LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH NAMA AKTIVITI (INDIVIDU) TEMPOH PELAKSANAAN OBJEKTIF: 1. Mengetahui cara mengurus bilik darjah dengan baik. 2. Mengenalpasti pelajar yang bermasalah dan tidak bermasalah dari segi disiplin, kesihatan dan latar belakang. 3. Memastikan kelas sentiasa ceria, bersih dan teraputik. 4. Memupuk hubungan dua hala yang baik dan mesra di antara pelajar dengan pelajar serta pelajar dengan guru. 5. Memastikan kecemerlangan akademik para pelajar tidak terabai. : SRITHARR A/L JAHANADAN : PISMP SEM 8 : SK TAMAN TUANKU JAAFAR : Menjadi Guru Kelas 3 Harmoni : 01.08.2011 hingga 26.08.2011

2. Saya menghias dan menceriakan kelas dengan kata-kata hikmah. 5. ceria dan dalam keadaan yang kondusif. Saya berjumpa dan berbincang dengan guru pembimbing. REFLEKSI: KEKUATAN PROJEK / AKTIVITI 1. Saya dapat lebih memahami tahap dan latar belakang murid-murid kelas 3H. saya dapat mengetahui dan mempelajari tugas seorang guru kelas kerana ini bukan suatu kerja yang senang. Saya juga mendapat banyak pengalaman seperti pengurusan kelas semasa menjadi guru kelas selama empat minggu. KELEMAHAN PROJEK / AKTIVITI . 2. 4. carta-carta dan bahan-bahan hiasan. Beliau mencadangkan saya menjadi guru kelas 3 Harmoni selama empat minggu supaya saya boleh mendapat pengalaman tanda buku kedatangan dan mengurus kelas.STRATEGI PELAKSANAAN: 1. 3. Melalui kerja ini. Kami sentiasa bekerjasama menghias dan menceriakan kelas semasa waktu rehat. Saya juga telah belajar cara untuk menanda buku kedatangan murid. saya dikehendaki menanda buku kehadiran setiap hari selepas perhimpunan pagi. Secara langsungnya hubungan kami dapat dieratkan. Saya perlu memastikan kelas sentiasa bersih. Sepanjang empat minggu ini.

saya mengambil alih tugas untuk menanda buku kedatangan murid-murid. . saya berpeluang menghias dan menceriakan kelas saya dengan bahan-bahan yang berwarna-warni dan kata-kata hikmah. saya mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Selain itu. 2. Jadi semasa internship yang diadakan pada hujung tahun menyebabkan saya tidak berpeluang menjalankan tugas dengan sepenuhnya. saya telah mengajar kelas yang lain dan kali ini telah menjadi guru kelas untuk tindakan saya. Ini merupakan pengalaman baru untuk saya. Masa untuk menjadi guru kelas sangat singkat disebabkan oleh tugas-tugas lain. 3. Pada Praktikum 3. Kebanyakan tugas-tugas guru kelas biasanya telah dilaksanakan pada awal tahun persekolahan. KESIMPULAN Melalui aktiviti menjadi guru kelas selama empat minggu ini. kelas yang lain. Ini telah menyebabkan saya susah untuk pengagihan masa untuk buat hiasan kelas dan mengumpul data untuk kajian CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Kami sepatutnya diberi masa yang lebih panjang untuk menjadi guru kelas supaya dapat mempelajari lebih banyak pengalaman dengan sepenuhnya. Selama tempoh ini. Saya tidak dapat memahami latar belakang dan sikap murid dengan lebih mendalam kerana masa yang terlalu singkat untuk saya berjumpa dan berkomunikasi dengan mereka.1. Saya juga mempelajari cara mengira kedatangan muridmurid.

Memberi peluang kepada para guru pelatih untuk belajar cara-cara untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria.2011 hingga 26. 2.08. pihak IPG perlu mengadakan Internship ini pada awal tahun supaya guru pelatih dapat mengetahui tugas sebenar guru kelas dan membuat tugas-tugas tersebut dengan sepenuhnya. 3.08.Atas sebab kesingkatan masa dalam menjalankan aktiviti menjadi guru kelas. LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : SRITHARR A/L JAHANADAN : PISMP SEM 8 : SK TAMAN TUANKU JAAFAR NAMA AKTIVITI (KUMPULAN) : Projek Keceriaan Perpustakaan (Mural Jalan-raya 3D) TEMPOH PELAKSANAAN OBJEKTIF : : 01. Menjadikan perpustakaan sebagai suatu tempat pembelajaran yang selesa dan kondusif. Saya akan mengguna dan mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dipelajari dengan sepenuhnya pada masa hadapan. . Meningkatkan kesedaran penggunaan jalan raya di kalangan murid. Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan. Menjadikan perpustakaan lebih ceria dan lebih menarik. 4. 5.2011 1.

REFLEKSI: KEKUATAN PROJEK / AKTIVITI . 3. Selepas kertas kerja disahkan.  Hasil kerja dipamerkan di dinding perpustakaan.  Saya dan rakan-rakan membuat kertas kerja untuk mendapatkan persetujuan daripada guru pembimbing dan Guru Besar Sk Taman Tuanku Jaafar. Perbincangan dengan guru pembimbing. Menceriakan perpustakaan. Beliau mengemukakan cadangan menceriakan kawasan sekolah. Membuat perancangan dan persediaan.  Berjumpa dan berbincang dengan guru pembimbing untuk mendapatkan cadangan dan idea.STRATEGI PELAKSANAAN: 1. kami membeli bahan-bahan hiasan yang diperlukan. 2.

selesa. Keadaan ini telah melambatkan kami untuk menyelasikan tugas. KELEMAHAN PROJEK / AKTIVITI 1. staf sekolah serta pekerjapekerja turut membantu dalam proses lengkapkan projek kami ini. 3. dan kondusif untuk murid- murid supaya dapat membangkitkan minat mereka untuk belajar dalam keadaan yang baik. guru pembimbing. 4. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: . Selain itu. Selalu ada murid dan cikgu membawa murid ke perpustakaan untuk mengadakan kelas. dapat mengeratkan lagi hubungan dengan murid- murid sekolah ini. Kerja kami selalu di ganggu kerana projek ini dilaksanakan di perpustakaan. Beliau telah memberi tunjuk ajar dan juga cadangan untuk membantu menyenangkan tugas kami. Atas bantuan yang diberikan. Kami sentiasa merujuk beliau jika menghadapi masalah. Encik Badrul juga telah banyak membantu kami semasa melaksanakan tugas kami. Memberi satu peluang yang baik kepada guru pelatih untuk mempelajari cara menulis kertas kerja dan melaksanakan sesuatu projek dengan rakan-rakan lain demi memupuk semangat kerjasama dan berpasukan . mural jalan raya 3D dapat meningkatkan kesedaran murid-murid tentang kepentingan mematuhi peraturan-peraturan dan isyarat semasa menggunakan jalan raya. Menyediakan satu tempat belajar yang ceria. Secara tidak langsung.1. 2. Jadi kami terpaksa mencari masa untuk menyiapkan kerja kami.

saya dapat memahami betapa pentingnya semangat saling tolong-menolong dan bekerjasama dengan rakan-rakan lain untuk menyiapkan sesuatu projek.Kami harus membuat perancangan masa membuat projek yang lebih sistematik supaya projek ini dapat dijalankan dengan lebih baik dan disiapkan pada masa yang ditetapkan. saya akan mengguna dan mengaplikasikan pengalaman serta pengetahuan yang dipelajari pada masa yang akan datang. KESIMPULAN Melalui projek menceriakan perpustakaan ini. Kami juga boleh mengabiskan kerja pada waktu petang iaitu selepas habis sekolah untuk menghabiskan projek dengan cepat. Di samping itu. Dengan selesainya projek ini. . Saya telah mempelajari cara menulis kertas kerja. selesa dan lebih menarik minat murid-murid untuk belajar. keadaan perpustakaan menjadi ceria. Penting sekali. cara-cara mengurus dan mengendalikan sesuatu projek dengan sistematik. Walaupun masa yang ditetapkan tidak banyak namun kami berjaya menyiapkan projek ini dengan berjaya dan lancar atas kerjasama serta semangat berpasukan yang diberi oleh semua warga SK Taman Tuanku Jaafar dan rakan-rakan saya. mural bentuk jalan raya 3D juga dapat memberi satu kesedaran kepada murid-murid tentang kepentingan mematuhi peraturan-peraturan dan isyarat semasa menggunakan jalan raya demi keselamatan diri. saya rasa bersyukur kerana telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Dengan itu.

2. 3. Mengggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan.08.LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : SRITHARR A/L JAHANADAN : PISMP SEM 8 : SK TAMAN TUANKU JAAFAR NAMA AKTIVITI (KUMPULAN) : Amali Pertolongan Cemas Badan Uniform TEMPOH PELAKSANAAN OBJEKTIF : : 24. Berupaya untuk menjalankan tanggungjawab sebagai guru di sekolah. Berupaya mendapat pengalaman untuk menguruskan sesuatu program. .2011 1. amalan dan aktiviti.

rohani. Perbincangan dengan guru pembimbing. 5. Memupuk sifat semangat kekitaan sebagai bakal guru untuk berkhidmat di sekolah pada masa akan datang. STRATEGI PELAKSANAAN: 1. emosi. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani.4. Membolehkan guru pelatih untuk menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh pihak institut dan sekolah. 2. Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan. Menjalankan amali di Ruang Legar SKTTJ. Membuat perancangan dan persediaan. Selepas kertas kerja disahkan. 3. dan sosial dalam kalangan guru pelatih dan pihak sekolah. 6.  Berjumpa dan berbincang dengan guru pembimbing kami untuk menentukan tarikh menjalankan amali dan aktiviti yang akan dilaksanakan di setiap station. kami membuat perbincangan dan mengagihkan tugasan setiap guru pelatih. 7.  Saya dan rakan-rakan membuat kertas kerja untuk mendapatkan persetujuan daripada guru pembimbing dan Guru Besar Sk Taman Tuanku Jaafar. Tarikh yang dirancangkan ialah 24 Ogos 2011 ketika waktu Kokurikulum badan beruniform dan hanya murid Tahun 5 dilibatkan. .

4. 3. Menyediakan satu peluang yang sangat baik kepada murid-murid untuk mempelajari amali pertolongan cemas iaitu membuat anduh. Memberi satu peluang yang baik kepada guru pelatih untuk mempelajari prosedur-prosedur mengendalikan sesuatu amali yang melibatkan banyak murid. 5. 2. mengangkat mangsa (mobiliti) dan juga khidmat bantu mula supaya mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari ini pada masa yang memerlukan. balutan luka. balutan luka. Melalui amali ini. mengangkat mangsa (mobiliti) dan juga khidmat bantu mula. hubungan antara para guru pelatih dengan murid-murid dapat dieratkan lagi. Semua murid melibatkan diri dengan aktif dan memberi komitmen yang secukupnya kepada guru pelatih. Menggalakkan guru pelatih berinisiatif dan aktif dalam melakukan sesuatu aktiviti dengan semangat berpasukan dan bekerjasama yang baik dengan rakan-rakan lain. KELEMAHAN PROJEK / AKTIVITI . REFLEKSI: KEKUATAN PROJEK / AKTIVITI 1. Setiap stesen dijaga oleh dua orang guru pelatih dan menjalankan amali tentang pertolongan cemas iaitu membuat anduh.

Kesuntukan masa semasa menjalankan amali dari station ke station lain kerana bilangan guru pelatih di stesen tidak mencukupi untuk mengawal bilangan murid yang ramai. KESIMPULAN Melalui amali pertolongan cemas ini. mastilah tidak berjaya aktiviti dijalankan dengan begitu lancar. Yang pentingnya. 2. Tanpa semangat ini. Sesi refleksi tidak dapat dilaksanakan kerana kesuntukan masa.1. saya rasa bersyukur kerana telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru dalam mengandalikan sesuatu aktiviti yang melibatkan banyak murid. Selain itu. Penilaian tidak dijalankan untuk menguji sama ada setiap murid dapat mempelajari amali yang diajar. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Aktiviti ini memerlukan lebih banyak guru yang terlibat untuk memastikan setiap pelajar dapat mempelajari apa yang telah disampaikan. Ini telah menyebabkan guru pelatih tidak dapat memastikan bahawa setiap anak murid dapat mempelajari apa yang diajarkan dalam amali. murid-murid mendapat ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pertolongan cemas yang dapat mereka guna dan aplikasikan pada kehidupan seharian. Dengan selesainya aktiviti ini. saya dapat memahami betapa pentingnya semangat saling tolong-menolong dan bekerjasama dengan rakan-rakan lain untuk menyiapkan sesuatu projek. sesi penilaian boleh dijalankan jika mempunyai masa yang secukupnya. amali ini juga mempertingkatkan kesedaran murid kepentingan menjaga keselamatan diri dan orang di sekeliling secara tidak langsung. Di samping itu. 3. Walaupun masa yang dirancangkan agak kesuntukan namun kami telah berjaya menyiapkan amali ini dengan berjaya dan lancar atas kerjasama serta semangat .

……………………………………… PN. Dengan itu. ……………………………………… SRITHARR A/L JAHANADAN (GURU PELATIH IPG KAMPUS RAJA MELEWAR) Disemak Oleh.berpasukan yang diberi oleh semua warga SK Taman Tuanku Jaafar. Disediakan oleh. saya akan mengguna dan mengaplikasikan pengalaman serta pengetahuan yang dipelajari pada masa yang akan datang. dan rakan-rakan saya. SUHAILA BINTI MUSTAFFA (GURU PEMIMBING) .