PERJANJIAN SEWA KEDAI

PERJANJIAN ini dibuat pada ______________________________________________
DIANTARA__________________________________(No.K/P____________________)
Yang beralamat di _______________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Penyewa”)

DAN

Saya __________________________________________(No. K/P________________)
Yang beralamat di ________________________________________________________

(Kemudian ini dinamakan “Tuan Punya kedai”)

BAHAWASANYA saya _____________________________bersetuju untuk menyewa rumah beralamat
________________________________________________________

Bersetuju dengan harga sewa rumah sebanyak RM___________sebulan. Bayaran bulanan hendaklah
dibuat pada _________________pada setiap bulan ke dalam akaun BANK ISLAM (no akaun)

Bersama ini juga disertakan syarat-syarat tambahan adalah seperti berikut:

..... saya ______________________________telah bersetuju untuk menyewa rumah yang beralamat seperti di atas dan saya memahami segala syarat-syarat seperti yang dinytakan di atas............... No K/P:...................... kedai hendaklah dalam keadaan baik dan notis keluar hendaklah diberikan 2 bulan sebelum penyewa keluar........ Kedai hendaklah dijaga sepenuhnya oleh penyewa... BAHAWANYA..... Nama:. 2.... ....... 5..................... Deposit elektrik sebanyak RM 300 sebulan selama 2 bulan 3..................... Notis sebulan untuk keluar dari rumah 4....... 7......1.. Tidak dibenar memelihara sebarang binatang peliharaan...... Tandatangan Penyewa: Tandatangan Tuan Rumah: ... Nama:........... Deposit sewa kedai sebanyak RM 700 sebulan selama 2 bulan... . 8........... dinding hendaklah dibuat lubang menggunakan drill penebuk dan dimasukkan wallpluck................................ Jika menggantung bingkai gambar............. No K/P:............. Penyewa hendaklah menyelesaikan sebarang pertelingkahan dengan jiran secara aman serta bertanggungjawab............... 6.......... Apabila surat keluar atau menamatkan kontrak..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful