Sekolah Kebangsaan Shah Alam Jalan Dawai 16/2, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

BUKU REKOD KAWALAN KELAS 2010
TARIKH : ………………. Bil Masa Nama Guru Masuk Mata Pelajaran Ada HARI : ………………. Bilangan Murid Tiada Jum. Murid Semua Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

07.40 – 08.10 08.10 – 08.40 08.40 – 09.10 09.10 – 09.40 09.40 – 10.10 10.30 – 11.00 11.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 01.00 01.00 – 01.30
Tulis nama guru masuk. Tulis bilangan murid. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari.

Peringatan : 1 . 2. 3. 4.

Disemak : ……………………………

Penggunaan PAS KELUAR hendaklah dikuatkuasakan. PAS KELUAR disimpan oleh guru-guru. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari. Salahlaku disiplin hendaklah dilaporkan kepada Guru Disiplin/GPK HEM. 2. Rekod disiplin (Buku Rekod Kawalan Kelas) adalah dokumen penting. Peringatan : 1 . Ketua/Penolong Ketua Kelas dibenarkan mengambilnya dari pejabat dan memulangkannya semula pada waktu akhir. 4. 2. Sekiranya guru tidak masuk kelas. Buku ini adalah untuk mempastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas. Guru-guru matapelajaran dikehendaki mencatat salah laku murid dalam Buku Rekod Kawalan Kelas. 4. Tulis bilangan murid. Di luar kelas salah laku murid dicatat dalam Buku Log Pengawas. Tujuan 1. masa dan jumlah pelajar hadir pada masa mereka mengajar. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. 5. BRKK disimpan di pejabat. . Tulis nama guru masuk. 6. Murid-murid tidak boleh keluar kelas melainkan dengan PAS KELUAR. 3. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. murid boleh meminta kebenaran guru yang berada di dalam kelas sebelah.Buku Rekod Kawalan Kelas (BRKK) Setiap kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. 3.

SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM. BUKU REKOD KAWALAN KELAS TAHUN 2010 .SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful