Watak-watak dalam drama Bendahara Tepok

Sultan Mahmud

Raja Sulaiman

Bendahara Tepok

Tun Fatimah

Sultan Ahmad

Seri Nara

Khoja Ahmad

Hang Kadim

Panglima Alang

Selamat Gagah