P. 1
Pandangan Tokoh Terhadap Seni

Pandangan Tokoh Terhadap Seni

|Views: 2,815|Likes:
Published by Hasrulnizam Hassan

More info:

Published by: Hasrulnizam Hassan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

. Pada asasnya. 1994 ) berpendapat bahawa. Keceriaan. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam.Menurut Herbert Read. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. keseronokan dan kesenangan estetik. Menurut pandangan Barat. menurut barat. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Dalam kebudayaan manpun. karya seni itu suatu imej mental. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. bukan aspek kegunaannya. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Menurutnya. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan.

keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. maka seni itu baik. b) Aristotle (384-322SM) . seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. . Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. kesejahteraan dan keindahan. akhlak. impressionisme dan sebagainya. seni menjadi suatu yang bebas. . nilai dan moral. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . Lantaran itu. Demi seni. .Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . . : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. kesempurnaan. C) Pestalozzi (1746-1827) . semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.Dikatakan dengan perlakuan. kubisme. kebaikan.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.

. Kerusi.hayat. suka. pertukangan. aktiviti bercorak praktikal. h) Efland dan Laura H.Seni alat untuk mendidik seseorang . Chapman .Ianya mengabungkan seni. keseronokan dan kedamaian estetik. sains dan teknologi. f) John Dewey (1859 ± 1952) .Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . -Seni mewujudkan suasana gembira. pemikiran) g) Walter Gropius . d) Herbert Read . . .meja dsb.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan .Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. .Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. riang. minat untuk belajar dan memajukan diri. (kreativiti.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.

Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. politik. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat..Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. sikap dan psikomotor. k) Feldman .Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. i) Lansing . J) June McFee . aliran. peradaban dan kebudayaan manusia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. Lantaran itu. teknik serta variasinya seni itu sendiri. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. sosial. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.Seni adalah untuk masyarakat .

Bagi agama Islam. Jelasnya. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) .Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . Lalu. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. b) Pandangan Al-Ghazali . .Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. Ia merupakan penyatuan. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. ketauhidan kepada Maha Pencipta. agama bukanlah kebudayaan. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Intipati kesenian islam adalah tauhid.

Oleh yang demikian. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas.Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai.. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure). Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'.Seni tidak melampui batas kesusilaan . menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik . dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat.

Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. seni itu suatu subjek picisan. mudah dan sebagainya.blogspot. sentuhan. dan ketengaan dari tekanan perasaan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan.dan membentuk emosi yang seimbang. lapang perasaan. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. stabil emosi. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan. sebagai contoh semasa melukis. penglihatan. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan.com/ . satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. lega. bau. maka berlakulah pengamatan secara teliti. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri.

Dalam bidang kesenian. usul. al-Ghazali mengemukakan teori estetika.Al-ghazali. ilmu kalam. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. Ghazzal. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. pendidikan. falsafah dan ilmu logik. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. kemasyarakatan. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. ilmu kalam. beliau telah mempelajari usulludin. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. tabii. Melalui bimbingannya. tasawuf. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. Iran. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. fekah. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. . sains. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³.. Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali.

Dalam perspektif islam. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. Bagi al-Ghazali. Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. etika dan keagamaan. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. 2002) .Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. Selain itu. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. ( estidotmy utusan Malaysia. lebih seni daripada pancaindera yang lima. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat. Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani.

w. pemimpi dan pemikir. Nama asal beliau ialah Khalid. Kesenian islam menjadikan al-quran.w. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek.s. merosakkan akidah. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. etika dan logika. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun. fikah. al-sunnah. Bagi Ibnu Khaldun. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika. ulama . . Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. syarak dan akhlak. syarak dan akhlak. Dalam seni khat misalnya. maliki. Sepanyol. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak.w. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. molek dan bagus. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia. tauhid dan usul fikah.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah.t.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H . kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. hadis. seni itu suatu kebenaran. ijmak dan qiyas sebagai sumbernya. riak menaikkan nafsu syahwat. Dalam usia yang masih muda. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. baik susunannya. keindahan dan kebaikan.t.t.

. Kedua.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni. guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea.Jadi.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan.dalam menjana idea.penerokaan.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea.pengkarya menetapkan objektif.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik. Selain itu. Di samping itu.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. Laura H.haluan dan tujuan penghasilan karya.Estetika pula membawa maksud kecantikan. Sebagai contohnya. baik susunannya dan keberkesanannya. Atas alas an inilah. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya. Umumnya .seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian. Daripda sudut psikologi.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual.

http://gengpsv. Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni.para pelajar dapat memahami adat. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif.Selain itu. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan.blogspot.Seni adalah untuk masyarakat. Contohnya.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu. Melalui kritikan seni juga. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. kemahiran dalam menggunakan bahan .html . Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->