Sekolah Kebangsaan Shah Alam Jalan Dawai 16/2, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

BUKU REKOD KAWALAN KELAS 2010
TARIKH : ………………. Bil Masa Nama Guru Masuk Mata Pelajaran Ada HARI : ………………. Bilangan Murid Tiada Jum. Murid Semua Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

07.40 – 08.10 08.10 – 08.40 08.40 – 09.10 09.10 – 09.40 09.40 – 10.10 10.30 – 11.00 11.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 01.00 01.00 – 01.30
Tulis nama guru masuk. Tulis bilangan murid. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari.

Peringatan : 1 . 2. 3. 4.

Disemak : ……………………………

Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. Rekod disiplin (Buku Rekod Kawalan Kelas) adalah dokumen penting. Tulis bilangan murid. Sekiranya guru tidak masuk kelas. Tulis nama guru masuk. Buku ini adalah untuk mempastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas. 6. murid boleh meminta kebenaran guru yang berada di dalam kelas sebelah. . Guru-guru matapelajaran dikehendaki mencatat salah laku murid dalam Buku Rekod Kawalan Kelas. 5. 2. 4.Buku Rekod Kawalan Kelas (BRKK) Setiap kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. 3. Ketua/Penolong Ketua Kelas dibenarkan mengambilnya dari pejabat dan memulangkannya semula pada waktu akhir. 2. BRKK disimpan di pejabat. masa dan jumlah pelajar hadir pada masa mereka mengajar. 4. PAS KELUAR disimpan oleh guru-guru. Penggunaan PAS KELUAR hendaklah dikuatkuasakan. Murid-murid tidak boleh keluar kelas melainkan dengan PAS KELUAR. 3. Salahlaku disiplin hendaklah dilaporkan kepada Guru Disiplin/GPK HEM. Di luar kelas salah laku murid dicatat dalam Buku Log Pengawas. Peringatan : 1 . Tujuan 1.

SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM.SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2. BUKU REKOD KAWALAN KELAS TAHUN 2010 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.