. b) Pandangan Al-Ghazali . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. . ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. agama bukanlah kebudayaan.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Intipati kesenian islam adalah tauhid. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Bagi agama Islam.

Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat.Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?.. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure). menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik .Seni tidak melampui batas kesusilaan . sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. Oleh yang demikian. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat.

Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti.blogspot. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. stabil emosi. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). seni itu suatu subjek picisan. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. sebagai contoh semasa melukis. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri. mudah dan sebagainya. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori.dan membentuk emosi yang seimbang. dan ketengaan dari tekanan perasaan.com/ . lapang perasaan. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan. sentuhan. maka berlakulah pengamatan secara teliti. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. lega. penglihatan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. bau. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan.

falsafah dan ilmu logik. Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. . Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. ilmu kalam. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. Iran. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. kemasyarakatan. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. ilmu kalam. fekah. Ghazzal. tabii. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. pendidikan. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. tasawuf. usul. beliau telah mempelajari usulludin. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. sains. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan.. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Dalam bidang kesenian. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah.Al-ghazali. Melalui bimbingannya.

Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. Selain itu. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri.Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. ( estidotmy utusan Malaysia. segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. etika dan keagamaan. Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. 2002) . manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Bagi al-Ghazali. lebih seni daripada pancaindera yang lima. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. Dalam perspektif islam.

Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun. seni itu suatu kebenaran. maliki.t. baik susunannya. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira. ulama . pemimpi dan pemikir. Bagi Ibnu Khaldun. molek dan bagus. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia.w. Nama asal beliau ialah Khalid.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. Dalam usia yang masih muda. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah. syarak dan akhlak. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. merosakkan akidah. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam.s. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika. riak menaikkan nafsu syahwat. Sepanyol. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun.w. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. Kesenian islam menjadikan al-quran. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek. syarak dan akhlak. al-sunnah. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami.w.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H . hadis.t. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. keindahan dan kebaikan. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. tauhid dan usul fikah. .t. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. Dalam seni khat misalnya. etika dan logika. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. ijmak dan qiyas sebagai sumbernya. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. fikah.

sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif.dalam menjana idea. Selain itu.penerokaan. . Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea. guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Di samping itu. baik susunannya dan keberkesanannya. Laura H.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya.pengkarya menetapkan objektif. Umumnya .Estetika pula membawa maksud kecantikan.haluan dan tujuan penghasilan karya.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian.Jadi.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. Atas alas an inilah.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni. Sebagai contohnya. Daripda sudut psikologi. Kedua.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.

Melalui kritikan seni juga. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan.blogspot.para pelajar dapat memahami adat.html . Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni. Contohnya.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu. http://gengpsv.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan.Seni adalah untuk masyarakat. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. kemahiran dalam menggunakan bahan . Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri.Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful