DOA RINGKAS SELEPAS SEMBAHYANG

kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. dan peliharalah kami daripada azab neraka. ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami. Ya Allah. serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman. serta kesihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil. hidupkan kami dengan iman. janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. . Ya Allah. ya Tuhan kami. Ya Allah. ya Tuhan kami. Sedang aku ini hanyalah salah seorang pemanjangnya sahaja. Dan jutaan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mengusahakan(menyalin kedalam bentuk digital) wirid dan doa ini. Tuhan pentadbir seluruh alam. Ya Allah. serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. matikan kami dalam iman. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah. note: Semoga ALLAH memberkati ilmu yang dipanjangkan. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semuliamulia pesuruh-Nya. akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik.Maksudnya: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami. wahai Tuhan kami.

S_aVZ S  WZYSZZSSS SZY SS Wa^SSY SS WZ S SZY  WYSS\aTSYSaSZ\WZ`SVT^_Wa^aSSWScS`VSZ_WS`W^S _W[YSV\SSZWS`S_aZaZYSZTW_S^ ST aSSV SZY_WaS aS\W_a^a S_W^`SWS`S_WaS^YSVSZ_WSSZ_SSTS`_SSTS`Z S  SScSSaSZSVa\SZSVWZYSZSZS`SZSVSS SZ_W^`SS_aSZSWVSS_ a^YSTW^_SS_SSSZ  SS SaSZSS\aZS_WYSSV[_SW_SSSZSVSZV[_SV[_S W_SSSZWVaSTaTS\SS_W^`SW_SZSWVaSTaTS\SS _WTSYSSZSW^WSTW^VaSWZYS_SZS_WS_SS_WU  SSS^Saa^SVWZYSZW_aVSSZ SZYTSVSZSZYSZS ^SZ SZYSaS^SZaa^SVWZYSZW_aVSSZ SZY`VSTS  SS SaSZSSZYSZS^SZ SZYSa\W_[ZYSZSZS _W_aVSZYSaa^ZSSZW\SVSS\W`aZaZaYW^SSS^SS` W^SZS_W_aZYYaZ SZYSa SS WZYa^ZS  SSaSZSa^ZSSZSW\SVSSWTSSZVVaZSZVSZaYSV S^S`VSZ\WS^SSSVS^\SVSS STZW^SS  W[YSSWZUaUa^^SS`VSZ_WS`W^SWS`S_aZaZYSZS ST aSSVVSZWS`S__Wa^aWaS^YSVSZ_SSTS`_SSTS`TSYZVSSZ _WYSS\a`a`W^`WZ`aTSYSaSZ\WZ`SVT^_Wa^aSS  Z[`WW[YS  WTW^S`a SZYV\SZSZYSZSZa`SSZ`W^S S_W\SVSW^WSW^WS SZY`WSWZYa_SSSZWZ SZWVSS TWZ`aVY`Sc^VVSZV[SZWVSZYSaZSZ SS_SS_W[^SZY \WSZSZYZ S_SSS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful