BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

KANDUNGAN
KANDUNGAN

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Kata Alu-Aluan Pengarah Sejarah IPGKBL Pentadbiran IPG 3.1 Kakitangan Pentadbiran 3.2 Ahli Akademik 3.3 Anggota Staf Sokongan 3.4 Unit-unit Kemudahan Fizikal Maklumat-maklumat Am 4.1 Visi IPGKBL 4.2 Misi IPGKBL 4.3 Objektif PISMP 4.4 Program Ijazah Sarjanah Muda Perguruan Dengan Kepujian 4.4.1 Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program 4.4.2 Jenis Program Peraturan Akademik, Peperiksaan dan Penganugerahan Sistem Akademik 6.1 Tempoh Pengajian Program 6.2 Tahun Akademik 6.3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Struktur Program dan Struktur Kursus Mengikut Semester 7.1 Struktur Program 7.2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 7.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sinopsis Kursus Mengikut Semester 8.1 Sinopsis Kursus Wajib 8.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) 8.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) 8.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 8.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lokasi Bilik dan Kemudahan Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP

1 2 3

17

21 43

7.

45

8.

65

9. 10.

134 136

i

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Institut Pendidikan Guru, Kampus Batu Lintang Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada tidak

kepentingan dibenarkan

komersial, sesiapa

mengeluarkan

atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum

mendapat izin bertulis daripada Rector Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

1.0

KATA-KATA ALUAN PENGARAH
yukur kepada Allah kerana dengan limpahan kurnia nikmat-Nya, Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan (PISMP) edisi Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (IPGKBL) Berjaya diterbitkan sebagaimana yang dirancangkan. Kejayaan ini telah memberi ruang dan prasarana kepada semua pihak khususnya kepada pelajar-pelajar PPISMP dan PISMP mendapat rujukan yang tepat tentang program program yang dilaksanakan di IPGKBL.

Buku panduan ini ditulis dengan memberi fokus kepada struktur program, perincian kursus yang ditawarkan, agihan kursus mengikut semester, sinopsis kursus, sistem penyampaian dan pentaksiran, matriks hasil pembelajaran, pakej kursus elektif dan kombinasi major dan elektif boleh membantu pelajar-pelajar mendapat maklumat yang tepat dan ‘standard’ mengenai program sarjana muda perguruan yang dijalankan di institut ini. Di samping itu, kelahiran buku panduan ini juga memberi lakaran dan paparan secara langsung kepada masyarakat umum bahawa IPGKBL adalah sebuah institut pendidikan guru yang sedang menongkah arus perdana pendidikan, berkualiti dan setanding dengan institusi pengajian tinggi lain di Malaysia. Menjadi agenda dan wawasan warga institut menjadikan IPGKBL bertaraf dunia dan terbaik di rantau ini. Sekian, selamat maju jaya.

ABDILLAH BIN ADAM Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang

1

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2. Institut ini mula beroperasi pada penghujung tahun 1947 dengan pengambilan guru pelatih seramai 19 orang termasuk dari Sabah dan Brunei. Jalan P. Sepuluh tahun kemudian. namanya telah ditukar kepada Maktab Perguruan Batu Lintang (MPBL).000 tahanan pada tahun 1942-1945. kira-kira 8 kilometer dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Pada permulaannya. Maktab Perguruan Batu Lintang telah dinaik taraf ke institut secara rasminya pada 1 April 2006 dan dikenali sebagai Institut Perguruan Batu Lintang (IPBL). pusat ini bertukar nama kepada Maktab Latihan Batu Lintang. Pada tahun 1967.0 SEJARAH IPGKBL Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang terletak di Bandaraya Kuching. latihan diadakan di Madrasah Melayu. Ramlee sebelum berpindah ke tapak sekarang pada pertengahan tahun 1948 dan dibuka secara rasminya pada 1 Julai 1948 dengan nama Pusat Latihan dan Sekolah Batu Lintang. Kini IPBL dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. 2 . Institut ini dahulunya merupakan tapak kem tahanan tawanan perang semasa pendudukan Jepun yang pernah menampung sehingga kirakira 3.

Ph. Pertanian KHB.D( UPM) Peng.Ed.(University of Bristol.Pend.(UNIMAS).Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M. Ph.South Australia).Edu.Management & LanguageTeaching(Mentoring) DR HJH HAMINAH SUHAIBO (KJ Sains Sosial) B. Pendidikan EN.Ed.Ed(UPM) M.1 PENTADBIRAN IPGKBL Kakitangan Pentadbiran PN.my EN. & BM. Dip.com PN.A. LIM POH MOY (KJ Sains) B. YUSOP BIN MALIE (KU Praktikum) B.Ed.Pendidikan drrosana58@yahoo. Pend.com EN LEE VUI LIN (KU Peperiksaan) B.Sc. Fizik oenghong@yahoo.com UST SALEHUDIN BIN SABAR (KJ JAPIM) B..Hons(Unimas).com 3 .K.Ed. Sejarah hamsuhai@hotmail.A(Uni.com PN.UK) TESL..Khas malieyusop@yahoo. Sains Kognitif. Alam Sekitar Sains EN OOI ENG HONG (KJ Pendidikan Jasmani) B. MAHMUD BIN JUSOH (KJ Pengajian Melayu) BA (Hons)(UPM) Peng.Bristol) Pend.Sc.Sc. (Irish Inter.(Univ. U. B. MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (KU Kokurikulum) B. KOH LEE LING (KJ Matematik) B. ANONG AK MAGAL @ PATRICK (KJ Teknologi Pendidikan) B.(Hons)(USM) M.) B.Ed.A.Sc. HAMSIAH ABDULLAH MASNI (Timbalan Pengarah) Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan (USM) EN ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (KJ Hal Ehwal Pelajar) B.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik. PH.com CIK FRAULEIN ANGKING (KJ Bahasa) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 3.(Hons) (Universiti Malaya) DR HJ ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (KJ Ilmu Pendidikan) B.Sc(Unimas).A (Hons)(UM) M.com EN.A(Hons)(USM) Peringkat Awal Kanak-kanak.Ed(Hons)(UKM) M.Sc(USM) Math/Sains.Ed (UTM).A (OUM) Muzik & Pendidikan. Educ.D(UM) Sejarah. salehuddin_sabar@yahoo.com.Ed(TTIE)(Uni. Geografi mjiman50@yahoo. Psik.Ed(UKM) Pend.Ed.Ed (UPM) M.(Uni.com DR SITI ZOHARA BT YASSIN (KJ Penyelidikan) B.South Australia) M.(UKM) M. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo. University) M.Ed(Hons)(USM) M.Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail.(UTM) Syariah Islam.Ed. Peng.Sc. Psik.D(UKM) Sosiologi Pend. Bahasa Melayu(PBMP) EN.0 3.Ed(Hons)(UPM) M. Kimia EN. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo. Pembangunan Sumber Manusia.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik. Bahasa. ABDILLAH BIN ADAM (Pengarah) M.A.Sumber Manusia.

com MOHD. University) M.my CIK AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (KU Pusat Sumber) B.(Hons)(UKM) M. Pend.Ed.IT(Ncc. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail. Perancangan Pendidikan mohdsallehmahat@gmail.Kingdom) B. SALLEH BIN MAHAT (KU Program Khas) B.A(Hons)(UKM) Komunikasi Pembangunan 4 .Melayu chiamsuehli@gmail.Sc. Bahasa. ZAINAL ABIDIN BIN SALLEH (Peg.Ed (PBMP)(UPM) BM & Kesusasteran Melayu insankamel@yahoo. Kemhiran Hidup.com EN.Sc(UPM) Psikologi/Komunikasi.com EN.(UM) Sejarah.Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan. AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) B.A (UTM) M.A (University of London) M.com 3.2 Ahli Akademik JABATAN ILMU PENDIDIKAN ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (Ketua Jabatan) B. (Unimas).com WONG HEE KWONG (KU Inovasi Perkembangan Pedagogi) Dip.A.com KAMEL BIN ACHONG (KU Pendidikan Khas & Pemulihan) B. Psikologi Pendidikan drrosana58@yahoo.A(Hons)(UKM) M. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo. Setiausaha MPPP) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian EN.com.(Hons)(USM) M. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo.A. Sains Kognitif.com PN MARGARET GOH LEE ZEA (Setiausaha MPPP) B.com EN CHAI SYN JUI (Peg.A (UKM) Tekn & Pend.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan. Perdagangan/B.com DAYANG SITI HAWA BINTI AWG AHMAD (B. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.com PN BELINDA BINTI BUNYA (Penolong Akauntan ) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo. Ph. Pend.Ed (UKM) Jenayah & Sivil.Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo.Utd. ABANG ADAM BIN ABANG DELI (KU Khidmat Pengurusan) LLB(Hons)(UM) M.A(Hons)(USM) M.com PATMAH BINTI BUSTAMAN (KU Pra Sekolah) B. Dip.D( UPM) Peng. Prasekolah patmahbustaman@yahoo. Geagrafi margaretgoh60@hotmail. PBMBP ngdallen08@yahoo. Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies EN WONG SHIA HO (Pen. (Irish Inter.(UTM) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Bimbingan & Kaunseling) B. Kaunseling.com CHIAM SUEH LI (KU Ilmu Pendidikan) B.Ed (UM) Geografi.A(Hons)(UM) M./Politik.Ed.Sc.Ed(UM) Ekonomi.C(UM).Sc(UiTM) M.

Melayu WONG SHIA HO (KU Pedagogi) B.Sc.com FUNG SHEUE JING (B.com JABATAN PENGAJIAN BAHASA MELAYU MAHMUD BIN JUSOH (Ketua Jabatan) BA (Hons)(UPM) Pengajian Bahasa Melayu(PBMP) RAZALI BIN HJ YU (Pensyarah Cemerlang) BA (UKM) MA (UM) Kesusasteraan Melayu.com NOOR ZALIHAH BINTI PANDAK ABD JALAL B.Ed(USM) Geo. Peng.A.com TAY MENG GUAT (KU Dinamika) B.Sc (HRD)(Unimas) Geografi.com ABANG SAIFUDDIN BIN ABANG BOHARI B. Geografi monilsklake@yahoo.(UKM) Linguistik/Psuratan Melayu.Pend.Bhs Moden.Ltt(Hons)(UKM) M.Kewarganegaraan gracetaysa@yahoo. PBMBP ngdallen08@yahoo. Pengajian Bahasa Moden rahayu54@gmail.(Hons)(UM) Pembangunan Sumber Manusia.com KIRAR AK SARE (KU Sastera) B.(Hons)(Massey University N. MOHD NOOR B.com ZULKURNAIN B.A(Hons) (UM) M. Komputer Sains wonghk202@yahoo.(UM) M. Penyeliaan&Pengukuran Pend.com RABUYAH BT BOJET (Guru Prasekolah) MANOGARAN A/L SUBRAMANIAN B.(Hons)(UKM) MS(UPM) Psikologi/Komunikasi.A (UM) Kesusasteraan Melayu jaylingga6402@yahoo. Pengurusan IVY TEO (B.Ed.A(Hons)(UKM) MMLS(UM). Am.Sc(Hons)with Edu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian IT.A. Pembangunan Sumber Manusia thianrs@hotmail.com RADNA WISMAWATI MUHIBAH BINTI YAHYA SAWEK B.A(Hons)(USM) M.M/Pend.(Unimas) Prasekolah. B. Pembangunan Sumber Manusia letisi54@streamyx.A (UM) M.A(Hons)(UM) M.com MONICA LAU SUAN LAKE MBA(Irish Unter.Zealand) Fizik/Math. Dip. Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan zulkurnain_mnoor@yahoo.A./Sains Politik.) B.Ed.A(Hons)(USM 1993) Sejarah.A(UM) B.(UTM) M.Uni..Ed (UKM) Persuratan Melayu (Bahasa Kesusasteraan Melayu). smano45@yahoo.(Hons)(UM) Pengajian Melayu 5 . Kurikulum dan Pengajian Bahasa Melayu THIAN VUI SHAU B.

Dip.Ed(UM). B.Ed(Uni.Pend.com.Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail. NZ) Matematik & Kimia choysaukam@hotmail.of Western Australia) B.(MPIB) Bhs Arab & Kesusasteraan.(Univ.com PUAH KIEN KOK B.(UTM ) Syariah Islam.Sc.Hons(UKM). Dip.com FLORENCE TEO TZE CHIN M.com JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL SALEHUDIN BIN SABAR (Ketua Jabatan) B.Ed(Hons)(UM) M.com SEAH AI KUAN (KU Pembangunan) B.Sc. Bahasa Arab 6 .Counseling.Pend.Sc(Hons)(UM) M.Sc(Hons)(UM).A.Ed(Hons)(USM) Matematik sakguan@yahoo.Islam mahadi7473@yahoo.Ed.Sc.(UM) Edu.Sc.(UKM) Psikologi Pend.Ed.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN MATEMATIK KOH LEE LING (KJ Matematik) B.A(Hons)(Uni.Sc.Matematik &Biologi fteo58@gmail.Ed(Hons)(UM) Matematik & Fizik kkpuah300@yahoo.A (Hons) MMLS (UM) Pengajian Islam.Pend.com KHAW AH HONG (KU Pentaksiran & Penilaian) Dip.Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.com LAI KIM LEONG (Pensyarah Cemerlang) B.Canterby.of Jordan) Dip. Bahasa Arab snwh79@yahoo.Ed(UTM) B.com SHARIFAH FATIMAH BINTI WAN JAMEL (KU Bahasa Arab) B.Sc. Sains Kognitif kimleonglai@yahoo.A (Hons)(UKM) Pengajian Arab & Tamadun Islam rokaiyah59@yahoo.com CHOY SAU KAM Dip. Psikologi Pendidikan salehuddin_sabar@yahoo..com SHARIFAH NOORAIDA BINTI WAN HASAN (KU Tamaddun Islam) B.Pend(UM) B.my ALI BIN JUSOH (KU Pendidikan Islam) B.com MAHADI BIN HJ KHALID (KU pendidikan Moral) M.(Hons)(UM) Matematik & Kimia khawahong@gmail.(UNIMAS) Matematik.com choysaukam@gmail. Peng.

South Australia) TESL.Sc (UNIMAS) Sains Pertanian.A (TESOL)(Universiti Of Leeds) M.(Hons)(USM) M.Ed(UTM) Pengurusan.Edu.Ed (UM) Geografi.Sc (UPM) English Language ANGELIA LEE SOR GEK B.Edu M.A (UNIMAS) Special Education.(Uni.com ANIS ALISYA ABDULLAH (KU Bahasa Inggeris) B(Sc)(Hons)(UKM) Sains Laut anisalisya64@yahoo.Sc.A(Uni.Pend. Dip.A.(Hons) (UM) Dip. Alam Sekitar.Ed (UPM) M.com CHONG PEK LIN B. Literature In English suezso@yahoo.(UM.Melayu. Ph.com SIA NGUOK MOUI B. Pend. Sumber Manusia.(UM) M.com SUPRAMANIAM A/L KARUPPIAH (Pensyarah Akademik Kanan) B. ravi_gpl@yahoo.com CHALI AK UNGANG (KU Seni Visual) B.Ed.com ALLIZAH BT BAWI B.(Hons)(UM) M.Ed.A.com ALYSSA SO SUEZ PINK BT ABDULLAH (B. Geografi & P.TEFL Supra31. TESL (Victoria-NZ) MA TESL/TEFL (Birmingham-UK) TESL.com TAY TECK PIN (KU Kemahiran Hidup) B. Dip.A (Literature)(UKM) TESOL.UK) B.(UNIMAS).(Hons)(UM) English Literature leeangliasg@yahoo.8@gmail. Sejarah & Ekonomi snmuoi@yahoo. margaretgoh60@hotmail.A.com LIM CHENG KA B. Dip. Art Managament charlieungang@yahoo.A. Pembgn...A(Hons)(UM). Sejarah hamsuhai@hotmail.com CHAI SHEAU MING (KU Muzik) B.com 7 . Geography Ed. Muzik RAVI A/L GOPAL B. Dip.Sc.Ed (Hons)(USM) Muzik geochai@hotmail.Ed(Unimas).D(UM) Sejarah.(Hons) (USM) Bahasa Melayu chengka09@yahoo.A.A(Hons)(UM).A (Hons)(UM) M.com GOH LEE ZEA (KU Pengajian Sosial) B. Ed (TESL)(UPM) M.A (UNIMAS) Kimia.Sc.South Australia). Ekonomi. Sains Alam Sekitar tptay73@hotmail.Ed(TTIE)(Uni. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN SAINS SOSIAL HAMINAH SUHAIBO (Ketua Jabatan) B.Ed (Hons)(UKM) M.com JABATAN BAHASA FRAULEIN ANGKING (Ketua Jabatan) M.

Ed.Lite.Ed.Ed (TESL)(UITM) English Language Studies.TEFL (University of Sydney) B.my KAMARIAH BINTI HJ SAMSUDDIN B.MBA(Unimas) Tesl.Scotland) M.(Hons)Tesl(Unimas). (TESL) (University of Auckland.com TAN PHAIK LEE Dip.Ed(Tesl)(UTM) TESL shirscs@yahoo.(UM). TESL SU CHAI SIIK B. (TESL) (Victoria University of Wellington. Humen Resource tingang@hotmail. NZ) TESL Koh_esther22@yahoo.A(Hons)(UM) English Literature rosemaryleeck@gmail.of London).(Hons)Tesl(Uni.Sc.A (UPM) M.Kingdom) TESL guyus_77@yahoo. M.(Unimas) Eng.Ed.Mass Com.com JESSICA LIM SU YEE B. 8 . (TESL)(UPM) M.Ed Tesl(Hons)(UM) Corp.com ROSEMARY LEE CHIONG KEE B.Ed. M.A. Manchester.com HANNAH SIM PHEK KHIOK B. (USM) Persuasive Com.A (Hons)(USM) MESL (UM) English Language hanns8@yahoo. Post Colonial Literature geo_diie@yahoo.Ed.com NYOLET AK ABUN B. michaelsaml@hotmail.NZ) TESL Sharifah_linakhaliesah@yahoo.com KOH ESTER B.com MICHEAL TOH KA MING B. UK) Linguistics GEORGE AK DIIE BA(Ltt)(USM) MA (UKM) English Literature. (Hons)TESOL (University of Strathclyde. (TESL) (University of Auckland. LLB(Laws)(Uni.Ed.com YUSMARIZA BT HJ REDUAN B. English Language TESL RUTH WONG HUNG HENG (B.com. Human Resource Manag.Ed.(Language and Management)(University of Bristol.(Hons)(UM) M. TESL (UPM ksamsuddin@gmail. Glasgow.NZ) TESL Greatest_gem@yahoo.com SHARIFAH LINA KHALIESAH BINTI SYED MOHAMED ANUAR B.of Exerter.U.com SANJAN AK DAIK B.A. Laws sanjandaik@gmail.Sc.com.Ed(Tesl)(UPM) M.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ANNE ANTHONY LAJINGA BA (Hons)(U.my SITI AZURA BINTI SAID B..UK) TESL.(Tesl)(UTM).com TINGANG TRANG B.TESOL (Monash University Australia) TESL/Geografi.Sc. Certificate of Legal Practice TESL. Language and Management plee113@yahoo.Ed.

Sc (UPM) Geografi/Sains Politik.A. B.Ed(Hons)(USM) M. Curriculum&Instruction.)(Univ.A (Hons) (USM) M.Ed(Uni.com ABG ISMAIL ABG JULHI B.Ed.Ed(Sc)(UPSI) MSC(UPM) Sains major Kimia.com DANA RAJA A/L NARAYANASAMY (KU Pendidikan Kesihatan) B.Ed(Dist.Texas).Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik.Sc Ed(Hons) LLB (Hons)(Univ.Sc(USM) Math/Sains. Kimia Alam Sekitar mnlmurugan@gmail.Pend.Sc Ed(Hons) Kimia/Matematik LEE GIM KEIT B.A. Sains Sukan danajun06@yahoo.jaring.(UM) Fizik/Math.of Manchester.my CHIN TEOI PENG (KU Sains & Pensyarah Cemerlang) B.D.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua YEO CHUI ENG B.(UM) Peng.Ed(Hons)(UPM) M.UK) Sains & Pendidikan.com KHOR KWEE TIANG B.com LEE SUNG PING B.Sc.com TAN MING TANG B.A(UKM) Geografi/Sains Politik. Physic Edu.Cina. Pend.Sc.Sc.Ed (Hons)(UKM) M. Kimia MURUGAN A/L RATAMUN (KU Alam Sekitar) B.Ed(Hons)(UKM) M. Fizik oenghong@yahoo.com PUSPALEELA HABIBIE NORLELA BT ABDULLAH B.Ed (UPM) Pendidikan Jasmani 9 .A.com LUCY ROSSY SYLVESTER (KU Pendidikan Jasmani) B.Of London UK).Jasmani rzyee@hotmail. Pendidikan Jasmani amy.com AMY AK DUSIN (KU Pendidikan Luar & Rekreasi) B.dusin@yahoo.Ed(UPSI) Sains Sukan.of Houston. Dip.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua chewchuikian@gmail.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Unit Pengajian Cina CHEW CHUI KIAN (KU Pengajian Cina) B.(Hons)(USM) M.A. mttan@pc. Undang-Undang.(Sastera)(UPM) Bahasa Mandarin phten99@gmail.A(Hons)(UM). Ph. M.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua TAY PUI HOON B.Cina/ Ekonomi Asas chuieng_0229@hotmail.(Hons)(USM) M.com JABATAN SAINS LIM POH MOY (Ketua Jabatan) B.Pendidikan JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN OOI ENG HONG (Ketua Jabatan) B.A.Ed (UKM) Sains Sukan dollah70@yahoo.

(UM).Ed. M.Sc. Ph.Ed(PBMP)(UPM) NORANI BIN DRAHMAN (KU Kebajikan dan Sosial) B..A(Hons) (UKM) M.Sc.of WesternAustralia) Teacher Edu. Educ.KPM) M.Soc(Hons).com CHUA LEE CHUAN Penyelaras Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan Inovasi B.Ed(UPM) M. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo.Ed.(Unimas).Sc (UPM).Ed(KOPEDA.Ed.(Uni.Ed. Sains Sosial.(Univ.Ed (UTM) M.Mang & Lang. Sains Sukan norani53@yahoo. PhD.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAHED BIN BUJANG MI B.Teaching(Mentoring) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Rekod & Data) B.Perubatan Veterinar. Dip.A.(Hons)(UPSI) PJK.Ed(Hons)(UPM) M.D(UM) Biologi. Pembang.Bristol) Pend. Sains Sukan wahedbujang@yahoo.com MUSTAFFAR BIN AHMAD (KU Kediaman Pelajar) B.Ed(UKM) Dok.Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo.com.D(UPM) Ekonomi.Pend. marywsl@yahoo. Peng.D(UKM) Sosiologi Pend.com TAN YOO HEONG (KU Disiplin & Tatatertib) B.Ed.com TOH WAH SENG Penyelaras Unit Penilaian Program B.Sumber Manusia. & BM. Pembang Sumber Manusia chuahkim_hwa@yahoo. Ph.(Hons)(USM) Bahasa Melayu ROJIAH ABDULLAH (KU Perkembangan dan Khidmat Kaunseling) B.(UM) M.Ed(UTM) Bimbingan Dan Kaunseling JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME SITI ZOHARA BT YASSIN (Ketua Jabatan) B.V.Hons(Unimas)./Math.Sc(UNIMAS) Antropologi & Sosiologi.A(Hons)(UM). Matematik.(Hons)(UPM) M.(UPSI) Pendidikan Jasmani.Pend. Pentadbiran Pendidikan chua_leechuan@yahoo.Sc..com 10 . Bio.com JABATAN HAL EHWAL PELATIH ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (Ketua Jabatan) B. Dip. Ph.(Hons)USM M.com MARY WONG SIEW LIAN Penyelaras Unit Inovasi & Penataran B. Ekonomi.my CHUAH KIM HWA Penyelaras Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan B. Sains Kog..Pengukuran &Penilaian nazamuddin_alias@yahoo.Pend.(UM) M.Sc.M(UPM). Ekonomi/Tesl NAZAMUD-DIN BIN ALIAS D. Psik. Dip.Ed.(Hons)(UM). Sumber Manusia.

Ed (UTM).uk AJIEN AK NYIGOR(Pegawai Pengurusan) B. Early Childhood Ed. of Bristol) Biologi/Matematik.A(Hons)(USM).Sc. Early Childhood Edu.A.Ed(Hons)(UPM) M. M.com KHAIRUL ZAMRI OTHMAN Ketua unit Teknologi Pendidikan B. (Hons) (UPSI) TESL ajien@msn.Ed.Ed (UPM) M.A (UIA). Dip. (Hons) Teknologi Multimedia (UMS) MIM(Master of Instructional Multimedia(USM) Teknologi Multemedia AMBIKAPATHI A/L SHANMUGAM B.Pend. Pendidikan ADELINE AK EDWIN (Pegawai Pengurusan) B. Sabil Azman Bin Ariffin Nor Aznan Bin Mahmood Hj. of Bristol) Ph. Pertanian KHB.Ed (UKM) Jenayah & Sivil.com UNIT PEPERIKSAAN (KUP) LEE VUI LIN (Ketua Unit) B.Ed(Univ.(MPSI) Peringkat Awal Kanak2. Geografi UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (KULDP) EN AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) (B.(Hons)(UM) M. M. Management.D(Univ.Ed. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail.Ed(Hons)(USM) MA.A (OUM) Muzik & Pendidikan. Management In Library & Information Science ambishan@yahoo.Sc. Math/Fizik pstoh@streamyx.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik.A (UM) Geografi.A(Hons)(UKM) 11 .com CUTI BELAJAR Azhar Bin Mohd.com UNIT KOKURIKULUM (KUKO) MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (Ketua Unit) B.A. Thadzul Azali Bin Jumaat Tiwi Bt Kamidin Rosliza Bt Abdul Aziz Zainal Abiddin Bin Masleh UNIT-UNIT (diketuai oleh Timbalan Pengarah) UNIT KHIDMAT PENGURUSAN (KUKP) ABANG ADAM BIN ABANG DELI (Ketua Unit) LLB(Hons)(UM) M. B. JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ANONG AK MAGAL @ PATRICK (Ketua Jabatan) B.Sc.A.Sc.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SITI ZALIHA BT REDUAN B.co.IT(Unimas) IT. Alam Sekitar Sains TOH POI SENG Ketua Unit Teknologi Maklumat B.A(Hons)(UM). (Hons) (UNIMAS) Kimia Sumber adelineedwin@yahoo.

Pend.com PEMBANTU PENYELARAS PRASEKOLAH & TEACHING SCHOOL ROSELINE LIU KUI GOH Sijil Guru (IPBL).com Chai Syn Jui (Peg. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo.Khas. Music.my KAMARUDZAMAN BIN HJ MOHD ALI (Pegawai Pengurusan) B.Ed(Hons)(USM) Peng. Commerce.com Lunna Ak Jaong (Pembantu Tadbir / Kesetiausahaan) DSS(UiTM) Sains Kesetiausahaan 12 .(UKM) M.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian mjiman50@yahoo.com PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA RAYMOND KHO KIANG HENG Sijil Perguruan (IPBL) Perdagangan UNIT PUSAT SUMBER (Ketua Pusat Sumber) AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (Ketua Unit) B.com UNIT GRAFIK (Pereka Grafik) MOHD AZHAR ZAINAL (Ketua Unit) B. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.A (UPM) Bahasa Inggeris LOI HIENG KING (Jurulatih Kokurikulum) B. M.Ed. Sijil Khas (MPIK) Art.Sc (Hons) (UM). Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies Madihah Bt Bol (Ketua Penyelia Asrama) STPM nnoorma63@yahoo.com UNIT PRAKTIKUM (KUPr) YUSOP BIN MALIE (Ketua Unit) B.Khas malieyusop@yahoo.com.Ed (Deakin University) Matematik.Sc(UiTM) M.3 Anggota Staf Sokongan Belinda Bt Bunya (Penolong Akauntan) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo.com M.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan. Muzik PEGAWAI PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR MOHAMMAD BIN HAMDAN (Pegawai Pengurusan) ABDUL GAPAR BIN HJ ABU BAKAR (Pegawai Pengurusan) MICHAEL TARANG JELAMING (Bina Insan Guru) 3.Melayu azhar1957@yahoo. Pendidikan Matematik loihk@hotmail.Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan.Ed(UKM).com Dennis Liew Fui Song (Pembantu Tadbir) Sc Zainal Abidin Bin Salleh (Peg. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo. Pend.

Kemudahan Internet berwayar dan tanpa wayar serta Pengimbas. Bilik ini dikhaskan kepada pelajar atau guru-guru terlatih yang menghadiri kursus di IPBL. Bilik ini dibuka dari pukul 7.4 Unit Kemudahan Fizikal Makmal Komputer Makmal Komputer yang terletak di Blok Pusat Sumber. Aras 1 mempunyai 4 buah yang berkapasiti 25 orang pelajar bagi sebuah bilik. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan seperti LCD. Pencetak. Televisyen. 10 buah Komputer. kerusi dan meja. Internet tanpa wayar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Philomena Septimus Amit (Pustakawan) B. Speaker. Pencetak.com Andrew Bujang (Pembantu Am Pejabat) SJC Abas Bin Minggu (Pembantu Makmal) SPM ferdi_zihan83@yahoo.Sc(Hons) Pengurusan Maklumat(Pengurusan rekod) psa_edd77@yahoo.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan P&P. Pengimbas.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di institut dan di bawah jagaan Jabatan Teknologi Pendidikan.com Haslawati Bt Hadni (Pembantu Makmal) SPM hasrez@yahoo. Makmal ini hanya dibuka dari pukul 7. Khidmat Pelanggan) SJC ongvy@yahoo.IT Sains Komputer lizakay08@gmail. Sistem Maklumat) Ms. 13 .com Liza Kay Ak John Jeffrey Sirabung (Peg. Bilik Simulasi Bestari Bilik Simulasi terletak bersebelahan dengan Dewan Brooke.com Siti Aisyah Bt Abdullah (Pembantu Makmal) DSC(UiTM) Sains Komputer aish_dy@yahoo.com Nemah Bt Bakar (Pembantu Tadbir) SPM njwnie@yahoo. Ia dilengkapi dengan 25 buah komputer dan peralatan lain seperti LCD.com Ong Poh Chin (Peg.com Suciyam Pajo (Pembantu Am Pejabat) SJC 3.

Ia merupakan pusat sumber induk IPBL yang terletak di Blok Pusat Sumber. Ia di bawah pengawasan seorang pensyarah Seni dan dibuka kepada pelajar dari pukul 7. Tingkat 2. Bilik ini terletak di belakang Blok Pentadbiran. Pusat Sumber ini hanya satu tingkat sahaja dan boleh memuatkan 14 . Makmal ini di bawah penjagaan seorang pensyarah dan dibantu oleh tiga orang pembantu makmal. Muzium Mini IPGKBL mempunyai sebuah muzium yang menempatkan bahanbahan bersejarah institut. Ia terletaak di hadapan Makmal Sains. IPGKBL) merupakan pusat maklumat dan satu keperluan utama dalam pengajaran dan pembelajaran bagi IPBL. Ia dibuka kepada pelajar dari pukul 7. Bilik Seni IPGKBL mempunyai sebuah bilik yang memuatkan seramai 25 orang pelajar. khususnya subjek yang berkaitan dengan Sains. Muzium ini di bawah penjagaan Ketua Jabatan Sains Sosial. Bilik Muzik Bilik Muzik boleh memuatkan seramai 20 pelajar dan ia di bawah pengawasan pensyarah Muzik.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja. Pusat Sumber Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (PS. Bilik ini dilengkapi dengan peralatan muzik bagi menyokong P & P.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Makmal Sains IPGKBL mempunyai 5 buah makmal sains bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja. Kapasiti bagi setiap makmal adalah 25 orang.

Papan Putih. Perkhidmaatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Perkongsian sumber dan mekanisme kemudahcapaian Katalog Awam Atas Talian (OPAC) Pangkalan Data MyLib Pinjaman Antara Perpustakaan Kemudahan lain (perkhidmatan yang disediakan dari segi ruangan pembaca. Pusat Sumber ini 35. 15 . Ianya di bawah penjagan Pegawai Eksekutif. Internet. c. TV. Skrin LCD. PA System. sofa bagi mengadakan majlis makan-makan atau tempat staf beristirehat (pada waktu rehat tengah hari) atau mengadakan perbincangan. e. b. Pemain Cakera DVD dan Projektor Lutsinar bagi tujuan latihan atau kursus.700 ribu koleksi buku dan bahan rujukan. mempunyai sejumlah Antara kemudahan yang disediakan untuk staf dan pelajar adalah seperti berikut:a.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 100 orang pengguna. surat khabar kerusi. pinjaman dan pemulangan. f. Bilik Latihan Bilik Latihan juga dilengkapi dengan Penghawa Dingin. Dewan Brooke digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti. meja. WIFI Dewan Brooke IPGKBL menyediakan sebuah dewan yang dinamakan Dewan Brooke dan dapat menampung 150 orang. Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) Terdapat sebuah auditorium yang dinamakan Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) yang boleh menampung 300 orang. Bilik Serbaguna Bilik Serbaguna yang boleh muat 80 orang yang dilengkapi dengan Penghawa Dingin. LCD. d. TV.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pusat Kegiatan Pelajar Disediakan satu ruang rehat di setiap asrama kediaaman pelajar yang dilengkapi dengan sofa. peti sejuk dan television. Kemudahan Tempat Beribadat IPGKBL juga menyediakan sebuah masjid dan dua buah gereja (Chapel) bagi warga IPGKBL menjalani aktiviti kerohanian. Pada waktu pejabat juga terdapat ruang rehat di Bilik Umum iaitu di depan Bilik Pejabat Penyelia Asrama. 16 .

pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. iv. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti. 17 . pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. 4. iii.2 Misi IPG Kampus Batu Lintang Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia 4. Menggunapakai pelbagai kaedah. ii. Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori. v.0 MAKLUMAT-MAKLUMAT AM 4.1 Visi IPG Kampus Batu Lintang Institut Pendidikan Guru peneraju kecemerlangan pendidikan guru.3 Objektif Program Lulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut: i. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan.

Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi:       Etika Profesional Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal Kemahiran Kebolehpindahan Penghayatan dan Amalan Nilai 4.4 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. IPG mempunyai 27 buah institut perguruan di seluruh negara.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. Sebagai prasyarat.4. 18 . Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. struktur program dan juga syarat-syarat kemasukan pelajar. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.1 Matlamat Dan Hasil Pembelajaran Program Pengenalan Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. hasil pembelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

bahan kurikulum. dan ketrampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. pentaksiran. c) menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. psikologi. dan 19 . etika. budaya. g) mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Hasil Pembelajaran Program Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang: a) menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. b) menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-masing.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matlamat Program Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. kemahiran. sosial. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. e) memiliki dan menampilkan nilai. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan etika profesional keguruan. d) berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. f) menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

4.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian h) mempraktikkan semangat keusahawanan mengendalikan kehidupan harian. 8. 2.2 Jenis Program IPG Kampus Batu Lintang mengendalikan 8 program. dalam 4. 1. 5. 4. 6. 3. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 20 . Jenis program adalah seperti yang berikut. 7.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. tetapi tetakluk kepada keputusan peperiksaan/ penilaian yang belum diperolehi. Kebenaran meneruskan pengajian ke peringkat berikutnya. ibu. Keputusan peperiksaan seseorang calon ditunda sehingga semua syarat yang dikenakan oleh Lembaga Peperiksaan Institut Pendidikan Guru disempurnakan. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN Singkatan JKPPMPG Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru Jumlah Mata Gred Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru Nilai Mata Gred Purata Mata Gred Purata Mata Gred Terkumpul JMG LPPG NMG PMG PMGT - Tafsiran diberhentikan Satu keputusan Lembaga Peperiksaan Institu Pendidikan Guru atau pihak berkuasa tatatertib institusi untuk menamatkan pengajian seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru Akronim bagi Gerakerja Kokurikulum atau aktiviti luar kurikulum Seseorang tanpa mengira umurnya. suami/ isteri dan anak.0 PERATURAN AKADEMIK. bapa. Kokurikulum guru pelatih keluarga terdekat kenaikan bersyarat keputusan ditangguhkan 21 .

yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru Proses menilai tingkah laku murid pendidikan guru berdasarkan kriteria tertentu. Penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan oleh panel yang dilantik oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru Seseorang tanpa mengira umurnya. bertanggungjawab sebagai pegawai pengawal dan ketua pusat tanggungjawab untuk mentadbir Institut Pendidikan Guru. Markah yang maksimumnya 2 markah di bawah tahap minimum bagi pangkat lulus atau kepujian atau cemerlang. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik mengetuai sesuatu unit di dalam sesebuah jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik mengetuai sesuatu jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kerja kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar Institut Pendidikan Guru sepanjang tempoh kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar institut pendidikan guru dengan mementingkan bimbingan sepanjang proses pelaksanaannya dan segala bahan berkaitan disimpan sebagai satu rekod yang mencerminkan perkembangan pembelajaran. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Menteri. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. Nilai yang diberikan kepada sesuatu subjek berdasarkan jumlah jam kuliah seminggu. Prosedur dan implikasi yang sama Nilai dalam bentuk angka yang diberi kepada sesuatu gred Seseorang tanpa mengira umurnya. kerja kursus berasaskan ilmu Ketua Jabatan Ketua Unit kredit markah pinggiran moderasi murid pendidikan guru mutatis mutandis nilai mata gred pelajar pemerhatian Rector Institut Pendidikan Guru 22 .

bertanggungjawab mentadbir sesebuah Institut Pendidikan Guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengarah Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Proses ujian formal yang dijalankan menurut peraturan dan pada masa yang ditetapkan Peperiksaan kali pertama yang dijalankan pada akhir sesuatu tahap pengajian Calon yang menduduki peperiksaan ulangan dengan status peperiksaan asal Peperiksaan untuk murid pendidikan guru yang tidak dapat menduduki peperiksaan asal atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh LPPG. Satu kaedah penilaian yang dijalankan dalam jangka masa pendek bagi merumuskan pencapaian objektif melalui sesuatu aktiviti pembelajaran yang ditetapkan Suatu kaedah penilaian dengan menggunakan sesuatu instrument untuk mensampelkan tingkah laku pelajar Institut Pendidikan Guru pengkhususan penilaian peperiksaan bertulis peperiksaan asal peperiksaan khas peperiksaan tertunda peperiksaan ulangan pihak berkuasa tatatertib purata mata gred taksiran ujian 23 . di mana berkenaan. kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan tatatertib di bawah seksyen kecil(3) seksyen 5. Jumlah Mata Gred dibahagikan dengan Jumlah Kredit yang ditetapkan setiap semester. dalam program kursus pendidikan guru. Peperiksaan kali kedua bagi sesuatu tahap pengajian yang dijalankan dalam semester berikutnya. seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dengan tugas-tugas. Statusnya sebagaimana calon yang menduduki peperiksaan asal. Suatu proses pengukuran yang dikendalikan sepanjang tempoh kursus untuk menentukan tahap pencapaian objektif kursus. Suatu bidang pengajian yang menjurus kepada sesuatu subjek. Akta 174. Ia adalah untuk murid pendidikan guru yang gagal dalam peperiksaan kali pertama (peperiksaan asal) Pegawai Hal Ehwal atau.

Penilaian dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. berdasarkan kepentingan setiap komponen itu ujian esei ujian lisan wajaran 5. Perjanjian Pendidikan Guru menurut kuasa Akta Kontrak 1950 (Akta 136) serta Akta Kontrak Kerajaan (Akta 120) Perkara 1 (a) dan Perkara 4 (c) d. b.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ujian amali Kaedah penilaian yang memerlukan tindak kemahiran kognitif. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal berasaskan peruntukanperuntukan empat dokumen berikut: a. c. Akta 174. Kaedah penilaian yang memerlukan tindak balas melalui penulisan Kaedah menilai kecekapan dalam peraturan sesuatu bahasa atau dalam penggunaan bahasa isyarat Pengagihan peratusan antara komponen peperiksaan dan kerja kursus.1 Pendahuluan Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. Akta Pendidikan 1999 ( Akta 550) di bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 di bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan 1997). Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Rasmi Pindaan 1994. 24 . afektif dan psikomotor pendidikan guru balas murid ujian objektif Kaedah penilaian yang memerlukan pelajar Institut Pendidikan Guru memilih jawapan yang betul daripada beberapa pilihan jawapan yang disediakan.

b. d. sepanjang masa dalam tempoh berkursus. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal dengan tujuan: a. c. memaklumkan kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru tentang implikasi peraturan-peraturan tersebut.3 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Di Bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan.2 Objektif Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. 5. 25 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Berikut adalah peraturan-peraturan peperiksaan. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan semua pelajar Institut Pendidikan Guru.peraturan Institut Pendidikan Guru yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. penilaian dan pensijilan bagi semua kursus Institut Pendidikan Guru yang perlu difahami dan dipatuhi oleh pelajar pendidikan guru. dan e.3. 5. memaklumkan kepada semua pelajar Pendidikan Guru tentang peraturan. Penilaian Dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dan panduan kepada pihak pengurusan.1 Kaedah Penilaian Komponen kursus yang dinilai menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab pelajar Institut Pendidikan Guru terhadap kursus yang mereka ikuti.

iv) Kerja Amali. 4) Penilaian Projek Khas Penilaian Projek Khas dijalankan secara taksiran berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan bagi sesuatu program kursus dan bidang pengajian tertentu sahaja. dan xi) Ujian Lisan. dan iii) Bentuk-bentuk lain yang bersesuaian diperkenalkan dari semasa ke semasa. viii)Laporan Kajian. Kerja Kursus boleh dilaksanakan dalam bentuk berikut: i) Kerja Kursus Berasaskan Ilmu ii) Taksiran. ii) Ujian Esei. 3) Penilaian Praktikum Penilaian Praktikum dijalankan secara taksiran. 26 . v) Kuiz. Penialian Praktikum ini adalah untuk beberapa program kursus sebagaimana diperincikan dalam kurikulum berkenaan. vii) Laporan Ringkas. Kerja Kursus 1) Perincian kerja kursus dan taksiran adalah menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pelajar pendidikan guru dinilai melalui kaedah berikut: A. x) Pembinaan Alatan Mengajar. ix) Aktiviti Pembelajaran. yang 2) Beberapa contoh taksiran adalah seperti berikut: i) Ujian objektif. vi) Pemerhatian. iii) Ujian Amali.

iii.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5) Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum atau Gerak Kerja Kokurikulum atau singkatannya GERKO. Peperiksaan Amali Peperiksaan Amali dijalankan untuk mata pelajaran tertentu.Mata Pelajaran Pengkhususan. Peperiksaan i. dijalankan secara kerja kursus. 27 . b) Peperiksaan bertulis dijalankan dalam bentuk berikut: i. seperti Sains. Peperiksaan Bertulis a) Semua pelajar Institut Pendidikan Guru dikehendaki mengambil peperiksaan bertulis dalam bidang berikut: i. Ekonomi Rumahtangga. B. dan iii.Mata-mata pelajaran lain yang berkaitan. Peperiksaan Lisan Peperiksaan Lisan adalah untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggeris dan mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa.bentuk-bentuk lain yang diperkenalkan dari semasa ke semasa ii.Ilmu Pendidikan (bagi Kursus Perguruan Praperkhidmatan sahaja). ii.kertas pensil. Pendidikan Seni dan mata-mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa. Muzik. dan ii.

Mata Pelajaran yang tiada peperiksaan dinilai melalui kerja kursus sahaja dan wajarannya adalah seperti berikut: Kerja Kursus Wajaran Praktikum 100% Projek Khas 100% Aktiviti Luar Kurikulum (GERKO) 100% Disertasi 100% Jadual 2: Wajaran Untuk Kerja Kursus c. wajarannya ditentukan sebagaimana dalam Jadual 1 yang berikut: Peperiksaan Minimum 40%* Kerja Kursus atau Taksiran Peratusnya berubah menurut wajaran yang ditetapkan untuk komponen peperiksaan JUMLAH 100% *Subjek-subjek yang berteraskan kerja amali boleh menurunkan had minimum wajaran peperiksaan kepada 20% Jadual 1: Wajaran Peperiksaan dan Kerja Kursus b. Mata Pelajaran yang dinilai secara peperiksaan dan kerja kursus.2 Wajaran a. 28 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Wajaran kerja kursus selain daripada (a) dan (b) di atas adalah menurut syarat yang ditentukan dari semasa ke semasa.3.

Hukuman Tatatertib). Institut Pendidikan Guru yang kehadiran dalam kuliah. dalam semester/peringkat iii. kurang daripada 100% tanpa sebab yang munasabah. Bahagian V. Kehadiran 100% dalam kuliah .3 Kelayakan Menduduki Peperiksaan 5. Perintah Untuk Membayar Pampasan).1 Kelayakan menduduki peperiksaan dipertimbangkan berasaskan kepada syarat-syarat yang berikut: i.3. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib. Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174. vi. Bahagian V. dalam semua mata pelajaran. Lengkap. Lulus peperiksaaan sebelumnya. klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa akativiti yang dijadualkan bagi sesuatu mata pelajaran. Kaedah 4 Kehadiran Di Kuliah.3.3. klas atau lainlain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa aktiviti yang dijadualkan (Perkara 4: Petikan Akta 174 Jadual 2 Bahagian II. Akibat Tidak Bayar Denda dan Kaedah 65. Jadual 2. Kaedah 64. ii. vii. adalah berkaitan). Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Institut Pendidikan Guru kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia atau Insitut Pendidikan Guru swasta yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. tutorial. v. Serta sempurna praktikum 29 . Jadual 2. Kaedah 48.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. iv. sempurna dan lulus kerja kursus. Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi dan tidak digantung daripada menjadi murid pendidikan guru (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174. tutorial.

markahnya dihitung dengan menggabungkan markah buku 1 dan markah buku 2. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang mempunyai kes yang belum diputuskan oleh mana-mana pihak berkuasa. viii. Lulus kerja kursus serta kesempurnaan praktikum (jika berkenaan) adalah prasyarat untuk menduduki peperiksaan.2 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang memenuhi syaratsyarat berikut boleh menduduki peperiksaan secara bantahan setelah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Eksekutif Institusi berkenaan. 5. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kes kehadirannya sedang dirujuk kepada LPPG tetapi belum diputuskan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kesnya dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi dan kesnya belum diputuskan. tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. Bagi mata pelajaran pengkhususan yang mempunyai dua buku kertas peperiksaan. i. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang hadir lewat melebihi 30 minit daripada masa bermulanya sesuatu sesi peperiksaan. Walau bagaimanapun keputusan peperiksaannya ditangguhkan sehingga kesnya selesai. Calon dikehendaki lulus gabungan kedua-dua buku kertas peperiksaan tersebut. 5. iii. Pemberatan bagi setiap buku kertas peperiksaan itu ialah 50%.4 Syarat Lulus Penilaian i. 30 . ii. Lulus semua kaedah penilaian bagi setiap mata pelajaran pada setiap semester/ peringkat pengajian.3.3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (jika berkenaan). ii.

50 atau kurang.00 bagi setiap mata pelajaran. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang mempunyai lebih daripada satu buku kertas peperiksaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam mana-mana mata pelajaran. ii.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii. dikehendaki menyempurnakan dan lulus kaedah penilaian ulangan kerja kursus dalam mata pelajaran berkenaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari bekerja sebelum tarikh peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. Menyempurnakan prakiukum sebagaimana diperuntukkan dalam peraturan praktikum. 31 . v. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam sesuatu mata pelajaran hendaklah menduduki peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. iii. iv. hendaklah mengambil peperiksaan ulangan mata pelajaran yang dia gagal sahaja. Markah minimum untuk lulus ilah 40% bagi setiap mata pelajaran. vi.5 Penilaian Ulangan i. yang 5. v. dikehendaki mengulang peperiksaan bagi buku kertas peperiksaan yang ia gagal sahaja. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam manamana kaedah penilaian dikehendaki mengambil kaedah penilaian ulangan dalam mata pelajaran berkenaan. Murid pendidikan guru akan diberhentikan kursus apabila mendapat Purata Mata Gred(PMG) 1. iv. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang dinilai melalui kaedah penilaian kerja kursus sahaja. Mendapat Nilai Mata Gred (NMG) tidak kurang daripada 2.

00 Lulus 60 – 64 C+ 2. viii.00 Lulus 30 – 39 D 1.6 Peringkat Markah Dan Gred Setiap mata pelajaran yang dinilai diberi gred berdasarkan markah yang diperolehi melalui satu atau beberapa kaedah penilaian sebagaimana dalam Jadual 3 yang berikut: Markah Gred Abjad Nilai Mata Gred (NMG) Keputusan 90 – 100 A 4.50 Lulus 70 – 74 B 3.75 Lulus 55 – 59 C 2. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang akan menduduki peperiksaan ulangan atau sedang menanti keputusan peperiksaan ulangan tersebut. dibenarkan mengikuti kursus bagi semester/peringkat seterusnya secara kenaikan bersyarat.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian vi.00 Gagal Jadual 3: Markah. ix. vii. Peluang mengulang peperiksaan hanya sekali sahaja pada setiap semester/ peringkat pengajian.50 Lulus 50 – 54 C2. 5.19 F 1. Nilai Mata Gred dan Keputusan 32 . Gred Abjad.25 Lulus 40 – 49 D+ 2.75 Gagal 20 – 29 E 1. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang lulus penilaian ulangan dalam sesuatu mata pelajaran akan diberi gred lulus minimum (D+) sahaja.50 Gagal 00 .00 Lulus 80 – 89 A3. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal mana-mana kaedah penilaian ulangan akan diberhentikan kursus tanpa diberi sebarang diploma/ sijil/ kelayakan lain.75 Lulus 75 – 79 B+ 3.25 Lulus 65 – 69 B3.

Lengkap.2 Tempoh mengulang kursus atau meneruskan pengajian (selepas penangguhan kursus) hendaklah melengkapi satu semester pengajian. 5.8. sempurna dan lulus praktikum (jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan) iii. Lulus semua mata pelajaran dan komponen kursus yang disyaratkan ii.1 Pelajar Institut Pendidikan Guru boleh dibenarkan mengulang atau menangguhkan kursus sekali sahaja sepanjang tempoh kursus.00 atau lebih. Tiada kes yang belum diputuskan oleh manamana pihak berkuasa. Tempoh tersebut hendaklah disesuaikan dengan tarikh bermula dan berakhirnya sesuatu semester/peringkat pengajian berkenaan.7. Mendapat PMGT (bagi program kursus yang lebih baik daripada sekali peperiksaan) atau PMG (bagi program kursus yang hanya sekali peperiksaan) 2. iv. jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan.8 Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5.8.2 Kriteria penganugerahan sijil/ diploma/ kelayakan lain adalah seperti Jadual 4 yang berikut: 33 .1 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang tamat latihan akan dianugerahkan sijil/ diploma/ kelayakan lain setelah memenuhi syarat-syarat berikut: i. v.7. 5.7 Ulang/Tangguh Kursus 3. Sempurna dan lulus aktiviti luar kurikulum (GERKO). 3. Tempoh penangguhan hendaklah tidak melebihi satu tahun.

00 3. 34 .00 .49 2.50 . Bagi peperiksaan akhir. KAEDAH 3: TATATERTIB AM. ii. JADUAL 2. Rayuan hendaklah dikemukakan kepada LPPG melalui Pengarah Institut Pendidikan Guru berkenaan. dalam tempoh seperti berikut: i.99 B+ BD+ - B+ BD+ - *Purata berwajaran Jadual 4: Kriteria dan Pangkat Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5. meniru.dan lain-lain tingkah laku yang boleh ditafsirkan sebagai penyelewengan. BAHAGIAN II.99 0. Bagi peperiksaan semester.00 . 30 (tiga puluh) hari daripada tarikh keputusan peperiksaan.2.4.10 Penyelewengan i. membawa masuk nota atau catatan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan. memberikan peruntukan berkait dengan penyelewengan (lihat halaman 17 dan 18) ii.00 .3. 5. 14 (empat belas) hari daripada tarikh rasmi keputusan peperiksaan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PANGKAT PENSIJILAN PMGT PRAKTIKUM (Minimum) GERKO* (Minimum) Cemerlang Kepujian Lulus Gagal dan tidak dianugerah sijil/ diploma/ kelayakan lain 3. memberi peluang rakan lain meniru.9 Rayuan Keputusan Peperiksaan Hanya keputusan penilaian dan peperiksaan ulangan sahaja yang boleh dirayu. AKTA 174. Penyelewengan bermaksud menciplak.1.

11 Penarikan Balik Diploma. maka keputusan kerja kursus itu akan dibatalkan oleh LPPG. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 Di Bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1997 Berikut adalah petikan kaedah-kaedah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 serta Pindaan 1997 yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam peperiksaan bagi mana-mana kertas peperiksaan dan JKKPMPG mendapati dia bersalah.3 dan 3.4 di atas hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib.10. 5. jika lulusan tersebut kemudiannya didapat mengemukakan dokumen kelayakan palsu semasa memasuki Institut Pendidikan Guru. Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan kerja kursus dan JKPPMPG mendapati dia bersalah. 5. Pengarah Institut Pendidikan Guru atau pegawai yang dilantiknya berkuasa untuk melaksanakan pemeriksaan tubuh (boy search) terhadap mana-mana calon yang disyaki menyeleweng. Kes penyelewengan 3.12 Akta 174. sijil atau kelayakan lain yang telah dianugerahkan kepada seseorang lulusan Institut Pendidikan Guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii. Sijil Atau Kelayakan Lain Lembaga berhak menarik balik diploma.10. maka keputusan peperiksaannya akan dibatalkan oleh LPPG. vi. 35 . v. iv.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

JADUAL KEDUA BAHAGIAN II TATATERTIB AM
Kaedah 3 Seseorang pelajar tidak boleh: a) menggendalakan atau dengan apa-apa cara mengganggu, atau menyebabkan digendala atau dengan apa-apa cara diganggu apa-apa pengajaran, pengajian, penyelidikan, kerjakerja pentadbiran atau apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh atau di bawah/ arahan atau dengan kebenaran Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan penggendalaan atau penggangguan itu; mengorganisasi, mengapikan atau menyertai pemboikotan sesuatu peperiksaan, kuliah, tutorial, klas atau lain-lain aktiviti yang sah yang dijalankan oleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi; merosakkan dengan apa-apa cara atau menyebabkan dirosakkan dengan apa-apa cara apa-apa harta Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan itu; Laranganlarangan Am

b)

c)

d) mengusik, mengganggu, mengalih atau dengan apa-apa cara melakukan sesuatu ke atas apaapa jua benda, objek, barang atau harta, atau dengan diketahuinya melakukan apa-apa perbuatan atau menyebabkan apa-apa perbuatan dilakukan di dalam kampus dengan tujuan untuk menyebabkan atau mungkin menyebabkan apa-apa halangan, kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang; e) membawa masuk atau keluar ke dalam atau daripada bilik peperiksaan apa-apa buku, kertas dokumen, atau gambar, kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa, atau menerima apa-apa buku, kertas dokumen atau gambar daripada mana-mana orang lain semasa dalam bilik peperiksaan itu, kecuali bahawa seseorang pelajar boleh, semasa ia di dalam bilik peperiksaan itu menerima daripada

36

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

penyelia apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar atau lain-lain benda yang dibenarkan oleh Ketua Eksekutif Institusi. f) berhubung dengan mana-mana pelajar lain dalam masa peperiksaan dengan apa-apa cara jua pun.

Kaedah 4.

Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah, tutorial, klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya, ia hendaklah menghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir, dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Jabatan dengan memuaskan hatinya sebabsebab ia tidak hadir dan mendapatkan kelulusan secara bertulis mengenainya. 1) Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran lain berhubung dengan kursus pengajiannya, pelajar itu hendaklah menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan di mana latihan itu dijalankan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan pelajar itu untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir dan dalam hal yang demikian dia hendaklah dengan seberapa yang boleh kemudian memberikan secara bertulis kepada Ketua Jabatan itu dengan memuaskan hati Ketua Jabatan itu, sebab-sebab dia tidak hadir dan mendapat kelulusan secara bertulis mengenainya. 2) Semasa menjalani amali, seseorang pelajar adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan atau arahan-arahan tempat di mana latihan itu dijalankan dan juga peraturan-peraturan dan arahan-arahan Institusi.

Kehadiran di kuliah

Kaedah 5

Latihan amali

37

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

3) Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antara peraturan Institusi dengan peraturan-peraturan tempat di mana latihan dijalankan, maka peraturan-peraturan Institusi hendaklah terpakai. Kaedah 6 Seseorang pelajar hendaklah berpakaian secara sopan atau bersesuaian ketika menghadiri kuliah, tutorial, peperiksaan, klas, bengkel atau ketika melibatkan diri atau menghadiri apa-apa aktiviti sama ada di dalam atau di luar kampus atau semasa berada di mana-mana bahagian di dalam kampus. Jika kursus pengajian seseorang pelajar memerlukan ia masuk sesuatu peperiksaan dan ia tidak tersekat daripada masuk peperiksaan itu, ia hendaklah masuk peperiksaan itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Eksekutif dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia mendapat kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab dan alasan yang menasabah kerana tidak masuk peperiksaan itu dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Eksekutif dengan memuaskan hatinya sebab-sebab ia tidak masuk peperiksaan itu dan mendapatkan secara bertulis kelulusan mengenainya Pakaian dan penampilan diri

Kaedah 7.

Masuk peperiksaan

BAHAGIAN V ACARA TATATERTIB Kaedah 48. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman-hukuman yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali: a) amaran b) denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit; c) penggantungan daripada menggunakan apaapa atau kesemua kemudahan-kemudahan Institusi selama tempoh yang ditentukan; Hukuman tatatertib

38

Jika pelajar itu mengaku bersalah. g) pembuangan daripada Institusi. Kaedah 57. e) penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di Institusi. oleh pihak berkuasa tatatertib Kaedah 52. Selepas mendengar saksi-saksi itu dan memeriksa dokumen-dokumen atau lain-lain benda yang dikemukakan di hadapannya. Selepas pelajar itu membuat rayuan jika ada. Pihak berkuasa tatatertib menyoal atau memanggil semula saksi Mengumumkan keputusan Kaedah 56. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan keputusannya dalm kes itu. dan jika ia memutuskan bahawa pelajar itu adalah bersalah atas kesalahan tatatertin itu iahendaklah meminta pelajar itu membuat apa-apa rayuan yang hendak dibuat olehnya untuk mendapat hukuman ringan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian d) penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di Institusi selama tempoh yang ditentukan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengenakan ke atas pelajar itu satu daripada hukuman-hukuman yang dinyatakan dalam kaedah 48 atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. Mengumumkan hukuman 39 . Pengakuan bersalah dan acara berbangkit Kaedah 55. jika ia mengaku kebenaran faktafakta ini pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan ia bersalah atas kesalahan tatatertib itu dan meminta ia membuat apa-apa rayuan untuk mendapat hukuman ringan. untuk mendapat hukuman ringan di bawah kaedah 52 atau kaedah 56 mengikut mana yang berkenaan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan fakta-fakta kes itu kepadanya. Pihak berkuasa tatatertib boleh menyoal atau memanggil semula mana-mana saksi pada bilabila masa sebelum ia mengumumkan keputusannya. f) penyingkiran daripada mana-mana bahagian Institusi selama tempoh yang ditentukan.

pihak berkuasa tatatertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dikehendaki dibayar dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalam tempoh tersebut kepada Bursar. Kaedah 65. penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga denda itu dibayar. Jika pelajar tidak membayar denda itu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 61. dan apaapa maklumat atau butir-butir lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar tersebut. 1) Jika sesuatu hukuman dikenakan ke atas seseorang pelajar di bawah Kaedah 57. dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah 63. memerintahkan pelajar itu membayar apa-apa pampasan sebanyak yang ditetapkan olehnya berkenaan dengan apa-apa kerosakan kepada mana-mana harta atau berkenaan dengan apaapa kerugian atau bencana kepada manamana orang atas nama pelajar itu mungkin didapati bertanggungjawab oleh pihak berkuasa tatatertib dalam pembicaraan tatatertib itu. seseorang pelajar boleh diperintahkan membayar pampasan di bawah perenggan ini tidak kira sama ada harta yang rosak itu kepunyaan Institusi atau kepunyaan mana-mana orang lain. 40 . 2) Amaun pampas an yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertib di bawah perenggan (1) hendaklah suatu amaun yang patut dan munasabah dengan memberi perhatian kepada segala hal keadaan itu dan hal keadaan orang- Daftar pembicaraan tatertib Kaedah 63. keputusan pembicaraan. ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus. Jika pihak berkuasa tatatertib mengenakan suatu hukuman denda ke atas pelajar itu. kemajuan dalam perjalanan pembicaraan. sebagai tambahan. Membayar denda Kaedah 64. pihak berkuasa tatatertib boleh. daftar itu hendaklah merekodkan nama pelajar. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menyenggara suatu daftar bagi semua perbicaraan tatatertib yang dijalankan di bawah kaedah-kaedah ini. butir-butir kesalahan tatatertib.

2) Rayuan itu hendaklah menyatakan dengan terang alasan-alasan rayuan itu. 4) Peruntukan-peruntukan Kaedah 64 hendaklah dipakai mutatis mutandis jika pelajar itu tidak membayar pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) dalam tempoh yang ditentukan di bawah perenggan (3). 3) Pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) hendaklah dibayar oleh pelajar itu kepada Bursar dalam tempoh yang ditentukan oleh pihak berkuasa tatatertib. kerugian atau bencana itu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian orang yang terlibat di dalamnya. Rayuan 41 . 5) Bursar hendaklah membayarkan pampasan yang dibayar oleh pelajar di bawah perenggan (3) itu kepada orang yang diperakui oleh pihak berkuasa tatatertib sebagai berhak menerimanya 6) Apa-apa pampasan yang kena dibayar atau yang dibayar di bawah kaedah ini adalah tidak menyentuh hak mana-mana orang untuk mengambil langkah-langkah pembicaraan sivil dalam mahkamah undang-undang untuk mendapatkan ganti rosak atau pampasan berkenaan dengan kerosakan. kerugian atau bencana yang tersebut dalam perenggan (1) atau adalah tidak menyentuh hak seseorang untuk menerima apa-apa bayaran atau pampas an di bawah mana-mana undangundang bertulis lain berkenaan dengan kerosakan. pelajar itu boleh mengemukakan secara bertulis dalam dua salinan tentang cadangannya hendak merayu terhadap keputusan itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar dalam tempoh empat belas hari dari tarikh keputusan itu telah diberi. BAHAGIAN VI RAYUAN-RAYUAN Kaedah 67 1) Jika seseorang pelajar tidak puas hati dengan sesuatu keputusan pihak berkuasa tatatertib.

apabila menerima rayuan itu. mengemukakannya kepada Menteri bersama dengan suatu salinan nota-nota pembicaraan tatatertib yang berkenaan dengannya rayuan itu diberi. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah. Menyampaikan rayuan kepada Menteri 42 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 68.

Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah 6. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.1 Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.2 Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.0 SISTEM AKADEMIK 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 6. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu 43 . 6. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian praktikum. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. 44 . dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.

1.1 Struktur Program Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. kemahiran generik. Kursus KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT  Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS  Pengajian Profesional  Major  Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1  Pakej Elektif 2 JUMLAH Kredit 23 (17%) 2. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. 45 . Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Bil.0 STRUKTUR PROGRAM DAN STRUKTUR KURSUS MENGIKUT SEMESTER 7. 24 (18%) 133 (100%) 7.1 Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru (IPG). Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. 86 (65%) 3. 1. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.

3 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. PBS dijalankan selama 4 minggu.1. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). praktikum 24 minggu. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 46 . Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. praktikum. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.2 Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan internship. 7. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Major. manakala internship selama 4 minggu. dan Amalan Profesional.1. Sepanjang mengikuti program. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.

Elektif ini tidak diperuntukkan kredit. 7.Permainan Kokurikulum . 7.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (KBSR).Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).Olahraga Kokurikulum .1.Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .4 Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.1.5 Perincian Kursus Yang Ditawarkan Dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: Kursus Wajib Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 47 .Persatuan Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) Sem.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada Semester 6 Kursus Teras Pengajian Profesional Kod EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 Kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I Bina Insan Guru Fasa II Bina Insan Guru Fasa III Bina Insan Guru Fasa IV Bina Insan Guru Fasa V Bina Insan Guru Fasa VI Jumlah (45 jam) (10 jam) (10 jam) (35 jam) (10 jam) (10 jam) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 2 3 48 . Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Kredit Sem. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Kod Kursus *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.

1 2 3 4 5 6 7 Kursus Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Kod BMM BCN PIM MTE SCE PRA PKP 7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 49 .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II . Senarai Kursus Major dan Kod Bil.Bahasa Melayu Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) Sem. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.1 (a) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Ambilan Januari 2007 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah 4 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) 5 6 7 8 *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . Kursus Major.2.2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3116 Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 3(3+0) 45 (34%) 8 (b) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 Ambilan Januari 2008 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.2 Kod BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 7. 1 1 2 2 3 Kursus Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca 50 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) Sem.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7. Fractions.2.3 Kod MTE 3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Matematik Pendidikan Rendah Kursus Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 51 .

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.4 Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.5 Kod SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Sains Pendidikan Rendah Kursus Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 52 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.2. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.

2.6 Pendidikan Prasekolah Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.7 Pendidikan Pemulihan Kod PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKU3106 PKP3107 PKP3108 PKU3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Kursus Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan komunikasi Perkhidmatan dalam Pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi Dalam Pendidikan Pemulihan Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II (Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 53 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.2.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Kod PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKB3109 PKB3110 PKB3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 Kursus Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian (gugurkan) Dalam Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Pemulihan dalam Komuniti (termasuk pemulihan) Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas (Kaedah) * *Termasuk pemulihan Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas (Pelaksanaan dan Pelaporan) * Termasuk pemulihan Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 PKU3115 3(0+3) 45 (34%) 8 7. 54 .2.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Pakej Elektif 1 Bil.

2 3 4 5 1. Bahasa Arab BAM3117 BAM3110 PKE3101 Pendidikan Kesihatan PKE3102 PKE3103 PKE3104 BMM3101 5. 55 . Bahasa Melayu BMM3102 BMM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 4. BAM3116 3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIM3101 Pendidikan Islam PIM3102 PIM3109 PIM3110 BAM3109 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 2 2. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam (dan *PBS) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (dan *PBS) Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Kesihatan Sekolah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

5 BCN3105 3(2+1) 2 BCN3108 6. Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 3 3(2+1) 4 BCN3112 BTM3102 BTM3103 7. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 5 2 3 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 4 5 Pakej Elektif 2 Bil. Elektif 1 BMM3103 Kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(3+0) Sem. 3 PSK3102 1. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kredit 3(3+0) Sem. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. 3(3+0) 4 PSK3103 3(2+1) 5 56 .

Fractions. Pendidikan Seni Visual PSV3105 PSV3107 PSV3111 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 57 . Decimals and Percentages Assessment Practices in Mathematics Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Kredit 3(2+1) Sem. Mathematics MTE3109 MTE3112 PSV3104 3. 6 ELM3101 ELM3102 Pendidikan Moral 3(3+0) 3 3(3+0) 4 2. ELM3103 3(3+0) 5 ELM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 SCE3104 SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Elektif 2 PSK3104 Kursus Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) Teaching of Numbers. Science 5.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil.

3 3 6. Elektif 2 MZU3104 MZU3110 Pendidikan Muzik Kursus Asas Pendidikan Muzik Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (dan *PBS) Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah Kredit 2(2+0) 1(0+1) Sem. Kemahiran Hidup RBT3118 RBT3119 RBT3120 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 9.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. MZU3111 MZE3101 MZE3102 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 3 7. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 58 . Bahasa Melayu Pengajian Sukatan BMM3101 Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu BMM3102 Sekolah Rendah (dan *PBS) BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi (dan *PBS) Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah (dan *PBS) Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3(3+0) 3 8. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10.

Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 4 3(2+1) 5 BCN3112 BTM3102 BTM3103 14. Pendidikan AlPQE3102 Quran PQE3103 PQE3104 ELE3101 ELE3102 Kursus Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir AlQuran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis (dan *PBS) Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching (dan *PBS) English for the Language Teachers English Language Teaching Methodology for Young Learners Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 6 3 4 5 6 59 . Elektif 2 PRM3104 PQE3101 11. English Language ELE3103 ELE3104 BCN3105 3(2+1) 3 BCN3108 13. 6 3 4 5 6 3 4 5 6 12.

Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Semester 1 hingga 3 Aras 2 Semester 4 hingga 6 Aras 3 Semester 7 hingga 8 Pada setiap semester. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. 60 .4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 Kursus Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. 7.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.

Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. 61 . Semester 2 (Tahun 1) Kod WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 Kursus English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan **PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah * ** *** Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus Semester 3 (Tahun 2) Kod WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 Kursus Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS ) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) English Language Enrichment I Jumlah Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

Semester 4 (Tahun 2) Kod WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 Kursus Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3 (2+1) 3(x+x) TK 19 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) Praktikum I (4 minggu) Jumlah * Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. 62 . Semester 5 (Tahun 3) Kod WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX XXX31XX PRK3101 Kursus Kokurikulum . ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) Kod EDU3107 XXX3113 PRK3103 Kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(x+x) 6 12 * Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) Praktikum II (8 minggu) Kredit 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 ** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. Semester 6 (Tahun 3) Kod WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 Kursus Kokurikulum . Semester 8 (Tahun 4) Kod EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 63 .

64 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

dan proses pembangunan negara.0 SINOPSIS KURSUS MENGIKUT SEMESTER 8. strategi pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. membaca.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. jenis-jenis ayat. Cina. dan kemahiran mendengar. Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. India dan Jepun). English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) WAJ3103 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. bertutur. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah.1 Sinopsis Kursus Wajib WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Islam dalam tamadun Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. kemahiran mendengar dan bertutur. tatabahasa. membaca. dan menulis untuk pelbagai tujuan. jenis-jenis soalan. kemahiran asas 65 . Islam Hadhari. tokoh-tokoh tamadun Islam. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. isu-isu kontemporari. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. dan menulis pelbagai penulisan.

penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. inkuiri. agama dan hubungan etnik. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. operasi dan pengiraan. pembinaan. kesedaran ruang. pengukuran. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. pendidikan jasmani dan kesihatan. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. dan kecerdasan pelbagai. pemilihan. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. seni visual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. masyarakat pluralistik Alam Melayu. konsepkonsep asas hubungan etnik. ekspresi. Kandungan kursus 66 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pemulihan membaca dan menulis.

perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. mengetahui. pergerakan dan seni visual sekolah rendah. pendedahan kepada asas muzik. disiplin dan kerohanian. struktur dan organisasi. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) WAJ3111 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. perlembagaan unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. aplikasi aktiviti kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. pengelolaan aktiviti. pengukuhan kemahiran dalam permainan. asas pertolongan cemas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian memberi perhatian kepada pengenalan seni dalam pendidikan. 67 . WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. pengurusan dan pentadbiran. gelanggang dan undangundang permainan. sistem fail dan surat menyurat.penubuhan unit-unit kokurikulum. dan majlis rasmi. asas kawad kaki. latihan dan taktik permainan. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengenalan alatan.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. dan berdaya saing. perkembangan dan kepentingan persatuan. Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) WAJ3114 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Melalui perkhemahan pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. pelaksanaan dan penilaian projek. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. potensi dan citra diri seorang insan guru. kemahiran asas. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pengkelasan persatuan. sejarah dan undangundang. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. pengurusan pasukan. pengelolaan kejohanan. pengurusan ukuran balapan dan padang. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru 68 . persediaan. berdaya maju. pembinaan self-esteem. berdaya tahan. sejarah. pengurusan.

interaksi dengan komuniti setempat. mengendali dan menghadiri bengkel. guru dan akauntabiliti profesionalisme. jenis khidmat kemasyarakatan. pengurusan sekolah. khidmat pendidikan kepada komuniti. kesantunan berbahasa. Akta 550 (1996 ). kembara sosial. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. lawatan benchmarking. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. pengucapan awam. BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang seimbang. jenis khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. guru dan hubungan dengan komuniti. mandat. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. kemahiran mendengar secara efektif. khidmat pendidikan kepada komuniti. aktiviti kerohanian/moral. Surat Pekeliling Ikhtisas. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. kreatif dan inovatif. iklim sekolah. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. ciri-ciri kepimpinan. 69 . Pekeliling Perkhidmatan. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. tertib di meja makan. aktiviti kemasyarakatan.

inventori konflik.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) EDU3101 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. interpretasi dapatan ujian. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. inovasi guru cemerlang.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. refleksi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prinsip-prinsip asas perkembangan. lawatan benchmarking. implikasi faktor perbezaan 70 . interaksi profesional dengan guru cemerlang. 8. tema bengkel. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). pelbagai teori pembelajaran.

penghasilan. kemahiran berkomunikasi. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. pengurusan media dan sumber pendidikan. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanakkanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. modelmodel pengurusan disiplin. pemilihan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian individu. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. motivasi. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu 71 . kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. matlamat. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. teori. penggunaan dan penilaian media pengajaran. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya.

inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. fokus utama dan sampingan. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dan kelompok. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. konsep 5P. dan menulis). pengisian kurikulum. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) EDU3108 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8. 8. pemetaan kemahiran. peringkat perkembangan guru. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan.1 Bahasa Melayu Pendidikan rendah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. kemahiran bernilai tambah. dan sistem bahasa. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.3. etika. 72 . membaca. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. akauntabiliti dan kesantunan guru. kepemimpinan dan peranan guru.

pendekatan. 73 . dan teknik pengajaran. teori-teori kognitif. penilaian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. pendekatan. penilaian kemahiran bahasa. konsep strategi. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. jenis dan kaedah penilaian bahasa. afektif. dan tatabahasa. pembinaan ujian. pemarkahan dan markat. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. serta membuat latihan dan penilaian kemahirankemahiran bahasa. kaedah. Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) BMM3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penulisan langkah pengajaran. pengajaran mikro dan mikro. dan psikomotor. kaedah. dan pengukuran. dan teknik pengajaran kemahirankemahiran bahasa.

stilistik. pembelajaran secara on-line dan off-line. faktor luaran. sejarah perkembangan ilmu linguistik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. animasi dalam persembahan bahan. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. pengeditan bahan pengajaran secara on-line. laman web. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. objektif. sifat bahasa. variasi bahasa. model perpautan dalam penyusunan bahan. perpautan antara bahan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. dan bahasa Melayu saintifik. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. dan rasional. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. peraturan paradigmatik. dan tapak pembelajaran. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) BMM3106 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. struktur linguistik. pemilihan bahan internet. penggunaan alat pengarangan. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. 74 .

klausa. sumber istilah. frasa sendi nama. skema tatacara pembentukan istilah. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. fitur makna. ayat majmuk. artikulasi dan articulator. frasa kerja. fonem segmental. frasa adjektif. lambang. golongan kata. fonem suprasegmental. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. perubahan semantik. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. peristilahan. makna ayat. dan sebutan baku. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. istilah singkatan. imbuhan dalam Bahasa Melayu. ayat inti. dan kelas kata tugas. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. dan pembentukan kata baru. jenis kata adjektif. kata kerja. kata adjektif.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. dan ejaan. bentuk perkataan bahasa Melayu. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. ayat dasar. golongan kata kerja. 75 . aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. teori pembuktian. Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) BMM3111 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. huruf-huruf dan simbol fonetik. dan proses penerbitan ayat. makna leksikal. makna peribahasa. fonem. ayat tunggal. ketaksaan dan kekaburan makna. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa.

perkamusan dan kemahiran penterjemahan. Perkamusan. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di 76 . sistem ejaan jawi bahasa Melayu. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. pengambilkiraan pengumpulan data. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. proses kajian tindakan. kajian tindakan. sosial. interpretasi BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. tasawur (world-view) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. analisis data. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. tatacara kajian pendidikan. masyarakat. dan ekonomi). dan Terjemahan (History of Malay Language Development. model-model kajian tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. perancangan dan proposal.

pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) BMM3116 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). sastera bandingan.3. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. penganjuran seminar kajian tindakan. laporan akhir kajian tindakan. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. dan peribahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian sekolah dan menulis draf laporan. Teknik-teknik 77 . prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. 8. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. kosa kata. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. sastera kanakkanak dan remaja.2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) BCN3101 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem.

BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. jenis-jenis ayat dan retorik. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. penjelasan konsep. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. 78 . and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. serta konsep pengajaran mikro. teknik soal jawab. komponen ayat. pemulaan dan penutup pelajaran. Tatabahasa klasik mengkaji golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. ciri-ciri. frasa. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. disusuli dengan latihan merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta mengaplikasikannya. termasuk konsep.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal.

memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. matlamat. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. characteristics. Teoriteori pembelajaran seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. This course comprises definitions.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. and historical development of prose. ciri-ciri. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. 79 . Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Selain itu. peranan. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. prinsip asas tentang pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep.

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) BCN3111 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. dipilih sebagai bacaan asas. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. prinsip dan fungsi. 80 . dan Sanqu. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. iaitu Shi. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. proses pelaksanaan. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Ci. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya.

kaedah-kaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. proses penyelidikan tindakan. analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. penganjuran seminar. interpretasi data penyelidikan tindakan. fiksyen. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. 81 . ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

3. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. simetri dan transformasi. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. 82 . Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Selain itu. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik.3 Matematik Pendidikan Rendah MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Geometry (Geometri) MTE3103 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. teselasi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8.

Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. teknologi dalam Matematik. Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) MTE3106 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. graf. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. algoritma. Selain itu. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. analisa laluan kritikal. jenis-jenis carian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Statistics (Statistik) MTE3105 3(3+0) Dalam kursus ini. ujian Chi-Square. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. rangkaian. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. pemprograman linear. aplikasi teori pembelajaran Matematik 83 .

mikro dan makro. Teaching of Numbers. penggunaan dan aplikasi teknologi. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Selain itu. 84 . fungsi dan graf. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. aljabar matriks dan ruang vektor. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Farctions. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Penggantian. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. pecahan. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf.

kajian tindakan. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. pengukuran dan pengendalian data. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. tatacara kajian pendidikan. perancangan pengajaran efektif. interpretasi Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) MTE3114 3(2+1) Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) MTE 3112 3(3+0) Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. pengambilkiraan pengumpulan data. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) Dalam kursus ini. mikro dan makro.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3111 Teaching of Geometry. analisis data. proses kajian tindakan. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. penggunaan teknologi. perancangan dan proposal. model-model kajian tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam 85 . Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) MTE3113 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah.

respirasi haiwan. kod klasik dan nombor rahsia. 8. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. tumbesaran. Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan MTE3115 3(1+2) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. pembiakan tumbuhan. nutrisi tumbuhan. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.4 Sains Sekolah Rendah SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan prosesproses yang berlaku dalam hidupan. bentuk sains dan bagaimana kanakkanak mempelajari sains.3. nutrisi haiwan. 86 . kod dan kriptografi. perkumuhan tumbuhan. perkumuhan haiwan. respirasi tumbuhan. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. penganjuran seminar kajian tindakan. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. struktur sel dan fungsi. laporan akhir kajian tindakan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. makanan dan kesihatan. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanakkanak mengamati sains.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kehidupan harian. pembiakan haiwan.

aloi. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. getah. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. sabun dan detergen. eter dan ammina. pendekatan konstruktivisme. teori pemprosesan maklumat-Atkin.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian cara kanak-kanak mempelajari sains. Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) SCE 3104 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . aldehid dan keton. Exploring Materials (Penerokaan Bahan) SCE 3103 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahanbahan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. polimer semulajadi dan kertas. bahan bakar. sebatian beraroma. ester dan amid. polimer tiruan dan plastik. asid karboksilik. bahan komposit. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak 87 . teori pembelajaran Gagne. bijih dan galian. kurikulum sains sekolah rendah aras II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. teori pembelajaran tingkah laku. teori pembelajaran Ausubel. asid sulfur dan asid nitrik. memahami idea kanak-kanak dalam sains. perusahaan penyediaan ammonia. Shiffrin dan Baddeley. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. alkohol. perkembangan kanakkanak. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teori pembelajaran Bruner.

objektif pembelajaran. Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) SCE3107 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. memperolehi kemahiran manipulatif. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. pemuliharaan ex situ. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. kepelbagaian haiwan. kerja dan mesin. Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) SCE 3106 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia meneroka tentang ekosistem. kepelbagaian biologi. pemahaman tentang trenda populasi. termometeri dan termometer. menggunakan cahaya. litar elektrik dalam rumah. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. gerakan planet dan satelit. faedah ekosistem. kepelbagaian tumbuhan. kegunaan elektronik dan semi konduktor. penjanaan dan transmisi elektrik. kepelbagaian genetik I. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. fizik muzik. kepelbagaian genetik II. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. ancaman terhadap kepelbagaian. gerakan. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. pemuliharaan in situ. daya dalam cecair. hasil-hasil 88 .

Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) SCE 3109 3 2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. dan nuklear kimia. rekabentuk dan pembinaan ujian. merancang rancangan pelajaran harian. Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) SCE3112 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. bentuk-bentuk pentaksiran. analisis skor ujian. fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. cara pengendalian selamat 89 . asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar. alatalat pentaksiran. penskoran pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. rancangan mengajar harian. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. matlamat pentaksiran. menulis rancangan pelajaran. elektrokimia. angkasa lepas. Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) SCE 3111 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. termokimia. hukum pertama termodinamik. Ia meneroka tentang tenaga. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Earth and Space (Bumi dan Angkasa) SCE 3110 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. pentadbiran ujian. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran.

90 . proses kajian tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. kajian tindakan. interpretasi Science. pengawetan spesimen biologi. model-model kajian tindakan. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. perancangan dan proposal. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. teknik-teknik asas makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. analisis data. pembaharuan dan penciptaan. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) SCE3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. tatacara kajian pendidikan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengambilkiraan pengumpulan data.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian bahan-bahan kimia. kaedahkaedah pengumpulan data. Technology and Society (Sains. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Teknologi dan Masyarakat) SCE3114 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains.

Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. pendekatan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. penganjuran seminar kajian tindakan. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran.3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 8. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran 91 . PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.5 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. laporan akhir kajian tindakan. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan.

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. menganalisis dan memperincikan 92 . dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) PIM3107 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ayat kefahaman. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran alQuran. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. Kursus ini juga membincangkan strategi.

kemahiran asas. 93 . kajian teks jawi klasik. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. dan Penilaian PAFA.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. dan amali. pengukuran. penyediaan rancangan. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIM3110 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. bentuk dan bidang penilaian. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pendedahan secara amali penulisan khat. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. dan moden. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. perancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.a. perkara-perkara yang membatalkan iman. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. sembelihan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.. 94 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. kesan iman dalam kehidupan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I .w. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah.

pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550.6 Pendidikan PraSekolah Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) PRA3101 Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanakkanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah 95 .3. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pendekatan dalam kurikulum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. 8. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. pengelolaan aktiviti prasekolah.

faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3103 Perkembangan Fizikal. proses kreativiti dan pendekatan 96 . seni bonekadan sastera kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. persekitaran. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. merancang aktiviti. muzik dan pergerakan. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. perancangan program sains. pembelajaran sains di prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. sosiodrama. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus.

bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanakkanak dan menilai kreativiti. Sprititual and moral development for preschool PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. 97 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pengajaran. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. teori perkembangan moral. pengurusan dan aktiviti. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. ciricirinya. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. dan perbezaan individu. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. Perkembangan Sosio-emosi Kanakkanak (Social and emotional development of children) PRA3107 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. komuniti dan institusi pendidikan. kepentingan dan prinsipprinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. penganalisisan. hubungan keluarga. matlamat. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak.melaksanakan perekodan. PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) PRA3112 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. objektif. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. nilai dan budaya. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. penyimpanan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. menganalisis dan 98 . Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.

8. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah.7 Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) PKP3101 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep. ciri-ciri murid pemulihan. konsep kepimpinan dan perwatakan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. dan program-program pemulihan yang dilaksanakan di Malaysia dan luar negara. kecekapan hubungan. khidmat sokongan dan intervensi awal yang diperlukan.3. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. 99 . Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengurusan kesihatan. objektif dan sejarah pendidikan pemulihan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian menginterpretasi data penyelidikan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. keselamatan dan pemakanan. pengurusan kelas.

jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi. peranan pentadbir dan guru pemulihan. PKP3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remedial Services) 3(0+3) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan. 100 . komunikasi augmentif dan alternatif di kalangan murid-murid berkeperluan khas. bahasa serta pertuturan. komponen bahasa. dan membina bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. konsep dan sejarah perkembangan. matematik. pengurusan tingkah laku murid. PKP3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(0+3) Kursus ini membincangkan membincangkandisleksia dari sudut definisi. teori perkembangan bahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorder) 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep dan definisi komunikasi. PKP3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada teori dan konsep pengamatan. instrumen pengenalpastian murid-murid disleksia. kaedah menangani masalah bahasa. pentaksiran dan peningkatan kemahiran dalam komunikasi.ciri-ciri guru pemulihan. jenis-jenis pengamatan. unjuran program. pelaksanaan program pemulihan khas dan penulisan rancangan pendidikan individu untuk murid-murid pemulihan. ciri-ciri kanak-kanak disleksia. mengingat/pemprosesan maklumat dan cara melaksanakan program disleksia di sekolah. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan.

terapi main. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) PKP3107 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan bahasa bacaan dan kefahaman. seni visual. kefahaman dan strategi menanganinya. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKU3109 3(0+3) Kursus ini membincangkan pengenalan terapi. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. membina alat ujian diagnostik dan bahan bantu belajar mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. ejaan. masalah-masalah dalam bacaan. menulis karangan dan kaedah menanganinya. terapi pasir dan terapi alternatif.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran. pergerakan kreatif. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melalyu 2) lisan. serta membina bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. masalah-masalah dalam tulisan. pertuturan. nyanyian. mentaksir bahasa lisan. serta untuk PKP3108 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan. seperti terapi fisio. 101 . cara kerja. jenis-jenis terapi. lisan. ejaan dan menulis karangan. muzik. hidro. mentaksir bacaan.

Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan 102 . kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti.strategi untuk mengatasi masalah matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada pemulihan murid-murid pemulihan secara berpusat. pengasingan dan integrasi. pengurusan kelas khas. pentaksiran. menghasilkan rancangan pengajaran harian bersama-sama bahan bantu mengajar untuk murid-murid pemulihan. pentadbiran. Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKU3111 3(0+3) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid pemulihan dari aspek penempatan pelajar. menyediakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI). keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. masalah dalam mempelajari matematik. penubuhan. mengkaji sukatan pelajaran. khidmat pelbagai disiplin di PDK. kemahiran-kemahiran dalam matematik.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKP3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pentaksiran. isu pelabelan. prinsip dan etika kerja sosial. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. PKU3113 Penyelidikan Tindakan 1 (Kaedah) (Action Research Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. prasarana kelas khas. program dan penempatan di Pusat Pemulihan Dalam komuniti (PDK). profesionalisme guru.

Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. struktur organisasi di peringkat Kementerian. murid juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah 103 . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. peranan guru dan pentadbir. peruntukan kewangan. khidmat sokongan serta penilaian program pendidikan pemulihan dibincang.3. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program pendidikan pemulihan. Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah. 8.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pelaksanaan program pendidikan pemilihan di peringkat sekolah. PKU3115 Penyelidikan Tindakan 2 (pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research 2: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. prosedur penempatan murid-murid berkperluan khas.

kajian sukatan pelajaran. prinsip. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran dan aspek akta perundangan. pendekatan. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. tingkah laku bermasalah. konsep. ciri-ciri. 104 . strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kemahiran membaca. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. punca masalah. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) PKB3103 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.

Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. membina pelbagai jenis instrument. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. pengajaran tatabahasa asas. 105 . pengurusan rumah tangga. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. kemahiran jahitan. kemahiran memasak. keselamatan diri. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) PKB3107 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. kemahiran memelihara haiwan. membaca dan menulis. strategi untuk menangani masalah tersebut.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) PKU3106 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. bertutur. kemahiran berkebun.

masalah pengajaran Sains. matematik berfungsi. terapi pergerakan kreatif.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Special Methods in Teaching and Learning Mathematics PKB3108 (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. terapi hidro. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. kajian sukatan pelajaran. penilaian. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. terapi cara kerja. penempatan pelajar. langkah-langkah. Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) PKU3109 3(!+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. prasarana kelas khas. keprofesionalisme 106 . matlamat. Ia merangkumi konsep asas Matematik. terapi seni visual. pembinaan bahan bantu belajar. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. permasalahan penguasaan Matematik. terapi pertuturan. Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) PKU3111 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. terapi muzik dan nyanyian. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains.

khidmat pelbagai disiplin di PDK. tatacara kajian pendidikan. pengurusan kelas khas. perancangan dan proposal. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. pentaksiran. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. prinsip dan etika kerja sosial. dan integrasi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian guru. kaedahkaedah pengumpulan data. model-model kajian tindakan. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. struktur organisasi di peringkat kementerian. analisis data. pelaksanaan program Pendidikan Khas di 107 . Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKU3113 (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). isu pelabelan. pengambilkiraan pengumpulan data. pengasingan. proses kajian tindakan. kajian tindakan. Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) PKU3112 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. interpretasi Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. penubuhan. pentadbiran.

Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penganjuran seminar kajian tindakan. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. pengurusan bilik darjah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. penelitian dokumen. 108 . 8. laporan akhir kajian tindakan. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. peruntukan kewangan. pengurusan sekolah. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian peringkat sekolah diberi penekanan. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. pola tingkah laku murid. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. peranan guru dan pentadbir. Melalui pemerhatian.

Praktikum I (Practicum I) PRK3101 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. penelitian dokumen. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. strategi dan aktiviti. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. Melalui pemerhatian. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penelitian dokumen. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina 109 . bahan sumber pengajaran pembelajaran.

mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. BBM. Praktikum III (Practicum III) PRK3103 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian RPH. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional 110 . PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing.

membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. jati diri. peringkat kimia. selular dan tisu organisma. sistem integumentarim. sistem limfatik dan imuniti. sistem 111 . sistem saraf. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Pada peringkat ini. saluran dan peredaran darah.1 Pendidikan Jasmani PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. model permainan kanak-kanak. sistem rangka. darah. sistem respirasi.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pelajar dengan tugas guru permulaan. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. jantung. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing.5. Pelajar dikehendaki merancang. 8. sistem endokrina. sistem otot. ketahanan diri. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.

kepentingan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. program pembangunan sukan.5. pelaksanaan 112 . Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penghadaman. undang-undang dan pentadbiran sukan. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. sukatan dan tafsirannya. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Pendidikan Jasmani. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) PJM3110 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 8. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.2 Pendidikan Islam (Major Bahasa Arab) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) PIE3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. konsep kurikulum.

Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. pengukuran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. pendekatan. penilaian dan pentaksiran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIE3104 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. 113 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) PIE3103 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan.

bertutur. pentaksiran dan pengujianan 114 .5. konsep penilaian. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAE3103 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.3 Bahasa Arab (Major Pendidikan Islam) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) BAE3101 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) BAE3102 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kombinasi penggunaan buku teks.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halanganhalangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. membaca dan menulis.

Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Arab.5. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. 115 . pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penyimpanan bahan bahaya. dan diskriminasi. penilaian kendalian sekolah. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. keselamatan perkhidmatan. peraturan keselamatan di sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. 8.4 Pendidikan Kesihatan (Major Pendidikan Jasmani) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. mingguan dan semester mengikut format yang betul. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. keselamatan diri. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAE3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. bebas daripada prasangka yang negatif. penilaian kemahiran berbahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. pembinaan item.

kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. 8. perkhidmatan kesihatan sekolah. stail pembelajaran. rancangan makanan tambahan.1 Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) PSK3101 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara 116 .6. konsep. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanakkanak. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. pendekatan bersepadu. program kesihatan mulut. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. falsafah.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 (Pilih Satu) 8. kaedah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian prosedur kecemasan. objektif. sejarah. amalan kebersihan sekolah.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang bertanggungjawab. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. pengetahuan dan kemahiran pedagogi. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. politik. dan budaya. empat domain iaitu sivil. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran. sosio ekonomi. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. format dan komponen wajib. komponen pengajaran mikro dan makro. konsep asas dan jenisjenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. 117 . perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. pelbagai teori pembelajaran. Teori Pembelajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

PSK3104

Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. 8.6.2 Pendidikan Moral

ELM 3101

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral; konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan masyarakat; teori-teori perkembangan moral.
Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods)

ELM 3102

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro.
Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School)

ELM 3103

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara

118

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

ELM 3104

Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values)

3(3+0)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

8.6.3 Sains Sekolah Rendah
Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )

SCE 3104

3 (3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak.

SCE 3106

Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif,

119

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains bersepadu.

SCE 3111

Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.
Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

SCE3112

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. 8.6.4 Matematik

MTE3102

Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik)

3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan

120

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.
Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik)

MTE3107

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan))

MTE3109

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.
Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan

121

Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Penekanan diberikan kepada matlamat. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. objektif kurikulum. persediaan mengajar. 122 . pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid.6.5 Pendidikan Seni Visual Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. huraian sukatan pelajaran. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. peranan guru PSV. konsep 5P. Membuat Corak dan Rekaan. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. 8. bahan. kepentingan perkembangan kurikulum. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) PSV3105 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. jenis-jenis pentaksiran.6 Pendidikan Muzik MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik.6. Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) MZU3110 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat 123 . penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. peraturan memberi markah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. bentuk pentaksiran PSV. strategi. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. matlamat. kaedah pentaksiran PSV. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. sumber pengajaran dan pembelajaran. psikologi. tujuan pentaksiran PSV. faktor-faktor sosiologi. 8. fungsi muzik dalam pendidikan.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iringan dalam bilik darjah. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. semester. permainan alat perkusi. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. bes alberti. 124 . permainan alat muzik. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. permainan alat rekoder. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. broken chord. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. mengimprovisasikan melodi di kibod. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mingguan dan harian. latihan dalam permainan iringan kord blok. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik.

mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak. pendekatan. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. remaja. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu.6. penulisan langkah pengajaran. 8. pengisian kurikulum. kaedah. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. konsep 5P. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanakkanak dan cara-cara mengatasinya. pemetaan kemahiran. dan teknik pengajaran.7 Bahasa Melayu Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. 125 . dan menulis). membaca. fokus utama dan sampingan. konsep strategi.

dan pengukuran. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. pendekatan. 8. pengurusan kewangan. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penilaian.8 Kemahiran Hidup Elektif Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). pembinaan ujian. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. keselamatan bengkel.6. kaedah. teori-teori kognitif. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. jenis dan kaedah penilaian bahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan psikomotor. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. pengurusan peralatan dan bahan. pemarkahan dan markat. 126 . afektif. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa.

pemilihan dan 127 . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pemilihan pakaian. pemeliharaan ikan hiasan. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. perancangan pengajaran KHSR. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. penggunaan dan interpretasi data.perniagaan elektronik (E-dagang). teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. undang-undang perniagaan. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. peraturan pemarkahan. pelbagai cara penilaian. membina Jadual Spesifikasi Ujian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. kewangan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian strategi. dan bahan bantu mengajar. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. jenis penilaian. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pengenalan kepada ikan hiasan. analisis markah dan statistik asas. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:.

simulasi dan improvisasi. teater dalam bilik darjah. novel remaja. penyediaan batas dan bekas menanam. eksistensialisme. tetamu dalam aksi. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. proses pengeraman bahan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. psikoanalisis. bercerita. teater pembaca. puisi. femenisme. cerpen. surelisme. tema. persoalan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. novel popular. hermeneutic. dan guru sebagai penulis. semiotic. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. Marxisme. kekuatan karya kreatif.9 Persuratan Dan Kesenian Melayu (Ditawarkan Di IPBMM Sahaja) Kritikan Sastera (Literature Critics) PSE3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. dan isu karya kreatif. sudut pandangan. 128 . pascastrukturalisme dan dekonstruksi. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kritik genre dan kritikan baru. boneka. plot. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. penerbitan karya. pembiakan dan penanaman. teater untuk kepelbagaian tujuan. dialog dan latar tempat. watak dan perwatakan.6. pascamoden. 8. pascakolonial. pengurusan dan penjagaan. fenomenologi. Penulisan Kreatif (Creative Writings) PSE3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. guru dalam peranan (teachers in action). latar tempat.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penyediaan peralatan dan bahan.

perancangan pengajaran dan pembelajaran. jenis dan bentuk drama kanak-kanak. 8. jenis-jenis pergerakan.6.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. tater dan teater kanak-kanak. improvisasi. sumber pengajaran dan pembelajaran. etika pementasana. pemilihan.10 Muzik Pra Sekolah Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) PRM3101 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. elemen. unsur-unsur pergerakan. Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) PRM3102 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. sinematografi dan persembahan. pengarahan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. asas alkonan dan vokal. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. dan pembinaan skrip. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pengurusan produksi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. mengadakan sesi uji bakat. teori pementasan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pregerakan kreatif. pengajaran dan pembelajaran muzik 129 . sejarah dan latar belakang. pementasan. pengujian dan penilaian. produksi. pemilihan pelakon.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. 8. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan 130 . penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni.6. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi.11 Pendidikan Al-Quran Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) PQE3101 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. nyanyian semerta dan aural.

Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surahsurah pilihan. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan alQuran secara teori. tujuan dan sifat-sifat. dan khatam al Quran. pengertian. Mansukh. basmalah. Sikah dan Jiharkah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. tafsir ayat hukum. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah- 131 . Hadith Qudsi. harakat. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Ulum Al-Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. kemukjizatan Al-Quran. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. tafsir ayat aqidah. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. hukum beramal. Muhkam dan Mutasyabih. pelaksanaannya secara teori dan amali. burdah.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. tafsir ayat akhlak. Nasikh. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Nahawand. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum AlHadith. martabat hadis. isti`azah. takbir.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran.

Nuh. komunikasi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian surah Luqman. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. morfologi. kemahiran membaca dan menulis. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. ar-Rahman. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Jin. 8. 132 .12 English Language ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana.6. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris ELE3102 3(3+0) Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran.

Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. pengajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. bertutur. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. peperiksaan dan penilaian. pengujian dan penilaian kemahiran menulis.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) ELS3101 TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. pengajaran tatabahasa dan mengeja. 8. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. pengajaran. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. pengajaran. 133 . Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk.

0 LOKASI BILIK DAN KEMUDAHAN 134 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 9.

3 Kuarter No. 8 Kuarter No. 12 Rumah Pengarah Kuarter No. 4 Kuarter No. 10 Kuarter No. 5 Kuarter No.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Petunjuk: TDK K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 RP K14 K15 BPL BPB S BKA BKB BKC BKH STOR DKB DKL MB MZ MS1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Makmal Tadika Kuarter No. 6 Kuarter No. Bebe Chapel St. 1 Kuarter No. 7 Kuarter No. 2 Kuarter No. 15 Blok Pentadbiran Lama Blok Pentadbiran Baru Blok Pendidikan Seni Blok Kuliah A Blok Kuliah B Blok Kuliah C Blok Kemahiran Hidup Stor MPBL Dewan Kuliah Baru Dewan Kuliah Lama Makmal Semulasi Bestari Muzium Mini Makmal Sains 1 Gelanggang B/Keranjang Gelanggang Takraw 1 Gelanggang Takraw 2 Gelanggang B/Tampar 2 Gelanggang Badminton 1 Gelanggang Badminton 2 MS2 PS GIM F1 F2 F3 T TK Blok G KKLB KKWA KKWB KKWC KKWD MM PAP KAFE RH GB BC GC UBPG PP PW TAZA PAP TS M BP PB Makmal sains 2 Pusat Sumber Gimnasium Flat Staf A Flat Staf B Flat Staf C Tandas Tukang Blok Kuliah G Kolej Kediaman Lelaki B Kolej Kediaman Wanita A Kolej Kediaman Wanita B Kolej Kediaman Wanita C Kolej Kediaman Wanita D Masjib Al-Mualimin Pejabat Penyelia Asrama Kafeteria Rumah Hijau Garaj Bus St. Gabriel Chapel Urusetia BPG Pondok Pengawal Pondok Waden Auditorium TAZA Pusat Aktiviti Pelajar Tempat Buang Sampah Memorial Perang Dunia II Berek Punjabi Punjabi Bunker 135 . 14 Kuarter No. 9 Kuarter No.

0 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP Angelia Lee Sor Gek (Penyelaras Program PISMP) Lai Kim Leong (Penyelaras Program PISMP Matematik) Hj. Thadzul Azali Bin Jumaat (Grafik) Abang Adam Bin Abang Deli (KUKP) Juana Bt Sindi (Jurutaip) Nur Suzeana Bt Bolhassan (Jurutaip) 136 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 10.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.