Tugasan Kumpulan PP18

TUGASAN 1 SUBJEK:

JUJ103 PENDIDIKAN JARAK JAUH DAN LITERASI KOMPUTER
TAJUK TUGASAN:

‘Dalam perkembangan dalam teknologi gentian optik dan teknologi digital kini pendidikan jarak jauh telah mengakibatkan pelajar jarak jauh mudah memilih bila, apa dan bagaimana untuk belajar’.
Bincangkan pernyataan ini.

Disediakan oleh: KUMPULAN: PP 18

-1-

Tugasan Kumpulan PP18

-2-

Tugasan Kumpulan PP18

ISI KANDUNGAN
1. 2. 3. ABSTRAK SENARAI GAMBARAJAH PENGENALAN 3.1 DEFINISI 3 4 5 6

3.1.1 Definisi Teknologi Gentian Optik 3.1.2 Definisi Teknologi Digital
3.2 Objektif PJJ 3.3 Konsep Pendidikan Jarak Jauh 4. SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH 5. TEKNOLOGI PENYAMPAIAN 5.1 Sidang Video 5.2 Pita Audio / Video 5.3 Teknologi Komunikasi

6 8
9 10 10 12 13 15 16

5.3.1 Penggunaan Internet 5.3.2 Penggunaan Laman Web 5.3.3 Perpustakaan Digital 5.3.4 Penggunaan Enjin Pencarian 5.3.5 E-mel atau Forum Pelajar
6. 7. 8. 9. PENUTUP LAMPIRAN SOALAN-SOALAN OBJEKTIF RUJUKAN / BIBLIOGRAFI

16 19 22 23 25
27 28 33 34

1.

ABSTRAK
Pendidikan Jarak Jauh merupakan peluang kedua bagi mereka yang tidak dapat

melanjutkan pengajian tinggi secara konvensional selepas sekolah menengah atas oleh sebab-sebab tertentu dan terpaksa bekerja dahulu. Maka pendidikan jarak jauh merupakan alternatif bagi orang dewasa dan mereka yang sudah bekerja untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Di samping

meningkatkan status sosial, pendidikan jarak jauh juga digunakan untuk mengemaskinikan ilmu pengetahuan yang dapat membantu dalam perkembangan kerjaya dan pekerjaan. Sistem

pendidikan jarak jauh adalah pengajaran di mana aktiviti pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktiviti belajar. Pelajar belajar di atas kemahuannya sendiri dan bebas menentukan apa yang ingin dipelajari, di mana untuk belajar, bila dan bagaimana untuk belajar. Maka bahan aneka

-3-

apa dan bagaimana untuk belajar. Kertas kerja ini bertujuan membincangkan bagaimanakah dengan perkembangan teknologi gentian optik dan teknologi digital kini pendidikan jarak jauh telah mengakibatkan pelajar jarak jauh mudah memilih bila. Turut dibincangkan inovasi dalam teknologi penyampaian dan teknologi komunikasi dalam pendidikan jarak jauh telah memberi keberkesanan yang tinggi terhadap pembelajaran pelajar jarak jauh.Tugasan Kumpulan PP18 media memainkan peranan yang penting untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Dengan berkembangnya teknologi gentian optik dan teknologi digital. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran menjadi di hujung jari pengajar dan pelajar. SENARAI GAMBARAJAH Gambar Rajah Gambar Rajah 1 Perkara Pusat Wilayah untuk kegiatan pengajaranpembelajaran PPPJJ USM Gambar Rajah 2 Gambar Rajah 3 Gambar Rajah 4 Gambar Rajah 5 Perhubungan di antara pusat wilayah PPPJJ USM Penggunaan satelit di negara-negara jiran USM VideoNet ( 2Mbps ) Penggunaan teknologi maklumat dalam PPPJJ USM Muka Surat -4- . 2.

[2] Dengan -5- . Teknologi baru ini digunakan secara meluas di universiti-universiti dan institusi di seluruh dunia. pembelajaran jarak jauh adalah proses mencipta pengalaman pendidikan dengan kualiti yang sama dan paling sesuai bagi pelajar di luar kelas.Tugasan Kumpulan PP18 3. atau pembelajaran jarak jauh. adalah bidang pendidikan yang menumpukan pada teknologi. Program pendidikan jarak jauh yang memerlukan kehadiran di tempat fizikal untuk alasan apapun (termasuk pemeriksaan mengambil) dianggap kursus kacukan atau campuran kajian. dan reka bentuk sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada pelajar yang tidak dapat hadir secara fizikal di kelas tradisional atau kampus. PENGENALAN Pendidikan jarak jauh." [1] Dengan kata lain. atau kedua-duanya. Ini telah digambarkan sebagai "suatu proses untuk membuat dan menyediakan akses kepada belajar ketika sumber maklumat dan peserta didik dipisahkan oleh waktu dan jarak. pedagogi.

Gentian optik dibuat daripada benang kaca halus yang digunakan bagi menyalur cahaya digunakan dalam kebanyakan sistem komunikasi terutama di negara Asia maju seperti Korea Selatan. teknologi digital seperti telefon bimbit. Teori pedagogis pendidikan jarak jauh yang paling banyak dipetik oleh orang ramai adalah "jarak transaksional". keperluan manusia berkomunikasi tanpa mengira batas waktu dan sempadan negara menyebabkan sistem komunikasi baru perlu terus diterokai. pendidikan jarak jauh telah menjadi lebih mudah dan cepat.1 DEFINISI 3. Pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk pembelajaran yang fleksibel di mana pelajar boleh belajar dari rumah. Ia menjadi perantara bagi telekomunikasi kerana bersifat mudah lentur -6- . Dengan kewujudan komputer dan Internet. pembelajaran jarak jauh lebih popular di kalangan orang ramai di samping peluang untuk berkomunikasi dengan pelajar antarabangsa. [4] 3. [3] Dalam abad ke-20 ini. Hong Kong dan Jepun memandangkan keupayaannya menyalurkan data lebih jitu berbanding kabel tembaga. pejabat. televisyen dan komputer telah banyak digunakan untuk pendidikan jarak jauh. Justeru. Malah. dalam perjalanan atau di mana pun lagi yang selesa.Tugasan Kumpulan PP18 corak perkembangan teknologi yang pesat.1. penyambungan kabel menggunakan sistem gentian optik dilihat bersinambungan dalam teknologi komunikasi apabila ia mampu membantu kabel tembaga yang sedia ada bagi memberikan prasarana yang lebih efektif berkesan terutama di negara ini.1 DEFINISI TEKNOLOGI GENTIAN OPTIK Keupayaan sistem komunikasi terkini dan yang canggih adalah kunci utama yang mampu menjadi daya penggerak kepada pertumbuhan ekonomi negara dalam usaha menuju era negara maju berasaskan teknologi maklumat serta komunikasi (ICT).

Cahaya berfungsi menghantar dan menerima isyarat yang dijanakan oleh diod foto dan diterima oleh penerima foto . Sistem optik bertindak sebagai pemandu gelombang ini memiliki dua mod pengaliran iaitu mod tunggal yang menghasilkan prestasi yang tinggi berbanding mod pelbagai yang membolehkan cahaya dipancarkan dalam mod berlainan tiba pada masa berbeza. pada gelombang cahaya menghampiri penyerapan jarak gelombang minima bagi gentian yang digunakan. gelombang mikro. Cahaya dipancarkan melalui gentian yang disimpan di dalamnya disebabkan pantulan penuh bahan terbabit menjadi ciri penting dalam menyingkirkan isyarat bersilang antara optik dalam kabel seterusnya membenarkan pemasangan kabel dengan kaedah pusingan. cahaya yang digunakan biasanya ialah cahaya infra. Kabel ini merupakan kabel terkini yang paing baik dan termaju menggnatikan menggantikan kabel kuprum. Gentian optik merupakan kabel penyambungan benang kaca atau plastik lutsinar halus yang digunakan bagi menyalur cahaya. Oleh kerana buatannya berasaskan bahan gentian kaca atau plastik lutsinar. Kadar data yang dihantar mampu mencapai sehingga 40 gigabit sesaat berbanding kabel kuprum iaitu 100 megabait megabit sesaat. kabel ini mempunyai tahap rintangan elektrik yang tinggi.Tugasan Kumpulan PP18 dan boleh diikat sebagai kabel walaupun dibuat daripada plastik lut sinar atau kaca. Kabel ini juga tidak berpotensi tinggi -7- . Kabel gentian optik mampu membawa sehingga seribu optik dalam satu kabel bagi menjana prestasi unggul yang mampu memenuhi permintaan untuk jalur lebar berdasarkan pada hujung ke hujung dengan mudah. Dengan itu ianya selamat digunakan berhampiran peralatan bervoltan tinggi. Walau bagaimanapun ianya boleh diganggu oleh radiasi partikel alpha and beta yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif seperti sinaran X. pereputan sisa sampah atau pun penguraian uranium. Dalam kegunaan telekomunikasi.

saluran FM sangat popular dan digunakan oleh universiti-universiti.[6] Teknologi yang digunakan termasuklah bahan berbentuk cetak. Pada tahun 1940-an.[7] Di India. persidangan audio/video dalam talian. khasnya pendidikan jarak jauh. Teknologi digital yang digunakan termasuklah penggunaan alat-alat elektronik digital seperti radio. program-program dalam bidang pertanian untuk petani. arahan bantuan komputer. Kursus ini berbeza daripada program tradisional dari segi kaedah pembelajaran dan keperluan kehadiran ke kelas di samping -8- . Pendidikan jarak jauh telah melalui empat hingga lima 'generasi' teknologi dalam sejarahnya. 3. untuk menyiarkan program pendidikan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan guru. televisyen. penyiaran audio/video. dan sebagainya. e-learning atau pembelajaran dalam talian. Namun demikian. penyiaran menggunakan komputer atau melalui internet dan sebagainya. Bahan gentian juga lebih ringan berbanding bahan kuprum di dalam kabel biasa. terutamanya di negara-negara membangun. Ini termasuklah penggunaan teknologi digital dalam bidang pendidikan. komputer dalam saku (Pocket-PC) [5]. dengan menggunakan radio dua hala. kerana kemampuan radio yang boleh menyiarkan maklumat ke jarak yang jauh.Tugasan Kumpulan PP18 menyebabkan kebakaran kerana ianya tidak membawa arus elektrik sepertimana kabel kuprum.2 Definisi Teknologi Digital Dengan perkembangan yang pesat dalam teknologi digital. kanak-kanak Australia yang tinggal di daerah yang sangat terpencil telah menyertai "Sekolah melalui udara" (School of the air). di mana kandungan pelajaran disampaikan melalui siaran radio atau televisyen. radio masih tetap menjadi bentuk yang sangat popular dalam pendidikan jarak jauh. Radio atau televisyen juga biasanya digunakan untuk Telecourse [8].1. pendidikan sains dan sebagainya. banyak aktiviti harian telah dipermudahkan. telfon bimbit.

Maklumat pembelajaran juga boleh didapatkan dalam bentuk cakera padat.2 Objektif PJJ Berikut adalah beberapa objektif ditekankan oleh PJJ:   memberi peluang kepada individu yang berkelayakan mengikuti program secara sambilan. pita video dan alat-alat digital yang lain. 3. PDA dan telefon pintar (smart phone). Beberapa orang profesor sekarang membolehkan pelajar untuk mendengar atau bahkan menonton video tertentu saja melalui podcast. -9- .[10] Penggunaan komputer dalam saku juga agak popular untuk menjalankan pendidikan jarak jauh di negara-negara yang mempunyai teknologi digital yang canggih. Pelajar pendidikan jarak jauh boleh mendapatkan kandungan pelajaran melalui jalur lebar tanpa wayar [11] menggunakan komputer dalam saku dan pembelajaran ini boleh dijalankan di mana-mana tempat atau masa asalkan kawasan itu mengandungi kemudahan jalur lebar tanpa wayar. lebih banyak media tambahan dapat digunakan untuk pengedaran kandungan pendidikan jarak jauh. di mana kemudahan jalur lebar tanpa wayar (wireless broadband) boleh didapati di mana-mana tempat di kawasan itu.[9] Beberapa perguruan tinggi juga telah bekerjasama dengan tentera US untuk mengedarkan kandungan program kajian yang dijalankan pada personel dengan menggunakan PDA. Dengan meningkatnya populariti pemain MP3.Tugasan Kumpulan PP18 memberi kemudahan kepada pelajar dari segi masa dan tempat. mengimbangkan penyebaran peluang ke IPT bagi mereka yang berada atau bertugas di luar bandar. Alat digital ini merupakan alat-alat bantu yang sangat umum digunakan oleh para pensyarah dalam pendidikan jarak jauh.

Segala pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara formal dapat dilaksanakan dan diseliakan secara jarak jauh iaitu dalam keadaan pelajar terpisah daripada pengajar. SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan sistem pengajaran secara jauh. II. Tanggungjawab pembelajaran telah dipindahkan kepada pelajar itu sendiri. Menurut Rozhan Hj. pembelajaran kendiri membawa maksud bahawa pelajar belajar bersendirian. pelajar akan belajar dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran bagi menambah dan memperolehi ilmu serta kemahiran yang dicari. 4.   merintis jalan ke arah program pendemokrasian pendidikan. tidak bertemu muka selalu dengan pengajar dan juga rakan yang lain. Dengan itu pengajaran dan pembelajaran berlangsung melalui bahan-bahan pembelajaran kendiri dalam pelbagai media.3 Konsep Pendidikan Jarak Jauh Pada prinsipnya kaedah PJJ mendokong konsep pemisahan antara pengajar dan pelajar. Pelajar PJJ bebas mempelajari sesuatu subjek mengikut selera ataupun kaedah masing-masing. mengimbangkan pertambahan yang besar kepada pelajar kini yang mengikuti program di kolej-kolej swasta secara berkembar.Tugasan Kumpulan PP18  menyedia dan meningkatkan tenaga mahir yang diperlu negara yang sedang pesat bergerak ke tahap negara maju. ataupun tidak bersemuka. maknanya pengajar dan pelajar terpisah atau berada pada suatu jarak antara satu sama lain. Dalam konteks PJJ. Dalam sistem PJJ bahan-bahan atau keseluruhan sukatan pelajaran disediakan dalam . 3. Mohammad Idrus (1994) terdapat dua ciri utama yang amat penting dalam pelaksanaan PJJ: I. khususnya dengan IPT luar negara.10 - . Dengan secara sendirian.

Di antara kemudahan yang dimaksudkan ialah perkhidmatan kaunseling kepada pelajar PJJ. Televisyen dan audio kaset juga digunakan sebagai alat sokongan dalam sistem ini. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran tidak berlaku pada masa yang sama iaitu tidak perlu berada di tempat yang sama atau berdepan dengan tenaga pengajar dan yang paling utama ialah pengurusan masa yang baik (Mohd.1994). Ia juga bertujuan untuk menangani sebarang masalah yang dihadapi samada masalah berbentuk akademik ataupun peribadi agar ia tidak berlanjutan dan menjejaskan prestasi pembelajaran pelajar(Rozhan Hj. Kaunseling kepada pelajar PJJ adalah perlu untuk membantu pelajar untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pendidikan PJJ dan memberi khidmat nasihat tentang perancangan serta strategi pembelajaran. Noor Saleh. Di antaranya ialah:• Kemudahan sokongan bertambah baik Kemudahan sokongan amatlah diperlukan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna. 1994) Terdapat beberapa aspek yang telah menyumbang ke arah pertumbuhan dan perkembangan sistem PJJ. Selain daripada itu terdapat juga alat sokongan yang lain seperti kewujudan bahan bacaan di mana ia dijadikan panduan utama bagi pelajar PJJ dan alat ini juga merupakan media paling lama digunakan.11 - . Mohammed Idrus. Audio kaset digunakan adalah bertujuan supaya pelajar yang tidak ada masa untuk ke kuliah boleh mendengar syarahan mata pelajaran yang telah dimuatkan ke .Tugasan Kumpulan PP18 bentuk cetak atau bukan cetak dan dibekalkan kepada pelajar pada masa yang sesuai dengannya.

telefon.net/pendidikan/PJJ. Teknologi tidak segerak adalah cara penyampaian maklumat dalam talian di mana peserta boleh mendapatkan bahan kursus mereka sendiri pada bila-bila masa.Tugasan Kumpulan PP18 dalam pita rakaman ini di mana dan tempat yang menjadi pilihan mereka (Shireen Haron.brinkster. persidangan talian. e-mel dan video yang dirakam adalah contoh teknologi tidak segerak.pdf) 5. Pelajar tidak perlu bersama-sama pada masa yang sama. . TEKNOLOGI PENYAMPAIAN Jenis-jenis teknologi digital yang sedia digunakan dalam pendidikan jarak jauh boleh dibahagikan kepada dua kelompok iaitu teknologi segerak (synchronous) dan teknologi tidak segerak (asynchronous). dan lain-lain lagi.12 - . Komen: // perlu edit kerana macam salin bulat-bulat daripada PJJ. Persidangan talian adalah satu contoh teknologi segerak di mana semua pihak yang terlibat perlu “hadir” di talian pada masa yang telah ditetapkan.pdf (jamr2. radio internet. persidangan video. Jan 1995). siaran langsung melalui talian. Teknologi segerak adalah cara penyampaian maklumat melalui talian di mana semua peserta perlu "hadir" pada masa yang sama dan ia memerlukan jadual untuk ditetapkan. Teknologi segerak termasuklah Web-based VoIP. Forum papan mesej.

Oleh itu. Sidang video merupakan salah satu cara untuk berbincang dengan profesor sepanjang kursus pendidikan jarak jauh. Faktor ini termasuklah faktor kemahiran pensyarah dan juga pelajar dalam mengendalikan sistem ini untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran di samping faktor penglibatan yang menyeluruh daripada pelajar. Gabungan internet. Oleh itu. imej kelas dan grafik yang ingin disampaikan oleh pelajar. Sistem telesidang ini adalah mirip kepada penyampaian bersemuka konvensional. kamera video dan dua kaca TV. Sistem ini mengandungi mikrofon. Telesidang video adalah telesidang yang menggabungkan aspek audio. manakala sebuah kaca TV lagi adalah untuk imej pelajar.13 - . kamera digital dan monitor televisyen telah menghasilkan penyampaian ilmu pengetahuan melalui sidang video dalam Rancangan Pendidikan Jarak Jauh. grafik dan juga video. Semua pelajar berkumpul di pusat wilayah masing-masing untuk mendengar syarahan daripada profesor pensyarah melalui video internet secara langsung “live”. pelajar hendaklah mahir dalam mengendalikan sistem telesidang video di samping turut serta dengan aktif dalam sesi perbincangan dan soal jawab yang diadakan. Sidang video akan dijalankan serentak di semua pusat wilayah di seluruh Malaysia pada waktu yang ditetapkan. Mikrofon dan pembesar suara adalah untuk penyampaian audio manakala kamera video adalah untuk tujuan merakam imej video. Sebuah kaca TV adalah untuk imej pensyarah.Tugasan Kumpulan PP18 5. pembesar suara. ia memainkan peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jarak jauh.1 Sidang Video Sidang video menandakan pendidikan jarak jauh telah memasuki satu era baru. Pengajaran dan . tulisannya dan grafik yang ingin disampaikannya. Kajian mendapati keberkesanan sistem telesidang ini bergantung kepada beberapa faktor. iaitu era teknologi digital dan gentian optik.

Ini bukan sahaja membuang masa dan tenaga. . bila dan bagaimana mereka belajar. Kemudahan ini membolehkan mereka yang sibuk dengan pekerjaan boleh mengambil kursus pendidikan jarak jauh tanpa rintangan. Sidang video telah dimuatkan di e-portal supaya pelajar-pelajar dapat memuat turun fail sidang video untuk ditonton selepas itu. perkara ini tidak akan berlaku. pelajar-pelajar boleh merancang masa pembelajaran dengan lebih fleksibel dan efisien berkesan. beliau dia masih mempunyai cara lain untuk menonton sidang video tersebut iaitu melalui e-portal. Kini. Apabila seseorang pelajar tidak dapat menghadiri sidang video pada masa yang ditetapkan.Tugasan Kumpulan PP18 pembelajaran menjadi lebih efisien berkesan kerana pelajar-pelajar boleh berinteraksi dengan profesor pensyarah di samping mendengar penerangan daripada profesor pensyarah walaupun mereka berada di Sabah dan Sarawak. Sebarang masalah dalam pembelajaran dapat ditujukan kepada profesor pensyarah dan mendapat jawapan pada masa itu juga. malah memerlukan kos yang tinggi untuk menamatkan kursus pendidikan jarak jauh. Teknologi digital dan gentian optik telah memudahkan para pelajar yang mengikuti kursus pendidikan jarak jauh. Profesor pensyarah juga boleh menggunakan sidang video untuk menyampaikan maklumat terkini tentang perubahan kerja kursus universiti supaya pelajar-pelajar sempat membuat pembetulan. Sebaliknya boleh memilih apa. mereka terpaksa berjalan bergerak jauh ke universiti untuk menghadiri kuliah. Sebelum sidang video diperkenalkan kepada pelajar-pelajar pendidikan jarak jauh. Tanpa teknologi digital dan gentian optik. Sessi Sesi perbincangan juga berlaku di sidang video di mana pelajar-pelajar berbincang dengan profesor pensyarah tentang masalah pembelajaran dan kerja kursus yang dihadapi mereka. segalanya telah berubah. Mereka tidak perlu menghabiskan masa.14 - . tenaga dan wang yang banyak untuk mengikuti kursus pendidikan jarak jauh.

Berbeza dengan program TV. Dalam kes tertentu. Ini bermakna pelajar perlu mendengar pita audio dan melihat pita video sebelum meneruskan pembelajaran. Ini membolehkan pelajar mengikuti jalan cerita dengan jelas dan dapat menumpukan perhatian kepada fakta dan konsep yang ingin disampaikan dengan lebih berkesan walaupun tidak mengikuti sidang video yang dijalankan kerana pelajar boleh mengekses atau menggunakan internet untuk “download” pita video tersebut pada bila-bila masa sahaja. pita video ini boleh ditonton pada bilabila masa oleh pelajar dan tidak bergantung kepada waktu siaran.2 Pita Audio / Video Pita audio dan pita video adalah merupakan bahan pembelajaran tambahan kepada sesuatu kursus dan digunakan untuk menyokong bahan pembelajaran yang telah sedia ada di dalam modul. Kelebihan pita video ialah penyampaian proses pembelajaran dengan imej video dan grafik yang dinamik dengan impak yang dramatik bersama audio yang bersesuaian dengan imej video yang dipamerkan. Di samping itu. Manakala pita video pula adalah sama seperti melihat program disiaran TV yang menggabungkan imej video yang bergerak bersama-sama dengan audio.15 - .Tugasan Kumpulan PP18 5. Audio juga membolehkan sesetengah konsep dapat diterangkan dengan lebih jelas dengan makna yang lebih mendalam berbanding dengan bahan cetak. Kelebihan pita audio sebagai penyampai bahan pembelajaran iaitu mengeluarkan bunyi atau suara yang boleh diubah suai daripada segi nada dan intonasi dan menjadikan aktiviti pembelajaran lebih menarik. . pita audio juga lebih fleksibal dari segi komunikasi yang lebih mudah dan mempunyai unsur-unsur kemanusiaan. pita audio dan video ini digunakan secara bersepadu bersama modul. Ini menjadikan pelajar merasai dirinya berdepan dengan pensyarah dan seterusnya menggalakkan penyertaan yang aktif dalam pembelajaran.

2001). Penggunaan internet berkait rapat dengan keperluan pelajar-pelajar yang lebih menjurus kepada mencorak dan menjana minda selaras dengan perkembangan dunia masa kini.Tugasan Kumpulan PP18 5. internet merupakan buku teks masa depan. Mohd.um. //Perlu edit kerana salin bulat-bulat daripada file berikut : http://dspace. dan pendidikan dalam talian pada peringkat asas juga merujuk kepada penggunaan internet dalam pendidikan. penggunaan internet dalam pendidikan jarak jauh bukan lagi merupakan perkara yang asing dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi. Di samping itu juga.pdf Dengan perkembangan dalam teknologi gentian optik dan teknologi digital. internet kini telah menjadi salah satu inovasi penting dalam pendidikan. Salah satu penggunaan komputer yang paling popular sekarang ialah penggunaan internet yang dikatakan sebagai gedung maklumat dalam proses komunikasi dan penyebaran maklumat (Baharuddin. Menurut Yusup (1997). Pengenalan pembelajaran elektronik (e pembelajaran). Dengan itu pelajar-pelajar secara langsung.16 - . tempat dan geografinya. Pengajaran dan pembelajaran kini boleh berlaku di manamana dan pada bila-bila masa sahaja tanpa mengambil kira jenis komputer.fsktm. Jamaludin dan Zaidatun.3.3 Teknologi Komunikasi 5. 2000). pendidikan jarak jauh. Manakala menurut William (1995) dalam Asmah (2001) pula.edu.1 Penggunaan Internet Kesan revolusi teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar dalam budaya hidup semua masyarakat di dunia. bukan .my/bitstream/1812/707/1/Penggunaan%20internet%20dalam %20pencarian%20maklumat. ia boleh memberi pengalaman kepada pelajar supaya turut serta dalam pembelajaran secara terus dan pantas dengan dunia luar. la telah mengubah dan meningkatkan kuasa daya pengkomputeran dalam penyampaian dan penyebaran maklumat secara global (Rozinah. pembelajaran-m (mobile learning).

Tugasan Kumpulan PP18 sahaja tahu menggunakan teknologi berkenaan melalui bacaan dan tulisan yang terpapar dilayarnya tetapi tahu bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan sumber maklumat yang pelbagai menerusi perkhidmatan yang ditawarkannya. Jadi pendidikan dapat berlaku di mana-mana sahaja dan mengikut kesesuaian masa pelajar. Peranan dan penggunaan internet telah mula dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di dalam dan luar bilik kampus yang secara langsung melibatkan para pendidik. Melalui internet. Dalam konteks pendidikan. Mazenah & Rose Alinda. seperti spreadsheet. Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru. pelajar dan ibubapa serta ahli masyarakat yang prihatin. multimedia dan internet.scribd. ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran. Malaysia tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer ini. malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60 an lagi. .com/doc/21296297/Kelebihan-Internet-Dalam-Pendidikan Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa aplikasi. Penciptaan mikro komputer pada awal tahun 70 an telah memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan di Malaysia (NorHashim. tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran.17 - . setiap orang dapat mengakses ke dunia global untuk memperolehi berbagai informasi maklumat yang mereka perlukan. 1996). //Perlu edit kerana salin bulat-bulat daripada file berikut : Kelebihan Internet dalam Pendidikan http://www.

Bahan-bahan ini termasuklah artikel. projek dan sebagainya. terdapat berbagai jenis bahan yang berjuta-juta bilangan dan sentiasa bertambah dari sehari ke sehari. perisian komputer. Mereka sentiasa menemui maklumat baru dan bahan-bahan yang amat menarik perhatian. Internet atau ‘Internasional Network of Networks’ ialah sebuah rangkaian gergasi komputer di peringkat antarabangsa (TMB. Walau bagaimanapun jurang perbezaan sosial ekonomi di kalangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan teknologi komputer dan internet diberikan (Bier et. selain daripada semangat belajar secara kumpulan (cooperative learning). Nolan dan Martin (1994) menyatakan bahawa pembelajaran dalam suasana baru seperti menggunakan internet di kampus telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. antaranya:  E – mel (Mel Eletronik)  Laman Web (WWW)  Internet Relay Chat (IRC)  Telnet . Internet telah menyediakan beberapa kemudahan. 1998) dan merupakan cara komputer berkomunikasi antara satu sama lain ( Crumlish. permainan. imej grafik. 1996). Dalam rangkaian internet.18 - .Tugasan Kumpulan PP18 Kajian oleh Christie (1996) terhadap penggunaan mel elektronik (e-mail) dan penerokaan maklumat di kalangan para pelajar mendapati bahawa. para pelajar juga semakin mesra dengan alat teknologi ini dan sentiasa berusaha untuk meneroka 'alam yang baru ditemui' (virtual reality). majalah. video. kertas persidangan. al. Pelajar didapati lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. audio. 1996 ).

cara memperolehi maklumat. Perkembangan ini juga menyediakan peluang kepada pelajar untuk memegang kuasa kawalan bagi sesuatu sesi pembelajaran. Kehadiran teknologi gentian optik dan teknologi digital menerusi internet menambahkan lagi kemampuan proses capaian maklumat di mana setiap maklumat dalam pelbagai bentuk dan pendekatan boleh dicapai dengan lebih cepat. cara menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya. Perkembangan dalam teknologi tersebut menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar. Sumber maklumat serta rujukan juga bukan lagi terikat dengan teks dari buku sematamata tetapi lebih luas dari itu.3. Dengan perkembangan dan penggunaan teknologi dalam pendidikan jarak jauh.19 - . Informasi tersebut boleh dicapai serta digunakan mengikut penetapan masa dan tempat pelajar itu sendiri. Pelajar juga berpeluang untuk menentukan teknik belajar yang bersesuaian dengan mereka dan membentuk pengetahuan berdasarkan keperluan masingmasing.Tugasan Kumpulan PP18  Kumpulan Diskusi dan Berita  File Transfer Protocal (FTP) //Perlu edit kerana salin bulat-bulat daripada file berikut : Kelebihan Internet dalam Pendidikan http://www.scribd. perkembangan yang pesat dalam teknologi gentian optik dan teknologi digital telah memberi kesan kepada sistem pendidikan masa kini terutamanya pendidikan jarak jauh. telah membolehkan informasi dalam jumlah yang besar dapat disalurkan untuk kegunaan pelajar.com/doc/21296297/Kelebihan-Internet-Dalam-Pendidikan 5. mudah dan pantas. .2 Penggunaan Laman Web Sejak beberapa tahun yang lalu.

sebahagian besar WWW menjadi semakin penting untuk pendidikan jarak jauh dan / atau e-learning dan / atau pembelajaran jarak jauh sejak kemunculan teknologi rangkaian yang semakin aju dan canggih. kemudahan penjelasan. World Wide Web menyediakan peluang baru bagi pendidikan jarak jauh melalui internet. Web menyediakan mekanisma yang berkesan untuk mengintegrasikan alat-alat digital untuk menjadi sebuah antara muka tunggal yang unggul. newsgroup Usenet. Web boleh meningkatkan tahap penglibatan pelajar dalam latihan dengan ketara. Web. Ketika diintegrasikan dengan alat seperti listservs.20 - . Pendidikan jarak jauh menjadi luas digunakan untuk waktu yang cukup lama melalui akhbar. Jadi secara keseluruhannya pembelajaran menerusi web mempunyai banyak kelebihan dan antaranya ialah .Tugasan Kumpulan PP18 Pembelajaran menerusi internet atau laman web merupakan antara pendekatan baru yang semakin mendapat perhatian. Pembelajaran menerusi web merupakan program pembelajaran berasaskan hypermedia yang memanfaatkan susun atur serta sumber dari World Wide Web. Pada saat ini. radio dan TV. Web juga membangunkan beberapa bidang research melalui peningkatan peluang untuk belajar dan juga format alternatif untuk mendapatkan maklumat. Web menyediakan fungsi yang baru dan berkesan dalam penghantaran maklumat kepada pelajar dan menyediakan forum untuk pelajar menukarkan maklumat atau pendapat. Tidak kira bahan pembelelajaran itu merupakan tutorial ringkas ataupun workshop penuh yang kompleks. bila digabungkan dengan alat-alat rangkaian yang lain boleh digunakan untuk membuat ruangan kelas virtual untuk menyatukan komuniti pelajar untuk pendidikan interaktif. World Wide Web dan alat kolaboratif lain-lain berasaskan internet telah meningkatkan kemampuan untuk melatih dan mendidik manusia secara berkesan dengan menggunakan alat elektronik. dan sidang video. Internet menjadi rujukan utama dalam bidang pendidikan dan research.

Pelajar boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana juga mereka berada. proses pembelajaran seseorang pelajar akan ditingkatkan sama ada secara kendiri mahu pun melalui kerjasama di kalangan ahli dalam kumpulan. Dalam keadaan yang sedemikian. Halaman web mampu menyediakan persekitaran atau suasana pembelajaran secara tidak formal di mana pelajar boleh mencapai maklumat yang disediakan oleh pelbagai organisasi. Ini juga menggalakkan pembelajaran aktif berlaku di samping pembelajaran secara kolaboratif dan juga kooperatif. iii.21 - . Perkembangan ini juga menggalakkan pelajar untuk menjadi seorang pelajar yang mampu berfikir secara kritikal. Bahan sokongan pembelajaran yang berada boleh dirangkaikan dari sumber tambahan yang berada di seluruh dunia. Apabila para pelajar berpeluang untuk terlibat dalam aktif pembelajaran secara aktif.Tugasan Kumpulan PP18 i. mereka akan mendapati proses pembelajaran lebih menyeronokkan serta memberi kepuasan berbanding pembelajaran yang dilalui secara pasif. iv. Pengurusan dan pengemaskinian bahan pembelajaran menjadi semakin mudah dan pantas. ii. . lebih mahir dalam proses mencari maklumat. Web berkebolehan untuk memaparkan susunan maklumat yang begitu banyak sekali tanpa sekatan. menyelesaikan masalah. universiti dan juga individu atau orang perseorangan secara bebas. Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar. bermotivasi dalam pembelajaran dan sebagainya.

Perpustakaan digital dari aspek kandungannya . teknikal. Perpustakaan digital adalah pengganti kepada perpustakaan tradisional (Ercegovac 1997).Tugasan Kumpulan PP18 5. Terdapat empat kategori mengenai perpustakaan digital ini adalah seperti berikut: A. Terdapat juga perpustakaan digital yang kekal dalam keadaan ini di mana sumber maklumatnya disimpan dalam format digital dan bercetak. Perpustakaan digital wujud hasil daripada kekuatan perpustakaan tradisional (Gilster 1997). komersil dan penyelidikan berskala besar ii. B. v.22 - . Kebanyakan perpustakaan digital menyediakan sumber maklumat digital.3. Sumber maklumat tersebut meliputi bidang saintifik. iv. iii. Ini seterusnya menggalakkan budaya membaca dan mewujudkan masyarakat berilmu.3 Perpustakaan Digital Perpustakaan digital merupakan salah satu cara pelajar jarak jauh mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Perpustakaan digital memberi kesan kepada sesebuah organisasi dan perubahan budaya. Pengurus maklumat dan pengguna (pelajar) dalam organisasi menjadikan perpustakaan digital sebagai sumber capaian maklumat yang cepat dan mudah berbanding dengan perpustakaan tradisional. Perpustakaan digital menggalakkan penggunaan dan aplikasi teknologi maklumat dalam perpustakaan tradisional (Levy & Marshall 1995). Asas perpustakaan digital i.

pentadbir dan pelajar harus digembleng bagi memastikan kursus pendidikan jarak jauh berkesan dan berjaya.4 Penggunaan Enjin Pencarian Kerka (1996) mendefinasikan pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagai pengajaran yang berlaku apabila guru dan pelajar dipisahkan oleh tempat dan masa. ii. Perkhidmatan serta penggunaan perpustakaan digital Perpustakaan digital hampir menyerupai perpustakaan tradisional kerana kedua- duanya melibatkan proses pencarian maklumat. grafik. Namun bercetak tetap kekal. Bezanya ialah perpustakaan digital digunakan dalam persekitaran berteknologi tinggi.23 - . Bagi merealisasikan konsep pengajaran dan pembelajaran dalam talian (Hizamnuddin Awang. seperti jurnal saintifik dan statistik. Proses pengindeksan dan pengkatalogan memudahkan pengambilan dan pencarian maklumat. audio dan video dengan pengecualian kepada geografi dan pemetaan yang maklumat tidak mengutamakan teks sebagai formatnya. iii. Perpustakaan digital mengandungi koleksi maklumat digital. . pereka bentuk khusus. juruteknik. pengajaran melalui PJJ disampaikan melalui media seperti internet dan video. Perpustakaan digital mempunyai dokumen yang merangkumi pelbagai bidang. Teks menjadi format utama dalam perpustakaan digital berbanding dengan imej. Dengan perkembangan teknologi maklumat.Tugasan Kumpulan PP18 i.3. gabungan peranan ramai pihak seperti pengajar. C. 5. Mac 2006) yang benar-benar hidup.

com/2008/05/penyebaran-maklumat-melalui-media-massa.server atau yang lainnya) dan menerimanya. internet digunakan secara khusus bagi membolehkan semua urusan pengajaran dan pembelajaran sepanjang sesi pengajian ini dilaksanakan.com’ merupakan satu laman web yang terkenal dan berkenalan dalam kehidupan setiap lapisan masyarakat. user pengguna boleh memilih apa-apa bahan bacaan pada bila-bila masa untuk membuat sebarang download. Ia juga dikenali sebagai pendidikan maya (virtual education). Oleh sebab itu. Dengan kata lain. apa dan bagaimana untuk belajar.html ‘Https//www. //Perlu edit kerana salin bulat-bulat daripada file berikut : http://sarahdesu. Kebanyakkan pelajar PJJ di Malaysia merupakan pelajar yang sudah berkahwin.24 - . Dari internet.Tugasan Kumpulan PP18 Secara asas konsep pendidikan dalam talian jarak jauh (Hizamnuddin Awang. Dengan adanya downloader. Download adalah proses transmisi pemindahan sebuah fail dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya.blogspot. user pengguna yang melakukan proses download adalah proses di mana seorang user pengguna meminta sebuah fail dari sebuah komputer lain (web site. Pertama. download adalah transmisi pemindahan data dari internet ke komputer ‘client’ / pemakai.google. Selain itu. mempunyai anak dan bekerja sepenuh masa. Mac 2006) melibatkan pelajar dan pengajar yang dipisahkan oleh faktor masa dan jarak serta menggunakan teknologi terkini dalam melaksanakan urusan.com’ memang kita kenal sebagai satu mesin pencari yang sangat baik. download atau muat turun merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memudahkan pelajar jarak jauh mudah memilih bila. Pelajar PJJ boleh mendapatkan sebarang bahan-bahan bacaan tambahan melalui google pada bila-bila masa dengan melalui internet. . Selama ini ‘Google. Hizamnuddin Awang (2006) telah menyatakan dalam artikelnya bahawa terdapat dua faktor yang menyumbang kepada perkembangan PJJ di Malaysia. kita telah berada di era maklumat dan kedua ialah ciri demografi pelajar di Malaysia.

komunikasi dan maklumat. Pelajar pendidikan jarak jauh boleh menggunakan portal masing-masing untuk sebarang pertanyaan . Pensyarah boleh berkomunikasi dengan pelajar melalui e-mel bagi membincangkan sesuatu projek. Dengan perkembangan teknologi. pelajar boleh bertukar-tukar pendapat dengan rakan-rakan yang lain melalui e-mel.5 E-mel atau Forum Pelajar Mail Elektronik (E-mail E-mel) merupakan perkhidmatan internet yang digunakan dengan meluas. e-mel memainkan peranan yang penting dalam komunikasi dua hala antara pensyarah dan pelajar jarak jauh. Pensyarah pula boleh memberi maklum balas dengan kadar yang segera kepada pelajar. Pelajar boleh mengemukakan soalan dari segi teks dengan lampiran seperti grafik atau foto yang boleh dihantar dengan pantas kepada pensyarah. penggunaan forum pelajar yang telah diperkenalkan oleh USM untuk pelajar pendidikan jarak jauh merupakan satu jalan alternatif bagi memudahkan pelajar menyelesaikan tugasan melalui perbincangan menggunakan portal yang telah dikhaskan untuk perbincangan tugasan walau berada dalam jarak yang jauh antara satu sama lain.Tugasan Kumpulan PP18 5. isu semasa. Kajian menunjukkan semakin kerap seseorang menggunakan internet maka semakin kerap mereka berhubung dengan rakan atau saudara melalui e-mel. Selain itu juga. permasalahan berkenaan proses pengajaran dan pembelajaran secara jarak jauh. Walaupun pelajar berada dalam jarak yang jauh dengan pensyarah mereka boleh berhubung antara satu sama lain melalui e-mel dalam jangka masa yang singkat.25 - . Ini menunjukkan penggunaan e-mel dapat membentuk isolasi pemisahan masyarakat. Sesiapa sahaja boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan komputer yang dihubungkan dengan internet. cepat dan tepat untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Sistem e-mel yang mudah dan efisian adalah merupakan satu sistem yang berkesan dari segi komunikasi dua hala antara seseorng individu dengan individu yang lain.3. Selain itu juga.

3. 5. Pensyarah memberikan tugasan dengan cara mengirimkan e-mel ke alamat pelajar atau memuatkan melalui forum pelajar untuk dijawab. Setiap pelajar akan diberi ID pengenalan diri masing-masing sebelum mengekses maklumat dalam portal untuk berforum dengan pelajar pendidikan jarak jauh yang lain. pelajar jarak jauh mudah memilih bila. 2.26 - . kos sistem ini adalah murah jika dibandingkan dengan kos sistem komunikasi yang lain. Justeru. apa dan bagaimana untuk belajar. Bagi mengekses e-mel dan forum setiap pelajar dan pensyarah haruslah mempunyai: 1. Tambahan pula. ideal idea dan lain-lain dengan cara saling berkirim e-mel atau mengirin dalam ruang forum. Pelajar dan pensyarah saling bertukar maklumat. Pelajar bertanyakan pensyarah dengan cara mengirimkan e-mel ke alamat pensyarah dan mendapatkan maklum balas kembali.Tugasan Kumpulan PP18 berkenaan dengan tugasan atau sebarang masalah yang ingin dikemukan kepada rakan-rakan yang lain. Pensyarah dan pelajar telah mendapat latihan mengekses secara elektronik (e-mail e-mel) dan cara berforum dengan betul. 4. Sistem ini dapat membantu pelajar untuk berhubung dengan ahli kumpulan masing-masing bagi menyelesaikan tugasan dan berbincang maklumat yang diperlukan tanpa perlu berjumpa. Alamat e-mel dan ruang forum masing-masing. .

Dalam erti kata lain. Pelajar boleh mengikuti sesuatu rancangan pengajian dari terminal komputer sahaja. jika komputer canggih yang digunakan dan perisian yang sesuai serta jaringan yang berkeupayaan tinggi. PENUTUP Dengan perkembangan yang pesat dalam perisian.Tugasan Kumpulan PP18 6. Kita boleh akses kepada mana-mana saja di dunia ini yang tersampai oleh jaringan telekomunikasi yang sedia ada melalui internet. Oleh itu pendidikan boleh sampai ke dalam bilik belajar pelajar di rumah dan di hujung jari.27 - . Maka konsep ‘universiti maya’ dan ‘perpustakaan maya’ telah menjadi kenyataan. Terserah kepada pelajar bila. Di saming samping itu. apa dan bagaimana untuk belajar. Ini juga bererti pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana dan bilabila masa sahaja. kita boleh akses ‘full motion video’. Dalam hal ini. pelajar boleh belajar di mana-mana asalkan pelajar ada akses dengan menggunakan komputer. dengan perkembangan dalam teknologi gentian optik dan teknologi digital kini PJJ masuk ke era globalisasi. . kini teknologi maklumat memainkan peranan penting dalam multimedia.

LAMPIRAN Gambah Rajah 1 : Pusat Wilayah untuk kegiatan pengajaran-pembelajaran PPPJJ USM .Tugasan Kumpulan PP18 7.28 - .

Siaran serentak ke semua pusat wilayah ada juga dijalankan. . Johor Bharu dan Batu Pahat) pada hari Sabtu dan Ahad. Gambar Rajah 2 menunjukkan perhubungan di antara pusat wilayah dengan PPPJJ. Kuantan. Melaka. Kuala Terengganu dan Alor Setar) diadakan pada hari Khamis dan Jumaat. Ipoh. Pulau Pinang.Tugasan Kumpulan PP18 Gambar Rajah 2 :Perhubungan di antara pusat wilayah dengan PPPJJ USM. Perjalanan sesi telesidang bagi pusat wilayah A (Kota Bharu.29 - . manakala bagi pusat wilayah B (Kuala Lumpur.

30 - .Tugasan Kumpulan PP18 Rajah Gambar Rajah 3 : Penggunaan satelit di negara-negara jiran 26 27 .

31 - . .Tugasan Kumpulan PP18 Gambar Rajah 4 : USM VideoNet ( 2Mbps ) Pihak USM melancarkan rangkaian sidang video yang dikenali dengan USM VideoNet.

Tugasan Kumpulan PP18 Gambar Rajah 5 : Penggunaan teknologi maklumat dalam PPPJJ USM 28 .32 - .

I. Pengurusan dan pemgemaskinian bahan pembelajaran menjadi mudah dan pants. Pelajar boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa. Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disalurkan kepada pelajar. III. I dan II D. E. D. IV. 1. IV. III. I dan III I. E.Tugasan Kumpulan PP18 8. A. E I. III dan IV Jawapan : e-mel Laman web Internet Relay Chat (IRC) Telnet B. Bahan sokongan pembelajaran terhad. III dan IV : D B. II dan III Jawapan . II. II dan IV C. I. I. II dan III I. SOALAN-SOALAN OBJEKTIF Internet menyediakan beberapa kemudahan berikut. II dan IV 2. Apakah kelebihan-kelebihan tersebut? I. III dan IV C. Antaranya ialah : I. I dan II I.33 - . II. Pembelajaran menerusi web mempunyai banyak kelebihan. A. II.

13.Tugasan Kumpulan PP18 9. Buku Panduan Teknologi Pendidikan. June 7. 8. September. Kaplan Open Learning. Bhd. RUJUKAN / BIBLIOGRAFI 1. Pendidikan Jarak Jauh Edisi Ke-2 (Siri pendidikan jarak jauh) Selangor : Percetakan Strikeway Sdn. 2003. 12. 5.au. L & Maitland. 2010.34 - .” Washington. UK university courses now offered on Mobile Devices. UK university courses now offered on Mobile Devices. Retrieved September.Australia's Culture Portal". Cultureandrecreation. 2010 11. Canada. Telecourses. 2009. Md Noor Salleh (2010). 6. 67-73 2. 2010 4. “What's the difference? A review of contemporary research on the effectiveness of distance learning in higher education. 2010. iTunes U. Metro. September. Defense Activity For Non-Traditional Education Support. Retrieved September. Gold. C (1999). Taylor. RDI. J. "The School of the Air and remote learning . Highland Community College. Translation in the Chinese Journal of Open Education Research. .C. 2010 9. Bhd. 3. Fred Percival & Henry Ellington (1994). September. RDI. Honeyman and Miller (1993).27. Distance Learning Degrees | Degree Courses | Kaplan Open Learning. 2010. DANTES Retrieved September. Kuala Lumpur : Pustaka Cipta Sdn. 10. 'The Fifth Generation of Distance Education'. DC: NEA. 3. Retrieved January 5.gov. 25 . Distance learning on the rise. Brian Towie. "Agriculture distance education: A valid alternative for higher education? Proceedings of the National Agricultural Education Research Meeting”.

2008 from http://aristorahadi. Multimedia dalam pendidikan.35 - . 16. Badusah (1999).Tugasan Kumpulan PP18 14. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Selangor : UKM. Mohamad. Rasit Mat Zin (2009). Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Mohammad Idrus (2009). K. Ahmad Hj. PPPJJ USM Pulau Pinang. Abd. Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jarak Jauh. Rozhan Hj. MODUL JUJ 103 Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer. Retrieved April 28. Konsep Dan Sistem Pendidikan Jarak Jauh. 17.wordpress. Bhd. 15.com/2008/04/28/mediapembelajaran-dalam-pendidikan-jarak-jauh/ . Rashid Johar & Jamaluddin Hj. 18. Ramanathan & Ab. Khidmat Sokongan Pembelajaran : Dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh. Teknologi dan Inovasi Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Rozinah Jamaludin (2005). Bhd. Karsono Ahmad Dasuki (1993). 19. Aristo Rahadi (2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful