. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

.a:k""'~III-I"I' ~ S··..11 n.'··. .. ..:.g "" .. '. \. vak U ".. Q' J..1 l~ .' "....:-.··· ~JII·._.~fJ populler.."[: . .a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im.o. ~ :~: Il.1 "" " . .. "I'" . . rakvat...' c· :. . suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl .::3.lins..'. cer ~I]'t'~ -' rakvat .. n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c .".'. nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku.'.::I-II~I'1.. Jika d ii'g a II ii h I'S ..as. "_)u. _.masii'ng ..g.1.. I Copyrighted material . a_. 'I"' it\. seberaoa orootnsl dltam[pil'lk.. a no: 'S:':IU' n [('1] u··· ... .' ~:Ig I.k:' ~. d.33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva . L.i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g.'.ii.av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk.~ ..:___".".·t-_'L~:t.__ .'IQ' n g:.I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk.._ ._l~ . ba(.. III ~l~ .'dIU' p['. akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g..'. "" ~~ LJ:: . .>~.e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa. ~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' . .an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof).-..]./IU' n" 'I ("II [01 111-:''I.jlng-.':.". '.. IBa111 ka n sudan D.d·: IIW"'-'.-~....::.. '_..any.

.". _'.'.:~-:'.It.~ ...' .~J~'.!III..I.._ rakvat [!i!iI!\'h.IL I-Re. tpCII' .. .i "..jai'ralln '.a.d[ aks ~.yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl.....1" •• '-io.-~ h['=Ilg. 111 "'11.i . k: .C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k. "'._".:la'___I certta :. [[til ~ 1'1 "=I uotu A....II~ h II u..rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'.".-_ "- Copyrighted material .-] . 's. ~ .-' _...-.a[i'.n .'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y...~[uL_ I'd'.'I-I ~~ .~e:-rn-~IIJ ~'. [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la.. setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se. __ L..

_~~' _ ~ ~ _¥~ """.· .·····... S. nemtktantah dii'all!alm~B.amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '.. Copy rig hted m ateri al . m Nalmun savanu. Ike"dl...an'gl ti:nggalll ..angl bermacam .di: nutan Acen Ihi'd. tat setatu y. ) u rung] y. menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat.dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl .....arlkit~ pacta jarnan danuru Ika.': __ '_ ' . .~ dan lrelralntjng satu ponon ke.. _'" _ [I.. RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v.I narta bsnda dan ensk-enak.·-~I~y _ '.'a·.. ponon lalnnva. acam ct nutan. 1 .up d. "~.. settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~.13...algi. .·· bemlnoan IJ _.... Dia.. _..engl3ln tenteram can carnal . suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu.9'tilillgga b u run'g.aginda Raja 'BUrUIni'gl IP. IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·.ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I. 1 - .ang: rnenvenanakan .1J lltan dian bu din·' buanan ¥.'.. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna . _''1. _ .

I i -ag flU111"lk31'1 .. ta akan.' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '._..ka Iiian sem u 8.ita sem ua Jlika ta m.p ketlka henna k.~. " " _._'_c·_I. _.burung ltu.ya nerekat leU' tubun [blurung. '"" 'ml~ ll.. 'V"'-"..udlahr matt. I nattr s)erUJ ..._-.[ " ..'.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'.._ ". ".-. I.'" '~' _.rena .~ In'g.11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~.annya caarn keadaan matt.iCiI •• J:-"u"· II-k 1\. memnuansnva.0.alpat~ kilta s. .:~' 'M'. NIsmlUln.n'gl ple...: __ .f'''''!II1 i. ~.." 'k ' -. K'ali'ena ttu.. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~.~ . .t. taku " t.-- l Copyrighted material .Q.a.ha~ rakvatku.' .~ '... namptr semua burung taln'glt.w91 Denair' k:a... __ ":" _-c_ '-iJ! .a.J.a.IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'. ta k:e. .:I. ~.r~'I'.c.. tt u " . ...--. satu-satu cUlb u9In.-'.8':'..a 'Seldin.I -p" ~ .ala ISu ru nlgl Part. _' '_'. . . . m h 1i""111 tr'''::Ii I. ""'" rn ns anaa n " 1\\.a.a-' ~.I.gln..aj.arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'. berpura . (lain pa n j k...elrek.'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI.rna ra. ·11" .. '.Ir'~ kat '. p. setetan ltu tlta semua akan terlb.ng bersarnas.. ulpasang perneuru.ang.ii" 'lI.a.jl.J! oas perekat dli tu b u h lIe.aB U IrU ng ~ aenartan..mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar".'. n g'-' I.ali1'd. 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11".!Iii._ClIiJ .~ .i> 'til! '" " __ ..Iny..:iI\. tak llama kemudtan s.U _'.:t.. xauan -se'mIU81 w'..it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3. iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus.' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '. IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ .a I\\. Mall.p Balgl j nda R. -' .ce.ap.

.de·.dln talwa ra n burunq Ii tu.]. : m..... iCIi t:liiC' 1.. ~ HI..etk3n burunq-burunc raln." ku..IIII. 11~ . li a I~"..• ( : ~ '1' I .. .I:la" IY1111\"g.:: nl _. .annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I".. ~.. 11<31 pun d[ita[ngk. .. y'al<'nl sang Rl a~' [~I. 'I .englar sarnoal Ike . Ib~:-"'lli.9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' .11 .. ..a.'ern I..c'.~ 'S "... '["I ·'0 ." '. :.~ .'.a bernva nvl~ Suaranva lnda In.1 ~.il Ku.:. 3 Copy rig hted m ateri al .... .'i.. sekal i~lK'...3 tertan k: a. 1~..Y"..[. nlou [r'm'I.~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj. · 1~ ..g··..••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra.'. n amun s81ng R.lganI~.." '.1 :~..:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .11\1. ka " A:' ·a'. .... ' ·: n g.. et gat' In s Iml.:.. ..• ~ :~.I a~··: ..Qn'.J . [9'.p' I~ ala 'M: 'a-In'iu. [II\.i n.li I "1'1 sa'n"."". ."."""~ ...'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" .engag[...a.k."1 ..I[I~[I" b I\C. kaslhan samnlt h I-.atu.~.p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu.. .d IuII[nl ....p...:J. hari:."'ll~ III g Ii\LA . t-'.arkah . t.···r 1\..'. . :"1'' . 'MI3:···.'n···· I ... ..'san'g: :Ra~a suruno terd:.:. 1.~al~ '5[9k:811[L Ben.'t a n ~ ~..'.11 'I./r ueapnva s.~I~.. ...k~.a' . I ''':' . C'I : .. serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k."v .. 'UIS' a m m '~ g' g".~..'...~ il..a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I ._:~: la ~nterue .. '" . I....~ ."..n.alng P'e[m DU ru ru pianV. ...etn clalhlan suara.:.iII "a' ..~ -I -I m':..UII II" -I I. I": ·U···.:~.u[ a:.. .. . ka lUi 1'\.UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j.·.. . .. JunJung. _.mambersthkan [tJlurung terakhlr. M 911<3 i.• [~u···I·n· 1 . ~. ..r'k". .a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya. .

".anU5.. ._. narnun hattnva puu...lia. Y . .eng!Q[unak:[an. .' I ..l.dlin usta . III.~...'. __ . matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\. ': ' ·V·'· ': •...'. ._.aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid . ..··a·. terpesona. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva.Ua IK':e' ··~'.·_J'.. la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<..alrn upacalral Ik:[eb. _..I .a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI. [91 ·e··· .•. t>lrk··'a' ." I.: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R..OI r ". kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '.I _.[_ :'-" Ii'\ a. . ~"iWi'U a "~:I\.':$'9.:1. 'S'.I'~ II II .. "!i:ji: .u. [1("3-"...'""... etanju tnva sa. .[~J Ta[k berapa tama.. d~.~.~ ~'Cill '~ "'.. ...'.takk'analill'uarllc-andal:ngLC.__ . _ .~ . ~ '. g:.ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1.tJlCiI [t'l3.i'a:· IMa nu [>:11 . -It' u ..[ ····n·..-" 1-. terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[.. 9 rkan u . ura matt sane IRaJa p Itll...e. . III. .[.'.Bml'IU'"S-'" . [.II11 .1\. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\.Clii"salyan[g IRaja U. .aj.alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S."\I ·Ii"al p. JU '..a In usta k:elmUld~'.esaran c.n'.a'nus~a. setla p narl Sa nrgl R'[3J.. sang.·. .. II 1\.'-a·~·· m~Ij fU·.'" "'In' 1:_' m'.jj~~I'a·'~ I !i..' _ 'B-IIIllfllll "In. ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im.~""g-:' ..·_· __ 't:l' [-~"--' .··_.. _avall r"a"' J. slasat tarnanva.'_ BlUrung······ Pa rktt... vaknl pura.'. '.... 1I¥:llc I..... Copyrighted material .[U1B1enar ruanku i .a M._ .: ._ •.AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M.~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'. Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[. __ .. .-_. im".. . . . I burunc '!I li(" ..jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ. I" _I II : 1"_.... u r-' ' m ~ .__ _ .1 U '.. R_. . ':' LI r ' •.. .ln··[OIIJI[b'l'u·. !.... . 1@... 1 lUi [P·L~I~~[ " . n ".. J!tiI Itu de ng.

::'a:.~ 1111U"CiI I """"" ... I'] n ..I r iLr'IU m I. ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' .' IU."'~ U ~n"'Il. 'd. 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l..fak menvta ." II<.". Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'.''_. 13""":n"" 'y'. a_.~.'~ I~:k IJIII ~I.. """ a ".' I\.. 1"".""ll.a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':." b ~I[S'~ .... m'_'.jI. [e"..I i' [I. enar b mati ..."'.a.n'-." "" U u I!\"".'1 P'.'.1 ~p.'[t:) mb ~I ~II U ~.' .~ ~'"a. tiirltHJ. cal h' I be ..~ S'.[. ~.j CCl Copy rig hted m ateri al .d I[~ sesamnal d i sana.-. :_ '..":" 1\ k ~I.karena dtktra memana sudah bensr .:' 1.:'.a. m.'..~"".

liI~1 ~.' jJ 'U' 'g..~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '.emanCinlQI iIKan ..··I. _... _.e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r .nii a:CI.'\!II""....Ji_ I· ·I.. U. D·.'.. e- • __ . s.8U roba.' [_. _ 91 kertna. 1. Ora ng ta IK 81 k. ..}~'.8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI...Q '.81 n ''''--lm..l. .. 'I~ 'I. '. nIta l--~~ .. ~ In': .lIUIIIa ... reta h 'dJisur..1 "'a'..nl '._ a a P-I': ____ _..IL. ta I.:..rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'...--r""a Copy rig hted m ateri al . .c..egalngi tkan ttu. [Ia. va n .[-I 1 I !til " . ssdano dlkutuk para' dewa karena .I :S··: 'F" U IU._ ___. suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen.d" .. ~ 'y''.atlk:an'~. ~ I ..tln. ~ . r . m .iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan.. t ~I ~ ~ ora ..Ua[ht.. 'retapt saat tersentuh tan'glanny.9In m.___.. ptatu van'g m Is.'.alu metepas panclnanva dian mem. . 1m IU" .. 'Ql IP·.t [D--. 1[IK:an ttu b.rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl .BUII··' ....-u.a til .'-_. .9 rat irn _ ~'.W" a I.:.. g" II . _. lkan ltu beruban me.t".t uae _ .5uatu laransan...=. ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 .einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu. keemasan.r-a .a.teian melang'gar .go _ T Q. plli'ili!ilii~-...1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a.

. 11\.r. I ~ I'" ratas I ...911 kran.. latah .... .(I81/' katanva ~ ~ll. .' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu . .g 'b'l~ .... . Karena ~aaiis..: "!Wi' ..." UcU II . .. 5 ...Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar.. seputanc dart I[ad'an..'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ .. ~J3l ". .DI ~ 8.1.. .!!ii:O: I D I . 1\.. rnakan kedua orana··· . asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k.'. . .~I ltu '~.(1.ii ra na S~:. ". . Ii_.. . termasuk J33..::.e" a.gl~b.. D la·······lrUI. . ..•'tuanva. karena b.e. I\u W .. ..a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n .>a: ..··II~ rn a n····· a~ .. [III ~1\.. me tl"I.IU n. ltu uda ...'\.81un ia! SSIIQ Iraril"....1. a!r\.. berasa I' U Ir'' I"' . rr'4.JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '. W[(lII.::.t=J1I1 rnenjaaa '3.' Copy rig hted m ateri al . . '...0 ..c. rnaxanan '.' oermtnt ~:'a' a" III II '...a ka In d [a..Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K...a n.. menlkan dan d ik:.[eglltu II. k' mlunutnva '"..::.. pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart.9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta.e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI .j"i.. IKalk:. !I [..a:P3IknV3 yalng tapar '. . . I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· .... A. iI i j• .. ". ca seeker 1~1'II:I"~n' I.diinda" .' U . 11. . aa ...··lld.".. " kana: van[gl mas Lh\..1 pemI.iP'IU ~':..au sudan banvak makan .c.9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'. ta k: I .a P... ..k..1.lk.angi menventuhnva.."':I~W···'~. J '.ill U n JI .Aku .... ""-:'1'-'''-'.

.bur .a_~"1SIIIft!I!HII' .(1rSalranalk Iketuru nalin ik.."e::"m'lb:.'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba ...l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '.··. ~~I..p·'le>r·"I'In: a.". '" I-Ia: ta k': I..'.I d :.~i~! . ~ ~ - - IR'!iII'."~''.a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva. ta [11·''. Aiirny.~:~:-':~. ~-'!iI. ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31.art:i:nval. iiiliapva' F' _'" "'" '..nlaldii bu"u . "II k'.e:.tllil a 11~ . v·' ~ ·n·'g·· . tibla·t~ba31dla mata lair menvembur. .'1 Copy rig hted m ateri al . n n ~. Clen'gl3n lstrl btsa.~.. I.J~IIUoa .. " :" . [~"... [-.~ IIJ'~ n~I: ~I .·~I" ta n'....Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'.. u ..~LJ~1 kernu .~. ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva.''hIl . 'Yang CIil'say.an!lt J I\. :.. :'~" t : '.tll.·[ i"k' n ~ d' .' .·.'I Ia ~~.1..o'ITla" h'" 1. J. -. Nl3'mlun nasl sudalh me.. .. j.I1\J'>"" !!D.01 .I·I..'. I~ ~ ~'~i". L "II d'.1~ den'gan .. l"'~ [ - . ·I·~~" . temu .'_..alngl yan.. eesar. CiI 1\.. u maupun anaknva I U 11."""".111'"~ I. 'V'~ u.. .. marat1lllallh Itl.I·l.rnendapatt kosonq tak ada makanan.ga~b'..-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 .:... laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'".... .'~ 3"·[ ~....'I.j!"~trlka lt II [I .g kasa r. ~l ... .. II I'll.a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu.. Karlen..:·".. ..al ... CiI.:"~"a i" In-. ber._..iII!'=.

. .CI.e. 'h' II suncat.l . J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a. .al "..'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama.~!I' "I l... unda IiIlglan peste Id[.a .. ruman h axan' ' " ".U.'". ' k'l"" YCJI..3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8..".1 datanq ke uncanean pertama. ~ . 11f'~V""'~1 . ta t.ada~. _ _..'a.__ a _~ l.[ kenal . IPak Lleb..'" t ' '" ak iUIU .. h [n cerlta Ii In 1. Copy rig hted m ateri al . 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'.a mendapat t"rIi Jika ta .~al':' "'['<". tuan . _ a __e _~:EL e . ~.: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart..'~U. tebat b':i"I[n""g..da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(.< "I...'~.nll~'" d. rnasakan dl sana konon t~d.II<terlan .0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man. memoertnva 2 ekor kep... g " erla h~ '.'' u[n''." UI lllal..alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat.0. .at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!. . 'P" ".'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak .. .allk: enak Lagl~IPulia._ terse but.g U _..adangl ha~ ttu aiKalre'nak.al~._.alla kerbau Nl3[mIUn." 'v~[[nlgl" ".

' y . ta mencuba h rencananvaJ·[a..an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan. a _ ..1. _.. '..:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' .. D i sa na IPUln salmalt pesta ju. Lag[i'PUlla~...€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al...' _• 'Ii IBapu'_ ..I1va . Den'g. '."al IIII t:[8: re'-I"I' III.. tak ada satu pun undanqan j' I .:... .i._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d.. ~ . D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue.... @...n. iuju 1. Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m. ... sudan seol.":1 .. ._ Ill·. undanqan mana yang di'Pi'tilhlny...~. . ..11\.. .Wi...al~k:di..1 Ui[u'.I..engaln tuan ruman tersebut.. ~oi It.mengavuhl peranunva..".-~ "--"1. . ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'.1. .. cavuh pera ..a'mlun.3. Nl.~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan. ~' l.. a...isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus.. Copy rig hted m ateri al ..ga ba ru sala sejesai.'ampa'.. JI. ~~d't-:"'llil'io. hal k ikenall b. rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan.. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:.M .a[mIUIn~ masakannva enak..<ILd'N[ ... ....III...alihaln gg ~ ...ag.011 ~ '. re. . l-Iafltl U[~··:'-I'"I'..:l.. . ~ ... . iI!IIP." .. men... 1_ . M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 .u.:. .... 1 :.H 5.d sudah usal 11'"": . .I . .~ .. :. . ' .N. RwR. .. . ' . b :~ 'b:t? rap a t.P'.III[ ...I."'lI'I"' .91. .~ .t: seda n s m ha . hiilllir sunoat.. U segera menlgayu ' eeranunva I. ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts . ..: .' ..[~.d..all<Leba~ mUllali' .. ue.. '. L ··"~' /':. [ .. u. berba k-" :!' .... 'Ii:'.&.. ~... .a k tebal :1'["' ·':'...~k'IL~'b-. P'... . UI"'.' [0. 1I ~ .~karena k'ellell.~..alk~n ..'.~.I I . ... ·t-. te·-rll~h·3:·····. .:ilii msnulu h illiir. e kat. .. ..

"a-"t' ~ ".: . Nalmun..:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas.s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L. sernasn. ""'"" I .' n-""a-"S··' i n I.0.[e[ce'w. __ _ v_ y i:a-Ing.a I I". " .._-' 1\.-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be.." ...•. I 1. a I".'3'·-" ."~ k'I'. a ..11·-·'a. ru a ..' IU'n' I\!I. '...alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan. '0 [h" ia jugla " .a~t ta lalu nalk ke atas sunaat.' .': I:\. u ill ".'. 1:_ .. Ik~ i-'"a' u..I~U: ""3:" n c"'l:S..e" ..'r-".. I alii 101". kern-'ban llI\~. s~ . su .~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al . -IIIY:_. rn ~ ~ '!ii:ii.:1 'g' - Ill" .IS. . .g I h. Pak:tebat merasa J(. memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'. . h .··-·'·r~i·I'I'a"mula...' I..a Is[el!C. laic I'. . [.". -'.. -~.~te r JI IU' n [I.[k" a n~1 r~ Il[~ iatu.. II. san I.m'······ ancmo ~lm ".'.1 ••· Ii be I . '.'. mencarnbn tkan ItU.I~.alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:.1" . rnendavun "II~I tatu In] t. . ... iI!:!!I' :.." ]. va >".1 g"it. anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' .[o Il\~ . 1 '.. '':[11 IU 1 ..... II I.1. Mu[laiila:[11 ira ~mlem.·'·I~ IliCI'\.1" . u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas... --]-lltiI~ii'rrilg~..' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·.. g".." 1. dan berbu ..>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr. "!I ... a :1.u 'P'la" [L~ : ·... Nalmlun t:. m e'..olcS .J~II "Im'-. m I IU"" la~ ~...tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I..etlka dttarlk.': '.an nva dart ieku kan batu karanq.a. .1 I~' l It"'I' I .I') hI..C [-·d····trn . sesarnoat di atas air.In"d p.I tapar..' Ul n tu Ik' .'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *.Ja!.".. ra lIeLe'blali merasa le"gI3.

J~ ~a':... .. ..S'" ~ a r i'.!Iiii!i. '. .. e·..... Lalu t!blU.·..elamaan. "'.~:. ....nva berpesan...i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ. eo' 11\. '. .. .K:isah Ihldl tI P s... '• t . I .~ .ki n'..eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is." 1m" ..l...i: 'I"' it..r_ -- ~_ _.' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va.U. ". . ~ .". -M""~·e· e' .. hi "..t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a... iCaCla ng j ug...."m" '. u. Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van. ~" MI". . ~ r i ' ..····:.' ..u naslb di kota Kelmlud.'.la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva .". ~Im' '" bsr k~. tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d.. a h·" 'd'. .·t'.. "h" ....m ~Ilsk ~Ilnl . g. up :'r "k n 'g"1""..'a···. Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn..g ber[lJiunvi' III pa kaca ng . "ij...I. l II I.I I [I ...I'r' ·9. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:.: .a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan . I' '". :1' C '''li . 'I '".1 .8 :Kaln ku litnlv-al.....':'.. Copy rig hted m ateri al ... st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva.'~ It'!! ....iora' ~.)Q . J :1 '".

~.·.all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ ..'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart.Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas. _ Il\. . .._._.. Pe'rbe'k:..pa n~t-.. .t·.an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'. . _ .al!le..aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu. ... .anak.a:iII<b erpt t1 dllk pada s." Si ILt1incang berjanji' menjadl .-." cantlk.-'a I'p~. '.III. ~. perak. J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka. Il\.iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'. sernuanva d ~Igle~a d j' r k.'" I' "~. _. 1 II rnJ-. 'V' _.ut ' a' . . II!:' •.'.5.'.__._ ._ i..J I _ ncane mellrn --'.-a" -.l tanca n g.. lkabarkan . van'g b. srnah j:c _ arta ."'!i:'._...._ envem-'-'b~ ~liI"' . bahkan d·': .. ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay. .a'" I~HI.. CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan .a.a l. 'y-·'·.aingalinl Ilah I kau IUI).n nlo UP' mencertta. be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik..C.. '~. : .alp.I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ .-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman. ra mentac II Ik·3:·· :... "I' . iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota..:·." La n ca __ me III__ ..._ V~II ~ •.' . ...I lut _.. -d~ -t' I'n . -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al .• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~...ClI! . . _..agaknV3 nasjn f]...' I.I ". tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl.C31 . fi lstrlnva' I.al yang besar dan rnewan itu~ A.nunva t ~~ rmssm . ~ ._ I~.C) pada ~bUlmu lnt..a···· g II II i(...l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ.

:1 .:-·.··.-. Palra ks lias ii te r ba:h allk:. ka ba r anaknva rtu.ba [n a'lie..' ..t -k [h' "t.I.aea II~..I.all!·... dlilp··.· . ~III.. Lam clang :PIU n catans. .d11 m 9lS ulc.a_l. DI:iI"' sana tancana '.. -..atnY91 ada seorana ". " " sunan iarna 13. . " 1lI\~na"1 S'·ii a . ~ ..'" can rnencenear " "d " .. <Ji .~'.:I~I ~..1.I..".'a .I 1'-'--:"'-- -...Alat. IM....<..:.ek~asemua Im:eng.l~1 '''!!Ii .:.'. . LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a. d-[~ng····...apal ltu..CUll. [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva.ng~ . me In Ie rtawa ka n . :I· .a til suaranva rtun rlen d alt1.:. tal Ie: diU 'j n k:.1...:'... .a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g. me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans..piar . i:I. .'. AI aua ~ k". Dengan mantap ta pun memasukl k... oerremu n".meuntas j' I(a mII.~l. :1211 s --(I' h 1. tanc ~I--('I I~ teros '.alat mustk ...er.I. karnpuna na tarn In". -. ..o 'an .kalPall Imewah ttu mtltk anaknva. . D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh.. ..""I'\' c k:e'ributan lnt.uU '5".! II .~".erpana[8 rnenvanska .:~ . menanenttkan kacamva. l" ._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:.ts lie'":' ..'. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al .dlbunyll!C:.. .--._· .'. ".ii'"!Il n ~.. v' . penducuk .:." J..: __ 1" IlJli antara .(1..c..!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~."."a...I ...agumii j[ pe-.. .. ertemuka . "I ..'.::ranan k"'olm~'ow' Ie. .'". ._" a ~:. _i~:":". .~_I...'~ ~".' FI"' a" ~a . 1\c.." I." tancanc. '----.a.d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·. lava ran alkh Iirnva .¥'ang 'd. - L.anglrtampaktan lnu ':.1 . ".1 _. ~ll ·d' "I:C e~=~(. .at.IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~..

'..u ~ [191n.. ta tak mamou menvsmbu nvik.•Ul beru ~.1 l . ta nerucap:.Slkan nviru pusakanva ltu. natam doanva l ::".Ies'u'." 15 Copy rig hted m ateri al . ta mleng. slap mleml[elluknva:."e'::'n:. Ua ~I[t' .an..njiang jala n.A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k. ~~'.d 0 a.:. .aalnny. i" ..an [k:e. I. .a.~g. :-:! .Air matanva terus b ercucu rain 'se'p. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu.ati ItJU kanduna tancana. ..i.e91/"IIiOl".u.~ u 1·' a···.3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu.WIi . M a ka Idliius. n'viru (anIY.(I[man bambu untuk rnenampl beran.. :.. til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar . baju psnun tambatan. ' '. .~rn'Val il[bIUnVtl. . ..e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva.' •.':.j u tka til .' ma ~p".a.lkec@'w.~ '\ ~ "..A nakku [!'" J]lli(jlknva '...ng dan mencloasng1ib.g'dengaln sentn dian metana.rnutar .U :~. ns.1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn .a yan'gl sanaat mendatam.berdtrt teaak dlij nadapannva. !!l3Inca. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h . ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana. aenoa ... 1[3 pun PUII.' p·.'!t:n ''!i.. lea I... 'Halncurllah h. i t.

.I III.m..iI ..an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl.·..~[~ ~~~.'' :II II U:iI ."i!:i!!I ID.anIQI ~ni~ Ti[ba.' . A:.'~.'..'t. "J ..u.'e'9[3. ... Copy rig hted m ateri al . :~ ..' _.ef. ~tl'~~U: :"[ II'I11la:. c nt. .uallh~at Dart Ulih 1. mendenaarkan ooa j'bu . -"' "1.C)[ngcurnaka ~tu~lP." a.:a:.' '-. I.~iI:.. Col "'~' .... a ::II ~ hu[kulml[la[h '" .'. .. t"i IIII U ClI DI...:!! ...:. Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat ...gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp. 1 . ~~"". D.. . canau ~h" . A[lat rnuslk gongn..'··".:.i. .. .: r\ .III~'a II<.I·n·· U: 'S:'I"' tan m I.an yang :I{inl~ kJtal kenal s. .'.·..Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL... . ...)i'ng:...I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v." . \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V.all." eme sta I. ~'II..ttba badal .~I[ ~'SInva 81 ~ .•.r' " .gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp""....3:.1' 11.. 'Ii:'..·..~. '-' 1'1"t-' . a ~ '.. ·S'·.'leJlap~ . * II...~ ca n·II~1*' ·fIt..a [~I I.. LI'Ii.'.~.lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c . at ." d"'h tertempar jauh talk karuan.c~ .~...o'.g m ".l ~nla~'[k·'~~v!·a~' .I~IJ~·.' UI..~ ..'c.dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian.' hi "'lI1~1' r'li:' e~.g .'k.-rr. .. '· I' "'li . rernbtkarnva mel[3van....yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan.'u-.i.~" " -. .UW. s: C..ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s. III ..?1 .I.itiI.P ..elr1. A..'"D.. .c.da 'v'. • m CiI . CIII .I..

n _' J. sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y..nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan..J]lga .l'tJ'~.Junalkan adatan beruoabu 'B. a (4 ~'. "yan'QI 'd:i muka b.an . . Ke.ep t4.ibii.as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ".a'V81Imlf' tnnan 1'7' .-:"..~ n . :. j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d..an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan. eta kejadi:an . AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam.elayan dart daerah talnnva..:.:".' . " Copy rig hted m ateri al .a F.. " I. p....i4_-. Y'alk.al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan....'. ~ -(...k:ejadii. 1.U~u ttu blasanva lu avam jantan.1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu ." : .I~-r r .i taut.'.Mengap 3 tkan tong::ko.: -. khiuSusnyal lkan tonsrot. urnpan 'V'an'g akan dlh.:.U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il.nl. A.

"' ~ .A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton .:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V... I .4 IIi\.1'[111 t"!ii iIf"Ii -III.1. '. 1 .:..g ''-' ·.anIQI berbsda dart a~ taut.al 1-[3' ::a.ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III. :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\..._. n' t!:U"(I' itu I. I Jn . ~.'itililll:Iton . l~.:I.-.< .g: 'a'j .... .. .~ ."'Q'''[k:'o' m':'Ie . : C·•..itiI.-I ' '....1 II .' [Rak. seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar . '.ld Copy rig hted m ateri al . c L .v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj. .I' .. ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt. I ..:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut..- ~.. esaran.ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam.a r rn e[lre'k:. daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu. :' 1'\. ~.I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_..Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt.I.. [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'.: arn ~~ Vitt ...I11\.•.I_.ahl~rnaka alr l[aIUt. :'U' k"~ I -'l1l.seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y. akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut.1 g.g. rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle.ai osrrn I .... :Ra. suatu hart...

. .eny.I. ' sudan III\.j~'Beriitanu kamt j~ka.lir taut cement (mengallalml' 'glel.3:il.~lk'·.anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan.iu:~i'n'lk.'lIi:i:UIl< 's. uu ran tuuas 'v'.]111.:caUI IlI"Bki'8' . ..el/anta'r UJ3.'~ca.'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan.aln''' '" ..ah jenls bunvl .Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'.ang pasanc besan. unvtan b !:J" . fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot.omtJ'. akan Ii datan'QI. - '" I..ang nuakukan S.'. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-. onccns msrnasun wuavan o d' pantal.n 'i:!'B'.".'~. mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~..It "'" I.I"'~1 a'~II'-'I.. Iniil. wahal: A.( memba It''!iig~. A. :-1. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J.y.:. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana.I' 1i\.. D~ oesta litu ana zlktr barca h.: suoun V"'.akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart..1. Ja"n:an"" setta p.. Kep.c.: :1. 'UIII m ~11'J·""'. talu.am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva. -I n nerbondonq .. .IIi'""I·1 'iillal: II L"' . sa nabatku jawabnva.al suku avam taotoula••. seiurun 'waIIlQ.ft~jar sudan j.... " l"a " Copy rig hted m ateri al . ~ II ". ml.81.~ ~ ~ memetana.

au [I .. _" "it. -m'_'--: [ . rakvat avarn IPU In Juga ter lena. .oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait". " art [d-..'...·.uII() karan.-3'..~ d 1 on :mlallalp[etallca. te . I.H [1_ g'..··· ~ ~~" '3.Merek.'. ..rn va [rI[~{r~'''I-JI'·._ m~ .akv. U d... [ m n" .. ' I. . [8...":.91r"..I i:" "'lI [CiiII Imlen.al k' i·1 -t[ B 'g . ~ [rOo'[d: lt[U-' . "~'~ n I~I. I : _.alll iini mereka blsa m~.I.. Z ii ~'~I Ir--' U'itiI. u..g. at..- P[. '_ .[_ ~'~au -"3··..b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur. r..IIrut" .! .! t u~~In su rut I [I c " ~ IR.gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat.ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut.: "!Wi: '...1.~.koll van g tertena._~ :: ~ [[ .1~II' lup1al ibe[rkoKolk. Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.. .0···.I1[. ~ :e'-.a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl.:_[. n ~:a~._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '". ' ka ~:·I' Ya _.. P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!.~..[g h-[ .~.1\. INdimun terrwata tak hanva i'karl tong. "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:." r ta I C .e~:~ I ~ ~ ~I.. y"·. Copy rig hted m ateri al .· ~ .-::.a--:'..(. IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI .:. .!i.at (3jV31'mljantan ftl" '._ I. I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I.ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat .r b~ '":'r:-la::'[I"I[a.. tena era '[[11'I.. IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:.g[asy~k:kan"._.U(.c I -li!1 !i:lr~.~a a U _~. aaru k. J banaun dlalr~ ttcur.~.· 'I. .I~I' . nu 11"'l'~se em' uam .[.''-_-:.I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ . :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::.~1~1'.a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut.

a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena .•· ta ·n u~ J . terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt ..a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan..b.'o--'I[ te ~~. kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d..pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n.'. ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\..· .. J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl...ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung . terutama avam jantan.abatan ttu~ .g.~11(an valng malang ttu .. '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:.!! Mula ~ inart ~ Ii.. IU. talk bankan bukuor...[O~ ..[..: 1 .:0-'.."".11 L.Y lam a tka n i1 ka n-~I to In . ~~ ~..a."._._I\.D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b. 1...terperanjat.[~~ . . ~ II ~"-" _. ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam.aka n n memanqsa semua rakvat avam..l" -11 sumoan.~" r 'k.. . _ ~.c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l... .an [. ClI panta i' j ug. -': ttu persa h~. ra kvat Iika til to nllglK.acun. .Q~II'~[p·. ..I. ~I_"....~..uku.. al. "'"".. ~!!i.g~-11\.a~ A....._.]~ I ~~ . [M[9'f"ek:..". Copy rig hted m ateri al .g'. . Y 1<0... "II\.' I [I j' ...)e[nCtuduk.gIKan [k._ .. h U~[c[ 1_.C.I.[.. r3[r·-·g-·· ~'~I[I~.p.~k. nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta . saat ltu._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl.uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum..1[101119 oetenter.

.! . * ""'....._.' 1:1:: ::11. ~lrU! .~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al ..-.i ...~.. ._~'I'"0U?:_....Ra'......n7M""" ~ .::1 """=...rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan.-.~ ~-. [__.

.O"... ..I': all '.. van'g t~ng........ _ " .[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·. KfJdu31 IQladi'$ . ~I~ ·m······t:::lIi.glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t ..' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '". .'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua .: . [ c't.." n . I.a . .- 0.anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH..1 1"=". v...I~~' Ib-..g".van . 'IiWi _.":I . .. .a . '. t-"~" J .t.. ' _.Q .i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'.a ..·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' ...~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·...llia-> ."a __ >d ' _ _ _ .". [...•. ta -... ~.ii. C:S":IIlm'p""..I . ..e·. -Ial ~ . " J • . k'li ta ltu..-...1 . .a.. ~.3'-li11 a... .• er :.~ .... "al ·5·' [U..I"I·r-i"llk·' m ...Itu sangalt Im.S ~:.· t-o' a .::···t1-. :~ I-' ..atalng " .a>.. -.I. - 'd' ..'.J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan.-'-'-'Ih-j t~~r~t. .a. .. IMI. . ·1'~I. ' M!erekt3 tak ada y. I.I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila.u ' ':!Iit' UI II 11\.....__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'. . __ ..@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d. atn q __IJy_: ...3...~..1 . _'! '-_' . Nl3lmiUln .ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu.. . bertandanc ke rurnan rnereka..e·.'\:0'.mnal__banvak._ .D 1 ". 1:)-' II _ - I..a [n rn..1('" 1·1 S' es. :116·~r\"al.T" a. bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" .'.'3-·· calon .-:·::.' <. :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al . '_....k' I-h'I..III ..-:t: " _ . h ---t'. rn .'-'.J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[..· ..--:r"-")n-. IIiIIIiL ._..01!-. .r a. .v.I ereka ke ..a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:. II ~o[r·--._' -_.I .D "iJ.. I[ I '_ .:J ~ .....~v. .. K. lI.>-..

__ .-..al ~ J I'k. ...'·11-: . tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'. tarn._m I~ kucll'n". ~ K'.~ ..'7u IU· tar CI1"111"' .-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny.. Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir ..~al~!III[ari I" . II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl...g] 1J.~ d' :"''~alng![L. ~~~. ~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g.c[11" I [-r':'"I-! U.al lDairI klih.I'\.".'"I "I'Uu I 1\1 m ~1. i .... ltu. ..a.j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji. la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~.~'I.mengl[lval~an pe'rl\ialta an.Cillkak".-' .e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-.[ __ 1-.a h nva na umn 1rn lUI .nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu...::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~. ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:.t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al ._~ ~.-..an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan.1 lk..I"'=Iin· [lid I'.'1 I": : tepI.~g:-~II I . seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _. . I ..:Jnl~"d!. ~~.a: 1\. slalli1g[... _.-. baru ...___ ' __ '_~"~ _~ .I. i' c.··1 .. IMI:j ij' n .fta I.Ua _~ msrska .~--_. a U ~'~ n lila U m en....ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" . ". __ t--' . IVlf·J r. 1 i'- 1~ .:::.~. au .~ " 1\.'I-~. _'. [M"~. a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\... ~.. _.adj!s.' .-~ ~-.seeker kuctne. -."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W..P'illiftU.' tt nu.' I~I' •.l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ . 1"".r... ~~~I[Jh-iauan U -rf!..Jial b ka .g : 10' 1:\.plklr untuk menca __ .IPt.a'.1') 'I.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual.d.~11k ..u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik.:---lik"" JlJU serempax.su .U-I-"'[:U-..

Mlatii'l:alh aku.u katau . IMI[ataIM.li'h: .1'IiWi' ..:' 11\. .'I'!.. 'h":"·I m." " . Iiallu rnereka mlnta kellpa.1t-'[C.a.Awal n ..(.. : ""I .'." aacanku iinii nenuh II. --" " ."..~' kata ..'.. ~ ~. (i!unung.[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.. ~11" . """ '. I'I!WOU.' ljt1lat saJ3l.. .'1..otJalng~'Talh. . kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" . k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'..agaln s.. maukan kau menladl '1U ~k'~m.s.ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I . " . " .~"'. T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S.<J ~ .I .'.r:'~11 tbu .p. katanva.-r.lu J ..il" 1.indanl s@kalli' Ibagial~kapas.a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu.iI 1\ ·I:nU. """ --'" .1.I[g··l":l h u.. A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n . ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI.~ 'U i.ji !I'J~.I I "LeI.' "".u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku..da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka. .r..::. 1.iCI JCi!... ""uall.IJ" Copy rig hted m ateri al .J~ " J"3""d"":·I' ". f~~Gunung. ""[~:g': I III..t[1:'~t lie.".11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc ..I .I ' .~ .d ik:__ .lnn :_C.r "'.i? I"g'.~ CoIl oan nam oak kl. 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan....i"ta tu buhku m e'lm.1 namoak g.. -::.ek:alj .Ii kau III .'--'lJ' :'d'..ukahl '!A" W' "a. . ak:u btsa teremoas Ike gunung". rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu .. .-- --~. i"'''Cl1 II i\t.."'.[it4 [iii:.".".an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a . Jlka aln[gi'n catana.•..-. Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u.'.. II~..~'I "9 ~.." " ."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ ....··al nkus > . a. ". ~ -Mlelr1elf(:.(I 1l.I beruban .3iku? 0 II[ehi y:o:.

ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS.. mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva. l . _.a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI".~.k"··'. rneskl iibunY.TIDal.: . IMlelndleng.. . 51 r..I. .U n·I·. axu. ~ .....LL" l. CA ~ .. .• . U .··lku"IS: Itil" .[ san:g'..a [llinatan. iNamun ksmuotan melanlutkan.oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau.. ~'S "I t.... seeker Copy rig hted m ateri al ..!Ii '..nvay.J!"""'" ~ I... \J . "t-". 1 .t)lg:a. denaan l...Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s.. '. at aku . ·t·.J. I·t· . ..'~".a[pil IJ.. '* • '*' i11' sanaat me.[h. ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr.... .IMerek. ~ . na k~"·" i . ~~ ~ ~I\t. ~U!"".: .(~nlg[l<a Sl. La ..'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem . .~ r\:B'Ch~'."".a.'. :P8! s. !~W.~~' katan :·V>\"'}l· · . samoa: ai: ruman. rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka.~ .·I~·I' u ~ .c:-:iII pa Tii iiY..[ngtau ISUt1IIQ[QUh g....i" uUlJ ~~" ~IUueglll..~ I".g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk. mereka iilbulnval ltu. apa y.. iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I.a" soa apa ?~' ~.'~~"~~ e. -".(I ku c~ gl.U T'"~". '. m.' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu. itA.angli na nva la t1...ha···.g·~·.~'"~..ga dlis ltu.....ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu...~. menntas .aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US".ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L.

'" c. ~ " I" . · "I" ..1 ... I\. ~I .'e.iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar .benar teb j'hl nebat . • . Col Q[ I..a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI ...a ada sebuah '.d:..Agung. ..IL . ".a .~c... c' Ir"'IQIll" a U ..1 ....anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI._ U'a. 1\ ' .C.dI antara m ~.:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·. .:t·" . .. ... uk ..-:Im·· a.. I [I . 1 ~ •.au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'.·:·'~ k.erelka.Ii rl•• ~ l _..Ii M"'l...1". ....at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a. [t"II :..~awaln nva '... rdu ·8: 'm1I-' ·e·. .1"nI dan I ·S". '(1'. Baij:1( sl IPal't..""a A..al.. '. "...·~. l~f.a terkenat b'.a gag. .an.. 1 it>I ' c ... .'CoI. "":l c· '. p ~~" P.altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW. ta [~a···t..a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini . I. l:\.. ~ h ~. r..I ill U . ra k ~Id-ILJI. . •...alr..~"I ..a····· roba nau .d~-i'· Sc.tt L. 1 (1.Ia . Sil Palh[t lid.. IMI. . It"~ t :UI n°·t. . karena j'lng.anl.' 1 . setatan ternvata jug. Copy rig hted m ateri al . atau dl sumatra utara ada D-I.ll [S" 'e" iP"_".ad..ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La .. V'······~ ·. .~ . i ~_" I nta . :.a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'.•.... .111 ..:U matra ~ . CI IM'··:.. .' ". ~ .····· .~ ·E. . ~J ....'.I v.1e111 ~rnva.... ~""' '3'··"..a·· ·······. ~~..~ll~·.I .... · UlqI. ama t [(II ii-se[glan ii lawa n .'.1 ..

dlah r. tka a .at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p.I\.·.ngaln mudan. .:'. la blsa menahlndar d:e..alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o...~" IK. sesual namanva.-:0.111 .re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng.CII.me II Ih91t 1IC:.alng: bessr. <". rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:.' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:.f!bawah.1 rentu sala. "':""'". [Si~Matal E:. dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r.··'~t: u.a ssktt [M['e.'.' ' ..·ltl· o:··~.. .. tebat cain berat ltu.. ~~. . st Pahllt L. Ua . n. karena nva. s.li [M[atal E:mp. a nva...mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.·.. Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama.jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '.a la nva ~ Sj 'pahit l.azzz ~ ~~ u g U'Sa n.p' bunaa arlen di~atas akan .i.""'. lSi M[[ata Empa1t setamat. .~d. 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g.. r '.'".i.I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0.. .n····· II·tl'~U··...i'.·.IIi:. I. dan mernotona bun :g'..a ~IUlI IQ.Lalu.dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al ..'. .unga are'n y.IY'·:IL:. tenat.I 1.etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah.1. rn .dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b.

.1c CI . .a.. kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'..a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt ."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l. pu n tew. :IJ' -lg... ."u .. '" ltu I racu In:· va. tetap berada osrsts di bawan ttu..ta--··~ Ii' "'p at J-" ._i_" emattkan m I.. otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'.ng memoertndan Copy rig hted m ateri al . -../..lUlI"lu..""L~' t· a m. 1·t-'1c.1...a.(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk..ahit udan. I'j I. . ILidl.nsa II"tJUI _ .... ta tak mlenghijn. [III ~ul•.. J~a:~ .. I V... .~~~~~~.~.. _:: nun JIII'g·. f\ ...': t. sm...n. ernnat ...'t1"'Ca--['UI~"a~"aI ".d.andsllng.' '. ra btsa rnembukttkan pada sernua orans.. ._C . ..a:[h It uoa til~ R'.. .~litl~...a'S'~In-c:..: panvaI. e .-' ~" "" .+ aadannva umcuran b :U~-.. .d. D·'.1'11..'. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v.~.dlnlnva ~t1la..•it " . M'-: !ai S'["I IllI~.". ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m. . IK···iln". Ilitlal. . ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't.<·d"'3111i""'l"...d~rlnv.. DiU. I II ~ _"..-..91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp..lh-'rnam." aka .' ti ~...c:al tewas d-i"I'' t~i.at Slenianl'Qi".. tubunn :___ ::__..r van'Q sama..alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P. . .ar~ karuen salja men:l'g"~..a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran."...~ ·~"'..alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu... ~ .'3.an g..al. I [I ~ r ..-'.~ J . ...-:':. . ta 'IJI J d..aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran.:__ ."Ii " " 3-'1111 1"1 n i ."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I . dan merasa puas.. ..

_..CL :_(.i_ tamnak .. . "_"_. U_. U. cBt_ Rair--" .. SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac. I.ar pembatas."..I.. •• a--1a . membua t"..h .[~JU'L ~ . _ l. M .':' w. _ [. ~Q'. •• __ L....ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'. ..~ . danau l.~ ~.' 'i!i!:' '~._. *' J _' J . ru' I. J 1_~\t4 memlsat .."~- Copy rig hted m ateri al ..

~'D n a' 'd.• '~ I" . 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M._lc"'. g_--. . .~.en.. .vum '. si [pen-Yllmlp..II~I."_'.aj'e dian tak rnampu rnembavarnva..' rnI: en UII n-' n:. b. __ . '._" .:ln-:lg-· I' ~.. '.=--.' u U 1". sebaaat tanca baktt pada oranetua.aj'e tahu.llg-l~sawannva 'V'''._.PutrI: 111l1li ~"""'p.: lt unt UI~' m IP. _ .--'3-'11-1 a. _'. [I(.' -.. .(J.11 seternpat Ip·._ "~ ~ ..." _.• '._ '"..' _.. __ .:onIJ~".'.~$. ..III".-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m.~.'.I ""_'..'.' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin. mu ._J ~ a ~ uanc paca P'91k R.'u-ll-r .'.1. senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~. U ~ s·~ ••....~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~.~ e" ' '.. !. "II" _..f"I a. [h"...a P1en'\tumplt menurut karena avannva v. SCiI _ ..>.gl Ianat "I ~ 'S' ~ ..ar sawa h nva ltu a kan 10]iS.m .in:v<:"1 .e n 9 k: ina n D es.ang] .a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik. _ -3' .' o'..1 ._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1.:. I~ I-k'" ~ : ..i:t menlaaa sawan P'alle: R:.glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla. Pa:d a:Iha [I Palk R'.' 11.aj'e siding maiarn.1 'sang 9 IPcln.~---~..lb·'-·] UI 1tr [tJ-". ' c __ 1 . Adra'.' a--'-.'_.' . u: I-.'." ' :')1'" . Copy rig hted m ateri al .:_UI.I~ .'\i.:.O' ..-1 ~.

..petan . .'l..... da k ~I 1.. ~ . _..=11 3. babi ltu tart rnenulu nutan..91 matam ICetulun.'..I'''_.d..".'.alr selu mll.ablI ca ri n utan .. il.::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·.1:' ~.i! '""'I .i....al hi uang IPald[. [h . "'"". 1! Ii~ 5 nglg.1IiIir.: a ca 1\.""'1II11 mana saranq babl . nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan..:1' ~u anah "-'g in .n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D..[ ..a Copy rig hted m ateri al ...e'ng.'. '1' _r-:[.'an [~"I:~'u. ...-..ain Iclarallh va iI19 menetes..~"' d:-' U.. 1\..1)~··b.'~ll[al elan 1'\..· ka . !115.. ' I I .lei~mas u [k j: 1).. '. . -I"t I"" U '·:'3:'In" . !!..a'~ d~ ·s··~ [U .1\.i k~ebanl it'll tanl.enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa. ~.•... Putlrii Mala:ml namanva . ta 'I'n'-.g m-'-' .1 I"13: n··· """"'. ~. s· C 'ilini!llill: •. 'V.-.-iii.1 . .': ...-Ij.nlval~ Jikl siang.... [_C" ~ .I '~""" ~·: . lsi .LralnV····'~1 ~IU:.-·e--) '.. I~.'n U [ ..~11 'to.atl.t mata tombak ~: ott J J.-. I ~ ~ e'··' I II U '"'.... _Col.~ 1 ~:. .. I.olalbil ttu~rernvsta.3..i -~ -1' ii!li-I . u ' A ... JI:I ka ltu terjac l.. [ . U[t.'.: .i~ ~[ :~....1 "iW' ': loU ~Ilt....a.IUI.' '"".-'.-·..~ m··· "ii:!' I a~ "..... :~j·a II.ang ternbakkan ta . 1. 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak.diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y.. '.netes. aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw.a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI.':.a n g" me I.anu U~IIU"'Y ~. U a~·' I II 1 p...' . " ..'rJ ' . .&--'h "~_I .!I'Um piit Inarus m em Ddly.. lIiI1iInl .a: sawa hi ltu pastl akan rusak.':a<["~llnIV"'::"a<" :p. :. si lflerl.. ['. Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al..lg. P'e'lan..''I. .denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u . ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri. I~_ Jt.. ~ ..

~[..~ [. annva. IKetilka su dan terbuka.a: I. I J U lemas _ '.:O Copy rig hted m ateri al .~ .:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.:.:U-IL: o. ttu. '•.. buan nvaltol[h.a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y. lbunca putrt can . ~.'..aln~ 'S3lng penYUlmplit m. ba Se'[o'(llg.berubah I im-~'In'i. atl. 1 I.a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa.enj3.-::Irlm'. I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu. ~"_... sesampalnva dt ruman. 0 iID'U kanva 'el en g.) sa ssok nartnva ou. "I IY11: ....'11\.~' ~. rernpah. Ua..n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum.~..(jli k:ay.. I~'n't"'g.e·:.r . ~v. .. .. tntan '. _ .al~ ta Y .3 n~ "~jalnlgl..lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna.(liitanda tenmakasln.dan .empah r .i11\" u' I."'. !I.a III t .. .I be rta tan [1(]3'm I L... rl :1-._:.. t.' '.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt..i:Ii'r.a __ . oa Uln siimpur. baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. be'rillj.!l.'a~ .!I".Ip:-". IMalk.' l. .alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak...UcU . g~ ~ ~ "_. ~~ . '!(lI1 ru ma n katanva..inva keempat. .. rl 'dlla'la'm" teian btsa t .11~'~'..ata ildif . je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS.vain g ternunus denglaln ltu ~:L.an hatl .anla."3""U l I kau buka [p.. 1. betapa h tsrkelu tnvaha ... .. ab"..'.~.

' n ga ~" .f)Il'i.J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' . . lnl.tJ .. I " . dar~ N.va:nglldl:millik~ senao banasa.anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis.8Ing..:.anlgro. ::0i214a3939 Hgmg'~k.iIl'[ .ag~an 'c.':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f ." lei ~I:.diln._ . perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}.IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3.~06~X I' .. .r ~!er. J~kakita IgaU d.. . Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ . 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn.3oroptnsl dl mdonesla.'9~775 ~.'".do.Ji1O:i'lp.'. '~~3: JOIp..." • ~ICJ " daerah di Nusantalra._. s... ': ertta rakvat anatah b. rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V.QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm. 'Buk.ejar. . .' d-:' la.' '. sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk.- IW~ T~~JF-.ari kekavaan buc ~IV' 3-.e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'.allh..'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful