Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

Menurut Herbert Read. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. bukan aspek kegunaannya. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurutnya. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. keseronokan dan kesenangan estetik. karya seni itu suatu imej mental. Pada asasnya. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Dalam kebudayaan manpun. seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. . 1994 ) berpendapat bahawa. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. menurut barat. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Menurut pandangan Barat. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. Keceriaan.

: Membandingkan lukisan dengan kebenaran. C) Pestalozzi (1746-1827) .Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.Dikatakan dengan perlakuan. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . . nilai dan moral. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. akhlak. kebaikan.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . kesempurnaan. .Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. kesejahteraan dan keindahan. impressionisme dan sebagainya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. maka seni itu baik. Lantaran itu. . b) Aristotle (384-322SM) . . kubisme. seni menjadi suatu yang bebas. Demi seni. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.

meja dsb.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . sains dan teknologi. d) Herbert Read .Seni alat untuk mendidik seseorang . minat untuk belajar dan memajukan diri. Chapman .Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. aktiviti bercorak praktikal.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan .Ianya mengabungkan seni. . riang. -Seni mewujudkan suasana gembira. (kreativiti.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. keseronokan dan kedamaian estetik. f) John Dewey (1859 ± 1952) . Kerusi. .Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.hayat. . suka. . pemikiran) g) Walter Gropius . h) Efland dan Laura H. pertukangan.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.

sikap dan psikomotor. i) Lansing . Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. sosial. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. politik. teknik serta variasinya seni itu sendiri. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. k) Feldman . kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. peradaban dan kebudayaan manusia.Seni adalah untuk masyarakat . J) June McFee . ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. Lantaran itu. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. aliran.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat..

agama bukanlah kebudayaan.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Bagi agama Islam. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. b) Pandangan Al-Ghazali . . Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Jelasnya. Lalu. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Ia merupakan penyatuan. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Intipati kesenian islam adalah tauhid. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan.

Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. Oleh yang demikian. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'..Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure). Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa. Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik .Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat.Seni tidak melampui batas kesusilaan .

Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. stabil emosi. lapang perasaan.blogspot. sentuhan. penglihatan. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. sebagai contoh semasa melukis. dan ketengaan dari tekanan perasaan. pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan.dan membentuk emosi yang seimbang. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan. seni itu suatu subjek picisan. lega. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). bau.com/ . satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. mudah dan sebagainya. maka berlakulah pengamatan secara teliti. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa.

Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. kemasyarakatan. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. pendidikan. usul. Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. sains. ilmu kalam.Al-ghazali.. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Ghazzal. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. Dalam bidang kesenian. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. falsafah dan ilmu logik. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Iran. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. . Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. fekah. beliau telah mempelajari usulludin. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. Melalui bimbingannya. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni. ilmu kalam. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. tabii. tasawuf.

Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. Dalam perspektif islam. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu.Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ . manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. ( estidotmy utusan Malaysia. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Bagi al-Ghazali. Selain itu. etika dan keagamaan. 2002) . Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. lebih seni daripada pancaindera yang lima.

Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. fikah. ulama . riak menaikkan nafsu syahwat.w. seni itu suatu kebenaran. al-sunnah. Dalam seni khat misalnya. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. merosakkan akidah. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. tauhid dan usul fikah. maliki.t. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. baik susunannya.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun. syarak dan akhlak. keindahan dan kebaikan. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. hadis. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun.w. syarak dan akhlak.s. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. Kesenian islam menjadikan al-quran. molek dan bagus. Bagi Ibnu Khaldun. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah.w.t. . ijmak dan qiyas sebagai sumbernya. etika dan logika.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H . pemimpi dan pemikir. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek. Sepanyol. Nama asal beliau ialah Khalid.t. Dalam usia yang masih muda. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika.

penerokaan.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan.Estetika pula membawa maksud kecantikan.pengkarya menetapkan objektif. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian. guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. Selain itu. Umumnya .Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik.dalam menjana idea.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Laura H.beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian.haluan dan tujuan penghasilan karya. Daripda sudut psikologi.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif. . Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni. Atas alas an inilah. Sebagai contohnya.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi. Di samping itu.Jadi. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya. baik susunannya dan keberkesanannya. Kedua.

html .para pelajar dapat memahami adat.Seni adalah untuk masyarakat. Contohnya. guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Melalui kritikan seni juga.Selain itu. Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.blogspot. kemahiran dalam menggunakan bahan . Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif. http://gengpsv.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan. Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful