CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. atau rujukan yang tidak relevan. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. Apakah wakil abstrak khusus. diringkaskan atau dihilangkan? 9. dan hanya berkaitan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. 7. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. dan dalam bentuk yang benar? 3.) 5. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. artikel. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. .sila). Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. (Gunakan kebijaksanaan anda. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. 8. menyarankan memadam mereka. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6.) 1. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan.

biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan.) 5. atau hanya mengulangi.10. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif.) 1. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. . Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. menggunakan kebijaksanaan anda. dalam teks. (Sekali lagi. Scan dan perhitungan spot-check.

jawapan soalan berikut. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. 6. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. 3. Garrison: 1. 5. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. Edisi 4.Pertama. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. 4. bukti sokongan tesis. 2. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. kaedah. Jadi. oleh Gregory M. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. here goes. cadangan. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. Scott dan Stephen M. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . sumbangan terhadap sastera. (2) Dalam kaedah.

" 7. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Ringkaskan anda penilaian artikel. 2. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. juga. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. . ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Panduan soalan untuk kritik anda: 1. Klik di sini untuk mencari kajian feminis.

Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. dan usia. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. orientasi seksual. Kerana: April 11. 4. Namun. budaya. kelas. 5. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan.3. . Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8.

Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. J. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. (1997). S. dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . kajian korelasional. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif .kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. quasiexperimental desain. dan Schumacher. kajian survey.

Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. tinjauan literatur. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. dan ex post facto belajar. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. lain yang dianalisis dasar. Atau anda boleh memilih kajian pustaka.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. . Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. kajian analisis. Tapi tunggu. dan penelitian kualitatif. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Baca terus. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. menggunakan kerangka teori yang berbeza. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. proses dan strategi analisis yang berbeza. Sebagai contoh.

dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Sebahagian besar kritik anda. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Tajuk jurnal. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. dan nombor halaman 4. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Lalu membacanya lagi.) 1. dan hanya berkaitan. bagaimanapun.) 5. tujuan AOS. sila). untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. dan kesimpulan utama. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. sastera? Jika penulis telah . kritis. bulan. tarikh. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. dan dalam bentuk yang benar? 3.. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. salinan AOS. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. Nama (s) penulis (s) 2.Pertama-tama. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. hipotesis. pendekatan atau kaedah-kaedah. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Penulis. nombor kelantangan. artikel. Tajuk rencana 3. Apakah wakil abstrak khusus. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don.

menggunakan kebijaksanaan anda. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. 10. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. atau rujukan yang tidak relevan. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. AOS. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. atau hanya mengulangi. Adakah penulis.rujukan tidak penting dimasukkan. . Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Scan dan perhitungan spot-check. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. 8. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. 7. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. (Sekali lagi. dalam teks. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. menyarankan memadam mereka.) 1.) 5.

Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. . biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.