Pengiraan BMI Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Obesiti?

Definisi obesiti menggunakan pengukuran Body Mass Index (BMI). Apa yang dimaksudkan BMI ialah nisbah berat (dalam kilogram) dibandingkan dengan ketinggian (dalam meter) seseorang. Contoh: Ali beratnya 80 kg dan ketinggian 170 sm BMI = 80kg / 1.7X1.7 = 80/ 2.89 = 27.7 Daripada ukuran BMI kanak-kanak atau individu itu, dia boleh dikategorikan sebagai kurang berat, normal, berat berlebihan, obesiti atau obesiti yang teruk Kelas BMI Kurang berat: Kurang dari 18.5kg/m2 Normal 18.5-24.9 Berat berlebihan 25-29.9 1. Obesiti kelas 1 30 - 34.9 2. Obesiti kelas 2 35 - 39.9 3. Obesiti keterlaluan Lebih 40