CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. 8.) 1. . Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. (Gunakan kebijaksanaan anda. diringkaskan atau dihilangkan? 9.) 5. Apakah wakil abstrak khusus. atau rujukan yang tidak relevan. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. 7. dan hanya berkaitan. dan dalam bentuk yang benar? 3. artikel. menyarankan memadam mereka. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan.sila). Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain.

Scan dan perhitungan spot-check. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. (Sekali lagi. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif.) 1. . Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3.10. menggunakan kebijaksanaan anda.) 5. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. atau hanya mengulangi. dalam teks. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.

ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. 4. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. oleh Gregory M. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. kaedah. (2) Dalam kaedah. 5. here goes. jawapan soalan berikut. sumbangan terhadap sastera. cadangan. bukti sokongan tesis. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. 2. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? .Pertama. Garrison: 1. Edisi 4. Scott dan Stephen M. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. 6. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. 3. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. Jadi.

2. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. juga. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Ringkaskan anda penilaian artikel. " 7. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. .

Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. budaya. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Kerana: April 11. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa.3. kelas. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. orientasi seksual. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. dan usia. 4. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. 5. . Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. Namun. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9.

dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. S. (1997). penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar.kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. kajian korelasional. J. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk .Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. quasiexperimental desain. kajian survey. dan Schumacher.

dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. kajian analisis. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. menggunakan kerangka teori yang berbeza. dan penelitian kualitatif. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. . Sebagai contoh. Tapi tunggu. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Baca terus. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. dan ex post facto belajar. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. lain yang dianalisis dasar. tinjauan literatur. proses dan strategi analisis yang berbeza.

Tajuk jurnal.) 1. Tajuk rencana 3. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan.) 5. sila). hipotesis. Apakah wakil abstrak khusus. sastera? Jika penulis telah . Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Lalu membacanya lagi. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. dan dalam bentuk yang benar? 3. kritis. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. bagaimanapun. bulan.. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. dan hanya berkaitan. dan kesimpulan utama. salinan AOS. tarikh. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Nama (s) penulis (s) 2. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5.Pertama-tama. artikel. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Penulis. nombor kelantangan. Sebahagian besar kritik anda. tujuan AOS. dan nombor halaman 4. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. pendekatan atau kaedah-kaedah. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip.

berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. dalam teks.) 1. 10. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. (Sekali lagi. AOS. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. . menyarankan memadam mereka. atau hanya mengulangi. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. atau rujukan yang tidak relevan. 7.rujukan tidak penting dimasukkan. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. Scan dan perhitungan spot-check. menggunakan kebijaksanaan anda. Adakah penulis. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. 8. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. diringkaskan atau dihilangkan? 9.) 5.

biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. .Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful