P. 1
E2001 Teknologi Elektrik 2 UNIT0

E2001 Teknologi Elektrik 2 UNIT0

|Views: 235|Likes:
Published by semi2542

More info:

Published by: semi2542 on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL

E2001
TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
Muhammad Arid Bin Abdulahim (PKK) Chin Ken Leong (PKK) Herman Bin J. Premus (PKK) Grace Jennifer Philip (PKK)

BIODATA PENULIS MODUL E2001 TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
: MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Dip. Kej Elek. (Kuasa) UTM : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN

JAWATAN

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN

JAWATAN

: CHIN KEN LEONG : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : chinkenleong @hotmail.com : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perhubungan) (POLISAS) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN JAWATAN

: HERMAN BIN J.PREMUS : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : hjp_gttr@hotmail.com : Diploma Kejuruteraan Elektronik (PKB) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN JAWATAN

: GRACE JENNIFER PHILIP : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : gracejp@hotmail.com : Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan (Teknologi maklumat) (UTM) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

RENUNGAN HARTA TERHUKUM SEDANGKAN ILMU MENGHUKUN HARTA AKAN HABIS BILA DIBELANJAKAN SEDANGKAN ILMU JIKA DIBERIKAN MAKA IA AKAN BERTAMBAH .

PRAKATA DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIH Alhamdulillah kami panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya dapatlah kami menyempurnakan penulisan modul Teknologi Elektrik 2 ini seperti mana yang dikehendaki. Buku-buku tersebut sepertimana yang telah kami lampirkan bersamasama modul ini. Sebenarnya maklumat yang terkandung dalam penulisan ini sebenarnya telah kami ceduk dari pelbagai buku rujukan yang mempunyai hubungkait dalam subjek ini. Sebenarnya penulisan modul ini adalah bertujuan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik-Politeknik Malaysia. Kami berharap teman-teman pensyarah dapat memberikan pandangan jika terdapat ketika sempurnnaan itu sama ada dari segi isi kandungan mahupun persembahan dalam penulisan ini. kerana keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kami berharap modul ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Bagi proses pembelajaran dengan perpandukan kepada modul pelajar mudah untuk mempelajari subjek ini pada dan dapat menarik minat mereka untuk terus mempelajari modul ini. namun demikian kami masih merasakan ianya banyak kekurangan yang mungkin. Juga teman-teman yang telah memberikan sumbangan sama ada idea ataupun maklumat yang tidak terjangkau bagi kami. Sekian. PENULIS MODUL PENSYARAH POLITEKNIK KOTA KINABALU . Kami juga berterima kasih kepada urusetia yang telah membimbing dalam penulisan ini. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan pencapaian yang memuaskan dalam subjek ini. Berhubung dengan pengajaran pensyarah akan dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih teratur dan berkesan kepada pelajarnya. Meskipun kami telah mnyempurnakan modul ini.

E2001: TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 GRID KURIKULUM Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . SISTEM PENDAWAIAN F. PENGAGIHAN D. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 7 8 5 6 UNIT 9 . SISTEM TIGA FASA B. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G. PENCAWANG E. TAJUK A. PENGHANTARAN C.

4 Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan 9.2 Pemeriksaan Penglihatan 9. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 8 : PERLINDUNGAN PENDAWAIAN 8.1 Pemeriksaan Dan Pengujian 9.1 8.4 Pepasangan Sementara F. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 7 : SISTEM PENDAWAIAN 7.2 Pengkutuban pengubah E. PENGAGIHAN UNIT 3: Asas Pengagihan D.1 Pengubah tiga fasa 6.2 Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: Konfigurasi System Tiga Fasa B.3 Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan 9.1 Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian 7. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 9 : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 9. PENCAWANG UNIT 4 : UNIT 5 : UNIT 6 : Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah 6.A.3 Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak 7. PENGHANTARAN UNIT 2: Penghantaran Talian Pendek C.5 Kaedah Mengesan Kerosakan .2 Kaedah-Kaedah Pemasangan 7.

INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalanSoalan yang dikemukakan dalam aktiviti . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit . Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . 2. . Anda perlu ikuti Dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . objektif am dan khusus dinyatakan . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus Setiap pembelajaran AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara Aktif untuk menguji kefahaman anda . MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri . 4. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek.unit dan halaman E 2001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 3. 6. 5. Pada permulaan unit .

OBJEKTIF AM Di akhir modul ini.g. bentuk sambungan xxx pengubah tiga fasa dan kaedah penentuan pengutuban pengubah. ♦ Mempelajari dan memahami kaedah-kaedah kawalan motor dan penglilitan motor. pencawang utama dan pencawang pengagihan serta susunan busbar. arus dan kuasa serta sistem bintang dan delta bagi sistem tiga fasa. balikan motor AT dan ciri-ciri lengkuk motor AT. serta motor aruhan tiga fasa dan kendalian motor segerak.PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 2 yang mengikuti kursus sijil/diploma di jabatan kejuruteraan Elektrik. sederhana dan panjang dalam sistem penghantran talian. ♦ Mempelajari dan memahami susunan sistem penghantaran AU serta prinsip aliran kuasa dan pengaturan talian pendek. ♦ Mempelajari dan memahami prinsip penjana AU. memperbaiki voltan dan kecekapan.e. . pelajar-pelajar akan dapat: ♦ Mempelajari dan memahami penjanaan voltan. ♦ Mempelajari dan memahami jenis dan peranan pencawang. binaan kabel penghantaran bawah tanah. sambungan penjana konsep d. ♦ Mempelajari dan memahami bahagian-bahagian utama penjana AT prinsip kendalian penjana AT. PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus dalam modul E1001: Teknologi Elektrik 1. peralatan-peralatan pencawang. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit ke arah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. domestik dan industri dalam sistem pengagihan. ♦ Mempelajari dan memahami teori pengendalian pengubah sebenar. ♦ Mempelajari dan memahami prinsip mereka bentuk dan binaan penebat taburan voltan dalam penghantaran penebat. ♦ Mempelajari dan memahami jenisi-jenis sumber tenaga dan jenis-jenis stesen penjanaan.

Kalkulator.M Weedy. Teknologi Elektrik Abdul Samad B. Electric Power System B.P Gupta. Second Edition 3. Fifth Edition 5. Nota-nota dan manual dari Sistem Janaelektrik TNB/SESB . 3. BUKU RUJUKAN 1. Bergen 6. Elements of Power System Analysis William D. Pepasangan Elektrik Terjemahan T.G Francis 8.PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. Electrical Installotion T.G Francis (English Version) 9.Kuo. Alat-alat geometri. Trird Edition Revised 2. Stevenson 4. Kertas geraf. 2. Hanif 7. Worked Examples In Electrical Power A. Automatic Control System Benjamin C. Power System Analysis Arthur R. Electrical technology hughes 10.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Penggunaan modul ini menarik minat saya. Pendaftaran: ____________ : ____________________________________ Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian 4 3 2 1 Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju anda. SKALA 2 3 1 4 1 2 3 4 . Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Arahan : Tandakan √ pada ruangan skor yang dipilih.SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________ Nama Pelajar : _______________________ Kursus No. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. B. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Cara persembahan idea adalah menarik. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya faham pada idea yang disampaikan. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. Gaya penulisan menarik. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri.

2 Menyatakan bahawa satu talian mempunyai rintangan siri dan kearuhan 2.10 Menyatakan kesan-kesan voltan ke atas kecekapan penghantaran 2.8 Menunjukkan satu contoh pengiraan mudah bagi per unit dan kecekapan penghantaran 2.SUKATAN PELAJARAN A.4 Melakar rajah fasa untuk satu talian pendek menggunakan beban pada angkadar kuasa mengekor 2.5 Menggunakan formula P = /3V1IL Kos0 untuk mengira jumlah kuasa bagi sistem 3 fasa B.1 Menyenaraikan kebaikan sistem 3-fasa dibandingkan dengan sistem 1-fasa 1.2 Menerangkan dengan ringkas penjanaan d.12 Menjelaskan teori taburan voltan dalam satu rangkaian penebat serta nyatakan bagaimana kecekapan rangkaian boleh diperbaiki C.5 Mentakrifkan perkataan ‘pengaturan’ sebagai ‘peningkatan voltan pada hujung penerima talian beban ditinggalkan.1 Mentakrif talian pendek 2.3 Melakar rajah litar untuk satu talian pendek dan melabelkan Vsn.3 Melukiskan sambungan dan gambarajah vektor/fasa 1.2 Mentakrifka satu penyuap sebagai satu litar membawa kuasa dari satu titik ke satu titik yang lain dalam litar . PENGAGIHAN BAB 3. I. PENGHANTARAN BAB 2 PENGHANTARAN TALIAN PENDEK 2. R dan X 2.g.9 Menerangkan prinsip aliran kuasa dan pengaturan talian sederhana dan panjang 2. ASAS PENGAGIHAN 3. dengan nilai voltan hujung penghataran adalah tetap’ 2.e tiga fasa 1.6 Menakrifkan pengaturan per unit sebagai : (Vsn – Vm)/Vm 2.7 Mentakrifkan kecekapan penghantaran 2.1 Melakar serta melabelkan rajah garistunggal sistem tiga fasa 3.4 Menetukan voltan dan arus fasa serta voltan dan arus talian bagi sistem delta dan bintang 1. Vm.11 Menjelaskan prinsip rekabentuk dan binaan penebat 2. SISTEM TIGA FASA BAB 1 KONFIGURASI SISTEM TIGA FASA 1.

PENCAWANG BAB 4.7 5.3. star-delta.2 Menyenaraikan peralatan pencawang dan menyatakan fungsinya 4. PENCAWANG PENGHANTARAN 4. gelang dan rangkaian mudah 3.1 menggariskan tatacara bagi menjalankan ujian piawai untuk menentukan kekutuban tambah dan tolak 7.4 Melakar gambarajah susunatur sistem pembumian untuk sebuah pencawang agihan (voltan rendah 11kV/415V) PUNGUBAH TIGA FASA 6.1 Menyenaraikan semua faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian . PENCAWANG PENGAGIHAN Mengenalpasti peranan pencawang pengagihan Melakar dan melabelkan rajah litar satu pencawang pengagihan 11kV/415V membekalkan satu sistem gelang Membincangkan kelebihan dan kekurangan pencawang di luar dan di dalam bangunan dari segi harga.3 5.1 Mengenalpasti jenis-jenis sambungan sistem piawai yang digunakan dalam sistem bekalan kuasa seperti star-star.4 Menerangkan dengan lakaran penyuap dan susunan pengagihan jejarian.5 5.4 Membincangkan secara ringkas kelebihan dan kekurangan tiap-tiap satu dalam 5.7 Menerangkan binaan kabel penghantaran kabel bawah tanah 3.8 Menerangkan sistem pengagihan domestik dan industri D.2 mengenalpasti simbol pengkutuban BAB 7. kebisingan dan gangguan Menyenaraikan jenis-jenis susunan basbar tunggal.3 Melakar dan melabelkan satu litar untuk jenis pencawang utama 33kV/11kV yang membekalkan satu gelung tutup.8 BAB 6. delta-star dan delta-delta. pedua dan gelang Membincangkan kendalian setiap sistem dalam 5. E.5 Membincangkan kelebhan dan kekurangan jejarian dan gelang dari segi kos dan kesesuaian bekalan 3.4 Melakarkan rajah garis tunggal setiap sistem dalam 5.6 Menerangkan kelebihan dan kekurangan sistem AU berbanding AT 3. SISTEM PENDAWAIAN BAB 8. BAB 5.3 Mentakrifkan pengagihan sebagai satu litar membawa tenaga kepada pengguna-pengguna 3.2 5. selari. 5.1 Mengenalpasti perana pencawang 4.6 5.1 5. FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENDAWAIAN 8.4 5. PENGKUTUBAN PENGUBAH 7.

PERLINDUNGAN PENDAWAIAN PERLINDUNGAN ARUS LEBIHAN/PINTAS 12.5 Menerangkan maksud galangan gelung rosak ke bumi 13.7 Menerangkan kaedah-kaedah perlindungan selain pembumian BAB 13.2 Menyenaraikan tempat yang lazim digunakan 11. SISTEM PENDAWAIAN KAWASAN PERTANIAN DAN TAPAK PEMBINAAN 10.3 Mmenerangakan binaan dan operasi peranti perlindungan fius dan pemutus litar PERLINDUNGAN PEMBUMIAN 13. sesalur dan salur 9.4 Menerangkan kelebihan dan kelemahan setiap jenis sistem pendawaian BAB 9.2 Menyenaraiakan jenis pendwaian yang sesuai 10.8.2 Menerangkan pemilihan saiz konduit.3 Menerangkan maksud pengalir perlindungan 13.4 Menerangkan maksud elektrod bumi 13. PEPASANGAN SEMENTARA 11.1 Mengenalpasti faktor-faktor yang membawa kepada keadaan arus lebihan/pintas 12.1 Menerangkan jenis kabel yang sesuai bagi tempat tersebut 10.6 Menerangkan maksud pembumian pelindung 13.3 Memberi contoh-contoh jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunan 8.4 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 11.2 Menyatakan keperluan kepada peranti-peranti perlindungan arus lebihan/pintas 12. dari .3 Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil 10. BAB 12.1 Mentakrifkan pemasangan sementara 11.1 Menerangkan kaedah-kaedah memasang kabel mengikut jenis sistem pendawaian 9. KAEDAH-KAEDAH PEMASANGAN 9.1 Menerangkan kepentingan sistem pembumian 13.3 Menyenaraiakan peraturan IEE yang berkaitan F.2 Menerangkan jenis-jenis pembumian 13.2 Menerangkan sebab-sebab pemilihan tersebut dibuat 8.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 10.

G.1 Menyatakan ujian setiap ujian dijalankan 17.2 Menamakan alat-alat pengukur yang digunakan bagi setiap ujian 17.4 Menerangkan cara-cara menjalankan ujian 17.3 Menjelaskan tindakan yang perlu diambil ke atas pemasangan yang idak Mematuhi syarat semasa ujian pemeriksaan 15. KAEDAH-KAEDAH UJIAN YANG DIJALANKAN 17.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan PEMERIKSAAN PENGLIHATAN 15.2 Menyatakan perkara-perkara yang perlu diperiksa 15.3 Menjelaskan langkah-Langkah yang perlu diambil sebelum ujian dijalankan 17.5 Menyatakan keputusan yang sepatutnya bagi setiap ujian 17.2 Mmenerangkan langkah-langkah mengesan kerosakan 18.4 Menyatakan peraturan IEE yang Berkaitan SEBAB-SEBAB UJIAN DIJALANKAN MENGIKUT TURUTAN 16. BAB 14. BAB 16.3 Menerangkan cara membaiki kerosakan 18. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAGI PEMASANGAN 14.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 15. BAB 17.2 Menjelaskan jenis-jenis ujian yang digunakan bagi setiap ujian 16. KAEDAH MENGESAN KEROSAKAN 18.1 Menyatakan perlunya pemeriksaan dan pengujian 14.1 Menerangkan tujuan pemeriksaan penglihatan ke atas pemasangan 15.2 Menerangkan tempoh masa yang perlu diperiksa 14.1 Menerangkan pentingnya dijalanan ujian mengikut turutan 16.1 Mmenerangkan punca kerosakan 18.4 Menerangkan cara untuk mengelakkan kerosakan .6 Menyatakan Peraturan IEE yang berkaitan BAB 18.

TAJUK A. PENCAWANG E. PENGHANTARAN C. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G. SISTEM PENDAWAIAN F. SISTEM TIGA FASA B. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 5 6 UNIT 7 . PENGAGIHAN D.Dump area: Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia .

SISTEM PENDAWAIAN UNIT 5: BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11 Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian Kaedah-Kaedah Pemasangan Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak Pepasangan Sementara F. PENCAWANG UNIT 4: BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah tiga fasa Pengkutuban pengubah E. PENGHANTARAN UNIT 2: BAB 2 Penghantaran Talian Pendek C. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 6: BAB 12 BAB 13 Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: BAB 1 Konfigurasi System Tiga Fasa B. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 7: BAB 14 BAB 15 BAB 16 BAB 17 BAB 18 Pemeriksaan Dan Pengujian Pemeriksaan Penglihatan Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan Kaedah Mengesan Kerosakan .A. PENGAGIHAN UNIT 3: BAB 3 Asas Pengagihan D.

12. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus Setiap pembelajaran AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara Aktif untuk menguji kefahaman anda . Pada permulaan unit . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . 8. 11. PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri . Anda perlu ikuti Dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . 10. Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalanSoalan yang dikemukakan dalam aktiviti . Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek.PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 7. . Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . objektif am dan khusus dinyatakan . Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.unit dan halaman E 2001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 9. PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam MAKLUMBALAS KEPADA setiap unit .

.

Ed(UTM) . Elect. Kej Elek. Sabah. Sabah TELEFON : 088-301298 E-MAIL : KELULUSAN : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej.(Ins. (Kuasa) UTM JAWATAN : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK BIODATA PENULIS MODUL Muhammad Arid bin Abdulahim BSc.& Cont.)(UTM) M. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Dip. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu. Peti Surat 527. 88856 Kota Kinabalu. Jalan Vokasional. Eng.NAMA : MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM ALAMAT: Jabatan Kej.

(Kuasa) UTM Deg. Sc. Elektrik (Pengalatan & Kawalan) ITTHO M.Premus Dip. (Kuasa) POLISAS GRACE JENNIFER PHILIP (PKK) . edu (Teknikal) ITTHO MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM (PKK) Dip. Kej Elek. Sc. Kej.com CIN KEN LEONG (PKK) Dip. Eng Grace Jennifer Philip Dip.Herman bin J. edu (Teknikal) ITTHO HERMAN BIN J. Elect. Kej Elek. Elektrik (Pengalatan & Kawalan) ITTHO M. Kej Elek. Elect. Eng (UTM) gracejp@hotmail. Kej. (Perhubungan) POLISAS Deg.PREMUS (PKK) Dip.

Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek.Dip. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda . Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. 5. Serta Pendidikan (Teknologi Maklumat) ITTHO PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 13. 14. Kej Elek. Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . 6. objektif am dan khusus dinyatakan . Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit . MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri .unit dan halaman E 1001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 15. 16. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam aktiviti . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . . Pada permulaan unit . Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan .

PENGHANTARAN C. SISTEM TIGA FASA B. TAJUK A. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G.E2001: TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 GRID KURIKULUM Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . SISTEM PENDAWAIAN F. PENCAWANG E. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 7 8 5 6 UNIT 9 . PENGAGIHAN D.

SISTEM TIGA FASA UNIT 1: Konfigurasi System Tiga Fasa B.A. PENGAGIHAN UNIT 3: Asas Pengagihan D. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 12 : UNIT 13 : Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 14 : UNIT 15 : UNIT 16 : UNIT 17 : UNIT 18 : Pemeriksaan Dan Pengujian Pemeriksaan Penglihatan Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan Kaedah Mengesan Kerosakan . SISTEM PENDAWAIAN UNIT 8 : UNIT 9 : UNIT 10 : UNIT 11 : Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian Kaedah-Kaedah Pemasangan Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak Pepasangan Sementara F. PENCAWANG UNIT 4 : UNIT 5 : UNIT 6 : UNIT 7 : Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah tiga fasa Pengkutuban pengubah E. PENGHANTARAN UNIT 2: Penghantaran Talian Pendek C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->