PERJANJIAN SEWA KEDAI

PERJANJIAN ini dibuat pada ______________________________________________
DIANTARA__________________________________(No.K/P____________________)
Yang beralamat di _______________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Penyewa”)

DAN

Saya __________________________________________(No. K/P________________)
Yang beralamat di ________________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Tuan Punya kedai”)

BAHAWASANYA saya _____________________________bersetuju untuk menyewa rumah beralamat
________________________________________________________

Bersetuju dengan harga sewa rumah sebanyak RM___________sebulan. Bayaran bulanan hendaklah
dibuat pada _________________pada setiap bulan ke dalam akaun BANK ISLAM (no akaun)

Bersama ini juga disertakan syarat-syarat tambahan adalah seperti berikut:

.... ...... Nama:......................... Nama:.... 2.. 6................................... Tandatangan Penyewa: Tandatangan Tuan Rumah: ............ BAHAWANYA............... No K/P:.. Deposit sewa kedai sebanyak RM 700 sebulan selama 2 bulan.. Kedai hendaklah dijaga sepenuhnya oleh penyewa...........1............. Apabila surat keluar atau menamatkan kontrak........... . saya ______________________________telah bersetuju untuk menyewa rumah yang beralamat seperti di atas dan saya memahami segala syarat-syarat seperti yang dinytakan di atas. 8..................... Jika menggantung bingkai gambar......... Tidak dibenar memelihara sebarang binatang peliharaan........ 7.......... Deposit elektrik sebanyak RM 300 sebulan selama 2 bulan 3..... dinding hendaklah dibuat lubang menggunakan drill penebuk dan dimasukkan wallpluck.... Penyewa hendaklah menyelesaikan sebarang pertelingkahan dengan jiran secara aman serta bertanggungjawab....... No K/P:....... kedai hendaklah dalam keadaan baik dan notis keluar hendaklah diberikan 2 bulan sebelum penyewa keluar............. 5................. Notis sebulan untuk keluar dari rumah 4..