P. 1
bab1-Pengenalan OOP

bab1-Pengenalan OOP

|Views: 216|Likes:
Published by Erin Elliza

More info:

Published by: Erin Elliza on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

E 4162

Programming 2

kepada Object Oriented Programming C++
4

BAB 1 Pengenalan

* APAKAH C++?

C++

C

Pengaturcaraan Berstruktur

Pengaturcaraan Berorientasikan Objek

Rajah 1.1: Menunjukkan C++ merupakan superset kepada C

* KEPERLUAN C++ :
• Peningkatan program yg semakin kompleks • Penggunaan yang meluas – industri perkilangan, perlainan dan rekabentuk persekitaran Unix
5

Contoh keratan aturcara C #include <stdio.h> void EnterData(); void EnterData() { char name[30]; printf (“Name:”); gets(name); } : : :

Contoh keratan aturcara C++ #include<iostream.h> #include<string.h> class Person{ private: char name[30]; public: void EnterData(); }; void Person::EnterData(char *a) { cout<<”Name: “; cin.getline(name,30)} :

6

Perbezaan C dan C++ Item Header file Input function Output Function Comment C #include <stdio.h> cin>> cout<< // 7 .h> scanf() printf() /* */ C++ #include<iostream.

Evolusi C++ • Pengaturcaraan C telah dicipta sewalam 1970 di Makmal Bell oleh Brian Kernighan and Dennis Ritchie. 8 .

• C++ telah dicipta oleh Bjarne Stroustrup di makmal yang sama Bell Labs seawal tahun 1980.Evolusi C++ • Pengaturcaraan Bahasa C diubahsuai dari Bahasa B. • Bahasa C kemudiannya dikemaskini ke Bahasa C++ (“ C plus plus”). 9 .

Markah : Mengira markah. 10 . Objek merupakan ahli bagi suatu kelas.0 Konsep berorientasikan objek Satu jenis pengaturcaraan di mana pengaturcara mentakrifkan jenis data bagi struktur data dan mentakrifkan jenis operasi yang akan dilaksanakan pada struktur data.pelajar. Contoh: Struktur data Data No. Suatu pendekatan menulis perisian di mana data dan kelakuan objek dipakejkan bersama di dalam kelas.* Pengaturcaraan berorientasikan objek (OOP) 1.pelajar : Menyusun senarai pelajar berdasarkan No.pelajar Markah Jenis data Integer Perpuluhan Jenis operasi: No.

pelajar Markah Pelajar Mewarisi Pelajar perempuan Pelajar lelaki 2.0 Objek dan Kelas OBJEK • Istilah yang digunakan untuk menerangkan pelbagai benda.. • Mengandungi data dan method. 11 . • Apakah DATA? – Data adalah….No.

Tidak boleh dilihat seperti manusia mempunyai nama.  Method ialah suatu set fungsi yang memanipulasikan data. Boleh dilihat seperti objek manusia mempunyai sepasang tangan. 2. Objek : Pelajar Data : nama.. kedalaman. • Apakah METOD? – Metod adalah…. seperti method MenentukanStatus() boleh menentukan keputusan peperiksaan objek pelajar. alamat. id. lebar : MengiraIsipadu() Satu Objek Contoh 1 : Objek Pelajar dengan data dan metod Satu Objek Contoh 2 : Objek Kotak dengan data dan metod 12 . Didalam dunia nyata ciri-ciri boleh dibahagikan kepada dua bahagian: 1. Ciri-ciri (properties) sesuatu objek dikenali sebagai data. markah. status Metod : MenentukanStatus() Objek Data Method : Kotak : tinggi. nokadpengenalan.

• Contoh2 . 13 .kelas Pelajar.kelas Kotak. • Contoh1 . Begitu juga dengan method iaitu perlu menentukan status pelajar sama ada lulus atau tidak. Method yang perlu ialah untuk mengira luas dan isipadu kotak. • Dengan menggunakan konsep kelas. atribut dan method sesuatu kelas boleh digunakan oleh setiap objek daripada kelas tersebut. lebar dan kedalaman. alamat.  Setiap kotak boleh mempunyai ciri-ciri am iaitu panjang. status dan sebagainya.  Pelajar mempunyai ciri-ciri seperti nama.KELAS • Satu set objek yang mempunyai ciri-ciri dan method yang hampir sama.

}.} double ComputeArea() { return( width * height ). height. method data } Kelas / Class Contoh 2 : Mendefinisikan Kelas Kotak 14 . double marks. char DetermineStatus() { if marks >= 40 status = “Pass”. data method Kelas / Class Contoh 1 : Mendefinisikan Kelas Pelajar class Box { double width. else status = “Fail”. } }. double ComputeVolume() { return( width * height * depth ). sid.class Student { String name. address. int icno. depth. status.

OOA) 2.4. Analisa berorientasikan objek (Object Oriented Analysis .OOP) 15 .OOD) 3. Rekabentuk berorientasikan objek (Object Oriented Design . Pengaturcaraan berorientasikan objek (Object Oriented Programming .0 KITAR HAYAT PEMBANGUNAN PROGRAM BERORIENTASIKAN OBJEK • Kitar hayat pembangunan program berorientasikan objek mengandungi 3 fasa utama iaitu: 1.

4. Kita juga boleh mengenalpasti atribut penting bagi objek-objek ini dan menentukan tingkahlaku serta interaksi objek-objek ini.0 KITAR HAYAT PEMBANGUNAN PROGRAM BERORIENTASIKAN OBJEK 1. Analisa berorientasikan objek (OOA): Fasa ini merupakan proses menentukan keperluan sistem dan mengenalpasti kelas-kelas dan hubungan di antara kelas. 16 .

17 .4. Rekabentuk berorientasikan objek(OOD): Fasa ini merupakan fasa untuk merekabentuk kelas-kelas yang dikenalpasti semasa fasa analisa dan antaramuka pengguna.0 KITAR HAYAT PEMBANGUNAN PROGRAM BERORIENTASIKAN OBJEK 2.

0 KITAR HAYAT PEMBANGUNAN PROGRAM BERORIENTASIKAN OBJEK 3. 18 . Pengaturcaraan berorientasikan objek (perlaksanaan) -OOP. Analisa berorientasikan objek dan rekabentuk berorientasikan objek merupakan disiplin yang berlainan tetapi ia boleh saling dihubungkaitkan.4. Fasa ini akan menterjemahkan rekabentuk yang dibuat kepada kod yang sebenar.

Analisa berorientasikan objek Rekabentuk berorientasikan objek Pengaturcaraan berorientasikan objek (Perlaksanaan) Rajah 1.8: Kitar hayat pembangunan program berorientasikan objek 19 .

II. Antaranya ia dapat mengatasi masalah kerumitan perisian dan juga meningkatkan produktiviti. IV. Contoh: pengawal automatik VCR berfungsi dengan cara yang sama dengan VCR baru yang bakal digunakan di masa hadapan. Kod boleh ditambah Kemampuan untuk menambah pada kod yang telah wujud dan diselaraskan mengikut keperluan. Dengan cara ini ia akan meningkatkan produktiviti pengaturcara. 20 . ia memudahkan pengaturcara memodulkan masalah kerana data-data yang digunakan adalah menggambarkan situasi sebenar.5. Keselamatan data Penggunaan konsep pengkapsulan telah menjadikan data-data lebih selamat dari gangguan dan penyalahgunaan dari pihak luar. Berikut adalah beberapa kelebihan yang boleh digariskan: I. Oleh itu kerumitan dan kesukaran dalam membangunkan perisian dapat dikurangkan. Menggambarkan dunia sebenar Dengan penggunaan konsep pengaturcaraan berorientasikan objek. III. Ia lebih sesuai dengan perisian baru. Ia akan menjimatkan kos dan masa yang diperlukan untuk membangunkan sesuatu perisian. Kod boleh digunakan berulangkali Kod yang sedia ada telah diuji terlebih dahulu serta boleh diwarisi dari modul yang terdahulu.0 KELEBIHAN PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK  Pengaturcaraan berorientasikan objek ini menawarkan beberapa kelebihan.

0 CONTOH ATURCARA PERTAMA C++ PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK //Aturcara pertama dalam C++ #include <iostream.h> int main() { cout<<”Hello!”<<endl.5. } (6) Return value (1) Komen (2) Pra pemroses direktif (3)Kepala fungsi (5)Arahan mencetak (4) Badan fungsi main ( ) 21 . return 0.0 PERBEZAAN PENGATURCARAAN BERSTRUKTUR DAN PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 6.

h ke dalam aturcara. 3) Kepala fungsi Mengandungi nilai yang dipulangkan (di dalam contoh diatas ialah int).1) Komen Komen digunakan untuk memudahkan program dibaca. 22 . 2) Prapemproses direktif Satu komponen dalam pengkompil C++ yang akan mengarahkan prapemproses memasukkan kandungan fail iostream. Merupakan fungsi yang pertama yang akan dilaksanakan oleh pengkompil.

 RINGKASAN BAB1 23 .Di antara tanda kurungan tersebut adalah semua penyataan di dalam fungsi C++ yang dipanggil blok.4) Badan fungsi main(). 5) Sintak untuk mengarahkan aturcara untuk mencetak perkataan Hello! yang terletak di antara “ dan “. Walau bagaiman amaran akan dikeluarkan oleh pengkompil jika tidak menyertakannya. 6) Nilai sifar dipulangkan pada sistem bagi menandakan bahawa aturcara ini telah b Tidak dimestikan untuk menyertakannya di dalam aturcara anda. Katakunci endl digunakan untuk mengakhirkan cetakan dengan baris baru. Tanda kurungan sebelah kiri { menunjukkan permulaan setiap fungsi dan sebelah kanan }untuk menamatkan fungsi tersebut.

0 Pengabstrakan data 2.0 Polimorfisma  CONTOH program yang mengandungi 4 konsep OOP 24 .0 Pewarisan data 4.3.0 KONSEP-KONSEP UTAMA PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK 1.0 Pengkapsulan data 3.

STRUKTUR PEMPROGRAMAN VISUAL C++ . //integer //titik perpuluhan //huruf //string // nilai input //nilai 2 input //nilai 3 input 25 . char y. >> operator pengarahan semula atau penyelitan.B. Penggunaan aliran input dan output Penggunaan cin dan cout . cin>>w. Contoh : //pengistiharan pembolehubah int w. cin>>x>>y. float x. cin>>x>>y>>z.Pengawal input (Console input) Untuk memasukkan data melalui pengawal sistem (papan kekunci). cin mengawal input.ASAS(REVIEW) 1. char z[15].

y)=(“<<x<<”.. cout mengawal output. 26 . Contoh: cout<<w. //cetak tanpa label cout<< “ The value of x is “<<x<<endl cout<<”Coordinate(x.Pengawal output(console output) Menghantar output kepada pengawal sistem (monitor).”<<y<<”)\n”. << operator ‘indirection’ atau ‘extraction’.

sum.h> /* Ini merupakan prapemproses yang mengandungi arahan */ main ( ) { int x. sum=x + y. cout<<”\nEnter first number :”. /* menambah x dan y */ cout<<endl<<”Sum=”<<sum. /* menunjukkan program telah diakhiri dengan jayanya */ } 27 . return 0.y./* Program ini mengandungi pengiraan bagi jumlah 2 nombor */ #include <iostream. /* Bahagian ini perlu dimasukkan oleh pengguna */ cin>>x. count<<” \nEnter second number:”. cin>>y.

28 . Setiap pembolehubah mesti ada : i. Nama ii. Jenis iii Nilai yang dipegang yang telah anda umpukkan.h> void main() { cout<<”C++ is with Classes”.Struktur program #include <iostream.Data 2kategori data •Berubah (variable) – Nilai boleh ditukar semasa pelaksanaan program. }  Teknik-teknik pengaturcaraan  Jenis-jenis data . •Tetap (constant) – Nilai tetap ditetapkan.

a. String -Tiada jenis string dalam C++ **Gunakan tatasusunan huruf atau penunjuk untuk mengistiharkan pembolehubah 29 .Nombor : 0…9 . Integer 3.Z.. Huruf char.Peraturan memberi nama pembolehubah : • Mesti dimulakan dengan huruf abjad tetapi selepas huruf pertama ia boleh mengandungi :. Nombor titik perpuluhan 4.Panjang minima : 1 huruf .Huruf : A..Jenis data pembolehubah boleh dibahagikan kepada 4 subkategori utama : 1. singed char 2. unsigned char..z .Underscore : _10 • Panjang pembolehubah ..Panjang maksima : 30 huruf (bergantung kepada pengkompil) • Jenis data pembolehubah .

NOTA:!!!! Terdapat 2 cara yang boleh digunakan untuk mengumpukkan nilai kepada pembolehubah. Penyataan pengumpukan Contoh : length = 25. 30 . Penyataan input Contoh : cin>>length.

b=3 y=8 y=2 y = 15 y = 1.667 y=2 31 . menghasilkan nilai yang boleh diumpukkan kepada pembolehubah. Operator Matematik Simbol Symbol + * / & Makna Meaning Tambahan / Additional Penolakan / Subtraction Pendaraban / Multiply Bahagi / Division Modulus Contoh Example y= a + b y= a . Operator . Terdapat 5 jenis operator iaitu : i. b=3 Result if a=5.Operator ialah simbol yang “mengendalikan” satu atau lebih ungkapan.b y= a * b y= a / b y= a & b Keputusan jika a=5.

Digunakan untuk membandingkan DATA Simbol Symbol == != < > <= >= Makna Meaning Sama dengan / Equal to Tidak sama / Not equal to Lebih besar / Greater than Lebih kurang / Less then Lebih besar atau sama / Greater than or equal to Lebih kurang atau sama / Less than or equal to 32 . Operator logikal .ii.

a = a %1. a* = 1. a = a /1. a. a/ = 1.Kombinasi operator matematik dan pengumpukan Simbol Symbol += -= *= /= %= Pengumpukan Majmuk Compound Assignment a+ = 1. 33 . a% = 1. a = a *1. a = a -1.Operator logikal Simbol Symbol && || ! Makna Meaning DAN / AND ATAU / OR TIDAK / NOT Pengumpukan majmuk . Pengumpukan Normal Normal Assignment a = a +1.= 1.

Struktur kawalan Untuk mengawal keputusan. penyataan3. Carta alir Arahan akhir Masuk S1 S2 S3 S4 Keluar 34 . ……. Arahan pertama Arahan di dalam program ini dilaksanakan secara berjujukan satu persatu. penyataan2. C++ menyediakan struktur kawalan ( dikenali juga dengan nama penyataan kawalan ) Berjujukan Pelaksanaan penyataan dalam susunan yang khusus ( sesuatu arahan akan dilaksanakan selepas arahan sebelumnya telah dibuat ) Sintaks: penyataan1... bermula daripada arahan yang pertama dan diakhiri dengan arahan terakhir. …….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->