Warnakan gambar buah-buahan berikut.

Padankan nama buah yang betul. tembikai betik pisang .

Isi tempat kosong. aei b_t_k p_s_ng t_mb_k__ .

.Tuliskan nama buah-buahan berikut.