Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Menurut pandangan Barat. karya seni itu suatu imej mental. menurut barat. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Menurutnya. 1994 ) berpendapat bahawa. Pada asasnya. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. keseronokan dan kesenangan estetik. . Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. bukan aspek kegunaannya. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal.Menurut Herbert Read. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. Keceriaan. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. Dalam kebudayaan manpun.

semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. Demi seni. impressionisme dan sebagainya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . kubisme. Lantaran itu. . .Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.Dikatakan dengan perlakuan.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. akhlak. nilai dan moral. C) Pestalozzi (1746-1827) . : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. seni menjadi suatu yang bebas. kebaikan. kesejahteraan dan keindahan. . seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. kesempurnaan. maka seni itu baik.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. b) Aristotle (384-322SM) . .Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang .

Chapman . sains dan teknologi.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. aktiviti bercorak praktikal. keseronokan dan kedamaian estetik.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. suka. minat untuk belajar dan memajukan diri. d) Herbert Read . pemikiran) g) Walter Gropius .Seni alat untuk mendidik seseorang .Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . . pertukangan. -Seni mewujudkan suasana gembira.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. f) John Dewey (1859 ± 1952) . . riang. h) Efland dan Laura H. Kerusi.hayat.Ianya mengabungkan seni.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . . (kreativiti.meja dsb. .Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.

Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. i) Lansing .Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. sosial. peradaban dan kebudayaan manusia. J) June McFee . Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. politik. k) Feldman . Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. aliran. Lantaran itu.Seni adalah untuk masyarakat .Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. teknik serta variasinya seni itu sendiri.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. sikap dan psikomotor. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat..Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.

ketauhidan kepada Maha Pencipta. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Lalu. agama bukanlah kebudayaan.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . Ia merupakan penyatuan. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Jelasnya. Bagi agama Islam. . Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. b) Pandangan Al-Ghazali . Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.

menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai.Seni tidak melampui batas kesusilaan .Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. Oleh yang demikian. Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik . Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat.Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas.. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure).

Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan. stabil emosi. bau. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. maka berlakulah pengamatan secara teliti. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa.dan membentuk emosi yang seimbang. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis.blogspot. penglihatan.com/ . lapang perasaan. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. lega. Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. sentuhan. mudah dan sebagainya. dan ketengaan dari tekanan perasaan. seni itu suatu subjek picisan. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). sebagai contoh semasa melukis. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri.

Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. falsafah dan ilmu logik. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. ilmu kalam. Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. ilmu kalam. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. tasawuf. fekah. Ghazzal. kemasyarakatan. . beliau telah mempelajari usulludin. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. pendidikan. Melalui bimbingannya.Al-ghazali. Dalam bidang kesenian. tabii.. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. sains. Iran. usul.

Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. ( estidotmy utusan Malaysia. manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. 2002) . Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. lebih seni daripada pancaindera yang lima. Bagi al-Ghazali. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Dalam perspektif islam. Selain itu. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. etika dan keagamaan. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat.Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia.

Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. ulama .t. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. Sepanyol. syarak dan akhlak. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia. syarak dan akhlak. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun.w. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. keindahan dan kebaikan.s.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H .Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. . terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s.w.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun. Kesenian islam menjadikan al-quran. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan.t. merosakkan akidah. ijmak dan qiyas sebagai sumbernya. etika dan logika. Bagi Ibnu Khaldun. Nama asal beliau ialah Khalid.t. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. molek dan bagus. Dalam seni khat misalnya. fikah. maliki.w. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. baik susunannya. seni itu suatu kebenaran. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. tauhid dan usul fikah. pemimpi dan pemikir. Dalam usia yang masih muda. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. hadis. al-sunnah. riak menaikkan nafsu syahwat. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira.

Umumnya .Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Selain itu.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea.dalam menjana idea.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Di samping itu. guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. baik susunannya dan keberkesanannya. Sebagai contohnya.penerokaan.Jadi.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Atas alas an inilah. Kedua. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.pengkarya menetapkan objektif.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan. .haluan dan tujuan penghasilan karya. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni. Laura H.Estetika pula membawa maksud kecantikan. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif. Daripda sudut psikologi.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik.

Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu.para pelajar dapat memahami adat. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan.blogspot. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. http://gengpsv. Contohnya. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. Melalui kritikan seni juga.Seni adalah untuk masyarakat.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat. kemahiran dalam menggunakan bahan . Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif.html .Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful