. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' .··· ~JII·.. a no: 'S:':IU' n [('1] u··· ...'.' ~:Ig I.-..':..'.1. vak U ".>~.~fJ populler.k:' ~. ..".o.. "" ~~ LJ:: .' c· :.I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk.::3.a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im.1 l~ .:___"...a:k""'~III-I"I' ~ S··.jlng-.d·: IIW"'-'.::. .1 "" " .any. III ~l~ . nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku..11 n. '_. .. akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g.::I-II~I'1.' "..'··.."[: .i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g. '.. a_./IU' n" 'I ("II [01 111-:''I.as. ~ :~: Il. L.g "" ..._._ .:-. ..masii'ng .. . d.:..'. \.]. "_)u.. seberaoa orootnsl dltam[pil'lk.__ .~ .·t-_'L~:t.'dIU' p['.g.. cer ~I]'t'~ -' rakvat .'. Q' J.-~.an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof)._l~ . n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c . '.av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk. .. . I Copyrighted material . IBa111 ka n sudan D.33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva .e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa. .. rakvat..".... ...lins. ba(...'.ii. suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl ..".. Jika d ii'g a II ii h I'S .'IQ' n g:. _. "I'" . 'I"' it\..

."..~e:-rn-~IIJ ~'..".-~ h['=Ilg...~J~'.1" •• '-io. ~ . k: .d[ aks ~..~ ..:~-:'.a. [[til ~ 1'1 "=I uotu A._"._ rakvat [!i!iI!\'h.a[i'..' .. tpCII' .rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'.-' _.It.....'I-I ~~ .C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k. 111 "'11..:la'___I certta :.I. [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la..~[uL_ I'd'.jai'ralln '..!III.-] .i ". setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se.-_ "- Copyrighted material ...'. __ L.. . 's.'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y..yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl. _'.n .. "'.-.II~ h II u.IL I-Re.i .

. acam ct nutan.· . _''1. Copy rig hted m ateri al ..up d. Ike"dl. _ .. RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v.1J lltan dian bu din·' buanan ¥. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna ._~~' _ ~ ~ _¥~ """..·····.. Dia. 1 .. _'" _ [I. _.·-~I~y _ '.. menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat.13.dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl .': __ '_ ' .ang: rnenvenanakan .. 1 - ..·· bemlnoan IJ _. ponon lalnnva. suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu. S..amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '.di: nutan Acen Ihi'd.angl bermacam . nemtktantah dii'all!alm~B....arlkit~ pacta jarnan danuru Ika.. . m Nalmun savanu.ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I.'a·.'. "~.. settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~.algi. tat setatu y... IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·.engl3ln tenteram can carnal ..an'gl ti:nggalll . ) u rung] y...aginda Raja 'BUrUIni'gl IP. .I narta bsnda dan ensk-enak..~ dan lrelralntjng satu ponon ke.9'tilillgga b u run'g..

. ..a.J! oas perekat dli tu b u h lIe..a 'Seldin.f'''''!II1 i. tak llama kemudtan s.I i -ag flU111"lk31'1 ..-'. NIsmlUln.:iI\.ka Iiian sem u 8..ap...a I\\.~ In'g.I." 'k ' -._ ".alpat~ kilta s.ya nerekat leU' tubun [blurung.. ..ita sem ua Jlika ta m.:I. p.burung ltu. namptr semua burung taln'glt. '"" 'ml~ ll. '. __ ":" _-c_ '-iJ! .aj.p ketlka henna k.t..'.J. .gln.._ClIiJ . ~.elrek.. ~..~ .p Balgl j nda R. K'ali'ena ttu. setetan ltu tlta semua akan terlb.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'.ala ISu ru nlgl Part.i> 'til! '" " __ .. ·11" .' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '.U _'. ""'" rn ns anaa n " 1\\. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~..ng bersarnas. _.r~'I'.. ta k:e..a.:t.. satu-satu cUlb u9In.~ '.. ._-.[ " .--. .ha~ rakvatku. " " _..-. m h 1i""111 tr'''::Ii I. ".arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'. Mall. . I.'" '~' _. 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11".iCiI •• J:-"u"· II-k 1\.jl. taku " t.ii" 'lI.mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar".rna ra.: __ .udlahr matt. IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ . n g'-' I._'_c·_I.!Iii.ang. berpura . 'V"'-".c..11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~._.a.ali1'd. .' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '..Q. ta akan.' ..annya caarn keadaan matt.'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI.rena . I nattr s)erUJ .'. ulpasang perneuru.n'gl ple.I -p" ~ .. memnuansnva.:~' 'M'.ce. iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus...a-' ~.Iny.IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'..Ir'~ kat '. -' . _' '_'.. xauan -se'mIU81 w'.-- l Copyrighted material .~.8':'.a.~ .it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3.0.. (lain pa n j k.. tt u " .a.w91 Denair' k:a.aB U IrU ng ~ aenartan.

I:la" IY1111\"g.a. Ib~:-"'lli." ku. ~ HI..~ -I -I m':.." '.. ~.. . nlou [r'm'I.[.. 3 Copy rig hted m ateri al . y'al<'nl sang Rl a~' [~I..'..Qn'.9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' .~ 'S ". .. ' ·: n g. .:~...~.• [~u···I·n· 1 .a' .J .1 :~. . . _.···r 1\..Y".. iCIi t:liiC' 1.'. 1.. ..p' I~ ala 'M: 'a-In'iu.. 'I ..lganI~. 11~ ...de·.."""~ . 'UIS' a m m '~ g' g"..~al~ '5[9k:811[L Ben... .:.u[ a:.etn clalhlan suara.. 11<31 pun d[ita[ngk. sekal i~lK'. et gat' In s Iml.. ...11 'I..:: nl _.IIII.n.k. · 1~ ."v .. ~.englar sarnoal Ike .d IuII[nl .alng P'e[m DU ru ru pianV.g··.". :"1'' ....mambersthkan [tJlurung terakhlr. hari:. :.arkah .. I ''':' .'. JunJung..3 tertan k: a.~ .. ka lUi 1'\.""...:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j...r'k"..'n···· I .."1 ... .. t. .. . ... .:..a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I .'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" ..etk3n burunq-burunc raln.~I~.. 1~. M 911<3 i...:J. 'MI3:···.engag[.UII II" -I I. ka " A:' ·a'. C'I : . . n amun s81ng R.:.• ~ :~.i n.. '" .p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu.'t a n ~ ~. .:.a bernva nvl~ Suaranva lnda In..11 . : m..li I "1'1 sa'n".~. .iII "a' ..p. [9'. serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k. I": ·U···." '. [II\..~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj. kaslhan samnlt h I-.a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya.il Ku.... li a I~". t-'... .. '["I ·'0 .'.]. .c'.~ .I[I~[I" b I\C. .../r ueapnva s.'ern I.k~.• ( : ~ '1' I . .annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I".'i...~ il.1 ~.a.atu.I a~··: ..••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra.dln talwa ra n burunq Ii tu.. I....'san'g: :Ra~a suruno terd:.·.._:~: la ~nterue ..'.11\1.."."'ll~ III g Ii\LA ...

-It' u . . u r-' ' m ~ .jj~~I'a·'~ I !i. III..'.lia. 1 lUi [P·L~I~~[ " .ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1.~ ...[ ····n·. "!i:ji: . . .... !. Copyrighted material .. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva.II11 . ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im.' _ 'B-IIIllfllll "In..i'a:· IMa nu [>:11 .~ ~'Cill '~ "'.[..·_· __ 't:l' [-~"--' .'" "'In' 1:_' m'.aj. Y ..'.~""g-:' .u..-_. III.'. . .n'. __ . [..a'nus~a.Ua IK':e' ··~'.esaran c. . ura matt sane IRaJa p Itll.l. kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '.. .a In usta k:elmUld~'.~..':$'9. . R_.eng!Q[unak:[an.·. . .-" 1-.__ ..'. .. la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<......... ':' LI r ' •. .a M.tJlCiI [t'l3. [1("3-". matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\.·_J'.. slasat tarnanva.dlin usta ...._.. narnun hattnva puu.:1. 1I¥:llc I. 1@. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\.. [91 ·e··· ." I.._.Clii"salyan[g IRaja U.. setla p narl Sa nrgl R'[3J. g:._ •. I burunc '!I li(" ..1\. 9 rkan u .__ _ .'_ BlUrung······ Pa rktt.takk'analill'uarllc-andal:ngLC. ~"iWi'U a "~:I\.: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R.··a·.•.[U1B1enar ruanku i .. J!tiI Itu de ng.e. t>lrk··'a' . sang.~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'. _avall r"a"' J... . terpesona. vaknl pura...I .I _.' I .··_. .'"".anU5. etanju tnva sa. d~. _... _ ...ln··[OIIJI[b'l'u·..~._ ....AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M. . im".1 U '. n ". . 'S'. . .alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S..aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid ... '. ': ' ·V·'· ': •.[_ :'-" Ii'\ a. ~ '.Bml'IU'"S-'" .'. I" _I II : 1"_. Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[. JU '...jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ.[~J Ta[k berapa tama..OI r ". terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[..a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI."\I ·Ii"al p..: .'-a·~·· m~Ij fU·. II 1\.".I'~ II II ... __ . .alrn upacalral Ik:[eb.

. """ a ". [e".''_....' .~ S'.'..'[t:) mb ~I ~II U ~. 13""":n"" 'y'."'~ U ~n"'Il."'.' IU. m'_'. a_.jI. ~.. 1"".~." b ~I[S'~ .I r iLr'IU m I." II<.a. cal h' I be .karena dtktra memana sudah bensr ..".' I\.'.j CCl Copy rig hted m ateri al . :_ '.~""." "" U u I!\"".'1 P'.. 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l..":" 1\ k ~I.. I'] n . Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'.. ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' .-.a.[. 'd. enar b mati ..:' 1.1 ~p.'~ I~:k IJIII ~I. tiirltHJ.a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':..~ ~'"a.n'-.I i' [I.. m.::'a:..""ll.~ 1111U"CiI I """"" .:'.fak menvta .d I[~ sesamnal d i sana.

'.8U roba..Ua[ht.lIUIIIa .c.d" . 'Ql IP·..nii a:CI.5uatu laransan. 1.. m .go _ T Q.··I.t [D--. . .... e- • __ ... r .W" a I..teian melang'gar .t uae _ .a. ~ I ....atlk:an'~.IL.I :S··: 'F" U IU. lkan ltu beruban me.:. t ~I ~ ~ ora . reta h 'dJisur.}~'... g" II . suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen.rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl . ssdano dlkutuk para' dewa karena . s.'.. '. _. ~ In': ... _.. 'retapt saat tersentuh tan'glanny.tln. 'I~ 'I.t".l. ta I.. liI~1 ~.--r""a Copy rig hted m ateri al .:. .. ptatu van'g m Is. ~ ..einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu. _ 91 kertna.81 n ''''--lm..Ji_ I· ·I. Ora ng ta IK 81 k. . . [Ia. _..iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan.nl '.rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'.._ ___..~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '.BUII··' ..alu metepas panclnanva dian mem..1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a. U. 1[IK:an ttu b.' [_. 1m IU" . plli'ili!ilii~-. keemasan.___.8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI.'-_.-u. ~ 'y''..e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r ...egalngi tkan ttu.1 "'a'.. va n ._ a a P-I': ____ _. D·. nIta l--~~ ..a til .9 rat irn _ ~'..' jJ 'U' 'g.9In m.[-I 1 I !til " ..emanCinlQI iIKan .Q '.=...'\!II""... ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 ..r-a .

... . .::. asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k...j"i. ..... '.9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'.c. I ~ I'" ratas I . a!r\. ..e" a.Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar.. pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart.t=J1I1 rnenjaaa '3. .lk.. !I [.. seputanc dart I[ad'an..1. .: "!Wi' ..[eglltu II.>a: . ltu uda . ""-:'1'-'''-'.IU n.. ..' U .1.. . . ...911 kran. rr'4..." UcU II .ill U n JI . ca seeker 1~1'II:I"~n' I. Karena ~aaiis.'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ .. A. .' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu . [III ~1\. 1\.. ". berasa I' U Ir'' I"' ..e..". .··lld.. Ii_.(1.' oermtnt ~:'a' a" III II '.1 pemI.' Copy rig hted m ateri al .a n...angi menventuhnva. me tl"I...1.~I ltu '~. 11\. . latah .a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n .... W[(lII.. rnaxanan '. ta k: I .9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta. . iI i j• .!!ii:O: I D I ...'\...gl~b..k. rnakan kedua orana··· . termasuk J33. aa ...JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '. ....::.e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI .g 'b'l~ .(I81/' katanva ~ ~ll. ...··II~ rn a n····· a~ .. I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· .Aku . . .•'tuanva.iP'IU ~':..r. ".c.. .a ka In d [a.a P. ~J3l ". J '.a:P3IknV3 yalng tapar '... 11... karena b.."':I~W···'~... " kana: van[gl mas Lh\. 5 .. k' mlunutnva '". menlkan dan d ik:..::. D la·······lrUI.81un ia! SSIIQ Iraril"...diinda" .DI ~ 8.0 ..'.au sudan banvak makan . IKalk:....Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K. I\u W .ii ra na S~:..

'" I-Ia: ta k': I. laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'".a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva.. Nl3'mlun nasl sudalh me.bur .e:. :. CiI.I·l.. iiiliapva' F' _'" "'" '...art:i:nval.o'ITla" h'" 1.... . -.l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '..alngl yan..ga~b'. ber.. "II k'. Clen'gl3n lstrl btsa.. ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva.'~ 3"·[ ~... ta [11·''.~.al . ~-'!iI. ~ ~ - - IR'!iII'. n n ~.:"~"a i" In-.. L "II d'.. I.. Aiirny..."e::"m'lb:. u .a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu. [~". [-. marat1lllallh Itl. . .."~''...I1\J'>"" !!D.J~IIUoa . ~~I.. l"'~ [ - ..~LJ~1 kernu . tibla·t~ba31dla mata lair menvembur..an!lt J I\.'... . J..."""". :'~" t : '.'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba .g kasa r.··.'_... eesar..111'"~ I..(1rSalranalk Iketuru nalin ik.·~I" ta n'.I d :.''hIl .'1 Copy rig hted m ateri al .I·I.nlaldii bu"u .Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'..".·...'. 'V'~ u.tllil a 11~ ..a_~"1SIIIft!I!HII' .p·'le>r·"I'In: a.. " :" ... Karlen.. ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31.tll.~ IIJ'~ n~I: ~I .~i~! ..~. v·' ~ ·n·'g·· . ·I·~~" . u maupun anaknva I U 11..-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 . ~l ._.01 .'I.. .1.:·".·[ i"k' n ~ d' . j. II I'll.rnendapatt kosonq tak ada makanan. temu .. I~ ~ ~'~i"..:.'I Ia ~~.1~ den'gan .iII!'=. 'Yang CIil'say. .j!"~trlka lt II [I . CiI 1\.' ..~:~:-':~.

tebat b':i"I[n""g.da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(.1 datanq ke uncanean pertama.'".[ kenal . 'h' II suncat. 'P" ". ._.. ' k'l"" YCJI. 11f'~V""'~1 ...." 'v~[[nlgl" ". J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a. h [n cerlta Ii In 1.g U _.~!I' "I l.'' u[n''.l .al~._ terse but.II<terlan . rnasakan dl sana konon t~d.".'~.ada~. .alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat. ~ . unda IiIlglan peste Id[..__ a _~ l...at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!.CI.. . .a mendapat t"rIi Jika ta ..3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8. tuan . _ a __e _~:EL e .'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama.. _ _. 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'.. ruman h axan' ' " ".. IPak Lleb.. ta t.'a..allk: enak Lagl~IPulia.~al':' "'['<". Copy rig hted m ateri al .0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man. memoertnva 2 ekor kep.< "I." UI lllal.0.a ... ~.'~U.nll~'" d..al ".U.'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak ...: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart. g " erla h~ '.e.'" t ' '" ak iUIU . .adangl ha~ ttu aiKalre'nak.alla kerbau Nl3[mIUn.

. . ~ .:.1 Ui[u'. ...... ~. rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan.. JI..: .... berba k-" :!' .:ilii msnulu h illiir.. ' . .~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan.. . [ .P'. ..d sudah usal 11'"": . iuju 1. .... u. ·t-.. ~~d't-:"'llil'io.....d.. M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 .. hal k ikenall b.. 1I ~ . L ··"~' /':.11\.:l.'ampa'. .. .3. D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue.mengavuhl peranunva.al~k:di. Nl.. re. Lag[i'PUlla~.. ~' l...ga ba ru sala sejesai. .~...I.all<Leba~ mUllali' . hiilllir sunoat.isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus. '...:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' . U segera menlgayu ' eeranunva I.. '.... @. ..:..~..n. .' [0... ..' y ._ Ill·.N... .i. .~. ~ . .t: seda n s m ha . undanqan mana yang di'Pi'tilhlny.I. Copy rig hted m ateri al . sudan seol. a _ .~ ... ~oi It... men.<ILd'N[ .. a.. Den'g.a k tebal :1'["' ·':'.91. te·-rll~h·3:·····.alihaln gg ~ .. ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'. 'Ii:'..." .u. ....~karena k'ellell. ' .III[ .. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:. '.":1 . ta mencuba h rencananvaJ·[a.._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d..I I .I1va .-~ "--"1. ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts . P'. l-Iafltl U[~··:'-I'"I'. 1_ .. .'... UI"'. b :~ 'b:t? rap a t..M .a[mIUIn~ masakannva enak."al IIII t:[8: re'-I"I' III. . cavuh pera ...011 ~ '. e kat.€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al.' _• 'Ii IBapu'_ . D i sa na IPUln salmalt pesta ju. .. 1 :. .. ue.a'mlun....an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan.. .Wi.alk~n .......engaln tuan ruman tersebut.1. RwR..[~. _.III.~k'IL~'b-.1.~ . iI!IIP..H 5.ag.I .. . Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m.. ..&.' . . :. .. tak ada satu pun undanqan j' I .".."'lI'I"' ... .

I alii 101". . -'.. anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' ..In"d p.'r-". I 1.. Nalmun..' n-""a-"S··' i n I...~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al .alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:." .' I..·'·I~ IliCI'\. s~ ..." ]. __ _ v_ y i:a-Ing."~ k'I'...'. Mu[laiila:[11 ira ~mlem..an nva dart ieku kan batu karanq.. va >". II I.' Ul n tu Ik' .etlka dttarlk. ru a .' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·. mencarnbn tkan ItU..>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr. sernasn. [.".11·-·'a.1... memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'. . '.alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan.[e[ce'w.J~II "Im'-.u 'P'la" [L~ : ·.e" ....'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *.tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I.~te r JI IU' n [I.". ..' IU'n' I\!I..a Is[el!C. dan berbu . 1:_ .:1 'g' - Ill" . '0 [h" ia jugla " . -IIIY:_. san I."a-"t' ~ ".··-·'·r~i·I'I'a"mula.I tapar.•... g".1 g"it. " . rnendavun "II~I tatu In] t.Ja!.m'······ ancmo ~lm ". '." 1. "!I . ....-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be.[k" a n~1 r~ Il[~ iatu....a~t ta lalu nalk ke atas sunaat. Pak:tebat merasa J(. . h . -~. '':[11 IU 1 ..': '...C [-·d····trn . m I IU"" la~ ~. rn ~ ~ '!ii:ii. Nalmlun t:._-' 1\. sesarnoat di atas air. u ill ".'..' ..g I h... a . a :1.olcS .1" . ""'"" I . su .'3'·-" ..s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L.. .0.'.1 ••· Ii be I .1" .a.. kern-'ban llI\~. 1 '.. ra lIeLe'blali merasa le"gI3.. Ik~ i-'"a' u. a I". u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas. II..[o Il\~ ..1 I~' l It"'I' I . --]-lltiI~ii'rrilg~.I~. . laic I'.IS..:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas.a I I".I') hI.I~U: ""3:" n c"'l:S. m e'.': I:\. iI!:!!I' :.: .

'. ... g..K:isah Ihldl tI P s.8 :Kaln ku litnlv-al..i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ. ... up :'r "k n 'g"1"".. u.' .: ...m ~Ilsk ~Ilnl .·t'..1 .. tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d..····:.J~ ~a':.. "ij.". "'..~:.. .. -M""~·e· e' ..I'r' ·9.U. Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn. Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van.u naslb di kota Kelmlud... Copy rig hted m ateri al .':'..)Q ..'~ It'!! .~ ...g ber[lJiunvi' III pa kaca ng .I I [I . ~Im' '" bsr k~. :1' C '''li . e·...iora' ~. 'I '".. eo' 11\.. '• t ...elamaan. . .. hi ". ~" MI"...l.·. I .' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va." 1m" .S'" ~ a r i'.t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a. ~ r i ' ....I. Lalu t!blU. ~ . "h" . '..r_ -- ~_ _...la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva .i: 'I"' it. ... l II I.!Iiii!i...a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan . st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva. iCaCla ng j ug. . '.nva berpesan. J :1 '"...eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is..'a···.. .. .."m" '. I' '"...ki n'..".. ". a h·" 'd'. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:..

. II!:' •. lkabarkan . '~...all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ .·.. Pe'rbe'k:. be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik. .I ". .C) pada ~bUlmu lnt.. _ ..-a" -. ~..." La n ca __ me III__ ."'!i:'. tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl..I lut _. .C31 .ClI! .an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'. Il\.• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~.'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart. srnah j:c _ arta ._ ..J I _ ncane mellrn --'.....'.anak.. 'y-·'·. bahkan d·': .. ...... ~ ." Si ILt1incang berjanji' menjadl . CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan ._ I~. _ Il\.a._ i..aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu. ._.' I. : .'" I' "~.. iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota.C.agaknV3 nasjn f]. _.-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman.:·. 'V' _._.' .III. fi lstrlnva' I.. .. -d~ -t' I'n .Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas.a l.al!le.5.al yang besar dan rnewan itu~ A. ra mentac II Ik·3:·· :. J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka. "I' . 1 II rnJ-.nunva t ~~ rmssm .a:iII<b erpt t1 dllk pada s." cantlk.... ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay.~. . perak.-'a I'p~. .I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ ._ V~II ~ •. '.pa n~t-..__.iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'.l tanca n g.'.l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ.ut ' a' .alp.n nlo UP' mencertta.t·.-. . sernuanva d ~Igle~a d j' r k.a···· g II II i(.. ._ envem-'-'b~ ~liI"' .. _... van'g b._. -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al .aingalinl Ilah I kau IUI).a'" I~HI.

~III.I..alat mustk . l" ..l~1 '''!!Ii .....agumii j[ pe-. Lam clang :PIU n catans.IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~.o 'an . <Ji .· . ka ba r anaknva rtu. .erpana[8 rnenvanska .:. ._" a ~:.anglrtampaktan lnu ':.. ~ll ·d' "I:C e~=~(." tancanc.. .. .:'.all!·. " " sunan iarna 13." J..uU '5"."a. -.d11 m 9lS ulc. :I· .! II . IM.a til suaranva rtun rlen d alt1.. . .~l.:.'~ ~"..1 ...ba [n a'lie..ts lie'":' .ng~ .." I... i:I. me In Ie rtawa ka n ... Dengan mantap ta pun memasukl k.a_l.. DI:iI"' sana tancana '.: __ 1" IlJli antara .!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~..~_I.1.dlbunyll!C:.:.. .:I~I ~.". d-[~ng····.'a .--.(1..d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al .'.CUll.. ".~".apal ltu.kalPall Imewah ttu mtltk anaknva. tal Ie: diU 'j n k:..a..I. karnpuna na tarn In".I 1'-'--:"'-- -._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:.. oerremu n".··.. ertemuka .c.t -k [h' "t.'. D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh. "I .. LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a. - L.. ~ .'.. [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva.¥'ang 'd..._· .er. Palra ks lias ii te r ba:h allk:. AI aua ~ k". me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans..'.piar . ...::ranan k"'olm~'ow' Ie. . menanenttkan kacamva. " 1lI\~na"1 S'·ii a . lava ran alkh Iirnva . '----. .I ..'".. _i~:":".'" can rnencenear " "d " . ..' FI"' a" ~a .I.:. tanc ~I--('I I~ teros '. -. ...a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g.at.ek~asemua Im:eng. .Alat..'. :1211 s --(I' h 1..1..1 _..""I'\' c k:e'ributan lnt..:~ .' .. 1\c. dlilp··.I.aea II~..~'.meuntas j' I(a mII. penducuk ..atnY91 ada seorana ".:1 .-.<.". .:-·. v' .ii'"!Il n ~. ".

' ma ~p".ati ItJU kanduna tancana. 'Halncurllah h.Air matanva terus b ercucu rain 'se'p.g'dengaln sentn dian metana. !!l3Inca. ta tak mamou menvsmbu nvik.•Ul beru ~.u.i. ." 15 Copy rig hted m ateri al . ns.a yan'gl sanaat mendatam. .aalnny..a.lkec@'w.WIi .. ta nerucap:..~ '\ ~ ".1 l .A nakku [!'" J]lli(jlknva '.e91/"IIiOl".' •."e'::'n:. aenoa .~rn'Val il[bIUnVtl. . i" . ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana.rnutar . ' '. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu.. baju psnun tambatan.. i t.e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva.njiang jala n.3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu.. lea I.an [k:e. til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar .~g.Ies'u'. natam doanva l ::"..':.A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k.. . :.j u tka til ..ng dan mencloasng1ib. .U :~.1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn .~ u 1·' a···..'!t:n ''!i.berdtrt teaak dlij nadapannva. .' p·. I.. ta mleng.. '.an.Slkan nviru pusakanva ltu..:. n'viru (anIY. slap mleml[elluknva:. :-:! . M a ka Idliius.(I[man bambu untuk rnenampl beran. ~~'.d 0 a.. 1[3 pun PUII. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h .u ~ [191n. Ua ~I[t' ..a..

3:.'leJlap~ ...itiI.~..~ ca n·II~1*' ·fIt.. D. a ::II ~ hu[kulml[la[h '" ..... Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat ..gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp"". ..)i'ng:..g .'··".an yang :I{inl~ kJtal kenal s. c nt." a..I. s: C...' '-. -"' "1.UW.'t..Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL.ef.o'.al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s.. .c~ .all... • m CiI . ~tl'~~U: :"[ II'I11la:.~[~ ~~~.~.anIQI ~ni~ Ti[ba.:!! .gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp.I·n·· U: 'S:'I"' tan m I. .l ~nla~'[k·'~~v!·a~' . .~I[ ~'SInva 81 ~ .~.'' :II II U:iI .u.ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.:.. t"i IIII U ClI DI. . canau ~h" . III ..·.m.'c.·.III~'a II<.. A.. 'Ii:'....~ .' hi "'lI1~1' r'li:' e~.... '· I' "'li . Copy rig hted m ateri al .•. \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V. A[lat rnuslk gongn.."i!:i!!I ID..'.a [~I I. LI'Ii.lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c ." .. ~'II.·.uallh~at Dart Ulih 1..' _.iI ..'"D...'.1' 11.I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v. a ~ '.-rr.: r\ .:..' . mendenaarkan ooa j'bu .ttba badal .I~IJ~·.i. rernbtkarnva mel[3van.'~.I III.'. ...'k. '-' 1'1"t-' . at .I.?1 ..C)[ngcurnaka ~tu~lP.. :~ ." eme sta I.g m ".i.c.~iI:. I. A:. CIII . . Col "'~' ... . ~~"".elr1... * II.. ..'e'9[3..~" " -..." d"'h tertempar jauh talk karuan.. ·S'·.an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl.dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian.:a:.yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan..'. "J . . 1 ..P ..da 'v'. ..' UI. ..'u-..r' " .

an ..~ n ...nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan..k:ejadii.l'tJ'~." : .... AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam.:".elayan dart daerah talnnva.-:".U~u ttu blasanva lu avam jantan.J]lga . eta kejadi:an .U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il.:.a F.ibii.ep t4.Mengap 3 tkan tong::ko.as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ". :. khiuSusnyal lkan tonsrot. Y'alk.al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan. A. p.1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu . ~ -(.' ..'.... j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d. Ke. urnpan 'V'an'g akan dlh. "yan'QI 'd:i muka b. " Copy rig hted m ateri al .i4_-. . sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y.nl..: -.an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan.i taut. a (4 ~'...I~-r r .a'V81Imlf' tnnan 1'7' .'.Junalkan adatan beruoabu 'B. " I.n _' J.:. 1.

: C·•.1 II .. '.. . akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut."'Q'''[k:'o' m':'Ie .ahl~rnaka alr l[aIUt."' ~ ...' [Rak.. I ...~ . :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\.a r rn e[lre'k:. '..g ''-' ·. :'U' k"~ I -'l1l.I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_.. .I' .. n' t!:U"(I' itu I.ld Copy rig hted m ateri al . rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle..I11\.4 IIi\. ~.I_.1'[111 t"!ii iIf"Ii -III._. I .: arn ~~ Vitt .al 1-[3' ::a..g.itiI..seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y.anIQI berbsda dart a~ taut.ai osrrn I . l~.:. esaran.< .'itililll:Iton .- ~. c L ..A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton . ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt. :Ra. seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar . 1 .-. . daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu.•.. ~..Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt.1 g.ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III.:I.-I ' '....:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V.ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam..g: 'a'j .I... suatu hart.. :' 1'\. [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'.1. I Jn ...:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut.v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj..

ml. Kep.'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan.n 'i:!'B'.akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart..:caUI IlI"Bki'8' .lir taut cement (mengallalml' 'glel. fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot.ang nuakukan S. Iniil. unvtan b !:J" . Ja"n:an"" setta p.ah jenls bunvl .aln''' '" . - '" I.. " l"a " Copy rig hted m ateri al .. :-1.j~'Beriitanu kamt j~ka. . akan Ii datan'QI.iu:~i'n'lk.3:il. mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta.~lk'·.. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~.Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'.'~.It "'" I. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka.: :1..am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva.anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan.. sa nabatku jawabnva.omtJ'.I' 1i\. A. talu. uu ran tuuas 'v'.. 'UIII m ~11'J·""'. onccns msrnasun wuavan o d' pantal.al suku avam taotoula••. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J.el/anta'r UJ3..I"'~1 a'~II'-'I. . -I n nerbondonq . ~ II ".y..]111.I.ang pasanc besan.eny.. seiurun 'waIIlQ.'. D~ oesta litu ana zlktr barca h."..'~ca. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-.ft~jar sudan j.81.:.1.IIi'""I·1 'iillal: II L"' .: suoun V"'. ' sudan III\... wahal: A.c.'lIi:i:UIl< 's.( memba It''!iig~. .~ ~ ~ memetana.

ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut...a--:'. "~'~ n I~I.··· ~ ~~" '3. y"·.'. .~ d 1 on :mlallalp[etallca.U(. J banaun dlalr~ ttcur.(.''-_-:." r ta I C .ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat ..oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait". _" "it.c I -li!1 !i:lr~.- P[. rakvat avarn IPU In Juga ter lena. .I i:" "'lI [CiiII Imlen. IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:..b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur. ~ :e'-. n ~:a~.al k' i·1 -t[ B 'g .. Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.~. P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!.akv.._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '".91r".! .~.!i. -m'_'--: [ .H [1_ g'..-::.. ' ka ~:·I' Ya _..:. Copy rig hted m ateri al ._~ :: ~ [[ ..a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl. I : _. INdimun terrwata tak hanva i'karl tong.uII() karan...~. [ m n" .1\.I. I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I.rn va [rI[~{r~'''I-JI'·.[..r b~ '":'r:-la::'[I"I[a.1. [8.. '_ ._ m~ .. U d.a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut.alll iini mereka blsa m~.I~I' .~1~1'.~.'. IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI .au [I .gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat. . ~ [rOo'[d: lt[U-' . . .-3'. "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:. u. .0···.Merek.~a a U _~...koll van g tertena. ' I. r.g.e~:~ I ~ ~ ~I. Z ii ~'~I Ir--' U'itiI..:_[. te .I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ .._.. nu 11"'l'~se em' uam . " art [d-. tena era '[[11'I.· ~ . aaru k..":. :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::.I1[..at (3jV31'mljantan ftl" '.·.IIrut" . at.g[asy~k:kan".[_ ~'~au -"3··...: "!Wi: '._ I.! t u~~In su rut I [I c " ~ IR.· 'I..[g h-[ .. I.1~II' lup1al ibe[rkoKolk..

[.b. ..~. al..a~ A.)e[nCtuduk....c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l. _ ~..:0-'.' I [I j' . .~11(an valng malang ttu .•· ta ·n u~ J .D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n.aka n n memanqsa semua rakvat avam..".acun. .abatan ttu~ . . talk bankan bukuor.a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena .a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan.I.p. [M[9'f"ek:... ClI panta i' j ug.~" r 'k.]~ I ~~ . "'"". kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d.'. Copy rig hted m ateri al . IU..[O~ ..g'. -': ttu persa h~.~k.uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum._I\. r3[r·-·g-·· ~'~I[I~. saat ltu.'o--'I[ te ~~. nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta .l" -11 sumoan. ~!!i. ~~ ~..g._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl.I.Q~II'~[p·. ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\.. "II\. J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl. Y 1<0.Y lam a tka n i1 ka n-~I to In .g~-11\.[...._..... ra kvat Iika til to nllglK.: 1 . ~I_"... ~ II ~"-" _...1[101119 oetenter.""...C.".terperanjat.. 1.uku....[~~ .gIKan [k.· .. terutama avam jantan...11 L..a. h U~[c[ 1_... '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:._..ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung . .. terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt .an [. ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam.pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat._ ... .!! Mula ~ inart ~ Ii.

. * ""'.....::1 """=.Ra'..._.! . ~lrU! .. [__.-.~.~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al ...' 1:1:: ::11.n7M""" ~ ._~'I'"0U?:_.~ ~-..-.....rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan.. ..i ...

_ " ..a ._' -_.r a. " J • .u ' ':!Iit' UI II 11\.I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila.. I[ I '_ . .v...a>.. :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al .::···t1-...J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[..mnal__banvak..Itu sangalt Im... .-:t: " _ ..--:r"-")n-...ii.glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t . K.t. '. [ c't. .. C:S":IIlm'p""._ ..I~~' Ib-.":I . .Q .I .III ..anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH. [.. ta -. I.'\:0'."a __ >d ' _ _ _ . v.. 'IiWi _.g". _'! '-_' ..J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan. '_.:J ~ ...I': all '.ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu. ... .". ~I~ ·m······t:::lIi.I ereka ke .a. ·1'~I.O".1('" 1·1 S' es..3'-li11 a. ..a ....k' I-h'I.-." n .•....-'-'-'Ih-j t~~r~t.D 1 "... van'g t~ng.1 1"=".'..~.~ ..1 . __ .01!-.·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' .I .I"I·r-i"llk·' m ..e·..a [n rn... KfJdu31 IQladi'$ ... ~..__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'..· .~v.. . ..a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:.atalng " ...'-'. I.'... .S ~:. . ....• er :. ~..' <. .: .. IMI. k'li ta ltu.I...~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·. ' _. - 'd' .- 0.-:·::.3.'3-·· calon .1 .@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d. h ---t'. . :116·~r\"al._. ..i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'. bertandanc ke rurnan rnereka.T" a. rn ... -.. II ~o[r·--.· t-o' a ..[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·.... bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" . IIiIIIiL .. -Ial ~ ...'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua .' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '".e·. .van .a . t-"~" J .. atn q __IJy_: .... . "al ·5·' [U..D "iJ.. :~ I-' .>-. ' M!erekt3 tak ada y. 1:)-' II _ - I.. lI. Nl3lmiUln .a.llia-> ..

~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g...~al~!III[ari I" .. ~ K'. _...j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji..e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-. _'. tarn.. ~.-' ....g : 10' 1:\..-. ".a'.::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~...r.l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ . a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\.'7u IU· tar CI1"111"' . II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl.:::.' I~I' •.Ua _~ msrska . Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir .. slalli1g[.___ ' __ '_~"~ _~ .~ d' :"''~alng![L.I'\.. i .'·11-: .plklr untuk menca __ . la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~. tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'.al ~ J I'k.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual.".-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny.mengl[lval~an pe'rl\ialta an.g] 1J. ~~~I[Jh-iauan U -rf!..~ " 1\.c[11" I [-r':'"I-! U.'"I "I'Uu I 1\1 m ~1. ltu.-....~11k .t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al .. seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _.U-I-"'[:U-.~..:---lik"" JlJU serempax. _. [M"~.I.a h nva na umn 1rn lUI .' tt nu. __ .P'illiftU.1') 'I.··1 .[ __ 1-. .nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu...1 lk.I"'=Iin· [lid I'. baru ..ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" . IMI:j ij' n ..al lDairI klih.Cillkak"... I .'1 I": : tepI.Jial b ka . .~--_.d. __ t--' . a U ~'~ n lila U m en. i' c.seeker kuctne.. ~~...u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik.adj!s.-.a. ~~~._m I~ kucll'n"..~g:-~II I .. -. ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:.'I-~..fta I. 1 i'- 1~ .-~ ~-.' ."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W. IVlf·J r. .a: 1\.~'I.._~ ~. au .:Jnl~"d!.su . 1"".~ .IPt.an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan.

" " ..1t-'[C.Ii kau III ..'I'!..ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I .. kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" . Iiallu rnereka mlnta kellpa.ek:alj .··al nkus > .. (i!unung. ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI. ."'.. " .1 namoak g.i? I"g'. : ""I ..il" 1..I . a..(I 1l.'." " .".indanl s@kalli' Ibagial~kapas.". k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'.-r.otJalng~'Talh. A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n ." aacanku iinii nenuh II.::.u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku. rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu ... katanva.'.r:'~11 tbu .~'I "9 ~.". ""[~:g': I III..~ 'U i.3iku? 0 II[ehi y:o:.. ~11" ..•.. .. Mlatii'l:alh aku. Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u. f~~Gunung.. 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan.[it4 [iii:. --" " .1'IiWi' .J~ " J"3""d"":·I' ". ~ -Mlelr1elf(:.-- --~.11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc . """ --'" ..I beruban .". 1. II~..' ljt1lat saJ3l.'.' "".'1.~' kata .p. .lu J ..a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu. Jlka aln[gi'n catana.iI 1\ ·I:nU.r "'.I I "LeI.[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.~ . " . ~ ~. "."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ .an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a . I'I!WOU.da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka. . ak:u btsa teremoas Ike gunung".u katau .'--'lJ' :'d'.ukahl '!A" W' "a.1..-. ""uall.lnn :_C.r.iCI JCi!.d ik:__ .. .. """ '.~"'.I ' .<J ~ .s.Awal n . i"'''Cl1 II i\t..I[g··l":l h u.agaln s. IMI[ataIM. 'h":"·I m.t[1:'~t lie...(.li'h: ..i"ta tu buhku m e'lm..'..a..:' 11\.ji !I'J~.. -::..~ CoIl oan nam oak kl.. maukan kau menladl '1U ~k'~m.IJ" Copy rig hted m ateri al . T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S.. .I .

..: ...oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau. mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva.~ r\:B'Ch~'. l . -". La .'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem .angli na nva la t1. U .TIDal.. ~'S "I t..!Ii '. CA ~ .IMerek.' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu. apa y.'~~"~~ e. at aku ..LL" l.. _. ·t·. iNamun ksmuotan melanlutkan.. menntas .I.a[pil IJ..ha···.ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L.~ I".ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu. 1 .J!"""'" ~ I..[h....ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS..U n·I·. mereka iilbulnval ltu..'.....(~nlg[l<a Sl. . .. '. ~~ ~ ~I\t. ~ .~~' katan :·V>\"'}l· · .'~".. denaan l.. ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr.(I ku c~ gl... m.k"··'.i" uUlJ ~~" ~IUueglll.a" soa apa ?~' ~. I·t· .nvay.. itA..~.a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI". samoa: ai: ruman. '.c:-:iII pa Tii iiY. !~W..[ san:g'.: ..g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk.g·~·.~'"~. ~ .ga dlis ltu...a. iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I..a [llinatan. \J .U T'"~".aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US".Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s.··lku"IS: Itil" . . "t-".·I~·I' u ~ .~ . na k~"·" i .J. '* • '*' i11' sanaat me.. 51 r.. . rneskl iibunY. ~U!"".... :P8! s.~. . rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka. IMlelndleng.[ngtau ISUt1IIQ[QUh g. axu..• .. seeker Copy rig hted m ateri al .. .."".t)lg:a.

~ll~·.. "":l c· '..tt L.... . ama t [(II ii-se[glan ii lawa n .. ... l~f. .au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'. Sil Palh[t lid. ~ h ~. 1 ~ •.-:Im·· a.a ada sebuah '..altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW. ~I . karena j'lng.'e..a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI . Baij:1( sl IPal't. rdu ·8: 'm1I-' ·e·.. atau dl sumatra utara ada D-I.1 . 1 (1...····· . uk . •. ......a terkenat b'.ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La ...I ill U ....'CoI.' ". .1"nI dan I ·S".. ... setatan ternvata jug.Ii M"'l. .I .:t·" .. ~""' '3'··". c' Ir"'IQIll" a U .a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'. It"~ t :UI n°·t....~ ·E.~"I .. · "I" .. V'······~ ·.'. I [I . "..d~-i'· Sc. '" c. ~~.Ia .C.ad. .. I\..erelka. .I v..anl.·~. .'.anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI. ~ " I" ..~c. ta [~a···t.._ U'a...""a A. I.a····· roba nau .1".1e111 ~rnva.' 1 .ll [S" 'e" iP"_". .al. .. ~ ..alr... [t"II :..111 . .:U matra ~ .Ii rl•• ~ l _. ~J . '. '(1'.~awaln nva '.. IMI..IL .a gag.1 .d:....•. i ~_" I nta .at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a. ra k ~Id-ILJI. r.1 .·:·'~ k. l:\. .an..~ .. 1 it>I ' c . "..Agung...benar teb j'hl nebat .a·· ·······... . p ~~" P. CI IM'··:. 1\ ' ... Col Q[ I.dI antara m ~.a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini . Copy rig hted m ateri al . • .:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·.iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar .... · UlqI..a . :.

. rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa. rn . r '.etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:.li [M[atal E:mp.alng: bessr.' ' .Lalu.dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al .f!bawah. dan mernotona bun :g'.a ~IUlI IQ.dlah r. st Pahllt L. 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g.mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.p' bunaa arlen di~atas akan .i'.:'. ..1. [Si~Matal E:.. .ngaln mudan.unga are'n y.I 1. tebat cain berat ltu.alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o.~d..' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:.·.. <". karena nva.IY'·:IL:. ..·ltl· o:··~. lSi M[[ata Empa1t setamat.-:0.azzz ~ ~~ u g U'Sa n.""'.IIi:. tka a .~" IK.'. Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama. la blsa menahlndar d:e.. ~~. I. ..·.CII.....'.I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0.a la nva ~ Sj 'pahit l. a nva..i. sesual namanva.i..me II Ih91t 1IC:.n····· II·tl'~U··.I\.jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '. Ua . "':""'". s.. .111 . tenat.a ssktt [M['e.1 rentu sala.at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p.··'~t: u.re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng..dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b. dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r.'".·. n..

•it " .". _:: nun JIII'g·.1...._C . I [I ~ r .""L~' t· a m.... ./.lh-'rnam. DiU. .'3. D·'.." aka . M'-: !ai S'["I IllI~..'..... ~ ..~ ·~"'. ..-'.". sm. ra btsa rnembukttkan pada sernua orans.ar~ karuen salja men:l'g"~. ... I'j I.. ernnat ._i_" emattkan m I.<·d"'3111i""'l"..+ aadannva umcuran b :U~-.a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt . ..d. ILidl..'t1"'Ca--['UI~"a~"aI "..."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l.-' ~" "" ."u . ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't.~~~~~~.. .. ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m.. J~a:~ . .1c CI ... .dlnlnva ~t1la..alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P. ... otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'.a..r van'Q sama.(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk..d~rlnv.~. . kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'.: panvaI. ta tak mlenghijn.-.91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp.an g. 1·t-'1c. :IJ' -lg....ng memoertndan Copy rig hted m ateri al .a'S'~In-c:.a:[h It uoa til~ R'. I II ~ _"...d..-:':.aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran.~ J .at Slenianl'Qi"..alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu. ... e . tetap berada osrsts di bawan ttu..nsa II"tJUI _ . '" ltu I racu In:· va...."Ii " " 3-'1111 1"1 n i .. pu n tew. . f\ .ahit udan.': t.."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I ...... dan merasa puas..lUlI"lu.andsllng.' ti ~. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v. ta 'IJI J d.... .1'11..c:al tewas d-i"I'' t~i.al. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'..' '.a. [III ~ul•. I V.n.. IK···iln"..~.~litl~.ta--··~ Ii' "'p at J-" .:__ . .. . Ilitlal. tubunn :___ ::__. -.a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran.

M ."~- Copy rig hted m ateri al . I. membua t".[~JU'L ~ . danau l.ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'.CL :_(. •• a--1a . ru' I..ar pembatas.~ .... U.. _ [. •• __ L. ... J 1_~\t4 memlsat .. . ~Q'.I. _ l..i_ tamnak .._. cBt_ Rair--" ._.' 'i!i!:' '~.".~ ~. "_"_..h .':' w. U_. *' J _' J . SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac..

a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik.a P1en'\tumplt menurut karena avannva v._" .' -..~ e" ' '.• '~ I" . "II" _.en. Adra'.._lc"'..' u U 1". . u: I-.~$....~'D n a' 'd. .>.." _.:ln-:lg-· I' ~.' rnI: en UII n-' n:.'.f"I a.=--. I~ I-k'" ~ : ." ' :')1'" .. [h".:..' a--'-. b. __ .'.'\i...'_._ '".aj'e siding maiarn. [I(.'. .aj'e dian tak rnampu rnembavarnva.~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~.:.1.in:v<:"1 .-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m. g_--.'.11 seternpat Ip·.llg-l~sawannva 'V'''.-1 ~.I~ . Pa:d a:Iha [I Palk R'.glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla.--'3-'11-1 a.• '._J ~ a ~ uanc paca P'91k R..ar sawa h nva ltu a kan 10]iS.m ..~.. si [pen-Yllmlp.: lt unt UI~' m IP._.III"..~.... 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M."_'.1 'sang 9 IPcln.'.:_UI.vum '.O' .._ "~ ~ . __ .. mu .lb·'-·] UI 1tr [tJ-".. '.II~I. !. U ~ s·~ ••.. . _ -3' .:onIJ~". .I ""_'.gl Ianat "I ~ 'S' ~ . sebaaat tanca baktt pada oranetua.. '.' _.~---~. _ ._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1.aj'e tahu.(J.1 .e n 9 k: ina n D es. senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~.'u-ll-r .' .PutrI: 111l1li ~"""'p.' 11. Copy rig hted m ateri al .i:t menlaaa sawan P'alle: R:. ' c __ 1 .ang] .' o'. SCiI _ . _'.' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin..

~ .i. I~..IUI.. 'V.. .lei~mas u [k j: 1).. babi ltu tart rnenulu nutan...... Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al.netes.1 I"13: n··· """"'. U a~·' I II 1 p..I'''_.1)~··b. . si lflerl.denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u .' ..1IiIir.a Copy rig hted m ateri al . !!..i -~ -1' ii!li-I .~ m··· "ii:!' I a~ ".-.". _.':. .3.anu U~IIU"'Y ~...': . JI:I ka ltu terjac l.a: sawa hi ltu pastl akan rusak.. . . I. s· C 'ilini!llill: •. '1' _r-:[..atl. [ . ta 'I'n'-..'.. _Col. ['.. lIiI1iInl . ~.. "'""...91 matam ICetulun.'.""'1II11 mana saranq babl ...':a<["~llnIV"'::"a<" :p...•.-·e--) '.ang ternbakkan ta .:1' ~u anah "-'g in .: a ca 1\...a n g" me I.'~ll[al elan 1'\...petan .'n U [ .-·..a..a'~ d~ ·s··~ [U .....~11 'to.al hi uang IPald[..!I'Um piit Inarus m em Ddly.. 1\..1 "iW' ': loU ~Ilt.. " . -I"t I"" U '·:'3:'In" . 1! Ii~ 5 nglg. :~j·a II.~ 1 ~:. .''I. il.nlval~ Jikl siang. !115. lsi .· ka .LralnV····'~1 ~IU:..&--'h "~_I .diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y. aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw... [h . P'e'lan.i~ ~[ :~...a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI.~"' d:-' U. nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan.lg.::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·.i k~ebanl it'll tanl. I ~ ~ e'··' I II U '"'. da k ~I 1.'rJ ' .. ' I I .ain Iclarallh va iI19 menetes... 1. u ' A . U[t.1:' ~.e'ng..[ .g m-'-' . ~.'l..'.-iii....'..-. '....-'. '.d.t mata tombak ~: ott J J. ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri. . I~_ Jt.olalbil ttu~rernvsta.I '~""" ~·: .'an [~"I:~'u..=11 3.' '""..i! '""'I . Putlrii Mala:ml namanva ..enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa.-Ij. [_C" ~ ... :.n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D.-. ~ ..ablI ca ri n utan ... 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak.1\..: ...alr selu mll.1 .

. buan nvaltol[h. "I IY11: . !I.UcU .empah r .~ ..a III t . rl :1-. IMalk. tntan '.. ba Se'[o'(llg..r .:U-IL: o."3""U l I kau buka [p.."'.~._:.ata ildif ...'.. atl. ~"_.. ~v.(jli k:ay..~ [.. '•. 1 I. ttu.(liitanda tenmakasln.:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.berubah I im-~'In'i. . .vain g ternunus denglaln ltu ~:L.'.a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y. baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. ~~ . rernpah..an hatl ..Ip:-". Ua.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt. oa Uln siimpur.enj3.inva keempat. '!(lI1 ru ma n katanva. ..:O Copy rig hted m ateri al .. g~ ~ ~ "_.a: I.'a~ .' l.-::Irlm'.. betapa h tsrkelu tnvaha . 1. sesampalnva dt ruman. 0 iID'U kanva 'el en g.anla.3 n~ "~jalnlgl..~. I J U lemas _ '...' '.'11\.i:Ii'r.lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna. t.a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa... je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS. be'rillj.. annva.alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak. IKetilka su dan terbuka.e·:.. I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu.I be rta tan [1(]3'm I L.dan . I~'n't"'g. ..i11\" u' I..a __ .:.!l. lbunca putrt can ..) sa ssok nartnva ou...n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum.11~'~'..al~ ta Y . ~.~[. ab".~' ~.aln~ 'S3lng penYUlmplit m. rl 'dlla'la'm" teian btsa t . _ .!I". . .

sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk..8Ing.'.ejar.tJ . . .iIl'[ . rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V.IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3. lnl. '~~3: JOIp.e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'.- IW~ T~~JF-.allh.'9~775 ~. ..3oroptnsl dl mdonesla... ::0i214a3939 Hgmg'~k..QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm. s.ari kekavaan buc ~IV' 3-.~06~X I' .va:nglldl:millik~ senao banasa.'". 'Buk. 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn. ': ertta rakvat anatah b.Ji1O:i'lp.r ~!er.ag~an 'c. perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}..' '._.':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f .J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' .anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis. J~kakita IgaU d.anlgro.. . .' n ga ~" .'.f)Il'i.do.:.. Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ .' d-:' la.diln." lei ~I:. dar~ N." • ~ICJ " daerah di Nusantalra._ .. I " .