SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGENALAN : Program Skim Pinjaman Buku Teks telah dimulakan sejak tahun 1975. SPBT merupakan satu skim yang dapat membantu murid yang kurang mampumenerima pinjaman buku agar mereka dapat belajar seiring dengan pelajar –pelajar yang lain. Justeru itu Jawatankuasa SPBT sekolah akan menjalankan prosedur yang perlu bagi memastikan mereka yang benar – benar layak sahajayang akan menerima pinjaman . Bagi sekolah rendah kelayakan yang perlu bagi menerima pinjaman ialah penjaga atau ibubapa berpendapatan RM 2000ke bawah. Buku – buku teks akan diagihkan kepada murid – murid pada awal sesi persekolahan bermula. Pelajar – pelajar yang kurang mampu dapat menerima bantuan buku dari SPBT maka dengan ini mereka dapat belajar seiring dengan pelajar – pelajar yang lain . Secara tidak langsung SPBT juga dapat membantu dan meringankan beban ibubapa atau penjaga murid tersebut. Skim Pinjaman Buku Teks bermatlamat untuk memberi peluang kepada murid yang kurang mampu agar mereka akan dapat belajar dengan sempurna seperti murid – murid yang lain.

RASIONAL

:

MATLAMAT

:

OBJEKTIF

:

1. 2. 3.

Meringankan beban ibubapa yang kurang mampu. Memastikan murid yang kurang mampu agar tidak tercicir dalam pelajaran mereka. Memastikan bekalan buku teks mencukupi untuk semua murid yang layak.

sayang buku mereka KEKUATAN Kempen Sayangi buku anda akan diadakan KELEMAHAN Murid tidak ada rasa sayang pada buku yang dipinjam PELUANG Semua murid yang didapati merosakkan buku masih diberi peluang untuk meminjam Tempoh diberi dan murid akan diberikan borang penyata pendapatan sekiranya penjaga tiada slip gaji Murid sentiasa diberikan peluang untuk menghantar borang mereka Murid akan diberi peluang untuk membaiki buku mereka melalui bengkel yang dibuat oleh AJK SPBT ANCAMAN Ada murid yang kurang displin masih tidak mematuhi arahan Masih ada murid menghantar borang yang tidak lengkap 2. Murid yang kurang mampu Semua murid yang belajar seiring dengan mereka miskin akan dapat yang mampu pinjaman buku SPBT 4. Borang yang lengkap dapat dihantar Murid telah ditaklimatkan oleh guru SPBT dan guru kelas cara untuk mengisi borang dengan betul Kurang perhatian daripada murid dan ibubapa 3. Semua murid yang mendapat pinjaman buku.ANALISIS SWOT OBJEKTIF 1. Buku yang diperlukan oleh murid adalah mencukupi Guru SPBT dan AJK akan sentiasa memastikan buku adalah cukup apabila diperlukan Ramai di kalangan murid miskin yang tidak menghantar borang Buku lama yang agak lusuh dan hilang muka surat Kurang perhatian dan rasa tanggungjawab ibubapa dan murid Ada yang tidak ambil perhatian dan tidak mahu mengikuti bengkel membaiki buku yang diadakan .

OTI1 2004 OTI2 2005 0TI3 2006 ETR 3 Tahun Semua murid layak SPBT .PELAN STRATEGIK BIL 1. MATLAMAT Mengurangkan kerosakan buku teks PROGRAM Sifar Buku Rosak TEMPOH MASA KUMPULAN SASARAN TANGGUNG JAWAB Penyelaras SPBT AJK dan GPK HEM TOV Mengguna kan buku secara maksimum dengan penjagaan yang sempurna.

Skim Pinjaman Buku Teks bermatlamat membantu pelajar – pelajar yang terdiri dari golongan yang kurang mampu ini tidak tercicir dalam pelajaran mereka dengan adanya buku teks sebagai panduan malah dapat mencapai kecemerlangan yang diinginkan oleh semua pihak.SKIM PINJAMAN BUKU TEKS PENGENALAN : Program Skim Pinjaman Buku Teks adalah merupakan satu dari program jangka anjang kerajaan untuk membantu pelajar – pelajar yang terdiri dari golongan yang kurang mampu. 1. 3. Pelajar – pelajar yang kurang mampu dapat menerima bantuan buku dari SPBT maka dengan ini mereka dapat belajar seiring dengan pelajar – pelajar yang lain . Bagi sekolah rendah pendapatan yang akan mendapat bantuan ini ialah RM 2000 ke bawah. Membantu pelajar – pelajar yang kurang mampu ini agar dapat belajar dengan sempurna. 2. Memastikan semua murid mendapat buku yang diperlukan. Melalui Skim ini pelajar – pelajar yang layak iaitu mereka yang asalnya dari keluarga yang berpendapatan rendah akan mendapat keistimewaan untuk menerima bantuan. Meringankan beban ibubapa yang berpendapatan rendah. RASIONAL : MATLAMAT : OBJEKTIF : . Secara tidak langsung SPBT juga dapat membantu dan meringankan beban ibubapa atau penjaga murid tersebut.

Borang yang lengkap dapat dihantar Murid telah Kurang perhatian ditaklimatkan oleh guru daripada murid dan SPBT dan guru kelas ibubapa cara untuk mengisi borang dengan betul Ramai di kalangan murid miskin yang tidak menghantar borang Buku lama yang agak lusuh dan hilang muka surat Masih ada murid menghantar borang yang tidak lengkap 3. Murid yang kurang mampu Semua murid yang belajar seiring dengan mereka miskin akan dapat yang mampu pinjaman buku SPBT 4. Semua murid yang mendapat pinjaman buku.ANALISIS SWOT OBJEKTIF 1. Buku yang diperlukan oleh murid adalah mencukupi Guru SPBT dan AJK akan sentiasa memastikan buku adalah cukup apabila diperlukan Kurang perhatian dan rasa tanggungjawab ibubapa dan murid Ada yang tidak ambil perhatian dan tidak mahu mengikuti bengkel membaiki buku yang diadakan . sayang buku mereka KEKUATAN Kempen Sayangi buku anda akan diadakan KELEMAHAN Murid tidak ada rasa sayang pada buku yang dipinjam PELUANG Semua murid yang didapati merosakkan buku masih diberi peluang untuk meminjam Tempoh diberi dan murid akan diberikan borang penyata pendapatan sekiranya penjaga tiada slip gaji Murid sentiasa diberikan peluang untuk menghantar borang mereka Murid akan diberi peluang untuk membaiki buku mereka melalui bengkel yang dibuat oleh AJK SPBT ANCAMAN Ada murid yang kurang displin masih tidak mematuhi arahan 2.

9. 4. 10. 6. 7. 2. Mengedar buku – buku kepada murid – murid tahun 6 . 12. 11.PROGRAM PELAN TAKTITAL 1. 8. 13. 3. 5. Mesyuarat AJK kali pertama Pengagihan buku teks kepada pelajar Pengisian data SPBT Lantikan AJK murid sesi 2004 Gotong royong mengemaskini bilik BOSS Pelupusan buku / kemaskini stok Mesyuarat AJK kali 2 Menerima bekalan buku baru untuk 2005 Gotong royong menceria bilik BOSS Mengumpul semula buku teks dari murid Mengecop dan menulis nombor perolehan untuk buku – buku baru serta penutup stok.

Mesyuarat AJK kali pertama 2. teks dari murid 1 Mengecop dan menulis 1. Pelupusan buku / kemaskini stok 7. Gotong royong menceria bilik BOSS 1 Mengumpul semula buku 0. Menerima bekalan buku baru untuk 2005 9. Gotong royong mengemaskini bilik BOSS 6. Lantikan AJK murid sesi 2004 5.CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL Bil AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS 1. Pengagihan buku teks kepada pelajar 3. 1 Mengedar buku – buku 2. Pengisian data SPBT 4. kepada murid – murid tahun 6 . nombor perolehan untuk buku – buku baru serta penutup stok. Mesyuarat AJK kali 2 8.

KUMPULAN SENARAI PROJEK SASARAN Buku Murid Cantik Anda Layak Cerdik SPBT TEMPOH MASA 1 Tahun PELAKSANAAN Penyelaras SPBT dan semua AJK SUMBER KEWANGAN Wang Suwa TOV Menggunakan buku secara maksi – mum dengan sempurna OTI 1 2004 OTI 0TI3 2 ETR 2006 2005 .PELAN TAKTIKAL BIL NAMA PROGRAM Sifar Buku Rosak OBJEKTIF Murid dapat menjaga buku pinjaman mereka dengan baik.

Pelaporan 4. 2. 2. 5.2 Penyediaan takwim. 2. 1.1 Analisis pelan taktikal dan melihat keberkesanannya. 4.PERANCANGAN TAHUNAN 1. Perancangan 1.2 Membuat pemeriksaan Stok Buku-buku Teks.1 Pembahagian tugas kepada guru. 3.3 Mesyuarat J/Kuasa. .1 Penyediaan Sistem SPBT Murid 3.1 Merekod maklumat murid Penilaian 5.4 Penyediaan jadual tugasan Pengenalan 2.3 Perasmian Pengawas SPBT 2.1 Penubuhan J/Kuasa.3 Penyediaan Prosedur mengambil buku teks. 1.4 Motivasi Pengawas SPBT Penyeliaan 3. 3. 1.2 Pengagihan pengawas SPBT kepada tugasan.

2 Penydiaan takwim.1 Analisis pelan taktikal dan melihat keberkesanannya. 2. 3.2 Pengagihan pengawas SPBT kepada tugasan. 1.4 Penyediaan jadual tugasan Pengenalan 2. Penilaian 5. 1.3 Motivasi Pengawas SPBT Penyeliaan 3.1 Penyediaan Sistem SPBT Murid 3. Perancangan 2. a. .1 Penubuhan J/Kuasa.1 Pembahagian tugas kepada guru. Merekod maklumat murid 5. 2.2 Membuat pemeriksaan Stok Buku-buku Teks 3.CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN Bil AKTIVITI 1.3 Mesyuarat J/Kuasa.3 Penyediaan Prosedur mengambil buku teks Pelaporan JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS 1.3 Perasmian Pengawas SPBT 2. 1. 4.

Sifar Buku Rosak Menerap nilai murni kepada murid supaya sayang buku yang dipinjam spt buku sendiri. OBJEKTIF PROGRAM 1. AKTIVITI i)Gerak gempur memeriksa buku teks ii) Kempen Cinta Buku iii) Bengkel baikpulih buku rosak iv) Program balut buku kita KUMPULAN TEMPOH PELAKSANA SASARAN MASA Semua Murid Layak SPBT 1 Tahun ( Jan – Dis ) Ajk SPBT dan guru kelas KOS Wang Suwa RM 200 PENILAIAN DAN PEMANTAUAN Penyelaras SPBT. .PELAN OPERASI NAMA BIL. semua AJK dan semua guru INDIKATOR KEJAYAAN Semua murid dapat menjaga buku dengan baik dan menggukannya secara maksimum ke arah meningkatkan prestasi pelajaran mereka.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.