CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

) 1. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. dan dalam bentuk yang benar? 3. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6.) 5. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini.sila). dan hanya berkaitan. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. atau rujukan yang tidak relevan. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. artikel. 7. 8. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Apakah wakil abstrak khusus. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. (Gunakan kebijaksanaan anda. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. . menyarankan memadam mereka.

menggunakan kebijaksanaan anda. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Scan dan perhitungan spot-check. dalam teks. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan.10. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif.) 1. atau hanya mengulangi. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. . Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. (Sekali lagi. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini.) 5. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu.

jawapan soalan berikut. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel.Pertama. oleh Gregory M. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. 6. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. here goes. (2) Dalam kaedah. Garrison: 1. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. 5. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. Scott dan Stephen M. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. Jadi. 2. kaedah. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. sumbangan terhadap sastera. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. Edisi 4. cadangan. 4. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. 3. bukti sokongan tesis.

Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. 2. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. " 7. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. . Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. juga. Ringkaskan anda penilaian artikel.

Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. orientasi seksual.3. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. budaya. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. 5. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. 4. . dan usia. Kerana: April 11. Namun. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. kelas. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan.

Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. quasiexperimental desain. S. J. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. kajian korelasional. dan Schumacher. kajian survey. (1997).kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian.

atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. tinjauan literatur. . Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. lain yang dianalisis dasar.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi tunggu. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. menggunakan kerangka teori yang berbeza. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. Baca terus. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. Sebagai contoh. kajian analisis. proses dan strategi analisis yang berbeza. dan ex post facto belajar. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. dan penelitian kualitatif. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

dan nombor halaman 4. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Nama (s) penulis (s) 2. dan hanya berkaitan. dan dalam bentuk yang benar? 3.Pertama-tama. tarikh. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don.. Penulis. bagaimanapun. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. artikel. salinan AOS. Tajuk jurnal. sila).) 1. nombor kelantangan.) 5. tujuan AOS. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Lalu membacanya lagi. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Apakah wakil abstrak khusus. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Tajuk rencana 3. bulan. kritis. sastera? Jika penulis telah . AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. dan kesimpulan utama. hipotesis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. pendekatan atau kaedah-kaedah. Sebahagian besar kritik anda.

menyarankan memadam mereka. 10. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. menggunakan kebijaksanaan anda. diringkaskan atau dihilangkan? 9. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. 8. atau hanya mengulangi. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11.rujukan tidak penting dimasukkan. (Sekali lagi. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Scan dan perhitungan spot-check. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. atau rujukan yang tidak relevan. Adakah penulis. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. 7. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas.) 1.) 5.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. dalam teks. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. AOS. .

biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan. .Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.