PENGARUH-PENGARUH LUARAN Satu daripada unsur penting dalam kebangkitan semangat kebangsaan adalah keinginan untuk mendapatkan

hak politik yang lebih dan membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Keinginan ini sering kali didorong antara lainnya oleh pengaruh dari luar. Gerakan kebangsaan di Tanah Melayu tidak terkecuali daripada keadaan itu dan sangat berkait rapat dengan perkembangan yang berlaku di lain-lain negara Asia seperti Turki, Mesir, Indonesia, Rusia, Negara China dan India. Ini kerana pada awal abad ke-20, banyak perubahan yang berlaku di negara-negara itu telah mempengaruhi dan membangkitkan kesedaran rakyat di Tanah Melayu. Pelbagai peristiwa yang berlaku di negara negara itu telah menarik perhatian para pemimpin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ini dapat disifatkan sebagai faktor-faktor luaran yang mendorong kepada kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Satu daripadanya ialah Peperangan China-Jepun yang berlaku pada tahun 1904-05. Jepun • Peperangan Rusia-Jepun (190405)

Mesir • Gerakan Pembaharuan Islam

Turki • Fahaman Jamiah Islam Pengaruh Luaran

Indonesia •Sarekat Dagang Islam •Sarekat Islam •Parti Komunis Indonesia (PKI) •Parti Nasionallndonesia (PNI)

China dan India

Rusia telah bertembung dengan Jepun. peperangan antara Jepun dengan Rusia dianggap penting kerana mencerminkan penentangan sebuah negara Asia terhadap kuasa penjajah Eropah. Jepun yang mempunyai ke pentingan ekonomi dan politik di Korea bimbang tentang kegiatan Rusia di Manchuria kerana . manakala Britain dan kuasa Eropah yang lain di bahagian selatan. Sun Yatsen •Pengaruh Mahatma Gandhi Rajah 10. terutamanya oleh kuasa Eropah. sarna ada secara langsung atau tidak. Perancis di Indo-China. 1904-05 Peperangan yang meletus antara Rusia dengan Jepun telah menarik perhatian rakyat di kebanyakan negara di Asia Tenggara. Jepun sedang mara untuk menakluki wilayah-wilayah baru di tanah besar Asia seperti Manchuria dan Korea. Perasaan angkuh orang Eropah sebagai kuasa penjajah menimbulkan perasaan benci rakyat tempatan. Jepun adalah sebuah negara yang kuat di Asia. sebuah negara di Asia yang juga berminat untuk memenuhi cita-cita imperialis. PEPERANGAN RUSIA-JEPUN. Mereka menganggap peperangan tersebut sebagai satu pertelingkahan antara orang Asia dengan Eropah. Boleh dikatakan hampir seluruh benua Asia jatuh ke tangan kuasa-kuasa Barat. kuasa-kuasa Eropah berlumba-lumba untuk men dapatkan tanah jajahan baru di Asia.•Pengaruh Dr. termasuk Tanah Melayu. Dalam usaha untuk meluaskan pengaruhnya. manakala Filipina dikuasai oleh Amerika Syarikat. British sedang menguasai Tanah Melayu dan Burma (kini dikenali sebagai Myanmar). Oleh itu. sementara Rusia ialah negara Eropah. Rusia sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di utara benua Asia. Belanda di Indonesia.1: Pengaruh luaran ke atas kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. terutamanya di Timur Jauh. Pada ketika itu. Pandangan ini didorong oleh kedudukan negaranegara di Asia Tenggara yang semasa itu masih dijajah. Pada akhir abad ke-19. Ini disebabkan Jepun ialah sebuah negara Asia.

Kebimbangan ini telah menimbulkan salah faham yang akhirnya mencetuskan ketegangan antara kedua-dua buah negara. Tidak lama kemudian. Port Arthur. Pada bulan Mac 1905. tetapi Jepun melihat ini akan memudahkan Rusia mengambil bahagian yang lebih aktif dalam hal ehwal politik di sebelah timur. Walaupun Laksamana Kuropatkins berusaha mendapatkan bantuan tentera melalui jalan kereta api Trans-Siberian. Peperangan ini ber akhir pada bulan Mei 1905 apabila angkatan tentera laut Rusia dapat dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran di timur Pulau Tsuhima. Selepas pengisytiharan peperangan. Kemenangan Jepun menimbulkan kesedaran rakyat di Asia Tenggara. Kemenangan Jepun dalam peperangan ini menjadikannya sebuah kuasa yang kuat di Asia. satu perubahan penting telah berlaku di Timur Tengah. Peperangan Rusia-Jepun meletus pada 6 Februari 1904. Kapal-kapal pembinasa Jepun yang diketuai oleh Laksamana Togo telah membedil beberapa unit tentera Rusia di Port Arthur. iaitu Britain seperti yang dicapai oleh Jepun dalam peperangan dengan Rusia. Pada tahun 1891. Jepun mula memasuki Korea dan menduduki negara itu. Angkatan perang Rusia pimpinan Laksamana Kuropatkins mengalami kekalahan demi kekalahan. sebuah . Perbalahan antara kedua-dua negara berakhir dengan Perjanjian Portmouth yang ditandatangani pada bulan September 1905. Rusia memulakan perkhidmatan kereta api Trans-Siberia yang menghubungkan Moscow di barat Rusia dengan Vladivostok di timur. Keme nangan ini membuktikan kuasa Eropah tidak sekuat seperti yang disangkakan. Kemenangan Jepun juga mengubah pandangan negaranegara di Asia terhadap kuasa Eropah. Dua buah kapal perang dan sebuah kapal penjelajah berjaya dimusnahkan. PENGARUH DARI TIMUR TENGAH Pada abad ke-19. tetapi tidak berhasil. sebuah negara Asia berjaya mengalahkan kuasa Eropah. Walaupun pembinaan jalan kereta api tersebut untuk kepentingan ekonomi dan keamanan. Buat pertama kalinya dalam sejarah dunia moden. tentera Jepun berjaya menguasai ibu kota Mukden. Em payar Turki Uthmaniah.mungkin akan meluas ke Korea. Vladisvostok dan Chemulpo dapat ditawan. termasuk di Tanah Melayu bahawa mereka juga mampu mengalahkan kuasa Eropah.

Yunani dan Rusia. Ini diikuti dengan seruan-seruan betapa pentingnya perpaduan. Idea-idea dan pengaruh nasionalisme dari Barat kemudiannya tersebar dengan meluas dan meresapi pemikiran bangsa Arab. Baginda dianggap sebagai pemimpin Islam yang dapat membela umat Islam untuk menghadapi berbagai-bagai ancaman dari Barat. terutamanya di kalangan Arab Kristian dan Syria. Keadaan itu juga memberi peluang kepada kuasa-kuasa Barat. Gerakan yang dikenali sebagai Fahaman Jamiah Islam menyeru orang Islam di seluruh dunia bersatu padu menentang ancaman imperialis Barat. 1970:263).empayar Islam yang besar ketika itu meng alami zaman kemerosotan. Antaranya. ketenteraan dan ekonomi kepada Empayar Uthmaniah dan lain-lain kerajaan Islam yang kecil. Gerakan ini mendapat sokongan kuat daripada Sultan Turki ketika itu. Kemerosotan Empayar Turki Uthmaniah telah meninggalkan kesan kepada rakyat Turki yang sebahagian besarnya beragama Islam. Sultan Abdul Hamid diberi gelaran khalifah. khususnya Britain dan Perancis meluaskan pengaruh ke wilayah-wilayah di Timur Tengah melalui kemajuan mereka dalam pelbagai bidang seperti ekonomi. idea-idea baru dari Barat mula tersebar. Banyak negara di bawah kekuasaannya telah ditakluki oleh kuasa-kuasa Barat seperti Perancis. Ini disebabkan seiring dengan perkembangan tersebut. Gerakan ini bertujuan memulihkan kepentingan agama Islam di Turki dengan mengembalikan semula zaman kegemilangan dunia Islam. Orang Islam di Turki percaya bahawa cara untuk membangkitkan semula agama Islam adalah dengan menyatukan umat . Perkembangan tersebut menimbulkan ancaman dari segi politik. Mesej yang ingin disampaikan ialah ketaatan kini harus ditumpukan kepada negara dan bukan lagi kepada agama (Hourani. Ada antara mereka percaya bahawa kemerosotan Empayar Uthmaniah disebabkan sikap umat Islam di negara itu yang tidak mengambil berat soal-soal agama. iaitu satu gelaran yang pernah digunakan oleh pemerintah Islam terdahulu semasa zaman kegemilangan Empayar Turki di Timur Tengah. idea nasionalisme yang menyemai pera saan kebanggaan kepada kaum dan mula mengenepikan soal-soal keagamaan. iaitu Sultan Abdul Hamid II (1876-1909). Perkembangan tersebut mendorong kemunculan satu gerakan pembaharuan yang kuat pada akhir abad ke-19. keadilan dan semangat cintakan tanah air yang disebarkan melalui akhbar-akhbar. sains dan teknologi. Pengaruh itu dapat dilihat dalam bidang kesusasteraan.

Beliau lulusan dari Universiti al-Azhar di Kaherah. Fahaman ini menjadi sumber ilham kepada nasionalis Melayu di Singapura dan lain-lain negeri di Tanah Melayu. Fahaman Jamiah Islam mempunyai kaitan dengan gerakan Pan-Islamism yang sedang meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. British menak luki Mesir dan memperkenalkan cara pentadbiran British dan kebudayaan Barat.prinsip Islam yang asas dan beliau berpendapat masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam boleh diselesaikan dengan mengikut ajaran Islam sebenar. Pada tahun 1882. Muhammad Abduh banyak dipengaruhi oleh guru beliau. mereka berpendapat di sebalik bantahan yang dibuat. Malah. Muhammad Abduh telah mengkaji semula prinsip. Boleh dikatakan corak gerakan kebangsaan awal di Tanah Melayu banyak mencontohi gerakan kebangkitan Islam di Turki. mereka akan dapat mengikuti dan menyesuaikan diri . Pada akhir abad ke-19. unsur-unsur gerakan kebangsaan di Mesir juga mempengaruhi gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. Pemerintah Mesir daripada keturunan Dinasti Muhammad Ali Pasha telah menggalakkan kemasukan Tamadun Barat ke negara itu. iaitu sebuah institusi pengajian Islam yang terkemuka. Pandangan ini kemudiannya berjaya mempengaruhi umat Islam di negara-negara lain di Timur Tengah. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dibawa masuk dari Perancis. Walau bagaimanapun. Seorang pemimpin penting gerakan pembaharuan Islam ialah Sheikh Muhammad Abduh (1849-1905). sesuatu tindakan harus diambil untuk menge lakkan orang Islam daripada terus ketinggalan dalam arus perubahan yang berlaku. Beliau menegaskan bahawa jika umat Islam berpandukan kepada al-Quran. seorang ulama dan Mufti Besar Mesir yang sangat dihormati. pengaruh Barat terutamanya kuasa British telah bertapak kuat di Mesir. Selain kegiatan nasionalisme di Turki. Penduduk di Mesir menentang perubahan yang diperkenalkan di negara itu. orang Perancis sendiri telah membantu dalam pembinaan Terusan Suez pada pertengahan abad ke-19. Sayid Jamaluddin al-Mghani (1838-97) juga seorang reformis Islam. Pelbagai bantu an dari luar.Islam di seluruh dunia di bawah seorang khalifah. Mereka bimbang kedudukan Islam akan terancam oleh budaya Barat. India danAsia Tenggara. Perkembangan itu tidak begitu disenangi oleh penduduk Mesir yang sebahagian besarnya beragama Islam.

Indonesia ialah negara jiran yang paling hampir dengan Tanah Melayu. Para pemimpin Islam di Tanah Melayu sangat tertarik kepada pemikiran Muhammad Abduh kerana keadaan di Tanah Melayu tidak banyak berbeza dengan apa yang berlaku di Mesir. Oleh itu. mereka berupaya mengatasi pelbagai masalah dalam masyarakat Islam yang sedang diancam oleh budaya Barat. iaitu bangsa Melayu. Para pelajar dari Tanah Melayu melihat perkembangan semangat kebangsaan di Mesir sungguh hebat. segala peristiwa yang berlaku di negara tersebut mudah tersebar ke negara-negara jirannya. Kedua. Semasa di Mesir. tulisantulisannya disiarkan dalam majalah yang dinamakan alManar. perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu juga dipengaruhi oleh gerakan politik yang berlaku di Indonesia. PENGARUH GERAKAN POLITIK DI INDONESIA Selain Timur Tengah. terdapat beberapa ciri . Pertama. Ini memberi mereka ilham untuk berjuang setelah kembali ke tanah air. Oleh itu. Terdapat tiga sebab utama mengapa perkembangan di Indonesia begitu kuat mempengaruhi gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. Di Mesir. Idea -idea Muhammad Abduh turut disebarkan di Tanah Melayu oleh bekas pelajar Melayu yang pernah menuntut di Timur Tengah seperti Sheikh Mohd Tahir bin Jalaluddin al-Azhari dan Sayid Sheikh bin Ahmad alRadi. Para pengikutnya sedar bahawa melalui kefahaman yang mendalam tentang agama Islam. Muhammad Abduh menulis banyak buku dan majalah bagi menyebarkan pandangannya. Usaha Muhammad Abduh telah membangkitkan kesedaran dan kecende rungan terhadap pengajian Islam. Karya-karya beliau tersebar di banyak tempat di serata dunia. Majalah tersebut diterbitkan dengan kerjasama pelajar dari Indonesia kerana mereka menganggap orang Melayu di Tanah Melayu dan Indonesia berasal daripada satu rumpun yang sarna. al-Quran perlu dikaji dan difahami dengan mendalam. Pandangan Muhammad Abduh yang disiar kan dalam majalah al-Manar menarik perhatian ramai di Tanah Melayu.kepada segala perubahan yang berlaku. para pelajar ini telah menerbitkan dua buah majalah yang diberi nama Seruan Azhar dan Pilihan Timur untuk memuatkan pandangan mereka.

iaitu mempu nyai tujuan yang sarna untuk membebaskan diri daripada belenggu penjajahan. Walaupun Sarekat Dagang Islam kemudiannya diharamkan oleh pihak Belanda. Indonesia di bawah kuasa Belanda. pada tahun 1909 sebuah pertubuhan berunsurkan ekonomi dan agama ditubuhkan untuk melindungi kepentingan pedagang tempatan. Kebangkitan kesedaran kebangsaan di Indonesia telah digerakkan oleh keadaan ekonomi yang tidak seimbang dan pengasingan sosial yang dilakukan terhadap rakyat tempatan oleh penjajah Belanda. rakyat tempatan tidak disediakan kemudahan pelajaran yang baik. Penubuhan Sarekat Dagang Islam mencerminkan satu tindak balas ke atas gerakan kebangkitan semula Islam dan perasaan anti-Cina kerana pertubuhan itu berjaya menjadikan Islam sebagai daya pengikat untuk menyaingi perusa haan batik Cina.persamaan antara kedua-dua buah negara. sebuah pertubuhan lain bernama Sarekat Islam ditubuhkan oleh Haji Agoes Salim dan Umar Said Tjokroaminoto. jika dibandingkan dengan rakyat tempatan. manakala Tanah Melayu di bawah penjajah British. Tujuan pertubuhan ini adalah untuk melindungi para peniaga Jawa dalam menghadapi ancaman dan saingan daripada para pedagang Cina. Antaranya. Sare kat Islam kemudiannya berkembang dengan pesat dan muncul sebagai sebuah parti politik yang kuat dengan sokongan seramai 800 000 . Seterusnya perasaan itu merebak hingga melibatkan pihak penjajah Belanda. iaitu kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi bahasa. tetapi tindakan tersebut tidak dapat menyekat perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pertubuhan ini lebih bercorak parti politik dan bertujuan memperbaiki taraf hidup orang Indonesia. di samping menguatkan kedudukan agama Islam. Perasaan anti-Cina semakin merebak dan melahirkan bebe rapa unsur permusuhan sosial sehingga membawa kepada kebangkitan anti -Cina di Surabaya dan Surakarta. adat resam dan agama. Pada tahun 1912. Rakyat Indonesia berasa tidak puas hati dengan pihak Belanda dalam banyak perkara. Susulan keadaan tersebut. Pertalian antara kedua-dua negara dieratkan lagi oleh ikatan hubungan serumpun. Pertubuhan itu dinamakan Sarekat Dagang Islam yang diasaskan oleh Raden Mas Tir toadisoeryo. peluang pekerjaan terbatas kepada golongan terpelajar tempatan dan faedah-faedah daripada pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penjajah Belanda dan pedagang Cina.

orang ahli. malah ada percubaan untuk meluaskan kegiatan dan menyebar pengaruh Sarekat Islam di luar Indonesia selepas Perang Dunia Pertama. Parti Nasional Indonesia (PNI) •Mempengaruhi para pelajar SITC. . usaha untuk meluaskan pengaruh Sarekat Islam di luar Indonesia memang ada. Jadual 10. Sebagai susulan nya. Ada kemungkinan beliau sedang berusaha meluaskan kegiatan Sarekat Islam di Terengganu melalui pertubuhan yang dipimpinnya. •Mendorong kepada penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM). Kebangkitan itu dilakukan oleh sebuah pertubuhan sulit yang dinamakan Sharikatul Islam. tiada bukti jelas untuk mengesahkan tindakan beliau. • Gagal mendapat sambutan kerana faham komunis berten tangan dengan agama Islam. Pertu buhan itu dipimpin oleh Sayid Muhammad yang berasal dari Johor. berlaku satu kebangkitan menentang British di Terengganu. tetapi sambutan yang diterima tidak menggalakkan. Pada tahun 1928. Pada tahun 1921. Parti Komunis Indonesia (PKI) •Menyebarkan fahaman komunis di kalangan orang Melayu. Pada umumnya.1: Pengaruh Indonesia terhadap kebangkitan kesedaran kebang saan di Tanah Melayu. Pengaruh Sarekat Islam tidak terbatas di Indonesia sahaja. •Percubaan menubuhkan cawangan di Terengganu oleh Sayid Muhammad. sebuah badan politik yang berasaskan agama Islam. Sarekat Dagang Islam Sarekat Islam • Menubuhkan cawangan di Johor oleh Haji Ibrahim Sidin. tetapi kurang mendapat sambutan. Walaupun begitu. tetapi tidak begitu berjaya. Haji Agoes Salim telah menulis sepucuk surat kepada seorang pemimpin dari Singapura bernama Haji Ibrahim bin Sidin memberitahunya jika beliau (Haji Ibrahim) berminat menu buhkan beberapa cawangan Sarekat Islam di Tanah Melayu. Haji Ibrahim pergi ke Johor untuk menubuhkan beberapa cawangan Sare kat Islam.

Singapura menjadi pusat kegiatan PKI di rantau Asia Tenggara. Badan dijangka akan menubuhkan cawangan di Pulau Pinang dan Batu Pahat (Khoo Kay Kim. di samping berusaha mempengaruhi orang Melayu tempatan menyertai per juangan komunis. Musso. Perkembangan tersebut membang kitkan perasaan anti-Belanda yang semakin merebak dan pada masa yang sarna. Alimin dikatakan singgah di Singapura dalam perjalanan beliau menghadiri satu mesyuarat di Canton. Djamaluddin Tamin dan Soebakat kerap mengunjungi Singapura dan Tanah Melayu untuk mengadakan rundingan berhubung satu pemberontakan yang dirancangkan di Indonesia. seorang tokoh utama PKI dan Tan Malaka. Walaupun kejayaannya agak terbatas. satu mesyuarat anggota Revolusi Sumatera diadakan di Singapura. Dalam tempoh beberapa tahun berikutnya. Tan Malaka dipercayai berada di Batu Pahat untuk mencari pengaruh dan pada 31 Ogos 1926. Walaupun tujuan kedatangan Alimin ke Singapura tidak jelas. Mesyuarat tersebut berjaya menubuhkan Sarekat Dagang Indonesia. idea-idea golongan kiri mula mempengaruhi gerakan nasionalisme Indonesia. Winanta. beberapa orang pemimpin PKI seperti Tan Malaka. Tuntutan untuk mencapai kemerdekaan semakin kuat dilaungkan. Pada tahun 1924. Boesdisoejitro. Tan Malaka dikatakan berusaha mendapat kan maklumat tentang golongan di kalangan penduduk di Tanah Melayu yang dianggap boleh dipengaruhi oleh komunis. tetapi beliau dikatakan berjaya mendapat sejumlah pengikut. 1973:113-7). Akhirnya. Sementara itu. tetapi beberapa percubaan telah dibuat untuk mengekalkan hubungan dengan kumpulankumpulan yang bersimpati dengan perjuangan PKI di Indo nesia. gerakan nasionalisme di Indonesia mula memperlihatkan tindakan militan kerana para nasionalis di negara itu tidak berpuas hati dengan tindak balas pemerintah Belanda. Pada tahun 1925. Sarekat Islam berjaya mendesak pemerintah Belanda memenuhi beberapa tuntutan mereka. rakyat tempatan dibenarkan mengambil bahagian dalam Dewan Rakyat Indonesia (Volksraad). Pada bulan Julai 1926. Beliau dikatakan pernah menyusun satu gerakan komunis di kalangan orang . anggota Parti Komunis Indonesia (PKI) yang ditubuhkan pada tahun 1920 sering kali melawat ke Tanah Melayu dan berusaha menyebar kan fahaman komunis di kalangan orang Melayu.Selepas tahun 1917. Antaranya. wakil Komintern (Communist International) bagi Asia Tenggara dan Australia. Antara pemimpin PKI yang memainkan peranan penting ialah Alimin.

1973:117). Beliau telah mendapat pendidikan awal di Honolulu. pimpinan Sukarno. tetapi usaha tersebut tidak begitu berjaya (Roff. perkembangan di Negara China juga mempengaruhi kesedar an kebangsaan di Tanah Melayu. 1994:222-4). Gerakan itu bertujuan untuk mengasaskan sebuah republik yang bercorak revolusi dan menggulingkan kerajaan Manchu. Dr. satu gerakan revolusi telah dimulakan di Negara China dengan diketuai oleh Dr.Melayu. seorang broker jemaah haji ke Makkah (Khoo Kay Kim. Sun Yat-sen telah lama terdedah kepada falsafah dan pemikiran Barat berdasarkan latar belakang pendidikannya. Pada tahun 1894. rumah seorang keturunan Jawa di Singapura telah digunakan sebagai alamat surat-menyurat anggota komunis Indonesia. pada tahun 1926. Pada tahun 1894. Usaha beliau mendapat . PERKEMBANGAN DI NEGARA CHINA DAN INDIA Selain Indonesia. Sun Yat-sen. terutamanya selepas penubuhan Parti Nasional Indonesia (PNI). Dr. Hong Kong berada di bawah pentadbiran British. Pada masa itu. sebelum itu. Kejayaan yang dicapai oleh kegiatan nasionalis Indonesia telah merangsangkan gerakan kebangsaan di Tanah Melayu untuk meneruskan perjuangan menentang penjajah British. Rumah tersebut dimiliki oleh Abdul Ghafar Abdul Rahman. Misal nya. ramai golongan muda di Indonesia sudah berjuang melalui tulisan tulisan mereka Indo-China gerakan sosial dan budaya untuk membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Malah. Hawaii sebelum melanjut kan pelajaran dalam bidang perubatan di Canton dan Hong Kong. tetapi mereka dibantu oleh anggota komunis Indonesia yang tinggal di Tanah Melayu. Pengikut komunis yang tiba dari Indonesia tidak mendapat bantuan daripada orang Melayu tempatan. Berbanding dengan pengaruh golongan komunis. Sun Yat-sen telah menubuhkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Hsing Chung Hui (Pertubuhan Kebangkitan China) di Hono lulu untuk mengumpulkan orang Cina di seberang laut bagi melancarkan pemberontakan. pengaruh golongan nasionalis di Indonesia tersebar dengan meluas di Tanah Melayu. Ini telah menimbulkan kesedaran beliau untuk melakukan sesuatu bagi mengubah nasib negaranya sendiri. Perkembangan di Indonesia dalam tempoh ini memberi kesan kepada golongan terpelajar di Tanah Melayu.

Gandhi kemudiannya menyusun semula Parti Kongres supaya perjuangan mereka lebih berkesan. tetapi sambutan yang diterima juga tidak menggalakkan. Pada bulan Mac 1885 Parti Kongres Kebangsaan India telah ditubuhkan oleh sekumpulan orang India terpelajar sebagai satu percubaan untuk mengerakkan semula orang India dari segi pemikiran. demokrasi dan sosialisme Beliau menyebarkan pemikirannya melalui akhbar rasmi Tung Ming Hui.sambutan yang dingin. Akhirnya. Di bawah pimpinan beliau. Sun Yat-sen tersebar luas di kalangan orang Cina. Dr. Di samping Negara China. Pada tahun 1905. Langkah-langkah yang diambil oleh nasionalis India kemudiannya dicontohi oleh nasionalis Asia yang lain. pergerakan itu disusun semula dan beliau membentuk sebuah pertubuhan lain yang dinamakan Tung Ming Hill (Pertubuhan Liga Bersama). iaitu Sun Min Chu 1 yang bermaksud nasionalisme. Singapura dan Tanah Melayu. pendirian kongres mula berubah menjadi antiBritish. Pada mulanya. Sun meng umumkan tiga prinsip rakyat yang menjadi teras menubuhkan sebuah republik. Kemudian pusat pertubuhan dipindahkan ke Hong Kong. Pemikiran Dr. Mereka memulakan langkah-langkah yang agak keras seperti mengadakan pemulauan (boycott) dan gerakan swadeshi. Beliau berjaya memupuk perasaan cinta kepada tanah air. belia melancarkan satu revolusi dan berjaya menjatuhkan kerajaan Manchu. termasuk di Tanah Melayu. perjuangan nasionalis di India turut menjadi dorongan kepada gerakan kebangsaan di Tanah Melayu. sosial dan politik. Pemimpin utama gerakan kebangsaan di India. akhlak. Walaupun pertubuhan ini bercorak sosial dan ekonomi. tetapi kerana sam butan dingin daripada pihak British. Parti Kongres muncul sebagai sebuah pertubuhan . iaitu menyeru pendu duk India supaya tidak membeli atau menggunakan barangan buatan England. Gerakan revolusioner yang diketuainya menarik minat ramai orang Cina di seberang laut sehingga membawa kepada penubuhan beberapa buah cawangan Tung Ming Hui di Amerika Syarikat. Orang Cina di Singapura melancarkan kempen mengutip wang untuk membiayai perjuangan beliau. tetapi perjuangannya cenderung kepada politik. Mahatma Gandhi ialah tokoh yang sangat dikagumi oleh para pemimpin nasionalis di Asia Tenggara. Ini membawa kepada penubuhan Republik China pada tahun 1911. iaitu Min Pao (Akhbar Rakyat). Kongres merupa kan sebuah organisasi bersifat sederhana yang proBritish.

mahkamah. Gandhi mengamalkan corak perjuangan yang disebut Satiyagraha. sekolah-sekolah dan maktab. Kejayaan Parti Kongres mendapatkan kemerdekaan India pada 15 Ogos 1947 mendorong nasionalis di Tanah Melayu bergiat lebih cergas untuk membebaskan negara daripada penjajah British. Perjuangan Gandhi telah memberi ilham dan dorongan kepada nasionalis di Tanah Melayu.politik yang kuat dan berpengaruh. iaitu beliau meminta rakyat India supay tidak bekerjasama dengan British. Strategi ini didapati sangat berkesan dalam melemahkan pentadbiran British. . tanpa menggunakan kekerasan. Antara langkah-langkah yang diambil termasuklah membuang semua gelaran keraja an. Tindakan itu dibuat secara pasif.maktab kerajaan. memulau dewan perundangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful