Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. bukan aspek kegunaannya. menurut barat. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut.Menurut Herbert Read. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Pada asasnya. Dalam kebudayaan manpun. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. karya seni itu suatu imej mental. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Menurut pandangan Barat. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Menurutnya. 1994 ) berpendapat bahawa. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan. . 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal.

Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. b) Aristotle (384-322SM) . : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. akhlak. . Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. . .Dikatakan dengan perlakuan. impressionisme dan sebagainya.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. kesejahteraan dan keindahan. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . maka seni itu baik. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. kebaikan. seni menjadi suatu yang bebas. nilai dan moral. kubisme.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. C) Pestalozzi (1746-1827) . : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. Demi seni. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. . Lantaran itu. kesempurnaan.

Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan .Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. Kerusi.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . pertukangan.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. d) Herbert Read .meja dsb. h) Efland dan Laura H. pemikiran) g) Walter Gropius . sains dan teknologi. riang. keseronokan dan kedamaian estetik.Seni alat untuk mendidik seseorang .Ianya mengabungkan seni.hayat. Chapman .Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. -Seni mewujudkan suasana gembira. suka. . aktiviti bercorak praktikal. f) John Dewey (1859 ± 1952) . (kreativiti. .Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan. . minat untuk belajar dan memajukan diri. .

pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . peradaban dan kebudayaan manusia. Lantaran itu..Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. i) Lansing . ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. sosial. aliran. politik.Seni adalah untuk masyarakat . Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. teknik serta variasinya seni itu sendiri. sikap dan psikomotor. J) June McFee . k) Feldman . Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat.

Jelasnya. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. .Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Lalu. Ia merupakan penyatuan. Bagi agama Islam. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . b) Pandangan Al-Ghazali . Intipati kesenian islam adalah tauhid. agama bukanlah kebudayaan. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.

Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa. Oleh yang demikian.. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas. mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat. Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik .Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure).Seni tidak melampui batas kesusilaan .

Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan. dan ketengaan dari tekanan perasaan. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni.blogspot. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. bau. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori.dan membentuk emosi yang seimbang. mudah dan sebagainya. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. stabil emosi. sentuhan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. maka berlakulah pengamatan secara teliti. Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. seni itu suatu subjek picisan. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa. sebagai contoh semasa melukis. lega. penglihatan.com/ . pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. lapang perasaan.

Iran. tasawuf. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. falsafah dan ilmu logik. Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Melalui bimbingannya. ilmu kalam. tabii. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. kemasyarakatan. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. ilmu kalam. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. beliau telah mempelajari usulludin. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. sains. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. usul. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Dalam bidang kesenian. . Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. pendidikan. fekah. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. Ghazzal..Al-ghazali. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. al-Ghazali mengemukakan teori estetika.

Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. 2002) . Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Selain itu. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. Bagi al-Ghazali. ( estidotmy utusan Malaysia. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. lebih seni daripada pancaindera yang lima. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu.Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. Dalam perspektif islam. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. etika dan keagamaan.

Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun.w. Dalam usia yang masih muda. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek. Dalam seni khat misalnya. Bagi Ibnu Khaldun. Kesenian islam menjadikan al-quran. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia. ijmak dan qiyas sebagai sumbernya. molek dan bagus. hadis. ulama . riak menaikkan nafsu syahwat. seni itu suatu kebenaran. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. pemimpi dan pemikir.s. syarak dan akhlak. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah. baik susunannya. maliki.w. Nama asal beliau ialah Khalid. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami.t.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. tauhid dan usul fikah. Sepanyol. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir.t. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira.w. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. al-sunnah. etika dan logika. keindahan dan kebaikan. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. syarak dan akhlak. .t. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H . Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. fikah. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia. merosakkan akidah. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan.

beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea. Atas alas an inilah. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi.Estetika pula membawa maksud kecantikan. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan. Kedua.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual. Laura H.Jadi.dalam menjana idea.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan. .haluan dan tujuan penghasilan karya. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif. guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea.penerokaan. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian. Sebagai contohnya. Selain itu.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri.pengkarya menetapkan objektif. Daripda sudut psikologi. Di samping itu. baik susunannya dan keberkesanannya. Umumnya . Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni.

Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.para pelajar dapat memahami adat. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif. Melalui kritikan seni juga.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan.Seni adalah untuk masyarakat.Selain itu.blogspot. Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni.html .Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu. Contohnya. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. http://gengpsv.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri. kemahiran dalam menggunakan bahan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful