Semangat Kejiranan

Marcapada ini, rata-rata kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota metropolitan lebih
bersifat nafsi ataupun individualistic. Semangat kejiranan dan altruism dalam kalangan warga
Malaysia mulai sirna. Paradigma ini sering menjadi polemik utama dan meniti di bibir ke bibir
rakyat. Siapakah yang harus dipersalahkan? Nescaya, sebelum nasi sudah menjadi bubur,
langkah-langkah pragmatic perlu diambil bagi menyuburkan semangat kejiranan dalam institusi
masyarakat Malaysia kembali.
Pertama, pihak kerajaan boleh menjalankan kempen-kempen bersesuaian di peringkat
kebangsaan. Modus operandi utama kempen ini dijalankan adalah untuk menanam sifat
perpaduan dan bersatu padu dalam kalangan rakyat. Tamsilannya, proklamasi Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Seri Najib Tun Razak iaitu 1Malaysia sangat menekankan semangat perpaduan
antara semua kaum di Malaysia. Sinergi dan usahasama sebeginilah yang wajar diambil contoh
dan diaplikasikan dalam institusi masyarakat bagi mencetuskan semangat kejiranan yang utuh.
Bak kata pepatah, “ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semua”. Justeru, kempen-kempen
anjuran kerajaan ini amat vital bagi menyemai semangat kejiranan.
Selain itu, pihak kerajaan juga boleh melaksanakan program-program yang melibatkan
semua kaum di setiap peringkat daerah, negeri mahupun kebangsaan. Hal ini demikian kerana
punca utama kelunturan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat bertitik tolak daripada
kurangnya semangat perpaduan. Maka, dengan adanya pengimplimentasian program seperti
“Rumah Terbuka Kebangsaan” bagi setiap sambutan perayaan, rakyat dapat diterapkan dengan
nilai hormat-menghormati dan sayang-menyayangi antara satu sama lain, ibarat kata pepatah,
“serumpun bagai serai, seikat bagai sirih, sedencing bagai besi”. Hal ini dikuatkan lagi dengan
kajian dari Universiti Sains Malaysia, menunjukkan keberhasilan penganjuran program “Rumah
Terbuka Kebangsaan” dalam mewujudkan institusi kejiranan yang kukuh di sembilan buah
kawasan perumahan di sekitar negara. Jelaslah, usaha kerajaan ini amat sesuai bagi memupuk
semangat kejiranan dalam kalangan warga Malaysia.
Di samping itu, pihak media turut memainkan peranan penting dalam menyemarakkan
semangat kejiranan. Sarwajagat mengetahui, media merangkumi media cetak dan media
elektronik. Sehubungan dengan itu, pelbagai kaedah boleh diusahakan bagi menyuburkan
semangat kejiranan. Media cetak misalnya boleh memaparkan artikel-artikel mengenai
kepentingan semangat kejiranan manakala media elektronik pula boleh menyiarkan dokumentari
dan rancangan yang menarik dan menekankan peri pentingnya semangat kejiranan. Usaha
Majalah 3 yang menyiarkan “Colours of Malaysian”, sebuah dokumentari mengenai semangat
kejiranan dan perpaduan di Malaysia wajar disokong. Justeru, semangat “hati gajah sama
dilapah, hati kuman sama dicecah” ini wajar kita tonjolkan melalui media massa.
Seterusnya, persatuan-persatuan penduduk juga perlu peka akan masalah ini. Bagi
memupuk semangat kejiranan semula, persatuan ini seperti Rukun Tetangga perlu berbincang
dan bersepakat melaksanakan program bersesuaian demi kemaslahatan penduduk. Sebagai
contoh, kegiatan rewang dan Hari Keluarga dapat dianjurkan bagi merapatkan hubungan
silaturahim antara penduduk. “Sepakat membawa berkat,” begitulah kata-kata filsuf silam.
Malahan, menurut laporan majalah The Times di Australia, kegiatan gotong-royong yang

demi melahirkan masyarakat yang bersatu padu. semua pihak perlu berganding bahu ke arah itu. . Pengiktirafan sebegini menunjukkan bahawa perpaduan yang dijana melalui aktiviti kemasyarakatan sememangnya merupakan jalan yang terbaik bagi memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Justeru. hasil kajian Jabatan Perpaduan Malaysia menunjukkan sikap mementingkan diri merupakan factor utama kelunturan semangat kejiranan. kita memerlukan bahan yang benar-benar berkualiti bagi hasil yang memberangsangkan. Dalam mencipta satu resipi makanan misalnya. Nescaya. ingatlah. Kita memerlukan unit masyarakat yang syumul dan mahukan perubahan. Namun. Secara tuntasnya. sesebuah organisasi masyarakat itu perlu bersedia melakukan anjakan paradigma demi kebaikan bersama. kerjasama dan sinergi yang ampuh antara ahli masyarakat amat diperlukan bagi memanifestasikan sebuah komuniti yang bersatu. Malah. Janganlah menjadi seperti “enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. Kenanglah kembali perjuangan tokoh-tokoh patriot negara. Lantaran itulah. Jika mereka boleh lakukan. segala usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat tidak boleh dicapai dalam masa yang singkat. “tiada gunung yang tidak dapat didaki. tanyalah minda. tiada lurah yang tidak dapat dituruni”. Begitu juga dengan semangat kejiranan yang ingin dibentuk. Akhir sekali. masyarakat sendiri perlu mempunyai kesedaran untuk berubah. kenapa kita tidak? Tepuk dada.diamalkan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di dunia.

mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. masyarakat dan negara. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi cirri-ciri asasi seorang ahli keluarga. Berdasarkan FPK. Kedua-dua tujuan selaras. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan. Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama." Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dekenali sebagai FPK. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi. berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada."Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. berakhlak mulia. berakhlak mulia. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu. Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu. FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Dengan adanya FPK. dan berbakti. nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. meluas kepada masyarakat dan negara. bertanggungjawab. .

Sumber : 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957-2007) -Penerbit USM. 2007 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful