Kaedah kajian

Saya telah menggunakan kaedah ini untuk menjalankan kajian. Analisia dokumen a) Buku ilmiah
Saya telah menggunakan beberapa buku ilmiah untuk menjalankan kajian seperti: History of Malaysia.

b) Orang sumber
Saya mendapatkan sedikit maklumat daripada ibu bapa, dan rakan-rakan saya.

C) Internet
Saya juga melayari Internet untuk mendapatkan maklumat seperti berkaitan dengan makanan tradiasional masyarakat Cina, Melayu, India, Iban, dan Kadazan-Duzun.