PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH

1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan

Bil. 1.

Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan.

2.

Pengetua.

SPI Bil 8/1988 SPI Bil. 12/2000 SPI Bil.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957

3.

PPD / JPNJ

4.

Guru Penasihat

5.

Guru Penasihat

6.

Guru Penasihat

SPI Bil 1/1989

7.

Guru Penasihat

SPI Bil 3/1997

8.

Guru Penasihat

SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988

1/1995 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.9/2000 SPI Bil. ./YDP PIBG SPI Bil. Pengetua. 12/2000 11. Guru Penasihat SPI Bil.9. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 12.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 6/1988 10. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.

CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem . Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.

Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 11. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 12.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. . Mengutip bayaran daripada muridmurid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.

7/1983 8 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 4 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. 1957 2 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations. 6/1988 9 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 5 SPI Bil 3/1997 6 7 SPI Bil.: 5/2002 . 12/2000 SPI Bil.

SALINAN Kementerian Pendidikan. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. t. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) (b) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. sungai atau. kolam. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. misalnya : Jika melawat ke tepi laut.p. Semua Negeri.8592/L . maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia . murid-murid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. (SAW CHU THONG) b. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan.” Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti.t. Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. Kuala Lumpur. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah. Saya yang menurut perintah.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. 5. 2. (c) (d) 3. Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. l2 JuIai 1966 Semua Pegawai. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa “The Royal Life Saving Society. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. 4.

1.3.4 2.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.1 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 “The Sschools (Tours) Regulation 1957” Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1966.3. . Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. KP 85921L bertarikh 12. Cara memohon: 2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110.3 2. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.2 2. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.2 1.7.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif „melancong‟ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) „The Schools (Tours) Regulations 1957‟. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. 1.3 2. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.

Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2.3. PIBG.4. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3.7 2.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.4.2.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.4.3.3 Nama tempat bermalam.2. 3. 3.2. 2.2 Punca wang sama ada dan murid-murid.3.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang. makan mirium.1 Jumlah wang yang dipungut.2 Tarikh dan masa. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid. 3. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.2 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.2. catatkan perihalnya) . Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem. VeIlu a/l Subramaniam) 3. 3. Jemaah Pengurus / Pengelola.4 Jumlah bayaran sewa bas. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati. guru. jika bermalam. 3. 3.2.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan. 3.4.1 3.3 Jika daripada murid-murid. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.8 Panduan Mengisi Borang: 3.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.3 Jantina (Catatkan “L” bagi lelaki dan “P” bagi perempuan) 3. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3.

6 5. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan.5 Umur 3. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi.7 5. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan.4. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.2 5.8 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. 4.6 Alamat tempat tinggal.1 5. Hal-Hal Lain: 4.9 5. 4. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.4 5. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik). permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. jika berlaku sebarang kelewatan.2 5. 5. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada murid-murid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. INGATAN: 5.4. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.3.5 5.10 .

Makanan .Pengangkutan .hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu.Rakaman dan laporan . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK . SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.Program Aktiviti . Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.Penginapan .Kawalan Keselamatan Disiplin .

Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. terima kasih. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang-undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. _________________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) ___________________ (No. 85300 Labis. Kad Pengenalan) .2. Johor.1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Tuan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Jalan Muar. 3. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekian.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1.

. * Catatan: Potong yang tidak berkenaan . KP: :……………………………………………………… ALAMAT :……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………. TEL: : ……………………………………………………. NO. :………………………………………………. TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: ……………………………. Tandatangan Tarikh : …………………………………………………... Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : ………………………… TARIKH: NAMA ……………………………… :………………………………………………………. : …………………………………………………. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ……………………………………………….2. TARIKH: …………………………………. : ………………………………………………... TINGKATAN :……………………………………………………… NO. PENERIMA TANDATANGAN :………………………………………………. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: ……………………………………………………………………………… pada : ………………………….

TANTATIF LAWATAN HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat .

1. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………… Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. „BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………………. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. Jalan Tun Abdul Razak. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. terima kasih. 2. Ketua Rombongan .3. Sekian. Jabatan Pendidikan Johor. Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. 80604 Johor Bahru. Tujuan Melancong: ……………………………………. Tuan. 1. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan di atas.

1 3. Bil Nama Penuh .2 Jumalah Wang: ……………………………………………… Punca Wang:………………………………………………….2. Butir Kewangan: 3..K/P:………….4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang.K/P : ……… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal . No..2 Nama Penuh: …………………………No.2..2 NamaPenuh:……………………No.1 2.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ………………………………… ………………………………………………………………… 3.1 NamaPenuh: ………………………No. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2.K/P: ……………. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3.2.1.

4. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam Tarikh Masa .

5. Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal Bil Jantina .

(Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: …………………………………………. .1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6..6. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.1 6. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ……………………………………….

1 hari 1 hari . Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mengutip bayaran daripada muridmurid. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 1 hari 4 2 jam 5 2 hari 6 1 minggu 7 1 jam 8 1 hari 10. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. - 11. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 12. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful