Piagam Pelanggan

1.Memastikan semua peralatan ICT
berfungsi dengan baik 2.Menjalankan kursus –kursus ICT terkini kepada semua warga sepanjang tahun. 3.Semua kerosakkan peralatan akan dilaporkan dan diselenggarakan dalam tempoh 24 jam. 4.Menyediakan perkhidmatan yang mesra pengguna di dalam makmal komputer.

5.Menjadikan makmal komputer sebagai pemangkin kecemerlangan sekolah. 6.Memastikan makmal komputer adalah kawasan selamat bagi warga sekolah