Pandangan Tokoh Terhadap Seni Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.

Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.

Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.

ii) Pandangan Barat tentang kesenian

perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. menurut barat. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. Dalam kebudayaan manpun. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. bukan aspek kegunaannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Pada asasnya. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Menurut pandangan Barat. 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Keceriaan. 1994 ) berpendapat bahawa.Menurut Herbert Read. keseronokan dan kesenangan estetik. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. . seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal. karya seni itu suatu imej mental. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Menurutnya. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni.

Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. kebaikan.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. Demi seni. nilai dan moral. impressionisme dan sebagainya.keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. . . Lantaran itu. akhlak. . : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. . kesempurnaan. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. seni menjadi suatu yang bebas.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. kubisme. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. kesejahteraan dan keindahan. C) Pestalozzi (1746-1827) . b) Aristotle (384-322SM) .Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang . : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.Dikatakan dengan perlakuan. maka seni itu baik.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran.

Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.hayat. .Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan .Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. riang. pertukangan. . Chapman .meja dsb. keseronokan dan kedamaian estetik. h) Efland dan Laura H. suka.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . f) John Dewey (1859 ± 1952) . -Seni mewujudkan suasana gembira. minat untuk belajar dan memajukan diri. d) Herbert Read . . sains dan teknologi. Kerusi.Seni alat untuk mendidik seseorang .Ianya mengabungkan seni. pemikiran) g) Walter Gropius . (kreativiti. .Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. aktiviti bercorak praktikal.

teknik serta variasinya seni itu sendiri.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. peradaban dan kebudayaan manusia. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. sosial.. J) June McFee . Lantaran itu. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. k) Feldman . i) Lansing . Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. aliran. politik.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.Seni adalah untuk masyarakat .Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. sikap dan psikomotor. i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam . Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.

Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Jelasnya. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Ia merupakan penyatuan. Bagi agama Islam. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. ketauhidan kepada Maha Pencipta.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Intipati kesenian islam adalah tauhid.Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. b) Pandangan Al-Ghazali . . Lalu. agama bukanlah kebudayaan. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman.

Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . mengapa ada dikalangan masyarakat meragui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual?. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa. cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat. yang menyatakan diri dalam seluruh kelompok manusia yang membentuk masyarakat.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art'.Seni tidak melampui batas kesusilaan . Secara langsung kenyataan ini melambangkan bahawa seni merupakan cerminan budaya dalam sesebuah masyarakat. Tanpa budaya mesyarakat itu tidak kukuh dan tidak mengandungi nilai tamadun. Oleh yang demikian. Pendidikan Seni Visual lebih menjurus untuk melahirkan perubahan individu kepada nilai murni dengan memupuk diri dalam pengalaman estetik .. Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan.Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure). menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai. dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu. Jelasnya ialah seni itu merupakan intipati 'Cara hidup' individu berkembang menjadi sebuah komuniti yang luas. Takrif ini dapat diringkaskan bahawa kebudayaan itu adalah cara berfikir dan cara menikmati dalam kehiduapan. sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat.

mudah dan sebagainya. stabil emosi. ibu bapa malahannya dari kalangan profesional sendiri. Perlukah saya ulang lagi soalan yang menjadi tajuk di atas? Sumber: http://psvsakti. sentuhan. seni itu suatu subjek picisan. penglihatan.blogspot. Seni sebagai Alat Penyataan diri Moholy Nagey menyatakan.Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual. Beberapa kenyataan ini akan menguatkan hujah bahawa pentingnya Pendidikan Seni Visual dalam merealisasikan perubahan tingkahlaku manusia dalam dunia pendidikan. Belum lagi aktiviti yang melibatkan imaginasi yang logik. pendengaran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. pelajar lazimnya meluahkan betapa sukar untuk melukis walaupun hanya melalui proses 'imitasi' (peniruan dari gambar atau imej sebenar). pengkarya perlu memberi perhatian dan pengamatan kepada objek yang difokuskan.dan membentuk emosi yang seimbang. lega. Pancaindera ini perlu disuburkan melalui sentuhan yang murni. lapang perasaan. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan. Seni Menajamkan Kepekaan dan Pengamatan Pancaindera yang ada pada manusia seperti rasa. Pengalaman seni memerlukan kepekaan terhadap pengamatan semasa penciptaan sesebuah karya seni.com/ . Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis. satu cara untuk menggambarkan emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Namun kenapa masih terlalu ramai memberi hukuman mandatori. kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu. bau. dan ketengaan dari tekanan perasaan. maka berlakulah pengamatan secara teliti. sebagai contoh semasa melukis. Selalu ditafsirkan sebagai suatu bidang yang mempunyai nilai kapasiti yang rendah untuk diketengahkan sebagai bidang pilihan pelajar.

Nama sebenar Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. Menjadi pelajar kepada Abu Al¶maali al Juwayni yang dikenali sebagai imam al-Haramayni merupakan seorang ulama yang terkenal pada zaman itu. tasawuf. sains. Ghazzal. alim dan dianggap sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. pendidikan. beliau telah mempelajari usulludin. Keindahan sesuatu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya. Perkataan al-Ghazali berasal dari tempat kelahirannya iaitu Gazalah atau pekerjaan bapanya sebagai penenun dan penjual kain. . Beliau juga memperkenalkan teori logik dan ilmu falsafah kepada al-ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah islam yang terunggul bukan sahaja dikalangan umat islam malah di kalangan para karyawan barat juga. tabii. Ketika berusia 20 tahun pada tahun 1077M. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu usuluddin dan fiqah syafii. Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni.Al-ghazali. Namun ilmu yang menjadi keutamaan al-ghazali ialah ilmu kalam. beliau telah pergi ke madrasah Nizammiyah di Nirharpur. Iran. Al-Ghazali dikatakan seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa. Dilahirkan di Tus pada 1058M berhampiran BandarMeshad di Khorasan. Keagungan al-Ghazali memberi kesan yang mendalam dalam jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga pekertinya yang juga memang terpuji. politik dan juga kesenian serta dengan penulisan buku yang banyak maka wajarlah beliau digelar sebagai ³Hujjatul Islam ³. kemasyarakatan. Imam Haramayni memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga menyebabkan semua hadirin menangis setiap kali membicarakan tentang sejarah ahli sufi dan makam mereka. Melalui bimbingannya. Keilmuannya yang sangat luas khususnya dalam bidang falsafah. falsafah dan ilmu logik. Keindahan menurut al-ghazali adalah nikmat yang tersendiri yang dihayati kerananya dan bukan untuk tujuan yang lain. Dalam bidang kesenian. ilmu kalam. ilmu kalam.. fekah. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. usul.

segala yang ditanggapi yang melahirkan nikmat dan kepuasan bergantung kepada orang yang membuat tanggapan itu. Keindahan alam semulajadi merumuskan tuhan yang menciptakannya kerana yang menciptakannya ialah tuhan yang indah. Selain itu. Manusia tidak bolehterpinggir dengan seni namun kehadiran seni itu wajar tidak memisahkan akidah manusia. Keindahan alam luaran atau syahadah dapat dipersepsi oleh pancaindera yang lima dan didapati oleh sesiapa sahaja manakala keindahan dalaman manusia yang dapat dihayati melalui mata hati lebih peka. 2002) . Bagi al-Ghazali. manusia yang taksub dengan kebendaan tidak akan berjaya menjejak kebahagiaan hakiki tetapi akan terus menerus hanyut dalam kancah kehancuran. seni boleh dibahagikan kepada dua tujuan iaitu yang pertama ialah suatu alat bagi manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kbahagiaan dunia dan akhirat manakala yang kedua pula ialah seni melupakan suatu penawar bagi seseorang yang mengembara di dunia ini dalam menuju alam akhirat. ( estidotmy utusan Malaysia. etika dan keagamaan. Ibnu khaldun« Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir islam yang unggul terutama dalam bidang sosiologi dan falsafah. lebih seni daripada pancaindera yang lima. al-Ghazali melihat keindahan daripada segi dalaman yang bersabit dengan nilai-nilai kerohanian. Dalam perspektif islam. Ini merumus kepada segala yang indah akan dikasihi kerana yang indah memberi atau mendatangkan kepuasan kepada penghayatnya. Lukisannya yang dikenali sebagai ³muqaddimah´ atau ³prolegomena´ menjadi ibu kepada kesusasteraan falsafah sejarah dan sosiologi. Keindahan tuhan dapat dipersepsikan melalui kuasa pancaindera dan oleh µ mata hati µ .Al-Ghazali tidak menumpukan perhatiannya kepada karya seni dalam bentuk fizikal. Ini kerana beliau berpendapat sesebuah karya seni yang dinilai daripada aspek fizikal sebenarnya hanyalah untuk tuntutan jasmani. Sesebuah karya seni yang dihargai dan diamati akan dapat melahirkan kepuasan pada penghayat seni itu sendiri. Seni menurut pandangan al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak dinafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan.

hadis. ulama . etika dan logika. Dalam usia yang masih muda. Estetika mengandungi unsur-unsur kecantikan. Etika itu merujuk kepada elemen ±elemen akhlak atau moral yang membina manusia. Perkataan indah itu sendiri dimengerti sebagai sesuatau yang baik. keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatau yang indah. terkandung nilai kebenaran pada keesaan allah s.w. kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredhaan allah. al-sunnah. baik susunannya. Logika pula merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki. syarak dan akhlak. molek dan bagus. syarak dan akhlak. riak menaikkan nafsu syahwat. kebenaran dalam kesenian haruslah berpaksikan Allah s. Ibnu khaldun dimakamkan di Mesir pada zaman kerajaan bani uthmaniyah disekitar kawasan permakaman kaum sufi di bab al-nasir ( ghazali Darussalam. Pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di gua Altamira. Sedangkan seni yang tidak berbentuk islam diciptakna untuk tujuan takbur. merosakkan akidah. Nama asal beliau ialah Khalid. beliau mampu menguasai pelbagai jenis ilmu tafsir. Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan. maliki.w. seni kahat arb adalah anugerah daripda allah kepada manusia. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 26 ramadhan tahun 808 hijrah ketika berusia 86 tahun. Pengetahuan dalam ssejarah boleh membentuk kerangka kefahaman dalam seni. seni dalam islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah. Bagi Ibnu Khaldun.t.w. Perkataan ³khaldun´ itu sendiri bermaksud intelek. menarik komposisinya serta indah apabila sesuatu hasil karya itu dihasilkan. Khaldun adalah gelaran beliau sempena nama datuknya Khaldun daripada suku Hadrami. pemimpi dan pemikir.Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhamad Ibnu Khaldun al-Maliki al-Hadrami. seni itu suatu kebenaran. tauhid dan usul fikah. Kesenian islam menjadikan al-quran. Didalamnya juga terkandung nilai-nilai estetika.Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan tahun 732H .s. Kesenian yang diciptakan atas seni islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak. . Dalam seni khat misalnya. fikah. Sepanyol.1988 ) Menurut Ibnu Khaldun. ijmak dan qiyas sebagai sumbernya.t. keindahan dan kebaikan.t.

guru mestilah membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Laura H.ia melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Selain itu. Umumnya .beliau turut menyatakan melalui pengolahan dan pemurnian. Di samping itu. Ketiga-tiga pendapat Chapman ini menjadi satu unsur yang penting dalam seni.Estetika pula membawa maksud kecantikan. Pendapat beliau yang ketiga pula ialah beliau lebih menumpukan kepada seni utama iaitu melalui pemerhatian.penghasilan serta apresiasi dan perlanjutan.seni itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri.pengkarya menetapkan objektif. Seni perlu dikongsi bersama-sama agar semua orang dapat menikmati keindahannya. Daripda sudut psikologi. Atas alas an inilah.Ini membolehkan pelajar dapat menghasilkan karya yang baik. baik susunannya dan keberkesanannya. ia dilakukan agar karya yang dihasilakan dapat menepati kehendak sebagaimana objektif penghasilan karya. Kedua.Chapman« Beliau mengemukakan tiga pandangan terhadap seni.beliau turut menyatakan melalui seni dapat dihasilkan melalui kaedah penjanaan idea.haluan dan tujuan penghasilan karya.seni dan kreativiti menjadi satu unsur yang berimaginasi.Proses ini digunakan oleh pengkarya untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektifpenghasilan. Pertama ialah seni adalah untuk masyarakat dan ini b bermakna seni itu perlu disebarkan dan dikongsi. .dalam menjana idea.Jadi. Sebagai contohnya. keindahan itu dilihat sebagai sesuatau yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. Ini bermakna seni dan kreativiti perlu bergabung menjadi unsur imaginasi terutamanya dalam menghasilkan sesuatu karya seni.Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.penerokaan.sudah tentu imej atau visual tersebut dihasilkan tanpa terpesong daripada tema dan objektif.Idea perlu diolah dan dimurnikan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesebuah kajian visual.

guru perlu membimbing pelajar untuk mempelajari pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan.Seni adalah untuk masyarakat. Contohnya. Pemilihan dan penggunaan bahan yang sesuai penting agar segala karya seni yang dihasilkan nampak kreatif.blogspot.Ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu dimiliki terutamanya dalam menghasilkan karya seni agar karya yang terhasil itu bermutu. Pendapat beliau yang terakhir ialah kritikan seni.html . Kritikan seni penting agar setiap orang dapat memperbaiki sesuatu hasil seni kepada yang lebih baik dan membina keyakinan kepada pelajar. Melalui kritikan seni juga.tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.para pelajar dapat memahami adat.Selain itu. http://gengpsv. Para guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya pemilihan bahan oleh para pelajar mempunyai makna dan nilai tersendiri. kemahiran dalam menggunakan bahan . Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.com/2008/10/pendapat-al-ghazali-ibnu-kkhaldun-dan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful