PERJANJIAN SEWA KEDAI

PERJANJIAN ini dibuat pada ______________________________________________
DIANTARA__________________________________(No.K/P____________________)
Yang beralamat di _______________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Penyewa”)

DAN

Saya __________________________________________(No. K/P________________)
Yang beralamat di ________________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Tuan Punya kedai”)

BAHAWASANYA saya _____________________________bersetuju untuk menyewa rumah beralamat
________________________________________________________

Bersetuju dengan harga sewa rumah sebanyak RM___________sebulan. Bayaran bulanan hendaklah
dibuat pada _________________pada setiap bulan ke dalam akaun BANK ISLAM (no akaun)

Bersama ini juga disertakan syarat-syarat tambahan adalah seperti berikut:

...... Notis sebulan untuk keluar dari rumah 4..... BAHAWANYA..... kedai hendaklah dalam keadaan baik dan notis keluar hendaklah diberikan 2 bulan sebelum penyewa keluar..... Kedai hendaklah dijaga sepenuhnya oleh penyewa..... saya ______________________________telah bersetuju untuk menyewa rumah yang beralamat seperti di atas dan saya memahami segala syarat-syarat seperti yang dinytakan di atas..... ... Apabila surat keluar atau menamatkan kontrak... Nama:...1............ Tandatangan Penyewa: Tandatangan Tuan Rumah: ..... 7. Deposit sewa kedai sebanyak RM 700 sebulan selama 2 bulan. dinding hendaklah dibuat lubang menggunakan drill penebuk dan dimasukkan wallpluck........ Deposit elektrik sebanyak RM 300 sebulan selama 2 bulan 3....... 8.............................................. Jika menggantung bingkai gambar.............. Penyewa hendaklah menyelesaikan sebarang pertelingkahan dengan jiran secara aman serta bertanggungjawab.... Tidak dibenar memelihara sebarang binatang peliharaan.......................... 2.............. . No K/P:............. 6..... 5............. No K/P:....................... Nama:..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful