. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

IBa111 ka n sudan D. .::3.jlng-. "I'" . vak U "._. ba(..any. .k:' ~.' ". akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g. n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c ..av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk.a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im.33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva .··· ~JII·.e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa.. . '_.as. . Jika d ii'g a II ii h I'S . a_.. ..~ ....'IQ' n g:.11 n./IU' n" 'I ("II [01 111-:''I. cer ~I]'t'~ -' rakvat .1 "" " ."..d·: IIW"'-'. .::I-II~I'1.'··. ~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' .'dIU' p['. d. rakvat. nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku.".:___". L..g "" ... "" ~~ LJ:: .I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk.. 'I"' it\....__ . ~ :~: Il.ii._ .. '.'. .:-. . \.lins. seberaoa orootnsl dltam[pil'lk.a:k""'~III-I"I' ~ S··..':...·t-_'L~:t.1 l~ .an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof).].-..masii'ng . III ~l~ ..'. I Copyrighted material ..1. . Q' J.'.' ~:Ig I.:....."[: ..g.' c· :. a no: 'S:':IU' n [('1] u··· . _. "_)u..::.~fJ populler.'. '. suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl .>~....".'..o..-~.i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g._l~ .

a[i'.-_ "- Copyrighted material ...~[uL_ I'd'..jai'ralln '. [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la.-~ h['=Ilg..i ....'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y. "'.'._".:la'___I certta :.~ . tpCII' .' .d[ aks ~. ~ .-] .C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k..!III.It.....II~ h II u..1" •• '-io.".rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'.:~-:'.I.n .".'I-I ~~ .IL I-Re..-' _. _'.. k: .. 111 "'11.._ rakvat [!i!iI!\'h.. 's. __ L. setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se..~J~'. [[til ~ 1'1 "=I uotu A.yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl. ..a.-..~e:-rn-~IIJ ~'.i ".

'.': __ '_ ' .. .amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '. _''1. 1 .. tat setatu y.... RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v. S.... _ . ) u rung] y.ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I..· . Copy rig hted m ateri al .algi. IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·. _'" _ [I.. suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu.ang: rnenvenanakan .angl bermacam . m Nalmun savanu.~ dan lrelralntjng satu ponon ke...·· bemlnoan IJ _.1J lltan dian bu din·' buanan ¥.aginda Raja 'BUrUIni'gl IP. settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~. menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat.engl3ln tenteram can carnal .di: nutan Acen Ihi'd.13.an'gl ti:nggalll . 1 - ...I narta bsnda dan ensk-enak.. Dia... nemtktantah dii'all!alm~B. _.. ..up d._~~' _ ~ ~ _¥~ """.dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl .9'tilillgga b u run'g.·····.arlkit~ pacta jarnan danuru Ika. acam ct nutan. ponon lalnnva.'a·.... Ike"dl. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna . "~.·-~I~y _ '.

a._.' .:t.. tak llama kemudtan s.:~' 'M'..ang. tt u " . p..ha~ rakvatku.U _'.. (lain pa n j k.ala ISu ru nlgl Part. ...'.c...--.ap. I. .burung ltu. .a. '"" 'ml~ ll. m h 1i""111 tr'''::Ii I.aj. .ya nerekat leU' tubun [blurung. ..aB U IrU ng ~ aenartan.Ir'~ kat '.Iny.8':'.. __ ":" _-c_ '-iJ! .J.-- l Copyrighted material .'. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~. 'V"'-". I nattr s)erUJ .iCiI •• J:-"u"· II-k 1\. IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ .-..:iI\. ·11" .a. memnuansnva..udlahr matt.IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'..'" '~' _.11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~.r~'I'. ". NIsmlUln.' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '._ "..jl.w91 Denair' k:a._'_c·_I.I i -ag flU111"lk31'1 .gln." 'k ' -.'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI.elrek. iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus. ~...ali1'd. setetan ltu tlta semua akan terlb.[ " ..arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'. xauan -se'mIU81 w'.a. namptr semua burung taln'glt..rena . 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11".a 'Seldin..f'''''!II1 i. '. ta k:e.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'. " " _.rna ra....~ .I -p" ~ .p ketlka henna k._-. ta akan.~ '.mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar". -' .ita sem ua Jlika ta m.. ulpasang perneuru. .it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3..-'. satu-satu cUlb u9In.' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '.~ In'g. Mall.._ClIiJ .i> 'til! '" " __ . _.ka Iiian sem u 8.!Iii..a.ii" 'lI. _' '_'.ce.annya caarn keadaan matt.a-' ~. K'ali'ena ttu. .a I\\.n'gl ple.0. ""'" rn ns anaa n " 1\\. berpura .ng bersarnas. ~..:I.~. n g'-' I..alpat~ kilta s.Q.p Balgl j nda R.J! oas perekat dli tu b u h lIe. taku " t.t.I..~ .: __ ..

.k..Y".. iCIi t:liiC' 1..• [~u···I·n· 1 .. .." ku. .~.I a~··: .il Ku.'.lganI~.~al~ '5[9k:811[L Ben..11\1.'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" ..etn clalhlan suara.dln talwa ra n burunq Ii tu.:J. ka lUi 1'\. ..'san'g: :Ra~a suruno terd:... ."."""~ .'. JunJung.englar sarnoal Ike .~. . 1. t-'. sekal i~lK'. . serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k... n amun s81ng R.]...'. M 911<3 i.n..1 ~. kaslhan samnlt h I-.~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj..• ( : ~ '1' I . 'MI3:···..arkah .. [9'. ka " A:' ·a'...3 tertan k: a.••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra.. : m.~ -I -I m':...:..a..'t a n ~ ~.. ' ·: n g..." '.....···r 1\."'ll~ III g Ii\LA .·."v .:..'.mambersthkan [tJlurung terakhlr. .IIII../r ueapnva s. .li I "1'1 sa'n".J .. li a I~".:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .Qn'.annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I".. hari:...~ .iII "a' .alng P'e[m DU ru ru pianV.a bernva nvl~ Suaranva lnda In...[.u[ a:... _._:~: la ~nterue ..r'k". .de·..~ il.p' I~ ala 'M: 'a-In'iu.'n···· I ." '. t. 'I .. I ''':' .. 'UIS' a m m '~ g' g".'ern I. ... :."1 .. 3 Copy rig hted m ateri al .11 'I.. 11~ .UII II" -I I.etk3n burunq-burunc raln. I": ·U···.p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu.:. ...... '" . :"1'' .:. ~ HI.g··. ."".i n.. ~.~ 'S ".d IuII[nl . y'al<'nl sang Rl a~' [~I.UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j. .". '["I ·'0 .9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' .11 . .a' ..'.~I~.'i.:~...engag[... [II\.p.. Ib~:-"'lli. ... · 1~ ... ..... et gat' In s Iml.I[I~[I" b I\C.k~... I..a.atu.1 :~. . .:: nl _.c'. ~.a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya..~ .a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I . nlou [r'm'I.I:la" IY1111\"g.• ~ :~. 1~.. 11<31 pun d[ita[ngk. C'I : .. .

~""g-:' ..1 U '.'. . ~ '.: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R.alrn upacalral Ik:[eb.ln··[OIIJI[b'l'u·.[_ :'-" Ii'\ a. JU '..__ ...':$'9.I'~ II II . _avall r"a"' J....u. "!i:ji: .'. . narnun hattnva puu.. . la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<.'_ BlUrung······ Pa rktt. ." I..' I . ~"iWi'U a "~:I\..·_J'... ': ' ·V·'· ': •. d~. . im"..AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M..'.tJlCiI [t'l3..i'a:· IMa nu [>:11 ..a'nus~a. ura matt sane IRaJa p Itll. 1I¥:llc I.. [..esaran c. etanju tnva sa. _ ...-" 1-.Clii"salyan[g IRaja U. matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\. 1 lUi [P·L~I~~[ " . Copyrighted material . .. kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '.a M.~ ~'Cill '~ "'.·_· __ 't:l' [-~"--' . ':' LI r ' •..Bml'IU'"S-'" .. III... _.jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ.~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'..lia.ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1. .."\I ·Ii"al p...: .jj~~I'a·'~ I !i.'" "'In' 1:_' m'.1\. .··_.Ua IK':e' ··~'.~.e.[.l. t>lrk··'a' ._. [91 ·e··· . setla p narl Sa nrgl R'[3J.takk'analill'uarllc-andal:ngLC.' _ 'B-IIIllfllll "In.._ .[ ····n·..'. ..[~J Ta[k berapa tama. . vaknl pura.[U1B1enar ruanku i . . slasat tarnanva.... ...__ _ ..··a·. III. n ". R_. .~ . __ .-_._.aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid .n'.a In usta k:elmUld~'.I _. ... ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im.a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI..'.alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S..:1.. Y . terpesona. 'S'. [1("3-"... I" _I II : 1"_.•..dlin usta . sang.anU5.'-a·~·· m~Ij fU·. II 1\. g:.. J!tiI Itu de ng. I burunc '!I li(" . Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[..II11 . . '.. .. . 9 rkan u .. .. terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[.. -It' u .eng!Q[unak:[an._ •. .~. u r-' ' m ~ .. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva..I .. 1@. __ .aj. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\.·.". !.OI r ".'"".

":" 1\ k ~I.". cal h' I be ....~ 1111U"CiI I """"" .::'a:..'~ I~:k IJIII ~I..fak menvta .j CCl Copy rig hted m ateri al .' I\.~ S'. [e".[.." b ~I[S'~ .jI.' ..1 ~p. :_ '.~. a_. """ a ".n'-.' IU. m'_'.. m." "" U u I!\""..a.. enar b mati ..~""..''_.I i' [I.'[t:) mb ~I ~II U ~.a.:' 1."'~ U ~n"'Il..~ ~'"a. ~. 13""":n"" 'y'." II<..I r iLr'IU m I.'1 P'. tiirltHJ..""ll. I'] n . 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l. 'd."'.d I[~ sesamnal d i sana.'.karena dtktra memana sudah bensr . ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' .:'.-. 1"". Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'.a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':.'.

liI~1 ~. _.~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '.I :S··: 'F" U IU.W" a I. va n ..tln.Q '. ~ I ..··I._ a a P-I': ____ _. reta h 'dJisur.lIUIIIa .. ..1 "'a'.1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a.einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu.. _ 91 kertna. 'retapt saat tersentuh tan'glanny.rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl .:.8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI.c.81 n ''''--lm....t".[-I 1 I !til " . Ora ng ta IK 81 k..e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r . _.nl '.8U roba... 1.' jJ 'U' 'g.a til .emanCinlQI iIKan .9 rat irn _ ~'..egalngi tkan ttu. ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 . 1m IU" .. plli'ili!ilii~-. 'I~ 'I.___.=. t ~I ~ ~ ora .. g" II ....:.atlk:an'~..IL. 1[IK:an ttu b. suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen..'. . ptatu van'g m Is. .t [D--.r-a . ta I.teian melang'gar ..rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'. e- • __ .. ~ 'y''. s. .alu metepas panclnanva dian mem.9In m.-u. ssdano dlkutuk para' dewa karena .}~'..d" . 'Ql IP·. r ..Ji_ I· ·I. ~ .' [_. D·.a.. lkan ltu beruban me..._ ___.. '.'...5uatu laransan..BUII··' ..--r""a Copy rig hted m ateri al . _.'-_. [Ia.t uae _ .. m .. nIta l--~~ .Ua[ht..l..iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan. U. ... keemasan.nii a:CI.'\!II""..go _ T Q.. ~ In': .

.911 kran.1 pemI. J '. . I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· . A..1.'.::. iI i j• . ~J3l ".j"i.angi menventuhnva. 11\. [III ~1\.a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n .a P. . . .. D la·······lrUI.. .au sudan banvak makan . ""-:'1'-'''-'.r.' U ..··lld... ". pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart. 1\. Ii_.'\.[eglltu II. . '.!!ii:O: I D I . termasuk J33.. " kana: van[gl mas Lh\.diinda" ..··II~ rn a n····· a~ ...Aku .k. seputanc dart I[ad'an.. k' mlunutnva '". W[(lII.c.. .t=J1I1 rnenjaaa '3....IU n.1. .•'tuanva.."':I~W···'~.>a: ..::..g 'b'l~ ....81un ia! SSIIQ Iraril"."... berasa I' U Ir'' I"' . ..a ka In d [a. . . ltu uda .Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K.c....0 . I\u W . asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k...lk... .1. karena b..::." UcU II . I ~ I'" ratas I .: "!Wi' . .' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu .gl~b. .e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI ..... rnakan kedua orana··· . .a:P3IknV3 yalng tapar '. ta k: I . me tl"I.. 11. aa ..ii ra na S~:. a!r\.. rnaxanan '.'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ . rr'4. Karena ~aaiis.(I81/' katanva ~ ~ll. ca seeker 1~1'II:I"~n' I...iP'IU ~':. IKalk:...e" a.. latah .e.. menlkan dan d ik:. ..' oermtnt ~:'a' a" III II '.9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'....9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta...a n. 5 ..' Copy rig hted m ateri al ..~I ltu '~..ill U n JI . .JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '. ...Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar.(1.DI ~ 8..... .. !I [... "...

" :" ...''hIl ..~.. tibla·t~ba31dla mata lair menvembur. Aiirny..'1 Copy rig hted m ateri al .. CiI."""".. 'V'~ u..~. Clen'gl3n lstrl btsa.. . . ta [11·''..j!"~trlka lt II [I . n n ~... ..nlaldii bu"u .'I. L "II d'.a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva.. ...bur .·[ i"k' n ~ d' .:.. temu ....Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'."e::"m'lb:. '" I-Ia: ta k': I. marat1lllallh Itl.'.I·I. iiiliapva' F' _'" "'" '.tll..a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu. l"'~ [ - . ·I·~~" .' . I. :'~" t : '. eesar..a_~"1SIIIft!I!HII' .art:i:nval. laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'". v·' ~ ·n·'g·· .-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 .ga~b'. -.(1rSalranalk Iketuru nalin ik.·.... I~ ~ ~'~i".~i~! . ber.g kasa r.p·'le>r·"I'In: a.'I Ia ~~. ~l . J..I1\J'>"" !!D.:·".··..~:~:-':~.111'"~ I..1~ den'gan ..an!lt J I\._...al ..·~I" ta n'. CiI 1\.. u . u maupun anaknva I U 11... II I'll. Nl3'mlun nasl sudalh me."... :.tllil a 11~ ..'~ 3"·[ ~. ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31.J~IIUoa .rnendapatt kosonq tak ada makanan.~LJ~1 kernu ... [~".01 . ~-'!iI."~''.alngl yan.. . ~ ~ - - IR'!iII'.iII!'=.~ IIJ'~ n~I: ~I .'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba .:"~"a i" In-..'_. j.o'ITla" h'" 1.l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '.I·l.'. ..1.e:. ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva.. ~~I. [-. 'Yang CIil'say.. "II k'.I d :. Karlen..

J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a. ~.a ." 'v~[[nlgl" ".'" t ' '" ak iUIU . _ a __e _~:EL e . IPak Lleb. ~ .0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man... . g " erla h~ '. memoertnva 2 ekor kep. 11f'~V""'~1 . . h [n cerlta Ii In 1..da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(. .'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak . tuan .~al':' "'['<". ta t. unda IiIlglan peste Id[.ada~.'a. tebat b':i"I[n""g. _ _..nll~'" d.alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat.'~U..: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart. ..[ kenal .a mendapat t"rIi Jika ta ......al~..al ".allk: enak Lagl~IPulia.0..g U _. rnasakan dl sana konon t~d. Copy rig hted m ateri al . ruman h axan' ' " ".'' u[n''..~!I' "I l.". ' k'l"" YCJI.adangl ha~ ttu aiKalre'nak.'"." UI lllal.at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!..alla kerbau Nl3[mIUn.e.II<terlan ._. ._ terse but..3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8.__ a _~ l. 'h' II suncat.U.'~.'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama.CI.1 datanq ke uncanean pertama..< "I..l . 'P" ". 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'..

Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m. . men. ...... ..a'mlun.an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan.. '. ... Den'g. 1I ~ . .I I ..... ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts ..3.~k'IL~'b-. .III[ .. Lag[i'PUlla~...engaln tuan ruman tersebut.. U segera menlgayu ' eeranunva I. ue. . [ . . e kat.~.u.al~k:di.. .1 Ui[u'.. . L ··"~' /':.~ .: .Wi. a _ .I ... ..ga ba ru sala sejesai... iI!IIP.' . '...P'. te·-rll~h·3:·····.' _• 'Ii IBapu'_ .:l. @.i.. . ..... berba k-" :!' .. 1_ . hal k ikenall b.~karena k'ellell..n. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:. hiilllir sunoat. . D i sa na IPUln salmalt pesta ju.. . b :~ 'b:t? rap a t..' y .. rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan.&.. ..isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus. Copy rig hted m ateri al .€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al.." ... '.11\.":1 ."..all<Leba~ mUllali' . cavuh pera .... RwR. ~ .. iuju 1.1.H 5.. re. .._ Ill·..a k tebal :1'["' ·':'.mengavuhl peranunva.:.. :.. sudan seol....~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan.. ' .I1va . ~~d't-:"'llil'io..:ilii msnulu h illiir.~.N. . Nl. ~oi It..:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' ..M . ta mencuba h rencananvaJ·[a._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d. UI"'.III.~ . tak ada satu pun undanqan j' I .-~ "--"1. l-Iafltl U[~··:'-I'"I'... M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 .alk~n . 1 :.. . undanqan mana yang di'Pi'tilhlny. _.[~. ...a[mIUIn~ masakannva enak. ~' l. u.~..alihaln gg ~ .t: seda n s m ha ."al IIII t:[8: re'-I"I' III. ~..I...011 ~ '. .. .. ~ ..I.d sudah usal 11'"": .. a.d. 'Ii:'. .1... JI.:.. P'. ' .."'lI'I"' . ·t-.' [0..<ILd'N[ .91... ..'ampa'...ag... .. .'.. ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'. D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue...

_-' 1\....[k" a n~1 r~ Il[~ iatu.. '.. '. '0 [h" ia jugla " .a~t ta lalu nalk ke atas sunaat. [..IS.:1 'g' - Ill" . '':[11 IU 1 .alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan." ]. rn ~ ~ '!ii:ii...[e[ce'w."."~ k'I'.:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas. . g".1 ••· Ii be I .'.s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L.I~U: ""3:" n c"'l:S....1 g"it.>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr...I~.. .u 'P'la" [L~ : ·.'.. va >". u ill "." .' n-""a-"S··' i n I.. I 1..11·-·'a..In"d p.[o Il\~ . .'.an nva dart ieku kan batu karanq..a... ru a .. -~.tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I. Nalmlun t:. " .: .' IU'n' I\!I..' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·..'r-".. a :1. anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' . II.1 I~' l It"'I' I .g I h..I tapar..'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *. ra lIeLe'blali merasa le"gI3. 1 '.1" .alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:.' I.1" . iI!:!!I' :..olcS . "!I ... m e'. Pak:tebat merasa J(. Ik~ i-'"a' u.' Ul n tu Ik' .. rnendavun "II~I tatu In] t.' . mencarnbn tkan ItU. Mu[laiila:[11 ira ~mlem.C [-·d····trn ..~te r JI IU' n [I. dan berbu .~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al . san I. laic I'..-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be. --]-lltiI~ii'rrilg~.a Is[el!C.m'······ ancmo ~lm "..': '. .I') hI.0.. I alii 101". sesarnoat di atas air.·'·I~ IliCI'\. a . sernasn..etlka dttarlk.a I I". h .. s~ .··-·'·r~i·I'I'a"mula.. Nalmun. -IIIY:_.J~II "Im'-. .Ja!. -'.•. __ _ v_ y i:a-Ing. a I".."..'3'·-" . 1:_ .1. su . m I IU"" la~ ~.... . .. ""'"" I . memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'."a-"t' ~ ".e" . kern-'ban llI\~.': I:\." 1. II I. u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas.

. ~Im' '" bsr k~. l II I. :1' C '''li .. ..J~ ~a':.S'" ~ a r i'..a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan ..r_ -- ~_ _. 'I '".I'r' ·9. st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva... I' '". "'..g ber[lJiunvi' III pa kaca ng . '.':'. ...ki n'..·t'. hi ".. Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn.. ~ r i ' .la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva . "h" .. e·.." 1m" .!Iiii!i. ...~ .I. '.. I .: .U..... ~ . .... "."...l. a h·" 'd'.. .. g..'..nva berpesan..elamaan... ....'a···. ~" MI". . Lalu t!blU.1 . ..~:.' .u naslb di kota Kelmlud.·.. '• t .i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ. tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d.8 :Kaln ku litnlv-al.. up :'r "k n 'g"1"".".iora' ~.K:isah Ihldl tI P s. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:.)Q .i: 'I"' it.eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is.."m" '..I I [I . Copy rig hted m ateri al . iCaCla ng j ug... eo' 11\...m ~Ilsk ~Ilnl .t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a...'~ It'!! .····:. J :1 '"... u. Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van..' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va. "ij... . -M""~·e· e' .

. iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota.. Pe'rbe'k:.ut ' a' .._ .. lkabarkan ...." La n ca __ me III__ .-'a I'p~. tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl..a'" I~HI. ~.__.iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'..a···· g II II i(.• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~..·.. fi lstrlnva' I.ClI! .anak.a.. _ . -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al . ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay. .Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas.. .C) pada ~bUlmu lnt._ I~. '~. perak.~.aingalinl Ilah I kau IUI).aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu.l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ._.n nlo UP' mencertta..t·. CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan ."'!i:'.an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'. '.I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ .'.'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart..'" I' "~. ..' I._ i.5.'.III. ra mentac II Ik·3:·· :.. Il\. : .I ". ~ ...pa n~t-.. ._ envem-'-'b~ ~liI"' . sernuanva d ~Igle~a d j' r k. -d~ -t' I'n .C. _....a l.al!le... . "I' .l tanca n g.-...:·.-a" -.-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman." Si ILt1incang berjanji' menjadl . . _ Il\. II!:' •.all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ . be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik. van'g b.I lut _.._..' .. bahkan d·': .nunva t ~~ rmssm . srnah j:c _ arta . . 'V' _.agaknV3 nasjn f].. 'y-·'·.C31 ...alp." cantlk. .._. . J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka._ V~II ~ •.J I _ ncane mellrn --'.a:iII<b erpt t1 dllk pada s.al yang besar dan rnewan itu~ A. 1 II rnJ-. _.

.'a .'" can rnencenear " "d " . AI aua ~ k". .'.Alat... "I . . -.. ~III.::ranan k"'olm~'ow' Ie. lava ran alkh Iirnva ._" a ~:.ts lie'":' .o 'an ... .. - L. Palra ks lias ii te r ba:h allk:. tanc ~I--('I I~ teros '.d11 m 9lS ulc. v' .ek~asemua Im:eng."a..'.--..~'.c.<..a_l. tal Ie: diU 'j n k:.agumii j[ pe-.'...~"...at.". -. dlilp··. . i:I.-...... me In Ie rtawa ka n ..ii'"!Il n ~.I. :1211 s --(I' h 1. penducuk .. ~ll ·d' "I:C e~=~(. .IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~.:. .ng~ ...._· . LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a.. karnpuna na tarn In".. ....all!·. oerremu n". " 1lI\~na"1 S'·ii a . ." J. l" .alat mustk . me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans.atnY91 ada seorana ".:1 ..a.(1.d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·.t -k [h' "t.~_I." tancanc.!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~.erpana[8 rnenvanska .I. IM. DI:iI"' sana tancana '.l~1 '''!!Ii .. ertemuka . Lam clang :PIU n catans._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:."..'".I 1'-'--:"'-- -... menanenttkan kacamva.'.uU '5".anglrtampaktan lnu ':..kalPall Imewah ttu mtltk anaknva.· .'~ ~".:.I.¥'ang 'd.1 _. [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva." I. Dengan mantap ta pun memasukl k.aea II~.:~ .:. " " sunan iarna 13...:.1 . 1\c.er. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al . .. .. :I· .. '----.""I'\' c k:e'ributan lnt. d-[~ng····.meuntas j' I(a mII.' . _i~:":".: __ 1" IlJli antara ...:'.a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g..I .a til suaranva rtun rlen d alt1.ba [n a'lie.I..:-·.··.. ".'...dlbunyll!C:. .apal ltu.~l..:I~I ~.CUll. ka ba r anaknva rtu.! II .piar .' FI"' a" ~a . . D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh. <Ji ...1. . . ". ~ .1.

. i t.g'dengaln sentn dian metana. ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana. natam doanva l ::".~g. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu. .. :-:! . '. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h . ta tak mamou menvsmbu nvik.':. ta mleng..e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva. 1[3 pun PUII. . . slap mleml[elluknva:..lkec@'w. !!l3Inca. ta nerucap:." 15 Copy rig hted m ateri al .3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu.e91/"IIiOl". M a ka Idliius. I.Ies'u'. 'Halncurllah h.A nakku [!'" J]lli(jlknva '.' •.a.. .u. ..(I[man bambu untuk rnenampl beran.~rn'Val il[bIUnVtl.' ma ~p".. baju psnun tambatan.. aenoa . i" .U :~.i.a.berdtrt teaak dlij nadapannva.njiang jala n."e'::'n:. n'viru (anIY. ~~'.~ '\ ~ ". lea I. ' '.aalnny.Slkan nviru pusakanva ltu.~ u 1·' a···. til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar ..j u tka til .d 0 a... :. Ua ~I[t' .an [k:e.Air matanva terus b ercucu rain 'se'p.'!t:n ''!i. ns..ng dan mencloasng1ib.1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn .:.a yan'gl sanaat mendatam.•Ul beru ~. ..u ~ [191n.1 l .WIi .' p·.ati ItJU kanduna tancana.an..A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k..rnutar ..

~iI:. ..... .1' 11. ..:. '· I' "'li .I·n·· U: 'S:'I"' tan m I.c. :~ . c nt.'.an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl.-rr. .. Copy rig hted m ateri al ... s: C.III~'a II<...ttba badal ....r' " .'··".all.. * II... D. 'Ii:'.c~ ..elr1.lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c .da 'v'.:!! ....C)[ngcurnaka ~tu~lP. A[lat rnuslk gongn. Col "'~' ." a.I. .•.'.I~IJ~·.'u-..~[~ ~~~.' _.:a:.Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL... ·S'·. ~'II....?1 ..dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian.:. ~~""..o'.an yang :I{inl~ kJtal kenal s..)i'ng:.u." d"'h tertempar jauh talk karuan. I.anIQI ~ni~ Ti[ba. .. .'k.I III.3:.'.' '-. \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V.ef." eme sta I.i. '-' 1'1"t-' ...gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp..I. CIII . ~tl'~~U: :"[ II'I11la:.'t.. ..·. Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat ..yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan.P .uallh~at Dart Ulih 1..'"D.'e'9[3.' .ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.'leJlap~ .' UI. mendenaarkan ooa j'bu . A:.~ ca n·II~1*' ·fIt.al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s.g m ".'c..g . 1 ... III ."i!:i!!I ID..~. t"i IIII U ClI DI.~" " -. . • m CiI .l ~nla~'[k·'~~v!·a~' . a ::II ~ hu[kulml[la[h '" . at . LI'Ii. "J .: r\ .. .~.. -"' "1..iI .gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp"".i.. a ~ '.·.'~. rernbtkarnva mel[3van..·.... . .'' :II II U:iI .UW." .' hi "'lI1~1' r'li:' e~.'.I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v.. A.m.a [~I I.. canau ~h" ..~.~ ...~I[ ~'SInva 81 ~ ...itiI.

nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan.1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu .i4_-.ibii.. p.: -. AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam..-:".elayan dart daerah talnnva.Mengap 3 tkan tong::ko.~ n . " Copy rig hted m ateri al .:". urnpan 'V'an'g akan dlh. .. 1... " I..U~u ttu blasanva lu avam jantan.an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan..nl.a'V81Imlf' tnnan 1'7' .U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il." : .'..:.an .. sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y.'.' ..:.ep t4. "yan'QI 'd:i muka b.J]lga . Ke.i taut. A. j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d.Junalkan adatan beruoabu 'B.. ~ -(.. :. Y'alk..n _' J. eta kejadi:an .I~-r r .l'tJ'~. khiuSusnyal lkan tonsrot.as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ".al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan.a F.k:ejadii. a (4 ~'..

.1. c L . '.ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam..ahl~rnaka alr l[aIUt.al 1-[3' ::a.'itililll:Iton .v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj.- ~.I11\. daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu....:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut..seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y. :Ra. I Jn . ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt."'Q'''[k:'o' m':'Ie .: arn ~~ Vitt .Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt. akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut. suatu hart.-I ' '..A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton . rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle. : C·•.1'[111 t"!ii iIf"Ii -III.g ''-' ·."' ~ ..a r rn e[lre'k:..' [Rak.... '.< . :'U' k"~ I -'l1l. n' t!:U"(I' itu I.. l~..:. [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'.. ... ~.1 II .~ .I' . ~. .... 1 .anIQI berbsda dart a~ taut.. :' 1'\.I_.g: 'a'j . :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\._.g. I .:I.4 IIi\. I ..ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III.ld Copy rig hted m ateri al ...:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V..-.•.itiI.I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_.I.1 g.ai osrrn I . esaran. seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar .. .

..ah jenls bunvl .'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan.'~.omtJ'.. mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta.'.. Kep.. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J.]111.n 'i:!'B'. fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot.iu:~i'n'lk.ang pasanc besan.I"'~1 a'~II'-'I. .Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'.81.It "'" I.'lIi:i:UIl< 's...eny. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka.:caUI IlI"Bki'8' . :-1.y. unvtan b !:J" ..akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart. sa nabatku jawabnva. .~ ~ ~ memetana. seiurun 'waIIlQ.anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana. .~lk'·.3:il.'~ca. onccns msrnasun wuavan o d' pantal.am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva.( memba It''!iig~.al suku avam taotoula••.. -I n nerbondonq . " l"a " Copy rig hted m ateri al .IIi'""I·1 'iillal: II L"' .c.1. D~ oesta litu ana zlktr barca h.I.: suoun V"'. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-. 'UIII m ~11'J·""'...ft~jar sudan j. ml.aln''' '" . A. ~ II ".j~'Beriitanu kamt j~ka. talu.ang nuakukan S. Ja"n:an"" setta p... Iniil. akan Ii datan'QI. ' sudan III\.:.lir taut cement (mengallalml' 'glel.I' 1i\. - '" I. uu ran tuuas 'v'. wahal: A.".: :1.el/anta'r UJ3.

'_ . ~ [rOo'[d: lt[U-' . at.~. IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:. ~ :e'-.. I : _. P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!.:.b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur.e~:~ I ~ ~ ~I.··· ~ ~~" '3. J banaun dlalr~ ttcur. n ~:a~... y"·.r b~ '":'r:-la::'[I"I[a. . ' ka ~:·I' Ya _.. nu 11"'l'~se em' uam .'..1.I1[." r ta I C ...":.g.gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat.[g h-[ .· ~ . U d. aaru k.c I -li!1 !i:lr~.Merek. ' I. tena era '[[11'I.. [ m n" .koll van g tertena. .. . te ._ m~ ..akv.au [I .... I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I.1~II' lup1al ibe[rkoKolk.U(.rn va [rI[~{r~'''I-JI'·. . " art [d-. "~'~ n I~I. IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI .uII() karan..ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut..at (3jV31'mljantan ftl" '.!i.. -m'_'--: [ . :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::. r.._.~.1\.''-_-:...alll iini mereka blsa m~.a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut.ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat .H [1_ g'.I~I' ..~..al k' i·1 -t[ B 'g . ..g[asy~k:kan". I.~1~1'..·.:_[. Copy rig hted m ateri al .~ d 1 on :mlallalp[etallca.oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait".· 'I.I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ .- P[..IIrut" . "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:. Z ii ~'~I Ir--' U'itiI.-::._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '". INdimun terrwata tak hanva i'karl tong. _" "it..I._ I. u.a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl. .[_ ~'~au -"3··.a--:'.[. [8.~.~a a U _~..! .'..! t u~~In su rut I [I c " ~ IR.-3'.: "!Wi: '. rakvat avarn IPU In Juga ter lena. Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.91r"._~ :: ~ [[ .0···.(.I i:" "'lI [CiiII Imlen.

...'...!! Mula ~ inart ~ Ii. ..· .~k.D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b.. kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d.. Copy rig hted m ateri al .g'..:0-'. al.terperanjat. 1.: 1 . saat ltu. ClI panta i' j ug. ~I_"._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl.pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat. ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam.p. nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta . ~ II ~"-" _.C... _ ~.~11(an valng malang ttu .acun... ~~ ~.a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena ..[.".a.[O~ ..Y lam a tka n i1 ka n-~I to In . ~!!i...gIKan [k.abatan ttu~ .~" r 'k..._ . . . '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:. h U~[c[ 1_.. ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\. talk bankan bukuor... Y 1<0.~. terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt .".l" -11 sumoan. [M[9'f"ek:.uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum.. . ..[. .I.'o--'I[ te ~~..g~-11\. J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl. "'"".g. ra kvat Iika til to nllglK.I.._.1[101119 oetenter._..a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan.an [.Q~II'~[p·..11 L...c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l..[~~ .uku... r3[r·-·g-·· ~'~I[I~._I\. terutama avam jantan.ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung ." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n.a~ A.)e[nCtuduk..b... "II\... IU.]~ I ~~ .•· ta ·n u~ J .' I [I j' . -': ttu persa h~.aka n n memanqsa semua rakvat avam..""..

::1 """=. . ~lrU! .~ ~-. [__... * ""'.....-.~.! .-...i ..n7M""" ~ ._......Ra'._~'I'"0U?:_..~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al .' 1:1:: ::11...rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan...

atn q __IJy_: .:J ~ ..>-.. " J • .' <.· t-o' a .- 0..ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu....1('" 1·1 S' es.. -.":I . - 'd' . '.I .. ...• er :. bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" . ~. ..: ..._ ... ·1'~I.__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'.J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan. . t-"~" J ..-:t: " _ .anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH. ~. '_. k'li ta ltu.III .•. :~ I-' . IIiIIIiL .@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d.1 1"=".'. .'-'.3.-:·::.Itu sangalt Im...01!-... ' _.'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua .~.mnal__banvak.. I.3'-li11 a. ..atalng " .e·.I . .. ..::···t1-. "al ·5·' [U.1 .a.v.1 ..a>..llia-> .I ereka ke ..I. h ---t'. rn .a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:.·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' ..· .van .glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t .D "iJ.. :116·~r\"al.I"I·r-i"llk·' m ..i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'. KfJdu31 IQladi'$ . IMI. :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al ..a ..[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·.-. . ._.. K..a [n rn......--:r"-")n-... .D 1 "....S ~:." n ..T" a..t. 'IiWi _.. ..e·.._' -_. II ~o[r·--.~ .~v.a... __ .k' I-h'I. van'g t~ng..."a __ >d ' _ _ _ .. .-'-'-'Ih-j t~~r~t.... ..I~~' Ib-.I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila. ' M!erekt3 tak ada y. I.a .g". lI. ~I~ ·m······t:::lIi.a ....'.. C:S":IIlm'p"".. ..'\:0'..u ' ':!Iit' UI II 11\. .O"..I': all '. I[ I '_ .... bertandanc ke rurnan rnereka. v.. -Ial ~ . _'! '-_' ..'3-·· calon . [ c't. [. . ta -. 1:)-' II _ - I.Q ...J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[.' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '"...". _ " .ii. .. Nl3lmiUln .r a.~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·.

I'\.~ .l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ . I .' I~I' •.~--_.su .:---lik"" JlJU serempax...Cillkak".e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-... i' c.' .'7u IU· tar CI1"111"' . ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:.-."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W. __ . slalli1g[.u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik. _.~g:-~II I .plklr untuk menca __ . i .ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" .::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~.1') 'I.-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny.'1 I": : tepI.'"I "I'Uu I 1\1 m ~1...~ d' :"''~alng![L.a.an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan. ~~. ". ltu..~ " 1\.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual.U-I-"'[:U-.r.~'I.-~ ~-.'·11-: ...-... ~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g. 1 i'- 1~ .P'illiftU. _. baru .".'I-~.adj!s.:Jnl~"d!.a: 1\.t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al .IPt.._~ ~.I"'=Iin· [lid I'.. la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~...d.nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu.. IMI:j ij' n .[ __ 1-... _'.:::.1 lk. au .··1 .a'.~11k . . 1"". ~ K'. . ~~~. .seeker kuctne. seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _. ~~~I[Jh-iauan U -rf!..~al~!III[ari I" .c[11" I [-r':'"I-! U.fta I. __ t--' .... -. IVlf·J r... ~.. Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir .al ~ J I'k.. [M"~._m I~ kucll'n".... a U ~'~ n lila U m en.a h nva na umn 1rn lUI . tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'..g] 1J.-' .Jial b ka .j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji.-.g : 10' 1:\.. II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl..' tt nu. a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\.~..mengl[lval~an pe'rl\ialta an..Ua _~ msrska .al lDairI klih. tarn.I.___ ' __ '_~"~ _~ .

indanl s@kalli' Ibagial~kapas." " .~ .otJalng~'Talh. ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI..a. f~~Gunung.".'.11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc .I[g··l":l h u..'. ~ ~.. --" " . . Iiallu rnereka mlnta kellpa..'.~ 'U i.' ljt1lat saJ3l. .."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ . 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan..i? I"g'. IMI[ataIM..1.u katau .'. ""[~:g': I III." " .1 namoak g.~'I "9 ~..d ik:__ .I .. : ""I .1'IiWi' . . . rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu .. i"'''Cl1 II i\t.". -::.~' kata ..t[1:'~t lie..s..~"'.-r.ji !I'J~.. ~11" . """ --'" . ""uall.[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.I ' .IJ" Copy rig hted m ateri al .i"ta tu buhku m e'lm.··al nkus > .il" 1. Mlatii'l:alh aku.r:'~11 tbu .".3iku? 0 II[ehi y:o:.. T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S.". .•..' "". maukan kau menladl '1U ~k'~m..I .a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu..<J ~ . katanva.(.r "'..[it4 [iii:. """ '.~ CoIl oan nam oak kl.-. ".ek:alj .I I "LeI. ~ -Mlelr1elf(:.an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a ." aacanku iinii nenuh II.'I'!. a. k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'.."'..da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka.lu J .I beruban ..J~ " J"3""d"":·I' "..Ii kau III .'--'lJ' :'d'.iCI JCi!. 'h":"·I m..lnn :_C... (i!unung.-- --~.r...u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku. .ukahl '!A" W' "a.. 1. I'I!WOU. ak:u btsa teremoas Ike gunung".ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I .(I 1l. A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n ..li'h: .:' 11\. " ..::.p.iI 1\ ·I:nU. Jlka aln[gi'n catana. kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" .1t-'[C..agaln s.'1.. Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u. II~.. " .Awal n .

'~". ~U!"". . .t)lg:a.' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu. La . 1 ...a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI".ha···. m. at aku . :P8! s.[ngtau ISUt1IIQ[QUh g. !~W.a" soa apa ?~' ~.angli na nva la t1.I.·I~·I' u ~ .LL" l.a..~~' katan :·V>\"'}l· · .~. menntas .ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS. ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr..IMerek.~ . denaan l.a[pil IJ. l ....: . rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka. I·t· ..: .a [llinatan. IMlelndleng..ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L.[ san:g'...'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem .aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US". ... '.c:-:iII pa Tii iiY. '..~ r\:B'Ch~'. ..ga dlis ltu. ~'S "I t. axu.'~~"~~ e.. mereka iilbulnval ltu..~.g·~·.. _.~'"~.'. ·t·.TIDal.. apa y... itA. ~ ..~ I"...ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu. samoa: ai: ruman.nvay.Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s.. iNamun ksmuotan melanlutkan..oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau.i" uUlJ ~~" ~IUueglll. 51 r.[h...(~nlg[l<a Sl. rneskl iibunY.. \J .J!"""'" ~ I.. '* • '*' i11' sanaat me.U n·I·. CA ~ .."".!Ii '...(I ku c~ gl. na k~"·" i . .g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk. U .U T'"~".k"··'.• . iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I. ...··lku"IS: Itil" . -".. "t-". ~ .. ~~ ~ ~I\t. mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva.....J. seeker Copy rig hted m ateri al .

....a····· roba nau . . ~J . ~I ..au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'.. I. I\...a gag.~ . IMI.alr. . [t"II :....a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini .'e.. ~ " I" .. . :. ~ h ~. V'······~ ·.IL .a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI .dI antara m ~. ta [~a···t.C.benar teb j'hl nebat .Ii rl•• ~ l _. rdu ·8: 'm1I-' ·e·. uk ... Baij:1( sl IPal't.._ U'a..Agung. It"~ t :UI n°·t.ll [S" 'e" iP"_".I ill U .~ll~·. ra k ~Id-ILJI.d:. Col Q[ I. ~~.:t·" .:U matra ~ . .' ".. '" c...'CoI. c' Ir"'IQIll" a U ..1 ..-:Im·· a... '... .·:·'~ k..1 . Sil Palh[t lid..' 1 .. .Ia ....:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·.ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La .altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW.~ ·E..a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'...erelka. I [I . 1 it>I ' c .. 1\ ' . ~ . .~c...~"I .""a A. '(1'..a .I v.. .a terkenat b'. "":l c· '. · UlqI.1". •. p ~~" P. CI IM'··:.iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar .. 1 ~ •. . ... i ~_" I nta .1e111 ~rnva. 1 (1.'.at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a. ama t [(II ii-se[glan ii lawa n . ".tt L.Ii M"'l..an.····· .~awaln nva '..al... ~""' '3'··".a ada sebuah '.. · "I" . atau dl sumatra utara ada D-I.. .•....'.. r.. • .. l~f. karena j'lng.1"nI dan I ·S".anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI..a·· ·······. .d~-i'· Sc. Copy rig hted m ateri al .111 .. l:\.1 . .....anl.·~.. setatan ternvata jug.. . . ".I .ad.

la blsa menahlndar d:e.·. .111 . Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama.ngaln mudan.' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:. .. rn . rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa.p' bunaa arlen di~atas akan . dan mernotona bun :g'... tenat.:'..I 1.etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah.'.alng: bessr.re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng. dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r. Ua .mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.. s.·. 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g.dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al .. "':""'".i. r '.I\.~" IK.··'~t: u.jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '.CII.dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b.azzz ~ ~~ u g U'Sa n..n····· II·tl'~U··. .a ~IUlI IQ.I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0. [Si~Matal E:. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:..a la nva ~ Sj 'pahit l. ..1 rentu sala..f!bawah.~d... .i. tebat cain berat ltu. st Pahllt L. sesual namanva.' ' ..alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o. karena nva.1.·ltl· o:··~. a nva.-:0. I. n.li [M[atal E:mp.a ssktt [M['e.·..dlah r.'"..at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p. lSi M[[ata Empa1t setamat.""'. ~~.. tka a . <".IIi:.'.me II Ih91t 1IC:.i'.IY'·:IL:.unga are'n y.Lalu. .

sm.." aka .. DiU.. .. ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m.+ aadannva umcuran b :U~-. '" ltu I racu In:· va.d~rlnv.. dan merasa puas.. I II ~ _".1.....~~~~~~.andsllng._i_" emattkan m I.lh-'rnam..~...d...-:':.....~ J . I V. f\ ..r van'Q sama.. . -.'....c:al tewas d-i"I'' t~i.. .ahit udan..:__ .1'11.~..1c CI .n.lUlI"lu. ernnat . . ..an g.a../. .~ ·~"'.. kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'. I'j I."Ii " " 3-'1111 1"1 n i . Ilitlal.ar~ karuen salja men:l'g"~.. .91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp...(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk..".. ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't.<·d"'3111i""'l"...: panvaI..-. .. ... ta tak mlenghijn.". ~ . ra btsa rnembukttkan pada sernua orans. M'-: !ai S'["I IllI~. ..d.'3....~litl~..dlnlnva ~t1la.ta--··~ Ii' "'p at J-" .a:[h It uoa til~ R'. ILidl.-'."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I ..aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran. .'t1"'Ca--['UI~"a~"aI ".. [III ~ul•.ng memoertndan Copy rig hted m ateri al . :IJ' -lg. pu n tew.•it " . otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'. tubunn :___ ::__. . J~a:~ .. IK···iln".""L~' t· a m.' ti ~. tetap berada osrsts di bawan ttu..alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu.-' ~" "" .a'S'~In-c:... 1·t-'1c.nsa II"tJUI _ ..._C . ."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l.a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran.' '. I [I ~ r . .': t. e .al.at Slenianl'Qi".. ta 'IJI J d.. _:: nun JIII'g·...a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt .. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v.alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'. D·'. ...a."u .

i_ tamnak ... J 1_~\t4 memlsat . membua t".. .[~JU'L ~ .. _ [.':' w. U_.h . . _ l. U.I...CL :_(.. •• __ L. •• a--1a . *' J _' J ."."~- Copy rig hted m ateri al ._.ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'.ar pembatas._.~ .... danau l. ~Q'. cBt_ Rair--" . ru' I.~ ~.' 'i!i!:' '~. M .. "_"_. I. SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac..

. I~ I-k'" ~ : .' _.' .f"I a. [I(. Copy rig hted m ateri al . g_--.1. 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M._. "II" _._" .'.~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~...'_..aj'e siding maiarn. u: I-.-1 ~._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1.vum '._ '".'.... U ~ s·~ ••. [h". '...' -. . Pa:d a:Iha [I Palk R'.• '.~---~.--'3-'11-1 a.'.1 'sang 9 IPcln..' u U 1"..~$.:.III"." ' :')1'" ." _.en. SCiI _ .~ e" ' '. ' c __ 1 . .'u-ll-r .aj'e tahu. si [pen-Yllmlp..i:t menlaaa sawan P'alle: R:.lb·'-·] UI 1tr [tJ-".' rnI: en UII n-' n:.~'D n a' 'd.:ln-:lg-· I' ~... __ . .• '~ I" .'.11 seternpat Ip·.ar sawa h nva ltu a kan 10]iS... !.O' ._J ~ a ~ uanc paca P'91k R.aj'e dian tak rnampu rnembavarnva.a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik.ang] .I~ .>.~. senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~.a P1en'\tumplt menurut karena avannva v.' o'.:onIJ~". Adra'. _ .._lc"'.e n 9 k: ina n D es."_'...llg-l~sawannva 'V'''.: lt unt UI~' m IP.' a--'-.(J.'\i...-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m.in:v<:"1 .' 11.m . '. sebaaat tanca baktt pada oranetua. __ .:.1 ._ "~ ~ .~. b.=--. mu ..II~I. _'.'.. _ -3' .PutrI: 111l1li ~"""'p. .:_UI..gl Ianat "I ~ 'S' ~ ..glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla.' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin.I ""_'.

~..i! '""'I ...: a ca 1\..1 . lIiI1iInl . JI:I ka ltu terjac l..::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·.n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D. !!....a Copy rig hted m ateri al ...i~ ~[ :~. "'"".&--'h "~_I .' '"". . ~ ... _Col.a: sawa hi ltu pastl akan rusak.91 matam ICetulun. 1\.~"' d:-' U..!I'Um piit Inarus m em Ddly..'. ta 'I'n'-.: ..'.. !115..~11 'to.al hi uang IPald[. nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan. aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw. [h .. . '1' _r-:[. [ ... Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al. babi ltu tart rnenulu nutan.g m-'-' ..3.'rJ ' ..1\. da k ~I 1. 1.-iii.1)~··b...'l.''I.-..petan .......alr selu mll.I '~""" ~·: ...-·. :. U[t.a'~ d~ ·s··~ [U .':...=11 3. .i -~ -1' ii!li-I .. si lflerl.. ['. _.atl.1:' ~. .•. il.diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y.. I~_ Jt..-·e--) '.· ka .".': .denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u .....1 "iW' ': loU ~Ilt.-.""'1II11 mana saranq babl .. ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri.. I~. I ~ ~ e'··' I II U '"'..d.IUI..' . P'e'lan.. .i k~ebanl it'll tanl. I.ablI ca ri n utan .-Ij.-. s· C 'ilini!llill: •. 'V.a n g" me I. -I"t I"" U '·:'3:'In" .a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI. lsi . u ' A .'... ' I I . 1! Ii~ 5 nglg..'.[ ..1IiIir..anu U~IIU"'Y ~.. ~. U a~·' I II 1 p...ain Iclarallh va iI19 menetes.1 I"13: n··· """"'..olalbil ttu~rernvsta. ~ .. Putlrii Mala:ml namanva .'~ll[al elan 1'\...':a<["~llnIV"'::"a<" :p..lei~mas u [k j: 1). 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak. '.LralnV····'~1 ~IU:..lg.enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa.:1' ~u anah "-'g in . " .i.I'''_.ang ternbakkan ta .-'.'n U [ .. .nlval~ Jikl siang.a.netes. [_C" ~ ....e'ng..t mata tombak ~: ott J J. :~j·a II. '.'an [~"I:~'u. .~ 1 ~:..~ m··· "ii:!' I a~ ".

baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. annva.al~ ta Y .alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak.UcU . tntan '.'11\.aln~ 'S3lng penYUlmplit m.-::Irlm'. .empah r . rl :1-. '•.. IKetilka su dan terbuka..~[.'.r .~..a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa. sesampalnva dt ruman. "I IY11: . buan nvaltol[h. Ua. ab".. g~ ~ ~ "_. .'.~' ~. ~v. '!(lI1 ru ma n katanva.:O Copy rig hted m ateri al ."'..(liitanda tenmakasln..~ [..dan .. t.~ .11~'~'....i11\" u' I.an hatl .:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.e·:.' '. .n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt..i:Ii'r. atl.. rl 'dlla'la'm" teian btsa t ..'a~ . 1 I.anla. .(jli k:ay.. ~"_. !I. ttu..vain g ternunus denglaln ltu ~:L...."3""U l I kau buka [p.:U-IL: o.) sa ssok nartnva ou. ~.I be rta tan [1(]3'm I L...!l.a: I.:.!I".a __ ... I J U lemas _ '. _ . lbunca putrt can .Ip:-".ata ildif .inva keempat. ba Se'[o'(llg. be'rillj. oa Uln siimpur. rernpah. I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu. 0 iID'U kanva 'el en g.a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y... betapa h tsrkelu tnvaha . .._:. ~~ . IMalk. 1.a III t . je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS. .3 n~ "~jalnlgl..' l. I~'n't"'g.lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna.enj3.berubah I im-~'In'i..~..

QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm. . lnl.'9~775 ~.- IW~ T~~JF-. I " .IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3.. rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V.diln..'.' n ga ~" ._.ejar.anlgro. ....Ji1O:i'lp. .do. 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn. ." lei ~I:. sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk. ': ertta rakvat anatah b.:.e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'... J~kakita IgaU d.3oroptnsl dl mdonesla.allh. dar~ N.ag~an 'c.8Ing. '~~3: JOIp.anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis.tJ .~06~X I' .J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' .' '.f)Il'i.'. perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}.':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f .iIl'[ . s..'". Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ ._ ." • ~ICJ " daerah di Nusantalra. .va:nglldl:millik~ senao banasa.ari kekavaan buc ~IV' 3-.' d-:' la.r ~!er. 'Buk. ::0i214a3939 Hgmg'~k..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful