P. 1
E2001 Teknologi Elektrik 2 UNIT0

E2001 Teknologi Elektrik 2 UNIT0

|Views: 233|Likes:
Published by semi2542

More info:

Published by: semi2542 on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL

E2001
TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
Muhammad Arid Bin Abdulahim (PKK) Chin Ken Leong (PKK) Herman Bin J. Premus (PKK) Grace Jennifer Philip (PKK)

BIODATA PENULIS MODUL E2001 TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
: MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Dip. Kej Elek. (Kuasa) UTM : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN

JAWATAN

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN

JAWATAN

: CHIN KEN LEONG : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : chinkenleong @hotmail.com : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perhubungan) (POLISAS) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN JAWATAN

: HERMAN BIN J.PREMUS : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : hjp_gttr@hotmail.com : Diploma Kejuruteraan Elektronik (PKB) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN JAWATAN

: GRACE JENNIFER PHILIP : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : gracejp@hotmail.com : Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan (Teknologi maklumat) (UTM) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

RENUNGAN HARTA TERHUKUM SEDANGKAN ILMU MENGHUKUN HARTA AKAN HABIS BILA DIBELANJAKAN SEDANGKAN ILMU JIKA DIBERIKAN MAKA IA AKAN BERTAMBAH .

Juga teman-teman yang telah memberikan sumbangan sama ada idea ataupun maklumat yang tidak terjangkau bagi kami. Sekian. Meskipun kami telah mnyempurnakan modul ini. PENULIS MODUL PENSYARAH POLITEKNIK KOTA KINABALU . Buku-buku tersebut sepertimana yang telah kami lampirkan bersamasama modul ini. Sebenarnya penulisan modul ini adalah bertujuan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik-Politeknik Malaysia. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan pencapaian yang memuaskan dalam subjek ini. Kami berharap teman-teman pensyarah dapat memberikan pandangan jika terdapat ketika sempurnnaan itu sama ada dari segi isi kandungan mahupun persembahan dalam penulisan ini. namun demikian kami masih merasakan ianya banyak kekurangan yang mungkin. Kami berharap modul ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kami juga berterima kasih kepada urusetia yang telah membimbing dalam penulisan ini. Sebenarnya maklumat yang terkandung dalam penulisan ini sebenarnya telah kami ceduk dari pelbagai buku rujukan yang mempunyai hubungkait dalam subjek ini. kerana keterbatasan ilmu yang kami miliki. Berhubung dengan pengajaran pensyarah akan dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih teratur dan berkesan kepada pelajarnya.PRAKATA DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIH Alhamdulillah kami panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya dapatlah kami menyempurnakan penulisan modul Teknologi Elektrik 2 ini seperti mana yang dikehendaki. Bagi proses pembelajaran dengan perpandukan kepada modul pelajar mudah untuk mempelajari subjek ini pada dan dapat menarik minat mereka untuk terus mempelajari modul ini.

SISTEM PENDAWAIAN F. SISTEM TIGA FASA B. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G. PENGAGIHAN D. PENCAWANG E. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 7 8 5 6 UNIT 9 . PENGHANTARAN C. TAJUK A.E2001: TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 GRID KURIKULUM Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia .

1 8. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 7 : SISTEM PENDAWAIAN 7.4 Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan 9.A.3 Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan 9. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 8 : PERLINDUNGAN PENDAWAIAN 8. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 9 : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 9. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: Konfigurasi System Tiga Fasa B. PENGHANTARAN UNIT 2: Penghantaran Talian Pendek C.5 Kaedah Mengesan Kerosakan .2 Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. PENGAGIHAN UNIT 3: Asas Pengagihan D.1 Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian 7.2 Kaedah-Kaedah Pemasangan 7.2 Pengkutuban pengubah E.4 Pepasangan Sementara F.2 Pemeriksaan Penglihatan 9.3 Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak 7.1 Pengubah tiga fasa 6.1 Pemeriksaan Dan Pengujian 9. PENCAWANG UNIT 4 : UNIT 5 : UNIT 6 : Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah 6.

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit . 6. 5. 4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus Setiap pembelajaran AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara Aktif untuk menguji kefahaman anda . objektif am dan khusus dinyatakan . Pada permulaan unit . Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. Anda perlu ikuti Dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . . Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . 2. INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalanSoalan yang dikemukakan dalam aktiviti .unit dan halaman E 2001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 3. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri .

arus dan kuasa serta sistem bintang dan delta bagi sistem tiga fasa. pencawang utama dan pencawang pengagihan serta susunan busbar. memperbaiki voltan dan kecekapan.e. peralatan-peralatan pencawang. ♦ Mempelajari dan memahami bahagian-bahagian utama penjana AT prinsip kendalian penjana AT. ♦ Mempelajari dan memahami teori pengendalian pengubah sebenar.PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 2 yang mengikuti kursus sijil/diploma di jabatan kejuruteraan Elektrik. sederhana dan panjang dalam sistem penghantran talian. ♦ Mempelajari dan memahami prinsip penjana AU. domestik dan industri dalam sistem pengagihan. balikan motor AT dan ciri-ciri lengkuk motor AT. Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. sambungan penjana konsep d. bentuk sambungan xxx pengubah tiga fasa dan kaedah penentuan pengutuban pengubah. OBJEKTIF AM Di akhir modul ini. ♦ Mempelajari dan memahami susunan sistem penghantaran AU serta prinsip aliran kuasa dan pengaturan talian pendek. pelajar-pelajar akan dapat: ♦ Mempelajari dan memahami penjanaan voltan. ♦ Mempelajari dan memahami kaedah-kaedah kawalan motor dan penglilitan motor. binaan kabel penghantaran bawah tanah. ♦ Mempelajari dan memahami jenisi-jenis sumber tenaga dan jenis-jenis stesen penjanaan.g. PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus dalam modul E1001: Teknologi Elektrik 1. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit ke arah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. . ♦ Mempelajari dan memahami jenis dan peranan pencawang. ♦ Mempelajari dan memahami prinsip mereka bentuk dan binaan penebat taburan voltan dalam penghantaran penebat. serta motor aruhan tiga fasa dan kendalian motor segerak.

Second Edition 3. Elements of Power System Analysis William D.P Gupta.G Francis 8. Hanif 7. Worked Examples In Electrical Power A. Fifth Edition 5. Pepasangan Elektrik Terjemahan T. Trird Edition Revised 2. Kertas geraf. 3. Power System Analysis Arthur R.PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1.M Weedy. Teknologi Elektrik Abdul Samad B. Electrical technology hughes 10. Electrical Installotion T.G Francis (English Version) 9. Alat-alat geometri. Bergen 6. 2. Automatic Control System Benjamin C. Stevenson 4. Electric Power System B. BUKU RUJUKAN 1. Kalkulator.Kuo. Nota-nota dan manual dari Sistem Janaelektrik TNB/SESB .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saya faham pada idea yang disampaikan. B. Cara persembahan idea adalah menarik. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. Penggunaan modul ini menarik minat saya. Arahan : Tandakan √ pada ruangan skor yang dipilih. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. SKALA 2 3 1 4 1 2 3 4 . Pendaftaran: ____________ : ____________________________________ Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian 4 3 2 1 Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju anda.SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________ Nama Pelajar : _______________________ Kursus No. Gaya penulisan menarik. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya.

1 Melakar serta melabelkan rajah garistunggal sistem tiga fasa 3.6 Menakrifkan pengaturan per unit sebagai : (Vsn – Vm)/Vm 2. Vm.7 Mentakrifkan kecekapan penghantaran 2.10 Menyatakan kesan-kesan voltan ke atas kecekapan penghantaran 2. ASAS PENGAGIHAN 3.2 Menyatakan bahawa satu talian mempunyai rintangan siri dan kearuhan 2.4 Melakar rajah fasa untuk satu talian pendek menggunakan beban pada angkadar kuasa mengekor 2. R dan X 2.1 Mentakrif talian pendek 2.3 Melukiskan sambungan dan gambarajah vektor/fasa 1.11 Menjelaskan prinsip rekabentuk dan binaan penebat 2.5 Menggunakan formula P = /3V1IL Kos0 untuk mengira jumlah kuasa bagi sistem 3 fasa B. PENGHANTARAN BAB 2 PENGHANTARAN TALIAN PENDEK 2.12 Menjelaskan teori taburan voltan dalam satu rangkaian penebat serta nyatakan bagaimana kecekapan rangkaian boleh diperbaiki C.SUKATAN PELAJARAN A.5 Mentakrifkan perkataan ‘pengaturan’ sebagai ‘peningkatan voltan pada hujung penerima talian beban ditinggalkan. I.e tiga fasa 1.2 Menerangkan dengan ringkas penjanaan d. SISTEM TIGA FASA BAB 1 KONFIGURASI SISTEM TIGA FASA 1.2 Mentakrifka satu penyuap sebagai satu litar membawa kuasa dari satu titik ke satu titik yang lain dalam litar . PENGAGIHAN BAB 3.4 Menetukan voltan dan arus fasa serta voltan dan arus talian bagi sistem delta dan bintang 1.g.1 Menyenaraikan kebaikan sistem 3-fasa dibandingkan dengan sistem 1-fasa 1. dengan nilai voltan hujung penghataran adalah tetap’ 2.3 Melakar rajah litar untuk satu talian pendek dan melabelkan Vsn.9 Menerangkan prinsip aliran kuasa dan pengaturan talian sederhana dan panjang 2.8 Menunjukkan satu contoh pengiraan mudah bagi per unit dan kecekapan penghantaran 2.

6 Menerangkan kelebihan dan kekurangan sistem AU berbanding AT 3.4 Melakar gambarajah susunatur sistem pembumian untuk sebuah pencawang agihan (voltan rendah 11kV/415V) PUNGUBAH TIGA FASA 6.5 5.1 Menyenaraikan semua faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian .2 Menyenaraikan peralatan pencawang dan menyatakan fungsinya 4.3 Melakar dan melabelkan satu litar untuk jenis pencawang utama 33kV/11kV yang membekalkan satu gelung tutup.2 5.3. PENCAWANG BAB 4.8 BAB 6.4 Menerangkan dengan lakaran penyuap dan susunan pengagihan jejarian.4 5.1 5. PENCAWANG PENGHANTARAN 4. BAB 5. SISTEM PENDAWAIAN BAB 8. delta-star dan delta-delta. PENCAWANG PENGAGIHAN Mengenalpasti peranan pencawang pengagihan Melakar dan melabelkan rajah litar satu pencawang pengagihan 11kV/415V membekalkan satu sistem gelang Membincangkan kelebihan dan kekurangan pencawang di luar dan di dalam bangunan dari segi harga.2 mengenalpasti simbol pengkutuban BAB 7. kebisingan dan gangguan Menyenaraikan jenis-jenis susunan basbar tunggal.3 Mentakrifkan pengagihan sebagai satu litar membawa tenaga kepada pengguna-pengguna 3. 5.1 Mengenalpasti jenis-jenis sambungan sistem piawai yang digunakan dalam sistem bekalan kuasa seperti star-star.1 menggariskan tatacara bagi menjalankan ujian piawai untuk menentukan kekutuban tambah dan tolak 7.5 Membincangkan kelebhan dan kekurangan jejarian dan gelang dari segi kos dan kesesuaian bekalan 3. FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENDAWAIAN 8.4 Melakarkan rajah garis tunggal setiap sistem dalam 5.1 Mengenalpasti perana pencawang 4. gelang dan rangkaian mudah 3.8 Menerangkan sistem pengagihan domestik dan industri D. pedua dan gelang Membincangkan kendalian setiap sistem dalam 5.3 5.6 5.7 5. PENGKUTUBAN PENGUBAH 7.4 Membincangkan secara ringkas kelebihan dan kekurangan tiap-tiap satu dalam 5. E. star-delta.7 Menerangkan binaan kabel penghantaran kabel bawah tanah 3. selari.

2 Menyatakan keperluan kepada peranti-peranti perlindungan arus lebihan/pintas 12. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN PERLINDUNGAN ARUS LEBIHAN/PINTAS 12.2 Menerangkan pemilihan saiz konduit.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 10. KAEDAH-KAEDAH PEMASANGAN 9.2 Menyenaraiakan jenis pendwaian yang sesuai 10.2 Menerangkan jenis-jenis pembumian 13.4 Menerangkan maksud elektrod bumi 13. BAB 12.7 Menerangkan kaedah-kaedah perlindungan selain pembumian BAB 13.2 Menyenaraikan tempat yang lazim digunakan 11.6 Menerangkan maksud pembumian pelindung 13.8.5 Menerangkan maksud galangan gelung rosak ke bumi 13. dari .1 Mentakrifkan pemasangan sementara 11.3 Mmenerangakan binaan dan operasi peranti perlindungan fius dan pemutus litar PERLINDUNGAN PEMBUMIAN 13. SISTEM PENDAWAIAN KAWASAN PERTANIAN DAN TAPAK PEMBINAAN 10.3 Memberi contoh-contoh jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunan 8.3 Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil 10.1 Mengenalpasti faktor-faktor yang membawa kepada keadaan arus lebihan/pintas 12.1 Menerangkan jenis kabel yang sesuai bagi tempat tersebut 10.4 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 11.2 Menerangkan sebab-sebab pemilihan tersebut dibuat 8.3 Menyenaraiakan peraturan IEE yang berkaitan F.4 Menerangkan kelebihan dan kelemahan setiap jenis sistem pendawaian BAB 9.1 Menerangkan kepentingan sistem pembumian 13.3 Menerangkan maksud pengalir perlindungan 13. PEPASANGAN SEMENTARA 11. sesalur dan salur 9.1 Menerangkan kaedah-kaedah memasang kabel mengikut jenis sistem pendawaian 9.

1 Mmenerangkan punca kerosakan 18.1 Menyatakan perlunya pemeriksaan dan pengujian 14. BAB 14.1 Menerangkan tujuan pemeriksaan penglihatan ke atas pemasangan 15.2 Menamakan alat-alat pengukur yang digunakan bagi setiap ujian 17.1 Menerangkan pentingnya dijalanan ujian mengikut turutan 16.G. BAB 16.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 15.2 Menerangkan tempoh masa yang perlu diperiksa 14.4 Menyatakan peraturan IEE yang Berkaitan SEBAB-SEBAB UJIAN DIJALANKAN MENGIKUT TURUTAN 16.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan PEMERIKSAAN PENGLIHATAN 15.2 Menjelaskan jenis-jenis ujian yang digunakan bagi setiap ujian 16.2 Mmenerangkan langkah-langkah mengesan kerosakan 18.3 Menjelaskan langkah-Langkah yang perlu diambil sebelum ujian dijalankan 17.5 Menyatakan keputusan yang sepatutnya bagi setiap ujian 17.2 Menyatakan perkara-perkara yang perlu diperiksa 15. BAB 17.1 Menyatakan ujian setiap ujian dijalankan 17. KAEDAH-KAEDAH UJIAN YANG DIJALANKAN 17.4 Menerangkan cara-cara menjalankan ujian 17.6 Menyatakan Peraturan IEE yang berkaitan BAB 18. KAEDAH MENGESAN KEROSAKAN 18.3 Menerangkan cara membaiki kerosakan 18.4 Menerangkan cara untuk mengelakkan kerosakan . PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAGI PEMASANGAN 14.3 Menjelaskan tindakan yang perlu diambil ke atas pemasangan yang idak Mematuhi syarat semasa ujian pemeriksaan 15.

Dump area: Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 5 6 UNIT 7 . SISTEM TIGA FASA B. TAJUK A. PENGAGIHAN D. PENGHANTARAN C. PENCAWANG E. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G. SISTEM PENDAWAIAN F.

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 7: BAB 14 BAB 15 BAB 16 BAB 17 BAB 18 Pemeriksaan Dan Pengujian Pemeriksaan Penglihatan Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan Kaedah Mengesan Kerosakan . PENGHANTARAN UNIT 2: BAB 2 Penghantaran Talian Pendek C. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: BAB 1 Konfigurasi System Tiga Fasa B. PENGAGIHAN UNIT 3: BAB 3 Asas Pengagihan D. PENCAWANG UNIT 4: BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah tiga fasa Pengkutuban pengubah E. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 5: BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11 Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian Kaedah-Kaedah Pemasangan Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak Pepasangan Sementara F.A. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 6: BAB 12 BAB 13 Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G.

10.unit dan halaman E 2001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 9. Anda perlu ikuti Dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalanSoalan yang dikemukakan dalam aktiviti . Pada permulaan unit . 11. Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 7. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam MAKLUMBALAS KEPADA setiap unit . 12. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. . 8. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus Setiap pembelajaran AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara Aktif untuk menguji kefahaman anda . PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri . objektif am dan khusus dinyatakan .

.

& Cont. Elect. Eng.NAMA : MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM ALAMAT: Jabatan Kej. Jalan Vokasional. Peti Surat 527. 88856 Kota Kinabalu. (Kuasa) UTM JAWATAN : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK BIODATA PENULIS MODUL Muhammad Arid bin Abdulahim BSc.Ed(UTM) .)(UTM) M. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu.(Ins. Sabah. Kej Elek. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Dip. Sabah TELEFON : 088-301298 E-MAIL : KELULUSAN : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej.

Kej Elek. (Kuasa) UTM Deg. Kej Elek. (Kuasa) POLISAS GRACE JENNIFER PHILIP (PKK) . (Perhubungan) POLISAS Deg. Elect. Elektrik (Pengalatan & Kawalan) ITTHO M. Elect. edu (Teknikal) ITTHO HERMAN BIN J.Premus Dip. Kej. Elektrik (Pengalatan & Kawalan) ITTHO M.PREMUS (PKK) Dip. Sc. Kej Elek. Kej.com CIN KEN LEONG (PKK) Dip. Eng Grace Jennifer Philip Dip. Eng (UTM) gracejp@hotmail.Herman bin J. Sc. edu (Teknikal) ITTHO MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM (PKK) Dip.

objektif am dan khusus dinyatakan . 14. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . Kej Elek. Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . 5. . 6. Serta Pendidikan (Teknologi Maklumat) ITTHO PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 13. . Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam aktiviti .unit dan halaman E 1001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 15. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri . 16. Pada permulaan unit . Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama .Dip. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.

PENCAWANG E. PENGAGIHAN D. SISTEM PENDAWAIAN F. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 7 8 5 6 UNIT 9 . SISTEM TIGA FASA B. PENGHANTARAN C. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G.E2001: TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 GRID KURIKULUM Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . TAJUK A.

PENGAGIHAN UNIT 3: Asas Pengagihan D. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: Konfigurasi System Tiga Fasa B. PENGHANTARAN UNIT 2: Penghantaran Talian Pendek C. PENCAWANG UNIT 4 : UNIT 5 : UNIT 6 : UNIT 7 : Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah tiga fasa Pengkutuban pengubah E. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 12 : UNIT 13 : Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 14 : UNIT 15 : UNIT 16 : UNIT 17 : UNIT 18 : Pemeriksaan Dan Pengujian Pemeriksaan Penglihatan Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan Kaedah Mengesan Kerosakan .A. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 8 : UNIT 9 : UNIT 10 : UNIT 11 : Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian Kaedah-Kaedah Pemasangan Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak Pepasangan Sementara F.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->