CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

diringkaskan atau dihilangkan? 9. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. dan dalam bentuk yang benar? 3. (Gunakan kebijaksanaan anda. .) 5. menyarankan memadam mereka. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. atau rujukan yang tidak relevan. 8.) 1. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. artikel. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. dan hanya berkaitan. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6.sila). Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. 7. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Apakah wakil abstrak khusus.

menggunakan kebijaksanaan anda. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. atau hanya mengulangi. dalam teks. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. .) 5.) 1. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. (Sekali lagi. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Scan dan perhitungan spot-check.10.

apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. 3. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana.Pertama. cadangan. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. bukti sokongan tesis. sumbangan terhadap sastera. oleh Gregory M. 5. here goes. Scott dan Stephen M. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. (2) Dalam kaedah. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. Jadi. 6. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. 4. jawapan soalan berikut. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. Garrison: 1. Edisi 4. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. kaedah. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . 2. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini.

Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. " 7. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. 2. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:".Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. . Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. juga. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Ringkaskan anda penilaian artikel.

3. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. 4. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. 5. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. orientasi seksual. budaya. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. Kerana: April 11. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. dan usia. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. kelas. Namun. .

dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. J. S. dan Schumacher. kajian survey. kajian korelasional.kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . quasiexperimental desain.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. (1997).

Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Sebagai contoh. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. Baca terus. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. lain yang dianalisis dasar. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. menggunakan kerangka teori yang berbeza. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. dan ex post facto belajar. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. kajian analisis. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. Tapi tunggu. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. dan penelitian kualitatif. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. . tinjauan literatur. proses dan strategi analisis yang berbeza.

AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. sastera? Jika penulis telah .. Penulis.) 1. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Nama (s) penulis (s) 2. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Lalu membacanya lagi. Apakah wakil abstrak khusus. dan nombor halaman 4. kritis. dan hanya berkaitan. artikel. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. Sebahagian besar kritik anda. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Tajuk jurnal. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. pendekatan atau kaedah-kaedah.) 5. dan dalam bentuk yang benar? 3. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. Tajuk rencana 3. tarikh.Pertama-tama. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. bagaimanapun. bulan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. hipotesis. sila). salinan AOS. dan kesimpulan utama. nombor kelantangan. tujuan AOS.

8. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. atau rujukan yang tidak relevan. . 7. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. dalam teks. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2.rujukan tidak penting dimasukkan.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. menggunakan kebijaksanaan anda. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. (Sekali lagi. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. atau hanya mengulangi. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. menyarankan memadam mereka. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh.) 5. Scan dan perhitungan spot-check. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. AOS.) 1. Adakah penulis. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. 10. diringkaskan atau dihilangkan? 9. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian.

biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan. . Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful