DOA RINGKAS SELEPAS SEMBAHYANG

Maksudnya: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah. Ya Allah. ya Tuhan kami. Sedang aku ini hanyalah salah seorang pemanjangnya sahaja. note: Semoga ALLAH memberkati ilmu yang dipanjangkan. Ya Allah. . Ya Allah. ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami. serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah. dan peliharalah kami daripada azab neraka. janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. serta kesihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semuliamulia pesuruh-Nya. kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Tuhan pentadbir seluruh alam. hidupkan kami dengan iman. Dan jutaan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mengusahakan(menyalin kedalam bentuk digital) wirid dan doa ini. ya Tuhan kami. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. matikan kami dalam iman. serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam.

S_aVZ S  WZYSZZSSS SZY SS Wa^SSY SS WZ S SZY  WYSS\aTSYSaSZ\WZ`SVT^_Wa^aSSWScS`VSZ_WS`W^S _W[YSV\SSZWS`S_aZaZYSZTW_S^ ST aSSV SZY_WaS aS\W_a^a S_W^`SWS`S_WaS^YSVSZ_WSSZ_SSTS`_SSTS`Z S  SScSSaSZSVa\SZSVWZYSZSZS`SZSVSS SZ_W^`SS_aSZSWVSS_ a^YSTW^_SS_SSSZ  SS SaSZSS\aZS_WYSSV[_SW_SSSZSVSZV[_SV[_S W_SSSZWVaSTaTS\SS_W^`SW_SZSWVaSTaTS\SS _WTSYSSZSW^WSTW^VaSWZYS_SZS_WS_SS_WU  SSS^Saa^SVWZYSZW_aVSSZ SZYTSVSZSZYSZS ^SZ SZYSaS^SZaa^SVWZYSZW_aVSSZ SZY`VSTS  SS SaSZSSZYSZS^SZ SZYSa\W_[ZYSZSZS _W_aVSZYSaa^ZSSZW\SVSS\W`aZaZaYW^SSS^SS` W^SZS_W_aZYYaZ SZYSa SS WZYa^ZS  SSaSZSa^ZSSZSW\SVSSWTSSZVVaZSZVSZaYSV S^S`VSZ\WS^SSSVS^\SVSS STZW^SS  W[YSSWZUaUa^^SS`VSZ_WS`W^SWS`S_aZaZYSZS ST aSSVVSZWS`S__Wa^aWaS^YSVSZ_SSTS`_SSTS`TSYZVSSZ _WYSS\a`a`W^`WZ`aTSYSaSZ\WZ`SVT^_Wa^aSS  Z[`WW[YS  WTW^S`a SZYV\SZSZYSZSZa`SSZ`W^S S_W\SVSW^WSW^WS SZY`WSWZYa_SSSZWZ SZWVSS TWZ`aVY`Sc^VVSZV[SZWVSZYSaZSZ SS_SS_W[^SZY \WSZSZYZ S_SSS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful