CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. (Gunakan kebijaksanaan anda.) 5. Apakah wakil abstrak khusus. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. dan dalam bentuk yang benar? 3. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan.) 1. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. 7. artikel. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. menyarankan memadam mereka. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. . atau rujukan yang tidak relevan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. dan hanya berkaitan. 8.sila). tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu.

dalam teks.10.) 1. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh.) 5. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. menggunakan kebijaksanaan anda. (Sekali lagi. atau hanya mengulangi. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Scan dan perhitungan spot-check. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. . Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian.

Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. 2. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. here goes. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. bukti sokongan tesis. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . (2) Dalam kaedah. 5. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. 3. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. 4. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. kaedah. Scott dan Stephen M. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. sumbangan terhadap sastera. Jadi.Pertama. cadangan. Garrison: 1. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. 6. Edisi 4. jawapan soalan berikut. oleh Gregory M. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel.

ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. 2. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. . Panduan soalan untuk kritik anda: 1. " 7. juga. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Ringkaskan anda penilaian artikel. Klik di sini untuk mencari kajian feminis.

Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Kerana: April 11. 5. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April.3. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. kelas. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. . Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. 4. Namun. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. budaya. dan usia. orientasi seksual.

(1997). S. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif .Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif.kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. kajian korelasional. dan Schumacher. quasiexperimental desain. J. kajian survey. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk .

Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. tinjauan literatur. lain yang dianalisis dasar. proses dan strategi analisis yang berbeza. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. dan penelitian kualitatif. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. . Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. kajian analisis. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Baca terus. dan ex post facto belajar. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. Tapi tunggu. menggunakan kerangka teori yang berbeza. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. Sebagai contoh.

Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. artikel. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. bagaimanapun. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tajuk rencana 3.Pertama-tama. Apakah wakil abstrak khusus. tujuan AOS. pendekatan atau kaedah-kaedah. salinan AOS. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Penulis. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. sastera? Jika penulis telah . kritis. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. tarikh.) 5. hipotesis. sila). Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. nombor kelantangan. bulan. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk jurnal.. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. dan dalam bentuk yang benar? 3. dan kesimpulan utama. dan hanya berkaitan. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. dan nombor halaman 4. Lalu membacanya lagi.) 1. Sebahagian besar kritik anda. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi.

atau rujukan yang tidak relevan. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. AOS. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. 7. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. menggunakan kebijaksanaan anda. Adakah penulis. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. 8.) 1. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. dalam teks. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. (Sekali lagi. atau hanya mengulangi. menyarankan memadam mereka.rujukan tidak penting dimasukkan. Scan dan perhitungan spot-check. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan.) 5. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. . 10.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini.

. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful