P. 1
Tajuk 4_Peringkat an Guru

Tajuk 4_Peringkat an Guru

|Views: 91|Likes:
Published by Helen Lhs

More info:

Published by: Helen Lhs on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

EDU 3108

ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Nordin Tahir JIP, IPG Kampus Ipoh

TAJUK 4
PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

8/1/2011

Nordin Tahir

2

Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? 8/1/2011 Nordin Tahir 3 .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah pelajar suka saya? .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? • Prihatin Terhadap Tugas: .Adakah masa mencukupi utk menyampaikan isi kandungan ? .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? . .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Teori Keprihatian (Fuller.Fokus kpd cara2 memperbaiki strategi pengajaran serta penguasaan isi kandungan pelajaran .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Adakah bahan2 yg digunakan sesuai ? . 1969) • Prihatin Diri : .Apakah cara yg paling baik utk saya mengajar topik ini ? • Peringkat Impak : .

Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter. 1986) • • • • • Peringkat novis Peringkat novis lanjutan Peringkat cekap Peringkat mahir Peringkat pakar 8/1/2011 Nordin Tahir 4 .

• Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Guru Besar dan guru .Guru Permulaan • Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau universiti. • Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar . Fokus isu .Guru baru sering menghadapi masalah .masalah pembelajaran dan disiplin murid 8/1/2011 Nordin Tahir 5 .

Guru Permulaan • Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan Kurang mahir urus Koku Kurang mahir urus aktiviti sukan Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah Kurang teori dan amalan latihan Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber Kurang kemahiran sosial 8/1/2011 Nordin Tahir 6 .

Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Dikatakan pasif.Cabaran Guru Permulaan (Novis) . konsep dan perkara asas pengajaran .Kurang berupaya menangani tugas harian guru 8/1/2011 Nordin Tahir 7 .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah . tak kreatif dan imaginative .Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan bilik darjah.Memahami fakta. .

fikiran positif.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat • Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Kecekapan profesionalisme . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Guru Cekap (Competent) • Menjadi guru cekap : . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. 8/1/2011 Nordin Tahir 8 . mempunyai mental-life yang segar. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Keutuhan peribadi .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . kepakaran.

Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Guru Cekap (Competent) • Prinsip Guru Cekap : .Penambahbaikan berterusan .guru perlu proaktif 8/1/2011 Nordin Tahir 9 .Bakti disemai bukti dituai .Guru mengajar murid belajar : mengajar. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Berkongsi visi yang sama .

Guru Berintelek . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum 8/1/2011 - Nordin Tahir 10 .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Guru Mahir (Expert) • Terbaik dalam bidang .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima • Menjadi teladan profesionalisme . .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.

.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Kemahiran penyampaian .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam p & p dan tahu kemahiran aplikasi Komputer.Mahir berkomunikasi .Guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.Guru Mahir (Expert) • Guru mahir perlulah : . .Kemahiran pengurusan bilik darjah 8/1/2011 Nordin Tahir 11 .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. • Kemahiran guru yang perlu ada : .Kemahiran penilaian .Kemahiran merangsang .

pengetahuan. • Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. 8/1/2011 Nordin Tahir 12 .Guru Pakar (Master) Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam p & p. • Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.

bahan dan sumber . 8/1/2011 Nordin Tahir 13 .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar.Guru Pakar (Master) • Sahsiah guru pakar : .Sahsiah terpuji .Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .„Role model‟ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Menjadi pakar rujuk p & p .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Berketrampilan .Bijak mengurus masa.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .

Berwawasan. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara . responsif. • Potensi : .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara.Guru Pakar (Master) • Hasil kerja : . proaktif. 8/1/2011 Nordin Tahir 14 .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.

dapat mengawal kelakuan pelajar. menyediakan alat bantu mengajar (ABM). • Pengajaran–pembelajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan baik dan berkesan dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran. • Selain itu. 8/1/2011 Nordin Tahir 15 .Guru Berkesan (Effective) • Amalan pengajaran-pembelajaran guru yang berkesan bermakna pengajaran guru tersebut di anggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran. mendalami isi kandungan yang hendak di ajar. memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh. mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar.

pengajaran yang berkesan di pengaruhi oleh lima faktor. kebolehan untuk memahami pengajaran (ability to understand). • Mengikut Caroll (1963). 8/1/2011 Nordin Tahir 16 . ketekunan (perseverance). jika sikap pelajar terhadap pelajaran adalah tinggi. ia mudah untuk memahami pengajaran dan dengan demikian itu pelajar akan tekun belajar dan akhirnya mudah untuk memahami sesuatu konsep dan kemahiran. • Mengikut Carroll lagi. • Begitu juga jika pengajaran guru itu baik maka pelajar akan belajar dengan mudah. iaitu sikap (attitude). 1989).Guru Berkesan (Effective) • Model awal tentang amalan pengajaran guru yang berkesan telah dikemukakan oleh Carroll (1963. peluang (opportunity) dan pengajaran yang berkualiti (Quality of instruction).

yang memberi penekanan hanya kepada faktor pengajaran guru sahaja. iaitu kualiti pengajaran (quality of instruction). kesesuaian aras pengajaran (appropriate level of instruction). 1994) telah membina model pengajaran berkesan yang baru. • Mengikut Slavin (1994) terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengajaran yang berkesan.Guru Berkesan (Effective) • Slavin (1987. insentif (incentive) dan masa (time). 8/1/2011 Nordin Tahir 17 .

objektif pelajaran hendaklah jelas dan khusus. isi kandungan adalah mencukupi dan pada akhir sesuatu pelajaran. dan memberi contoh-contoh yang berkaitan (Mayer & Gallini. 1994). 1991. dan menggunakan alat bantu mengajar (ABM) bagi membantu menerangkan sesuatu konsep (Hiebert. 1992). • Selain itu.Guru Berkesan (Effective) • Kualiti pengajaran bermaksud keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami oleh pelajar. Kazna 1991). guru perlu mengadakan penilaian atau peperiksaan. mudah diingat dan menyeronokkan pelajar. penekanan kepada isi-isi penting dan pelajaran itu cuba di kaitkan pula dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar yang lalu dan yang sedia ada (King & Menke. • Oleh itu. 8/1/2011 Nordin Tahir 18 . menggunakan bahasa yang jelas dan mudah (Land. penerangannya yang jelas. 1986). 1987). guru perlu menyampaikan isi pengajaran secara tersusun dan sistematik (Kallison. Wearne & Taber.

pelajar yang lemah tidak dapat mengikutnya.Guru Berkesan (Effective) • Aras pengajaran yang sesuai bermaksud pengajaran mestilah sesuai dengan kebolehan dan keupayaan pelajar. pelajar-pelajar yang cerdik tidak akan memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru. • Ini akan merugikan pelajar yang cerdik. • Salah satu cara untuk mengatasinya ialah guru perlu mengumpulkan pelajar yang cerdik ke dalam satu kumpulan dan pelajar yang lemah dalam satu kumpulan yang lain berdasarkan kebolehan dan penguasaan sesuatu kemahiran. • Apabila aras pengajaran itu rendah. • Jika aras pengajaran guru tinggi. kerana guru terpaksa menumpukan lebih banyak masa kepada pelajar yang lemah. 8/1/2011 Nordin Tahir 19 . akhirnya mereka akan ketinggalan dalam pelajarannya.

8/1/2011 Nordin Tahir 20 .Guru Berkesan (Effective) • Guru juga boleh mengadakan pengajaran secara individu (Slavin. 1977. guru akan dapat mengajar dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran. Horak. • Dengan itu. 1981). dan pelajar yang cerdik akan membimbing pelajar yang lemah dalam kumpulannya. namun pengajaran secara individu tidak dapat menunjukkan kesan yang positif terhadap pencapaian pelajar (Hartley. • Satu cara pengajaran–pembelajaran yang berkesan ialah melalui pembelajaran secara koperatif (cooperative learning group). yang mengumpulkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang pandai. 1989).

guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pelbagai alat Bantu Mengajar (ABM). 8/1/2011 Nordin Tahir 21 . • Kedua. 1994).Guru Berkesan (Effective) • Insentif bermaksud keupayaan guru untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dan menyiapkan kerjakerja yang di beri oleh guru. guru boleh memberi insentif kepada pelajar dengan cara memberikan ganjaran atau pujian kepada pelajar yang dapat menguasai sesuatu kemahiran atau memberi dendaan kepada pelajar yang tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran. • Pertama. • Terdapat dua cara untuk guru memberikan motivasi kepada pelajar supaya terus belajar (Slavin.

• Pada kebiasaannya. pengajaran guru di pengaruhi oleh dua faktor masa iaitu masa yang diperuntukan (allocated time) oleh pihak sekolah kepada guru–guru untuk mengajar sesuatu mata pelajaran. masa tugasan (time– on-task) atau engaged time yang bermaksud masa yang guru gunakan untuk mengajar dan masa yang pelajar gunakan untuk belajar bagi mendapatkan ilmu pengetahuan atau kemahiran. 8/1/2011 Nordin Tahir 22 .Guru Berkesan (Effective) • Masa pengajaran-pembelajaran bermaksud masa yang cukup untuk pelajar mempelajari sesuatu konsep atau kemahiran.

Simpan hasil anda dalam portfolio. 8/1/2011 Nordin Tahir 23 . • Pada pandangan anda apakah faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat? • Adakah anda masih menganggap diri anda sebagai “pelajar” kaedah pengajaran walaupun merupakan guru yang bertauliah? • Baca Artikel Beginning elementary teachers’ developnebt as teachers if Science.Tutorial • Nyatakan kemungkinan aspek-aspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran. Rumuskan dapatan kajian tersebut & bincangkan kefahaman baru yang anda perolehi.

• Baca artikel Change Agents. Bincangkan bagaimana guru boleh berfungsi sebagai agen perubahan dalam proses melaksanakan program KIA2M tersebut.Tutorial • Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahanbahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio. 8/1/2011 Nordin Tahir 24 . Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan-bahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio. • Cari maklumat daripada pelbagai sumber tentang Program KIA2M.

D. New York: Longman. Mengurus Sekolah. G.. M. Bhd. Appleton. Borich. (1993).Rujukan Abd. K. Rahim Abd. Rashid (2007). 13(1). Journal of Science Teacher Education. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.D. Borich.L. 43-61. Boston: Allyn & Bacon 8/1/2011 Nordin Tahir 25 . & Tombari. Edisi Ke-3. Abdullah Sani Yahaya (2005). (2002) Beginning elementary teachers‟ development as teachers of science. I. Educational psychology: A contemporary approach. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Clearly outstanding: Making each day count in your classroom. & Kindt. G. Profesionalisme Keguruan: Prospek dan Cabaran.

(1991). 23. Educational Psychologist. The Change Agent’s Guide. (1992).). • Kozma.Carroll. 1. & Watkins.). J. 18. IL. Dalam Dunkin (Ed. International encyclopedia 8/1/2011 Nordin Tahir 26 of teaching and teacher education. R. A model of school learning. (1989). C. Carroll J. F. (1974). • Fuller. Review of Educational Research. N. R. et al. Effect of lesson organization achievement . • Hiebert. ‘Concerns of Teachers: Research and Reconceptualization’. • King. The contribution of classroom observation to school effectiveness research. D. London: Pergamon. 179-211 • Land. Paper Presented at The Annual Meeting of The American Education Association. & Menke. 133-149). Elementary School Journal. Parsons. (1991). F.. Dalam E. • Havelock.33-39. (1995). • Kallison. Teacher College Record. M. 20. S. Fourth graders gradual constructions of decimal fractions during instruction using different representation. Learning with media. (1963). • Eugene. American Educational Research Journal. et al. 26-31. NJ: Educational Technology Publications. 97. 723-73. 337-347. Vagueness and clarity. J. 64. L. (1986). Edisi ke-2. (1994). 301-341. The Carroll model: A25 years restrospective and prospective view. E. Providing the instructors note: An effective additional to student notetaking. Advances in school effectiveness research and practice (hlm.. Educational Reseacher. (1987). Englewood Cliffs. Reynolds (Ed. J.Y:Pergamon. J. • • . J. Chicago. G.

Peranan. • Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob (1993). (1978). Slavin. S (1994). technical Note. (1987). (1994). (Ed. • Shahril Marzuki (2005). R.• Marliave. R. Advances in school effectiveness research and practice. 89-108. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. • Stringfield. V-29. A theory of school and classroom organization. Eduational Psychologist. Hillsdale. Guru dan Perguruan. Tugas dan Tanggungjawab Guru Di Sekolah. Dalam R. (Ed. Kuala Lumpur: PIS • Slavin. London: Pergamon. 8/1/2011 Nordin Tahir 27 . A theory of school and classroom organization. Mengurus Kewangan Sekolah. Dalam R. NJ:Erlbaun.). Educational Research and Development. Edisi ke-2. Academic learning time and student achievement in the B-C period for West Laboratory. et al. School and Classrooom Organization. Reynolds.). • Slavin. A model of elementary school effect. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. 22. • Omardin Ashaari (1998).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->