PENGARUH-PENGARUH LUARAN Satu daripada unsur penting dalam kebangkitan semangat kebangsaan adalah keinginan untuk mendapatkan

hak politik yang lebih dan membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Keinginan ini sering kali didorong antara lainnya oleh pengaruh dari luar. Gerakan kebangsaan di Tanah Melayu tidak terkecuali daripada keadaan itu dan sangat berkait rapat dengan perkembangan yang berlaku di lain-lain negara Asia seperti Turki, Mesir, Indonesia, Rusia, Negara China dan India. Ini kerana pada awal abad ke-20, banyak perubahan yang berlaku di negara-negara itu telah mempengaruhi dan membangkitkan kesedaran rakyat di Tanah Melayu. Pelbagai peristiwa yang berlaku di negara negara itu telah menarik perhatian para pemimpin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ini dapat disifatkan sebagai faktor-faktor luaran yang mendorong kepada kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Satu daripadanya ialah Peperangan China-Jepun yang berlaku pada tahun 1904-05. Jepun • Peperangan Rusia-Jepun (190405)

Mesir • Gerakan Pembaharuan Islam

Turki • Fahaman Jamiah Islam Pengaruh Luaran

Indonesia •Sarekat Dagang Islam •Sarekat Islam •Parti Komunis Indonesia (PKI) •Parti Nasionallndonesia (PNI)

China dan India

sementara Rusia ialah negara Eropah. terutamanya di Timur Jauh. British sedang menguasai Tanah Melayu dan Burma (kini dikenali sebagai Myanmar). Dalam usaha untuk meluaskan pengaruhnya. Oleh itu. Ini disebabkan Jepun ialah sebuah negara Asia. sarna ada secara langsung atau tidak. Jepun sedang mara untuk menakluki wilayah-wilayah baru di tanah besar Asia seperti Manchuria dan Korea. Jepun adalah sebuah negara yang kuat di Asia. 1904-05 Peperangan yang meletus antara Rusia dengan Jepun telah menarik perhatian rakyat di kebanyakan negara di Asia Tenggara.1: Pengaruh luaran ke atas kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. PEPERANGAN RUSIA-JEPUN.•Pengaruh Dr. terutamanya oleh kuasa Eropah. Pada ketika itu. Boleh dikatakan hampir seluruh benua Asia jatuh ke tangan kuasa-kuasa Barat. Sun Yatsen •Pengaruh Mahatma Gandhi Rajah 10. Rusia telah bertembung dengan Jepun. termasuk Tanah Melayu. Perasaan angkuh orang Eropah sebagai kuasa penjajah menimbulkan perasaan benci rakyat tempatan. sebuah negara di Asia yang juga berminat untuk memenuhi cita-cita imperialis. Mereka menganggap peperangan tersebut sebagai satu pertelingkahan antara orang Asia dengan Eropah. Rusia sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di utara benua Asia. manakala Britain dan kuasa Eropah yang lain di bahagian selatan. Jepun yang mempunyai ke pentingan ekonomi dan politik di Korea bimbang tentang kegiatan Rusia di Manchuria kerana . Belanda di Indonesia. Pada akhir abad ke-19. peperangan antara Jepun dengan Rusia dianggap penting kerana mencerminkan penentangan sebuah negara Asia terhadap kuasa penjajah Eropah. manakala Filipina dikuasai oleh Amerika Syarikat. Pandangan ini didorong oleh kedudukan negaranegara di Asia Tenggara yang semasa itu masih dijajah. kuasa-kuasa Eropah berlumba-lumba untuk men dapatkan tanah jajahan baru di Asia. Perancis di Indo-China.

tetapi tidak berhasil. PENGARUH DARI TIMUR TENGAH Pada abad ke-19. Dua buah kapal perang dan sebuah kapal penjelajah berjaya dimusnahkan. Perbalahan antara kedua-dua negara berakhir dengan Perjanjian Portmouth yang ditandatangani pada bulan September 1905. Peperangan Rusia-Jepun meletus pada 6 Februari 1904. Kapal-kapal pembinasa Jepun yang diketuai oleh Laksamana Togo telah membedil beberapa unit tentera Rusia di Port Arthur. iaitu Britain seperti yang dicapai oleh Jepun dalam peperangan dengan Rusia. termasuk di Tanah Melayu bahawa mereka juga mampu mengalahkan kuasa Eropah. Tidak lama kemudian. Kemenangan Jepun juga mengubah pandangan negaranegara di Asia terhadap kuasa Eropah. Port Arthur. Keme nangan ini membuktikan kuasa Eropah tidak sekuat seperti yang disangkakan. Kebimbangan ini telah menimbulkan salah faham yang akhirnya mencetuskan ketegangan antara kedua-dua buah negara. Em payar Turki Uthmaniah. tetapi Jepun melihat ini akan memudahkan Rusia mengambil bahagian yang lebih aktif dalam hal ehwal politik di sebelah timur. Pada tahun 1891. Walaupun pembinaan jalan kereta api tersebut untuk kepentingan ekonomi dan keamanan. satu perubahan penting telah berlaku di Timur Tengah. Pada bulan Mac 1905. Kemenangan Jepun menimbulkan kesedaran rakyat di Asia Tenggara. Vladisvostok dan Chemulpo dapat ditawan. Selepas pengisytiharan peperangan.mungkin akan meluas ke Korea. Buat pertama kalinya dalam sejarah dunia moden. sebuah negara Asia berjaya mengalahkan kuasa Eropah. Rusia memulakan perkhidmatan kereta api Trans-Siberia yang menghubungkan Moscow di barat Rusia dengan Vladivostok di timur. Kemenangan Jepun dalam peperangan ini menjadikannya sebuah kuasa yang kuat di Asia. Peperangan ini ber akhir pada bulan Mei 1905 apabila angkatan tentera laut Rusia dapat dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran di timur Pulau Tsuhima. Jepun mula memasuki Korea dan menduduki negara itu. tentera Jepun berjaya menguasai ibu kota Mukden. sebuah . Angkatan perang Rusia pimpinan Laksamana Kuropatkins mengalami kekalahan demi kekalahan. Walaupun Laksamana Kuropatkins berusaha mendapatkan bantuan tentera melalui jalan kereta api Trans-Siberian.

Antaranya. Ini disebabkan seiring dengan perkembangan tersebut. Perkembangan tersebut mendorong kemunculan satu gerakan pembaharuan yang kuat pada akhir abad ke-19. idea nasionalisme yang menyemai pera saan kebanggaan kepada kaum dan mula mengenepikan soal-soal keagamaan. Idea-idea dan pengaruh nasionalisme dari Barat kemudiannya tersebar dengan meluas dan meresapi pemikiran bangsa Arab. Pengaruh itu dapat dilihat dalam bidang kesusasteraan.empayar Islam yang besar ketika itu meng alami zaman kemerosotan. Yunani dan Rusia. ketenteraan dan ekonomi kepada Empayar Uthmaniah dan lain-lain kerajaan Islam yang kecil. Gerakan ini mendapat sokongan kuat daripada Sultan Turki ketika itu. keadilan dan semangat cintakan tanah air yang disebarkan melalui akhbar-akhbar. terutamanya di kalangan Arab Kristian dan Syria. sains dan teknologi. Sultan Abdul Hamid diberi gelaran khalifah. Banyak negara di bawah kekuasaannya telah ditakluki oleh kuasa-kuasa Barat seperti Perancis. 1970:263). iaitu satu gelaran yang pernah digunakan oleh pemerintah Islam terdahulu semasa zaman kegemilangan Empayar Turki di Timur Tengah. Gerakan yang dikenali sebagai Fahaman Jamiah Islam menyeru orang Islam di seluruh dunia bersatu padu menentang ancaman imperialis Barat. Perkembangan tersebut menimbulkan ancaman dari segi politik. Keadaan itu juga memberi peluang kepada kuasa-kuasa Barat. iaitu Sultan Abdul Hamid II (1876-1909). Ini diikuti dengan seruan-seruan betapa pentingnya perpaduan. idea-idea baru dari Barat mula tersebar. Ada antara mereka percaya bahawa kemerosotan Empayar Uthmaniah disebabkan sikap umat Islam di negara itu yang tidak mengambil berat soal-soal agama. Mesej yang ingin disampaikan ialah ketaatan kini harus ditumpukan kepada negara dan bukan lagi kepada agama (Hourani. Orang Islam di Turki percaya bahawa cara untuk membangkitkan semula agama Islam adalah dengan menyatukan umat . Gerakan ini bertujuan memulihkan kepentingan agama Islam di Turki dengan mengembalikan semula zaman kegemilangan dunia Islam. khususnya Britain dan Perancis meluaskan pengaruh ke wilayah-wilayah di Timur Tengah melalui kemajuan mereka dalam pelbagai bidang seperti ekonomi. Kemerosotan Empayar Turki Uthmaniah telah meninggalkan kesan kepada rakyat Turki yang sebahagian besarnya beragama Islam. Baginda dianggap sebagai pemimpin Islam yang dapat membela umat Islam untuk menghadapi berbagai-bagai ancaman dari Barat.

India danAsia Tenggara. mereka akan dapat mengikuti dan menyesuaikan diri . Pelbagai bantu an dari luar. Pemerintah Mesir daripada keturunan Dinasti Muhammad Ali Pasha telah menggalakkan kemasukan Tamadun Barat ke negara itu. orang Perancis sendiri telah membantu dalam pembinaan Terusan Suez pada pertengahan abad ke-19. Walau bagaimanapun. Beliau lulusan dari Universiti al-Azhar di Kaherah. Mereka bimbang kedudukan Islam akan terancam oleh budaya Barat. British menak luki Mesir dan memperkenalkan cara pentadbiran British dan kebudayaan Barat. Seorang pemimpin penting gerakan pembaharuan Islam ialah Sheikh Muhammad Abduh (1849-1905). terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dibawa masuk dari Perancis. Perkembangan itu tidak begitu disenangi oleh penduduk Mesir yang sebahagian besarnya beragama Islam. Boleh dikatakan corak gerakan kebangsaan awal di Tanah Melayu banyak mencontohi gerakan kebangkitan Islam di Turki. unsur-unsur gerakan kebangsaan di Mesir juga mempengaruhi gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. sesuatu tindakan harus diambil untuk menge lakkan orang Islam daripada terus ketinggalan dalam arus perubahan yang berlaku. iaitu sebuah institusi pengajian Islam yang terkemuka. Beliau menegaskan bahawa jika umat Islam berpandukan kepada al-Quran. seorang ulama dan Mufti Besar Mesir yang sangat dihormati. Muhammad Abduh banyak dipengaruhi oleh guru beliau.Islam di seluruh dunia di bawah seorang khalifah. Penduduk di Mesir menentang perubahan yang diperkenalkan di negara itu. Pada tahun 1882. Malah. Selain kegiatan nasionalisme di Turki. Pandangan ini kemudiannya berjaya mempengaruhi umat Islam di negara-negara lain di Timur Tengah. Sayid Jamaluddin al-Mghani (1838-97) juga seorang reformis Islam. Fahaman ini menjadi sumber ilham kepada nasionalis Melayu di Singapura dan lain-lain negeri di Tanah Melayu. Muhammad Abduh telah mengkaji semula prinsip. pengaruh Barat terutamanya kuasa British telah bertapak kuat di Mesir. mereka berpendapat di sebalik bantahan yang dibuat. Pada akhir abad ke-19.prinsip Islam yang asas dan beliau berpendapat masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam boleh diselesaikan dengan mengikut ajaran Islam sebenar. Fahaman Jamiah Islam mempunyai kaitan dengan gerakan Pan-Islamism yang sedang meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia.

PENGARUH GERAKAN POLITIK DI INDONESIA Selain Timur Tengah. terdapat beberapa ciri . Muhammad Abduh menulis banyak buku dan majalah bagi menyebarkan pandangannya. segala peristiwa yang berlaku di negara tersebut mudah tersebar ke negara-negara jirannya. perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu juga dipengaruhi oleh gerakan politik yang berlaku di Indonesia. Oleh itu. tulisantulisannya disiarkan dalam majalah yang dinamakan alManar. Pandangan Muhammad Abduh yang disiar kan dalam majalah al-Manar menarik perhatian ramai di Tanah Melayu. Karya-karya beliau tersebar di banyak tempat di serata dunia. Para pelajar dari Tanah Melayu melihat perkembangan semangat kebangsaan di Mesir sungguh hebat. Para pengikutnya sedar bahawa melalui kefahaman yang mendalam tentang agama Islam. mereka berupaya mengatasi pelbagai masalah dalam masyarakat Islam yang sedang diancam oleh budaya Barat. iaitu bangsa Melayu. Terdapat tiga sebab utama mengapa perkembangan di Indonesia begitu kuat mempengaruhi gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. Semasa di Mesir. Ini memberi mereka ilham untuk berjuang setelah kembali ke tanah air. Oleh itu. Indonesia ialah negara jiran yang paling hampir dengan Tanah Melayu. Majalah tersebut diterbitkan dengan kerjasama pelajar dari Indonesia kerana mereka menganggap orang Melayu di Tanah Melayu dan Indonesia berasal daripada satu rumpun yang sarna. Usaha Muhammad Abduh telah membangkitkan kesedaran dan kecende rungan terhadap pengajian Islam. Para pemimpin Islam di Tanah Melayu sangat tertarik kepada pemikiran Muhammad Abduh kerana keadaan di Tanah Melayu tidak banyak berbeza dengan apa yang berlaku di Mesir. Kedua. Pertama. Di Mesir. para pelajar ini telah menerbitkan dua buah majalah yang diberi nama Seruan Azhar dan Pilihan Timur untuk memuatkan pandangan mereka. Idea -idea Muhammad Abduh turut disebarkan di Tanah Melayu oleh bekas pelajar Melayu yang pernah menuntut di Timur Tengah seperti Sheikh Mohd Tahir bin Jalaluddin al-Azhari dan Sayid Sheikh bin Ahmad alRadi.kepada segala perubahan yang berlaku. al-Quran perlu dikaji dan difahami dengan mendalam.

manakala Tanah Melayu di bawah penjajah British. Indonesia di bawah kuasa Belanda.persamaan antara kedua-dua buah negara. Antaranya. Pada tahun 1912. Kebangkitan kesedaran kebangsaan di Indonesia telah digerakkan oleh keadaan ekonomi yang tidak seimbang dan pengasingan sosial yang dilakukan terhadap rakyat tempatan oleh penjajah Belanda. sebuah pertubuhan lain bernama Sarekat Islam ditubuhkan oleh Haji Agoes Salim dan Umar Said Tjokroaminoto. rakyat tempatan tidak disediakan kemudahan pelajaran yang baik. Sare kat Islam kemudiannya berkembang dengan pesat dan muncul sebagai sebuah parti politik yang kuat dengan sokongan seramai 800 000 . Pertubuhan itu dinamakan Sarekat Dagang Islam yang diasaskan oleh Raden Mas Tir toadisoeryo. iaitu mempu nyai tujuan yang sarna untuk membebaskan diri daripada belenggu penjajahan. Pertalian antara kedua-dua negara dieratkan lagi oleh ikatan hubungan serumpun. Pertubuhan ini lebih bercorak parti politik dan bertujuan memperbaiki taraf hidup orang Indonesia. Seterusnya perasaan itu merebak hingga melibatkan pihak penjajah Belanda. tetapi tindakan tersebut tidak dapat menyekat perkembangan nasionalisme di Indonesia. peluang pekerjaan terbatas kepada golongan terpelajar tempatan dan faedah-faedah daripada pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penjajah Belanda dan pedagang Cina. Penubuhan Sarekat Dagang Islam mencerminkan satu tindak balas ke atas gerakan kebangkitan semula Islam dan perasaan anti-Cina kerana pertubuhan itu berjaya menjadikan Islam sebagai daya pengikat untuk menyaingi perusa haan batik Cina. jika dibandingkan dengan rakyat tempatan. di samping menguatkan kedudukan agama Islam. Susulan keadaan tersebut. Walaupun Sarekat Dagang Islam kemudiannya diharamkan oleh pihak Belanda. pada tahun 1909 sebuah pertubuhan berunsurkan ekonomi dan agama ditubuhkan untuk melindungi kepentingan pedagang tempatan. Perasaan anti-Cina semakin merebak dan melahirkan bebe rapa unsur permusuhan sosial sehingga membawa kepada kebangkitan anti -Cina di Surabaya dan Surakarta. iaitu kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi bahasa. Tujuan pertubuhan ini adalah untuk melindungi para peniaga Jawa dalam menghadapi ancaman dan saingan daripada para pedagang Cina. adat resam dan agama. Rakyat Indonesia berasa tidak puas hati dengan pihak Belanda dalam banyak perkara.

Pada umumnya. • Gagal mendapat sambutan kerana faham komunis berten tangan dengan agama Islam. usaha untuk meluaskan pengaruh Sarekat Islam di luar Indonesia memang ada. Sarekat Dagang Islam Sarekat Islam • Menubuhkan cawangan di Johor oleh Haji Ibrahim Sidin. Pada tahun 1928.orang ahli. tetapi kurang mendapat sambutan. Haji Ibrahim pergi ke Johor untuk menubuhkan beberapa cawangan Sare kat Islam. tetapi tidak begitu berjaya. malah ada percubaan untuk meluaskan kegiatan dan menyebar pengaruh Sarekat Islam di luar Indonesia selepas Perang Dunia Pertama. berlaku satu kebangkitan menentang British di Terengganu.1: Pengaruh Indonesia terhadap kebangkitan kesedaran kebang saan di Tanah Melayu. Parti Nasional Indonesia (PNI) •Mempengaruhi para pelajar SITC. •Mendorong kepada penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM). Ada kemungkinan beliau sedang berusaha meluaskan kegiatan Sarekat Islam di Terengganu melalui pertubuhan yang dipimpinnya. Pada tahun 1921. Walaupun begitu. tiada bukti jelas untuk mengesahkan tindakan beliau. . Parti Komunis Indonesia (PKI) •Menyebarkan fahaman komunis di kalangan orang Melayu. •Percubaan menubuhkan cawangan di Terengganu oleh Sayid Muhammad. Pertu buhan itu dipimpin oleh Sayid Muhammad yang berasal dari Johor. tetapi sambutan yang diterima tidak menggalakkan. Kebangkitan itu dilakukan oleh sebuah pertubuhan sulit yang dinamakan Sharikatul Islam. Sebagai susulan nya. Haji Agoes Salim telah menulis sepucuk surat kepada seorang pemimpin dari Singapura bernama Haji Ibrahim bin Sidin memberitahunya jika beliau (Haji Ibrahim) berminat menu buhkan beberapa cawangan Sarekat Islam di Tanah Melayu. Pengaruh Sarekat Islam tidak terbatas di Indonesia sahaja. sebuah badan politik yang berasaskan agama Islam. Jadual 10.

Tan Malaka dipercayai berada di Batu Pahat untuk mencari pengaruh dan pada 31 Ogos 1926. Singapura menjadi pusat kegiatan PKI di rantau Asia Tenggara. wakil Komintern (Communist International) bagi Asia Tenggara dan Australia. Dalam tempoh beberapa tahun berikutnya. Badan dijangka akan menubuhkan cawangan di Pulau Pinang dan Batu Pahat (Khoo Kay Kim. Akhirnya. Musso. 1973:113-7). Antaranya. gerakan nasionalisme di Indonesia mula memperlihatkan tindakan militan kerana para nasionalis di negara itu tidak berpuas hati dengan tindak balas pemerintah Belanda. idea-idea golongan kiri mula mempengaruhi gerakan nasionalisme Indonesia. Walaupun tujuan kedatangan Alimin ke Singapura tidak jelas. Pada bulan Julai 1926. Walaupun kejayaannya agak terbatas. Perkembangan tersebut membang kitkan perasaan anti-Belanda yang semakin merebak dan pada masa yang sarna. seorang tokoh utama PKI dan Tan Malaka. Antara pemimpin PKI yang memainkan peranan penting ialah Alimin. Pada tahun 1925. Djamaluddin Tamin dan Soebakat kerap mengunjungi Singapura dan Tanah Melayu untuk mengadakan rundingan berhubung satu pemberontakan yang dirancangkan di Indonesia. satu mesyuarat anggota Revolusi Sumatera diadakan di Singapura.Selepas tahun 1917. Alimin dikatakan singgah di Singapura dalam perjalanan beliau menghadiri satu mesyuarat di Canton. di samping berusaha mempengaruhi orang Melayu tempatan menyertai per juangan komunis. Boesdisoejitro. anggota Parti Komunis Indonesia (PKI) yang ditubuhkan pada tahun 1920 sering kali melawat ke Tanah Melayu dan berusaha menyebar kan fahaman komunis di kalangan orang Melayu. tetapi beberapa percubaan telah dibuat untuk mengekalkan hubungan dengan kumpulankumpulan yang bersimpati dengan perjuangan PKI di Indo nesia. Tuntutan untuk mencapai kemerdekaan semakin kuat dilaungkan. Beliau dikatakan pernah menyusun satu gerakan komunis di kalangan orang . Tan Malaka dikatakan berusaha mendapat kan maklumat tentang golongan di kalangan penduduk di Tanah Melayu yang dianggap boleh dipengaruhi oleh komunis. Sementara itu. beberapa orang pemimpin PKI seperti Tan Malaka. Mesyuarat tersebut berjaya menubuhkan Sarekat Dagang Indonesia. tetapi beliau dikatakan berjaya mendapat sejumlah pengikut. Pada tahun 1924. Winanta. rakyat tempatan dibenarkan mengambil bahagian dalam Dewan Rakyat Indonesia (Volksraad). Sarekat Islam berjaya mendesak pemerintah Belanda memenuhi beberapa tuntutan mereka.

pengaruh golongan nasionalis di Indonesia tersebar dengan meluas di Tanah Melayu. Pada tahun 1894. Usaha beliau mendapat . Hong Kong berada di bawah pentadbiran British. Misal nya. 1973:117). Kejayaan yang dicapai oleh kegiatan nasionalis Indonesia telah merangsangkan gerakan kebangsaan di Tanah Melayu untuk meneruskan perjuangan menentang penjajah British. Hawaii sebelum melanjut kan pelajaran dalam bidang perubatan di Canton dan Hong Kong. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Honolulu. Malah. Sun Yat-sen. Dr. Rumah tersebut dimiliki oleh Abdul Ghafar Abdul Rahman. Pada tahun 1894. pimpinan Sukarno.Melayu. Gerakan itu bertujuan untuk mengasaskan sebuah republik yang bercorak revolusi dan menggulingkan kerajaan Manchu. tetapi mereka dibantu oleh anggota komunis Indonesia yang tinggal di Tanah Melayu. pada tahun 1926. tetapi usaha tersebut tidak begitu berjaya (Roff. rumah seorang keturunan Jawa di Singapura telah digunakan sebagai alamat surat-menyurat anggota komunis Indonesia. Sun Yat-sen telah menubuhkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Hsing Chung Hui (Pertubuhan Kebangkitan China) di Hono lulu untuk mengumpulkan orang Cina di seberang laut bagi melancarkan pemberontakan. satu gerakan revolusi telah dimulakan di Negara China dengan diketuai oleh Dr. Berbanding dengan pengaruh golongan komunis. Sun Yat-sen telah lama terdedah kepada falsafah dan pemikiran Barat berdasarkan latar belakang pendidikannya. perkembangan di Negara China juga mempengaruhi kesedar an kebangsaan di Tanah Melayu. ramai golongan muda di Indonesia sudah berjuang melalui tulisan tulisan mereka Indo-China gerakan sosial dan budaya untuk membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. PERKEMBANGAN DI NEGARA CHINA DAN INDIA Selain Indonesia. Pengikut komunis yang tiba dari Indonesia tidak mendapat bantuan daripada orang Melayu tempatan. terutamanya selepas penubuhan Parti Nasional Indonesia (PNI). Ini telah menimbulkan kesedaran beliau untuk melakukan sesuatu bagi mengubah nasib negaranya sendiri. Perkembangan di Indonesia dalam tempoh ini memberi kesan kepada golongan terpelajar di Tanah Melayu. Dr. 1994:222-4). Pada masa itu. seorang broker jemaah haji ke Makkah (Khoo Kay Kim. sebelum itu.

Dr. Beliau berjaya memupuk perasaan cinta kepada tanah air. Singapura dan Tanah Melayu. belia melancarkan satu revolusi dan berjaya menjatuhkan kerajaan Manchu. Pada mulanya. iaitu Min Pao (Akhbar Rakyat). Kemudian pusat pertubuhan dipindahkan ke Hong Kong. perjuangan nasionalis di India turut menjadi dorongan kepada gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. Langkah-langkah yang diambil oleh nasionalis India kemudiannya dicontohi oleh nasionalis Asia yang lain. Walaupun pertubuhan ini bercorak sosial dan ekonomi. Gerakan revolusioner yang diketuainya menarik minat ramai orang Cina di seberang laut sehingga membawa kepada penubuhan beberapa buah cawangan Tung Ming Hui di Amerika Syarikat. Parti Kongres muncul sebagai sebuah pertubuhan . iaitu Sun Min Chu 1 yang bermaksud nasionalisme. sosial dan politik. Di bawah pimpinan beliau. Mereka memulakan langkah-langkah yang agak keras seperti mengadakan pemulauan (boycott) dan gerakan swadeshi. Pemimpin utama gerakan kebangsaan di India. Pada bulan Mac 1885 Parti Kongres Kebangsaan India telah ditubuhkan oleh sekumpulan orang India terpelajar sebagai satu percubaan untuk mengerakkan semula orang India dari segi pemikiran. pergerakan itu disusun semula dan beliau membentuk sebuah pertubuhan lain yang dinamakan Tung Ming Hill (Pertubuhan Liga Bersama). pendirian kongres mula berubah menjadi antiBritish. iaitu menyeru pendu duk India supaya tidak membeli atau menggunakan barangan buatan England.sambutan yang dingin. Pemikiran Dr. termasuk di Tanah Melayu. akhlak. tetapi sambutan yang diterima juga tidak menggalakkan. Kongres merupa kan sebuah organisasi bersifat sederhana yang proBritish. Pada tahun 1905. Mahatma Gandhi ialah tokoh yang sangat dikagumi oleh para pemimpin nasionalis di Asia Tenggara. Di samping Negara China. Gandhi kemudiannya menyusun semula Parti Kongres supaya perjuangan mereka lebih berkesan. Sun meng umumkan tiga prinsip rakyat yang menjadi teras menubuhkan sebuah republik. tetapi perjuangannya cenderung kepada politik. Sun Yat-sen tersebar luas di kalangan orang Cina. tetapi kerana sam butan dingin daripada pihak British. Akhirnya. demokrasi dan sosialisme Beliau menyebarkan pemikirannya melalui akhbar rasmi Tung Ming Hui. Ini membawa kepada penubuhan Republik China pada tahun 1911. Orang Cina di Singapura melancarkan kempen mengutip wang untuk membiayai perjuangan beliau.

Gandhi mengamalkan corak perjuangan yang disebut Satiyagraha. sekolah-sekolah dan maktab. Kejayaan Parti Kongres mendapatkan kemerdekaan India pada 15 Ogos 1947 mendorong nasionalis di Tanah Melayu bergiat lebih cergas untuk membebaskan negara daripada penjajah British.politik yang kuat dan berpengaruh. memulau dewan perundangan. Perjuangan Gandhi telah memberi ilham dan dorongan kepada nasionalis di Tanah Melayu. .maktab kerajaan. Tindakan itu dibuat secara pasif. Antara langkah-langkah yang diambil termasuklah membuang semua gelaran keraja an. mahkamah. Strategi ini didapati sangat berkesan dalam melemahkan pentadbiran British. iaitu beliau meminta rakyat India supay tidak bekerjasama dengan British. tanpa menggunakan kekerasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful