. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

. ba(.. \..1 "" " . n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c .. rakvat. III ~l~ . ~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' .1. suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl .._.-. cer ~I]'t'~ -' rakvat .e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa.d·: IIW"'-'. '.~fJ populler...masii'ng .I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk....g.>~.. "" ~~ LJ:: .an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof). Jika d ii'g a II ii h I'S ..i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g.'._ .-~.'.. . 'I"' it\..__ ..1 l~ .33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva .~ ..].' ".. . .".11 n.'IQ' n g:. _..a:k""'~III-I"I' ~ S··. "_)u.':.'dIU' p['.. I Copyrighted material ..'.:-.::. Q' J...ii.g "" ../IU' n" 'I ("II [01 111-:''I. '_.::I-II~I'1. .··· ~JII·. ~ :~: Il.' c· :.' ~:Ig I. IBa111 ka n sudan D._l~ . "I'" . ."[: ..a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im.'. .:. vak U ". . nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku..::3.·t-_'L~:t.".jlng-.. .av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk. seberaoa orootnsl dltam[pil'lk... d.". L.any.k:' ~.:___".'.. '... a_. ..as. akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g.lins.'··. a no: 'S:':IU' n [('1] u··· .o...

~J~'. "'.:~-:'..It.C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k. [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la. setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se. [[til ~ 1'1 "=I uotu A...i ".-] .-~ h['=Ilg.".i ..... __ L..'I-I ~~ ...' .. ...!III.yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl..~ .IL I-Re._"..-_ "- Copyrighted material . _'..~[uL_ I'd'. tpCII' . k: .-.:la'___I certta :.~e:-rn-~IIJ ~'.rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'.I.d[ aks ~.-' _. 's. 111 "'11.n .'. ~ ...II~ h II u..'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y.a[i'.1" •• '-io._ rakvat [!i!iI!\'h..".jai'ralln '..a.

amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '.. Copy rig hted m ateri al ..up d.·-~I~y _ '.I narta bsnda dan ensk-enak. 1 - . settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~.·····..9'tilillgga b u run'g._~~' _ ~ ~ _¥~ """. . 1 . .aginda Raja 'BUrUIni'gl IP.'. menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat. S.. tat setatu y.ang: rnenvenanakan ...': __ '_ ' . nemtktantah dii'all!alm~B.ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I. _.. m Nalmun savanu..arlkit~ pacta jarnan danuru Ika... _ . _''1.'a·..algi.. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna . acam ct nutan.angl bermacam ..·· bemlnoan IJ _... ponon lalnnva...an'gl ti:nggalll .· . _'" _ [I..di: nutan Acen Ihi'd.... RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v. ) u rung] y.engl3ln tenteram can carnal . Ike"dl.~ dan lrelralntjng satu ponon ke.dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl .13. IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·. Dia. "~.1J lltan dian bu din·' buanan ¥.. suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu.

~ . IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ .-- l Copyrighted material .Q... ulpasang perneuru. 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11".ha~ rakvatku..J.udlahr matt.!Iii.a 'Seldin.11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~.IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'.a. __ ":" _-c_ '-iJ! .. ta k:e..I.ii" 'lI..rena . 'V"'-". satu-satu cUlb u9In..i> 'til! '" " __ ._.8':'.aB U IrU ng ~ aenartan.elrek.~. . NIsmlUln.. ·11" .' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '..iCiI •• J:-"u"· II-k 1\.burung ltu... ""'" rn ns anaa n " 1\\.ng bersarnas. '"" 'ml~ ll.ali1'd... (lain pa n j k. tt u " .:~' 'M'. xauan -se'mIU81 w'.' .alpat~ kilta s..I i -ag flU111"lk31'1 .'. I nattr s)erUJ .. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~.-'.. berpura .ya nerekat leU' tubun [blurung.'. K'ali'ena ttu.[ " . setetan ltu tlta semua akan terlb. '.:iI\. ta akan.._'_c·_I.arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'..c. -' ..:t..--. tak llama kemudtan s. ~. .. n g'-' I.' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '. taku " t. .n'gl ple.ala ISu ru nlgl Part...w91 Denair' k:a.U _'...f'''''!II1 i." 'k ' -.ap.jl.rna ra. ". namptr semua burung taln'glt..a..r~'I'.J! oas perekat dli tu b u h lIe.~ In'g. .aj.ang.a.-.p ketlka henna k. " " _. p.~ '.Iny.0.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'. Mall. .~ .gln. .I -p" ~ .a-' ~._ClIiJ .it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3.ita sem ua Jlika ta m.: __ . iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus..ka Iiian sem u 8.t. _' '_'.p Balgl j nda R..Ir'~ kat '.ce. memnuansnva.:I.'" '~' _.a I\\.. .a.'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI._-. I.mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar".annya caarn keadaan matt. m h 1i""111 tr'''::Ii I. ~._ ".a. _.

:..~ 'S ".. et gat' In s Iml./r ueapnva s.g··..."""~ . li a I~".. ..:.r'k". ... 'UIS' a m m '~ g' g".il Ku.UII II" -I I. Ib~:-"'lli. sekal i~lK'.'.alng P'e[m DU ru ru pianV..p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu.annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I".k~. ..mambersthkan [tJlurung terakhlr..~al~ '5[9k:811[L Ben. ka " A:' ·a'.a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I .1 ~.. .••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra.• [~u···I·n· 1 ....c'.'.I a~··: ._:~: la ~nterue .[...:. . '" .~ -I -I m':.Qn'. :"1'' . ~. I": ·U···.11\1... ...~. [II\. ~ HI."."v .lganI~. C'I : ... 1~.'n···· I .....n..:: nl _.. .i n...a' . I ''':' ....1 :~. .dln talwa ra n burunq Ii tu.""..~ .• ~ :~....'. ka lUi 1'\.arkah ..I:la" IY1111\"g.• ( : ~ '1' I . .". M 911<3 i.Y"..9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' .. . nlou [r'm'I. ' ·: n g. n amun s81ng R..]. [9'..~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj.d IuII[nl . iCIi t:liiC' 1.k." '.etk3n burunq-burunc raln..iII "a' . ."1 .engag[..li I "1'1 sa'n".~ il. '["I ·'0 . 1.'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" ." ku...de·. y'al<'nl sang Rl a~' [~I. JunJung.a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya.p.·.atu...:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .. I..'. _.~ . .englar sarnoal Ike . 3 Copy rig hted m ateri al .."'ll~ III g Ii\LA . . kaslhan samnlt h I-.....a bernva nvl~ Suaranva lnda In. .11 . · 1~ .IIII.etn clalhlan suara. .3 tertan k: a..a. .11 'I..'ern I. serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k. 'I ....UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j.u[ a:.p' I~ ala 'M: 'a-In'iu..'..···r 1\. .. 11<31 pun d[ita[ngk.. .'i. ~.~..'san'g: :Ra~a suruno terd:.. 11~ . .. . 'MI3:···." '. t.a..'t a n ~ ~.. hari:.:.~I~...I[I~[I" b I\C.. :.:J. : m. t-'..J .:~...

'. ~"iWi'U a "~:I\.tJlCiI [t'l3.. ..__ .n'.. etanju tnva sa... terpesona. . . . [1("3-"..e. __ . ..[.'_ BlUrung······ Pa rktt..'"".'-a·~·· m~Ij fU·.'.takk'analill'uarllc-andal:ngLC. . . 1@.. R_..I .' I .a'nus~a.. im".~""g-:' ..··_.OI r ".. I burunc '!I li(" .Ua IK':e' ··~'.I'~ II II . ura matt sane IRaJa p Itll..ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1..aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid .: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R. 1 lUi [P·L~I~~[ " .~. t>lrk··'a' . ': ' ·V·'· ': •.alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S. la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<..':$'9. g:..··a·. . .i'a:· IMa nu [>:11 . kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '. ..Bml'IU'"S-'" ..II11 .. 9 rkan u .__ _ . n ".[~J Ta[k berapa tama. J!tiI Itu de ng...._ •.lia.~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'.'...[_ :'-" Ii'\ a.._.•.'.. 1I¥:llc I. matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\..aj.. terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[.. 'S'. sang.. JU '..·_· __ 't:l' [-~"--' .. .'. III. -It' u . . I" _I II : 1"_.. . . ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im.. narnun hattnva puu. Copyrighted material .I _." I. "!i:ji: . slasat tarnanva.esaran c...a In usta k:elmUld~'. u r-' ' m ~ .alrn upacalral Ik:[eb.a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI..l. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva.jj~~I'a·'~ I !i.... _ .'."\I ·Ii"al p....: .._.-_.dlin usta .1\.anU5. . _.1 U '.. d~. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\.jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ. .' _ 'B-IIIllfllll "In. setla p narl Sa nrgl R'[3J.[ ····n·. III. .. [.'" "'In' 1:_' m'..·.. .u.~ ~'Cill '~ "'. ~ '. !.eng!Q[unak:[an.".~ .a M.. vaknl pura._ .[U1B1enar ruanku i ..·_J'.. _avall r"a"' J.AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M.~.. II 1\.Clii"salyan[g IRaja U.:1. .. ':' LI r ' •.ln··[OIIJI[b'l'u·. [91 ·e··· .. Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[.. __ .-" 1-. Y .

. enar b mati .''_.I i' [I. tiirltHJ.a." "" U u I!\"".'1 P'.' . ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' .""ll..".I r iLr'IU m I.~..' I\.'..1 ~p.."'~ U ~n"'Il.a. """ a ".":" 1\ k ~I. ~.fak menvta . 'd.d I[~ sesamnal d i sana.:'. :_ '...~ 1111U"CiI I """"" .'~ I~:k IJIII ~I..karena dtktra memana sudah bensr .:' 1.. Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'.n'-. a_.j CCl Copy rig hted m ateri al ..jI..[.'[t:) mb ~I ~II U ~." II<. [e". cal h' I be .'..~ S'.~""." b ~I[S'~ . I'] n ."'. 1"". m'_'.~ ~'"a..a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':. m..-.::'a:.' IU. 13""":n"" 'y'.. 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l.

.t uae _ . ..~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '.iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan. s.8U roba.. suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen.1 "'a'.9 rat irn _ ~'. 'retapt saat tersentuh tan'glanny..c..r-a .___.'.··I.a.}~'. nIta l--~~ .alu metepas panclnanva dian mem. . _ 91 kertna. ~ I .. 1m IU" . m . ptatu van'g m Is.atlk:an'~.'.. ~ In': . g" II ..a til . va n .W" a I.egalngi tkan ttu. lkan ltu beruban me.. 1[IK:an ttu b.'\!II"". liI~1 ~.' jJ 'U' 'g.Q '.9In m. Ora ng ta IK 81 k. 'Ql IP·.[-I 1 I !til " . .:. t ~I ~ ~ ora . 'I~ 'I. U.nl '..Ji_ I· ·I.teian melang'gar .1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a.l. keemasan. ssdano dlkutuk para' dewa karena . 1.. plli'ili!ilii~-. r .nii a:CI._ ___. '. .lIUIIIa . _....._ a a P-I': ____ _..go _ T Q.. [Ia.tln.8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI..=.einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu.' [_. reta h 'dJisur.-u..d" .81 n ''''--lm....'-_..e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r ..t [D--..I :S··: 'F" U IU....... ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 ..BUII··' .5uatu laransan.. ~ 'y''.--r""a Copy rig hted m ateri al .emanCinlQI iIKan . _. e- • __ .rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'.Ua[ht..IL. D·. .:.. ~ ...rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl .t".. _. ta I..

. . ""-:'1'-'''-'.k. I ~ I'" ratas I .iP'IU ~':. rr'4... 11. . ".. ". . 11\. Karena ~aaiis.•'tuanva.'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ .au sudan banvak makan .Aku ...: "!Wi' . I\u W ." UcU II .g 'b'l~ .'....::..j"i..' oermtnt ~:'a' a" III II '. .(1..··II~ rn a n····· a~ .. !I [.(I81/' katanva ~ ~ll.9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta. .......ii ra na S~:.c.~I ltu '~.c.[eglltu II. pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart..911 kran. seputanc dart I[ad'an. '. ltu uda .0 .81un ia! SSIIQ Iraril"... . .>a: . . menlkan dan d ik:. D la·······lrUI....' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu . termasuk J33. aa . 5 .Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar... . IKalk:.angi menventuhnva.. a!r\.a:P3IknV3 yalng tapar '. .". rnakan kedua orana··· .t=J1I1 rnenjaaa '3... . " kana: van[gl mas Lh\...ill U n JI .. latah . ta k: I .....a P. berasa I' U Ir'' I"' . asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k.. karena b.DI ~ 8. . ..a ka In d [a.e" a. ca seeker 1~1'II:I"~n' I."':I~W···'~... k' mlunutnva '"..e.::.1 pemI. J '.lk..9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'.' Copy rig hted m ateri al .e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI ....Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K...::......a n. A. [III ~1\. .1..... .. iI i j• ...a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n .. .!!ii:O: I D I .r. 1\. .gl~b. me tl"I.1.diinda" .JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '. . . ~J3l "...1.. rnaxanan '.IU n. Ii_.··lld.'\. I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· ..' U .. W[(lII.

. ~~I. ta [11·''..ga~b'. "II k'.''hIl .:.a_~"1SIIIft!I!HII' .. ber. '" I-Ia: ta k': I.. l"'~ [ - . [-. v·' ~ ·n·'g·· ...·~I" ta n'."e::"m'lb:._.~. [~"..alngl yan.Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'. J. CiI. Clen'gl3n lstrl btsa..1~ den'gan .. j..'1 Copy rig hted m ateri al .j!"~trlka lt II [I . ~ ~ - - IR'!iII'.'.'~ 3"·[ ~.o'ITla" h'" 1.' ... " :" . eesar...~.tll. ~-'!iI. 'V'~ u.·[ i"k' n ~ d' . u maupun anaknva I U 11. :'~" t : '.. ·I·~~" . ..a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva.."~''.al .e:. Nl3'mlun nasl sudalh me.'... u .J~IIUoa ...iII!'=. laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'". ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva.... ..111'"~ I....1.I·l.'I.l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '.."""".'_...(1rSalranalk Iketuru nalin ik.~ IIJ'~ n~I: ~I .bur . ~l ."...··.-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 . .. :.:·".a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu. I~ ~ ~'~i"..'I Ia ~~. tibla·t~ba31dla mata lair menvembur.~LJ~1 kernu .rnendapatt kosonq tak ada makanan.. marat1lllallh Itl.an!lt J I\...art:i:nval.~i~! ..'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba . .nlaldii bu"u . temu .I·I..tllil a 11~ .. ..I d :... ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31. Aiirny.. I.I1\J'>"" !!D.·.01 . L "II d'. 'Yang CIil'say. -. .p·'le>r·"I'In: a.:"~"a i" In-.g kasa r. n n ~. Karlen. iiiliapva' F' _'" "'" '..~:~:-':~. CiI 1\. II I'll.

al ". ruman h axan' ' " ".'' u[n''. rnasakan dl sana konon t~d.ada~...0. g " erla h~ '. memoertnva 2 ekor kep.~!I' "I l.'~. unda IiIlglan peste Id[.'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak ._." 'v~[[nlgl" ". .." UI lllal..al~.da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(.'". h [n cerlta Ii In 1. . ' k'l"" YCJI. ~.0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man. 'h' II suncat.II<terlan .a .adangl ha~ ttu aiKalre'nak. 'P" ".. .'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama.CI. 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'..g U _..1 datanq ke uncanean pertama. ..allk: enak Lagl~IPulia.: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart.3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8.."..'~U. IPak Lleb. ta t.alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat.nll~'" d. .[ kenal .U.. ~ .'" t ' '" ak iUIU . _ _.alla kerbau Nl3[mIUn. 11f'~V""'~1 .__ a _~ l._ terse but.a mendapat t"rIi Jika ta .. _ a __e _~:EL e . J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a..l .at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!..~al':' "'['<". tuan .e. Copy rig hted m ateri al ..< "I..'a. tebat b':i"I[n""g....

a'mlun._ Ill·.. . :.n. Lag[i'PUlla~.d sudah usal 11'"": ..:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' ... men. ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts . .. [ ..I I ... . . 1I ~ . .[~.u.. ue.' _• 'Ii IBapu'_ ...a k tebal :1'["' ·':'.. .~ .. cavuh pera ........~. . ... b :~ 'b:t? rap a t. M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 . . 'Ii:'.~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan.an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan. ta mencuba h rencananvaJ·[a.'ampa'. .":1 .:..engaln tuan ruman tersebut. .~k'IL~'b-.III.3.ag.. ~oi It. ~' l."'lI'I"' . te·-rll~h·3:·····..all<Leba~ mUllali' .... .... '.. .a[mIUIn~ masakannva enak. .. .. ..... l-Iafltl U[~··:'-I'"I'. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:..ga ba ru sala sejesai.. u..alihaln gg ~ ..11\.._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d.&.'.N.011 ~ '...I.~karena k'ellell. '.' y . ·t-.. undanqan mana yang di'Pi'tilhlny..... ~ . P'..al~k:di...~.: . re.1 Ui[u'. hiilllir sunoat.i." .M .....I1va . iI!IIP.' [0. ' .. JI.. ~. 1_ .. ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'.:. . U segera menlgayu ' eeranunva I... rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan..d.' .I.III[ . Nl...I . tak ada satu pun undanqan j' I ... D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue.. . @...<ILd'N[ . hal k ikenall b."al IIII t:[8: re'-I"I' III.-~ "--"1.. ~ .1. 1 :.isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus.Wi...... ' . ~~d't-:"'llil'io. .:l.. iuju 1. L ··"~' /':..P'..:ilii msnulu h illiir. . berba k-" :!' .alk~n . .~.. . RwR. a. . '.. Copy rig hted m ateri al . UI"'..".. . .mengavuhl peranunva. _.1. Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m.... e kat. Den'g. D i sa na IPUln salmalt pesta ju.€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al..t: seda n s m ha . a _ . sudan seol..91.H 5. .~ .

.·'·I~ IliCI'\.1.e" .[o Il\~ ..1 g"it...C [-·d····trn ..tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I..".' .olcS .an nva dart ieku kan batu karanq. -IIIY:_.' n-""a-"S··' i n I.. ..0.". m I IU"" la~ ~. m e'. ra lIeLe'blali merasa le"gI3.~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al ." . rn ~ ~ '!ii:ii. a I". dan berbu .' IU'n' I\!I.etlka dttarlk... memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'.': '.. . 1 '.'. -'..' Ul n tu Ik' .'r-".··-·'·r~i·I'I'a"mula. iI!:!!I' :.11·-·'a."~ k'I'.. Nalmun. I alii 101". u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas.IS.. laic I'. Nalmlun t:.. rnendavun "II~I tatu In] t..s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L.1" . '.1 ••· Ii be I .a I I".. -~. ""'"" I .[e[ce'w. su . II._-' 1\..'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *.J~II "Im'-. --]-lltiI~ii'rrilg~. ru a .. "!I . '':[11 IU 1 ." ].-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be.•. san I.I') hI.." 1.~te r JI IU' n [I.Ja!..:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas.:1 'g' - Ill" ..a.m'······ ancmo ~lm ". II I..'.>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr.1 I~' l It"'I' I .'3'·-" .. __ _ v_ y i:a-Ing... va >".... . Mu[laiila:[11 ira ~mlem. kern-'ban llI\~.... h ...alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:.. [.. a . u ill ".I~.alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan.a Is[el!C. '.[k" a n~1 r~ Il[~ iatu..I tapar..: .. mencarnbn tkan ItU..In"d p.I~U: ""3:" n c"'l:S.1" .': I:\..' I.u 'P'la" [L~ : ·. s~ ."a-"t' ~ "... 1:_ .a~t ta lalu nalk ke atas sunaat. sernasn. . Ik~ i-'"a' u.'. .g I h. " .' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·. a :1. g". anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' . Pak:tebat merasa J(. sesarnoat di atas air. . . I 1. '0 [h" ia jugla " ..

'I '".. "h" .. "ij. a h·" 'd'. iCaCla ng j ug...: . "'.. Lalu t!blU.U. . .l. eo' 11\.'.·t'. I' '"..·. up :'r "k n 'g"1"". -M""~·e· e' ..I I [I .....a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan .I'r' ·9. '• t ... st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva.' ..la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva .' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va."m" '.I.t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a.~:.ki n'.8 :Kaln ku litnlv-al...g ber[lJiunvi' III pa kaca ng .elamaan..'~ It'!! ....!Iiii!i. ~Im' '" bsr k~.····:..u naslb di kota Kelmlud. g.. u. '. ... J :1 '". Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn. ." 1m" . ... ~ .... "..K:isah Ihldl tI P s. ~" MI". e·. I .. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:. Copy rig hted m ateri al . l II I.. . :1' C '''li ..)Q ... hi ".... ..m ~Ilsk ~Ilnl ..". . ~ r i ' .J~ ~a':..~ . tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d..iora' ~..i: 'I"' it...':'.eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is.'a···.nva berpesan...i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ..1 ...". '.r_ -- ~_ _. Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van. ..S'" ~ a r i'...

'" I' "~.a:iII<b erpt t1 dllk pada s.. ~ .:·. ra mentac II Ik·3:·· :.Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas." La n ca __ me III__ . '.. . 'y-·'·..__... sernuanva d ~Igle~a d j' r k.. : .-'a I'p~. van'g b._.·. _ Il\.iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'. .5._ i.aingalinl Ilah I kau IUI).-.nunva t ~~ rmssm . .a···· g II II i(. CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan ...'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart.C31 ..a l.~. .' ._ I~.agaknV3 nasjn f]... srnah j:c _ arta .all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ . ~..III.aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu..anak.J I _ ncane mellrn --'.. _.I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ . _. iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota.al!le. _ .. '~.. lkabarkan ..ClI! .C) pada ~bUlmu lnt. J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka.t·.. 1 II rnJ-.' I. -d~ -t' I'n .._.._.." Si ILt1incang berjanji' menjadl .a.. tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl.• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~.'..l tanca n g._ V~II ~ •. "I' .. Il\. fi lstrlnva' I.._ envem-'-'b~ ~liI"' .-a" -. ..alp.." cantlk. .'.._ . .l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ..n nlo UP' mencertta.-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman..ut ' a' . Pe'rbe'k:. II!:' •. -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al . . 'V' _.. bahkan d·': .pa n~t-... ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay. be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik.a'" I~HI.an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'.I "."'!i:'.al yang besar dan rnewan itu~ A.C. . perak.I lut _. .

" " sunan iarna 13.1.~'. v' .:I~I ~." J.erpana[8 rnenvanska . . lava ran alkh Iirnva .ba [n a'lie.." tancanc. DI:iI"' sana tancana '.'. -.' .... . IM. .CUll. l" .dlbunyll!C:.'.. _i~:":"..".meuntas j' I(a mII.. .. penducuk ... '----. ertemuka . menanenttkan kacamva.. .apal ltu. D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh.agumii j[ pe-.._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:.aea II~..a_l. . tal Ie: diU 'j n k:. ~III.(1.! II ..-... . :1211 s --(I' h 1.1 .Alat. ~ .:.c.alat mustk . -.a.ts lie'":' ... karnpuna na tarn In". .'.:. ...l~1 '''!!Ii .ek~asemua Im:eng. <Ji ..~l.I .a til suaranva rtun rlen d alt1.:.ii'"!Il n ~..'..1 _... ".'".!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~. dlilp··.atnY91 ada seorana ".. ka ba r anaknva rtu.I.· .a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g.."a.:~ ..1.at.I.uU '5"..er... .. tanc ~I--('I I~ teros '... " 1lI\~na"1 S'·ii a .I.'a ." I.I 1'-'--:"'-- -.t -k [h' "t.. i:I.. AI aua ~ k".:1 .".~_I. Dengan mantap ta pun memasukl k. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al ._" a ~:. Palra ks lias ii te r ba:h allk:. . ... 1\c. Lam clang :PIU n catans._· ..anglrtampaktan lnu ':. ".: __ 1" IlJli antara .:-·.o 'an . .kalPall Imewah ttu mtltk anaknva.piar . - L.:'..<.~". me In Ie rtawa ka n ..IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~.I.'~ ~"... me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans. :I· ..""I'\' c k:e'ributan lnt.··.ng~ . d-[~ng····.--.d11 m 9lS ulc. oerremu n". .¥'ang 'd.:.all!·. [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva.'.. LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a.d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·.'" can rnencenear " "d " . ~ll ·d' "I:C e~=~(. "I .' FI"' a" ~a ....::ranan k"'olm~'ow' Ie...

':.' p·.. slap mleml[elluknva:.u ~ [191n..Slkan nviru pusakanva ltu. !!l3Inca. lea I.~rn'Val il[bIUnVtl. ta nerucap:..njiang jala n.a yan'gl sanaat mendatam.a. Ua ~I[t' . .g'dengaln sentn dian metana. '.a.ati ItJU kanduna tancana. I. til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar .WIi .d 0 a..'!t:n ''!i. ta tak mamou menvsmbu nvik..lkec@'w. baju psnun tambatan.e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva.berdtrt teaak dlij nadapannva.rnutar .' •. aenoa .1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn .Air matanva terus b ercucu rain 'se'p.an [k:e.•Ul beru ~.ng dan mencloasng1ib.aalnny. :. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu. . ~~'. 1[3 pun PUII. M a ka Idliius.A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k.3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu.... 'Halncurllah h..' ma ~p". :-:! .i. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h . ns. ' '. .:. ta mleng. natam doanva l ::".~g.~ u 1·' a···.Ies'u'..1 l .~ '\ ~ ".A nakku [!'" J]lli(jlknva '. n'viru (anIY.(I[man bambu untuk rnenampl beran.... i" .u."e'::'n:..j u tka til . . .e91/"IIiOl"." 15 Copy rig hted m ateri al . ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana. .an.. i t..U :~.

'.. '-' 1'1"t-' ." d"'h tertempar jauh talk karuan..'. .g m "..m." . .' .iI .Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL..•.~. -"' "1. c nt. .'"D.~I[ ~'SInva 81 ~ .. A[lat rnuslk gongn.·.dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian. .~[~ ~~~..anIQI ~ni~ Ti[ba.I·n·· U: 'S:'I"' tan m I....I~IJ~·.." a.'leJlap~ . 'Ii:'..' UI.C)[ngcurnaka ~tu~lP.3:.l ~nla~'[k·'~~v!·a~' .c.' '-... ·S'·. ~tl'~~U: :"[ II'I11la:.·. .'e'9[3. Copy rig hted m ateri al ..·.elr1.)i'ng:. . .~" " -..~. ~~"".c~ . . canau ~h" .gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp"".?1 ..I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v.'' :II II U:iI .'u-..'.'~.an yang :I{inl~ kJtal kenal s.gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp.al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s.....-rr. .I.an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl..UW. \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V.u. III .. mendenaarkan ooa j'bu .. . a ~ '. at .'.:."i!:i!!I ID.. LI'Ii. t"i IIII U ClI DI..ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.g ..~ .ef.~iI:. ..da 'v'..: r\ .:.~. Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat ...III~'a II<...I III. * II.i.~ ca n·II~1*' ·fIt.'··".'t.i. A:.o'.. • m CiI .r' " .'k.. 1 .. D. I.. CIII ..:a:.. a ::II ~ hu[kulml[la[h '" ...'c." eme sta I.yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan. Col "'~' ... rernbtkarnva mel[3van..I..' _.. "J . A.uallh~at Dart Ulih 1.. '· I' "'li .lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c . :~ .a [~I I. . s: C.' hi "'lI1~1' r'li:' e~..itiI.P ....:!! . ~'II......ttba badal .1' 11.all.

Junalkan adatan beruoabu 'B.1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu .k:ejadii.:.ep t4. "yan'QI 'd:i muka b..: -.elayan dart daerah talnnva.a'V81Imlf' tnnan 1'7' .J]lga .i4_-... :.nl.U~u ttu blasanva lu avam jantan..-:". 1.a F. p.~ n . AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam.. j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d..'..ibii.as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ".i taut. " I." : . A.'. a (4 ~'.. ~ -(. eta kejadi:an .. " Copy rig hted m ateri al . Ke.Mengap 3 tkan tong::ko....I~-r r . .an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan.l'tJ'~. Y'alk.al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan.an .' .. khiuSusnyal lkan tonsrot. urnpan 'V'an'g akan dlh.:.n _' J.:". sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y.U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il..nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan.

..•.:I.ld Copy rig hted m ateri al .-I ' '.g: 'a'j . '. akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut.ahl~rnaka alr l[aIUt.itiI.ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III.:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V. :' 1'\.a r rn e[lre'k:. I ..< .: arn ~~ Vitt .. 1 .'itililll:Iton .-.A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton ._. ~.I_. : C·•. :Ra... :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\........I.Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt..I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_..al 1-[3' ::a. rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle. I ."' ~ . :'U' k"~ I -'l1l.I' . ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt. n' t!:U"(I' itu I. seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar .:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut. c L .1 g. '.~ ..:.- ~... suatu hart. [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'.. .1'[111 t"!ii iIf"Ii -III.g ''-' ·. l~.v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj.1. . ~... ..I11\..g.anIQI berbsda dart a~ taut..4 IIi\..1 II ..ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam. esaran.seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y. I Jn . daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu.' [Rak."'Q'''[k:'o' m':'Ie .ai osrrn I .

'. A. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-.: :1.ah jenls bunvl ..el/anta'r UJ3.81.I. seiurun 'waIIlQ.y. unvtan b !:J" .'~ca.iu:~i'n'lk.( memba It''!iig~.Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'. " l"a " Copy rig hted m ateri al .omtJ'.'lIi:i:UIl< 's.am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva. mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta. ..IIi'""I·1 'iillal: II L"' . Ja"n:an"" setta p.n 'i:!'B'. - '" I. 'UIII m ~11'J·""'. akan Ii datan'QI. uu ran tuuas 'v'. Kep.". fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot. sa nabatku jawabnva.I' 1i\.It "'" I.1. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~. -I n nerbondonq . D~ oesta litu ana zlktr barca h.I"'~1 a'~II'-'I. wahal: A.ang pasanc besan.lir taut cement (mengallalml' 'glel. talu.ang nuakukan S.]111. ..3:il.akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart.j~'Beriitanu kamt j~ka.al suku avam taotoula••. ' sudan III\.: suoun V"'.~ ~ ~ memetana. Iniil. onccns msrnasun wuavan o d' pantal..anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan.'~. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana.. :-1. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J.. ml..ft~jar sudan j..eny.. ~ II ".:.. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka.c..:caUI IlI"Bki'8' .~lk'·.'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan..aln''' '" .. .

.~.! t u~~In su rut I [I c " ~ IR._..! . at..c I -li!1 !i:lr~. [8... ~ [rOo'[d: lt[U-' . _" "it.gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat.'..1~II' lup1al ibe[rkoKolk.0···.ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat . n ~:a~.~1~1'.~. I : _.· ~ ._~ :: ~ [[ .e~:~ I ~ ~ ~I...· 'I.1..·.I i:" "'lI [CiiII Imlen. . Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.. I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I.. ~ :e'-.ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut. tena era '[[11'I..''-_-:. "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:.r b~ '":'r:-la::'[I"I[a.~..[.I.[_ ~'~au -"3··. te .b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur.U(.1\. IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI .uII() karan. r.H [1_ g'. [ m n" .~ d 1 on :mlallalp[etallca.~.91r".rn va [rI[~{r~'''I-JI'·.I1[.IIrut" .-3'.··· ~ ~~" '3.au [I . u.Merek.akv._ m~ .a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut.. "~'~ n I~I. . I... rakvat avarn IPU In Juga ter lena. ." r ta I C . ' I...g[asy~k:kan".":.a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl. -m'_'--: [ . Copy rig hted m ateri al .. INdimun terrwata tak hanva i'karl tong..alll iini mereka blsa m~. . P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!. ' ka ~:·I' Ya _. nu 11"'l'~se em' uam .:_[. aaru k.at (3jV31'mljantan ftl" '.[g h-[ ..g.- P[.al k' i·1 -t[ B 'g .(.I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ .oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait"..I~I' .-::..'. '_ . IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:. J banaun dlalr~ ttcur.~a a U _~.:. ..koll van g tertena._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '"..!i. Z ii ~'~I Ir--' U'itiI. " art [d-.a--:'. :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::.: "!Wi: '. y"·. U d... ._ I.

gIKan [k. '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:..: 1 . talk bankan bukuor.... ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam.. . ~I_".. ra kvat Iika til to nllglK.." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n.. ~ II ~"-" _. .I.. terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt .. "'"". . terutama avam jantan.. kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d..11 L.· . IU. ..pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat._ .ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung ..C..an [..terperanjat.[..._..uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum.~11(an valng malang ttu .D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b.' I [I j' .". ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\.[...a.g~-11\. .uku.a~ A...[O~ . h U~[c[ 1_.~...I._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl. Y 1<0.. ~!!i. ~~ ~.acun...._I\."".."..g.. 1..]~ I ~~ .:0-'.~k.a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan. -': ttu persa h~.b....a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena . nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta . Copy rig hted m ateri al .aka n n memanqsa semua rakvat avam.1[101119 oetenter.'o--'I[ te ~~.[~~ . ClI panta i' j ug. [M[9'f"ek:. .. J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl. "II\.•· ta ·n u~ J .'.. r3[r·-·g-·· ~'~I[I~..~" r 'k. saat ltu. al.p.. _ ~.Q~II'~[p·.Y lam a tka n i1 ka n-~I to In ._.)e[nCtuduk.g'.!! Mula ~ inart ~ Ii.l" -11 sumoan.abatan ttu~ .c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l.

.n7M""" ~ ....-. * ""'.-....~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al .~. ~lrU! . [__._~'I'"0U?:_..rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan..Ra'..~ ~-.i .... ._..::1 """=.! ......' 1:1:: ::11.

: .. I. . . 'IiWi _. ' _..I': all '..J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[._ .:J ~ ..". ·1'~I. .. van'g t~ng.atalng " .1 .anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH. ..· ...a>...O". ...D "iJ.'\:0'. lI....u ' ':!Iit' UI II 11\. . IIiIIIiL . KfJdu31 IQladi'$ . I.S ~:.1('" 1·1 S' es.a ..• er :. .~v.'3-·· calon . t-"~" J . .. :~ I-' ..' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '".I ...":I .ii... :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al . bertandanc ke rurnan rnereka.[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·. '.e·. .'....III .. K. "al ·5·' [U._..T" a..k' I-h'I.llia-> . " J • ..'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua .g"..a [n rn..~. -Ial ~ .ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu.1 1"=".mnal__banvak.a.I"I·r-i"llk·' m ...e·.-'-'-'Ih-j t~~r~t... .. .Q . ~.t.' <.I..I~~' Ib-. C:S":IIlm'p""._' -_..I ereka ke . .- 0. bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" . . _'! '-_' ..a.· t-o' a . _ " .01!-... :116·~r\"al...~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·. ~I~ ·m······t:::lIi.@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d... [ c't. 1:)-' II _ - I. rn .I .. [.~ .>-. .D 1 ".a .I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila.3. -. k'li ta ltu..Itu sangalt Im.-:·::..'-'.. II ~o[r·--..-:t: " _ .'.J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan. .glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t ..--:r"-")n-.-. .a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:. .... ' M!erekt3 tak ada y..·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' . v.i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'. ta -..r a. Nl3lmiUln ..::···t1-.. __ ."a __ >d ' _ _ _ .. IMI..... h ---t'.. '_. ~..a .1 ... atn q __IJy_: .v..__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'..3'-li11 a..." n ..van . - 'd' . I[ I '_ ..•....

a h nva na umn 1rn lUI ..U-I-"'[:U-.I'\. i .[ __ 1-.:::.I"'=Iin· [lid I'.-.. ~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g. -.adj!s.. slalli1g[.-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny.g] 1J.fta I. 1"".a'.~ " 1\..al lDairI klih.ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" ."..~--_. tarn.r..IPt. [M"~.:Jnl~"d!..Cillkak".~ ...~..~al~!III[ari I" . seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _. ~~~. __ t--' . _'.. 1 i'- 1~ .'I-~.. ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:.u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual. II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl. . ltu. la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~.a.'"I "I'Uu I 1\1 m ~1.t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al .g : 10' 1:\..P'illiftU.'7u IU· tar CI1"111"' ..d.. ~~...su . i' c. ". a U ~'~ n lila U m en._m I~ kucll'n"... ~.. __ .1') 'I. ~~~I[Jh-iauan U -rf!..Ua _~ msrska ..l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ .j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji.. IMI:j ij' n ..plklr untuk menca __ .::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~.."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W..an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan. a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\. Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir . _.'1 I": : tepI. _.. I .e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-.. ~ K'.___ ' __ '_~"~ _~ .-' .nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu.~11k . tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'. IVlf·J r.~'I....I. .:---lik"" JlJU serempax.-.'·11-: .··1 .c[11" I [-r':'"I-! U. au .al ~ J I'k.' I~I' •.' tt nu.-.-~ ~-.mengl[lval~an pe'rl\ialta an.' .a: 1\.~ d' :"''~alng![L._~ ~..seeker kuctne. baru ...Jial b ka .1 lk.~g:-~II I . .

[it4 [iii:.. ""[~:g': I III. Iiallu rnereka mlnta kellpa.".1. ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI...agaln s.~'I "9 ~.'...otJalng~'Talh. ""uall.J~ " J"3""d"":·I' ".....da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka.'--'lJ' :'d'.•.'1.'. --" " .ek:alj ..-r. : ""I . " .'I'!.a. (i!unung.~ 'U i..li'h: .r "'.~ CoIl oan nam oak kl.. .-- --~..I .1'IiWi' .3iku? 0 II[ehi y:o:. ".<J ~ .-..indanl s@kalli' Ibagial~kapas.a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu.il" 1. Mlatii'l:alh aku.11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc .IJ" Copy rig hted m ateri al .".d ik:__ .(I 1l.ukahl '!A" W' "a.1t-'[C... rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu .I beruban ..:' 11\.. A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n ..~ ." " . f~~Gunung. " ..lnn :_C.'. a.~' kata ..r.. ak:u btsa teremoas Ike gunung".lu J . T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S. . i"'''Cl1 II i\t.. IMI[ataIM. Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u.u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku.s.I[g··l":l h u."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ ."'. -::. 1.ji !I'J~.~"'. I'I!WOU. """ --'" .::...".i"ta tu buhku m e'lm.ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I .. .. ~ ~.iCI JCi!." " ." aacanku iinii nenuh II. ~11" ..iI 1\ ·I:nU.··al nkus > .".' ljt1lat saJ3l. k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'. maukan kau menladl '1U ~k'~m.an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a ...'.Awal n . .i? I"g'.I ' .I I "LeI. II~. ..' "". .t[1:'~t lie.r:'~11 tbu ..(. """ '.1 namoak g. ~ -Mlelr1elf(:. 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan. katanva.p.[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.. 'h":"·I m.I . kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" .u katau . Jlka aln[gi'n catana..Ii kau III .

ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L.ga dlis ltu.'~"...nvay. '.. !~W.J. .' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu..··lku"IS: Itil" . CA ~ ..(I ku c~ gl.a [llinatan. iNamun ksmuotan melanlutkan..Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s.c:-:iII pa Tii iiY..~ r\:B'Ch~'..'~~"~~ e.. ~U!""... mereka iilbulnval ltu.g·~·.TIDal...J!"""'" ~ I. . ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr.(~nlg[l<a Sl. samoa: ai: ruman.i" uUlJ ~~" ~IUueglll.~~' katan :·V>\"'}l· · .: . at aku .'. 51 r....a.'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem .k"··'. '* • '*' i11' sanaat me. _.a" soa apa ?~' ~.ha···.. I·t· .LL" l.: . menntas .U n·I·. ......~ . . rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka.aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US".a[pil IJ.·I~·I' u ~ .ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS. U .• . iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I.[ san:g'.... :P8! s.I..U T'"~". 1 . rneskl iibunY. axu. .. mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva.t)lg:a. apa y. itA..angli na nva la t1. l .~.. '.. -".IMerek. ·t·. seeker Copy rig hted m ateri al ..~ I".oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau..~.... ~'S "I t.!Ii '. m..[h."". ~ .g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk..ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu.a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI". \J . denaan l. . IMlelndleng. "t-".. ~ .~'"~. ~~ ~ ~I\t... La .[ngtau ISUt1IIQ[QUh g.. na k~"·" i .

. .... . c' Ir"'IQIll" a U .~ ... ". ~ h ~.... r.. Col Q[ I...1e111 ~rnva..a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini .""a A..:t·" ...tt L. ~ " I" ... [t"II :..benar teb j'hl nebat .alr........ . 1 ~ •.~awaln nva '.. uk .~"I .a terkenat b'..····· . . ".a .~ll~·..dI antara m ~..:U matra ~ ...:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·.'.an._ U'a. . CI IM'··:.ll [S" 'e" iP"_". 1 (1. • . Sil Palh[t lid. .. ~J . ..C. •.a····· roba nau . i ~_" I nta . . I [I . . ~I .1 ..a·· ·······.a gag. p ~~" P.I ....at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a. ta [~a···t...·~. :.altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW..d:.au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'... .a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI .1 .. l:\.' 1 .ad.-:Im·· a.Agung.ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La .. . setatan ternvata jug.~ ·E.. V'······~ ·. '" c. 1\ ' .. Copy rig hted m ateri al .~c... It"~ t :UI n°·t. I\.IL .. .anl.d~-i'· Sc.. '(1'. l~f..Ii rl•• ~ l _. I.erelka.Ii M"'l.. karena j'lng.. ~ .·:·'~ k.'. ~~..iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar .' ". · UlqI.'CoI. IMI.1"nI dan I ·S".a ada sebuah '.... ra k ~Id-ILJI.al.1 . rdu ·8: 'm1I-' ·e·. · "I" .. atau dl sumatra utara ada D-I.I ill U ..I v. ~""' '3'··". ama t [(II ii-se[glan ii lawa n .Ia .111 . "":l c· '. 1 it>I ' c .a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'.1"...'e. . '.. Baij:1( sl IPal't.•.anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI. . .

<".1 rentu sala.dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al .~d. [Si~Matal E:. a nva.dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b. tenat..CII. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:. rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa...jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '.'".i'.. rn .IY'·:IL:.'.a ~IUlI IQ.i.I 1.. 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g.""'.unga are'n y. Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama.~" IK. "':""'"...f!bawah. sesual namanva..dlah r. n.. lSi M[[ata Empa1t setamat.i. dan mernotona bun :g'.111 .me II Ih91t 1IC:. la blsa menahlndar d:e.' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:. ..··'~t: u. karena nva.-:0. st Pahllt L. r '..·.alng: bessr.at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p.li [M[atal E:mp. .·.n····· II·tl'~U··. . .etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah.mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.·.a ssktt [M['e.azzz ~ ~~ u g U'Sa n.I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0. Ua .I\.p' bunaa arlen di~atas akan .1..alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o.'..' ' . .. ~~.ngaln mudan. tka a . I.·ltl· o:··~.a la nva ~ Sj 'pahit l.. dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r.re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng.:'. . tebat cain berat ltu.IIi:.. s.Lalu.

1._C . ... J~a:~ . pu n tew.d~rlnv.. .. ta tak mlenghijn. ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't. 1·t-'1c. . .1c CI .. e .a:[h It uoa til~ R'.alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu..-' ~" "" ..nsa II"tJUI _ . DiU.'t1"'Ca--['UI~"a~"aI "... -.ahit udan.....' '.""L~' t· a m.ar~ karuen salja men:l'g"~..-.. .~ ·~"'. dan merasa puas. otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'. :IJ' -lg....+ aadannva umcuran b :U~-.. ernnat .....ta--··~ Ii' "'p at J-" .aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran.~~~~~~...1'11.andsllng.-'. .an g."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I ... ..." aka ..r van'Q sama. ILidl. .a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt .lUlI"lu..".. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v. . IK···iln".~litl~.... _:: nun JIII'g·. tubunn :___ ::__.': t.'3..c:al tewas d-i"I'' t~i. .91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp..~.n../.a'S'~In-c:. D·'.. .:__ .d.. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'...a.. ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m. .dlnlnva ~t1la. ra btsa rnembukttkan pada sernua orans..(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk...alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P.<·d"'3111i""'l"."Ii " " 3-'1111 1"1 n i .al.. I II ~ _".. I [I ~ r .' ti ~.: panvaI.. ~ ._i_" emattkan m I. .at Slenianl'Qi". [III ~ul•. I'j I. ....."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l.'. f\ .a... Ilitlal. '" ltu I racu In:· va.lh-'rnam."."u .-:':.d.~.~ J ..ng memoertndan Copy rig hted m ateri al . I V. kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'.. sm. ta 'IJI J d.•it " . tetap berada osrsts di bawan ttu.... M'-: !ai S'["I IllI~.. .a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran.

cBt_ Rair--" . •• __ L.. _ l. M . ~Q'._. .~ ~. U_.i_ tamnak . SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac."~- Copy rig hted m ateri al .CL :_(.~ . •• a--1a .':' w.h . I...I.ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'. danau l.' 'i!i!:' '~. "_"_."..ar pembatas... membua t".. ru' I. J 1_~\t4 memlsat .. ... U._. _ [. *' J _' J ..[~JU'L ~ ..

_" .. __ ...PutrI: 111l1li ~"""'p..a P1en'\tumplt menurut karena avannva v. .• '~ I" .1 ." ' :')1'" .f"I a. g_--._.'.e n 9 k: ina n D es. SCiI _ .'..' 11.'_..:.-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m.11 seternpat Ip·. '.en. [h".i:t menlaaa sawan P'alle: R:.lb·'-·] UI 1tr [tJ-".. mu .gl Ianat "I ~ 'S' ~ . [I(.' o'.:_UI._lc"'. .' _.:onIJ~". !.aj'e siding maiarn.:.'. Pa:d a:Iha [I Palk R'.. u: I-.O' . ' c __ 1 . 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M..I~ . si [pen-Yllmlp." _...~.II~I.' -.m ..1.' a--'-...:ln-:lg-· I' ~.' u U 1".~.' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin.: lt unt UI~' m IP...~'D n a' 'd..llg-l~sawannva 'V'''.--'3-'11-1 a. __ ..vum '.• '.' rnI: en UII n-' n:._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1... ..aj'e dian tak rnampu rnembavarnva. _ -3' .~ e" ' '.1 'sang 9 IPcln.-1 ~. '."_'. _'. I~ I-k'" ~ : . b. sebaaat tanca baktt pada oranetua. "II" _. . senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~. Copy rig hted m ateri al .'.' ..'\i.ang] .glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla. ..>. U ~ s·~ ••. Adra'._ '".._ "~ ~ .=--.ar sawa h nva ltu a kan 10]iS.~$.III". _ .~---~.'.I ""_'.'u-ll-r .~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~._J ~ a ~ uanc paca P'91k R.(J.in:v<:"1 .aj'e tahu.a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik.

1... .1 .. aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw. "'"".. _. s· C 'ilini!llill: •.i -~ -1' ii!li-I ..-Ij...1\. 1! Ii~ 5 nglg.: a ca 1\.'..n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D.. P'e'lan..1:' ~.denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u .i k~ebanl it'll tanl.a: sawa hi ltu pastl akan rusak. da k ~I 1.'. lIiI1iInl .1)~··b..diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y.&--'h "~_I .'l.""'1II11 mana saranq babl .e'ng.ain Iclarallh va iI19 menetes.. _Col.anu U~IIU"'Y ~. [ .ang ternbakkan ta .-..: . '1' _r-:[..g m-'-' .a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI......-·. I~.' .....3.'..I'''_..i! '""'I . u ' A .::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·.~ m··· "ii:!' I a~ ". 'V. ['.· ka . I ~ ~ e'··' I II U '"'.LralnV····'~1 ~IU:..t mata tombak ~: ott J J. -I"t I"" U '·:'3:'In" .. !115...[ . lsi .•.'~ll[al elan 1'\.netes. [_C" ~ . :~j·a II. !!.-iii.al hi uang IPald[.petan . ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri. nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan.nlval~ Jikl siang.. I.d.". babi ltu tart rnenulu nutan.-.. U[t..a n g" me I..lei~mas u [k j: 1).. Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al..': ..-.''I. . " ..':a<["~llnIV"'::"a<" :p..a'~ d~ ·s··~ [U ........!I'Um piit Inarus m em Ddly. ta 'I'n'-.i~ ~[ :~. ..-·e--) '. si lflerl. ... 1\.. '.91 matam ICetulun.1IiIir. JI:I ka ltu terjac l.. :.:1' ~u anah "-'g in .IUI..lg.~ 1 ~:.-'..'n U [ . ~..1 I"13: n··· """"'. .atl. ~ .. ~. [h .. I~_ Jt...':.a. ~ . . 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak..'rJ ' ..'.... il.'an [~"I:~'u. . Putlrii Mala:ml namanva .i..a Copy rig hted m ateri al ..=11 3.alr selu mll.. ' I I ..~11 'to. U a~·' I II 1 p.enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa.I '~""" ~·: .~"' d:-' U.ablI ca ri n utan ..' '""..olalbil ttu~rernvsta.1 "iW' ': loU ~Ilt. '.

. ~v. ...:. je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS.a __ .alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak. betapa h tsrkelu tnvaha . ab".~ ..11~'~'... '•. '!(lI1 ru ma n katanva. lbunca putrt can . _ .inva keempat. rernpah. ._:. I~'n't"'g."'.enj3. rl :1-.:O Copy rig hted m ateri al . be'rillj.. sesampalnva dt ruman. tntan '.empah r .. !I. rl 'dlla'la'm" teian btsa t . "I IY11: .Ip:-". I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu.(jli k:ay.UcU . I J U lemas _ '.. ..'.berubah I im-~'In'i.'11\.3 n~ "~jalnlgl.vain g ternunus denglaln ltu ~:L. baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. ttu..ata ildif . buan nvaltol[h.' l. 1 I.i:Ii'r.I be rta tan [1(]3'm I L.anla.~' ~. atl..:U-IL: o..~ [.) sa ssok nartnva ou. .'a~ ..dan ..~. 1. IKetilka su dan terbuka... 0 iID'U kanva 'el en g.a III t . ~. ba Se'[o'(llg.-::Irlm'..(liitanda tenmakasln. annva. . ~"_.~[. Ua.i11\" u' I...'.aln~ 'S3lng penYUlmplit m.n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum.. oa Uln siimpur.e·:..r ..!l.a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y.!I".. IMalk.~.."3""U l I kau buka [p.a: I.' '.a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa. g~ ~ ~ "_..an hatl . ~~ .:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt. t.al~ ta Y .... .lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna.

QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm.' d-:' la.diln.ag~an 'c.:.' n ga ~" .iIl'[ . rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V. ::0i214a3939 Hgmg'~k.J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' . I " .'. perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}.'.- IW~ T~~JF-." • ~ICJ " daerah di Nusantalra. sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk.anlgro..tJ ..do.'9~775 ~.. .._ .8Ing. '~~3: JOIp.':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f ..ari kekavaan buc ~IV' 3-. J~kakita IgaU d. .Ji1O:i'lp. 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn. s.r ~!er. 'Buk.f)Il'i.3oroptnsl dl mdonesla. ._. ..ejar. lnl. .. Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ .anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis.allh.IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3. dar~ N.va:nglldl:millik~ senao banasa..e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'.~06~X I' .'".' '. ': ertta rakvat anatah b.." lei ~I:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful