• Tema

Ayat tanya – Definisi – Penyataan umum

• Contoh • Kesimpulan

b) Apa
Idea Utama

c) Mengapa
Sebab

b)Contoh
Contoh c) Penegasan Isi

d) Bagaimana
 Cara

a) Rumusan b) Cadangan c) Harapan d) Pendapat

Tema
Ayat Tanya Apakah yang dimaksudkan memelihara bangunan bersejarah?

Definisi Proses mengekalkan / menjaga bangunan / monumen zaman lampau. Pernyataan Umum Bangunan Bersejarah di Malaysia diancam kemusnahan.

a) Contoh
Contoh tinggalan bangunan bersejarah di Malaysia ialah:

Kota A’ Famosa di Melaka

Bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur

Kelly Castle di Perak

Menara Condong Teluk Intan di Perak

Bangunan bersejarah ini perlu dipelihara supaya tidak mengalami kemusnahan.

c) Kesimpulan
 Oleh itu, usaha – usaha perlu diambil untuk memelihara bangunan bersejarah ini.

a) Apa? Idea Utama Pihak kerajaan boleh menjadian kawasan bangunan bersejarah sebagai destinasi pelacongan.

a)

Mengapa? Sebab
Melalui langkah ini, bangunan bersejarah akan terus dipelihara sebagai salah satu tarikan pelancong asing berkunjung ke Malaysia.

a)

Bagaimana? Cara
Pihak yang bertanggungjawab dalam sektor pelancongan iaitu dibawah Kementerian Pelancongan Malaysia menjalankan kerja - kerja pemeliharaan dan pemuliharaan struktur bangunan bersejarah supaya dapat dikekalkan.

a)

Contoh?
Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh membaik pulih bangunan bersejarah yang mengalami kerosakan disamping promosi berkesan pihak Kementerian Pelancongan Malaysia untuk menarik perhatian pelancong mengunjungi bangunan bersejarah yang mempunyai keunikannya sendiri.

a)

Penegasan Isi
Sememangnya tidak dapat dinafikan langkah menjadikan bangunan bersejarah sebagai lokasi pelancongan dapat memelihara bangunan bersejarah untuk tempoh masa yang panjang.

Bangunan bersejarah difungsikan. Pihak kerajaan boleh menjadikan bangunanUtama sebagai pejabat atau pusat pentadbiran sesebuah bersejarah organisasi.

a)

Apa? Idea

Mengapa? Sebab
Melalui langkah ini bangunan bersejarah dapat berfungsi dan tidak terbiar usang begitu sahaja. Secara tidak langsung juga dapat mengekalkan struktur bangunan bersejarah agar tidak dirobohkan.

Bagaimana? Cara.
Pihak kerajaan akan menentukan dan memilih bangunan bersejarah yang sesuai digunakan dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan struktur bangunan tersebut dan kesesuaian lokasinya.

Contoh?
Sebagai contoh, bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur dijadikan sebagai bagunan mahkamah yang masih terpelihara hingga hari ini.

Penegasan Isi
Jelasnya, langkah pihak kerajaan menjadikan bagunan sejarah sebagi bagunan yang berfungsi memberi impak positif dalam merealisasikan usaha memelihara bagunan bersejarah di Malaysia.

a) Apa? Idea Utama Pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang - undang kepada pelaku / pihak yang menyebabkan kerosakan / kemusnahan bangunan bersejarah.

a)

Mengapa? Sebab
Dengan penguatkuasaan undang - undang ini, individu / pihak yang menyebabkan kerosakan / kemusnahan bangunan bersejarah akan berasa takut untuk melakukannya.

a)

Bagaimana? Cara.
Pihak tertentu seperti pengawal keselamatan yang bertugas perlu mengawasi dan membuat rondaan dikawasan bangunan bersejarah.

a)

Contoh?
Antara hukuman yang boleh dikenakan seperti penjara, denda wang ringgit dan rotan.

a)

Penegasan Isi
Oleh itu, penguatkuasaan undang - undang yang tegas perlu dilaksanakan untuk memastikan bangunan bersejarah dapat dipelihara .

a) Apa? Idea Utama Pihak kerajaan dan pihak swasta berganding bahu menjalankan kerja kerja pemuliharaan bangunan bersejarah.

a)

Mengapa? Sebab
Dengan menjalankan kerja - kerja pemuliharaan ini, bangunan bersejarah yang mengalami kerosakan dapat dibaik pulih.

a)

Bagaimana? Cara.
Pihak kerajaan perlu melantik kontraktor khas untuk membaik pulih struktur bangunan bersejarah yang mengalami kerosakan.

a)

Contoh?
Antara kerja - kerja baik pulih yang boleh dilakukan ialah proses mengecat semula bangunan, menggantikan struktur kayu yang sudah reput dan membuat tampalan simen pada dinding yang mengalami kerosakan.

a)

Penegasan Isi
Tegasnya, kerja - kerja pemuliharaan bangunan bersejarah ini sememangnya salah satu usaha bijak untuk mengekalkan kewujudan bangunan bersejarah di Malaysia.

a)

Rumusan

Tuntasnya / suadah berterang lagi bersuluh, jika usaha - usaha ini diberikan penekanan oleh semua pihak maka hasrat kerajaan untuk mengekalkan bangunan bersejarah di Malaysia supaya tidak diancam kemusnahan dapat direalisasikan.

Cadangan
Seharusnya / sewajarnya semua pihak berganding bahu dan bekerjasama bagi memelihara serta mengekalkan bangunan bersejarah ini bak kata pepatah yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing.

Harapan
Sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan maka tidak mustahil Malaysia boleh berbangga dengan monumen bersejarahnya setanding negara lain yang terkenal dengan tinggalan sejarah lampau supaya negara dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain.

Pendapat
Lantaran itu, usaha - usaha yang telah diarahkan diatas hendaklah dilaksanakan secara efektif dan berterusan tidak sekadar dan berterusan tidak sekadar hangat - hangat tahi ayam.