Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

menurut barat. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Keceriaan. Pada asasnya. bukan aspek kegunaannya. keseronokan dan kesenangan estetik. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. Dalam kebudayaan manpun.Menurut Herbert Read. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Menurutnya. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. 1994 ) berpendapat bahawa. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. karya seni itu suatu imej mental. . Menurut pandangan Barat. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal.

. kebaikan. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. maka seni itu baik.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. C) Pestalozzi (1746-1827) . .Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. impressionisme dan sebagainya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. akhlak. b) Aristotle (384-322SM) . nilai dan moral. Lantaran itu. Demi seni. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. seni menjadi suatu yang bebas. kesempurnaan. kubisme.Dikatakan dengan perlakuan. . . kesejahteraan dan keindahan. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) .

.Seni alat untuk mendidik seseorang .Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . .Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. keseronokan dan kedamaian estetik. sains dan teknologi. Kerusi. h) Efland dan Laura H. minat untuk belajar dan memajukan diri. riang. d) Herbert Read .Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan. (kreativiti.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. suka. . .hayat. -Seni mewujudkan suasana gembira.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) .meja dsb. pertukangan. Chapman . f) John Dewey (1859 ± 1952) . pemikiran) g) Walter Gropius .Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. aktiviti bercorak praktikal.Ianya mengabungkan seni.

Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan.Seni adalah untuk masyarakat . Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. k) Feldman . teknik serta variasinya seni itu sendiri. sosial.. aliran. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. J) June McFee . ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. i) Lansing . politik. sikap dan psikomotor. peradaban dan kebudayaan manusia.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. Lantaran itu. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran.

Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Ia merupakan penyatuan. Jelasnya.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Bagi agama Islam. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . ketauhidan kepada Maha Pencipta. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. b) Pandangan Al-Ghazali . . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. Lalu. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. agama bukanlah kebudayaan. Intipati kesenian islam adalah tauhid.

menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan.Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. Oleh yang demikian. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun.Seni tidak melampui batas kesusilaan .. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa. Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure).Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik .

sebagai contoh semasa melukis. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri. Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. dan ketengaan dari tekanan perasaan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. bau. lega. lapang perasaan. maka berlakulah pengamatan secara teliti. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). stabil emosi. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan.blogspot. seni itu suatu subjek picisan. sentuhan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan. penglihatan. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik.dan membentuk emosi yang seimbang. mudah dan sebagainya.com/ . Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa.

sains. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. falsafah dan ilmu logik. usul. Iran. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. tabii. kemasyarakatan. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. Ghazzal. beliau telah mempelajari usulludin. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali.Al-ghazali. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. pendidikan. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. fekah. Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. . Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. ilmu kalam. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. Melalui bimbingannya. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya.. Dalam bidang kesenian. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. tasawuf. ilmu kalam. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji.

Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. lebih seni daripada pancaindera yang lima. segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. Bagi al-Ghazali. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat. manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . 2002) . Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. ( estidotmy utusan Malaysia. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. Selain itu. Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. Dalam perspektif islam. etika dan keagamaan. Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani.Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal.

Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah.t. seni itu suatu kebenaran. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. syarak dan akhlak. Sepanyol. ulama . Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia.s. baik susunannya. pemimpi dan pemikir. etika dan logika. Dalam usia yang masih muda. Kesenian islam menjadikan al-quran. al-sunnah. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika. ijmak dan qiyas sebagai sumbernya.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami.t. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur.w. molek dan bagus. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. Nama asal beliau ialah Khalid. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek. hadis. Bagi Ibnu Khaldun. keindahan dan kebaikan. fikah. maliki. .Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H . tauhid dan usul fikah. Dalam seni khat misalnya. syarak dan akhlak.t. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah.w. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira. merosakkan akidah. riak menaikkan nafsu syahwat.w.

Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.penerokaan. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya.pengkarya menetapkan objektif.Estetika pula membawa maksud kecantikan.Jadi.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif. . guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian. Atas alas an inilah. Laura H. Umumnya . Di samping itu.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi.haluan dan tujuan penghasilan karya.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea. Kedua.dalam menjana idea. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. baik susunannya dan keberkesanannya.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual. Daripda sudut psikologi.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan. Sebagai contohnya.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Selain itu.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan.

Seni adalah untuk masyarakat.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri.para pelajar dapat memahami adat. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Melalui kritikan seni juga.Selain itu. kemahiran dalam menggunakan bahan . Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. Contohnya.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu. http://gengpsv. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif. Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni.blogspot.html .