PERJANJIAN SEWA KEDAI

PERJANJIAN ini dibuat pada ______________________________________________
DIANTARA__________________________________(No.K/P____________________)
Yang beralamat di _______________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Penyewa”)

DAN

Saya __________________________________________(No. K/P________________)
Yang beralamat di ________________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Tuan Punya kedai”)

BAHAWASANYA saya _____________________________bersetuju untuk menyewa rumah beralamat
________________________________________________________

Bersetuju dengan harga sewa rumah sebanyak RM___________sebulan. Bayaran bulanan hendaklah
dibuat pada _________________pada setiap bulan ke dalam akaun BANK ISLAM (no akaun)

Bersama ini juga disertakan syarat-syarat tambahan adalah seperti berikut:

................ 6............ kedai hendaklah dalam keadaan baik dan notis keluar hendaklah diberikan 2 bulan sebelum penyewa keluar........... No K/P:.............. Nama:..............1.......... Tidak dibenar memelihara sebarang binatang peliharaan....... saya ______________________________telah bersetuju untuk menyewa rumah yang beralamat seperti di atas dan saya memahami segala syarat-syarat seperti yang dinytakan di atas..... 2...................... No K/P:... 8.......................... Penyewa hendaklah menyelesaikan sebarang pertelingkahan dengan jiran secara aman serta bertanggungjawab.. BAHAWANYA................ Nama:. Apabila surat keluar atau menamatkan kontrak.. Deposit sewa kedai sebanyak RM 700 sebulan selama 2 bulan.... Tandatangan Penyewa: Tandatangan Tuan Rumah: .... Notis sebulan untuk keluar dari rumah 4....... ................ Jika menggantung bingkai gambar. 7...... 5........ dinding hendaklah dibuat lubang menggunakan drill penebuk dan dimasukkan wallpluck.......... Kedai hendaklah dijaga sepenuhnya oleh penyewa.... ............... Deposit elektrik sebanyak RM 300 sebulan selama 2 bulan 3...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful