PENGARUH-PENGARUH LUARAN Satu daripada unsur penting dalam kebangkitan semangat kebangsaan adalah keinginan untuk mendapatkan

hak politik yang lebih dan membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Keinginan ini sering kali didorong antara lainnya oleh pengaruh dari luar. Gerakan kebangsaan di Tanah Melayu tidak terkecuali daripada keadaan itu dan sangat berkait rapat dengan perkembangan yang berlaku di lain-lain negara Asia seperti Turki, Mesir, Indonesia, Rusia, Negara China dan India. Ini kerana pada awal abad ke-20, banyak perubahan yang berlaku di negara-negara itu telah mempengaruhi dan membangkitkan kesedaran rakyat di Tanah Melayu. Pelbagai peristiwa yang berlaku di negara negara itu telah menarik perhatian para pemimpin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ini dapat disifatkan sebagai faktor-faktor luaran yang mendorong kepada kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Satu daripadanya ialah Peperangan China-Jepun yang berlaku pada tahun 1904-05. Jepun • Peperangan Rusia-Jepun (190405)

Mesir • Gerakan Pembaharuan Islam

Turki • Fahaman Jamiah Islam Pengaruh Luaran

Indonesia •Sarekat Dagang Islam •Sarekat Islam •Parti Komunis Indonesia (PKI) •Parti Nasionallndonesia (PNI)

China dan India

Belanda di Indonesia. Mereka menganggap peperangan tersebut sebagai satu pertelingkahan antara orang Asia dengan Eropah. terutamanya oleh kuasa Eropah. Boleh dikatakan hampir seluruh benua Asia jatuh ke tangan kuasa-kuasa Barat. sebuah negara di Asia yang juga berminat untuk memenuhi cita-cita imperialis.•Pengaruh Dr. peperangan antara Jepun dengan Rusia dianggap penting kerana mencerminkan penentangan sebuah negara Asia terhadap kuasa penjajah Eropah. Jepun sedang mara untuk menakluki wilayah-wilayah baru di tanah besar Asia seperti Manchuria dan Korea. Jepun yang mempunyai ke pentingan ekonomi dan politik di Korea bimbang tentang kegiatan Rusia di Manchuria kerana . British sedang menguasai Tanah Melayu dan Burma (kini dikenali sebagai Myanmar).1: Pengaruh luaran ke atas kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. termasuk Tanah Melayu. Perancis di Indo-China. Ini disebabkan Jepun ialah sebuah negara Asia. 1904-05 Peperangan yang meletus antara Rusia dengan Jepun telah menarik perhatian rakyat di kebanyakan negara di Asia Tenggara. Sun Yatsen •Pengaruh Mahatma Gandhi Rajah 10. sarna ada secara langsung atau tidak. terutamanya di Timur Jauh. manakala Filipina dikuasai oleh Amerika Syarikat. Pada akhir abad ke-19. Jepun adalah sebuah negara yang kuat di Asia. Pandangan ini didorong oleh kedudukan negaranegara di Asia Tenggara yang semasa itu masih dijajah. sementara Rusia ialah negara Eropah. manakala Britain dan kuasa Eropah yang lain di bahagian selatan. kuasa-kuasa Eropah berlumba-lumba untuk men dapatkan tanah jajahan baru di Asia. Oleh itu. Pada ketika itu. Rusia sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di utara benua Asia. Rusia telah bertembung dengan Jepun. PEPERANGAN RUSIA-JEPUN. Dalam usaha untuk meluaskan pengaruhnya. Perasaan angkuh orang Eropah sebagai kuasa penjajah menimbulkan perasaan benci rakyat tempatan.

Pada bulan Mac 1905. satu perubahan penting telah berlaku di Timur Tengah. Kemenangan Jepun dalam peperangan ini menjadikannya sebuah kuasa yang kuat di Asia. Buat pertama kalinya dalam sejarah dunia moden. Tidak lama kemudian. Selepas pengisytiharan peperangan. Vladisvostok dan Chemulpo dapat ditawan. sebuah negara Asia berjaya mengalahkan kuasa Eropah.mungkin akan meluas ke Korea. tentera Jepun berjaya menguasai ibu kota Mukden. tetapi Jepun melihat ini akan memudahkan Rusia mengambil bahagian yang lebih aktif dalam hal ehwal politik di sebelah timur. Peperangan Rusia-Jepun meletus pada 6 Februari 1904. tetapi tidak berhasil. Port Arthur. Dua buah kapal perang dan sebuah kapal penjelajah berjaya dimusnahkan. Peperangan ini ber akhir pada bulan Mei 1905 apabila angkatan tentera laut Rusia dapat dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran di timur Pulau Tsuhima. Kemenangan Jepun menimbulkan kesedaran rakyat di Asia Tenggara. sebuah . PENGARUH DARI TIMUR TENGAH Pada abad ke-19. Kapal-kapal pembinasa Jepun yang diketuai oleh Laksamana Togo telah membedil beberapa unit tentera Rusia di Port Arthur. Perbalahan antara kedua-dua negara berakhir dengan Perjanjian Portmouth yang ditandatangani pada bulan September 1905. Angkatan perang Rusia pimpinan Laksamana Kuropatkins mengalami kekalahan demi kekalahan. Jepun mula memasuki Korea dan menduduki negara itu. Kebimbangan ini telah menimbulkan salah faham yang akhirnya mencetuskan ketegangan antara kedua-dua buah negara. iaitu Britain seperti yang dicapai oleh Jepun dalam peperangan dengan Rusia. Rusia memulakan perkhidmatan kereta api Trans-Siberia yang menghubungkan Moscow di barat Rusia dengan Vladivostok di timur. Keme nangan ini membuktikan kuasa Eropah tidak sekuat seperti yang disangkakan. Em payar Turki Uthmaniah. Walaupun Laksamana Kuropatkins berusaha mendapatkan bantuan tentera melalui jalan kereta api Trans-Siberian. Walaupun pembinaan jalan kereta api tersebut untuk kepentingan ekonomi dan keamanan. Pada tahun 1891. Kemenangan Jepun juga mengubah pandangan negaranegara di Asia terhadap kuasa Eropah. termasuk di Tanah Melayu bahawa mereka juga mampu mengalahkan kuasa Eropah.

idea-idea baru dari Barat mula tersebar. iaitu satu gelaran yang pernah digunakan oleh pemerintah Islam terdahulu semasa zaman kegemilangan Empayar Turki di Timur Tengah. khususnya Britain dan Perancis meluaskan pengaruh ke wilayah-wilayah di Timur Tengah melalui kemajuan mereka dalam pelbagai bidang seperti ekonomi.empayar Islam yang besar ketika itu meng alami zaman kemerosotan. Banyak negara di bawah kekuasaannya telah ditakluki oleh kuasa-kuasa Barat seperti Perancis. Sultan Abdul Hamid diberi gelaran khalifah. Ini diikuti dengan seruan-seruan betapa pentingnya perpaduan. 1970:263). Keadaan itu juga memberi peluang kepada kuasa-kuasa Barat. Baginda dianggap sebagai pemimpin Islam yang dapat membela umat Islam untuk menghadapi berbagai-bagai ancaman dari Barat. keadilan dan semangat cintakan tanah air yang disebarkan melalui akhbar-akhbar. Perkembangan tersebut mendorong kemunculan satu gerakan pembaharuan yang kuat pada akhir abad ke-19. idea nasionalisme yang menyemai pera saan kebanggaan kepada kaum dan mula mengenepikan soal-soal keagamaan. Orang Islam di Turki percaya bahawa cara untuk membangkitkan semula agama Islam adalah dengan menyatukan umat . iaitu Sultan Abdul Hamid II (1876-1909). Mesej yang ingin disampaikan ialah ketaatan kini harus ditumpukan kepada negara dan bukan lagi kepada agama (Hourani. Kemerosotan Empayar Turki Uthmaniah telah meninggalkan kesan kepada rakyat Turki yang sebahagian besarnya beragama Islam. Gerakan ini mendapat sokongan kuat daripada Sultan Turki ketika itu. Perkembangan tersebut menimbulkan ancaman dari segi politik. Yunani dan Rusia. Gerakan ini bertujuan memulihkan kepentingan agama Islam di Turki dengan mengembalikan semula zaman kegemilangan dunia Islam. Ini disebabkan seiring dengan perkembangan tersebut. Pengaruh itu dapat dilihat dalam bidang kesusasteraan. ketenteraan dan ekonomi kepada Empayar Uthmaniah dan lain-lain kerajaan Islam yang kecil. Gerakan yang dikenali sebagai Fahaman Jamiah Islam menyeru orang Islam di seluruh dunia bersatu padu menentang ancaman imperialis Barat. Ada antara mereka percaya bahawa kemerosotan Empayar Uthmaniah disebabkan sikap umat Islam di negara itu yang tidak mengambil berat soal-soal agama. Idea-idea dan pengaruh nasionalisme dari Barat kemudiannya tersebar dengan meluas dan meresapi pemikiran bangsa Arab. terutamanya di kalangan Arab Kristian dan Syria. sains dan teknologi. Antaranya.

seorang ulama dan Mufti Besar Mesir yang sangat dihormati.Islam di seluruh dunia di bawah seorang khalifah. Pada tahun 1882. Perkembangan itu tidak begitu disenangi oleh penduduk Mesir yang sebahagian besarnya beragama Islam. Seorang pemimpin penting gerakan pembaharuan Islam ialah Sheikh Muhammad Abduh (1849-1905). Boleh dikatakan corak gerakan kebangsaan awal di Tanah Melayu banyak mencontohi gerakan kebangkitan Islam di Turki. Sayid Jamaluddin al-Mghani (1838-97) juga seorang reformis Islam. mereka akan dapat mengikuti dan menyesuaikan diri . Selain kegiatan nasionalisme di Turki. pengaruh Barat terutamanya kuasa British telah bertapak kuat di Mesir. Fahaman Jamiah Islam mempunyai kaitan dengan gerakan Pan-Islamism yang sedang meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Muhammad Abduh banyak dipengaruhi oleh guru beliau. Pemerintah Mesir daripada keturunan Dinasti Muhammad Ali Pasha telah menggalakkan kemasukan Tamadun Barat ke negara itu. Fahaman ini menjadi sumber ilham kepada nasionalis Melayu di Singapura dan lain-lain negeri di Tanah Melayu. iaitu sebuah institusi pengajian Islam yang terkemuka. Walau bagaimanapun. Beliau menegaskan bahawa jika umat Islam berpandukan kepada al-Quran. Mereka bimbang kedudukan Islam akan terancam oleh budaya Barat.prinsip Islam yang asas dan beliau berpendapat masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam boleh diselesaikan dengan mengikut ajaran Islam sebenar. Pelbagai bantu an dari luar. Pada akhir abad ke-19. British menak luki Mesir dan memperkenalkan cara pentadbiran British dan kebudayaan Barat. Beliau lulusan dari Universiti al-Azhar di Kaherah. Malah. sesuatu tindakan harus diambil untuk menge lakkan orang Islam daripada terus ketinggalan dalam arus perubahan yang berlaku. Pandangan ini kemudiannya berjaya mempengaruhi umat Islam di negara-negara lain di Timur Tengah. unsur-unsur gerakan kebangsaan di Mesir juga mempengaruhi gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. mereka berpendapat di sebalik bantahan yang dibuat. Penduduk di Mesir menentang perubahan yang diperkenalkan di negara itu. orang Perancis sendiri telah membantu dalam pembinaan Terusan Suez pada pertengahan abad ke-19. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dibawa masuk dari Perancis. India danAsia Tenggara. Muhammad Abduh telah mengkaji semula prinsip.

Para pengikutnya sedar bahawa melalui kefahaman yang mendalam tentang agama Islam. mereka berupaya mengatasi pelbagai masalah dalam masyarakat Islam yang sedang diancam oleh budaya Barat. Semasa di Mesir. perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu juga dipengaruhi oleh gerakan politik yang berlaku di Indonesia. segala peristiwa yang berlaku di negara tersebut mudah tersebar ke negara-negara jirannya. al-Quran perlu dikaji dan difahami dengan mendalam. tulisantulisannya disiarkan dalam majalah yang dinamakan alManar. iaitu bangsa Melayu. Indonesia ialah negara jiran yang paling hampir dengan Tanah Melayu. Idea -idea Muhammad Abduh turut disebarkan di Tanah Melayu oleh bekas pelajar Melayu yang pernah menuntut di Timur Tengah seperti Sheikh Mohd Tahir bin Jalaluddin al-Azhari dan Sayid Sheikh bin Ahmad alRadi. Muhammad Abduh menulis banyak buku dan majalah bagi menyebarkan pandangannya.kepada segala perubahan yang berlaku. Para pemimpin Islam di Tanah Melayu sangat tertarik kepada pemikiran Muhammad Abduh kerana keadaan di Tanah Melayu tidak banyak berbeza dengan apa yang berlaku di Mesir. para pelajar ini telah menerbitkan dua buah majalah yang diberi nama Seruan Azhar dan Pilihan Timur untuk memuatkan pandangan mereka. Para pelajar dari Tanah Melayu melihat perkembangan semangat kebangsaan di Mesir sungguh hebat. Pandangan Muhammad Abduh yang disiar kan dalam majalah al-Manar menarik perhatian ramai di Tanah Melayu. Usaha Muhammad Abduh telah membangkitkan kesedaran dan kecende rungan terhadap pengajian Islam. PENGARUH GERAKAN POLITIK DI INDONESIA Selain Timur Tengah. Di Mesir. Oleh itu. Majalah tersebut diterbitkan dengan kerjasama pelajar dari Indonesia kerana mereka menganggap orang Melayu di Tanah Melayu dan Indonesia berasal daripada satu rumpun yang sarna. Kedua. Karya-karya beliau tersebar di banyak tempat di serata dunia. Pertama. Oleh itu. terdapat beberapa ciri . Terdapat tiga sebab utama mengapa perkembangan di Indonesia begitu kuat mempengaruhi gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. Ini memberi mereka ilham untuk berjuang setelah kembali ke tanah air.

Perasaan anti-Cina semakin merebak dan melahirkan bebe rapa unsur permusuhan sosial sehingga membawa kepada kebangkitan anti -Cina di Surabaya dan Surakarta. iaitu mempu nyai tujuan yang sarna untuk membebaskan diri daripada belenggu penjajahan. Kebangkitan kesedaran kebangsaan di Indonesia telah digerakkan oleh keadaan ekonomi yang tidak seimbang dan pengasingan sosial yang dilakukan terhadap rakyat tempatan oleh penjajah Belanda. Walaupun Sarekat Dagang Islam kemudiannya diharamkan oleh pihak Belanda. Seterusnya perasaan itu merebak hingga melibatkan pihak penjajah Belanda. adat resam dan agama. peluang pekerjaan terbatas kepada golongan terpelajar tempatan dan faedah-faedah daripada pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penjajah Belanda dan pedagang Cina. manakala Tanah Melayu di bawah penjajah British. Penubuhan Sarekat Dagang Islam mencerminkan satu tindak balas ke atas gerakan kebangkitan semula Islam dan perasaan anti-Cina kerana pertubuhan itu berjaya menjadikan Islam sebagai daya pengikat untuk menyaingi perusa haan batik Cina.persamaan antara kedua-dua buah negara. Tujuan pertubuhan ini adalah untuk melindungi para peniaga Jawa dalam menghadapi ancaman dan saingan daripada para pedagang Cina. Indonesia di bawah kuasa Belanda. Sare kat Islam kemudiannya berkembang dengan pesat dan muncul sebagai sebuah parti politik yang kuat dengan sokongan seramai 800 000 . jika dibandingkan dengan rakyat tempatan. Pertalian antara kedua-dua negara dieratkan lagi oleh ikatan hubungan serumpun. sebuah pertubuhan lain bernama Sarekat Islam ditubuhkan oleh Haji Agoes Salim dan Umar Said Tjokroaminoto. Pada tahun 1912. Antaranya. tetapi tindakan tersebut tidak dapat menyekat perkembangan nasionalisme di Indonesia. rakyat tempatan tidak disediakan kemudahan pelajaran yang baik. Rakyat Indonesia berasa tidak puas hati dengan pihak Belanda dalam banyak perkara. di samping menguatkan kedudukan agama Islam. iaitu kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi bahasa. Pertubuhan itu dinamakan Sarekat Dagang Islam yang diasaskan oleh Raden Mas Tir toadisoeryo. Pertubuhan ini lebih bercorak parti politik dan bertujuan memperbaiki taraf hidup orang Indonesia. pada tahun 1909 sebuah pertubuhan berunsurkan ekonomi dan agama ditubuhkan untuk melindungi kepentingan pedagang tempatan. Susulan keadaan tersebut.

Haji Ibrahim pergi ke Johor untuk menubuhkan beberapa cawangan Sare kat Islam. usaha untuk meluaskan pengaruh Sarekat Islam di luar Indonesia memang ada. sebuah badan politik yang berasaskan agama Islam. Haji Agoes Salim telah menulis sepucuk surat kepada seorang pemimpin dari Singapura bernama Haji Ibrahim bin Sidin memberitahunya jika beliau (Haji Ibrahim) berminat menu buhkan beberapa cawangan Sarekat Islam di Tanah Melayu. Sebagai susulan nya. Kebangkitan itu dilakukan oleh sebuah pertubuhan sulit yang dinamakan Sharikatul Islam. Sarekat Dagang Islam Sarekat Islam • Menubuhkan cawangan di Johor oleh Haji Ibrahim Sidin. Walaupun begitu. tetapi sambutan yang diterima tidak menggalakkan. Pada umumnya. Parti Komunis Indonesia (PKI) •Menyebarkan fahaman komunis di kalangan orang Melayu. malah ada percubaan untuk meluaskan kegiatan dan menyebar pengaruh Sarekat Islam di luar Indonesia selepas Perang Dunia Pertama. Pengaruh Sarekat Islam tidak terbatas di Indonesia sahaja. . Ada kemungkinan beliau sedang berusaha meluaskan kegiatan Sarekat Islam di Terengganu melalui pertubuhan yang dipimpinnya. tetapi tidak begitu berjaya. Pada tahun 1928. •Mendorong kepada penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM).orang ahli. Pada tahun 1921. • Gagal mendapat sambutan kerana faham komunis berten tangan dengan agama Islam.1: Pengaruh Indonesia terhadap kebangkitan kesedaran kebang saan di Tanah Melayu. Parti Nasional Indonesia (PNI) •Mempengaruhi para pelajar SITC. tiada bukti jelas untuk mengesahkan tindakan beliau. Jadual 10. •Percubaan menubuhkan cawangan di Terengganu oleh Sayid Muhammad. tetapi kurang mendapat sambutan. Pertu buhan itu dipimpin oleh Sayid Muhammad yang berasal dari Johor. berlaku satu kebangkitan menentang British di Terengganu.

1973:113-7). Badan dijangka akan menubuhkan cawangan di Pulau Pinang dan Batu Pahat (Khoo Kay Kim. gerakan nasionalisme di Indonesia mula memperlihatkan tindakan militan kerana para nasionalis di negara itu tidak berpuas hati dengan tindak balas pemerintah Belanda. rakyat tempatan dibenarkan mengambil bahagian dalam Dewan Rakyat Indonesia (Volksraad). Antara pemimpin PKI yang memainkan peranan penting ialah Alimin. Singapura menjadi pusat kegiatan PKI di rantau Asia Tenggara. Walaupun kejayaannya agak terbatas.Selepas tahun 1917. di samping berusaha mempengaruhi orang Melayu tempatan menyertai per juangan komunis. Mesyuarat tersebut berjaya menubuhkan Sarekat Dagang Indonesia. Antaranya. Akhirnya. satu mesyuarat anggota Revolusi Sumatera diadakan di Singapura. Djamaluddin Tamin dan Soebakat kerap mengunjungi Singapura dan Tanah Melayu untuk mengadakan rundingan berhubung satu pemberontakan yang dirancangkan di Indonesia. Perkembangan tersebut membang kitkan perasaan anti-Belanda yang semakin merebak dan pada masa yang sarna. Tuntutan untuk mencapai kemerdekaan semakin kuat dilaungkan. anggota Parti Komunis Indonesia (PKI) yang ditubuhkan pada tahun 1920 sering kali melawat ke Tanah Melayu dan berusaha menyebar kan fahaman komunis di kalangan orang Melayu. Tan Malaka dikatakan berusaha mendapat kan maklumat tentang golongan di kalangan penduduk di Tanah Melayu yang dianggap boleh dipengaruhi oleh komunis. Walaupun tujuan kedatangan Alimin ke Singapura tidak jelas. Beliau dikatakan pernah menyusun satu gerakan komunis di kalangan orang . beberapa orang pemimpin PKI seperti Tan Malaka. Musso. tetapi beberapa percubaan telah dibuat untuk mengekalkan hubungan dengan kumpulankumpulan yang bersimpati dengan perjuangan PKI di Indo nesia. Boesdisoejitro. Tan Malaka dipercayai berada di Batu Pahat untuk mencari pengaruh dan pada 31 Ogos 1926. Pada bulan Julai 1926. Sarekat Islam berjaya mendesak pemerintah Belanda memenuhi beberapa tuntutan mereka. tetapi beliau dikatakan berjaya mendapat sejumlah pengikut. Sementara itu. idea-idea golongan kiri mula mempengaruhi gerakan nasionalisme Indonesia. seorang tokoh utama PKI dan Tan Malaka. Winanta. Pada tahun 1924. Dalam tempoh beberapa tahun berikutnya. Alimin dikatakan singgah di Singapura dalam perjalanan beliau menghadiri satu mesyuarat di Canton. Pada tahun 1925. wakil Komintern (Communist International) bagi Asia Tenggara dan Australia.

1973:117). Pengikut komunis yang tiba dari Indonesia tidak mendapat bantuan daripada orang Melayu tempatan. perkembangan di Negara China juga mempengaruhi kesedar an kebangsaan di Tanah Melayu.Melayu. Pada tahun 1894. rumah seorang keturunan Jawa di Singapura telah digunakan sebagai alamat surat-menyurat anggota komunis Indonesia. Rumah tersebut dimiliki oleh Abdul Ghafar Abdul Rahman. pada tahun 1926. Pada tahun 1894. terutamanya selepas penubuhan Parti Nasional Indonesia (PNI). ramai golongan muda di Indonesia sudah berjuang melalui tulisan tulisan mereka Indo-China gerakan sosial dan budaya untuk membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. sebelum itu. Gerakan itu bertujuan untuk mengasaskan sebuah republik yang bercorak revolusi dan menggulingkan kerajaan Manchu. Pada masa itu. Hong Kong berada di bawah pentadbiran British. Dr. pimpinan Sukarno. Usaha beliau mendapat . Sun Yat-sen. Dr. pengaruh golongan nasionalis di Indonesia tersebar dengan meluas di Tanah Melayu. Malah. satu gerakan revolusi telah dimulakan di Negara China dengan diketuai oleh Dr. 1994:222-4). PERKEMBANGAN DI NEGARA CHINA DAN INDIA Selain Indonesia. Berbanding dengan pengaruh golongan komunis. tetapi usaha tersebut tidak begitu berjaya (Roff. Perkembangan di Indonesia dalam tempoh ini memberi kesan kepada golongan terpelajar di Tanah Melayu. tetapi mereka dibantu oleh anggota komunis Indonesia yang tinggal di Tanah Melayu. Ini telah menimbulkan kesedaran beliau untuk melakukan sesuatu bagi mengubah nasib negaranya sendiri. Sun Yat-sen telah menubuhkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Hsing Chung Hui (Pertubuhan Kebangkitan China) di Hono lulu untuk mengumpulkan orang Cina di seberang laut bagi melancarkan pemberontakan. seorang broker jemaah haji ke Makkah (Khoo Kay Kim. Hawaii sebelum melanjut kan pelajaran dalam bidang perubatan di Canton dan Hong Kong. Kejayaan yang dicapai oleh kegiatan nasionalis Indonesia telah merangsangkan gerakan kebangsaan di Tanah Melayu untuk meneruskan perjuangan menentang penjajah British. Sun Yat-sen telah lama terdedah kepada falsafah dan pemikiran Barat berdasarkan latar belakang pendidikannya. Misal nya. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Honolulu.

Langkah-langkah yang diambil oleh nasionalis India kemudiannya dicontohi oleh nasionalis Asia yang lain. Sun Yat-sen tersebar luas di kalangan orang Cina. Di samping Negara China. Mereka memulakan langkah-langkah yang agak keras seperti mengadakan pemulauan (boycott) dan gerakan swadeshi. Singapura dan Tanah Melayu. Gandhi kemudiannya menyusun semula Parti Kongres supaya perjuangan mereka lebih berkesan. Parti Kongres muncul sebagai sebuah pertubuhan . iaitu menyeru pendu duk India supaya tidak membeli atau menggunakan barangan buatan England. Pada bulan Mac 1885 Parti Kongres Kebangsaan India telah ditubuhkan oleh sekumpulan orang India terpelajar sebagai satu percubaan untuk mengerakkan semula orang India dari segi pemikiran. perjuangan nasionalis di India turut menjadi dorongan kepada gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. tetapi sambutan yang diterima juga tidak menggalakkan. Pemikiran Dr. Beliau berjaya memupuk perasaan cinta kepada tanah air. demokrasi dan sosialisme Beliau menyebarkan pemikirannya melalui akhbar rasmi Tung Ming Hui. sosial dan politik. Pada tahun 1905. tetapi kerana sam butan dingin daripada pihak British. Sun meng umumkan tiga prinsip rakyat yang menjadi teras menubuhkan sebuah republik. Pemimpin utama gerakan kebangsaan di India. Dr. Gerakan revolusioner yang diketuainya menarik minat ramai orang Cina di seberang laut sehingga membawa kepada penubuhan beberapa buah cawangan Tung Ming Hui di Amerika Syarikat. pergerakan itu disusun semula dan beliau membentuk sebuah pertubuhan lain yang dinamakan Tung Ming Hill (Pertubuhan Liga Bersama). Orang Cina di Singapura melancarkan kempen mengutip wang untuk membiayai perjuangan beliau. pendirian kongres mula berubah menjadi antiBritish. Pada mulanya. Kongres merupa kan sebuah organisasi bersifat sederhana yang proBritish. Kemudian pusat pertubuhan dipindahkan ke Hong Kong. iaitu Sun Min Chu 1 yang bermaksud nasionalisme. Di bawah pimpinan beliau. Akhirnya. iaitu Min Pao (Akhbar Rakyat).sambutan yang dingin. Mahatma Gandhi ialah tokoh yang sangat dikagumi oleh para pemimpin nasionalis di Asia Tenggara. termasuk di Tanah Melayu. Ini membawa kepada penubuhan Republik China pada tahun 1911. akhlak. belia melancarkan satu revolusi dan berjaya menjatuhkan kerajaan Manchu. Walaupun pertubuhan ini bercorak sosial dan ekonomi. tetapi perjuangannya cenderung kepada politik.

mahkamah.politik yang kuat dan berpengaruh. Gandhi mengamalkan corak perjuangan yang disebut Satiyagraha. Antara langkah-langkah yang diambil termasuklah membuang semua gelaran keraja an. .maktab kerajaan. memulau dewan perundangan. iaitu beliau meminta rakyat India supay tidak bekerjasama dengan British. Kejayaan Parti Kongres mendapatkan kemerdekaan India pada 15 Ogos 1947 mendorong nasionalis di Tanah Melayu bergiat lebih cergas untuk membebaskan negara daripada penjajah British. Strategi ini didapati sangat berkesan dalam melemahkan pentadbiran British. tanpa menggunakan kekerasan. Tindakan itu dibuat secara pasif. sekolah-sekolah dan maktab. Perjuangan Gandhi telah memberi ilham dan dorongan kepada nasionalis di Tanah Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful