Kes Tatatertib Guru

1.
2.

Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat
6.

3. 4.
5.

Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum

7.

Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar

8.
9.

Lawan Ketua Menghasut Cergas Dalam Politik

10. Bergiat 11. Dera

Pelajar

12.

Gangguan Seksual Kerja Luar Semasa Bertugas

13. Membuat

14. 15.

Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran

TIDAK HADIR BERTUGAS
Definisi Peraturan 23, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. 2. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas, Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera, melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. 3. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh, setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2). mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 4. Bagi maksud peraturan ini, “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Carta Aliran

Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab

Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali

Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib

Pegawai bertugas seperti biasa

Tamat

5.

mengambil ( selain daripada maksud perubatan). (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. . seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7.2. dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. menyalahgunakan atau menagih.

Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan.nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat 9. .

Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. Pengetua. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. 2. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Guru Besar Pengetua. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Pengetua. 13 dan 14.Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Tindakan Pengetua. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. 12. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang . Guru Besar 4. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Contoh laporan seperti pada halaman 11. 3. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. 5. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat.

Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat.10. Tamat . Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan.

3. dll . pecah amanah. membunuh. 15. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. membocorkan kertas soalan peperiksaan. bergaduh. Contoh kes : Mencuri.11.

Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik arahan di tahan kerja Ya Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat .Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai.

4. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. 20. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. 21.18. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya. .

Tamat . Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. Carta Aliran Mula Menerima aduan.22. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.23. 5. . Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan.

Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Tidak Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat .

Tamat 28. 6. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 3 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

31. Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat Tamat .

apabila disabitkan. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.Tamat 4. didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan …………………. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P.” Perkara 135. U. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .

dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a.b dan c (b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib . Carta Aliran Mula Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a.b.37.

Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. mencemuh. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam .Tamat 39. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. marah. 2. 8. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. menengking. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. menjerit. menghentak. 3. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung.

Meminta penjelasan b. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a.40. Berbincang c.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat .

Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4. 9. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka.42. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. .

46. Memanggil staf yang terlibat b.k. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib . Mendapatkan keterangan c.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a.

pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. 10. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik.Tamat 48. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. .

(Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) . dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Selesai Tamat . Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes.Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B. Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan.PPPS (Kumpulan B.

11. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. gangguan mental atau tekanan perasaan. ditakrifkan sebagai suatu penderaan.54. . Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4.

3b. 3b dan 3d) Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a. 3b.hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai Selesai .Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis. 3b.

GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. . 64. buah dada dan sebagainya. 3 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. jenaka-jenaka lucah. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.12.

Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat .

.65.

13. MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi .

Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Tamat Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat .(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 Ya (a) Ulangi proses (a).

14. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. pertanian atau perindustrian. syarikat. firma atau individu persendirian. Sebagai seorang pakar. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. . Atau (d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi.71. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.

Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Sokong Tidak Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat .

00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas.77. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab .00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. 15. duit syiling. cek. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500.

Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat . a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. Sekiranya ingkar .