DOA RINGKAS SELEPAS SEMBAHYANG

ya Tuhan kami. Ya Allah. Sedang aku ini hanyalah salah seorang pemanjangnya sahaja. Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. matikan kami dalam iman. Wahai Tuhan kami. . serta kesihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil. serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah. janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik. serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah. wahai Tuhan kami. ya Tuhan kami. hidupkan kami dengan iman. note: Semoga ALLAH memberkati ilmu yang dipanjangkan. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Dan jutaan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mengusahakan(menyalin kedalam bentuk digital) wirid dan doa ini. Ya Allah. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semuliamulia pesuruh-Nya. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah. dan peliharalah kami daripada azab neraka. Tuhan pentadbir seluruh alam.Maksudnya: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

S_aVZ S  WZYSZZSSS SZY SS Wa^SSY SS WZ S SZY  WYSS\aTSYSaSZ\WZ`SVT^_Wa^aSSWScS`VSZ_WS`W^S _W[YSV\SSZWS`S_aZaZYSZTW_S^ ST aSSV SZY_WaS aS\W_a^a S_W^`SWS`S_WaS^YSVSZ_WSSZ_SSTS`_SSTS`Z S  SScSSaSZSVa\SZSVWZYSZSZS`SZSVSS SZ_W^`SS_aSZSWVSS_ a^YSTW^_SS_SSSZ  SS SaSZSS\aZS_WYSSV[_SW_SSSZSVSZV[_SV[_S W_SSSZWVaSTaTS\SS_W^`SW_SZSWVaSTaTS\SS _WTSYSSZSW^WSTW^VaSWZYS_SZS_WS_SS_WU  SSS^Saa^SVWZYSZW_aVSSZ SZYTSVSZSZYSZS ^SZ SZYSaS^SZaa^SVWZYSZW_aVSSZ SZY`VSTS  SS SaSZSSZYSZS^SZ SZYSa\W_[ZYSZSZS _W_aVSZYSaa^ZSSZW\SVSS\W`aZaZaYW^SSS^SS` W^SZS_W_aZYYaZ SZYSa SS WZYa^ZS  SSaSZSa^ZSSZSW\SVSSWTSSZVVaZSZVSZaYSV S^S`VSZ\WS^SSSVS^\SVSS STZW^SS  W[YSSWZUaUa^^SS`VSZ_WS`W^SWS`S_aZaZYSZS ST aSSVVSZWS`S__Wa^aWaS^YSVSZ_SSTS`_SSTS`TSYZVSSZ _WYSS\a`a`W^`WZ`aTSYSaSZ\WZ`SVT^_Wa^aSS  Z[`WW[YS  WTW^S`a SZYV\SZSZYSZSZa`SSZ`W^S S_W\SVSW^WSW^WS SZY`WSWZYa_SSSZWZ SZWVSS TWZ`aVY`Sc^VVSZV[SZWVSZYSaZSZ SS_SS_W[^SZY \WSZSZYZ S_SSS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful