NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA

Bil 1 Nilai Kepercayaan kepada Tuhan Penerangan/Definisi Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan ,kecekalan,kegigihan,dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

2

Amanah

3

Harga Diri

4

Bertanggungjawab

5

Hemah Tinggi

6

Toleransi

7

Berdikari

8

Kerajinan

9

Kasih Sayang

10

Keadilan

11

Rasional

ptn619.blogspot.com

Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan Negara 13 Kasih Sayang terhadap keluarga Hormat dan taat kepada anggota keluarga 14 15 Mengekalkan tradisi kekeluargaan 16 Tanggungjawab terhadap keluarga 17 Menyayangi dan menghargai Alam Sekitar 18 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan Alam Sekitar 19 20 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Cinta akan Negara 21 22 Taat Setia kepada Raja dan Negara Sanggup berkorban untuk Negara 23 Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu sebagai tanda berbakti untuk negara ptn619.blogspot. Perasaan cinta. Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia Menerima.mengamalkan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga Bahagia. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.com .menghormati.kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sana ada dalam pemikiran. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

bangsa dan budaya. 28 29 Mematuhi peraturan dan undang-undang 30 Kebebasan bersuara 31 Kebebasan beragama 32 Penglibatan diri dalam pembangunan Negara 33 Sikap keterbukaan 34 Hidup bersama secara aman ptn619.24 Melindungi Hak kanakkanak Membela. Bersedia memberi dan menerima pandangan.pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.blogspot. Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama.com .masyarakat dan negara Menghormati. Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman Kebebasan setiap individu menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.undang-undang dan perlembagaan Malaysia. memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan meraka yang sempurna Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara 25 Menghormati Hak Wanita 26 Melindungi hak pekerja 27 Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang Menghormati hak golongan kurang berupaya berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan Melindungi hak pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu.

PTN619 ptn619. Jangan tulis kesemua definisi nilai berkenaan. komuniti dan Negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Semoga kata-kata kunci di atas yang berwarna biru membantu anda untuk mencapai keputusan cemerlang dalam SPM. Disediakan oleh: Mr. Apabila pelajar diminta untuk menerangkan/menghuraikan/menjelaskan nilai. 36 Saling menghormati antara negara PERINGATAN Pelajar digalakkan untuk menghafal kata-kata kunci untuk setiap nilai.35 Saling membantu dan bekerjasama Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Pelajar mesti menghafal sekurang-kurangnya dua kata kunci. pelajar cuma perlu menjelaskan kata-kata kunci sahaja.com .blogspot. Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.