P. 1
Garis Panduan Atau Proses Kerja Pelancongan Dan Lawatan

Garis Panduan Atau Proses Kerja Pelancongan Dan Lawatan

|Views: 72|Likes:
Published by Nor Mazida Yusof

More info:

Published by: Nor Mazida Yusof on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2011

pdf

text

original

PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH

1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan

Bil. 1.

Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan.

2.

Pengetua.

SPI Bil 8/1988 SPI Bil. 12/2000 SPI Bil.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957

3.

PPD / JPNJ

4.

Guru Penasihat

5.

Guru Penasihat

6.

Guru Penasihat

SPI Bil 1/1989

7.

Guru Penasihat

SPI Bil 3/1997

8.

Guru Penasihat

SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988

7/1983 SPI Bil. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 6/1988 10. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.9/2000 SPI Bil.1/1995 SPI Bil. Pengetua. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 12. 12/2000 11.9. ./YDP PIBG SPI Bil. Guru Penasihat SPI Bil.

Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem . Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan.

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. 11. Mengutip bayaran daripada muridmurid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. . Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 12. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.

1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.: 5/2002 .9/2000 3 SPI Bil. 1957 2 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 5 SPI Bil 3/1997 6 7 SPI Bil. 6/1988 9 SPI Bil. 7/1983 8 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 4 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil. 12/2000 SPI Bil.

maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) (b) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. 4. Semua Negeri.SALINAN Kementerian Pendidikan.8592/L . Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. 5. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. murid-murid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. Kuala Lumpur. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. (c) (d) 3. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa “The Royal Life Saving Society. kolam. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan.t. Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. l2 JuIai 1966 Semua Pegawai. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. (SAW CHU THONG) b.p. Saya yang menurut perintah. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia . t. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. sungai atau. Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. 2.” Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti.

Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong. . 1.1 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 “The Sschools (Tours) Regulation 1957” Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.3.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap.2 1. 1. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.3. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif „melancong‟ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) „The Schools (Tours) Regulations 1957‟.7.2 2.1966.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. Cara memohon: 2.3 2.4 2. KP 85921L bertarikh 12. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.3 2. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.

4. 2.7 2. 3.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.2 Tarikh dan masa.3 Nama tempat bermalam.3 Jika daripada murid-murid.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.3.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid. Jemaah Pengurus / Pengelola. guru. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3.1 Jumlah wang yang dipungut.4. 3. 3.2.2. 3.4.2.2.1 3.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati. jika bermalam.2. VeIlu a/l Subramaniam) 3.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 3. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.4. 3. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2.3 Jantina (Catatkan “L” bagi lelaki dan “P” bagi perempuan) 3. 3.2 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua. catatkan perihalnya) .4 Jumlah bayaran sewa bas. makan mirium. PIBG.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid.8 Panduan Mengisi Borang: 3. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3.

5 Umur 3. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan.9 5.1 5. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan.5 5. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan. 4. 4.7 5. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik). Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.4 5.10 . Hal-Hal Lain: 4. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.6 Alamat tempat tinggal. 5. INGATAN: 5.4.2 5.6 5.8 5.4.2 5.3. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada murid-murid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. jika berlaku sebarang kelewatan. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.Penginapan . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK .Makanan .Program Aktiviti .Pengangkutan .Rakaman dan laporan .Kawalan Keselamatan Disiplin . Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu.

85300 Labis. Jalan Muar.1. terima kasih. _________________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) ___________________ (No. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Kad Pengenalan) . Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.2. 3. Tuan. Sekian. Johor. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang-undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.

TARIKH: …………………………………. KP: :……………………………………………………… ALAMAT :……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………. TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: …………………………….. PENERIMA TANDATANGAN :……………………………………………….. TEL: : ……………………………………………………. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: ……………………………………………………………………………… pada : ………………………….. : ………………………………………………... PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ………………………………………………. :……………………………………………….2. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : …………………………………………………. NO. TINGKATAN :……………………………………………………… NO. * Catatan: Potong yang tidak berkenaan . Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : ………………………… TARIKH: NAMA ……………………………… :………………………………………………………. : ………………………………………………….

TANTATIF LAWATAN HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat .

2. Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. terima kasih.1. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan di atas. Tujuan Melancong: ……………………………………. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………… Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. 80604 Johor Bahru. Jalan Tun Abdul Razak. Tuan. Jabatan Pendidikan Johor. Ketua Rombongan . 2. Sekian. „BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………………. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 1.3.

Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2.2 NamaPenuh:……………………No.2 Nama Penuh: …………………………No.2 Jumalah Wang: ……………………………………………… Punca Wang:………………………………………………….3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ………………………………… ………………………………………………………………… 3.2.K/P:………….2. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3...2. Bil Nama Penuh . Butir Kewangan: 3.1 2..K/P : ……… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3. No.1. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal . Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang.1 NamaPenuh: ………………………No.K/P: …………….1 3.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam Tarikh Masa .4.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No.5. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal Bil Jantina .

. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ………………………………………….1 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ………………………………………..6. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 1 hari 4 2 jam 5 2 hari 6 1 minggu 7 1 jam 8 1 hari 10. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. - 11. 12. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengutip bayaran daripada muridmurid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. 1 hari 1 hari . Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->