CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. atau rujukan yang tidak relevan. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. . 7. 8. menyarankan memadam mereka. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. dan dalam bentuk yang benar? 3. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. artikel. (Gunakan kebijaksanaan anda. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. dan hanya berkaitan. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai.) 1. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. Apakah wakil abstrak khusus. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis.sila). diringkaskan atau dihilangkan? 9.) 5.

(Sekali lagi.10. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. menggunakan kebijaksanaan anda.) 1. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. atau hanya mengulangi. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Scan dan perhitungan spot-check. dalam teks. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2.) 5. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. .

Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. 4. Garrison: 1. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. 5. (2) Dalam kaedah. 3. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis.Pertama. kaedah. bukti sokongan tesis. 6. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. here goes. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. Scott dan Stephen M. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. sumbangan terhadap sastera. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. cadangan. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. jawapan soalan berikut. 2. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. oleh Gregory M. Jadi. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . Edisi 4.

Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. " 7. juga. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. 2.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". . Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Ringkaskan anda penilaian artikel. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi.

orientasi seksual. . saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. 4. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. dan usia. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. budaya. kelas. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. 5. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. Namun. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. Kerana: April 11. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan.3. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7.

kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. (1997). quasiexperimental desain. kajian korelasional. J. dan Schumacher. dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . S. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. kajian survey.

tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. proses dan strategi analisis yang berbeza. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. dan penelitian kualitatif.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi tunggu. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. kajian analisis. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. . menggunakan kerangka teori yang berbeza. dan ex post facto belajar. Baca terus. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. tinjauan literatur. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Sebagai contoh. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. lain yang dianalisis dasar. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel.

Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. tarikh. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Apakah wakil abstrak khusus. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. dan kesimpulan utama.) 5. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Lalu membacanya lagi. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. dan dalam bentuk yang benar? 3. sastera? Jika penulis telah . Penulis. Tajuk rencana 3. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. salinan AOS. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk jurnal. hipotesis. dan hanya berkaitan. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. tujuan AOS. bagaimanapun. Sebahagian besar kritik anda. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. dan nombor halaman 4.Pertama-tama. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. pendekatan atau kaedah-kaedah. kritis.) 1. sila).. bulan. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. artikel. nombor kelantangan. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4.

Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. 8.) 1. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. atau rujukan yang tidak relevan. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. AOS. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. 7. dalam teks. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. (Sekali lagi. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. 10. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. menggunakan kebijaksanaan anda. menyarankan memadam mereka. . Scan dan perhitungan spot-check.rujukan tidak penting dimasukkan. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. Adakah penulis.) 5. atau hanya mengulangi.

Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. . Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful