P. 1
CUTI PNS

CUTI PNS

|Views: 602|Likes:
Published by Wildan ArNet

More info:

Published by: Wildan ArNet on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

CUTI PNS

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.      Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti adalah hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Untuk mendapatkan cuti, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. JENIS-JENIS CUTI PNS : CUTI TAHUNAN Ketentuan Mengajukan Cuti Tahunan : PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun secara terus menerus; Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja; Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari; Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan; Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan; PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

-

-

-

-

CUTI BESAR Ketentuan Mengajukan Cuti Besar : PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus dengan lama waktu 3 bulan (termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan); Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi tasa cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;

Diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dapat ditambah untuk paling lama 6(enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. b. Selama menjalankan cuti besar.- Dapat digunakan PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama. PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. CUTI KARENA ALASAN PENTING Ketentuan Mengajukan Cuti Karena Alasan Penting : Setiap PNS berhak atas cuti karena alasan penting dimana alasan penting tersebut hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point a dan b. d. Catatan : a. harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. CUTI BERSALIN Ketentuan Mengajukan Cuti Bersalin (bagi PNS wanita) : Untuk persalinan anak pertama dan kedua (dimana persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS). apabila kepentingan dinas mendesak. c. Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh. Lamanya cuti bersalin : 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan. Untuk persalinan anak ketiga dst. Sakit > 14 hari : surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dari Dokter (yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan). Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada point c. CUTI SAKIT Ketentuan Mengajukan Cuti Sakit : Sakit 1 s/d 2 hari : surat izin persetujuan dari atasan (paling tidak secara tertulis maupun melalui pesan perantaraan orang lain). Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya. Dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2(dua) tahun. PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya. Sakit 2 s/d 14 hari : surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dari Dokter (baik dokter pemerintah maupun swasta). - - - PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak mendapatkan cuti paling lama 1 ½ bulan dengan syarat surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan dari Dokter / Bidan. - - . maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya Karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. diberikan cuti diluar tanggungan Negara.

Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden. Khusus bagi CLTN untuk persalinan. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir. CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA Ketentuan Mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) : Cuti di Luar Tanggungan Negara bukan hak PNS. anak. b. CLTN dapat diberikan paling lama 3 tahun. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. bapak. oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (semisal untuk mengikuti suami yang bertugas keluar negeri).- - Cuti karena alasan : ibu. adik. - - a. PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut. Apabila tidak ada lowongan. dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya. maka pimpinan instansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain. a. istri/suami. Melangsungkan pernikahan yang pertama. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point sebelumnya meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu. c. maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban : Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas. mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi. Selama menjalankan cuti. kakak. berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Permintaan CLTN tidak dapat ditolak. Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus. atau dengan kata lain. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya. Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan. b. . Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya.

Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara. Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN. PENDELEGASIAN WEWENANG  Sekertaris Daerah Kabupaten Probolinggo : Pejabat Eselon II & Setingkat.  Kepala BKD Kabupaten Probolinggo : cuti sakit yang lebih dari 14 hari. 3. 2. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. 7. Camat & Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. cuti besar & cuti diluar tanggungan Negara) kepada Pejabat Eselon III kebawah di lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Sekertaris Dewan. cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara) kepada Pejabat Eselon III kebawah di lingkungan SKPD masing-masing. maka: o Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.  Kepala Badan. o Apabila penempatan yang dimaskud tidak mungkin maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Asisten Administrasi Sekertariat Daerah Kabupaten Probolinggo : (kecuali cuti sakit yang lebih dari 14 hari. PROSEDUR PELAYANAN . Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Syarat-syarat Mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara 1. d. o Apabila tidak ada lowongan. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara. Kepala Dinas. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. e. dan cuti diluar tanggungan Negara untuk Eselon III kebawah di lingkungan Pemkab Probolinggo. 5. Kepala Kantor. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil. cuti besar. maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepalan Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara. 6. Kepala Kantor. Camat dan Lurah : (kecuali cuti sakit yang lebih dari 14 hari. 4.c.

Cuti Besar / Ibadah Haji o Permohonan dari Yang bersangkutan dan mengetahui Kepala SKPD o Foto copy KARPEG o Foto copy SK terakhir o DP-3 tahun terakhir o Foto copy ONH o Surat Pengantar dari SKPD o Semua rangkap 2 (dua) Download Blanko Cuti Besar / Ibadah Haji Staf Download Blanko Cuti Besar / Ibadah Haji Kepala Dinas 3. Pengajuan dilakukan 3 Minggu sebelum cuti.    Surat izin persetujuan dari atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan cuti. dan untuk pemotongan cuti bersama untuk cuti tahunan hanya berlaku 1 kali pada tahun berjalan pengambilan cuti. WAKTU 1 minggu (Apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat). Cuti Tahunan o Surat Pengantar dari SKPD o Permohonan dari Yang bersangkutan o Foto copy SK terakhir o Foto copy SK jabatan o Foto copy KTP o Semua rangkap 2 (dua) Download Blanko Cuti Tahunan Staf Download Blanko Cuti Tahunan Kepala Satker / Camat 2. cuti alasan penting. PERSYARATAN CUTI PNS 1. & cuti bersalin. kecuali cuti sakit. melampirkan surat keterangan dari Dokter atau Bidan. Untuk cuti sakit dan cuti bersalin. Cuti Sakit o Surat Pengantar dari SKPD o Permohonan dari Yang bersangkutan o Foto copy SK terakhir o Foto copy SK jabatan o Foto copy KTP o Surat Keterangan dari Dokter o Semua rangkap 2 (dua) Download Blanko Cuti Sakit Staf Download Blanko Cuti Sakit Kepala Satker / Camat . PNS berhak cuti tahunan 1 kali dalam 1 tahun.

Cuti Bersalin o Surat Pengantar dari SKPD o Permohonan dari Yang bersangkutan o Foto copy SK terakhir o Foto copy SK jabatan o Foto copy KTP o Surat Keterangan Melahirkan / Kehamilan dari Dokter / BIdan o Semua rangkap 2 (dua) Download Blanko Cuti Bersalin 5. Cuti Karena Alasan Penting o Surat Pengantar dari SKPD o Permohonan dari Yang bersangkutan o Foto copy SK terakhir o Foto copy SK jabatan o Foto copy KTP o Semua rangkap 2 (dua) Download Blanko Cuti Karena Alasan Penting Staf Download Blanko Cuti Karena Alasan Penting Kepala Satker / Camat .4. Cuti Diluar Tanggungan Negara o Permohonan dari Yang bersangkutan dan mengetahui Kepala SKPD o Foto copy KARPEG o Foto copy SK terakhir o DP-3 tahun terakhir o Surat Pengantar dari SKPD o Semua rangkap 2 (dua) Download Blanko Cuti Diluar Tanggungan Negara Staf Download Blanko Cuti Diluar Tanggungan Negara Kepala Satker / Camat 6.

.5!$-07./!$ &39:5078. /909.3/2.3.79.3-078.30.380/02.. &39:5078..3.:.503.25.340.3.803.30/:.3.3:3.3.3..:9.7.3-:.9.3503:  &%#$ 09039:.303..3/..3!0393 $09.0.703.303.3...2.3203.7 -03.35039390780-:903/.20.09..3-:.380-0:2/.39. /2. !$.80..703.8.2/.2..3 !0.39:.8.3-078.3./.:39:.20207:.5078.2..3.3:9..3203..2.9..703.. 5078.3.7 503.3.:.35079.7.007$5.2.9.350393/2.3:9.203. .3:9.3 -.35079.8.:98.3203072.8.3503:  &%#$!% 09039:.3-078.:9-078.3/507:..3.3507.8.-03..5079./89 /-07.93.3808:/.3!$.37:5./. .-.5078.39.:9-078.8.503.3.33.9:.802-:/.!$.:9/:.3-07..38.3.8.203.5.3.803.3:9078.3..3 $0.98.3:9./.8 0..8:/.3203072..3.3.

3-: -.5. 897. :9...8.703.

3202-07..3//. .-20././..203072.3/8.380-0:2% -07.3389.9./.3..3 .2.3.3.3!$/03.3:3. .0:. -:..2.3203.547.-.9/5075.503./.9.:7..07.3.3::2.5../:3.3-079:.39070-/.33.705.3.8 .7. 8090./-0-.-..9:7. 050.-..8.05.9/-07.7202-07039..5.9. - !$.3.33..35079.39:8.:98090.9079:805.5.3/03.3503:  &%&#%&# 09039:..9507809::.3:39:050393.80:7.383/:3.7..9.-82.305.-.3 2. 03025.443..40!0.8.340!708/03 .:.:9/9039:.2..-007.38:3.3:9.%:39:5078.7%.8.349.390.5.!$ !253.:!$.-07:9 .8:.9.34439:/03.3..380-.9/.3 :3/.2.8.3/3.3:9.203.3.9:90780-:9/.3%9/.3-078.547.-9:507239.350393:39:2025075.302:/.35.5.3.3-078.3:9.3.3503025.302-.3/.9.3 %-070.!253.3.9.3.3..3.:9/:.3 :7.305.3%/-0-...:..:/94. 8028.39/.3-078.3 203:7:909039:. 202-079.:: 203/.5. !$.3 8007...389.3 .3.-.: :8:8-.2543980-0:23.3507:3/.!$ !$.5.8.9/.203. % :9/:.9.:9 !$.3 .3 .-:.3/.:203.350393/.357-./.3-07./. - 5.0:.9..3.30./-07039.9.:39:203:98:..:380.5.9/.5.38.-. .3/702-.3:3..383/:3.303..35073.7.7%.5253.30...203072.-.503.39/..9.-./:3.3/./:3.-.350393.389..3.2.9/84047.3389.3.443.3/03.3 $0.380-.-:. /:.3/780.5. %..79./.35.3 -07.383/:..547.390..8.3-0703.9./.33.203.3/. !07239.3/.05.3.33.:3 /.:7.3/909.907:8 20307:8 %/.8.3.3/2.:3.7 !$.3503025.3-0703.20.3/..7. $.70. !253.3.8008.3.2 . .9 80-..3.3203.8.3 :7.3472.9/94.3.3389.8047.-..2.. 5./..-.3%9/.8.3. 203/.3202-07.7.././.3.9.3..7./.390.3203072.9./.3-0703.7.33.35075.3!0.73007 %0.3.2033.9. 2079:.33..9/8 $0..3 .32033.7:8203:7:8.:/03.3/03..320250707.3389.9203.8://.:.7.3$!0.3/.7 .3.!$ 4080-.7.349./..:9:39:5. !07239.3%9/.3.30.8008.2.05.../ .3203:7:9507.3 09039:.3.3.9: 0.8 .9.3%/.5.3./.3.9 .703..907.05.380:7.705.-.9/-07.-:.3:9/:.8.33.3. .5.3.2 ..7.203.3202-07.3.3.3%.3!$90780-:9 2.383/:20.3 .5. /5079:3.:2033.5./.547.:09039:.383/:.2./.9507809::.3%./.:9 !0792-.-.203.34050.80:.8.33.7!$.3..9. :39:02:33.3:3..-07.7.3/.3203/08.9 /.9.3-07.

3./. 05.8 05.:9/:.7.5.3 /7 02-.3/9025..7 .33. 2.3:3. 9.380-.7..2.:9 /:.3 0.3.. !$ ..3.:9 /:.9.3!020739..7.5.3 57-.  $0./ 3:3. 389.3 .!0.9 /5075..30-/./3:3.. 389..-.903!74-434.30- /. 5253.-007. 0.907:8 20307:8 .98043 $093.9: 9.9.-./.7.3./-07039.3 /:.7.80:7.2..:3. .9: -:.79.3./..7. / .3.3 .07.7..9 .3:9.05.38.203072.!$  !$ .:3  ...3 -078.2.3:9.-.9: ..7/.:.30.30-/./.3 0. 4 5.9 /-07.3 /.-8 2.903..7..8.2.390.3 389. 9/..3.30.203072. /5079:3. .2:332.3.7.3.3 -078.007$5.3..7.07.3 9/.7 . /. /.79.:380.3 203/08.7 .33.  :9/:.7.3:3..547.. 07.39/.3 808:/.:39:80430-.-!74-434  !# $&#!  .350393:39:2025075.3:3.3 :7... 2.30..07.2.3/../3:3.9./.5.3 4 5.-:5.:9/:.3 /03.:9-08.3-07.:.8. 05.7./.7.:  !$ $0079.:9 /:.903!74-434 88903/23897.79.3 . 2.7.3.33./03..-:5.3 50393 /.5. 203.:98.38 3/:3.3 8.3 5. %/.3.  !0..9:7.8./.9 :7.38 3/:3.:9/:.3.3$0079..05.3 80-.7.9.. 05.8.8. -07.3 /9025.79.7 /. 203.3507809::.:./.8:/9/.9/-07.:9-078.3.9.3 0.3:3. 203.7 9.3/2.8.3/03.302-.3!02.9 05.30.9/.3:9. . 9.-:5.9.:98.7 ..703.3:3. 9/..3 203/.-.2.83 2..:9/:.3 :3/.3-078./.3203:7:9507.3 2.503025.70.79. .-.30.3 $0079.903!74-434 0..30.780.!$.83 05. 00-.3 9/.443.980430-.980-.3.547.-.3947 .3 05.3 /7 02-.3.  $0.3%90780-:99/..78.547.3$!2./ .-:5.38 .. /5079:3.3947 .903!74-434!0..3:3.3 /-07039.3 20.7../..3 .30.7.30. 8.7 .3:9:..!0./.9.7.. 9.:9-08.!0.9 8.. .. 8090.389. .503.7..2./3:3.:9 8.3:3.20207:.8.8.007$5  !$ .33. 203.503./.8.3050.-8 2..!$  $.2.203.9.3/.2.7 9.79.3507:3/..3:3.3:3.:9 /:.7.79.30.3 .7%. 050.3.7.703.3. 4 5.70.:98.3.903!74-434 05.3:3.3:7.9 80430-. 8090.5078. 443. 20.:9 /:.7 9..3 20.8$0079.3.9.305.380-0:2/..-.3. 05.2.-.35.3 0 $0./.3 .:9-08.8.-:5.:39:02:33.3..2.3472..7.3:39:5.3.07.3.5.3:3. . -:.

-.!0.33:80-0:2.:/.90907.:98.:3 0. 434.3.:9.3..3.3-078.$:7.45$907.7$! 4 !072443.3.9.:9 &39:.9.3/.:3.3 4 494.3202-07.3503.:9-078.3/./.:3.7.45$.:3.3.:9  %& 23: 5.2.3.9/.:9-078.:98.45%! 4 $02:.:3 -07.3$9.3 !$-07.34:9%.9.3 20.29.3:9.9.5 /:./.:3.1 434.5..350.7/.7.3/..:99.:39:.7 4 494..3.-07.:.3:39:5024943.257./9025.:.9.9.9 !#$#%&%!$  :9%.34:9%.3 4 494.3-0703.7.907.:9 !03.74907.-././.$.3.:3.3./.9!03.3/..38:3/.305.:.:99.-.350393 .3 4 $:7.8.3.3-0703.:9 -078.38:7.93507809::.9 .3 /.2-..-.:.3-07.8.39.

2.9  :908.7..

7.9!03.39.3-078.45$907.$! 4 494. 434.3/.7 4 494.320309.7.7 4 ! 9.3.45 4 $:7.:3907.34:908. 4 !072443..:05.7/.5 /:.-.7$! 4 $02:./..3/.3:9.45#! 4 494./.7.

$9.1 434.34:908.7./.-../.

7/./.7.34:9$.74907 4 $02:.8  :9$.-.3:9.45%! 4 $:7.3..9 4 $:7.3/.9.7$! 4 !072443.7 4 494./.3/.45$907...3 4 494.9!03.90907. 434.1 434.45$.7.9$9.39.05.-.3-078./.905.3 4 494.3.$.907.34:9$.5 /:.3.

9 .2..

45$.7/.7.3-078.3/.45$907.3 4 494.90907.9.3:9.39.-.7 4 494.3 4 $:7.30.3 4 494.7.45%! 4 $:7.3.7$! 4 !072443.9!03.3. :9078.

3/.2.0.74907.

907.3.7.7.3  :9:.30.3:3.3:3.3/.7/.39.05.3:3.7%././.7.7 4 $:7.7 4 ! 9.7%.:05. 4 !072443.34:9:.7.320309.$! 4 494.3/.3-078./.5 /:.3 4 $02:. 434.7$! 4 $02:.30./.34:9:.9!03.30..7. 434.45$907.45#! 4 494.3.:3907.34:9078.$9.1 434.7%.$.7.5 /:..3:9.

$.7.9  :9.45$.45%! 4 $02:.3 4 494.5 /:.703.7/.2..45$907.3!0393$9.7$! 4 !072443.3!039305.907...703.3/.3:9.3.8.3!0393 4 $:7.34:9.703./.9!03.7 4 494.9.3 4 494.8.-.. 434.1 434..3-078.34:9./.7.8.39.

9  .2..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->