BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

KANDUNGAN
KANDUNGAN

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Kata Alu-Aluan Pengarah Sejarah IPGKBL Pentadbiran IPG 3.1 Kakitangan Pentadbiran 3.2 Ahli Akademik 3.3 Anggota Staf Sokongan 3.4 Unit-unit Kemudahan Fizikal Maklumat-maklumat Am 4.1 Visi IPGKBL 4.2 Misi IPGKBL 4.3 Objektif PISMP 4.4 Program Ijazah Sarjanah Muda Perguruan Dengan Kepujian 4.4.1 Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program 4.4.2 Jenis Program Peraturan Akademik, Peperiksaan dan Penganugerahan Sistem Akademik 6.1 Tempoh Pengajian Program 6.2 Tahun Akademik 6.3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Struktur Program dan Struktur Kursus Mengikut Semester 7.1 Struktur Program 7.2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 7.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sinopsis Kursus Mengikut Semester 8.1 Sinopsis Kursus Wajib 8.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) 8.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) 8.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 8.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lokasi Bilik dan Kemudahan Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP

1 2 3

17

21 43

7.

45

8.

65

9. 10.

134 136

i

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Institut Pendidikan Guru, Kampus Batu Lintang Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada tidak

kepentingan dibenarkan

komersial, sesiapa

mengeluarkan

atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum

mendapat izin bertulis daripada Rector Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

1.0

KATA-KATA ALUAN PENGARAH
yukur kepada Allah kerana dengan limpahan kurnia nikmat-Nya, Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan (PISMP) edisi Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (IPGKBL) Berjaya diterbitkan sebagaimana yang dirancangkan. Kejayaan ini telah memberi ruang dan prasarana kepada semua pihak khususnya kepada pelajar-pelajar PPISMP dan PISMP mendapat rujukan yang tepat tentang program program yang dilaksanakan di IPGKBL.

Buku panduan ini ditulis dengan memberi fokus kepada struktur program, perincian kursus yang ditawarkan, agihan kursus mengikut semester, sinopsis kursus, sistem penyampaian dan pentaksiran, matriks hasil pembelajaran, pakej kursus elektif dan kombinasi major dan elektif boleh membantu pelajar-pelajar mendapat maklumat yang tepat dan ‘standard’ mengenai program sarjana muda perguruan yang dijalankan di institut ini. Di samping itu, kelahiran buku panduan ini juga memberi lakaran dan paparan secara langsung kepada masyarakat umum bahawa IPGKBL adalah sebuah institut pendidikan guru yang sedang menongkah arus perdana pendidikan, berkualiti dan setanding dengan institusi pengajian tinggi lain di Malaysia. Menjadi agenda dan wawasan warga institut menjadikan IPGKBL bertaraf dunia dan terbaik di rantau ini. Sekian, selamat maju jaya.

ABDILLAH BIN ADAM Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang

1

Institut ini mula beroperasi pada penghujung tahun 1947 dengan pengambilan guru pelatih seramai 19 orang termasuk dari Sabah dan Brunei. kira-kira 8 kilometer dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Jalan P. Pada tahun 1967.000 tahanan pada tahun 1942-1945.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2. namanya telah ditukar kepada Maktab Perguruan Batu Lintang (MPBL). Kini IPBL dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Ramlee sebelum berpindah ke tapak sekarang pada pertengahan tahun 1948 dan dibuka secara rasminya pada 1 Julai 1948 dengan nama Pusat Latihan dan Sekolah Batu Lintang. latihan diadakan di Madrasah Melayu.0 SEJARAH IPGKBL Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang terletak di Bandaraya Kuching. 2 . pusat ini bertukar nama kepada Maktab Latihan Batu Lintang. Pada permulaannya. Institut ini dahulunya merupakan tapak kem tahanan tawanan perang semasa pendudukan Jepun yang pernah menampung sehingga kirakira 3. Sepuluh tahun kemudian. Maktab Perguruan Batu Lintang telah dinaik taraf ke institut secara rasminya pada 1 April 2006 dan dikenali sebagai Institut Perguruan Batu Lintang (IPBL).

com..Ed(Hons)(USM) M. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo. Dip. Peng. KOH LEE LING (KJ Matematik) B. Ph.com 3 . Bahasa.South Australia) M. Sains Kognitif.A.A.Sumber Manusia.(UKM) M.1 PENTADBIRAN IPGKBL Kakitangan Pentadbiran PN.Bristol) Pend. Psik. salehuddin_sabar@yahoo.(Hons) (Universiti Malaya) DR HJ ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (KJ Ilmu Pendidikan) B. Pend.D(UKM) Sosiologi Pend.com CIK FRAULEIN ANGKING (KJ Bahasa) B. PH.(University of Bristol. U.com DR SITI ZOHARA BT YASSIN (KJ Penyelidikan) B.Ed.(UTM) Syariah Islam.A(Hons)(USM) Peringkat Awal Kanak-kanak.Ed(UKM) Pend.Pendidikan drrosana58@yahoo.K.UK) TESL. Geografi mjiman50@yahoo. Ph.Ed.Management & LanguageTeaching(Mentoring) DR HJH HAMINAH SUHAIBO (KJ Sains Sosial) B.Sc.. Sejarah hamsuhai@hotmail.A(Uni. Pendidikan EN.my EN. (Irish Inter. Pertanian KHB.Khas malieyusop@yahoo.Ed.com PN.Sc.Ed (UPM) M.A (Hons)(UM) M.0 3.Sc(USM) Math/Sains. Kimia EN.Ed(TTIE)(Uni.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 3.Ed (UTM). Psik.Ed(UPM) M.D(UM) Sejarah. YUSOP BIN MALIE (KU Praktikum) B. Alam Sekitar Sains EN OOI ENG HONG (KJ Pendidikan Jasmani) B.Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.Sc.Sc(Unimas).com UST SALEHUDIN BIN SABAR (KJ JAPIM) B. B.Ed. ABDILLAH BIN ADAM (Pengarah) M. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo. LIM POH MOY (KJ Sains) B. Pembangunan Sumber Manusia. Educ.Sc.A (OUM) Muzik & Pendidikan. Fizik oenghong@yahoo.Pend.South Australia).Ed.(Univ.A.(UNIMAS).D( UPM) Peng. ANONG AK MAGAL @ PATRICK (KJ Teknologi Pendidikan) B.Ed.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik.Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail.Ed(Hons)(UPM) M.com EN LEE VUI LIN (KU Peperiksaan) B.Edu. Bahasa Melayu(PBMP) EN.Ed.Sc. & BM.(Uni.(Hons)(USM) M.com PN.com EN. HAMSIAH ABDULLAH MASNI (Timbalan Pengarah) Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan (USM) EN ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (KJ Hal Ehwal Pelajar) B. MAHMUD BIN JUSOH (KJ Pengajian Melayu) BA (Hons)(UPM) Peng.Ed(Hons)(UKM) M. MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (KU Kokurikulum) B.) B.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik. University) M.Hons(Unimas).

Sc(UPM) Psikologi/Komunikasi.A.com WONG HEE KWONG (KU Inovasi Perkembangan Pedagogi) Dip. ZAINAL ABIDIN BIN SALLEH (Peg. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail.com PATMAH BINTI BUSTAMAN (KU Pra Sekolah) B.A(Hons)(UM) M. ABANG ADAM BIN ABANG DELI (KU Khidmat Pengurusan) LLB(Hons)(UM) M.com EN CHAI SYN JUI (Peg.(UTM) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Bimbingan & Kaunseling) B.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan. Pend.com CHIAM SUEH LI (KU Ilmu Pendidikan) B.2 Ahli Akademik JABATAN ILMU PENDIDIKAN ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (Ketua Jabatan) B. University) M.com DAYANG SITI HAWA BINTI AWG AHMAD (B.my CIK AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (KU Pusat Sumber) B.(Hons)(UKM) M.Sc(UiTM) M.com MOHD.Ed (UKM) Jenayah & Sivil. Ph.A (UTM) M.Sc. Dip.Ed.A(Hons)(UKM) M. Pend.com. AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) B. (Unimas).Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan.A. Bahasa.Melayu chiamsuehli@gmail.(UM) Sejarah. PBMBP ngdallen08@yahoo.com EN.(Hons)(USM) M. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo.com KAMEL BIN ACHONG (KU Pendidikan Khas & Pemulihan) B./Politik.com PN BELINDA BINTI BUNYA (Penolong Akauntan ) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo.Utd.com PN MARGARET GOH LEE ZEA (Setiausaha MPPP) B. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo. Setiausaha MPPP) B. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.C(UM).Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo. Perdagangan/B.Ed (PBMP)(UPM) BM & Kesusasteran Melayu insankamel@yahoo.Kingdom) B. Geagrafi margaretgoh60@hotmail. Sains Kognitif. Prasekolah patmahbustaman@yahoo.A (University of London) M.com 3.Sc. Kaunseling. (Irish Inter. Perancangan Pendidikan mohdsallehmahat@gmail.IT(Ncc.A(Hons)(UKM) Komunikasi Pembangunan 4 .D( UPM) Peng.A (UKM) Tekn & Pend.Ed(UM) Ekonomi.Ed (UM) Geografi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian EN.A(Hons)(USM) M.Ed. Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies EN WONG SHIA HO (Pen. SALLEH BIN MAHAT (KU Program Khas) B. Kemhiran Hidup.com EN. Psikologi Pendidikan drrosana58@yahoo.

A. Pengajian Bahasa Moden rahayu54@gmail.(Hons)(Massey University N. MOHD NOOR B.Ltt(Hons)(UKM) M. Pembangunan Sumber Manusia thianrs@hotmail.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian IT.A (UM) Kesusasteraan Melayu jaylingga6402@yahoo.A (UM) M. smano45@yahoo.A(UM) B. PBMBP ngdallen08@yahoo.Bhs Moden.com ZULKURNAIN B./Sains Politik. Penyeliaan&Pengukuran Pend.A(Hons)(UM) M.com FUNG SHEUE JING (B.Ed. Komputer Sains wonghk202@yahoo.A(Hons)(USM 1993) Sejarah.com JABATAN PENGAJIAN BAHASA MELAYU MAHMUD BIN JUSOH (Ketua Jabatan) BA (Hons)(UPM) Pengajian Bahasa Melayu(PBMP) RAZALI BIN HJ YU (Pensyarah Cemerlang) BA (UKM) MA (UM) Kesusasteraan Melayu.Ed. Peng.com RABUYAH BT BOJET (Guru Prasekolah) MANOGARAN A/L SUBRAMANIAN B.) B..Ed(USM) Geo.Sc(Hons)with Edu.(UTM) M.(Hons)(UKM) MS(UPM) Psikologi/Komunikasi.(Hons)(UM) Pembangunan Sumber Manusia.Kewarganegaraan gracetaysa@yahoo.com TAY MENG GUAT (KU Dinamika) B. Am.A(Hons) (UM) M.com ABANG SAIFUDDIN BIN ABANG BOHARI B.A.com KIRAR AK SARE (KU Sastera) B. Pengurusan IVY TEO (B. Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan zulkurnain_mnoor@yahoo. Pembangunan Sumber Manusia letisi54@streamyx. Dip.Sc.(Hons)(UM) Pengajian Melayu 5 .Melayu WONG SHIA HO (KU Pedagogi) B. B.A(Hons)(USM) M. Geografi monilsklake@yahoo.(UKM) Linguistik/Psuratan Melayu. Kurikulum dan Pengajian Bahasa Melayu THIAN VUI SHAU B.A.com RADNA WISMAWATI MUHIBAH BINTI YAHYA SAWEK B.Pend.com MONICA LAU SUAN LAKE MBA(Irish Unter.com NOOR ZALIHAH BINTI PANDAK ABD JALAL B.M/Pend.Zealand) Fizik/Math.A(Hons)(UKM) MMLS(UM).(UM) M.(Unimas) Prasekolah.Uni.Ed (UKM) Persuratan Melayu (Bahasa Kesusasteraan Melayu).Sc (HRD)(Unimas) Geografi.

Dip. Peng.Pend(UM) B.A (Hons)(UKM) Pengajian Arab & Tamadun Islam rokaiyah59@yahoo.Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.com MAHADI BIN HJ KHALID (KU pendidikan Moral) M.Sc. Bahasa Arab snwh79@yahoo.Counseling.A (Hons) MMLS (UM) Pengajian Islam.com choysaukam@gmail.com KHAW AH HONG (KU Pentaksiran & Penilaian) Dip.Ed(Uni.(UM) Edu.Sc(Hons)(UM) M.Ed(UM).A.Ed.(UNIMAS) Matematik.Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail.com SEAH AI KUAN (KU Pembangunan) B. B.Pend.(Hons)(UM) Matematik & Kimia khawahong@gmail.com..com FLORENCE TEO TZE CHIN M.of Jordan) Dip. Dip.(MPIB) Bhs Arab & Kesusasteraan.Sc.A(Hons)(Uni.(UKM) Psikologi Pend.Canterby. Psikologi Pendidikan salehuddin_sabar@yahoo.Ed.Sc.Pend.Matematik &Biologi fteo58@gmail.(Univ.Ed(Hons)(USM) Matematik sakguan@yahoo.com JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL SALEHUDIN BIN SABAR (Ketua Jabatan) B.com PUAH KIEN KOK B. NZ) Matematik & Kimia choysaukam@hotmail.com SHARIFAH FATIMAH BINTI WAN JAMEL (KU Bahasa Arab) B.Sc.Pend.com CHOY SAU KAM Dip.Ed(Hons)(UM) Matematik & Fizik kkpuah300@yahoo.my ALI BIN JUSOH (KU Pendidikan Islam) B.Ed(UTM) B.Sc.(UTM ) Syariah Islam.Sc. Sains Kognitif kimleonglai@yahoo.Ed(Hons)(UM) M.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN MATEMATIK KOH LEE LING (KJ Matematik) B.Islam mahadi7473@yahoo.com SHARIFAH NOORAIDA BINTI WAN HASAN (KU Tamaddun Islam) B.com LAI KIM LEONG (Pensyarah Cemerlang) B.Sc(Hons)(UM). Bahasa Arab 6 .Hons(UKM).of Western Australia) B.

Ekonomi.. ravi_gpl@yahoo.(UNIMAS).com SIA NGUOK MOUI B. Dip.com ANIS ALISYA ABDULLAH (KU Bahasa Inggeris) B(Sc)(Hons)(UKM) Sains Laut anisalisya64@yahoo.Sc. Sains Alam Sekitar tptay73@hotmail. Ed (TESL)(UPM) M.UK) B.A(Hons)(UM).TEFL Supra31.A.Sc.Ed (UM) Geografi. Sejarah hamsuhai@hotmail.com LIM CHENG KA B.Ed(Unimas).com ALYSSA SO SUEZ PINK BT ABDULLAH (B.A.com JABATAN BAHASA FRAULEIN ANGKING (Ketua Jabatan) M. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo.Edu M.com CHAI SHEAU MING (KU Muzik) B. margaretgoh60@hotmail. Dip.A. Sumber Manusia.A (Hons)(UM) M. Sejarah & Ekonomi snmuoi@yahoo. Dip.A(Hons)(UM).(Uni.South Australia) TESL. Pend.Sc (UNIMAS) Sains Pertanian.(UM. Alam Sekitar.Ed (Hons)(UKM) M. Dip. TESL (Victoria-NZ) MA TESL/TEFL (Birmingham-UK) TESL. Muzik RAVI A/L GOPAL B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN SAINS SOSIAL HAMINAH SUHAIBO (Ketua Jabatan) B.South Australia).Ed.Edu.Pend.Ed (UPM) M. Geografi & P.(Hons) (UM) Dip.com 7 ..com CHONG PEK LIN B.(UM) M.A.Melayu. Art Managament charlieungang@yahoo.A (TESOL)(Universiti Of Leeds) M.(Hons)(UM) English Literature leeangliasg@yahoo. Geography Ed.Ed (Hons)(USM) Muzik geochai@hotmail.Ed(UTM) Pengurusan.Ed(TTIE)(Uni.D(UM) Sejarah.com CHALI AK UNGANG (KU Seni Visual) B.(Hons)(USM) M.A(Uni.com GOH LEE ZEA (KU Pengajian Sosial) B.com ALLIZAH BT BAWI B.A (UNIMAS) Special Education.Ed. Pembgn.Sc (UPM) English Language ANGELIA LEE SOR GEK B.com TAY TECK PIN (KU Kemahiran Hidup) B. Ph.8@gmail. Literature In English suezso@yahoo.A.com SUPRAMANIAM A/L KARUPPIAH (Pensyarah Akademik Kanan) B.(Hons)(UM) M.Sc.(Hons) (USM) Bahasa Melayu chengka09@yahoo.A (Literature)(UKM) TESOL.A (UNIMAS) Kimia.

com ROSEMARY LEE CHIONG KEE B.com KOH ESTER B.com JESSICA LIM SU YEE B. NZ) TESL Koh_esther22@yahoo.Lite.of London).my SITI AZURA BINTI SAID B.NZ) TESL Sharifah_linakhaliesah@yahoo.(Hons)Tesl(Unimas).Ed.(Unimas) Eng.TEFL (University of Sydney) B. M.A(Hons)(UM) English Literature rosemaryleeck@gmail. (TESL) (Victoria University of Wellington.A (Hons)(USM) MESL (UM) English Language hanns8@yahoo.(Language and Management)(University of Bristol. (TESL) (University of Auckland.A.com. LLB(Laws)(Uni. Laws sanjandaik@gmail.com SANJAN AK DAIK B.Ed.Sc. Glasgow.A (UPM) M.(Hons)(UM) M. Human Resource Manag. TESL SU CHAI SIIK B.Ed(Tesl)(UTM) TESL shirscs@yahoo. TESL (UPM ksamsuddin@gmail. 8 .com SHARIFAH LINA KHALIESAH BINTI SYED MOHAMED ANUAR B. (USM) Persuasive Com.Ed. (Hons)TESOL (University of Strathclyde.U.Sc.Mass Com.of Exerter..TESOL (Monash University Australia) TESL/Geografi. Humen Resource tingang@hotmail. UK) Linguistics GEORGE AK DIIE BA(Ltt)(USM) MA (UKM) English Literature.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ANNE ANTHONY LAJINGA BA (Hons)(U.Kingdom) TESL guyus_77@yahoo.com TINGANG TRANG B.com.Ed Tesl(Hons)(UM) Corp.com NYOLET AK ABUN B.com TAN PHAIK LEE Dip.Ed (TESL)(UITM) English Language Studies.Ed. Post Colonial Literature geo_diie@yahoo.com YUSMARIZA BT HJ REDUAN B.Ed(Tesl)(UPM) M.Ed.Ed. Manchester.UK) TESL.my KAMARIAH BINTI HJ SAMSUDDIN B.Sc. M. Certificate of Legal Practice TESL. (TESL)(UPM) M.(UM). Language and Management plee113@yahoo.NZ) TESL Greatest_gem@yahoo.(Tesl)(UTM). michaelsaml@hotmail. (TESL) (University of Auckland. English Language TESL RUTH WONG HUNG HENG (B.Ed.A.Ed.com MICHEAL TOH KA MING B.MBA(Unimas) Tesl.Scotland) M.(Hons)Tesl(Uni.com HANNAH SIM PHEK KHIOK B.

Sc.Cina/ Ekonomi Asas chuieng_0229@hotmail.com LUCY ROSSY SYLVESTER (KU Pendidikan Jasmani) B.dusin@yahoo. B.A.D.Ed.Sc Ed(Hons) LLB (Hons)(Univ.jaring.com TAN MING TANG B.Sc Ed(Hons) Kimia/Matematik LEE GIM KEIT B.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik. Physic Edu.Ed(Hons)(UPM) M.Ed(Dist. Ph.Ed(Hons)(UKM) M. Kimia Alam Sekitar mnlmurugan@gmail.com AMY AK DUSIN (KU Pendidikan Luar & Rekreasi) B.Sc (UPM) Geografi/Sains Politik.Pendidikan JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN OOI ENG HONG (Ketua Jabatan) B.com LEE SUNG PING B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Unit Pengajian Cina CHEW CHUI KIAN (KU Pengajian Cina) B. Dip.com DANA RAJA A/L NARAYANASAMY (KU Pendidikan Kesihatan) B.com ABG ISMAIL ABG JULHI B.of Manchester.Ed(UPSI) Sains Sukan.(Hons)(USM) M.com KHOR KWEE TIANG B.A.Ed(Hons)(USM) M.of Houston.com PUSPALEELA HABIBIE NORLELA BT ABDULLAH B.(Hons)(USM) M. Curriculum&Instruction.Of London UK).Sc.A. Pend.Jasmani rzyee@hotmail.A(Hons)(UM).A.Ed(Sc)(UPSI) MSC(UPM) Sains major Kimia.Sc. Kimia MURUGAN A/L RATAMUN (KU Alam Sekitar) B. mttan@pc.Sc(USM) Math/Sains.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua chewchuikian@gmail.Pend.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua YEO CHUI ENG B.Ed (Hons)(UKM) M.(UM) Fizik/Math.A(UKM) Geografi/Sains Politik.Cina. Undang-Undang.A (Hons) (USM) M. Pendidikan Jasmani amy.(Sastera)(UPM) Bahasa Mandarin phten99@gmail.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua TAY PUI HOON B.com JABATAN SAINS LIM POH MOY (Ketua Jabatan) B.A. M. Sains Sukan danajun06@yahoo.Ed (UKM) Sains Sukan dollah70@yahoo.my CHIN TEOI PENG (KU Sains & Pensyarah Cemerlang) B.(UM) Peng.UK) Sains & Pendidikan. Fizik oenghong@yahoo.Ed(Uni.)(Univ.Texas).Ed (UPM) Pendidikan Jasmani 9 .

(Hons)USM M. Pembang.com CHUA LEE CHUAN Penyelaras Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan Inovasi B.KPM) M.Sc./Math.Sumber Manusia.Perubatan Veterinar. Bio.Pend.Ed(UKM) Dok.D(UM) Biologi.com JABATAN HAL EHWAL PELATIH ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (Ketua Jabatan) B. Educ..Ed(UPM) M.Ed.A. Matematik.(UM) M. marywsl@yahoo.Soc(Hons). Ph.(Hons)(UPM) M. Psik. Dip. Pembang Sumber Manusia chuahkim_hwa@yahoo.com MUSTAFFAR BIN AHMAD (KU Kediaman Pelajar) B. Ph.Sc (UPM). M. Ph.A(Hons) (UKM) M.com. Sains Sosial.(Uni. Peng.Sc..Ed(UTM) Bimbingan Dan Kaunseling JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME SITI ZOHARA BT YASSIN (Ketua Jabatan) B.(UM).(Hons)(UPSI) PJK.Sc.. Sains Sukan norani53@yahoo. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo.Ed.Sc(UNIMAS) Antropologi & Sosiologi. Ekonomi/Tesl NAZAMUD-DIN BIN ALIAS D.com MARY WONG SIEW LIAN Penyelaras Unit Inovasi & Penataran B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAHED BIN BUJANG MI B.A(Hons)(UM).Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo.my CHUAH KIM HWA Penyelaras Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan B.(Hons)(UM). Dip. Sains Sukan wahedbujang@yahoo. Sumber Manusia.Sc.Mang & Lang.Ed (UTM) M.Ed. Dip.com TOH WAH SENG Penyelaras Unit Penilaian Program B.Ed(Hons)(UPM) M. Pentadbiran Pendidikan chua_leechuan@yahoo.(Hons)(USM) Bahasa Melayu ROJIAH ABDULLAH (KU Perkembangan dan Khidmat Kaunseling) B.(Unimas).(Univ. PhD.Hons(Unimas).Ed.com TAN YOO HEONG (KU Disiplin & Tatatertib) B.Ed.M(UPM).Ed(PBMP)(UPM) NORANI BIN DRAHMAN (KU Kebajikan dan Sosial) B.V.Bristol) Pend.Ed.com 10 . & BM.Ed(KOPEDA.Pend.Pengukuran &Penilaian nazamuddin_alias@yahoo. Ekonomi.Pend. Sains Kog.(UPSI) Pendidikan Jasmani.of WesternAustralia) Teacher Edu.(UM) M.Teaching(Mentoring) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Rekod & Data) B.D(UKM) Sosiologi Pend.D(UPM) Ekonomi.

Pendidikan ADELINE AK EDWIN (Pegawai Pengurusan) B. Math/Fizik pstoh@streamyx. (Hons) (UPSI) TESL ajien@msn.A (UIA). M.A(Hons)(UKM) 11 . Alam Sekitar Sains TOH POI SENG Ketua Unit Teknologi Maklumat B.Pend.Ed (UPM) M. Dip.A(Hons)(UM). Early Childhood Edu. Thadzul Azali Bin Jumaat Tiwi Bt Kamidin Rosliza Bt Abdul Aziz Zainal Abiddin Bin Masleh UNIT-UNIT (diketuai oleh Timbalan Pengarah) UNIT KHIDMAT PENGURUSAN (KUKP) ABANG ADAM BIN ABANG DELI (Ketua Unit) LLB(Hons)(UM) M.A. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail. Sabil Azman Bin Ariffin Nor Aznan Bin Mahmood Hj.IT(Unimas) IT.Ed(Hons)(UPM) M.Sc.A.Ed. JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ANONG AK MAGAL @ PATRICK (Ketua Jabatan) B. B.Sc. M.Ed(Hons)(USM) MA. Geografi UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (KULDP) EN AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) (B.(MPSI) Peringkat Awal Kanak2. Management In Library & Information Science ambishan@yahoo.A(Hons)(USM).(Hons)(UM) M.A (UM) Geografi.Ed.D(Univ. Pertanian KHB.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik.uk AJIEN AK NYIGOR(Pegawai Pengurusan) B. of Bristol) Ph. (Hons) (UNIMAS) Kimia Sumber adelineedwin@yahoo.Sc. Management.Ed (UKM) Jenayah & Sivil.Ed(Univ. Early Childhood Ed.com UNIT KOKURIKULUM (KUKO) MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (Ketua Unit) B.A.com CUTI BELAJAR Azhar Bin Mohd.A (OUM) Muzik & Pendidikan. (Hons) Teknologi Multimedia (UMS) MIM(Master of Instructional Multimedia(USM) Teknologi Multemedia AMBIKAPATHI A/L SHANMUGAM B.co.Ed (UTM).com UNIT PEPERIKSAAN (KUP) LEE VUI LIN (Ketua Unit) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SITI ZALIHA BT REDUAN B.Sc.com KHAIRUL ZAMRI OTHMAN Ketua unit Teknologi Pendidikan B. of Bristol) Biologi/Matematik.

A (UPM) Bahasa Inggeris LOI HIENG KING (Jurulatih Kokurikulum) B.3 Anggota Staf Sokongan Belinda Bt Bunya (Penolong Akauntan) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo.com PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA RAYMOND KHO KIANG HENG Sijil Perguruan (IPBL) Perdagangan UNIT PUSAT SUMBER (Ketua Pusat Sumber) AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (Ketua Unit) B. Pend.Ed. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo.my KAMARUDZAMAN BIN HJ MOHD ALI (Pegawai Pengurusan) B. Music.Sc (Hons) (UM).(UKM) M. Muzik PEGAWAI PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR MOHAMMAD BIN HAMDAN (Pegawai Pengurusan) ABDUL GAPAR BIN HJ ABU BAKAR (Pegawai Pengurusan) MICHAEL TARANG JELAMING (Bina Insan Guru) 3.com PEMBANTU PENYELARAS PRASEKOLAH & TEACHING SCHOOL ROSELINE LIU KUI GOH Sijil Guru (IPBL).Ed(UKM).com.Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan.com Dennis Liew Fui Song (Pembantu Tadbir) Sc Zainal Abidin Bin Salleh (Peg.com UNIT GRAFIK (Pereka Grafik) MOHD AZHAR ZAINAL (Ketua Unit) B.Ed (Deakin University) Matematik. Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies Madihah Bt Bol (Ketua Penyelia Asrama) STPM nnoorma63@yahoo.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan.com UNIT PRAKTIKUM (KUPr) YUSOP BIN MALIE (Ketua Unit) B. Commerce.Khas malieyusop@yahoo.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian mjiman50@yahoo. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo.Melayu azhar1957@yahoo.Ed(Hons)(USM) Peng.com M.Khas. Pendidikan Matematik loihk@hotmail.com Lunna Ak Jaong (Pembantu Tadbir / Kesetiausahaan) DSS(UiTM) Sains Kesetiausahaan 12 . Sijil Khas (MPIK) Art.com Chai Syn Jui (Peg. M. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.Sc(UiTM) M. Pend.

Sistem Maklumat) Ms. Khidmat Pelanggan) SJC ongvy@yahoo.com Nemah Bt Bakar (Pembantu Tadbir) SPM njwnie@yahoo.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di institut dan di bawah jagaan Jabatan Teknologi Pendidikan. Bilik ini dikhaskan kepada pelajar atau guru-guru terlatih yang menghadiri kursus di IPBL. Televisyen.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Philomena Septimus Amit (Pustakawan) B. Aras 1 mempunyai 4 buah yang berkapasiti 25 orang pelajar bagi sebuah bilik.com Suciyam Pajo (Pembantu Am Pejabat) SJC 3.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan P&P. Speaker. Kemudahan Internet berwayar dan tanpa wayar serta Pengimbas.com Siti Aisyah Bt Abdullah (Pembantu Makmal) DSC(UiTM) Sains Komputer aish_dy@yahoo.com Andrew Bujang (Pembantu Am Pejabat) SJC Abas Bin Minggu (Pembantu Makmal) SPM ferdi_zihan83@yahoo. Pengimbas. Bilik Simulasi Bestari Bilik Simulasi terletak bersebelahan dengan Dewan Brooke.com Liza Kay Ak John Jeffrey Sirabung (Peg.Sc(Hons) Pengurusan Maklumat(Pengurusan rekod) psa_edd77@yahoo.4 Unit Kemudahan Fizikal Makmal Komputer Makmal Komputer yang terletak di Blok Pusat Sumber. 10 buah Komputer. Makmal ini hanya dibuka dari pukul 7. kerusi dan meja.IT Sains Komputer lizakay08@gmail. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan seperti LCD. Ia dilengkapi dengan 25 buah komputer dan peralatan lain seperti LCD. Pencetak. 13 .com Haslawati Bt Hadni (Pembantu Makmal) SPM hasrez@yahoo.com Ong Poh Chin (Peg. Pencetak. Bilik ini dibuka dari pukul 7. Internet tanpa wayar.

30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja. Ia dibuka kepada pelajar dari pukul 7. Bilik Muzik Bilik Muzik boleh memuatkan seramai 20 pelajar dan ia di bawah pengawasan pensyarah Muzik. Bilik ini dilengkapi dengan peralatan muzik bagi menyokong P & P. Bilik Seni IPGKBL mempunyai sebuah bilik yang memuatkan seramai 25 orang pelajar. Muzium Mini IPGKBL mempunyai sebuah muzium yang menempatkan bahanbahan bersejarah institut. Ia di bawah pengawasan seorang pensyarah Seni dan dibuka kepada pelajar dari pukul 7.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Makmal Sains IPGKBL mempunyai 5 buah makmal sains bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran. Kapasiti bagi setiap makmal adalah 25 orang. Pusat Sumber ini hanya satu tingkat sahaja dan boleh memuatkan 14 . Makmal ini di bawah penjagaan seorang pensyarah dan dibantu oleh tiga orang pembantu makmal. Pusat Sumber Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (PS. khususnya subjek yang berkaitan dengan Sains. Ia terletaak di hadapan Makmal Sains. Muzium ini di bawah penjagaan Ketua Jabatan Sains Sosial. Ia merupakan pusat sumber induk IPBL yang terletak di Blok Pusat Sumber. Tingkat 2. Bilik ini terletak di belakang Blok Pentadbiran. IPGKBL) merupakan pusat maklumat dan satu keperluan utama dalam pengajaran dan pembelajaran bagi IPBL.

Ianya di bawah penjagan Pegawai Eksekutif. Skrin LCD. Bilik Latihan Bilik Latihan juga dilengkapi dengan Penghawa Dingin. Bilik Serbaguna Bilik Serbaguna yang boleh muat 80 orang yang dilengkapi dengan Penghawa Dingin. e. Papan Putih. f. Internet. WIFI Dewan Brooke IPGKBL menyediakan sebuah dewan yang dinamakan Dewan Brooke dan dapat menampung 150 orang.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 100 orang pengguna. mempunyai sejumlah Antara kemudahan yang disediakan untuk staf dan pelajar adalah seperti berikut:a. meja. PA System. Perkhidmaatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Perkongsian sumber dan mekanisme kemudahcapaian Katalog Awam Atas Talian (OPAC) Pangkalan Data MyLib Pinjaman Antara Perpustakaan Kemudahan lain (perkhidmatan yang disediakan dari segi ruangan pembaca. sofa bagi mengadakan majlis makan-makan atau tempat staf beristirehat (pada waktu rehat tengah hari) atau mengadakan perbincangan. Dewan Brooke digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti. LCD. Pusat Sumber ini 35. 15 . b. Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) Terdapat sebuah auditorium yang dinamakan Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) yang boleh menampung 300 orang.700 ribu koleksi buku dan bahan rujukan. surat khabar kerusi. TV. Pemain Cakera DVD dan Projektor Lutsinar bagi tujuan latihan atau kursus. c. d. TV. pinjaman dan pemulangan.

Kemudahan Tempat Beribadat IPGKBL juga menyediakan sebuah masjid dan dua buah gereja (Chapel) bagi warga IPGKBL menjalani aktiviti kerohanian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pusat Kegiatan Pelajar Disediakan satu ruang rehat di setiap asrama kediaaman pelajar yang dilengkapi dengan sofa. 16 . Pada waktu pejabat juga terdapat ruang rehat di Bilik Umum iaitu di depan Bilik Pejabat Penyelia Asrama. peti sejuk dan television.

pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.0 MAKLUMAT-MAKLUMAT AM 4.2 Misi IPG Kampus Batu Lintang Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia 4. iii. ii.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti. pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran. iv. Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan. Menggunapakai pelbagai kaedah. 17 .1 Visi IPG Kampus Batu Lintang Institut Pendidikan Guru peneraju kecemerlangan pendidikan guru.3 Objektif Program Lulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut: i. 4. v.

pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.4 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. hasil pembelajaran. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. struktur program dan juga syarat-syarat kemasukan pelajar. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi:       Etika Profesional Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal Kemahiran Kebolehpindahan Penghayatan dan Amalan Nilai 4.4. IPG mempunyai 27 buah institut perguruan di seluruh negara. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Sebagai prasyarat.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. 18 .1 Matlamat Dan Hasil Pembelajaran Program Pengenalan Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006.

budaya. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. sosial. e) memiliki dan menampilkan nilai. b) menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-masing. d) berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. kemahiran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matlamat Program Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. g) mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. etika. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan 19 . pentaksiran. Hasil Pembelajaran Program Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang: a) menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. c) menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. bahan kurikulum. dan ketrampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. psikologi. dan etika profesional keguruan. f) menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

6. 1. 7. dalam 4. 2.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian h) mempraktikkan semangat keusahawanan mengendalikan kehidupan harian. 3.4. 5. 4. 8. Jenis program adalah seperti yang berikut. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 20 .2 Jenis Program IPG Kampus Batu Lintang mengendalikan 8 program.

Keputusan peperiksaan seseorang calon ditunda sehingga semua syarat yang dikenakan oleh Lembaga Peperiksaan Institut Pendidikan Guru disempurnakan. bapa. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. ibu. Kokurikulum guru pelatih keluarga terdekat kenaikan bersyarat keputusan ditangguhkan 21 . suami/ isteri dan anak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN Singkatan JKPPMPG Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru Jumlah Mata Gred Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru Nilai Mata Gred Purata Mata Gred Purata Mata Gred Terkumpul JMG LPPG NMG PMG PMGT - Tafsiran diberhentikan Satu keputusan Lembaga Peperiksaan Institu Pendidikan Guru atau pihak berkuasa tatatertib institusi untuk menamatkan pengajian seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru Akronim bagi Gerakerja Kokurikulum atau aktiviti luar kurikulum Seseorang tanpa mengira umurnya. Kebenaran meneruskan pengajian ke peringkat berikutnya.0 PERATURAN AKADEMIK. tetapi tetakluk kepada keputusan peperiksaan/ penilaian yang belum diperolehi.

Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik mengetuai sesuatu jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru Proses menilai tingkah laku murid pendidikan guru berdasarkan kriteria tertentu. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik mengetuai sesuatu unit di dalam sesebuah jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. Prosedur dan implikasi yang sama Nilai dalam bentuk angka yang diberi kepada sesuatu gred Seseorang tanpa mengira umurnya. kerja kursus berasaskan ilmu Ketua Jabatan Ketua Unit kredit markah pinggiran moderasi murid pendidikan guru mutatis mutandis nilai mata gred pelajar pemerhatian Rector Institut Pendidikan Guru 22 . Nilai yang diberikan kepada sesuatu subjek berdasarkan jumlah jam kuliah seminggu. Penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan oleh panel yang dilantik oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru Seseorang tanpa mengira umurnya.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kerja kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar Institut Pendidikan Guru sepanjang tempoh kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar institut pendidikan guru dengan mementingkan bimbingan sepanjang proses pelaksanaannya dan segala bahan berkaitan disimpan sebagai satu rekod yang mencerminkan perkembangan pembelajaran. Markah yang maksimumnya 2 markah di bawah tahap minimum bagi pangkat lulus atau kepujian atau cemerlang. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Menteri. bertanggungjawab sebagai pegawai pengawal dan ketua pusat tanggungjawab untuk mentadbir Institut Pendidikan Guru.

Satu kaedah penilaian yang dijalankan dalam jangka masa pendek bagi merumuskan pencapaian objektif melalui sesuatu aktiviti pembelajaran yang ditetapkan Suatu kaedah penilaian dengan menggunakan sesuatu instrument untuk mensampelkan tingkah laku pelajar Institut Pendidikan Guru pengkhususan penilaian peperiksaan bertulis peperiksaan asal peperiksaan khas peperiksaan tertunda peperiksaan ulangan pihak berkuasa tatatertib purata mata gred taksiran ujian 23 . seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dengan tugas-tugas. Suatu bidang pengajian yang menjurus kepada sesuatu subjek.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengarah Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Suatu proses pengukuran yang dikendalikan sepanjang tempoh kursus untuk menentukan tahap pencapaian objektif kursus. Peperiksaan kali kedua bagi sesuatu tahap pengajian yang dijalankan dalam semester berikutnya. di mana berkenaan. dalam program kursus pendidikan guru. Akta 174. bertanggungjawab mentadbir sesebuah Institut Pendidikan Guru. Statusnya sebagaimana calon yang menduduki peperiksaan asal. Jumlah Mata Gred dibahagikan dengan Jumlah Kredit yang ditetapkan setiap semester. kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan tatatertib di bawah seksyen kecil(3) seksyen 5. Ia adalah untuk murid pendidikan guru yang gagal dalam peperiksaan kali pertama (peperiksaan asal) Pegawai Hal Ehwal atau. Proses ujian formal yang dijalankan menurut peraturan dan pada masa yang ditetapkan Peperiksaan kali pertama yang dijalankan pada akhir sesuatu tahap pengajian Calon yang menduduki peperiksaan ulangan dengan status peperiksaan asal Peperiksaan untuk murid pendidikan guru yang tidak dapat menduduki peperiksaan asal atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh LPPG.

Perjanjian Pendidikan Guru menurut kuasa Akta Kontrak 1950 (Akta 136) serta Akta Kontrak Kerajaan (Akta 120) Perkara 1 (a) dan Perkara 4 (c) d. Akta 174. Akta Pendidikan 1999 ( Akta 550) di bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. Penilaian dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. berdasarkan kepentingan setiap komponen itu ujian esei ujian lisan wajaran 5.1 Pendahuluan Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Rasmi Pindaan 1994.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ujian amali Kaedah penilaian yang memerlukan tindak kemahiran kognitif. afektif dan psikomotor pendidikan guru balas murid ujian objektif Kaedah penilaian yang memerlukan pelajar Institut Pendidikan Guru memilih jawapan yang betul daripada beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Kaedah penilaian yang memerlukan tindak balas melalui penulisan Kaedah menilai kecekapan dalam peraturan sesuatu bahasa atau dalam penggunaan bahasa isyarat Pengagihan peratusan antara komponen peperiksaan dan kerja kursus. b. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal berasaskan peruntukanperuntukan empat dokumen berikut: a. c. 24 . Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 di bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan 1997).

menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab pelajar Institut Pendidikan Guru terhadap kursus yang mereka ikuti. 25 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. c. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan semua pelajar Institut Pendidikan Guru. memaklumkan kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru tentang implikasi peraturan-peraturan tersebut. 5.2 Objektif Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. Penilaian Dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. Berikut adalah peraturan-peraturan peperiksaan.1 Kaedah Penilaian Komponen kursus yang dinilai menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. d. b. sepanjang masa dalam tempoh berkursus. memaklumkan kepada semua pelajar Pendidikan Guru tentang peraturan. dan e. 5.3. penilaian dan pensijilan bagi semua kursus Institut Pendidikan Guru yang perlu difahami dan dipatuhi oleh pelajar pendidikan guru.peraturan Institut Pendidikan Guru yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal dengan tujuan: a.3 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Di Bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dan panduan kepada pihak pengurusan.

vi) Pemerhatian. ix) Aktiviti Pembelajaran. 4) Penilaian Projek Khas Penilaian Projek Khas dijalankan secara taksiran berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan bagi sesuatu program kursus dan bidang pengajian tertentu sahaja. vii) Laporan Ringkas. Penialian Praktikum ini adalah untuk beberapa program kursus sebagaimana diperincikan dalam kurikulum berkenaan. iii) Ujian Amali. Kerja Kursus boleh dilaksanakan dalam bentuk berikut: i) Kerja Kursus Berasaskan Ilmu ii) Taksiran. Kerja Kursus 1) Perincian kerja kursus dan taksiran adalah menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. 26 . viii)Laporan Kajian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pelajar pendidikan guru dinilai melalui kaedah berikut: A. iv) Kerja Amali. dan iii) Bentuk-bentuk lain yang bersesuaian diperkenalkan dari semasa ke semasa. 3) Penilaian Praktikum Penilaian Praktikum dijalankan secara taksiran. x) Pembinaan Alatan Mengajar. dan xi) Ujian Lisan. ii) Ujian Esei. yang 2) Beberapa contoh taksiran adalah seperti berikut: i) Ujian objektif. v) Kuiz.

dijalankan secara kerja kursus. seperti Sains. Peperiksaan Bertulis a) Semua pelajar Institut Pendidikan Guru dikehendaki mengambil peperiksaan bertulis dalam bidang berikut: i. Peperiksaan Amali Peperiksaan Amali dijalankan untuk mata pelajaran tertentu.Mata-mata pelajaran lain yang berkaitan. dan iii. Ekonomi Rumahtangga. ii. b) Peperiksaan bertulis dijalankan dalam bentuk berikut: i. B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5) Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum atau Gerak Kerja Kokurikulum atau singkatannya GERKO.kertas pensil. Peperiksaan i. iii.Ilmu Pendidikan (bagi Kursus Perguruan Praperkhidmatan sahaja). Muzik. Pendidikan Seni dan mata-mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa.bentuk-bentuk lain yang diperkenalkan dari semasa ke semasa ii.Mata Pelajaran Pengkhususan. dan ii. Peperiksaan Lisan Peperiksaan Lisan adalah untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggeris dan mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa. 27 .

Mata Pelajaran yang tiada peperiksaan dinilai melalui kerja kursus sahaja dan wajarannya adalah seperti berikut: Kerja Kursus Wajaran Praktikum 100% Projek Khas 100% Aktiviti Luar Kurikulum (GERKO) 100% Disertasi 100% Jadual 2: Wajaran Untuk Kerja Kursus c. Wajaran kerja kursus selain daripada (a) dan (b) di atas adalah menurut syarat yang ditentukan dari semasa ke semasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Mata Pelajaran yang dinilai secara peperiksaan dan kerja kursus.3.2 Wajaran a. 28 . wajarannya ditentukan sebagaimana dalam Jadual 1 yang berikut: Peperiksaan Minimum 40%* Kerja Kursus atau Taksiran Peratusnya berubah menurut wajaran yang ditetapkan untuk komponen peperiksaan JUMLAH 100% *Subjek-subjek yang berteraskan kerja amali boleh menurunkan had minimum wajaran peperiksaan kepada 20% Jadual 1: Wajaran Peperiksaan dan Kerja Kursus b.

3. ii.3 Kelayakan Menduduki Peperiksaan 5. Serta sempurna praktikum 29 . Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174. v. Kehadiran 100% dalam kuliah . tutorial. Bahagian V. Institut Pendidikan Guru yang kehadiran dalam kuliah. klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa akativiti yang dijadualkan bagi sesuatu mata pelajaran. Kaedah 4 Kehadiran Di Kuliah. Lulus peperiksaaan sebelumnya. Kaedah 48. Bahagian V. vi. Jadual 2. dalam semester/peringkat iii. dalam semua mata pelajaran. Kaedah 64. Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Institut Pendidikan Guru kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia atau Insitut Pendidikan Guru swasta yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.3. sempurna dan lulus kerja kursus. Perintah Untuk Membayar Pampasan). kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Hukuman Tatatertib). tutorial. Lengkap.1 Kelayakan menduduki peperiksaan dipertimbangkan berasaskan kepada syarat-syarat yang berikut: i.3. klas atau lainlain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa aktiviti yang dijadualkan (Perkara 4: Petikan Akta 174 Jadual 2 Bahagian II. vii. Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi dan tidak digantung daripada menjadi murid pendidikan guru (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174. Akibat Tidak Bayar Denda dan Kaedah 65. iv. kurang daripada 100% tanpa sebab yang munasabah. Jadual 2. adalah berkaitan).

5. markahnya dihitung dengan menggabungkan markah buku 1 dan markah buku 2. Lulus kerja kursus serta kesempurnaan praktikum (jika berkenaan) adalah prasyarat untuk menduduki peperiksaan. ii. Walau bagaimanapun keputusan peperiksaannya ditangguhkan sehingga kesnya selesai. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kes kehadirannya sedang dirujuk kepada LPPG tetapi belum diputuskan. Pemberatan bagi setiap buku kertas peperiksaan itu ialah 50%. 30 .3. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang hadir lewat melebihi 30 minit daripada masa bermulanya sesuatu sesi peperiksaan. viii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kesnya dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi dan kesnya belum diputuskan.4 Syarat Lulus Penilaian i.3. Lulus semua kaedah penilaian bagi setiap mata pelajaran pada setiap semester/ peringkat pengajian. i.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (jika berkenaan).2 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang memenuhi syaratsyarat berikut boleh menduduki peperiksaan secara bantahan setelah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Eksekutif Institusi berkenaan. 5. Bagi mata pelajaran pengkhususan yang mempunyai dua buku kertas peperiksaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang mempunyai kes yang belum diputuskan oleh mana-mana pihak berkuasa. tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. ii. iii. Calon dikehendaki lulus gabungan kedua-dua buku kertas peperiksaan tersebut.

v. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam sesuatu mata pelajaran hendaklah menduduki peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. iii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang dinilai melalui kaedah penilaian kerja kursus sahaja. ii. dikehendaki mengulang peperiksaan bagi buku kertas peperiksaan yang ia gagal sahaja.50 atau kurang. iv.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii. hendaklah mengambil peperiksaan ulangan mata pelajaran yang dia gagal sahaja. iv. Mendapat Nilai Mata Gred (NMG) tidak kurang daripada 2. Markah minimum untuk lulus ilah 40% bagi setiap mata pelajaran. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam manamana kaedah penilaian dikehendaki mengambil kaedah penilaian ulangan dalam mata pelajaran berkenaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang mempunyai lebih daripada satu buku kertas peperiksaan. v. yang 5. Murid pendidikan guru akan diberhentikan kursus apabila mendapat Purata Mata Gred(PMG) 1. Menyempurnakan prakiukum sebagaimana diperuntukkan dalam peraturan praktikum. 31 . dikehendaki menyempurnakan dan lulus kaedah penilaian ulangan kerja kursus dalam mata pelajaran berkenaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari bekerja sebelum tarikh peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. vi.00 bagi setiap mata pelajaran.5 Penilaian Ulangan i. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam mana-mana mata pelajaran.

50 Gagal 00 .50 Lulus 50 – 54 C2. vii.00 Lulus 80 – 89 A3.75 Gagal 20 – 29 E 1.75 Lulus 75 – 79 B+ 3.50 Lulus 70 – 74 B 3. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal mana-mana kaedah penilaian ulangan akan diberhentikan kursus tanpa diberi sebarang diploma/ sijil/ kelayakan lain.6 Peringkat Markah Dan Gred Setiap mata pelajaran yang dinilai diberi gred berdasarkan markah yang diperolehi melalui satu atau beberapa kaedah penilaian sebagaimana dalam Jadual 3 yang berikut: Markah Gred Abjad Nilai Mata Gred (NMG) Keputusan 90 – 100 A 4. ix. 5.25 Lulus 40 – 49 D+ 2.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian vi.75 Lulus 55 – 59 C 2. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang akan menduduki peperiksaan ulangan atau sedang menanti keputusan peperiksaan ulangan tersebut.00 Gagal Jadual 3: Markah. Peluang mengulang peperiksaan hanya sekali sahaja pada setiap semester/ peringkat pengajian. Gred Abjad.00 Lulus 60 – 64 C+ 2.00 Lulus 30 – 39 D 1. viii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang lulus penilaian ulangan dalam sesuatu mata pelajaran akan diberi gred lulus minimum (D+) sahaja. dibenarkan mengikuti kursus bagi semester/peringkat seterusnya secara kenaikan bersyarat.25 Lulus 65 – 69 B3.19 F 1. Nilai Mata Gred dan Keputusan 32 .

2 Kriteria penganugerahan sijil/ diploma/ kelayakan lain adalah seperti Jadual 4 yang berikut: 33 . Tempoh penangguhan hendaklah tidak melebihi satu tahun.1 Pelajar Institut Pendidikan Guru boleh dibenarkan mengulang atau menangguhkan kursus sekali sahaja sepanjang tempoh kursus. Lengkap. 5. jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan.00 atau lebih.8.8 Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5. 5. Lulus semua mata pelajaran dan komponen kursus yang disyaratkan ii.2 Tempoh mengulang kursus atau meneruskan pengajian (selepas penangguhan kursus) hendaklah melengkapi satu semester pengajian. Tempoh tersebut hendaklah disesuaikan dengan tarikh bermula dan berakhirnya sesuatu semester/peringkat pengajian berkenaan.7 Ulang/Tangguh Kursus 3. 3. Mendapat PMGT (bagi program kursus yang lebih baik daripada sekali peperiksaan) atau PMG (bagi program kursus yang hanya sekali peperiksaan) 2. Tiada kes yang belum diputuskan oleh manamana pihak berkuasa. sempurna dan lulus praktikum (jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan) iii.7. Sempurna dan lulus aktiviti luar kurikulum (GERKO).1 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang tamat latihan akan dianugerahkan sijil/ diploma/ kelayakan lain setelah memenuhi syarat-syarat berikut: i. iv.7.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. v.8.

memberi peluang rakan lain meniru.50 . Bagi peperiksaan semester.4.49 2.00 3. dalam tempoh seperti berikut: i. Bagi peperiksaan akhir.00 .dan lain-lain tingkah laku yang boleh ditafsirkan sebagai penyelewengan.2. Rayuan hendaklah dikemukakan kepada LPPG melalui Pengarah Institut Pendidikan Guru berkenaan. memberikan peruntukan berkait dengan penyelewengan (lihat halaman 17 dan 18) ii. AKTA 174.9 Rayuan Keputusan Peperiksaan Hanya keputusan penilaian dan peperiksaan ulangan sahaja yang boleh dirayu. KAEDAH 3: TATATERTIB AM. Penyelewengan bermaksud menciplak. 14 (empat belas) hari daripada tarikh rasmi keputusan peperiksaan. 30 (tiga puluh) hari daripada tarikh keputusan peperiksaan. ii.99 B+ BD+ - B+ BD+ - *Purata berwajaran Jadual 4: Kriteria dan Pangkat Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5.00 .10 Penyelewengan i. 34 .1.3. 5. membawa masuk nota atau catatan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PANGKAT PENSIJILAN PMGT PRAKTIKUM (Minimum) GERKO* (Minimum) Cemerlang Kepujian Lulus Gagal dan tidak dianugerah sijil/ diploma/ kelayakan lain 3.99 0.00 . meniru. JADUAL 2. BAHAGIAN II.

12 Akta 174. maka keputusan kerja kursus itu akan dibatalkan oleh LPPG. 35 .3 dan 3. 5. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 Di Bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1997 Berikut adalah petikan kaedah-kaedah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 serta Pindaan 1997 yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan kerja kursus dan JKPPMPG mendapati dia bersalah. v. Kes penyelewengan 3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii. Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam peperiksaan bagi mana-mana kertas peperiksaan dan JKKPMPG mendapati dia bersalah. Sijil Atau Kelayakan Lain Lembaga berhak menarik balik diploma. iv. Pengarah Institut Pendidikan Guru atau pegawai yang dilantiknya berkuasa untuk melaksanakan pemeriksaan tubuh (boy search) terhadap mana-mana calon yang disyaki menyeleweng.11 Penarikan Balik Diploma. jika lulusan tersebut kemudiannya didapat mengemukakan dokumen kelayakan palsu semasa memasuki Institut Pendidikan Guru.4 di atas hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib.10.10. 5. vi. maka keputusan peperiksaannya akan dibatalkan oleh LPPG. sijil atau kelayakan lain yang telah dianugerahkan kepada seseorang lulusan Institut Pendidikan Guru.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

JADUAL KEDUA BAHAGIAN II TATATERTIB AM
Kaedah 3 Seseorang pelajar tidak boleh: a) menggendalakan atau dengan apa-apa cara mengganggu, atau menyebabkan digendala atau dengan apa-apa cara diganggu apa-apa pengajaran, pengajian, penyelidikan, kerjakerja pentadbiran atau apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh atau di bawah/ arahan atau dengan kebenaran Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan penggendalaan atau penggangguan itu; mengorganisasi, mengapikan atau menyertai pemboikotan sesuatu peperiksaan, kuliah, tutorial, klas atau lain-lain aktiviti yang sah yang dijalankan oleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi; merosakkan dengan apa-apa cara atau menyebabkan dirosakkan dengan apa-apa cara apa-apa harta Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan itu; Laranganlarangan Am

b)

c)

d) mengusik, mengganggu, mengalih atau dengan apa-apa cara melakukan sesuatu ke atas apaapa jua benda, objek, barang atau harta, atau dengan diketahuinya melakukan apa-apa perbuatan atau menyebabkan apa-apa perbuatan dilakukan di dalam kampus dengan tujuan untuk menyebabkan atau mungkin menyebabkan apa-apa halangan, kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang; e) membawa masuk atau keluar ke dalam atau daripada bilik peperiksaan apa-apa buku, kertas dokumen, atau gambar, kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa, atau menerima apa-apa buku, kertas dokumen atau gambar daripada mana-mana orang lain semasa dalam bilik peperiksaan itu, kecuali bahawa seseorang pelajar boleh, semasa ia di dalam bilik peperiksaan itu menerima daripada

36

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

penyelia apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar atau lain-lain benda yang dibenarkan oleh Ketua Eksekutif Institusi. f) berhubung dengan mana-mana pelajar lain dalam masa peperiksaan dengan apa-apa cara jua pun.

Kaedah 4.

Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah, tutorial, klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya, ia hendaklah menghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir, dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Jabatan dengan memuaskan hatinya sebabsebab ia tidak hadir dan mendapatkan kelulusan secara bertulis mengenainya. 1) Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran lain berhubung dengan kursus pengajiannya, pelajar itu hendaklah menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan di mana latihan itu dijalankan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan pelajar itu untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir dan dalam hal yang demikian dia hendaklah dengan seberapa yang boleh kemudian memberikan secara bertulis kepada Ketua Jabatan itu dengan memuaskan hati Ketua Jabatan itu, sebab-sebab dia tidak hadir dan mendapat kelulusan secara bertulis mengenainya. 2) Semasa menjalani amali, seseorang pelajar adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan atau arahan-arahan tempat di mana latihan itu dijalankan dan juga peraturan-peraturan dan arahan-arahan Institusi.

Kehadiran di kuliah

Kaedah 5

Latihan amali

37

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

3) Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antara peraturan Institusi dengan peraturan-peraturan tempat di mana latihan dijalankan, maka peraturan-peraturan Institusi hendaklah terpakai. Kaedah 6 Seseorang pelajar hendaklah berpakaian secara sopan atau bersesuaian ketika menghadiri kuliah, tutorial, peperiksaan, klas, bengkel atau ketika melibatkan diri atau menghadiri apa-apa aktiviti sama ada di dalam atau di luar kampus atau semasa berada di mana-mana bahagian di dalam kampus. Jika kursus pengajian seseorang pelajar memerlukan ia masuk sesuatu peperiksaan dan ia tidak tersekat daripada masuk peperiksaan itu, ia hendaklah masuk peperiksaan itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Eksekutif dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia mendapat kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab dan alasan yang menasabah kerana tidak masuk peperiksaan itu dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Eksekutif dengan memuaskan hatinya sebab-sebab ia tidak masuk peperiksaan itu dan mendapatkan secara bertulis kelulusan mengenainya Pakaian dan penampilan diri

Kaedah 7.

Masuk peperiksaan

BAHAGIAN V ACARA TATATERTIB Kaedah 48. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman-hukuman yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali: a) amaran b) denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit; c) penggantungan daripada menggunakan apaapa atau kesemua kemudahan-kemudahan Institusi selama tempoh yang ditentukan; Hukuman tatatertib

38

Pihak berkuasa tatatertib boleh menyoal atau memanggil semula mana-mana saksi pada bilabila masa sebelum ia mengumumkan keputusannya.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian d) penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di Institusi selama tempoh yang ditentukan. Pihak berkuasa tatatertib menyoal atau memanggil semula saksi Mengumumkan keputusan Kaedah 56. jika ia mengaku kebenaran faktafakta ini pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan ia bersalah atas kesalahan tatatertib itu dan meminta ia membuat apa-apa rayuan untuk mendapat hukuman ringan. Mengumumkan hukuman 39 . Jika pelajar itu mengaku bersalah. Pengakuan bersalah dan acara berbangkit Kaedah 55. Selepas pelajar itu membuat rayuan jika ada. Selepas mendengar saksi-saksi itu dan memeriksa dokumen-dokumen atau lain-lain benda yang dikemukakan di hadapannya. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan fakta-fakta kes itu kepadanya. g) pembuangan daripada Institusi. e) penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di Institusi. f) penyingkiran daripada mana-mana bahagian Institusi selama tempoh yang ditentukan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengenakan ke atas pelajar itu satu daripada hukuman-hukuman yang dinyatakan dalam kaedah 48 atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan keputusannya dalm kes itu. Kaedah 57. dan jika ia memutuskan bahawa pelajar itu adalah bersalah atas kesalahan tatatertin itu iahendaklah meminta pelajar itu membuat apa-apa rayuan yang hendak dibuat olehnya untuk mendapat hukuman ringan. untuk mendapat hukuman ringan di bawah kaedah 52 atau kaedah 56 mengikut mana yang berkenaan. oleh pihak berkuasa tatatertib Kaedah 52.

seseorang pelajar boleh diperintahkan membayar pampasan di bawah perenggan ini tidak kira sama ada harta yang rosak itu kepunyaan Institusi atau kepunyaan mana-mana orang lain. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menyenggara suatu daftar bagi semua perbicaraan tatatertib yang dijalankan di bawah kaedah-kaedah ini. Jika pelajar tidak membayar denda itu. 40 . kemajuan dalam perjalanan pembicaraan. daftar itu hendaklah merekodkan nama pelajar. penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga denda itu dibayar. Kaedah 65. Membayar denda Kaedah 64. ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus. keputusan pembicaraan. 2) Amaun pampas an yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertib di bawah perenggan (1) hendaklah suatu amaun yang patut dan munasabah dengan memberi perhatian kepada segala hal keadaan itu dan hal keadaan orang- Daftar pembicaraan tatertib Kaedah 63. Jika pihak berkuasa tatatertib mengenakan suatu hukuman denda ke atas pelajar itu. 1) Jika sesuatu hukuman dikenakan ke atas seseorang pelajar di bawah Kaedah 57. butir-butir kesalahan tatatertib. memerintahkan pelajar itu membayar apa-apa pampasan sebanyak yang ditetapkan olehnya berkenaan dengan apa-apa kerosakan kepada mana-mana harta atau berkenaan dengan apaapa kerugian atau bencana kepada manamana orang atas nama pelajar itu mungkin didapati bertanggungjawab oleh pihak berkuasa tatatertib dalam pembicaraan tatatertib itu. dan apaapa maklumat atau butir-butir lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar tersebut. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dikehendaki dibayar dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalam tempoh tersebut kepada Bursar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 61. dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah 63. pihak berkuasa tatatertib boleh. sebagai tambahan.

pelajar itu boleh mengemukakan secara bertulis dalam dua salinan tentang cadangannya hendak merayu terhadap keputusan itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar dalam tempoh empat belas hari dari tarikh keputusan itu telah diberi. 3) Pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) hendaklah dibayar oleh pelajar itu kepada Bursar dalam tempoh yang ditentukan oleh pihak berkuasa tatatertib.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian orang yang terlibat di dalamnya. 5) Bursar hendaklah membayarkan pampasan yang dibayar oleh pelajar di bawah perenggan (3) itu kepada orang yang diperakui oleh pihak berkuasa tatatertib sebagai berhak menerimanya 6) Apa-apa pampasan yang kena dibayar atau yang dibayar di bawah kaedah ini adalah tidak menyentuh hak mana-mana orang untuk mengambil langkah-langkah pembicaraan sivil dalam mahkamah undang-undang untuk mendapatkan ganti rosak atau pampasan berkenaan dengan kerosakan. kerugian atau bencana itu. kerugian atau bencana yang tersebut dalam perenggan (1) atau adalah tidak menyentuh hak seseorang untuk menerima apa-apa bayaran atau pampas an di bawah mana-mana undangundang bertulis lain berkenaan dengan kerosakan. 4) Peruntukan-peruntukan Kaedah 64 hendaklah dipakai mutatis mutandis jika pelajar itu tidak membayar pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) dalam tempoh yang ditentukan di bawah perenggan (3). BAHAGIAN VI RAYUAN-RAYUAN Kaedah 67 1) Jika seseorang pelajar tidak puas hati dengan sesuatu keputusan pihak berkuasa tatatertib. Rayuan 41 . 2) Rayuan itu hendaklah menyatakan dengan terang alasan-alasan rayuan itu.

Menyampaikan rayuan kepada Menteri 42 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 68. apabila menerima rayuan itu. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah. mengemukakannya kepada Menteri bersama dengan suatu salinan nota-nota pembicaraan tatatertib yang berkenaan dengannya rayuan itu diberi.

Setiap semester mengandungi 20 minggu. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu 43 .2 Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).0 SISTEM AKADEMIK 6.1 Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 6. 6.3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah 6. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian praktikum. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. 44 .

24 (18%) 133 (100%) 7.1 Struktur Program Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. kemahiran generik. 1. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Bil.1 Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 86 (65%) 3. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.1. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT  Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS  Pengajian Profesional  Major  Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1  Pakej Elektif 2 JUMLAH Kredit 23 (17%) 2. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru (IPG).BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. 45 .0 STRUKTUR PROGRAM DAN STRUKTUR KURSUS MENGIKUT SEMESTER 7.

1. dan Amalan Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan.1.3 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. dan internship. praktikum.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 46 . Sepanjang mengikuti program. manakala internship selama 4 minggu. Major. PBS dijalankan selama 4 minggu. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. 7. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. praktikum 24 minggu.2 Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit.4 Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment. 7.Olahraga Kokurikulum .Permainan Kokurikulum . Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Unit Beruniform II Kokurikulum .Persatuan Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) Sem.1. Elektif ini tidak diperuntukkan kredit. ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 47 .5 Perincian Kursus Yang Ditawarkan Dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: Kursus Wajib Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (KBSR).1.Unit Beruniform I Kokurikulum . 7.

1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Kod Kursus *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Kredit Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I Bina Insan Guru Fasa II Bina Insan Guru Fasa III Bina Insan Guru Fasa IV Bina Insan Guru Fasa V Bina Insan Guru Fasa VI Jumlah (45 jam) (10 jam) (10 jam) (35 jam) (10 jam) (10 jam) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 2 3 48 . Nilai 3 kredit dimasukkan pada Semester 6 Kursus Teras Pengajian Profesional Kod EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 Kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) Sem.

Senarai Kursus Major dan Kod Bil. Kursus Major.2.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . 1 2 3 4 5 6 7 Kursus Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Kod BMM BCN PIM MTE SCE PRA PKP 7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 49 .2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.1 (a) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Ambilan Januari 2007 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu.Bahasa Melayu Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah 4 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) 5 6 7 8 *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.

1 1 2 2 3 Kursus Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca 50 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3116 Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 3(3+0) 45 (34%) 8 (b) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 Ambilan Januari 2008 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 7.2 Kod BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 51 .2.3 Kod MTE 3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Matematik Pendidikan Rendah Kursus Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7. Fractions.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.4 Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .2.5 Kod SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Sains Pendidikan Rendah Kursus Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.2. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 52 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.

7 Pendidikan Pemulihan Kod PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKU3106 PKP3107 PKP3108 PKU3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Kursus Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan komunikasi Perkhidmatan dalam Pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi Dalam Pendidikan Pemulihan Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II (Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 53 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.2.2.6 Pendidikan Prasekolah Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.

3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Pakej Elektif 1 Bil.2. 54 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Kod PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKB3109 PKB3110 PKB3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 Kursus Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian (gugurkan) Dalam Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Pemulihan dalam Komuniti (termasuk pemulihan) Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas (Kaedah) * *Termasuk pemulihan Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas (Pelaksanaan dan Pelaporan) * Termasuk pemulihan Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 PKU3115 3(0+3) 45 (34%) 8 7. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.

55 . Elektif 1 PJM3102 PJM3106 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam (dan *PBS) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (dan *PBS) Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Kesihatan Sekolah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIM3101 Pendidikan Islam PIM3102 PIM3109 PIM3110 BAM3109 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 2 2. Bahasa Arab BAM3117 BAM3110 PKE3101 Pendidikan Kesihatan PKE3102 PKE3103 PKE3104 BMM3101 5. BAM3116 3. Bahasa Melayu BMM3102 BMM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 4.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. 2 3 4 5 1.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 5 2 3 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 4 5 Pakej Elektif 2 Bil. Elektif 1 BMM3103 Kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(3+0) Sem. 3(3+0) 4 PSK3103 3(2+1) 5 56 . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kredit 3(3+0) Sem. 5 BCN3105 3(2+1) 2 BCN3108 6. 3 PSK3102 1. Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 3 3(2+1) 4 BCN3112 BTM3102 BTM3103 7. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran.

Science 5. Elektif 2 PSK3104 Kursus Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) Teaching of Numbers.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Pendidikan Seni Visual PSV3105 PSV3107 PSV3111 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 57 . 6 ELM3101 ELM3102 Pendidikan Moral 3(3+0) 3 3(3+0) 4 2. ELM3103 3(3+0) 5 ELM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 SCE3104 SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Mathematics MTE3109 MTE3112 PSV3104 3. Decimals and Percentages Assessment Practices in Mathematics Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Kredit 3(2+1) Sem. Fractions.

Bahasa Melayu Pengajian Sukatan BMM3101 Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu BMM3102 Sekolah Rendah (dan *PBS) BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi (dan *PBS) Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah (dan *PBS) Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3(3+0) 3 8. 3 3 6. Kemahiran Hidup RBT3118 RBT3119 RBT3120 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 9. Elektif 2 MZU3104 MZU3110 Pendidikan Muzik Kursus Asas Pendidikan Muzik Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (dan *PBS) Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah Kredit 2(2+0) 1(0+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 58 . MZU3111 MZE3101 MZE3102 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 3 7. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. 6 3 4 5 6 3 4 5 6 12. Pendidikan AlPQE3102 Quran PQE3103 PQE3104 ELE3101 ELE3102 Kursus Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir AlQuran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis (dan *PBS) Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching (dan *PBS) English for the Language Teachers English Language Teaching Methodology for Young Learners Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. English Language ELE3103 ELE3104 BCN3105 3(2+1) 3 BCN3108 13. Elektif 2 PRM3104 PQE3101 11. Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 4 3(2+1) 5 BCN3112 BTM3102 BTM3103 14. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 6 3 4 5 6 59 .

kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Semester 1 hingga 3 Aras 2 Semester 4 hingga 6 Aras 3 Semester 7 hingga 8 Pada setiap semester. 7. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 Kursus Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. 60 .

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus Semester 3 (Tahun 2) Kod WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 Kursus Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS ) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) English Language Enrichment I Jumlah Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) Kod WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 Kursus English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan **PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah * ** *** Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. 61 .

62 .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) Praktikum I (4 minggu) Jumlah * Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. Semester 4 (Tahun 2) Kod WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 Kursus Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3 (2+1) 3(x+x) TK 19 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 5 (Tahun 3) Kod WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX XXX31XX PRK3101 Kursus Kokurikulum . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 8 (Tahun 4) Kod EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 63 . Semester 6 (Tahun 3) Kod WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 Kursus Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) Praktikum II (8 minggu) Kredit 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 ** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 7 (Tahun 4) Kod EDU3107 XXX3113 PRK3103 Kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(x+x) 6 12 * Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. 64 .

hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) WAJ3103 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa.1 Sinopsis Kursus Wajib WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris.0 SINOPSIS KURSUS MENGIKUT SEMESTER 8. kemahiran mendengar dan bertutur. tokoh-tokoh tamadun Islam. jenis-jenis ayat. dan kemahiran mendengar. dan proses pembangunan negara. kemahiran asas 65 . membaca. jenis-jenis soalan. membaca.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. tatabahasa. bertutur. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Cina. India dan Jepun). dan menulis pelbagai penulisan. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Islam dalam tamadun Melayu. strategi pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Islam Hadhari. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. isu-isu kontemporari.

Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. pemilihan. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. operasi dan pengiraan. seni visual. dan juga analisis data dan interpretasi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pemulihan membaca dan menulis. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. pendidikan jasmani dan kesihatan. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Kandungan kursus 66 . kesedaran ruang. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pengukuran. masyarakat pluralistik Alam Melayu. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. dan kecerdasan pelbagai. inkuiri. agama dan hubungan etnik. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. konsepkonsep asas hubungan etnik. pembinaan. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. ekspresi.

sistem fail dan surat menyurat. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengelolaan aktiviti. asas pertolongan cemas. latihan dan taktik permainan. dan majlis rasmi. pergerakan dan seni visual sekolah rendah. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) WAJ3111 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. struktur dan organisasi. 67 . disiplin dan kerohanian. pengenalan alatan. pengurusan dan pentadbiran. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pendedahan kepada asas muzik. gelanggang dan undangundang permainan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian memberi perhatian kepada pengenalan seni dalam pendidikan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. mengetahui. pengukuhan kemahiran dalam permainan. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan mesyuarat dan kewangan. aplikasi aktiviti kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran.penubuhan unit-unit kokurikulum. perlembagaan unit beruniform. asas kawad kaki.

persediaan. perkembangan dan kepentingan persatuan. potensi dan citra diri seorang insan guru. dan berdaya saing. pelaksanaan dan penilaian projek. berdaya tahan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Melalui perkhemahan pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. kemahiran asas. pengurusan pasukan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. pengurusan ukuran balapan dan padang. sejarah dan undangundang. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. pembinaan self-esteem. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. berdaya maju. pengurusan. Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) WAJ3114 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru 68 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengelolaan kejohanan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pengkelasan persatuan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. sejarah.

khidmat pendidikan kepada komuniti. iklim sekolah. tertib di meja makan. Pekeliling Perkhidmatan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Surat Pekeliling Ikhtisas. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. pengurusan sekolah. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. pengucapan awam. mengendali dan menghadiri bengkel. BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. 69 . aktiviti kerohanian/moral. lawatan benchmarking. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang seimbang. kreatif dan inovatif. kesantunan berbahasa. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. jenis khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. mandat. jenis khidmat kemasyarakatan. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. interaksi dengan komuniti setempat. kemahiran mendengar secara efektif. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. latihan dalam kumpulan. aktiviti kemasyarakatan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. guru dan akauntabiliti profesionalisme. kembara sosial. Akta 550 (1996 ). khidmat pendidikan kepada komuniti. guru dan hubungan dengan komuniti. ciri-ciri kepimpinan.

tema bengkel. interpretasi dapatan ujian.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) EDU3101 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. lawatan benchmarking. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). 8. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. inovasi guru cemerlang. prinsip-prinsip asas perkembangan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. refleksi. pelbagai teori pembelajaran. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. inventori konflik. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. interaksi profesional dengan guru cemerlang. implikasi faktor perbezaan 70 .

matlamat. kemahiran berkomunikasi. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu 71 . penggunaan dan penilaian media pengajaran. teori. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanakkanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian individu. penghasilan. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. pemilihan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. modelmodel pengurusan disiplin. motivasi. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. pengurusan media dan sumber pendidikan.

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) EDU3108 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. membaca. akauntabiliti dan kesantunan guru. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. dan sistem bahasa. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran bernilai tambah.3. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. pengisian kurikulum. 8. peringkat perkembangan guru. pemetaan kemahiran. fokus utama dan sampingan.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dan kelompok. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. 72 . kepemimpinan dan peranan guru. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa.1 Bahasa Melayu Pendidikan rendah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. dan menulis). etika. konsep 5P.

pembinaan ujian. dan pengukuran. dan tatabahasa. afektif. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. pengajaran mikro dan mikro. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. penilaian kemahiran bahasa. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. serta membuat latihan dan penilaian kemahirankemahiran bahasa. 73 . dan teknik pengajaran kemahirankemahiran bahasa. dan psikomotor. penulisan langkah pengajaran. pendekatan. konsep strategi. teori-teori kognitif. penilaian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kaedah. Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) BMM3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. kaedah. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. pemarkahan dan markat.

variasi bahasa. animasi dalam persembahan bahan. Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) BMM3106 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. pengeditan bahan pengajaran secara on-line. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. penggunaan alat pengarangan. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. objektif. peraturan paradigmatik. dan tapak pembelajaran. sejarah perkembangan ilmu linguistik.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. pemilihan bahan internet. sifat bahasa. laman web. dan rasional. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. stilistik. perpautan antara bahan. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. dan bahasa Melayu saintifik. faktor luaran. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. struktur linguistik. model perpautan dalam penyusunan bahan. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. 74 . pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. pembelajaran secara on-line dan off-line.

perubahan semantik. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. dan sebutan baku. frasa kerja. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. jenis kata adjektif. ayat majmuk. fonem segmental. bentuk perkataan bahasa Melayu. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. peristilahan. makna ayat. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. skema tatacara pembentukan istilah. golongan kata kerja. fonem. Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) BMM3111 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. klausa. ketaksaan dan kekaburan makna. makna leksikal. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. dan pembentukan kata baru. ayat tunggal. makna peribahasa. frasa sendi nama. 75 . dan kelas kata tugas. teori pembuktian. fitur makna. sumber istilah. frasa adjektif. dan ejaan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. istilah singkatan. golongan kata. ayat inti. lambang. dan proses penerbitan ayat.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. fonem suprasegmental. artikulasi dan articulator. kata kerja. imbuhan dalam Bahasa Melayu. kata adjektif. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. huruf-huruf dan simbol fonetik. ayat dasar.

perkamusan dan kemahiran penterjemahan. Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di 76 . BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. Perkamusan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. sosial. dan ekonomi). Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. masyarakat. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. perancangan dan proposal. tatacara kajian pendidikan. pengambilkiraan pengumpulan data. tasawur (world-view) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. kajian tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. proses kajian tindakan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. interpretasi BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. model-model kajian tindakan.

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. Teknik-teknik 77 .2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) BCN3101 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. penganjuran seminar kajian tindakan. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. 8. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. laporan akhir kajian tindakan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) BMM3116 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. sastera kanakkanak dan remaja. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. dan peribahasa. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin).3. sastera bandingan. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian sekolah dan menulis draf laporan. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. kosa kata.

pemulaan dan penutup pelajaran. jenis-jenis ayat dan retorik. komponen ayat. 78 . serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. penjelasan konsep.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Tatabahasa klasik mengkaji golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. ciri-ciri. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. teknik soal jawab. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. serta konsep pengajaran mikro. frasa. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. termasuk konsep. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. disusuli dengan latihan merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta mengaplikasikannya.

characteristics. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. peranan. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. ciri-ciri. This course comprises definitions. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Selain itu. Teoriteori pembelajaran seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. and historical development of prose. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Texts from different types of prose are selected as basic reading. 79 . memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. matlamat.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. prinsip asas tentang pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan.

format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. dipilih sebagai bacaan asas. Ci. iaitu Shi. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) BCN3111 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. 80 . Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. proses pelaksanaan. dan Sanqu.

analisis data. 81 . pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan dan cadangan. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. prosedur penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. fiksyen. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. kaedah-kaedah pengumpulan data. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas.

Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. simetri dan transformasi. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.3 Matematik Pendidikan Rendah MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. teselasi. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. 82 . nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik.3. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Geometry (Geometri) MTE3103 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. Selain itu.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. algoritma. teknologi dalam Matematik. aplikasi teori pembelajaran Matematik 83 . kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) MTE3106 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. graf. Selain itu. jenis-jenis carian. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Statistics (Statistik) MTE3105 3(3+0) Dalam kursus ini. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. rangkaian. analisa laluan kritikal. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. pemprograman linear. ujian Chi-Square.

Farctions. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. 84 . Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. pecahan. Penggantian. aljabar matriks dan ruang vektor. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. mikro dan makro. penggunaan dan aplikasi teknologi. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Selain itu. Teaching of Numbers. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. fungsi dan graf. Pecahan. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

pengukuran dan pengendalian data. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. kajian tindakan. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) MTE 3112 3(3+0) Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. perancangan dan proposal.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3111 Teaching of Geometry. analisis data. tatacara kajian pendidikan. interpretasi Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) MTE3114 3(2+1) Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. kaedahkaedah pengumpulan data. pelajar akan belajar konsep utama geometri. penggunaan teknologi. pengambilkiraan pengumpulan data. perancangan pengajaran efektif. model-model kajian tindakan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) Dalam kursus ini. proses kajian tindakan. mikro dan makro. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam 85 . Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) MTE3113 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah.

tumbesaran. bentuk sains dan bagaimana kanakkanak mempelajari sains. kod klasik dan nombor rahsia. makanan dan kesihatan. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanakkanak mengamati sains. 86 . 8. pembiakan haiwan.4 Sains Sekolah Rendah SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan prosesproses yang berlaku dalam hidupan. respirasi haiwan. pembiakan tumbuhan.3. perkumuhan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. struktur sel dan fungsi. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan MTE3115 3(1+2) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. perkumuhan tumbuhan. nutrisi haiwan. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. respirasi tumbuhan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kehidupan harian. penganjuran seminar kajian tindakan. nutrisi tumbuhan. laporan akhir kajian tindakan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. kod dan kriptografi.

Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. asid karboksilik. teori pembelajaran Bruner. Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) SCE 3104 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak 87 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian cara kanak-kanak mempelajari sains. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. bahan komposit. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. polimer tiruan dan plastik. eter dan ammina. bijih dan galian. teori pembelajaran tingkah laku. ester dan amid. bahan bakar. teori pemprosesan maklumat-Atkin. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Shiffrin dan Baddeley. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . sebatian beraroma. sabun dan detergen. aldehid dan keton. teori pembelajaran Gagne. memahami idea kanak-kanak dalam sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. kurikulum sains sekolah rendah aras II. polimer semulajadi dan kertas. pendekatan konstruktivisme. asid sulfur dan asid nitrik. aloi. perusahaan penyediaan ammonia. alkohol. Exploring Materials (Penerokaan Bahan) SCE 3103 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahanbahan. teori pembelajaran Ausubel. getah. perkembangan kanakkanak.

termometeri dan termometer. kepelbagaian biologi. faedah ekosistem. kepelbagaian genetik II. gerakan. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. memperolehi kemahiran manipulatif. menggunakan cahaya. kepelbagaian genetik I. kepelbagaian haiwan. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. Ia meneroka tentang ekosistem. litar elektrik dalam rumah. fizik muzik. daya dalam cecair. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. kerja dan mesin. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. ancaman terhadap kepelbagaian. pemuliharaan ex situ. Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) SCE 3106 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. objektif pembelajaran. pemahaman tentang trenda populasi. penjanaan dan transmisi elektrik. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) SCE3107 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. hasil-hasil 88 . pemuliharaan in situ. kegunaan elektronik dan semi konduktor. gerakan planet dan satelit. kepelbagaian tumbuhan.

penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) SCE3112 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. alatalat pentaksiran. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Ia meneroka tentang tenaga. Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) SCE 3109 3 2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) SCE 3111 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. matlamat pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. dan nuklear kimia. merancang rancangan pelajaran harian. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. termokimia. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. rancangan mengajar harian. hukum pertama termodinamik. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. cara pengendalian selamat 89 . asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran. Earth and Space (Bumi dan Angkasa) SCE 3110 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. menulis rancangan pelajaran. elektrokimia. angkasa lepas. analisis skor ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. interpretasi Science. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. Technology and Society (Sains. tatacara kajian pendidikan. 90 . Teknologi dan Masyarakat) SCE3114 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. proses kajian tindakan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) SCE3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. perancangan dan proposal. model-model kajian tindakan. pengambilkiraan pengumpulan data. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembaharuan dan penciptaan. teknik-teknik asas makmal.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian bahan-bahan kimia. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. analisis data. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. pengawetan spesimen biologi. kaedahkaedah pengumpulan data. kajian tindakan.

iaitu pengenalan kepada Al-Quran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. penganjuran seminar kajian tindakan. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran.3. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran 91 . 8. laporan akhir kajian tindakan.5 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ayat kefahaman. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. Kursus ini juga membincangkan strategi. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran alQuran. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan 92 . Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) PIM3107 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan.

penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. dan Penilaian PAFA. pengukuran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 93 . dan moden. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. dan amali. bentuk dan bidang penilaian. kemahiran asas. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIM3110 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. penyediaan rancangan. kajian teks jawi klasik. pendedahan secara amali penulisan khat. perancangan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak.

PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. kesan iman dalam kehidupan. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah.. 94 . dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.w. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh.a.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. perkara-perkara yang membatalkan iman. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. sembelihan. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah 95 . hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Akta 308 dan Akta 550. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-kanak. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.3. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.6 Pendidikan PraSekolah Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) PRA3101 Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanakkanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. 8. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pendekatan dalam kurikulum. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. proses kreativiti dan pendekatan 96 . sosiodrama. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. muzik dan pergerakan. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. seni bonekadan sastera kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. penjagaan kesihatan kanak-kanak. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. perancangan program sains. merancang aktiviti.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3103 Perkembangan Fizikal. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. persekitaran.

Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. Perkembangan Sosio-emosi Kanakkanak (Social and emotional development of children) PRA3107 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. teori perkembangan moral. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pengajaran. dan perbezaan individu. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanakkanak dan menilai kreativiti. Sprititual and moral development for preschool PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. 97 . PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. ciricirinya. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. pengurusan dan aktiviti.

penyimpanan. komuniti dan institusi pendidikan. hubungan keluarga. kepentingan dan prinsipprinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. menganalisis dan 98 . PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak.melaksanakan perekodan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. nilai dan budaya. objektif. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. penganalisisan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) PRA3112 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. matlamat. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.

kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian menginterpretasi data penyelidikan. pengurusan kelas.3. keselamatan dan pemakanan. dan program-program pemulihan yang dilaksanakan di Malaysia dan luar negara. khidmat sokongan dan intervensi awal yang diperlukan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. pengurusan kesihatan. . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. kecekapan hubungan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. konsep kepimpinan dan perwatakan. objektif dan sejarah pendidikan pemulihan. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. 8. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.7 Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) PKP3101 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep. 99 . ciri-ciri murid pemulihan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan.

PKP3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remedial Services) 3(0+3) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorder) 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep dan definisi komunikasi. instrumen pengenalpastian murid-murid disleksia. mengingat/pemprosesan maklumat dan cara melaksanakan program disleksia di sekolah. PKP3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada teori dan konsep pengamatan. pengurusan tingkah laku murid. ciri-ciri kanak-kanak disleksia. komponen bahasa. pelaksanaan program pemulihan khas dan penulisan rancangan pendidikan individu untuk murid-murid pemulihan. dan membina bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan. kaedah menangani masalah bahasa. konsep dan sejarah perkembangan. 100 . teori perkembangan bahasa.ciri-ciri guru pemulihan. pentaksiran dan peningkatan kemahiran dalam komunikasi. bahasa serta pertuturan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. matematik. peranan pentadbir dan guru pemulihan. jenis-jenis pengamatan. jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi. unjuran program. komunikasi augmentif dan alternatif di kalangan murid-murid berkeperluan khas. PKP3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(0+3) Kursus ini membincangkan membincangkandisleksia dari sudut definisi.

terapi pasir dan terapi alternatif. masalah-masalah dalam bacaan. 101 . cara kerja. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. nyanyian. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKU3109 3(0+3) Kursus ini membincangkan pengenalan terapi. terapi main. lisan. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melalyu 2) lisan. menulis karangan dan kaedah menanganinya. hidro. serta membina bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. muzik. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. mentaksir bacaan. seperti terapi fisio.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) PKP3107 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan bahasa bacaan dan kefahaman. jenis-jenis terapi. pertuturan. kefahaman dan strategi menanganinya. ejaan dan menulis karangan. membina alat ujian diagnostik dan bahan bantu belajar mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. serta untuk PKP3108 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan. ejaan. masalah-masalah dalam tulisan. seni visual. pergerakan kreatif. mentaksir bahasa lisan.

kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. prasarana kelas khas. prinsip dan etika kerja sosial. profesionalisme guru. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan 102 . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada pemulihan murid-murid pemulihan secara berpusat. Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKU3111 3(0+3) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid pemulihan dari aspek penempatan pelajar. pentaksiran.strategi untuk mengatasi masalah matematik. penubuhan. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. isu pelabelan. mengkaji sukatan pelajaran. pengasingan dan integrasi. khidmat pelbagai disiplin di PDK. menghasilkan rancangan pengajaran harian bersama-sama bahan bantu mengajar untuk murid-murid pemulihan. pentadbiran. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. program dan penempatan di Pusat Pemulihan Dalam komuniti (PDK). pengurusan kelas khas. PKU3113 Penyelidikan Tindakan 1 (Kaedah) (Action Research Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. kemahiran-kemahiran dalam matematik.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKP3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. masalah dalam mempelajari matematik. menyediakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI). pentaksiran.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian melaksana satu kajian tindakan.3. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah. khidmat sokongan serta penilaian program pendidikan pemulihan dibincang. murid juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. peranan guru dan pentadbir. 8. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. prosedur penempatan murid-murid berkperluan khas. struktur organisasi di peringkat Kementerian. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program pendidikan pemulihan. peruntukan kewangan. PKU3115 Penyelidikan Tindakan 2 (pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research 2: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah 103 . pelaksanaan program pendidikan pemilihan di peringkat sekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. konsep. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) PKB3103 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. tingkah laku bermasalah. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. ciri-ciri. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. pendekatan. kajian sukatan pelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran dan aspek akta perundangan. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. prinsip. punca masalah. kemahiran membaca. 104 . Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa.

pengajaran tatabahasa asas. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. pengurusan rumah tangga. kemahiran jahitan. membina pelbagai jenis instrument. Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) PKB3107 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. bertutur. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. membaca dan menulis. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. keselamatan diri. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) PKU3106 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. 105 . strategi untuk menangani masalah tersebut. kemahiran berkebun. kemahiran memasak. kemahiran memelihara haiwan. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah.

penilaian. Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) PKU3109 3(!+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. langkah-langkah. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. terapi cara kerja. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. terapi pertuturan. permasalahan penguasaan Matematik. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains.masalah pengajaran Sains. matlamat. penempatan pelajar. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi pergerakan kreatif. matematik berfungsi. Ia merangkumi konsep asas Matematik. terapi muzik dan nyanyian. keprofesionalisme 106 . dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Special Methods in Teaching and Learning Mathematics PKB3108 (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. terapi hidro. prasarana kelas khas. Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) PKU3111 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. pembinaan bahan bantu belajar. terapi seni visual. kajian sukatan pelajaran.

pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. kajian tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. prinsip dan etika kerja sosial. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. pentaksiran. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. penubuhan. pelaksanaan program Pendidikan Khas di 107 . isu pelabelan. analisis data. Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) PKU3112 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. pengurusan kelas khas. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKU3113 (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian guru. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). model-model kajian tindakan. pengasingan. pengambilkiraan pengumpulan data. perancangan dan proposal. proses kajian tindakan. pentadbiran. struktur organisasi di peringkat kementerian. dan integrasi. tatacara kajian pendidikan. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. interpretasi Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. khidmat pelbagai disiplin di PDK.

pengurusan bilik darjah. 108 . dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. pola tingkah laku murid. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. peranan guru dan pentadbir. pengurusan sekolah. laporan akhir kajian tindakan. pelajar dapat memahami tingkah laku murid.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian peringkat sekolah diberi penekanan. Melalui pemerhatian. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. peruntukan kewangan. penganjuran seminar kajian tindakan. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. penelitian dokumen. 8.

Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. penelitian dokumen. Praktikum I (Practicum I) PRK3101 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. strategi dan aktiviti. bahan sumber pengajaran pembelajaran. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Melalui pemerhatian. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penelitian dokumen. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina 109 . Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti.

mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional 110 . kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. BBM. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian RPH. Praktikum III (Practicum III) PRK3103 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru.

sistem limfatik dan imuniti. sistem endokrina. Pelajar dikehendaki merancang. saluran dan peredaran darah. selular dan tisu organisma. model permainan kanak-kanak. jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. sistem respirasi. ketahanan diri. jati diri. sistem saraf. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pelajar dengan tugas guru permulaan. 8. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. sistem integumentarim. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. sistem rangka. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. jantung. peringkat kimia. Pada peringkat ini. sistem 111 . sistem otot.1 Pendidikan Jasmani PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8. darah.5.

program pembangunan sukan. pelaksanaan 112 . isu-isu dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan.5. sukatan dan tafsirannya. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penghadaman. kepentingan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. konsep kurikulum. pengurusan permainan tradisional. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. 8. nilai dan etika dalam sukan. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) PJM3110 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Pendidikan Jasmani. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.2 Pendidikan Islam (Major Bahasa Arab) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) PIE3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.

Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIE3104 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) PIE3103 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pendekatan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. 113 . Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. pengukuran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. penilaian dan pentaksiran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.

buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya.3 Bahasa Arab (Major Pendidikan Islam) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) BAE3101 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya.5. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halanganhalangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. bertutur. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) BAE3102 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAE3103 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. konsep penilaian. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. pentaksiran dan pengujianan 114 . kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. kombinasi penggunaan buku teks.

keselamatan diri. pembinaan item. 8. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa Arab. mingguan dan semester mengikut format yang betul. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. peraturan keselamatan di sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAE3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. 115 . penyimpanan bahan bahaya. cara menyediakan rancangan pengajaran harian.4 Pendidikan Kesihatan (Major Pendidikan Jasmani) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Arab. keselamatan perkhidmatan. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti.5. dan diskriminasi. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. bebas daripada prasangka yang negatif. penilaian kendalian sekolah.

8. kaedah. falsafah. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. konsep.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 (Pilih Satu) 8. sejarah. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. rancangan makanan tambahan.6. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanakkanak. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. program kesihatan mulut.1 Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) PSK3101 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara 116 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian prosedur kecemasan. amalan kebersihan sekolah. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. pendekatan bersepadu. stail pembelajaran. objektif. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. perkhidmatan kesihatan sekolah. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan.

kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. pelbagai teori pembelajaran. politik. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. pengetahuan dan kemahiran pedagogi. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. Teori Pembelajaran. format dan komponen wajib.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang bertanggungjawab. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. 117 . penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan budaya. empat domain iaitu sivil. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. komponen pengajaran mikro dan makro. sosio ekonomi. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. konsep asas dan jenisjenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

PSK3104

Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. 8.6.2 Pendidikan Moral

ELM 3101

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral; konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan masyarakat; teori-teori perkembangan moral.
Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods)

ELM 3102

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro.
Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School)

ELM 3103

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara

118

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

ELM 3104

Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values)

3(3+0)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

8.6.3 Sains Sekolah Rendah
Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )

SCE 3104

3 (3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak.

SCE 3106

Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif,

119

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains bersepadu.

SCE 3111

Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.
Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

SCE3112

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. 8.6.4 Matematik

MTE3102

Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik)

3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan

120

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.
Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik)

MTE3107

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan))

MTE3109

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.
Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan

121

Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. peranan guru PSV. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. kepentingan perkembangan kurikulum. 8. persediaan mengajar. Membuat Corak dan Rekaan. bahan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.5 Pendidikan Seni Visual Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Penekanan diberikan kepada matlamat. 122 . huraian sukatan pelajaran.6. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) PSV3105 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. konsep 5P.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. objektif kurikulum.

jenis-jenis pentaksiran. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. 8. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. tujuan pentaksiran PSV. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. faktor-faktor sosiologi. matlamat. kaedah pentaksiran PSV. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) MZU3110 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat 123 . bentuk pentaksiran PSV. sumber pengajaran dan pembelajaran.6 Pendidikan Muzik MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. strategi. peraturan memberi markah.6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. fungsi muzik dalam pendidikan. psikologi. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV.

mengimprovisasikan melodi di kibod. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. bes alberti. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. 124 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. permainan alat perkusi. broken chord. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. permainan alat muzik. semester. mingguan dan harian. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. permainan alat rekoder. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. latihan dalam permainan iringan kord blok.

dan teknik pengajaran. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. penulisan langkah pengajaran. membaca. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. fokus utama dan sampingan. 125 . pemetaan kemahiran. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. pengisian kurikulum. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. konsep strategi. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.6.7 Bahasa Melayu Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. remaja. pendekatan. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak. konsep 5P. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanakkanak dan cara-cara mengatasinya. 8. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. dan menulis). kaedah.

8 Kemahiran Hidup Elektif Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). penilaian. pendekatan. pemarkahan dan markat. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. dan pengukuran. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan psikomotor. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. pembinaan ujian. 126 . kaedah. teori-teori kognitif. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa.6. keselamatan bengkel. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. afektif. pengurusan kewangan. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pengurusan peralatan dan bahan. 8.

Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. kewangan. undang-undang perniagaan. pemilihan pakaian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. membina Jadual Spesifikasi Ujian. pemeliharaan ikan hiasan. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. jenis penilaian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pengenalan kepada ikan hiasan. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. proses jahitan dan membuat pakaian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. peraturan pemarkahan. pelbagai cara penilaian. analisis markah dan statistik asas. penggunaan dan interpretasi data. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:.perniagaan elektronik (E-dagang). pemilihan dan 127 . dan bahan bantu mengajar. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. perancangan pengajaran KHSR.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian strategi.

6. pembiakan dan penanaman. tema. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kritik genre dan kritikan baru. hermeneutic. puisi. Penulisan Kreatif (Creative Writings) PSE3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pengurusan dan penjagaan. pascamoden. 8. 128 . dan guru sebagai penulis. boneka. proses pengeraman bahan. kekuatan karya kreatif. eksistensialisme. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. persoalan. psikoanalisis. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. dan isu karya kreatif. plot. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. tetamu dalam aksi. penyediaan batas dan bekas menanam. novel remaja. surelisme. teater untuk kepelbagaian tujuan. femenisme. watak dan perwatakan. cerpen. fenomenologi. simulasi dan improvisasi. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. sudut pandangan. guru dalam peranan (teachers in action). pascakolonial.9 Persuratan Dan Kesenian Melayu (Ditawarkan Di IPBMM Sahaja) Kritikan Sastera (Literature Critics) PSE3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. penerbitan karya. resepsi dan teori tindak balas pembaca. latar tempat. teater pembaca. teater dalam bilik darjah. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. bercerita.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penyediaan peralatan dan bahan. novel popular. semiotic. dialog dan latar tempat. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Marxisme.

teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. sejarah dan latar belakang. pemilihan. pemilihan pelakon. dan pembinaan skrip. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. sumber pengajaran dan pembelajaran. tater dan teater kanak-kanak. pengarahan. teori pementasan. pengajaran dan pembelajaran muzik 129 . pengurusan produksi. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. pementasan.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. asas alkonan dan vokal. jenis dan bentuk drama kanak-kanak.6. produksi. jenis-jenis pergerakan.10 Muzik Pra Sekolah Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) PRM3101 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. pregerakan kreatif. unsur-unsur pergerakan. elemen. Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) PRM3102 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. mengadakan sesi uji bakat. etika pementasana. perancangan pengajaran dan pembelajaran. 8. pengujian dan penilaian. improvisasi. sinematografi dan persembahan.

nyanyian semerta dan aural. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat.11 Pendidikan Al-Quran Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) PQE3101 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. lagu-lagu patriotik. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dengan pergerakan. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan 130 . Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak.6. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. 8.

takbir. dan khatam al Quran. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Mansukh. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat aqidah. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Hadith Qudsi. tafsir ayat hukum. Sikah dan Jiharkah. tujuan dan sifat-sifat. burdah. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah- 131 . Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. martabat hadis. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan alQuran secara teori. hukum beramal. Ulum Al-Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. kemukjizatan Al-Quran. Nahawand. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Muhkam dan Mutasyabih. Nasikh. pelaksanaannya secara teori dan amali.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum AlHadith.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. harakat. pengertian. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surahsurah pilihan. isti`azah. basmalah.

Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian surah Luqman.6. 8. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. 132 . al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Jin. komunikasi. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa.12 English Language ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris ELE3102 3(3+0) Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. morfologi. Nuh. ar-Rahman. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. kemahiran membaca dan menulis.

Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. pengajaran. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. bertutur. peperiksaan dan penilaian. 8. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. 133 .7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) ELS3101 TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. pengajaran tatabahasa dan mengeja. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk.

0 LOKASI BILIK DAN KEMUDAHAN 134 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 9.

Gabriel Chapel Urusetia BPG Pondok Pengawal Pondok Waden Auditorium TAZA Pusat Aktiviti Pelajar Tempat Buang Sampah Memorial Perang Dunia II Berek Punjabi Punjabi Bunker 135 . Bebe Chapel St. 4 Kuarter No. 7 Kuarter No. 3 Kuarter No. 12 Rumah Pengarah Kuarter No. 8 Kuarter No. 10 Kuarter No. 5 Kuarter No. 15 Blok Pentadbiran Lama Blok Pentadbiran Baru Blok Pendidikan Seni Blok Kuliah A Blok Kuliah B Blok Kuliah C Blok Kemahiran Hidup Stor MPBL Dewan Kuliah Baru Dewan Kuliah Lama Makmal Semulasi Bestari Muzium Mini Makmal Sains 1 Gelanggang B/Keranjang Gelanggang Takraw 1 Gelanggang Takraw 2 Gelanggang B/Tampar 2 Gelanggang Badminton 1 Gelanggang Badminton 2 MS2 PS GIM F1 F2 F3 T TK Blok G KKLB KKWA KKWB KKWC KKWD MM PAP KAFE RH GB BC GC UBPG PP PW TAZA PAP TS M BP PB Makmal sains 2 Pusat Sumber Gimnasium Flat Staf A Flat Staf B Flat Staf C Tandas Tukang Blok Kuliah G Kolej Kediaman Lelaki B Kolej Kediaman Wanita A Kolej Kediaman Wanita B Kolej Kediaman Wanita C Kolej Kediaman Wanita D Masjib Al-Mualimin Pejabat Penyelia Asrama Kafeteria Rumah Hijau Garaj Bus St. 9 Kuarter No. 2 Kuarter No.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Petunjuk: TDK K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 RP K14 K15 BPL BPB S BKA BKB BKC BKH STOR DKB DKL MB MZ MS1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Makmal Tadika Kuarter No. 1 Kuarter No. 6 Kuarter No. 14 Kuarter No.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 10.0 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP Angelia Lee Sor Gek (Penyelaras Program PISMP) Lai Kim Leong (Penyelaras Program PISMP Matematik) Hj. Thadzul Azali Bin Jumaat (Grafik) Abang Adam Bin Abang Deli (KUKP) Juana Bt Sindi (Jurutaip) Nur Suzeana Bt Bolhassan (Jurutaip) 136 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful