oPerayaan Ekaristi

Saling Menerimakan Sakramen Perkawinan

UPACARA PENYAMBUTAN PENYAMBUTAN MEMPELAI
( imam dan putra altar memasuki gereja dari sakristi dan mengambil tempat didepan pintu utama gereja . Mempelai didampingi orang tua dan para saksi berdiri didepan gereja )

PENYERAHAN MEMPELAI

Andreas Dewi

Wakil

Romo Silvester Susianto Budi N , MSF

: Romo Silvester MSF yang kami hormati , perkenankanlah kami mengantar putra-putri kami untuk saling menerimakan sakramen pernikahan sesuai tata cara gereja katolik . Kami mohon agar pernikahan mereka diberkati Allah dgn perantaraan Romo , serta didukung oleh doa restu para umat beriman yang hadir disini. Maka kedua mempelai ini kami haturkan kepada Romo : Terima kasih saya ucapkan kepada bpk/ibu dan keluarga mempelai berdua yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar pernikahan mereka diberkati Allah sumber segala cinta , untuk memohon berkatNya bagi kedua mempelai ini .

Minggu , 22 Mei 2011
Di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono Semarang

Imam

(imam memberi berkat dan memerciki kedua mempelai dengan air suci )

Imam

: Saya memerciki saudara dengan air suci ,seperti embun surgawi dan semoga saudara diterangi oleh Roh

2

Tuhan berkenan mendampingi keluarga kalian sekarang dan selama-lamanya. Pengudusan ini bagi kalian merupakan sakramen . mempelai serta rombongan pengiring berjalan menuju altar dari pintu utama gereja . cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu : Dan sertamu juga ( Imam .sehingga rahmat Allah turun kepada saudara sekalian agar dengan hati yang suci menghadap padaNya dalam upacara yang suci ini .Kudus. dilindungi dan dilimpahi karunia oleh Tuhan Yesus Kristus . Tuhan berkati kami berdua Di altar suci kami berjanji Tuhan berkati kami berdua Seumur hidup untuk tetap saling mencinta Kami terkenang masa yang lalu 3 . diberkati. hari ini kalian berdua datang kemari memohon agar cinta kasih kalian berdua dikuduskan Tuhan di hadapan umatNya. yaitu suatu tanda kehadiran Allah ditengah keluarga yang akan kalian bentuk bersama . Ini berarti pula . Umat : Amin Tuhan berbisik merdu dalam kalbu Teringat sabda lembut nan merayu Sabda cinta dan kasihMu TANDA SALIB & SALAM Imam Umat Imam : (+)Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus : Amin : Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus.putra altar . diiringi lagu pembuka ) RITUS PEMBUKA Lagu pembuka : AKU ABDI TUHAN Ke depan altar kami melangkah Seraya bermadah gembira ria Saat bahagia hari yang mulia Hari yang penuh kenangan Umat PENGANTAR Imam : Andreas &Dewi yang berbahagia .

dalam .. Ya Allah yang Mahasetia ...serta dengan rasa sesal yang mendalam atas dosa dan kesalahan kita TUHAN KASIHANILAH KAMI Tuhan kasihanilah kami (2X) Kristus kasihanilah kami (2X) Tuhan Kasihanilah kami (2X) DOA PEMBUKA Imam : Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha pengasih dan sumber cinta yang abadi .saya berdosa.. yang hidup dan berkuasa bersama Dikau . : Kepada Allah yang Mahakuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian ...dengan penuh rasa syukur atas segala anugerahNya yang telah kita terima melalui orang tua dan sesama. PutraMu......SERUAN TOBAT Imam : Marilah kita hening sejenak .... Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria .... Singkirkanlah kiranya ketegaran dan kesombongan hati yang menjauhkan suami istri satu sama lain... Tuhan dan Pengantara kami.... supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita ... dan semoga mereka semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dengan penuh cinta kasih dalam suka dan duka demi terciptanya keluarga kristiani yang sejati.. sehingga tidak akan memutuskan apa yang sudah kau ikat .... Imam Umat : Saya mengaku ...hening sejenak.... berikanlah kepada Andreas & Dewi kesetiaan..engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dengan mengangkat pernikahan menjadi sakramen. yang menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejaNya...........saya berdosa saya sungguh berdosa..mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal : Amin : Imam Umat Lagu 4 ...mempersiapkan diri untuk peristiwa yang agung ini ..kepada para malaikat dan orang kudus. Demi Yesus kristus.... dan kepada saudara sekalian .

percaya segala sesuatu . Kasih itu sabar . tetapi jika aku tidak mempunyai kasih . Ia menutupi segala sesuatu .Dan sekalipun aku membagibagikan segala sesuatu yang ada padaku . Umat : Syukur kepada Allah LAGU TANGGAPAN SABDA KASIH Kudengar Bapa sabdaMu Kuresapkan dalam kalbuku Biar menuntun langkahku Seturut kehendakMu 5 . sabar menanggung segala sesuatu . aku sama sekali tidak berguna . Demikian tinggal ketiga hal ini yaitu iman . Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain . Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong . sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku . dan yang paling besar diantaranya ialah kasih . tetapi jika aku tidak mempunyai kasih . dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung .13) Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat.aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. kini dan sepanjang masa Umat : Amin LITURGI SABDA BACAAN PERTAMA Lektor : Bacaan diambil dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus (1kor 13:1-8. Demikianlah sabda Tuhan. nubuat akan berakhir . bahasa roh akan berhenti . ia tidak cemburu . Kasih tidak berkesudahan . kasih itu murah hati . Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan . Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan . mengharapkan segala sesuatu . Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri . tetapi jika aku tidak mempunyai kasih . pengetahuan akan lenyap .persekutuan roh kudus . bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar .pengharapan dan kasih .tetapi karena kebenaran .

Dan sertamu juga. Raja Kemuliaan Kekal Terpujilah Kristus Tuhan . Demikianlah mereka bukan lagi dua . umat dimohon berdiri) Imam : Sekarang saya mempersilahkan kedua mempelai mengutarakan maksud hatinya datang kemari. Karena itu apa yang dipersatukan Allah . kasihilah seorang akan yang lain Umat : Terpujilah Kristus Tuhan . (kedua mempelai. Raja Kemuliaan kekal BACAAN INJIL Imam : Umat : Imam : Umat : Imam : Tuhan Sertamu. dengan pertolongan Roh Kudus . Andreas & Dewi : Romo Silvester MSF yang kami hormati . Kami berdua saling 6 .tidak boleh diceraikan manusia .melainkan satu . Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (19:3-6) Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu . didampingi kedua saksi dan orang tua. bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan ¿ Dan firman-Nya : Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya .datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia . Mereka bertanya : “Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja ¿” .Sabda kasih sejukkan jiwaku Sabda kasih dihatiku Sabda kasih ‘kan jadi bekalku Menempuh hidup baru Bait Pengantar Injil Imam : Umat : Terpujilah Kristus Tuhan . Imam : Saudara – saudara terkasih kini tiba saatnya upacara penerimaan sakramen perkawinan. sehingga keduanya itu menjadi satu daging . Umat : kami HOMILI LITURGI PERKAWINAN Sabdamu adalah Jalan .” Imam : Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan Tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup Imam : Inilah perintahku kepadamu. Para saksi dimohon mendampingi mempelai berdua dengan berdiri disamping mereka. Raja Kemuliaan Kekal Jawab Yesus : “Tidakkah kamu baca .

sebelum pernikahan ini diresmikan . Saya Sungguh dengan ikhlas hati Imam : Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati Andreas sebagai Suamimu sepanjang hidup? Imam : C Dewi : Ya. Para saksi yang terhormat . Tapi sebelum perkawinan kalian diresmikan . Saya bersedia.para saksi dan umat yang hadir disini . nyatakanlah kesanggupan hati kalian dihadapan Allah . sepanjang yang saudara ketahui . apakah saudara meresmikan perkawinan sungguh dengan ikhlas hati dan tulus hati? 7 . apakah saudari meresmikan perkawinan sungguh dengan ikhlas hati dan tulus hati? C Dewi : Ya. Ibu Veronika Purnomowati dan Ibu Nurul Isma .” Mempelai berdua yang berbahagia . Imam : Terima Kasih atas kepercayaan kalian berdua kepada saya .mencintai dan saling memilih sebagai teman hidup untuk membangun sebuah keluarga. Imam : Bersediakah saudara menjadi Ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudara dam mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Andreas : Ya. Saya bersedia Imam : Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? (Imam bertanya kepada Mempelai Pria) Imam : Saudara Andreas Sugyono. Maka kami sebagai saksi mendukung permohonan mempelai ini. adakah halhal yang menghalangi pernikahan ini menurut tradisi dan hukum gereja ? “Setahu kami tidak ada halangan apapun untuk meresmikan pernikahan ini. Saya bersedia ( Imam bertanya kepada Mempelai Wanita ) Saksi : Imam : Saudari Caecilia Dewi . Andreas &Dewi . Maka sekarang kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami menjadi suami-istri dihadapan Tuhan dan umat yang hadir disini . sepanjang hidup? Andreas : Ya. dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan . kiranya saya akan bertanya pada saksi . menurut tata cara gereja katolik yang kudus . Andreas : Ya. Saya sungguh dengan ikhlas hati Imam : Bersediakah saudara mencintai dan menghormati Dewi sebagai istrimu .

dalam untung dan malang . dalam sehat maupun sakit . dan saya bersedia mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya serta mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami . (+) Demi nama Bapa dan Putera dan Roh kudus : amien. saya Caecilia Dewi Anggraeni menyatakan dengan tulus hati serta dengan niat yang suci bahwa Andreas Sugyono yang berdiri disisi saya ini .” : atas nama Gereja Allah dan dihadapan para saksi serta hadirin sekalian . para saksi dan semua yang hadir disini . saya Andreas Sugyono menyatakan dengan tulus hati serta dengan niat yang suci bahwa Caecilia Dewi Anggraeni yang berdiri disisi saya ini .C Dewi : Ya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci ini. Semoga sakramen pernikahan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga . dalam untung dan malang .” C Dewi : “Di hadapan Allah . dan saya bersedia mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya serta mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami . marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan Rahmat-Nya 8 . Saya bersedia. mulai Umat Imam Umat DOA UNTUK MEMPELAI Imam : Saudara-saudara yang terkasih. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci ini. saya menegaskan bahwa pernikahan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Saya akan berjanji akan tetap setia kepadanya . imam . dalam sehat maupun sakit . : Yang dipersatukan allah. Andreas : “Di hadapan Allah . imam . mulai sekarang menjadi istri saya. Saya akan berjanji akan tetap setia kepadanya . : Jangan diceraikan manusia. para saksi dan semua yang hadir disini . Imam sekarang menjadi suami saya. PENEGUHAN JANJI PERNIKAHAN (kedua mempelai menuangkan tangan kanan diatas kita suci) Imam : Maka tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan saudara masing-masing mengucapkan janji nikah sambil meletakan tangan kanan diatas kitab suci.

agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini. menjadi orang tua yang patut dicontoh. menciptakan suasana akrab dalam rumahtangganya serta menghias diri dengan keramahan dan sopan santunnya. engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. baik terhadap istri dan anak-anaknya. Umat : Amien PEMBERKATAN CINCIN (Putra Altar mengambil air suci . Semoga mereka subur dan berketurunan. Semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu.atas kedua mempelai ini yang baru saja telah diresmikan perkawinan mereka. Demi Kristus. Dan kini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga mempelai pria ini. Semoga ia memenuhi tugas sebagai istri dan ibu. Sebagai pria dan wanita kau ciptakan mereka. : Amin Umat (imam menyerahkan cincin kepada mempelai pria) 9 . mempelai berdiri diapit oleh saksi dan imam memberkati cincin ) Imam : Ya Bapa . berkatilah kedua cincin ini. Engkau mempersatukan mereka dalam sakramen Perkawianan sebagai suamiistri seumur hidup. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan yang berbahagia dalam kerajaan surga. Tuhan dan Pengantara kami. Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasaMu. Semoga mereka bersatu padu dalam kasih (Sambil merentangkan tangan atas kedua mempelai) Imam : Bapa yang kudus. Semoga mereka selalu diingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari yang bahagia ini. terpandang karena perilaku dan hidup yang baik serta berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka bersatu sebagai suami- istri. sumber kesetiaan. sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara Kami. maupun terhadap masyarakat. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya. Kuatkanlah mereka dengan semangat injil. supaya menjadi lambang kesetiaan antara Andreas dan Dewi . seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam Kitab Suci.

Dewi : MOHON DOA RESTU ORANG TUA Imam : Andreas dan Dewi . Andreas . berkatilah kami. meninggalkan ayah ibu seperti disabdakan Tuhan dalam kitab Suci .. kukenakan cincin ini dijarimu . Setelah itu kembali ke tempat duduk dengan posisi mempelai pria disebelah kanan ) BERKATILAH Bapa yang di surga kami berdua Bersujud di depanMu di altar mulia Saling mengucap kata berserah setia Ingin hidup berdua dengan penuh cinta Semoga Engkau berkati niat suci ini Padu menjadi satu didalam namaMu Bapa yang di surga bimbinglah kami Agar cinta yang suci kekal dan abadi Andreas :Dewi . kalian berdua akan memulai hidup baru . sehingga keduanya menjadi satu daging . Pemberkatan Salib. kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih.. Berkatilah mereka semoga bahagia Tiada hari berlalu tanpa kasih mesra Terima kasih Bapa atas kurniaMu Di hari indah ini kami bahagia Berkatilah mereka.. Kitab Suci dan Rosario 10 . dan bersatu dengan istrinya . sebagai lambang cinta dan kesetianku padamu. (imam menyerahkan cincin kepada mempelai wanita) Imam : Saudara Caecilia Dewi Anggraeni kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudara sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih.” maka tibalah kini saatnya kalian berdua memohon doa restu orang tua untuk keluarga baru kalian .sebagai lambang cinta dan kesetianku padamu..Imam : Saudara Andreas Sugyono . kukenakan cincin ini dijarimu . (mempelai menghampiri orang tua dan mohon doa restu .”Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya .

Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan. Lektor : Terima kasih ya Bapa . sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang kami hantarkan kepadaMu karena kami percaya bahwa engkaulah Bapa yang mengasihi kami anak-anakMu . Kami mohon… Umat : Kabulkanlah Doa Kami. sehingga mereka dapat menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak yang akan kau anugerahkan . Kami Mohon… Umat Imam : Kabulkanlah doa kami.Imam : Ya Tuhan berkatilah Kitab Suci. kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian Nikah dihadapan Allah dan dihadapan para hadirin. Sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka.mempelai dan dua saksi maju kedepan untuk menandatangani dokumen pernikahan ) DOA UMAT Imam : Saudara-saudara yang terkasih. akan selalu mewarnai kehidupan berkeluarga mereka. Semoga kasih sayang yang telah Andreas &Dewi peroleh itu . Ya Tuhan… ( Imam menyerahkan Salib . sehingga menjadi keluarga yang utuh sesuai dengan kehendakmu . Salib dan Rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiranMu ditengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya . Sudilah engkau melimpahkan berkat kesehatan kepada orang tua mereka yang telah mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih . Ya Tuhan… Umat 11 . : Amien Umat Lektor : Ya Bapa .kami berdoa agar cinta kasih Andreas&Dewi selalu kau berkati dengan pekerjaan dan usaha mereka . Kitab Suci dan Rosario kepada orang tua untuk kemudian diserahkan kepada mempelai ) PENANDATANGANAN DOKUMEN PERKAWINAN ( Imam . doa dan harapan yang kami letakkan pada kerahimanMu . : Demikianlah ya Bapa . karena engkau telah memberikan orang tua yang sangat baik kepada mereka .Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami : Amin LITURGI EKARISTI Lektor : Semoga Andreas Sugyono dan Caecilia Dewi Anggraeni menghayati panggilan hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai.Kami mohon… Umat : kabulkanlah doa kami. marilah kita mendo’akan mereka agar tetap bahagia dalam lindungan Tuhan.

terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadaMu untuk mengkuduskan pernikahan Andreas & Dewi ini. Ya Bapa yang kudus .Allah yang kekal dan kuasa . bahwa dimanapun juga kami 12 .Lagu Persembahan : KARENA AKU KAUCINTA Tiada nada tiada suara Mampu mengungkapkan rasa Bahagia tak terkira Umat : Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus DOA PERSEMBAHAN Imam : Allah Bapa yang Mahapengasih . dengan perantaraan kristus Tuhan kami : Amin Tiada sungai tiada samudra Mampu tandingi agung cintamu Lembut hatiMu ubah hidupku Umat Hadirmu dalam lubuk hatiku Tuk mencintaiku dengan segenap kasihMu Kubahagia slalu bersamamu Yesus Karena aku Kau cinta PREFASI Imam Umat Imam Umat PERSEMBAHAN Imam : Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah . Bapa yang Mahakuasa Imam Umat : Tuhan sertamu : Dan sertamu juga : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan : Sudah kami arahkan : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita : Sungguh layak dan sepantasnya. Semoga mereka menikmati berkatmu dalam membangun keluarga bahagia yang damai sejahtera.

kudus kuduslah Tuhan Allah segala kuasa Surga dan Bumi penuh kemuliaanMu Terpujilah engkau di surge Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau disurga Imam : Sungguh kuduslah engkau . Secara mengagumkan engkau mengatur dunia dengan kuasaMu. YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI SEMUA ORANG DEMI PENGAMPUNAN DOSA. ENgkau menghendaki pernikahan murni yang subur agar keluargaMu semakin berkembang. dan membimbing Gereja dengan rahmatmu . Yesus mengambil roti . dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja . (Putra Altar membunyikan lonceng ) Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela . Sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta kasih mesra yang menyenangkan dan dengan tali kesetiaan yang tak terputuskan.senantiasa bersyukur kepadaMu .mengucap syukur kepada-Mu . Yesus mengambil piala. Maka bersama para malaikat dan semua orang kuduskami lagukan madah pujian bagiMu dengan tak henti-hentinya bernyanyi : KUDUS Kudus.lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata : TERIMALAH DAN MAKANLAH ! Imam : INILAH TUBUHKU YANG DISERAHKAN BAGIMU Demikian pula sesudah perjamuan. Sumber segala kekudusan. Yesus kristus . Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu . Maka kami mohon : kuduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan Kami .Ya Bapa .dengan pengantaraan Kristus Tuhan Kami . lalu memberikan piala itu kepada para murid-muridnya seraya berkata : TERIMALAH DAN MINUMLAH! INILAH PIALA DARAHKU. LAKUKANLAH INI UNTUK MENGENANG DAKU Anamnese DOA SYUKUR AGUNG II Imam : Agungkanlah Misteri Iman Kita 13 . sehingga anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia . DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL.

dimuliakanlah namaMu Datanglah kerajaanMu . putra-Mu.dalam persatuan dengan Paus kami Benedictus XVI dan Uskup Agung kami Johanes Puja Sumarta . Semoga kamipun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau . kaum beriman . diakon . ya Bapa .sebagaimana kristus mencintai gerejaNya dan menyerahkan diriNya untuk kami. dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula untuk saudara-saudari kami . Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepada-Mu.engkau telah wafat. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. dan ampunilah kesalahan kami Seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami kedalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat : Amin 14 . bagi-Mu . bersama para Rasul dan semua orang kudus. Tuhan sekarang kau hidup .Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Allah Bapa yang Maha Kuasa . roti kehidupan dan piala keselamatan. Bapa perhatikanlah iman gereja-Mu yang tersebar diseluruh bumi . Dengan pengantaraan kristus.Umat : Tuhan. dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu . Engkau Sang Juru Selamat . dalam persekutuan Roh Kudus. maka beranilah kita bernyanyi: Bapa kami Bapa kami yang ada disurga . Berkatilah mempelai berdua yang saling mengikat cinta pada hari ini Andreas&Dewi . Datanglah ya Yesus Tuhan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan kristus .dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. semoga mereka menghayati cinta kasih itu dalam hidup keluarga mereka. jadilah kehendakMu Diatas bumi seperti didalam surge Berilah kami rejeki pada hari ini . kami mempersembahkan kepada-Mu . Kami mohon agar kami yang menerima Tubuh dan Darah kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. perawan dan Bunda Allah . serta para imam .dengan perantaraan Yesus Kristus . Imam : Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama santa Maria.segala hormat dan kemulian sepanjang segala masa Umat BAPA KAMI Imam : Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi .bersama Dia dan dalam Dia .

Imam : Ya Bapa . kasihanilah kami Anak Domba Allah Yang Menghapus dosa dunia . sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus ANAK DOMBA ALLAH Imam : Umat : Imam : Umat : Imam : Anak Domba Allah Yang Menghapus dosa dunia . berilah kami damai Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia .dalam keluarga dan masyarakat kami . kitapun mohon kasih sejati kepadaNya : Tuhan Yesus kristus . Dalam pekerjaan dan perjalanan kami setiap hari . saya tidak pantas Tuhan datang pada saya .kini dan sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus pernah bersabda kepada para Rasul “Hendaklah kami saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu “ Marilah disaat kita merayakan peneguhan kasih Andreas &dewi . Andreas &Dewi telah kau satukan dalam ikatan suci . berbahagialah kita yang diundang ke perjamuanNya Ya Tuhan . Imam Umat Allah Bapa yang mahapengasih dan penyayang . tapi bersabdalah saja . Amin. restuilah pernikahan ini berkat korban kristus.Sebab engkaulah pengantara kami . jangan memperhitungkan dosa kami . kasihanilah kami Anak Domba Allah Yang Menghapus dosa dunia . dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakMu . maka saya akan sembuh Umat : Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya DOA DAMAI Imam : Saudara-saudari terkasih . : Damai Tuhan bersamamu : Dan bersama rohmu Umat : Imam : Umat : Umat KOMUNI (Mempelai menerima komuni dilanjutkan semua umat yang sudah dibaptis katolik ) DOA SESUDAH KOMUNI Imam : Marilah berdoa . tetapi perhatikanlah iman GerejaMu. engkau puaskan 15 . dimuliakanlah namaMu . Bantulah kami supaya selalu berusaha menjadikan hidup kami suatu pujian bagi nama-Mu .

meletakkan buket bunga berkat khusus bagi Andreas&Dewi. 16 . sebab dimana cinta sejati menyatukan dua orang .dengan satu roti dan satu piala . sebagai tanda persembahan sambil berlutut dan berdoa bersama) : Tuhan Sertamu : Dan sertamu juga. dihibur oleh AVE MARIA DOA PENYERAHAN KEPADA KELUARGA KUDUS (Didoakan oleh mempelai) Imam Umat Imam Umat Imam Keluarga Kudus Nazareth. RITUS PENUTUP UCAPAN TERIMA KASIH (wakil keluarga menyampaikan ucapan terima kasih ) Umat Imam Umat BERKAT MERIAH Imam : Saudara-saudari terkasih . : Semoga Allah yang Maha Kuasa memelihara saudara berdua dalam damai cinta kasih dan kerukunan. Pada hari yang bahagia ini dan awal mula kami membangun keluarga baru . disanalah PutraMu berada ditengah-tengah mereka . : Amin : Ibadah Kita Sudah Selesai : Syukur kepada Allah.keluarga terberkati . dan Kedua mempelai (Kedua mempelai berjalan menuju Patung Keluarga Kudus . terimalah seikat bunga ini sebagai tanda persembahan bagi kebulatan tekad dan niat yang suci murni. Bapa. Putra dan Roh Kudus. marilah kita mengakhiri upacara pernikahan dan PENYERAHAN KEPADA KELUARGA KUDUS perayaan ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan bagi kita semua . Semoga mereka senantiasa sehati dalam cinta . kami berlutut menghadapMu dan menyerahkan keluarga kami dibawah naungan dan lindunganMu.serta harum mewangi. Umat Imam : Amin : Dan semoga kita semua yang ada disini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. : Amin : Semoga dengan saudara berdua diberkati anak-anak. supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah saudara. Demi kristus Tuhan dan Pengantara kami Umat : Amin sahabat-sahabat dan dperkenankan bersaudara dengan semua orang.

perhatian dan kehangatan . Amen 17 . ajarilah kami berdua Untuk saling memberikan dan menemukan pengertian dan penerimaan dukungan dan perlindungan. and give you peace you peace. sehingga kami sekeluarga serta setiap orang yang datang bertandang di rumah kami merasa krasan tinggal bersama kami .dan Bapa Yosep untuk selama-lamanya . Amen. untuk berpadu hati dan saling membahagiakan . Ingatlah selalu keluarga kami ini milikmu . Amen. Amen. and give you peace Amen.Dukungan doa serta restumu kami dambakan selalu dalam menghayati persatuan kami ini .serta menjalin persekutuan hidup dalam keluarga yang rukun bersatu . karena telah kami persembahkan kepadamu Terpujilah nama Yesus. Amen. Amin Lagu Penutup: THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU The Lord bless you and keep you The Lord make His face to shine upon you To shine upon you and be gracious And be gracious unto you The Lord bless you and keep you The Lord make His face to shine upon you To shine upon you and be gracious And be gracious unto you The Lord you The Lord you And give And give lift up the light of his countenance upon lift up the light of his countenance upon you peace. agar keluarga kami kian kau kuduskan. Bapa yusuf dan Bunda Maria . Tuntunlah kami berdua menjadi bapa ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak yang dianugerahkan Tuhan sebagai persekutuan cinta Yesus Maria dan Yosef . Yesus yang penuh kasih. Sudilah tinggal dan hidup ditengah kami . Kami berdua telah berjanji setia seia sekata.sehidup semati .Bunda Maria .

Tim penata Altar Staf Sekretariat Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Yang berperan memperlancar perayaan ini Segenap Umat 18 .Nurul Isma Arnaning Paduan Suara Putra – Putri Altar Yang berperan memperlancar perayaan ini Paduan Suara Yang penuh cinta kasih telah berkenan hadir untuk memberikan doa restu atas hari bahagia ke dua mempelai. Bp. Seluruh Pihak dan Petugas Yang telah memberikan partisipasi serta dukungannya sehingga perayaan ini dapat berjalan dengan baik.Koster .UCAPAN TERIMA KASIH Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan.Veronika Purnomowati Ibu . Budi Hendarto Kel. Bp Sandi Santoso Lektor . Kami yang berbahagia : Kel. Kami Sampaikan Terima kasih Kepada : Romo Silvester Susianto Budi Nugraha MSF Yang telah memberkati pernikahan suci ini Para Saksi Ibu .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful