P. 1
Cerita Rakyat 33 Provinsi Dari Aceh Sampai Papua Oleh Dea Rosa Ok

Cerita Rakyat 33 Provinsi Dari Aceh Sampai Papua Oleh Dea Rosa Ok

|Views: 224|Likes:
Published by Koer Sgd

More info:

Published by: Koer Sgd on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

pdf

text

original

. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

. a_.".~ . "_)u...any. \.'.. 'I"' it\. rakvat. cer ~I]'t'~ -' rakvat .a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im.::3..g "" . ..':. '_.'dIU' p['.::.:.d·: IIW"'-'.'. ..33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva . . seberaoa orootnsl dltam[pil'lk...._ . vak U ".ii.. ~ :~: Il.··· ~JII·.1 "" " ...__ .'. akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g.. "" ~~ LJ:: ..i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g.::I-II~I'1. ..jlng-..o.I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk.as..' "..'. .. _..". IBa111 ka n sudan D.:___". a no: 'S:':IU' n [('1] u··· . I Copyrighted material . "I'" ..' c· :.'IQ' n g:.·t-_'L~:t..11 n.av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk. ....-.]."[: . .'··.1...a:k""'~III-I"I' ~ S··..:-. ba(. d. Q' J.' ~:Ig I.1 l~ .~fJ populler.-~./IU' n" 'I ("II [01 111-:''I.an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof).g._.lins. '. L._l~ . nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku. Jika d ii'g a II ii h I'S . '.'.>~.masii'ng .. .e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa..". .. n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c .k:' ~... ~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' . suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl . III ~l~ .

k: .".~J~'.yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl..-' _.. ~ .1" •• '-io.n ._"...'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y...~ .I.jai'ralln '.rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'.'I-I ~~ . tpCII' .'. [[til ~ 1'1 "=I uotu A..~e:-rn-~IIJ ~'.~[uL_ I'd'..i . .-~ h['=Ilg..:la'___I certta :. "'.d[ aks ~. 111 "'11...IL I-Re. setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se. __ L.a. _'.a[i'....II~ h II u...".!III.-] .' .It..-... 's.-_ "- Copyrighted material . [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la.._ rakvat [!i!iI!\'h.i "..:~-:'.C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k.

.aginda Raja 'BUrUIni'gl IP.': __ '_ ' .·····. acam ct nutan....._~~' _ ~ ~ _¥~ """..I narta bsnda dan ensk-enak. _ .1J lltan dian bu din·' buanan ¥.angl bermacam .arlkit~ pacta jarnan danuru Ika.algi. Dia...9'tilillgga b u run'g.~ dan lrelralntjng satu ponon ke. tat setatu y.. _''1. RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v. m Nalmun savanu. S. IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·. ... menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat.ang: rnenvenanakan .. Copy rig hted m ateri al .engl3ln tenteram can carnal . suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu.ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I.. ) u rung] y. nemtktantah dii'all!alm~B.di: nutan Acen Ihi'd. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna .'a·.amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '.an'gl ti:nggalll ... _'" _ [I.· ..up d. "~. .. 1 . settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~.. ponon lalnnva..'.·-~I~y _ '..dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl . _.. Ike"dl.·· bemlnoan IJ _. 1 - .13..

c.mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar". I. ·11" ._-. ~.. m h 1i""111 tr'''::Ii I. setetan ltu tlta semua akan terlb...ka Iiian sem u 8.I i -ag flU111"lk31'1 .:I.' . iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus..a. berpura .rena .I. I nattr s)erUJ .ce..~ '.J! oas perekat dli tu b u h lIe.. taku " t." 'k ' -.~ . Mall. .'. _' '_'.it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3. .. n g'-' I.Q.a 'Seldin.elrek. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~.alpat~ kilta s.iCiI •• J:-"u"· II-k 1\..a I\\..p Balgl j nda R. ~._ ".-'.ya nerekat leU' tubun [blurung.ap.t..: __ .r~'I'..IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'.aB U IrU ng ~ aenartan.a-' ~.'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI..:iI\. 'V"'-".arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'.p ketlka henna k. K'ali'ena ttu...11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~. _. -' .. ".._. namptr semua burung taln'glt.udlahr matt.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'.-.:t.[ " . ta k:e..aj.' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '.ha~ rakvatku. .I -p" ~ .' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '. satu-satu cUlb u9In. ta akan. ulpasang perneuru.f'''''!II1 i..J.ali1'd. ..~ In'g._ClIiJ . .n'gl ple..annya caarn keadaan matt..a.ala ISu ru nlgl Part.Iny.a.--..ang.i> 'til! '" " __ . xauan -se'mIU81 w'. 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11"... memnuansnva.a.~. tak llama kemudtan s..ng bersarnas.a.ita sem ua Jlika ta m. NIsmlUln.. '"" 'ml~ ll.-- l Copyrighted material .ii" 'lI.'._'_c·_I.burung ltu. (lain pa n j k.. .:~' 'M'. p.8':'. .U _'.jl.'" '~' _.Ir'~ kat '. __ ":" _-c_ '-iJ! .~ .rna ra.0. '.w91 Denair' k:a.!Iii. tt u " .. ""'" rn ns anaa n " 1\\.gln. " " _. IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ ...

t.i n.mambersthkan [tJlurung terakhlr.li I "1'1 sa'n".. .:J.:..:: nl _.. .."'ll~ III g Ii\LA .." ku.atu. .p.... ..'n···· I .~ -I -I m':."1 .[.I[I~[I" b I\C....J . 'MI3:···.. '" ."".'.u[ a:. JunJung.~.••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra.iII "a' . :"1'' ....etk3n burunq-burunc raln..·. .'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" .~ il. 11~ .. Ib~:-"'lli.'t a n ~ ~.Y". I": ·U···.1 :~. . hari:..UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j.engag[."v . kaslhan samnlt h I-. : m..'i.. ka " A:' ·a'..:..11\1. 11<31 pun d[ita[ngk."""~ ./r ueapnva s..11 . sekal i~lK'. .~ 'S "... .'. t-'..".• ~ :~..'san'g: :Ra~a suruno terd:..1 ~.... M 911<3 i.. . ~.. .. I ''':' . [9'. :. ..a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya.~..UII II" -I I.. ka lUi 1'\.alng P'e[m DU ru ru pianV. .n.~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj. . C'I : . .".p' I~ ala 'M: 'a-In'iu.lganI~._:~: la ~nterue ..11 'I.3 tertan k: a.].k~...a bernva nvl~ Suaranva lnda In.. .. ~ HI. '["I ·'0 . li a I~"..:.~ .I a~··: ... et gat' In s Iml.englar sarnoal Ike ...dln talwa ra n burunq Ii tu.• [~u···I·n· 1 ...d IuII[nl .a. 1.... serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k. .annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I".:~.a.IIII....~al~ '5[9k:811[L Ben.. 3 Copy rig hted m ateri al . · 1~ .~I~. I.'...r'k"...~ .9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' .. 'UIS' a m m '~ g' g". iCIi t:liiC' 1." '.'.···r 1\.k. . . [II\. nlou [r'm'I.'ern I..etn clalhlan suara...c'.. ..a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I . _..:. 'I ..il Ku. 1~.I:la" IY1111\"g. ' ·: n g. y'al<'nl sang Rl a~' [~I...a' .g··..p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu..• ( : ~ '1' I .Qn'.de·.:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .. . n amun s81ng R.arkah . ~.." '..'.

~ '. _.'-a·~·· m~Ij fU·.' _ 'B-IIIllfllll "In.e..lia.jj~~I'a·'~ I !i. ':' LI r ' •.jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ.·._ •.. -It' u .. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\.~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'.. setla p narl Sa nrgl R'[3J.. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva. __ . [1("3-".. matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\..1\..aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid .__ .'."\I ·Ii"al p. . 1@.takk'analill'uarllc-andal:ngLC. Copyrighted material .1 U '.[ ····n·. slasat tarnanva. Y ..'_ BlUrung······ Pa rktt. d~..[_ :'-" Ii'\ a. [91 ·e··· .l. 'S'. .: . ... ~"iWi'U a "~:I\.ln··[OIIJI[b'l'u·. kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '.: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R. sang.._ . ... vaknl pura. __ ..[U1B1enar ruanku i ..'. .. "!i:ji: . narnun hattnva puu.__ _ . . Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[. JU '.aj. g:.'...-_. J!tiI Itu de ng..~.a'nus~a.. II 1\.I _..·_· __ 't:l' [-~"--' .:1...[~J Ta[k berapa tama.. _avall r"a"' J..a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI.. u r-' ' m ~ .._. n "....n'.tJlCiI [t'l3. III.OI r ".... R_. im". 1 lUi [P·L~I~~[ " .. '..·_J'. ura matt sane IRaJa p Itll...i'a:· IMa nu [>:11 . . I burunc '!I li(" . .~""g-:' .. terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[.anU5. .'" "'In' 1:_' m'.esaran c.u.··a·.dlin usta . t>lrk··'a' ..•._. I" _I II : 1"_. . ..[.ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1.I .. .I'~ II II ..Ua IK':e' ··~'. . . [. 1I¥:llc I.. _ . .a In usta k:elmUld~'.··_..':$'9.AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M.'. .. 9 rkan u . . III." I.. .eng!Q[unak:[an. etanju tnva sa..~ ~'Cill '~ "'.'.. ': ' ·V·'· ': •.alrn upacalral Ik:[eb.II11 . ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im. .".. terpesona..'"".alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S.~.-" 1-...' I .a M. la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<..~ .Bml'IU'"S-'" .Clii"salyan[g IRaja U. !..

""" a ".."'.'. 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l..I i' [I.jI. cal h' I be ...' .j CCl Copy rig hted m ateri al . [e".~"".a.d I[~ sesamnal d i sana.:' 1. 'd..." b ~I[S'~ ..' IU.''_.karena dtktra memana sudah bensr . enar b mati .::'a:.a. ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' . I'] n .'.fak menvta .'[t:) mb ~I ~II U ~.'~ I~:k IJIII ~I.. m'_'.-...""ll...." II<.' I\.[. 13""":n"" 'y'. ~.~ ~'"a. a_."'~ U ~n"'Il.~ S'.~ 1111U"CiI I """"" . Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'.I r iLr'IU m I.~. m.:'." "" U u I!\"".1 ~p...n'-.a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':.'1 P'. :_ '. tiirltHJ. 1"".":" 1\ k ~I.".

'. _.:.teian melang'gar ..t".t [D--.:...go _ T Q.'..lIUIIIa .1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a. . ~ 'y''.Ua[ht. ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 . va n . lkan ltu beruban me.d" .. r .1 "'a'.'-_.atlk:an'~.. m . 'Ql IP·.. ~ In': .8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI.9 rat irn _ ~'.··I. .l.9In m. 1.. t ~I ~ ~ ora . suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen.c.Ji_ I· ·I...'\!II"".. 1m IU" .. nIta l--~~ .. 'I~ 'I..a til .Q '.... 1[IK:an ttu b. _. ~ .iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan. _..nii a:CI.. [Ia......I :S··: 'F" U IU. s.rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'.t uae _ .___.rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl .~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '.=.nl '.emanCinlQI iIKan .a. keemasan. Ora ng ta IK 81 k..r-a . '.5uatu laransan.-u.. ptatu van'g m Is.IL..}~'....8U roba.--r""a Copy rig hted m ateri al .81 n ''''--lm.tln. g" II .BUII··' . U.. ~ I .. ._ ___. liI~1 ~.' jJ 'U' 'g. .. plli'ili!ilii~-.egalngi tkan ttu.alu metepas panclnanva dian mem.[-I 1 I !til " .. ssdano dlkutuk para' dewa karena ..W" a I. _ 91 kertna..' [_.e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r . ta I. e- • __ . D·. 'retapt saat tersentuh tan'glanny.einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu.._ a a P-I': ____ _. reta h 'dJisur... .

.a ka In d [a. ".'.".g 'b'l~ ...0 .··II~ rn a n····· a~ . 11.Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar.. Ii_.. I ~ I'" ratas I ..' U . I\u W . A. ""-:'1'-'''-'..9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'.c. .::. '....··lld... . ..c...::... .t=J1I1 rnenjaaa '3.a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n .. ta k: I .911 kran..' Copy rig hted m ateri al .....DI ~ 8.(1.. I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· .."':I~W···'~.. seputanc dart I[ad'an. ".. . rr'4.'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ . ca seeker 1~1'II:I"~n' I..diinda" .gl~b.. Karena ~aaiis. J '.e" a. !I [.Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K..!!ii:O: I D I .angi menventuhnva. " kana: van[gl mas Lh\. ltu uda . D la·······lrUI.ii ra na S~:.. termasuk J33. menlkan dan d ik:.[eglltu II.::. k' mlunutnva '". . .... 11\.1.iP'IU ~':.81un ia! SSIIQ Iraril". 1\..1 pemI. . .•'tuanva..>a: .~I ltu '~.(I81/' katanva ~ ~ll. asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k.a:P3IknV3 yalng tapar '. aa .. 5 . W[(lII.." UcU II .. a!r\.....ill U n JI .1.' oermtnt ~:'a' a" III II '..a P. [III ~1\..a n.. karena b... berasa I' U Ir'' I"' ... . .. ...' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu .e. rnaxanan '.j"i.. .9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta.e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI .: "!Wi' . latah .IU n.1.. rnakan kedua orana··· . me tl"I. ~J3l ". IKalk:. iI i j• . .r.au sudan banvak makan . . pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart.JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '...k. . ...Aku ... ..lk.....'\. .

.~:~:-':~."~''..p·'le>r·"I'In: a.j!"~trlka lt II [I ..:·".I d :.l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '."e::"m'lb:.. . J. L "II d'.111'"~ I."""".1~ den'gan .nlaldii bu"u .''hIl .'.. CiI 1\. Karlen. :'~" t : '. u maupun anaknva I U 11..... .I·I...~.iII!'=... II I'll.'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba . eesar.' ..... ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31.. '" I-Ia: ta k': I. :. ~~I. j._. tibla·t~ba31dla mata lair menvembur.~ IIJ'~ n~I: ~I .(1rSalranalk Iketuru nalin ik.:. ·I·~~" . 'V'~ u.01 . ~l ...-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 .'1 Copy rig hted m ateri al . "II k'. Aiirny.~.".:"~"a i" In-. n n ~..·~I" ta n'. ~-'!iI.. Clen'gl3n lstrl btsa.an!lt J I\. ber.. [-.al ...alngl yan..1.e:.tll.a_~"1SIIIft!I!HII' ..o'ITla" h'" 1..Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'.·...~LJ~1 kernu ..'..'~ 3"·[ ~..'I. -. laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'". ta [11·''. I~ ~ ~'~i".. temu . l"'~ [ - .. ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva. I.·[ i"k' n ~ d' . ~ ~ - - IR'!iII'.··.'I Ia ~~. u .I·l.J~IIUoa .~i~! .a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva.g kasa r.. v·' ~ ·n·'g·· . marat1lllallh Itl..I1\J'>"" !!D. iiiliapva' F' _'" "'" '.bur . .. Nl3'mlun nasl sudalh me. 'Yang CIil'say... " :" . CiI.rnendapatt kosonq tak ada makanan. ..a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu...tllil a 11~ .. .. [~".art:i:nval..ga~b'..'_.

. tuan . 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'.at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!." 'v~[[nlgl" "..a .adangl ha~ ttu aiKalre'nak.a mendapat t"rIi Jika ta ..'".'~U. J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a.nll~'" d.0. ~ .'" t ' '" ak iUIU .: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart.l .". Copy rig hted m ateri al ." UI lllal.al ". ruman h axan' ' " "... memoertnva 2 ekor kep. h [n cerlta Ii In 1.~al':' "'['<". ..al~..< "I.__ a _~ l.[ kenal ..g U _..alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat. g " erla h~ '...'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama._ terse but. ta t.3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8..0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man. rnasakan dl sana konon t~d. .allk: enak Lagl~IPulia.. _ _. ' k'l"" YCJI.U..II<terlan .ada~. 'h' II suncat.1 datanq ke uncanean pertama.'a.da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(.'' u[n''.CI.alla kerbau Nl3[mIUn.~!I' "I l. tebat b':i"I[n""g. 'P" ". 11f'~V""'~1 .e. .'~.. _ a __e _~:EL e ... ~. IPak Lleb.. unda IiIlglan peste Id[.'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak ._... .

011 ~ '...1 Ui[u'... hiilllir sunoat. ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts . 1 :.~karena k'ellell.a[mIUIn~ masakannva enak.3.. hal k ikenall b.:....ga ba ru sala sejesai... .<ILd'N[ .1..t: seda n s m ha . ... UI"'.mengavuhl peranunva. ~oi It...d sudah usal 11'"": . ~ .":1 . . Copy rig hted m ateri al .". re.' y .Wi. @. ' ..... .' .-~ "--"1.alk~n . .~. sudan seol. Lag[i'PUlla~.M . ..i...: . .€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al. [ .[~.alihaln gg ~ . ..P'. undanqan mana yang di'Pi'tilhlny....~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan.91.. D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue. iuju 1.I I . a.11\.I.H 5...... .n. te·-rll~h·3:·····. ~ .. .all<Leba~ mUllali' . '.I ...." .III[ .......'.engaln tuan ruman tersebut. ... ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'. Nl..ag. ... _.. . M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 . . Den'g. l-Iafltl U[~··:'-I'"I'.."'lI'I"' ... .1. D i sa na IPUln salmalt pesta ju. P'... ... . .a'mlun.. rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan. men.' [0. 'Ii:'.. a _ .' _• 'Ii IBapu'_ ....:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' .."al IIII t:[8: re'-I"I' III. . ·t-. ta mencuba h rencananvaJ·[a...:ilii msnulu h illiir. '.u. iI!IIP..'ampa'. tak ada satu pun undanqan j' I .. berba k-" :!' . .. 1_ .al~k:di.~.I.~.d. .~k'IL~'b-. cavuh pera . . Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m.._ Ill·. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:.. '. .:..III..I1va . ~~d't-:"'llil'io.isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus.. ue.. :.N._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d.. . RwR. b :~ 'b:t? rap a t. U segera menlgayu ' eeranunva I.~ .a k tebal :1'["' ·':'... e kat.. u.. ~... . L ··"~' /':.:l....&.. ' .. ~' l.~ .. 1I ~ .. JI...an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan. .

·'·I~ IliCI'\.': '.. " ...._-' 1\.a Is[el!C.'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *.1. rn ~ ~ '!ii:ii.. .. -'." 1.•.alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan. Pak:tebat merasa J(.': I:\. a . II.' I. ru a .-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be...a I I"..'..'.' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·. -IIIY:_..1 ••· Ii be I ....'r-".. memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'. s~ . I alii 101"..' .u 'P'la" [L~ : ·.. .1 I~' l It"'I' I ..1 g"it..[e[ce'w.I') hI.."a-"t' ~ ".I~U: ""3:" n c"'l:S.. u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas.:1 'g' - Ill" .. .1" . u ill ".>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr. 1:_ ... ." . kern-'ban llI\~. __ _ v_ y i:a-Ing.m'······ ancmo ~lm ". a I"."~ k'I'. .e" . I 1. san I.a~t ta lalu nalk ke atas sunaat.olcS . anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' . m I IU"" la~ ~.alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:.. rnendavun "II~I tatu In] t. '0 [h" ia jugla " . a :1.11·-·'a.. -~. Ik~ i-'"a' u.[o Il\~ .' n-""a-"S··' i n I.In"d p.".0.' IU'n' I\!I. su . "!I . mencarnbn tkan ItU..tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I.: .. Mu[laiila:[11 ira ~mlem..1" .. Nalmun. h . ra lIeLe'blali merasa le"gI3. '. .. iI!:!!I' :.I~..Ja!.'3'·-" .[k" a n~1 r~ Il[~ iatu. '':[11 IU 1 . .' Ul n tu Ik' . dan berbu ..I tapar.etlka dttarlk. 1 '.~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al . g".J~II "Im'-.:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas... sesarnoat di atas air.··-·'·r~i·I'I'a"mula. [.a.an nva dart ieku kan batu karanq.".s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L..IS....'.g I h.. '. va >".. --]-lltiI~ii'rrilg~.. sernasn.." ]. ""'"" I . II I.. Nalmlun t:. m e'.~te r JI IU' n [I.C [-·d····trn . laic I'.

-M""~·e· e' . ~Im' '" bsr k~.."m" '.I'r' ·9.... ".':'.!Iiii!i.1 .. hi ". ~" MI".·. u. . . tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d." 1m" ...: ..."..eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is. "ij.iora' ~..g ber[lJiunvi' III pa kaca ng .a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan . l II I.S'" ~ a r i'..elamaan.' .'a···......i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ. .. a h·" 'd'..ki n'....i: 'I"' it. iCaCla ng j ug.J~ ~a':. I' '".. Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn. .·t'.. :1' C '''li ... .la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva . ..~ .l.' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va. g.t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a.'~ It'!! .. '. "h" ... .... st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva.. eo' 11\.... '..nva berpesan. J :1 '". ..)Q .U.. I . Lalu t!blU. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:. '• t .~:. "'..."...8 :Kaln ku litnlv-al.····:.r_ -- ~_ _. ~ r i ' . Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van. up :'r "k n 'g"1"".u naslb di kota Kelmlud.. Copy rig hted m ateri al ..I.K:isah Ihldl tI P s. 'I '".I I [I ..'... ~ ... e·..m ~Ilsk ~Ilnl . ..

_.iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'.nunva t ~~ rmssm . CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan ._..I lut _.C31 .Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas.. sernuanva d ~Igle~a d j' r k. be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik.n nlo UP' mencertta. srnah j:c _ arta .__.l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ._ envem-'-'b~ ~liI"' ..a l.'" I' "~..anak. '._...t·.a. ~ . J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka..-'a I'p~. iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota..-. ra mentac II Ik·3:·· :. . tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl.a'" I~HI.C) pada ~bUlmu lnt. fi lstrlnva' I." Si ILt1incang berjanji' menjadl .al!le.5.." cantlk.I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ ."'!i:'. ~. . _ Il\.. van'g b.....' I. lkabarkan .l tanca n g. .:·. perak.ClI! . Il\.-a" -. ._ V~II ~ •.. "I' . 'y-·'·.. _ ...agaknV3 nasjn f].aingalinl Ilah I kau IUI).al yang besar dan rnewan itu~ A.~. .all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ . -d~ -t' I'n .an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'._ . 1 II rnJ-..aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu. ... . -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al ._ i.'..._ I~..-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman.. .a:iII<b erpt t1 dllk pada s. _.' . '~.._.a···· g II II i(.'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart.. Pe'rbe'k:.'.pa n~t-..III..alp.• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~.." La n ca __ me III__ .·.C.. ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay.ut ' a' . bahkan d·': . . : .. II!:' •.J I _ ncane mellrn --'.. . 'V' _.I ".

". lava ran alkh Iirnva .'a . :1211 s --(I' h 1. ~ .~'. penducuk .:~ . -. [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva.' FI"' a" ~a .I..a. ..IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~.:. LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a.1. "I . ka ba r anaknva rtu. oerremu n". 1\c. -. me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans.-. " 1lI\~na"1 S'·ii a .. ertemuka .Alat..1 .aea II~..· .~"..:I~I ~..' ... v' ..er.. dlilp··. D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh. . Palra ks lias ii te r ba:h allk:. .CUll.:. IM.t -k [h' "t. :I· . karnpuna na tarn In"..a til suaranva rtun rlen d alt1.ba [n a'lie.:'.. ".apal ltu.::ranan k"'olm~'ow' Ie.I.agumii j[ pe-.! II . Dengan mantap ta pun memasukl k.ek~asemua Im:eng....--.. DI:iI"' sana tancana '.I 1'-'--:"'-- -.anglrtampaktan lnu ':. . l" ._· .....a_l.'.··.'".~l..1. i:I..piar .I. d-[~ng····.c.I. AI aua ~ k"...d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·. .(1..all!·._" a ~:." tancanc... ". <Ji . " " sunan iarna 13..uU '5".: __ 1" IlJli antara .". tal Ie: diU 'j n k:.a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g..alat mustk . '----. ...kalPall Imewah ttu mtltk anaknva. - L.1 _..l~1 '''!!Ii ..ng~ . ..erpana[8 rnenvanska .meuntas j' I(a mII. ~ll ·d' "I:C e~=~(..at. ..!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~..'. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al .:. . menanenttkan kacamva.'~ ~"... Lam clang :PIU n catans.ts lie'":' .'.." J. ... me In Ie rtawa ka n . .:..'.:1 . ..'..d11 m 9lS ulc. tanc ~I--('I I~ teros '...'" can rnencenear " "d " .o 'an .dlbunyll!C:. _i~:":".:-·..~_I." I."a. . ~III.<._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:.¥'ang 'd. .ii'"!Il n ~..""I'\' c k:e'ributan lnt.I .atnY91 ada seorana ".

.an [k:e. natam doanva l ::".e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva.3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu.. lea I.Air matanva terus b ercucu rain 'se'p.1 l . i" ..•Ul beru ~. til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar . ta mleng. ' '.~ u 1·' a···. ~~'. !!l3Inca.u ~ [191n. . n'viru (anIY. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu. Ua ~I[t' ..':.~rn'Val il[bIUnVtl.~ '\ ~ ". ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana..ati ItJU kanduna tancana...~g. ta nerucap:..ng dan mencloasng1ib.(I[man bambu untuk rnenampl beran. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h ..WIi .j u tka til .. .e91/"IIiOl".u. :-:! ..1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn .rnutar . .' p·.Ies'u'.'!t:n ''!i.aalnny. 1[3 pun PUII. aenoa .' ma ~p".a yan'gl sanaat mendatam. M a ka Idliius.A nakku [!'" J]lli(jlknva '. baju psnun tambatan.. 'Halncurllah h. .a.. :.g'dengaln sentn dian metana.njiang jala n.berdtrt teaak dlij nadapannva.Slkan nviru pusakanva ltu.' •." 15 Copy rig hted m ateri al .i...d 0 a. ta tak mamou menvsmbu nvik. I. slap mleml[elluknva:.A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k. i t. .lkec@'w. ns...an.U :~."e'::'n:.:. '.a.

3:...·. ~~"". CIII ... 'Ii:'.'u-. ~tl'~~U: :"[ II'I11la:.'.~..'··"." eme sta I. :~ ..'~...'k.'leJlap~ . 1 . at .uallh~at Dart Ulih 1. s: C.l ~nla~'[k·'~~v!·a~' . ..da 'v'..•. ·S'·.~.'"D..... .~iI:.g . .~" " -. Copy rig hted m ateri al .~ ...'..Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL. A. D. mendenaarkan ooa j'bu .'c.·.~I[ ~'SInva 81 ~ ." a.-rr.I III.an yang :I{inl~ kJtal kenal s.III~'a II<.m.' UI..·.all.al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s.iI ...'' :II II U:iI . ~'II.an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl. canau ~h" .. .'e'9[3.o'.ef.elr1. c nt.gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp.lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c .' ..ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.. .a [~I I.itiI..c~ ..i.~.. Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat . \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V..ttba badal . '-' 1'1"t-' .'t.. LI'Ii. rernbtkarnva mel[3van.I~IJ~·..r' " .: r\ ..'.. .)i'ng:.u. A[lat rnuslk gongn.yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan.g m ". a ~ '. . -"' "1.'.?1 ..:a:.' hi "'lI1~1' r'li:' e~. "J .I..gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp""....."i!:i!!I ID.:. .' _..I·n·· U: 'S:'I"' tan m I.' '-.:..P ." .1' 11.~ ca n·II~1*' ·fIt. '· I' "'li .i. a ::II ~ hu[kulml[la[h '" .:!! ...." d"'h tertempar jauh talk karuan.I...anIQI ~ni~ Ti[ba.... * II. . Col "'~' .dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian.I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v... .. . A:. t"i IIII U ClI DI.. .UW. • m CiI ..C)[ngcurnaka ~tu~lP. III .~[~ ~~~..c... I..

1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu .. khiuSusnyal lkan tonsrot. Y'alk.l'tJ'~. urnpan 'V'an'g akan dlh." : .k:ejadii.an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan.nl.as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ".Mengap 3 tkan tong::ko... ~ -(. a (4 ~'. AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam.elayan dart daerah talnnva.'.-:".al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan.ibii.J]lga .~ n . Ke.'.. " Copy rig hted m ateri al .U~u ttu blasanva lu avam jantan.. "yan'QI 'd:i muka b...Junalkan adatan beruoabu 'B.i4_-.:"..nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan.. eta kejadi:an . :.' . j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d. 1..:.I~-r r ...i taut. p.: -.a F. " I. A.U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il.n _' J.an .a'V81Imlf' tnnan 1'7' .ep t4. sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y.. .:..

.ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam. I Jn .. .."'Q'''[k:'o' m':'Ie .< ..Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt...I' .itiI. n' t!:U"(I' itu I. :Ra..v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj..-.4 IIi\.:.a r rn e[lre'k:. '...: arn ~~ Vitt .._.I_..~ .anIQI berbsda dart a~ taut..I11\. c L ..:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut. '. . seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar .A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton . ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt.ld Copy rig hted m ateri al ..1 g.' [Rak. [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'. ~. . 1 ..g..ahl~rnaka alr l[aIUt.-I ' '.1. : C·•. esaran. akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut. l~.g: 'a'j ..ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III.ai osrrn I . rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle. suatu hart.. :' 1'\.I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_... I .1 II .1'[111 t"!ii iIf"Ii -III.:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V.:I.- ~. ~.'itililll:Iton .I.. I . :'U' k"~ I -'l1l. :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\."' ~ .seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y.. daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu.g ''-' ·.•.al 1-[3' ::a....

.'lIi:i:UIl< 's..ah jenls bunvl . ~ II ".]111.IIi'""I·1 'iillal: II L"' .c. uu ran tuuas 'v'. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~. -I n nerbondonq ..'~.aln''' '" .ft~jar sudan j. .81.'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan. A. onccns msrnasun wuavan o d' pantal. Kep.. - '" I.n 'i:!'B'. :-1.ang nuakukan S. ' sudan III\.( memba It''!iig~.am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva.Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana..~ ~ ~ memetana. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J. mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta. 'UIII m ~11'J·""'.I.el/anta'r UJ3.. . D~ oesta litu ana zlktr barca h. Ja"n:an"" setta p.".lir taut cement (mengallalml' 'glel..3:il.omtJ'.It "'" I. unvtan b !:J" .1.'~ca.iu:~i'n'lk.y.akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart.. ml.: suoun V"'.... .:caUI IlI"Bki'8' .'. seiurun 'waIIlQ. akan Ii datan'QI. sa nabatku jawabnva. " l"a " Copy rig hted m ateri al .ang pasanc besan.:. wahal: A. Iniil. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka.eny.. talu..I' 1i\.j~'Beriitanu kamt j~ka.anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan. fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot.~lk'·.al suku avam taotoula••.: :1. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-.I"'~1 a'~II'-'I.

rn va [rI[~{r~'''I-JI'·.··· ~ ~~" '3..g.au [I .alll iini mereka blsa m~._. .! t u~~In su rut I [I c " ~ IR. " art [d-. tena era '[[11'I. nu 11"'l'~se em' uam ._ m~ .ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut.(.· 'I.·.c I -li!1 !i:lr~..1..e~:~ I ~ ~ ~I.. .ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat . .:_[. aaru k...a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut...U(.~.I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ ..[...! . J banaun dlalr~ ttcur. Z ii ~'~I Ir--' U'itiI.. ' I.al k' i·1 -t[ B 'g .'._~ :: ~ [[ ...[g h-[ .[_ ~'~au -"3··.: "!Wi: '.!i.~a a U _~.at (3jV31'mljantan ftl" '.Merek." r ta I C .r b~ '":'r:-la::'[I"I[a. INdimun terrwata tak hanva i'karl tong.I. '_ ..I~I' ..~. "~'~ n I~I.koll van g tertena.-3'.akv.. I : _.1~II' lup1al ibe[rkoKolk. ~ [rOo'[d: lt[U-' ..0···.~..''-_-:.I1[.91r".uII() karan.. .:. n ~:a~.. :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::. at.'. P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!. y"·. [ m n" .-::. Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.IIrut" ..oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait".. . te . -m'_'--: [ .._ I..~1~1'.a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl.. . Copy rig hted m ateri al . ' ka ~:·I' Ya _.":. r. ~ :e'-.H [1_ g'. IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:.._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '". I. _" "it.a--:'. IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI .g[asy~k:kan".1\. u.~.gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat. rakvat avarn IPU In Juga ter lena. [8. I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I.- P[.~ d 1 on :mlallalp[etallca. "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:. U d.b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur.I i:" "'lI [CiiII Imlen.· ~ .

.' I [I j' . IU.[O~ .I."...ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung .. ~!!i.terperanjat. Copy rig hted m ateri al .. 1...a~ A....._I\.a.g. ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\. terutama avam jantan.. Y 1<0..~k..D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b.~" r 'k..abatan ttu~ ...I.: 1 .uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum.. talk bankan bukuor....".C. ..l" -11 sumoan.." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n.]~ I ~~ .p.. [M[9'f"ek:. ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam..· . .Q~II'~[p·. ClI panta i' j ug.[.uku. h U~[c[ 1_..Y lam a tka n i1 ka n-~I to In .g~-11\. "'"". .'.[~~ . -': ttu persa h~.. al. _ ~.an [.aka n n memanqsa semua rakvat avam._ . J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl..•· ta ·n u~ J . ~ II ~"-" _.g'..a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena .:0-'.. ra kvat Iika til to nllglK..acun. terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt . nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta .~11(an valng malang ttu . saat ltu._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl. ~I_".c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l.)e[nCtuduk...a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan.b."".~.gIKan [k. ..._.!! Mula ~ inart ~ Ii.pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat.'o--'I[ te ~~. . kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d. "II\.1[101119 oetenter._.11 L.... r3[r·-·g-·· ~'~I[I~.. '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:.. ~~ ~..[.

.. * ""'..~.i .rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan.~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al ....::1 """=...! .n7M""" ~ ... ~lrU! .' 1:1:: ::11..._.~ ~-._~'I'"0U?:_..-. [__..-.. ....Ra'..

.S ~:.--:r"-")n-. . rn .mnal__banvak... k'li ta ltu.I': all '. t-"~" J .a>.. . :116·~r\"al. IMI.van .u ' ':!Iit' UI II 11\...a . "al ·5·' [U.a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:..1('" 1·1 S' es. .... .'-'.-...g". van'g t~ng. h ---t'.Itu sangalt Im..v. _'! '-_' . ._...[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·..I~~' Ib-. 1:)-' II _ - I."a __ >d ' _ _ _ .... ta -. atn q __IJy_: . Nl3lmiUln .D "iJ.~ .i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'...~. I. ~I~ ·m······t:::lIi.. .. C:S":IIlm'p"". .::···t1-.a [n rn... '_..@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d. lI. ' M!erekt3 tak ada y.. bertandanc ke rurnan rnereka... [.ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu. ' _. .~v.III .-'-'-'Ih-j t~~r~t.3...glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t . .a .'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua . . '.D 1 ".k' I-h'I.":I .I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila. ...'.3'-li11 a.-:t: " _ .ii. __ ." n . ~.a...anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH..'..Q .T" a. IIiIIIiL .· ..J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[.01!-. - 'd' ... -Ial ~ . .- 0.>-..' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '". :~ I-' .._ . [ c't._' -_..atalng " .....__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'..I"I·r-i"llk·' m .· t-o' a . .I .'\:0'.I.. . -..·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' . .t..r a. ·1'~I.1 1"=".. II ~o[r·--.I ..-:·::. I[ I '_ ....". bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" ..•...: .'3-·· calon .... ~.:J ~ . 'IiWi _.1 ..I ereka ke . K.J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan...e·. KfJdu31 IQladi'$ . I.a .' <. . _ " . v... :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al . .llia-> .1 .~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·...O".....• er :...a. " J • .e·..

1') 'I.'"I "I'Uu I 1\1 m ~1. i' c. Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir . __ . [M"~.~al~!III[ari I" .._~ ~. 1"". IVlf·J r.-. tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'. . a U ~'~ n lila U m en..al ~ J I'k.. ~~~I[Jh-iauan U -rf!._m I~ kucll'n". ~~~. ~.. _. a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\.I"'=Iin· [lid I'. ".~'I.-' .. .~11k ..a h nva na umn 1rn lUI . .~ .c[11" I [-r':'"I-! U. seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _. au .a'..1 lk. tarn...Jial b ka . 1 i'- 1~ . IMI:j ij' n .P'illiftU..r. ~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g.a: 1\..··1 ."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W..Ua _~ msrska .U-I-"'[:U-.t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al .-~ ~-.fta I.al lDairI klih.' tt nu.nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu.d..'1 I": : tepI.plklr untuk menca __ .an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan. __ t--' .~...adj!s.mengl[lval~an pe'rl\ialta an. I .~--_.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual.e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-.g : 10' 1:\.-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny.I'\.' I~I' •.~g:-~II I .-.l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ ..IPt..su . i .u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik..j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji. la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~.:Jnl~"d!... ltu.[ __ 1-.a..___ ' __ '_~"~ _~ .'·11-: . ~ K'. ~~. baru .seeker kuctne...ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" .-...' . slalli1g[.I.~ d' :"''~alng![L..:---lik"" JlJU serempax.. _..."..Cillkak".~ " 1\.::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~..:::. II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl.'7u IU· tar CI1"111"' .. -..'I-~.. _'.g] 1J. ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:.

-- --~.agaln s.'. .'.. . ~ -Mlelr1elf(:... a. ~ ~.I beruban . I'I!WOU.~ CoIl oan nam oak kl.'1. ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI.indanl s@kalli' Ibagial~kapas.ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I ...::.. ""uall.I I "LeI. f~~Gunung. Iiallu rnereka mlnta kellpa.p.. ~11" .ukahl '!A" W' "a.J~ " J"3""d"":·I' ".I .."..da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka.-. 'h":"·I m... ak:u btsa teremoas Ike gunung". rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu .otJalng~'Talh.~"'.t[1:'~t lie. " ..iI 1\ ·I:nU...11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc . A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n .u katau .iCI JCi!. ....'--'lJ' :'d'.(." aacanku iinii nenuh II.ji !I'J~.(I 1l.u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku.1t-'[C. ""[~:g': I III.I[g··l":l h u..r "'.il" 1. " .1.". II~.<J ~ ..lu J ..d ik:__ ..~'I "9 ~.1 namoak g.' "".'.'I'!. IMI[ataIM.a..[it4 [iii:.".'." " .··al nkus > . (i!unung. """ '. . kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" . Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u.i? I"g'...I ' .r:'~11 tbu .:' 11\. -::.".1'IiWi' .I ...i"ta tu buhku m e'lm.li'h: .Ii kau III . ..~ . --" " .~ 'U i. 1. Mlatii'l:alh aku.."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ .Awal n . : ""I ..an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a . ".•.~' kata . katanva. Jlka aln[gi'n catana. T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S. """ --'" . k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'.3iku? 0 II[ehi y:o:." " . i"'''Cl1 II i\t..r. maukan kau menladl '1U ~k'~m. ...' ljt1lat saJ3l."'.lnn :_C.[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.IJ" Copy rig hted m ateri al . 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan.ek:alj ..s.a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu..-r.

ga dlis ltu.[h. !~W. -"....oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau. .IMerek. ·t·.nvay... ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr. apa y.. '..~ r\:B'Ch~'..~.g·~·.. La ..c:-:iII pa Tii iiY.'.(~nlg[l<a Sl...ha···. axu.• .J. . mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva.ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS.ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu.~'"~. \J ... iNamun ksmuotan melanlutkan. m.~. denaan l.... .. rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka.Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s.[ngtau ISUt1IIQ[QUh g..a" soa apa ?~' ~. ~~ ~ ~I\t. rneskl iibunY.. "t-".!Ii '.."". samoa: ai: ruman. ~ . ~'S "I t..U T'"~". IMlelndleng.'~". CA ~ . :P8! s.LL" l.' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu.. '* • '*' i11' sanaat me.k"··'..'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem . .'~~"~~ e. itA. l .. seeker Copy rig hted m ateri al .(I ku c~ gl... ~U!"". ~ . '. at aku ..[ san:g'...·I~·I' u ~ .g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk.i" uUlJ ~~" ~IUueglll.t)lg:a...angli na nva la t1. mereka iilbulnval ltu.. . I·t· .ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L..a[pil IJ.J!"""'" ~ I.. na k~"·" i .aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US".TIDal.U n·I·. menntas .: ..a [llinatan. iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I... 51 r.~ ..I.a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI".: . _.. .~ I".··lku"IS: Itil" . 1 .a. U ..~~' katan :·V>\"'}l· · .

..d:. rdu ·8: 'm1I-' ·e·.a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'.benar teb j'hl nebat . ~I .a .Ii rl•• ~ l _.C. ..····· .a gag..111 .""a A. IMI. karena j'lng..anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI..... · "I" . ~ " I" . r...... [t"II :..'e.. · UlqI...ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La ... '. CI IM'··:. .'CoI. setatan ternvata jug.a terkenat b'. .ad. ... 1 (1. 1 it>I ' c . .. p ~~" P. i ~_" I nta . ".·~.at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a.~c. l~f._ U'a..~awaln nva '. .altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW.tt L... ~J .1 .1e111 ~rnva. .. '(1'.a····· roba nau ..an..d~-i'· Sc.1".IL . ra k ~Id-ILJI. l:\..dI antara m ~..iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar .... ta [~a···t... ~~.~ .al.. :. I\.~"I ...' ".1"nI dan I ·S".:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·.' 1 .I v..·:·'~ k..Ia .Agung. '" c. •.1 .Ii M"'l. .I .au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'.. V'······~ ·....:U matra ~ .. ~ . Col Q[ I.anl. Baij:1( sl IPal't. ...'. • .'.ll [S" 'e" iP"_". ama t [(II ii-se[glan ii lawa n .. .. . . ".~ ·E... It"~ t :UI n°·t. Sil Palh[t lid..~ll~·..a·· ·······. 1 ~ •..erelka. atau dl sumatra utara ada D-I.a ada sebuah '.-:Im·· a.alr. I [I . 1\ ' . "":l c· '. Copy rig hted m ateri al . . I. ~ h ~. uk . ..a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI .. .1 .a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini ..•. ~""' '3'··".:t·" ... c' Ir"'IQIll" a U ....I ill U .

.jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '.'.1 rentu sala.unga are'n y.~d. tenat.111 .·.azzz ~ ~~ u g U'Sa n. n.f!bawah.-:0. ...a ~IUlI IQ.' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:..li [M[atal E:mp.me II Ih91t 1IC:.re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng. ~~.'". st Pahllt L.at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p.i..'.:'.I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0.. dan mernotona bun :g'.~" IK. I.n····· II·tl'~U··.' ' ..dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b.CII.i..IY'·:IL:. karena nva.dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al ..1. tka a . s.alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o.. rn .·.I\.IIi:. sesual namanva.p' bunaa arlen di~atas akan .a la nva ~ Sj 'pahit l. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:. la blsa menahlndar d:e. rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa.Lalu.. Ua . 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g. . r '.·. [Si~Matal E:. Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama.i'.··'~t: u. .a ssktt [M['e. a nva.""'..alng: bessr.. . dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r. lSi M[[ata Empa1t setamat. <". "':""'". .·ltl· o:··~..dlah r.I 1. tebat cain berat ltu.ngaln mudan.. .etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah..mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.

lUlI"lu.an g.." aka ... . f\ . .:__ .1c CI .at Slenianl'Qi".....': t.a.al.-'.(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk.+ aadannva umcuran b :U~-. . sm. IK···iln". e .'t1"'Ca--['UI~"a~"aI "... .' '..n.. ILidl..."u .. ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't.~. -. Ilitlal. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'.alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P._i_" emattkan m I.<·d"'3111i""'l". I [I ~ r ... pu n tew.dlnlnva ~t1la.. D·'.. tetap berada osrsts di bawan ttu.. 1·t-'1c.. J~a:~ .d. ernnat ..ng memoertndan Copy rig hted m ateri al .. .a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran. .. tubunn :___ ::__..""L~' t· a m.. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v.91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp."Ii " " 3-'1111 1"1 n i ..... ~ ...._C ... M'-: !ai S'["I IllI~.~litl~."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l. .. '" ltu I racu In:· va. ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m..'3.r van'Q sama.lh-'rnam. . _:: nun JIII'g·... .ta--··~ Ii' "'p at J-" .. otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'.-' ~" "" .a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt ..' ti ~. ra btsa rnembukttkan pada sernua orans.d~rlnv. ....d."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I .a.a:[h It uoa til~ R'. I II ~ _". DiU.c:al tewas d-i"I'' t~i.~... .. dan merasa puas.alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu.nsa II"tJUI _ .. I'j I.•it " ..". ta 'IJI J d.1. [III ~ul•..1'11.a'S'~In-c:. I V. :IJ' -lg.-.... .. .aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran. kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'... ..".~~~~~~. .~ ·~"'.../.: panvaI. ta tak mlenghijn.ar~ karuen salja men:l'g"~.~ J .andsllng.-:':....'.ahit udan.

_ [..ar pembatas. ~Q'. _ l. ru' I. U_.ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'. danau l._.i_ tamnak .".' 'i!i!:' '~. . .~ ~. *' J _' J ....._.[~JU'L ~ ."~- Copy rig hted m ateri al . •• __ L. cBt_ Rair--" . "_"_. U. •• a--1a ..':' w. M .~ .I. I... SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac..CL :_(. J 1_~\t4 memlsat . membua t"....h .

~._" . ..llg-l~sawannva 'V'''..--'3-'11-1 a.I~ . ' c __ 1 ..'.' u U 1"...i:t menlaaa sawan P'alle: R:. sebaaat tanca baktt pada oranetua._ "~ ~ .' o'." _. senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~._ '".1 .'. 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M. __ . u: I-. !...gl Ianat "I ~ 'S' ~ .m ..:ln-:lg-· I' ~.aj'e siding maiarn..>..-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m. si [pen-Yllmlp....:_UI.' a--'-.'\i..• '~ I" .(J._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1.-1 ~.~---~. _ -3' .1 'sang 9 IPcln.=--. "II" _. g_--.' -.glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla.en.I ""_'. SCiI _ .' _.a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik.' rnI: en UII n-' n:..~$.III".~'D n a' 'd.:.'.ang] .. Adra'.ar sawa h nva ltu a kan 10]iS. [h"._J ~ a ~ uanc paca P'91k R.• '. Pa:d a:Iha [I Palk R'.. b. . [I(. '.. _'.:."_'.' 11.: lt unt UI~' m IP.' ." ' :')1'" ....O' .a P1en'\tumplt menurut karena avannva v. _ . I~ I-k'" ~ : .~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~.f"I a..'.'_.e n 9 k: ina n D es. .aj'e tahu.11 seternpat Ip·.aj'e dian tak rnampu rnembavarnva. '.lb·'-·] UI 1tr [tJ-". __ .'.~ e" ' '..in:v<:"1 ._lc"'..' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin.:onIJ~".'u-ll-r . U ~ s·~ ••._.vum '. Copy rig hted m ateri al . .~.1.II~I. .PutrI: 111l1li ~"""'p. mu .

-'. ~. " . ' I I ..'n U [ ..a.IUI...ang ternbakkan ta . . u ' A . P'e'lan.i~ ~[ :~...... ~ .'.· ka .. ..a n g" me I.olalbil ttu~rernvsta. 1\.1 I"13: n··· """"'..~"' d:-' U.[ .: a ca 1\.91 matam ICetulun.'. !!. Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al.a: sawa hi ltu pastl akan rusak. !115.. . Putlrii Mala:ml namanva . '1' _r-:[.i! '""'I .': . nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan.-iii.. I ~ ~ e'··' I II U '"'. 1! Ii~ 5 nglg... -I"t I"" U '·:'3:'In" .t mata tombak ~: ott J J.ablI ca ri n utan .e'ng. ~.~ m··· "ii:!' I a~ "..•. si lflerl.i k~ebanl it'll tanl.lei~mas u [k j: 1). :~j·a II. 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak. ~ . .1 ..3... s· C 'ilini!llill: •. '..nlval~ Jikl siang.... "'"".LralnV····'~1 ~IU:...'.1:' ~.I '~""" ~·: .-.'~ll[al elan 1'\.i.i -~ -1' ii!li-I .'.... :...ain Iclarallh va iI19 menetes.1\... . '... 1..al hi uang IPald[.-Ij.. aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw.. .':a<["~llnIV"'::"a<" :p.-·.d.':.-·e--) '. il..1 "iW' ': loU ~Ilt. ['...1)~··b.~ 1 ~:.diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y.'rJ ' .lg.:1' ~u anah "-'g in . lsi .. [_C" ~ ...a Copy rig hted m ateri al .netes....""'1II11 mana saranq babl .: . [ ...I'''_.petan .. ta 'I'n'-....... U a~·' I II 1 p.. I~. _.!I'Um piit Inarus m em Ddly.alr selu mll. ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri.&--'h "~_I ... [h ...enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa. I..'l.. lIiI1iInl .anu U~IIU"'Y ~..g m-'-' . _Col.atl.~11 'to.1IiIir.''I..denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u . da k ~I 1. ... U[t.=11 3. babi ltu tart rnenulu nutan.' .a'~ d~ ·s··~ [U .n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D.'an [~"I:~'u..::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·.' '"".-.a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI.-. 'V. JI:I ka ltu terjac l. I~_ Jt.".

tntan '. I J U lemas _ '.~ .Ip:-".~.. 1.) sa ssok nartnva ou.'... be'rillj.. .. 0 iID'U kanva 'el en g. ab"..vain g ternunus denglaln ltu ~:L.. buan nvaltol[h.i11\" u' I.empah r .inva keempat.anla. .(jli k:ay.al~ ta Y . Ua. .alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak. ~.a: I. 1 I. rl 'dlla'la'm" teian btsa t ..i:Ii'r. . "I IY11: .'11\.a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y. oa Uln siimpur. sesampalnva dt ruman.~ [. IMalk.I be rta tan [1(]3'm I L. betapa h tsrkelu tnvaha .-::Irlm'.enj3.a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa. rernpah.a III t .' l.a __ .!I".11~'~'.UcU . I~'n't"'g.berubah I im-~'In'i.aln~ 'S3lng penYUlmplit m. annva...~' ~..n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum.. ~~ . ~"_.:.~[..'.ata ildif . baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. t. lbunca putrt can .. ba Se'[o'(llg..._:.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt."'.3 n~ "~jalnlgl."3""U l I kau buka [p. _ . IKetilka su dan terbuka.. !I....an hatl . je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS.:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.. . atl. g~ ~ ~ "_... ~v. I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu.dan ....:O Copy rig hted m ateri al . '!(lI1 ru ma n katanva..'a~ .. . rl :1-..' '.lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna. '•.(liitanda tenmakasln. ttu.~.e·:.r .!l.:U-IL: o.

'9~775 ~.f)Il'i. sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk..':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f .' d-:' la. I " .allh." • ~ICJ " daerah di Nusantalra.diln. rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V." lei ~I:..' '.va:nglldl:millik~ senao banasa. .' n ga ~" . '~~3: JOIp.'".Ji1O:i'lp.._.8Ing.'.tJ ..r ~!er. dar~ N.anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis. perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}..do. ::0i214a3939 Hgmg'~k.ag~an 'c.. s.ejar. . lnl. ': ertta rakvat anatah b.- IW~ T~~JF-.~06~X I' . .'.. .J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' .ari kekavaan buc ~IV' 3-..anlgro.QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm. Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ ..3oroptnsl dl mdonesla.e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'. .IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3.:. 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn. J~kakita IgaU d._ . 'Buk.iIl'[ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->