Sekolah Kebangsaan Shah Alam Jalan Dawai 16/2, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

BUKU REKOD KAWALAN KELAS 2010
TARIKH : ………………. Bil Masa Nama Guru Masuk Mata Pelajaran Ada HARI : ………………. Bilangan Murid Tiada Jum. Murid Semua Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

07.40 – 08.10 08.10 – 08.40 08.40 – 09.10 09.10 – 09.40 09.40 – 10.10 10.30 – 11.00 11.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 01.00 01.00 – 01.30
Tulis nama guru masuk. Tulis bilangan murid. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari.

Peringatan : 1 . 2. 3. 4.

Disemak : ……………………………

2. 2. PAS KELUAR disimpan oleh guru-guru. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. Salahlaku disiplin hendaklah dilaporkan kepada Guru Disiplin/GPK HEM. Buku ini adalah untuk mempastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas. Ketua/Penolong Ketua Kelas dibenarkan mengambilnya dari pejabat dan memulangkannya semula pada waktu akhir. 6. . 4. Sekiranya guru tidak masuk kelas. 5. Tulis nama guru masuk. Di luar kelas salah laku murid dicatat dalam Buku Log Pengawas. Tujuan 1. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. Peringatan : 1 . Guru-guru matapelajaran dikehendaki mencatat salah laku murid dalam Buku Rekod Kawalan Kelas. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari. Rekod disiplin (Buku Rekod Kawalan Kelas) adalah dokumen penting.Buku Rekod Kawalan Kelas (BRKK) Setiap kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. 3. Murid-murid tidak boleh keluar kelas melainkan dengan PAS KELUAR. murid boleh meminta kebenaran guru yang berada di dalam kelas sebelah. 4. masa dan jumlah pelajar hadir pada masa mereka mengajar. 3. Tulis bilangan murid. BRKK disimpan di pejabat. Penggunaan PAS KELUAR hendaklah dikuatkuasakan.

BUKU REKOD KAWALAN KELAS TAHUN 2010 .SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM.SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful