P. 1
Pandangan Tokoh Terhadap Seni

Pandangan Tokoh Terhadap Seni

|Views: 2,854|Likes:
Published by Hasrulnizam Hassan

More info:

Published by: Hasrulnizam Hassan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

Dalam kebudayaan manpun. karya seni itu suatu imej mental. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Menurut pandangan Barat. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Pada asasnya. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Menurutnya. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. menurut barat. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. keseronokan dan kesenangan estetik. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni.Menurut Herbert Read. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. 1994 ) berpendapat bahawa. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. . Keceriaan. bukan aspek kegunaannya.

kebaikan.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. C) Pestalozzi (1746-1827) . b) Aristotle (384-322SM) . Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.Dikatakan dengan perlakuan. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. impressionisme dan sebagainya. kubisme. kesempurnaan.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. maka seni itu baik. Demi seni. . kesejahteraan dan keindahan.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. seni menjadi suatu yang bebas.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. nilai dan moral.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. . seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. . Lantaran itu. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . . akhlak. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran.

keseronokan dan kedamaian estetik. riang. sains dan teknologi.hayat. -Seni mewujudkan suasana gembira.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) .Ianya mengabungkan seni. Kerusi.meja dsb. pemikiran) g) Walter Gropius .Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. h) Efland dan Laura H. . Chapman . d) Herbert Read . pertukangan.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. suka. . minat untuk belajar dan memajukan diri. f) John Dewey (1859 ± 1952) . . (kreativiti. aktiviti bercorak praktikal.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . .Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Seni alat untuk mendidik seseorang .Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.

. k) Feldman . Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. Lantaran itu.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. J) June McFee . i) Lansing . aliran.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. peradaban dan kebudayaan manusia. politik. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. sikap dan psikomotor. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. sosial. teknik serta variasinya seni itu sendiri.Seni adalah untuk masyarakat . Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan.

Lalu. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Bagi agama Islam.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Jelasnya.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. Ia merupakan penyatuan. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. agama bukanlah kebudayaan. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Intipati kesenian islam adalah tauhid. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. b) Pandangan Al-Ghazali . .

Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa.Seni tidak melampui batas kesusilaan .Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah .. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure).Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik . Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. Oleh yang demikian.

Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. lapang perasaan.blogspot. lega.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. dan ketengaan dari tekanan perasaan. penglihatan. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. maka berlakulah pengamatan secara teliti. mudah dan sebagainya. sebagai contoh semasa melukis. bau.dan membentuk emosi yang seimbang. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. sentuhan. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan. seni itu suatu subjek picisan. stabil emosi. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri.com/ .

ilmu kalam. kemasyarakatan. Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. tasawuf. fekah. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali.Al-ghazali. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. tabii. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. falsafah dan ilmu logik. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. sains. Dalam bidang kesenian. usul. pendidikan. beliau telah mempelajari usulludin.. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. ilmu kalam. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. Ghazzal. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Melalui bimbingannya. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. Iran. Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. . beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur.

Dalam perspektif islam. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. Selain itu. lebih seni daripada pancaindera yang lima. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia.Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. 2002) . ( estidotmy utusan Malaysia. etika dan keagamaan. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Bagi al-Ghazali. segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat.

seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. Sepanyol. baik susunannya. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H .t. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. hadis. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek.w. Dalam seni khat misalnya.s. syarak dan akhlak. seni itu suatu kebenaran. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun. riak menaikkan nafsu syahwat. syarak dan akhlak. Nama asal beliau ialah Khalid. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah. Kesenian islam menjadikan al-quran. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami.t. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s. . Bagi Ibnu Khaldun. keindahan dan kebaikan. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia. ulama . ijmak dan qiyas sebagai sumbernya.t. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. Dalam usia yang masih muda. molek dan bagus. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. fikah. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak.w. al-sunnah. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik.w. etika dan logika. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira. tauhid dan usul fikah. maliki. pemimpi dan pemikir. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun. merosakkan akidah.

Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya.haluan dan tujuan penghasilan karya. .ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Di samping itu.penerokaan. guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Kedua. baik susunannya dan keberkesanannya.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya. Sebagai contohnya.pengkarya menetapkan objektif. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Laura H.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Selain itu.Jadi. Daripda sudut psikologi.dalam menjana idea.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian.Estetika pula membawa maksud kecantikan.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif. Atas alas an inilah. Umumnya . Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.

Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif. http://gengpsv. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. kemahiran dalam menggunakan bahan .tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan. Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni. Melalui kritikan seni juga. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan.Selain itu.blogspot.Seni adalah untuk masyarakat. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri.html . Contohnya.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu.para pelajar dapat memahami adat. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->