. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

cer ~I]'t'~ -' rakvat .>~. a no: 'S:':IU' n [('1] u··· . 'I"' it\.-. ba(.'....' ".··· ~JII·...any. . rakvat.. vak U ".jlng-. suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl . .1._. Jika d ii'g a II ii h I'S .::3. .33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva .. .".~fJ populler.'..' ~:Ig I...'.·t-_'L~:t...masii'ng .... '. '. I Copyrighted material .-~. . Q' J.~ .::.'.lins.'._l~ . d.:. _.:___"..':. ~ :~: Il.].. ~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' ... L.. .::I-II~I'1. a_. n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c .". IBa111 ka n sudan D. akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g.k:' ~."[: .1 l~ .av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk...g "" .d·: IIW"'-'.a:k""'~III-I"I' ~ S··.e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa. III ~l~ .I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk.i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g. \._ ...an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof).:-..__ .. "_)u.a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im. seberaoa orootnsl dltam[pil'lk.ii..g.. ... "" ~~ LJ:: ./IU' n" 'I ("II [01 111-:''I.11 n.. "I'" .' c· :.'··. ..as.'dIU' p['.1 "" " . .".o. '_..'IQ' n g:.. nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku.

n .jai'ralln '. 's... tpCII' .yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl. [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la..'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y.C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k. ~ ..-' _.' ... k: ..a[i'. _'._ rakvat [!i!iI!\'h. setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se.... 111 "'11. .:la'___I certta :.-_ "- Copyrighted material .It.".~ ...~[uL_ I'd'.!III. "'.:~-:'.a. [[til ~ 1'1 "=I uotu A._".".IL I-Re.'I-I ~~ ...'..d[ aks ~....i ...-] .i ".~e:-rn-~IIJ ~'.1" •• '-io.rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'.~J~'.-.-~ h['=Ilg.II~ h II u. __ L.I..

engl3ln tenteram can carnal . ponon lalnnva.. acam ct nutan...amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '.up d..9'tilillgga b u run'g. "~..~ dan lrelralntjng satu ponon ke.· ..'a·.an'gl ti:nggalll . _''1... Dia. menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat..': __ '_ ' .'.ang: rnenvenanakan .ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I. . Ike"dl. S.1J lltan dian bu din·' buanan ¥.. tat setatu y.. RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v..algi.·· bemlnoan IJ _. suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu.angl bermacam .. _.I narta bsnda dan ensk-enak. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna ... Copy rig hted m ateri al . settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~. . IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·....13. ) u rung] y..·····. _'" _ [I.arlkit~ pacta jarnan danuru Ika. 1 . nemtktantah dii'all!alm~B. m Nalmun savanu...dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl .di: nutan Acen Ihi'd.·-~I~y _ '. _ ._~~' _ ~ ~ _¥~ """.. 1 - .aginda Raja 'BUrUIni'gl IP.

I -p" ~ . ""'" rn ns anaa n " 1\\.c.:I.[ " .~. satu-satu cUlb u9In.ii" 'lI.ya nerekat leU' tubun [blurung.annya caarn keadaan matt. . taku " t. I.. (lain pa n j k. _.-- l Copyrighted material .. ._-. ~.I.:t..a. ·11" . " " _.11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~.f'''''!II1 i.' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '. ta k:e.elrek.ng bersarnas..gln. '"" 'ml~ ll.-.it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3._ ". namptr semua burung taln'glt.ce.J.w91 Denair' k:a.Q. ._..jl. IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ .0. berpura .:~' 'M'..~ .U _'..' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '.burung ltu.. . .udlahr matt.p Balgl j nda R...Iny.'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI...a. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~.: __ .:iI\.iCiI •• J:-"u"· II-k 1\..!Iii.a..aj. n g'-' I..~ .aB U IrU ng ~ aenartan. __ ":" _-c_ '-iJ! .. . 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11".arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'.ka Iiian sem u 8..t.i> 'til! '" " __ .ang. ulpasang perneuru.8':'. _' '_'.~ In'g. Mall. ".. p. memnuansnva. m h 1i""111 tr'''::Ii I. iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus..IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'.a.ha~ rakvatku.~ '. xauan -se'mIU81 w'.. I nattr s)erUJ . 'V"'-".a 'Seldin. ~. '.a I\\..--." 'k ' -.-'.'.rna ra..J! oas perekat dli tu b u h lIe. -' . K'ali'ena ttu.a-' ~...mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar". tt u " .I i -ag flU111"lk31'1 .. setetan ltu tlta semua akan terlb.n'gl ple.rena ._'_c·_I.p ketlka henna k..' . ..'... tak llama kemudtan s.ali1'd. ta akan.ala ISu ru nlgl Part.r~'I'.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'.ita sem ua Jlika ta m.a.alpat~ kilta s.ap._ClIiJ .'" '~' _.Ir'~ kat '. NIsmlUln..

. . C'I : . .a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya.a bernva nvl~ Suaranva lnda In.I:la" IY1111\"g...~ ."1 .dln talwa ra n burunq Ii tu.~I~.etn clalhlan suara. ka " A:' ·a'. t.p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu.1 ~..UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j.k."". . et gat' In s Iml..etk3n burunq-burunc raln...:. serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k./r ueapnva s...".. :"1'' . kaslhan samnlt h I-.~.. .1 :~." '. [9'.c'.a.p' I~ ala 'M: 'a-In'iu. · 1~ .:: nl _.. ~..a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I . 3 Copy rig hted m ateri al .'. ...I a~··: ...engag[.alng P'e[m DU ru ru pianV...'i.a' ..Qn'. sekal i~lK'.. li a I~". ka lUi 1'\.:~.:.iII "a' . 'UIS' a m m '~ g' g".Y".. ~..[.. .. : m.'. .. Ib~:-"'lli.a. y'al<'nl sang Rl a~' [~I.'ern I. t-'..lganI~.i n."""~ ...li I "1'1 sa'n".:. . '["I ·'0 .." '.." ku..9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' .~ .... 1~.J ...'. ' ·: n g. '" .• [~u···I·n· 1 ..• ~ :~..3 tertan k: a."v .].~ 'S ".n. ~ HI...arkah .. ...~al~ '5[9k:811[L Ben.11\1. I ''':' .UII II" -I I.k~....~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj.g··.~ -I -I m':..'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" . _. .p. .···r 1\.:. I....annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I". 'MI3:···...d IuII[nl ... nlou [r'm'I..u[ a:._:~: la ~nterue ..de·.. hari:.".atu.~.. .mambersthkan [tJlurung terakhlr. . 1..11 'I..'t a n ~ ~.englar sarnoal Ike .il Ku."'ll~ III g Ii\LA .. 11<31 pun d[ita[ngk.. . n amun s81ng R.~ il.'n···· I .• ( : ~ '1' I . ....:J. . . [II\.11 . 11~ .I[I~[I" b I\C.••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra..'..r'k".. iCIi t:liiC' 1... I": ·U···.:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .IIII. JunJung. . .. :.'. 'I ... .'san'g: :Ra~a suruno terd:...·. M 911<3 i.

Clii"salyan[g IRaja U..':$'9..." I..'.~""g-:' .e.·_· __ 't:l' [-~"--' .1 U '.•..__ . kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '.. ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im....a'nus~a.. . .AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M. ..-" 1-.. [. . !.i'a:· IMa nu [>:11 .. .[. im". 1 lUi [P·L~I~~[ " .. matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\. _avall r"a"' J. .I'~ II II . II 1\. u r-' ' m ~ . R_.'""..[U1B1enar ruanku i .·_J'..-_. [1("3-". ~"iWi'U a "~:I\.__ _ . . 9 rkan u .'" "'In' 1:_' m'. _.... "!i:ji: . . vaknl pura. ."\I ·Ii"al p.' I .~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'.[~J Ta[k berapa tama._. sang. .alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S.~. [91 ·e··· . ': ' ·V·'· ': •.".'. la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<.I . setla p narl Sa nrgl R'[3J.takk'analill'uarllc-andal:ngLC.. ~ '.a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI.' _ 'B-IIIllfllll "In. ':' LI r ' •. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva.~.··a·....II11 . '. I" _I II : 1"_._ . __ .. .jj~~I'a·'~ I !i...'-a·~·· m~Ij fU·.. JU '..a In usta k:elmUld~'..anU5.lia. III. . -It' u .[_ :'-" Ii'\ a.Bml'IU'"S-'" .alrn upacalral Ik:[eb._. d~. slasat tarnanva...'. etanju tnva sa.~ ~'Cill '~ "'.jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ.. ura matt sane IRaJa p Itll.aj.u. __ .esaran c...'_ BlUrung······ Pa rktt. Y . terpesona.l.I _..[ ····n·...ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1.. ._ •.: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R...'.:1.n'.··_.. n ".... terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[. .. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\. . ...a M.. .ln··[OIIJI[b'l'u·.'. _ . J!tiI Itu de ng.OI r ". 'S'.. 1@. narnun hattnva puu.: . g:.dlin usta ..Ua IK':e' ··~'..tJlCiI [t'l3.1\. . III.. Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[. t>lrk··'a' .aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid .. 1I¥:llc I.·..eng!Q[unak:[an.. . Copyrighted material .~ .. I burunc '!I li(" .

. 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l.::'a:.a.' IU.." "" U u I!\""." b ~I[S'~ . 'd.. a_.a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':. m.j CCl Copy rig hted m ateri al .-. ~.." II<. I'] n . 13""":n"" 'y'.~ 1111U"CiI I """"" . :_ '.''_.~"".'1 P'. tiirltHJ.' I\.jI.:'..~ ~'"a.1 ~p. m'_'.'. [e"..' ..:' 1..'[t:) mb ~I ~II U ~.":" 1\ k ~I.. """ a ".. ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' .."'~ U ~n"'Il.~."'.fak menvta . enar b mati .n'-.I i' [I. cal h' I be .""ll.a.'~ I~:k IJIII ~I..".... Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'. 1"".'.d I[~ sesamnal d i sana.[.karena dtktra memana sudah bensr .~ S'.I r iLr'IU m I.

D·.iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan..atlk:an'~. ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 ...:.:. keemasan...nii a:CI.. ~ In': .··I._ ___.tln.BUII··' .}~'. 'I~ 'I.lIUIIIa .8U roba.___.. .egalngi tkan ttu.einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu.. ~ .teian melang'gar ..IL.W" a I...1 "'a'. 'retapt saat tersentuh tan'glanny.. _. 1m IU" .. U.c. [Ia..emanCinlQI iIKan .rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'. . _.t [D--.e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r .. ssdano dlkutuk para' dewa karena .nl '. r .[-I 1 I !til " ..'-_.81 n ''''--lm.9 rat irn _ ~'. . 'Ql IP·.' jJ 'U' 'g.' [_.go _ T Q. ta I....=... g" II .. ~ 'y''.'\!II"".. va n .._ a a P-I': ____ _. 1[IK:an ttu b.. _ 91 kertna. .r-a . . reta h 'dJisur.t". e- • __ . s.... liI~1 ~.d" . Ora ng ta IK 81 k.rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl . '.t uae _ .'.Ji_ I· ·I.--r""a Copy rig hted m ateri al .Q '. t ~I ~ ~ ora .I :S··: 'F" U IU.. plli'ili!ilii~-.. nIta l--~~ .8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI.. 1.'.. _.5uatu laransan.alu metepas panclnanva dian mem.-u. ~ I .l...a til ..Ua[ht. ptatu van'g m Is..1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a. suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen. m .a..~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '. lkan ltu beruban me...9In m.

.. .'..... . D la·······lrUI.JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '. ltu uda . rnakan kedua orana··· .IU n..DI ~ 8...::.. ca seeker 1~1'II:I"~n' I.: "!Wi' . .Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K....!!ii:O: I D I . menlkan dan d ik:.a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n .1.. me tl"I.. . " kana: van[gl mas Lh\.··lld."':I~W···'~. ".'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ . 11. ". J '. ta k: I .. asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k. . I ~ I'" ratas I ...... A. aa . rnaxanan '. latah .•'tuanva. Karena ~aaiis.' U . karena b. berasa I' U Ir'' I"' .9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta..81un ia! SSIIQ Iraril"... iI i j• .c. .::. .. . [III ~1\." UcU II ..e" a. 1\.....a P.. a!r\. I\u W . seputanc dart I[ad'an.. rr'4. . !I [.c.' oermtnt ~:'a' a" III II '..0 . . .. Ii_. .' Copy rig hted m ateri al ...angi menventuhnva. .1....gl~b. termasuk J33... 5 ...1 pemI.Aku .' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu . W[(lII.t=J1I1 rnenjaaa '3..e.9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'..au sudan banvak makan ...>a: .. IKalk:.. .iP'IU ~':. '..ill U n JI .~I ltu '~...a n.(I81/' katanva ~ ~ll. ..g 'b'l~ .911 kran. . ~J3l ".. ...1.[eglltu II.k. ""-:'1'-'''-'...Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar.ii ra na S~:...j"i.... .lk.··II~ rn a n····· a~ . k' mlunutnva '". I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· . 11\. ..e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI ..".a ka In d [a. pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart.diinda" .'\.(1.a:P3IknV3 yalng tapar '.r.::..

bur .I·I. .''hIl . ~-'!iI... [-. ~l ..1. ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31.. j."~''.'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba . iiiliapva' F' _'" "'" '.:"~"a i" In-.e:. tibla·t~ba31dla mata lair menvembur.~LJ~1 kernu . [~"..'I.01 .:·".'.~i~! . -.ga~b'..·~I" ta n'... ~~I...~.I d :. 'Yang CIil'say.I1\J'>"" !!D. u maupun anaknva I U 11. ..'I Ia ~~. ~ ~ - - IR'!iII'. Clen'gl3n lstrl btsa. Nl3'mlun nasl sudalh me..~ IIJ'~ n~I: ~I . L "II d'. .a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva. :'~" t : '. . "II k'.. :.."""".. ..a_~"1SIIIft!I!HII' .(1rSalranalk Iketuru nalin ik. v·' ~ ·n·'g·· ..j!"~trlka lt II [I ._.".... eesar... ·I·~~" ... laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'".tll. " :" . ta [11·''... CiI 1\.iII!'=.'.al ...."e::"m'lb:.. I....J~IIUoa . .nlaldii bu"u .. J.-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 . CiI. '" I-Ia: ta k': I. Aiirny..tllil a 11~ ..·.p·'le>r·"I'In: a. Karlen.~. marat1lllallh Itl.' . II I'll. 'V'~ u.a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu..alngl yan. l"'~ [ - .Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'..'~ 3"·[ ~. temu .111'"~ I.an!lt J I\.'_..1~ den'gan . I~ ~ ~'~i".··.:. ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva. u .....rnendapatt kosonq tak ada makanan.I·l.~:~:-':~. ber.·[ i"k' n ~ d' .o'ITla" h'" 1...g kasa r..'1 Copy rig hted m ateri al .l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '.art:i:nval. n n ~.

__ a _~ l.nll~'" d.alla kerbau Nl3[mIUn.~al':' "'['<".ada~. h [n cerlta Ii In 1.0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man.a mendapat t"rIi Jika ta .. 11f'~V""'~1 ..< "I. memoertnva 2 ekor kep.. 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'. .. ..II<terlan . g " erla h~ '.'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama..'". .al ". ta t." UI lllal. ..[ kenal ." 'v~[[nlgl" ". ~ .alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat.a . .CI.1 datanq ke uncanean pertama.al~. 'P" ".allk: enak Lagl~IPulia."...3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8.da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(.g U _...: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart.. tebat b':i"I[n""g. IPak Lleb._. Copy rig hted m ateri al . unda IiIlglan peste Id[. tuan .'~U.. _ _.. ruman h axan' ' " ". _ a __e _~:EL e ..e.adangl ha~ ttu aiKalre'nak. ' k'l"" YCJI.'a.0. ~.at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!.'~.U.'" t ' '" ak iUIU .l .'' u[n''..'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak .~!I' "I l. J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a.._ terse but... rnasakan dl sana konon t~d. 'h' II suncat.

~karena k'ellell.t: seda n s m ha . ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts . .ga ba ru sala sejesai. ' .. Lag[i'PUlla~.. l-Iafltl U[~··:'-I'"I'.: .....al~k:di.. .a k tebal :1'["' ·':'...~k'IL~'b-. .' y .. 1_ .......an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan.1 Ui[u'..d...'ampa'. . 1 :.... . ... re. iuju 1.. . :.".P'..a[mIUIn~ masakannva enak. '. ta mencuba h rencananvaJ·[a.. hiilllir sunoat._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d..a'mlun. D i sa na IPUln salmalt pesta ju. .. .":1 .. te·-rll~h·3:·····. ...[~. . ~' l...isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus.<ILd'N[ .. .."al IIII t:[8: re'-I"I' III.M .~ . Den'g.III[ .:l.-~ "--"1. . .ag.:..I.Wi.&. a. P'. .i.. rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan..' [0.~.€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al. UI"'..11\. ue.. . _. berba k-" :!' ... Copy rig hted m ateri al . cavuh pera .:ilii msnulu h illiir..alihaln gg ~ . L ··"~' /':.. [ .' .." .d sudah usal 11'"": . JI.. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:..I I . ·t-.:.3.engaln tuan ruman tersebut. '.'.. ~ . M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 . ~.. .u.mengavuhl peranunva.I . ..III... sudan seol... .. tak ada satu pun undanqan j' I .n.. RwR.. ~~d't-:"'llil'io..alk~n ..N. . ' .all<Leba~ mUllali' . 'Ii:'..1.. Nl.. a _ ..I.. .. ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'..... ~oi It.... iI!IIP.....~.. e kat._ Ill·. .~.:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' . hal k ikenall b.91. 1I ~ . . men.. b :~ 'b:t? rap a t. u. .1. .. '...~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan."'lI'I"' ..~ .. undanqan mana yang di'Pi'tilhlny.011 ~ '. . @.H 5.I1va .. Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m. ~ . D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue. U segera menlgayu ' eeranunva I..' _• 'Ii IBapu'_ ...

m I IU"" la~ ~.[o Il\~ .:1 'g' - Ill" ...a Is[el!C..I~. " ."~ k'I'.. anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' . sesarnoat di atas air. Nalmlun t:. sernasn.. laic I'.'.·'·I~ IliCI'\.".>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr.. a .0. u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas.." 1. Nalmun. __ _ v_ y i:a-Ing... 1:_ .' IU'n' I\!I. u ill ".': I:\.. kern-'ban llI\~.. su . dan berbu .'.. 1 '. memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'..[k" a n~1 r~ Il[~ iatu. s~ .. II I.alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:..'.s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L.': '. .~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al ..C [-·d····trn ..1 ••· Ii be I .u 'P'la" [L~ : ·. '0 [h" ia jugla " .an nva dart ieku kan batu karanq.'r-"... rnendavun "II~I tatu In] t..In"d p. ... -~.' . ra lIeLe'blali merasa le"gI3.-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be.. a :1..'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *.Ja!.' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·. rn ~ ~ '!ii:ii.olcS . '.~te r JI IU' n [I.' n-""a-"S··' i n I. san I." . va >". ""'"" I .". a I". ru a .' Ul n tu Ik' . I alii 101". '.g I h. -IIIY:_. . g". -'.a.IS.1._-' 1\. .. Mu[laiila:[11 ira ~mlem. Pak:tebat merasa J(.: .1 g"it...I tapar.I') hI.'3'·-" .. '':[11 IU 1 ..a I I".e" .1 I~' l It"'I' I ."a-"t' ~ ". --]-lltiI~ii'rrilg~.. "!I . iI!:!!I' :.11·-·'a...tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I. Ik~ i-'"a' u. [... m e'." ].1" ....m'······ ancmo ~lm ".[e[ce'w. ..··-·'·r~i·I'I'a"mula.. II.. . mencarnbn tkan ItU.a~t ta lalu nalk ke atas sunaat.. h .1" .etlka dttarlk. .:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas.I~U: ""3:" n c"'l:S.alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan.. I 1.J~II "Im'-..' I.•..

.m ~Ilsk ~Ilnl .a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan . '. . Copy rig hted m ateri al ... up :'r "k n 'g"1"".····:....l... "...·..I. "h" . ..i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ.. st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva.". '• t ..." 1m" .: ...~:.. ~Im' '" bsr k~..·t'.S'" ~ a r i'. Lalu t!blU. .' . "ij.... .. ~ ... e·.J~ ~a':..eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is.~ . hi ".I I [I ..'. -M""~·e· e' . I . Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van.. J :1 '".' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va.. .. a h·" 'd'.. I' '".g ber[lJiunvi' III pa kaca ng . iCaCla ng j ug..)Q .".ki n'....... tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d. ~" MI"."m" '.. ... 'I '". l II I. '..!Iiii!i. eo' 11\.. "'.':'.. Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn.. .u naslb di kota Kelmlud.. ~ r i ' .U. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:.'~ It'!! .r_ -- ~_ _.i: 'I"' it.la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva .K:isah Ihldl tI P s...8 :Kaln ku litnlv-al. . u.iora' ~..nva berpesan.I'r' ·9. g. .t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a.elamaan. :1' C '''li ...1 ..'a···..

_ V~II ~ •..III._.' . Pe'rbe'k:..' I. be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik.-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman. -d~ -t' I'n .. Il\.• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~.iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'.ClI! .a···· g II II i(. '. .a l.a'" I~HI. ~." Si ILt1incang berjanji' menjadl .. 'y-·'·.C31 ..5.:·. ~ ._ i. bahkan d·': .. .. .ut ' a' ." La n ca __ me III__ .an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'.~.aingalinl Ilah I kau IUI).. tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl. sernuanva d ~Igle~a d j' r k.all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ . _ .. II!:' •. "I' .·." cantlk. iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota.C) pada ~bUlmu lnt..alp.aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu. -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al .agaknV3 nasjn f]..a. perak._ envem-'-'b~ ~liI"' . . _.a:iII<b erpt t1 dllk pada s.-a" -.al yang besar dan rnewan itu~ A..'.'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart... . '~.al!le.anak.I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ ...l tanca n g.I lut _...Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas. ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay.'...t·.pa n~t-."'!i:'. van'g b. CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan .-'a I'p~. _ Il\.nunva t ~~ rmssm .. ._. 'V' _.._.I ".. . ra mentac II Ik·3:·· :._ .. 1 II rnJ-.. . srnah j:c _ arta . lkabarkan .. fi lstrlnva' I. ....C.._ I~...'" I' "~. : . J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka.J I _ ncane mellrn --'. .n nlo UP' mencertta.__.-..l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ. _.

...¥'ang 'd. .I. 1\c.ng~ .aea II~.' .. .a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g.'" can rnencenear " "d " ._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:. me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans.'...ts lie'":' . <Ji . :I· .erpana[8 rnenvanska .. tanc ~I--('I I~ teros '..at. . Dengan mantap ta pun memasukl k.1. .:1 .'.o 'an .meuntas j' I(a mII.· .Alat.a.··. Palra ks lias ii te r ba:h allk:.. . .1. IM.:I~I ~.. AI aua ~ k".ek~asemua Im:eng. .." I. .'.. - L. lava ran alkh Iirnva .I.all!·.a til suaranva rtun rlen d alt1.:. " " sunan iarna 13... Lam clang :PIU n catans.I.'". "I .d11 m 9lS ulc.-.~".:.. penducuk .'~ ~"..'. .I... l" . . menanenttkan kacamva. " 1lI\~na"1 S'·ii a ..CUll.~_I. me In Ie rtawa ka n .kalPall Imewah ttu mtltk anaknva..<.".apal ltu. dlilp··..alat mustk .".1 .""I'\' c k:e'ributan lnt.::ranan k"'olm~'ow' Ie.piar .. ".~'..:'...' FI"' a" ~a ... LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a.d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·.:.t -k [h' "t. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al .. ..'a .er. :1211 s --(I' h 1. v' . ertemuka .agumii j[ pe-.'.. . oerremu n".--.dlbunyll!C:. ka ba r anaknva rtu. DI:iI"' sana tancana '." J.ii'"!Il n ~. d-[~ng····.l~1 '''!!Ii .:-·.: __ 1" IlJli antara . ~III.I 1'-'--:"'-- -. ~ . tal Ie: diU 'j n k:.atnY91 ada seorana ".IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~..ba [n a'lie. '----.. .I . D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh.._· ...... ..." tancanc..1 _.a_l..c..!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~..~l.:~ .. karnpuna na tarn In".(1.. _i~:":"._" a ~:."a.uU '5". -. i:I. ~ll ·d' "I:C e~=~(. -. "..:..anglrtampaktan lnu ':..! II .. [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva.

':.... slap mleml[elluknva:. ' '. 1[3 pun PUII.'!t:n ''!i.' ma ~p".a. baju psnun tambatan..' •. aenoa ..U :~. . natam doanva l ::".j u tka til .Air matanva terus b ercucu rain 'se'p. 'Halncurllah h.(I[man bambu untuk rnenampl beran. ta mleng..Slkan nviru pusakanva ltu.:.g'dengaln sentn dian metana.e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva. n'viru (anIY. .~ u 1·' a···.•Ul beru ~.. .i. Ua ~I[t' .a yan'gl sanaat mendatam. I.e91/"IIiOl"." 15 Copy rig hted m ateri al .. '.a. lea I. .' p·..~ '\ ~ ". ..berdtrt teaak dlij nadapannva.rnutar .A nakku [!'" J]lli(jlknva '. ~~'.A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k.3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h . ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana..njiang jala n.."e'::'n:. :. . til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar . !!l3Inca..an [k:e. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu... :-:! .1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn .Ies'u'. M a ka Idliius. i t.~rn'Val il[bIUnVtl.ati ItJU kanduna tancana.ng dan mencloasng1ib.1 l .aalnny.an.~g. ta nerucap:.d 0 a. ta tak mamou menvsmbu nvik. i" . ns.lkec@'w..u ~ [191n.u.WIi .

' '-....'"D. ·S'·.. Copy rig hted m ateri al .3:. ...I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v. canau ~h" . ~'II..I III.~I[ ~'SInva 81 ~ . c nt. .... III .dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian.'e'9[3.•. .c.elr1.. -"' "1...'c.·.P ..~" " -..I·n·· U: 'S:'I"' tan m I. A...: r\ ...o'.ttba badal . ~~""..Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL..anIQI ~ni~ Ti[ba.gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp"". . .~.'' :II II U:iI .III~'a II<." a.c~ .i.I.an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl.uallh~at Dart Ulih 1... 1 .~ .da 'v'.~.-rr. 'Ii:'. rernbtkarnva mel[3van...~[~ ~~~.iI .·. \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V. Col "'~' .gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp.....~.'... .i. .' _..g . mendenaarkan ooa j'bu ..:!! ....I.'leJlap~ .'k." d"'h tertempar jauh talk karuan. a ::II ~ hu[kulml[la[h '" . CIII .?1 .~iI:.."i!:i!!I ID. . '· I' "'li . a ~ '.'··"." . A:.yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan...all... :~ .~ ca n·II~1*' ·fIt..' UI. t"i IIII U ClI DI.)i'ng:. • m CiI ..m.an yang :I{inl~ kJtal kenal s. * II... I." eme sta I.UW.. D. ..g m ".. .:.C)[ngcurnaka ~tu~lP.itiI.:a:. ~tl'~~U: :"[ II'I11la:. at .' hi "'lI1~1' r'li:' e~..'. s: C.' .al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s.'.. .I~IJ~·.'.lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c .'u-.'~. '-' 1'1"t-' .a [~I I.. "J ...:.r' " . ..·.ef. Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat .l ~nla~'[k·'~~v!·a~' .1' 11.. LI'Ii.'t.u. A[lat rnuslk gongn..ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.

..elayan dart daerah talnnva. eta kejadi:an ..Junalkan adatan beruoabu 'B. . khiuSusnyal lkan tonsrot.ibii. j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d..U~u ttu blasanva lu avam jantan..:". Ke..an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan... :.a F.U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il. AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam.' .n _' J. A.. urnpan 'V'an'g akan dlh. "yan'QI 'd:i muka b..i4_-. 1." : .nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan.Mengap 3 tkan tong::ko.J]lga .1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu .. Y'alk.an .~ n .: -.nl. " I. p. sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y.l'tJ'~..'.ep t4.I~-r r .a'V81Imlf' tnnan 1'7' .i taut.:.al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan.k:ejadii..'. ~ -(.as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ".. " Copy rig hted m ateri al .:. a (4 ~'.-:".

Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt.g: 'a'j ._.g ''-' ·.< ..1 II . [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'. l~. ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt.. akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut. : C·•.v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj. :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\..I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_.:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut. I ..seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y..1 g.ahl~rnaka alr l[aIUt... I Jn . 1 .-I ' '.al 1-[3' ::a.:I. c L ..I. n' t!:U"(I' itu I.ld Copy rig hted m ateri al . :Ra.-.. suatu hart.- ~....I' .. ~. rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle.'itililll:Iton ... '...:. . .:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V. '. I . daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu.a r rn e[lre'k:. :' 1'\. :'U' k"~ I -'l1l..~ .ai osrrn I . seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar .1.: arn ~~ Vitt . .."' ~ .4 IIi\.A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton .•.itiI.. ~..ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam..I11\..' [Rak.anIQI berbsda dart a~ taut...I_.ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III.g.. esaran.1'[111 t"!ii iIf"Ii -III."'Q'''[k:'o' m':'Ie .

mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta. . .. ~ II ".'lIi:i:UIl< 's.'~ca.~ ~ ~ memetana.ang pasanc besan.lir taut cement (mengallalml' 'glel..ang nuakukan S. .c.am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~..]111.I' 1i\. sa nabatku jawabnva.81.( memba It''!iig~.ft~jar sudan j.al suku avam taotoula••. fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot.'.iu:~i'n'lk.. A. akan Ii datan'QI.: :1.It "'" I. ' sudan III\. :-1.. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-. Kep.'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan. onccns msrnasun wuavan o d' pantal. talu.akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart. - '" I. -I n nerbondonq .el/anta'r UJ3..Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'.:caUI IlI"Bki'8' ..". seiurun 'waIIlQ..eny.I"'~1 a'~II'-'I.: suoun V"'.n 'i:!'B'... ml.omtJ'.. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J.aln''' '" .~lk'·. D~ oesta litu ana zlktr barca h. 'UIII m ~11'J·""'. wahal: A.. unvtan b !:J" . uu ran tuuas 'v'.anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan.:.. Ja"n:an"" setta p.j~'Beriitanu kamt j~ka. " l"a " Copy rig hted m ateri al .3:il.IIi'""I·1 'iillal: II L"' .ah jenls bunvl . Iniil. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka.'~.I.1.y. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana.

. I.~. "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:.rn va [rI[~{r~'''I-JI'·. tena era '[[11'I.g[asy~k:kan"... Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.e~:~ I ~ ~ ~I.a--:'.! .r b~ '":'r:-la::'[I"I[a._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '".[g h-[ . J banaun dlalr~ ttcur.b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur. te .- P[.!i. _" "it.. r. y"·.H [1_ g'. ... n ~:a~.IIrut" . at. ' ka ~:·I' Ya _.91r". [8.uII() karan. ' I.[_ ~'~au -"3··. :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::. "~'~ n I~I.I1[.I i:" "'lI [CiiII Imlen.1\. I : _.ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut. '_ ._~ :: ~ [[ . rakvat avarn IPU In Juga ter lena.··· ~ ~~" '3. I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I..c I -li!1 !i:lr~.~ d 1 on :mlallalp[etallca. .1~II' lup1al ibe[rkoKolk..: "!Wi: '. [ m n" .(.oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait". INdimun terrwata tak hanva i'karl tong.0···.Merek.. ..a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut.I..koll van g tertena..at (3jV31'mljantan ftl" '..'... . Z ii ~'~I Ir--' U'itiI.au [I .alll iini mereka blsa m~.1.~..":.~1~1'. P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!.gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat.I~I' . . U d.! t u~~In su rut I [I c " ~ IR.akv.g... ~ [rOo'[d: lt[U-' .. -m'_'--: [ .· ~ .:.ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat ._ m~ . ~ :e'-._ I.a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl.. u.·.~._.U(..''-_-:. . " art [d-... IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:.I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ .~a a U _~. Copy rig hted m ateri al .al k' i·1 -t[ B 'g . nu 11"'l'~se em' uam .[...~.." r ta I C .:_[.· 'I. aaru k.-::.-3'..'. IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI .

.'.1[101119 oetenter..." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n..l" -11 sumoan..[O~ . ~~ ~.D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b.. nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta . _ ~..._ .:0-'. h U~[c[ 1_. 1.aka n n memanqsa semua rakvat avam.11 L.. ClI panta i' j ug.. [M[9'f"ek:.uku. talk bankan bukuor.~.I.".g'. Copy rig hted m ateri al . . ~ II ~"-" _.!! Mula ~ inart ~ Ii. kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d.p. "II\.""._.a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena ....".[~~ .. .. J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl. ~I_"...]~ I ~~ . al.I.a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan. ~!!i... r3[r·-·g-·· ~'~I[I~.pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat.[. -': ttu persa h~.uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum.terperanjat.._. ... ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam.)e[nCtuduk.'o--'I[ te ~~. ..•· ta ·n u~ J ...Y lam a tka n i1 ka n-~I to In ... .g..C...[.a. Y 1<0.' I [I j' .~k.b.a~ A.ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung ...an [.acun....~" r 'k. saat ltu.abatan ttu~ .~11(an valng malang ttu ..gIKan [k. IU.c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l.. ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\. '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:._I\.Q~II'~[p·._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl.. terutama avam jantan. .. ra kvat Iika til to nllglK.g~-11\.: 1 . terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt ..· . "'"".

..~.' 1:1:: ::11.~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al .~ ~-...-..n7M""" ~ ..-..i .! ...._..::1 """=.. ..rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan. [__....Ra'._~'I'"0U?:_. ~lrU! ... * ""'..

a ... ~. lI. ·1'~I. . rn .. van'g t~ng._ . __ .. - 'd' .r a..J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan..1 1"=".'-'.a [n rn. . t-"~" J .' <..I ..I"I·r-i"llk·' m .D "iJ.~ . h ---t'.~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·..u ' ':!Iit' UI II 11\.I ..I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila...1('" 1·1 S' es.· . :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al . 1:)-' II _ - I.atalng " .. [..'. . ...[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·. . .a>.D 1 ". " J • .-:t: " _ .:J ~ .... IIiIIIiL .a. ... K.mnal__banvak.· t-o' a .":I . KfJdu31 IQladi'$ .a .g". atn q __IJy_: ..@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d.J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[..." n . ~I~ ·m······t:::lIi.- 0...ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu..'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua . '.-'-'-'Ih-j t~~r~t. k'li ta ltu..3. [ c't. _ " .a..1 .. .• er :...e·.III .van ..i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'.e·.-.Q ..'.ii.a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:.....anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH. . ' M!erekt3 tak ada y...".I ereka ke . "al ·5·' [U. C:S":IIlm'p""..I~~' Ib-. ..•..k' I-h'I..v..Itu sangalt Im..--:r"-")n-. . . . IMI. . ta -.3'-li11 a... I[ I '_ ..T" a. Nl3lmiUln .._.I.I': all '...'\:0'..a . .. '_.glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t ..'3-·· calon ..O".: .t..~v. ~.::···t1-. -. -Ial ~ ... bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" .·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' . II ~o[r·--..__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'..S ~:...~. :~ I-' ....."a __ >d ' _ _ _ . bertandanc ke rurnan rnereka.llia-> .' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '"... v._' -_. .. _'! '-_' .01!-. :116·~r\"al...1 .. 'IiWi _. I.. I. ' _.>-...-:·::. .

. a U ~'~ n lila U m en.al ~ J I'k.-~ ~-. au .Jial b ka .a'.r."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W. a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\.g] 1J.adj!s. _.~11k . 1""..' tt nu.~g:-~II I ..~--_.::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~.su ._m I~ kucll'n".~ d' :"''~alng![L. i ..nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu.'·11-: .I.. -.. ~.1 lk.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual.-' . 1 i'- 1~ . __ t--' . tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'. _'.. ltu.... ~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g. i' c. [M"~.-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny... ~ K'.1') 'I.-.al lDairI klih. slalli1g[.'"I "I'Uu I 1\1 m ~1. IVlf·J r.'7u IU· tar CI1"111"' . ..t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al ...:Jnl~"d!..~ " 1\.-.j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji...' I~I' •. tarn. I ..U-I-"'[:U-.d.plklr untuk menca __ . ~~.'1 I": : tepI.. seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _.Cillkak". ~~~.an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan... IMI:j ij' n .a. ".".:---lik"" JlJU serempax.:::..[ __ 1-..a: 1\.. Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir .. baru .-....fta I. la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~.~al~!III[ari I" ... .I"'=Iin· [lid I'.~'I. __ .g : 10' 1:\.P'illiftU. _.a h nva na umn 1rn lUI .c[11" I [-r':'"I-! U. ~~~I[Jh-iauan U -rf!..~.' . ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:. II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl.Ua _~ msrska ._~ ~.··1 .IPt..___ ' __ '_~"~ _~ ..seeker kuctne..~ .'I-~.u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik.I'\.l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ .e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-.mengl[lval~an pe'rl\ialta an.ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" .

II~.'.I beruban . ~ ~. 'h":"·I m..'I'!..ji !I'J~.::. """ --'" .I ' .IJ" Copy rig hted m ateri al .3iku? 0 II[ehi y:o:.' ljt1lat saJ3l.ek:alj . ak:u btsa teremoas Ike gunung"..'.Ii kau III . --" " . .iCI JCi!.r:'~11 tbu .a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu. I'I!WOU..'1.."."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ . ""[~:g': I III. ~11" ..1t-'[C. kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" . " . " .'. i"'''Cl1 II i\t..otJalng~'Talh.1.a. T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S..' "".-..(I 1l.."'.s.I .~'I "9 ~. f~~Gunung.. : ""I .J~ " J"3""d"":·I' ".[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.i"ta tu buhku m e'lm.iI 1\ ·I:nU..u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku. . k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'..indanl s@kalli' Ibagial~kapas.I[g··l":l h u..ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I .. 1.p. -::.. ""uall.i? I"g'.da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka..[it4 [iii:.11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc ....u katau .lu J . a. . maukan kau menladl '1U ~k'~m. ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI.Awal n .~ . .il" 1. Mlatii'l:alh aku.~ CoIl oan nam oak kl. .I I "LeI.<J ~ ..(..:' 11\.." " . (i!unung. IMI[ataIM. A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n . Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u. 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan. "..d ik:__ .'.".lnn :_C.. . ~ -Mlelr1elf(:. """ '." " .li'h: . katanva.r. Jlka aln[gi'n catana.r "'.~ 'U i." aacanku iinii nenuh II...".I .~"'.1 namoak g.··al nkus > ..an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a . Iiallu rnereka mlnta kellpa.1'IiWi' ...•.'--'lJ' :'d'.t[1:'~t lie.-r.agaln s.~' kata ...-- --~.".ukahl '!A" W' "a.. rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu ..

(~nlg[l<a Sl. axu. mereka iilbulnval ltu.nvay.aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US".··lku"IS: Itil" .LL" l. _.ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu.'.(I ku c~ gl.~~' katan :·V>\"'}l· · .J!"""'" ~ I.... ~ ..g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk.a[pil IJ..c:-:iII pa Tii iiY. apa y.: .. na k~"·" i ..!Ii '. I·t· .IMerek.'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem .. ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr. '. samoa: ai: ruman.a [llinatan... !~W.. iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I.I.[ san:g'..U n·I·. rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka.... ~U!""...'~".ha···.TIDal. ·t·.oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau.~. menntas . ~ .a" soa apa ?~' ~.a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI"... IMlelndleng.. "t-".. -".t)lg:a...ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS.. . '* • '*' i11' sanaat me. . 1 .~ r\:B'Ch~'.. :P8! s. at aku .J... '.. U .[h. m. itA.a..~.. ~~ ~ ~I\t. CA ~ .. iNamun ksmuotan melanlutkan.. mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva.i" uUlJ ~~" ~IUueglll. . 51 r.angli na nva la t1.'~~"~~ e... \J .. seeker Copy rig hted m ateri al . rneskl iibunY.ga dlis ltu.k"··'..Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s.~ .[ngtau ISUt1IIQ[QUh g.U T'"~". ~'S "I t.ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L. .' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu.... La . ..~ I".: .g·~·. .."".~'"~.·I~·I' u ~ . l .• . denaan l.

""a A.an.al.1". ~J . 1 (1.1e111 ~rnva. '(1'. .IL ..'.iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar ....·~. . ra k ~Id-ILJI.I ill U ....a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini .~ . •. ..a terkenat b'. I\. · "I" .alr... [t"II :. l~f. . ~I . ~~.-:Im·· a.1 .' 1 .a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI .•..at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a.Ii M"'l.·:·'~ k.. . .. .'CoI. 1\ ' ..tt L.. I. IMI.d~-i'· Sc.... atau dl sumatra utara ada D-I. karena j'lng.. '..Ia .' ".. ..~ll~·. :. c' Ir"'IQIll" a U ..~awaln nva '.. ".d:... ~ . ama t [(II ii-se[glan ii lawa n .'e.a····· roba nau ... p ~~" P. It"~ t :UI n°·t. '" c. l:\. I [I .... ta [~a···t.. i ~_" I nta . ... ~""' '3'··".1 .a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'.~c._ U'a...a gag. CI IM'··:......~ ·E.1 .. . · UlqI. rdu ·8: 'm1I-' ·e·.a ada sebuah '. Copy rig hted m ateri al .111 .benar teb j'hl nebat .. r.ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La ...I v.1"nI dan I ·S"..C.. . Baij:1( sl IPal't. 1 ~ •.I .anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI. ~ " I" .. .Agung. "":l c· '. V'······~ ·.a·· ·······.:t·" ..a . uk . setatan ternvata jug. ~ h ~. 1 it>I ' c ...dI antara m ~.altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW.~"I . ".. Sil Palh[t lid.:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·....ll [S" 'e" iP"_". . • .erelka.au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'. Col Q[ I...'...anl.:U matra ~ .····· .Ii rl•• ~ l _.ad. ..... .

dlah r.etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah.a ssktt [M['e.··'~t: u.mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.i'.CII.i.IIi:. dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r.' ' . . sesual namanva.'.·. tka a . st Pahllt L. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:. 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g.azzz ~ ~~ u g U'Sa n.·. . lSi M[[ata Empa1t setamat..p' bunaa arlen di~atas akan .a la nva ~ Sj 'pahit l.. <".f!bawah..unga are'n y.I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0.. s.jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '. I. Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama. .re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng..·.~" IK.. tenat.1..dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b..I 1..me II Ih91t 1IC:. "':""'".IY'·:IL:...'".li [M[atal E:mp.ngaln mudan. a nva. .I\..~d.""'. la blsa menahlndar d:e. karena nva.1 rentu sala. tebat cain berat ltu.. .' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:.:'. rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa. .·ltl· o:··~. Ua . n.alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o.n····· II·tl'~U··.'. rn ..dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al . r '. ~~. dan mernotona bun :g'..-:0.a ~IUlI IQ.at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p.i.alng: bessr.111 .Lalu.. [Si~Matal E:.

_C .'t1"'Ca--['UI~"a~"aI ". .". ernnat .d.ng memoertndan Copy rig hted m ateri al . tetap berada osrsts di bawan ttu.'..~ ·~"'. ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m. ... .~litl~.nsa II"tJUI _ .ar~ karuen salja men:l'g"~. otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'. ra btsa rnembukttkan pada sernua orans... e ..~~~~~~. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'.<·d"'3111i""'l".-'. .andsllng.. ~ .aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran.. .: panvaI.lUlI"lu..•it " ....dlnlnva ~t1la.. tubunn :___ ::__.." aka . sm. I V. .r van'Q sama...-' ~" "" .1c CI .a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt .': t.. . ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't. '" ltu I racu In:· va.. pu n tew. J~a:~ .91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp.. kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'.....""L~' t· a m. ..1'11.alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P.. [III ~ul•..... dan merasa puas. . I'j I.n. .-:':.."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I . _:: nun JIII'g·._i_" emattkan m I.alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu. ILidl.ta--··~ Ii' "'p at J-" ..' '.. .~..ahit udan. ... .".a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran.d.lh-'rnam...an g..c:al tewas d-i"I'' t~i.. ta tak mlenghijn..a.+ aadannva umcuran b :U~-."Ii " " 3-'1111 1"1 n i . .' ti ~. ta 'IJI J d."u ..~. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v.d~rlnv.... :IJ' -lg..al. .at Slenianl'Qi".:__ .'3.1.a'S'~In-c:. I II ~ _"....a..a:[h It uoa til~ R'. f\ . I [I ~ r ./. 1·t-'1c....-.... -. IK···iln"..."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l.(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk.~ J ... Ilitlal. DiU. M'-: !ai S'["I IllI~. D·'...

..I.".. •• a--1a . *' J _' J . cBt_ Rair--" . membua t".. ru' I. •• __ L.. SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac. U_.."~- Copy rig hted m ateri al .h .... .i_ tamnak ._. J 1_~\t4 memlsat .ar pembatas. _ [.' 'i!i!:' '~.. danau l.ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'. . "_"_. M .[~JU'L ~ .~ ._.. U.~ ~. ~Q'.CL :_(.':' w. _ l. I..

_ '"." _.'.f"I a.'\i.llg-l~sawannva 'V'''.glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla.aj'e tahu.: lt unt UI~' m IP..gl Ianat "I ~ 'S' ~ .lb·'-·] UI 1tr [tJ-".' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin.1 'sang 9 IPcln.O' .1 . I~ I-k'" ~ : ..:onIJ~".II~I.:.' rnI: en UII n-' n:. . !.e n 9 k: ina n D es.ang] .--'3-'11-1 a.. '..a P1en'\tumplt menurut karena avannva v. Copy rig hted m ateri al . b.'. si [pen-Yllmlp.aj'e dian tak rnampu rnembavarnva."_'. mu ..._lc"'._" ..'_.(J.. .'. __ .. _'. ' c __ 1 .~.I~ ._ "~ ~ . .vum '.a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik..' .in:v<:"1 ." ' :')1'" .~._J ~ a ~ uanc paca P'91k R. Pa:d a:Iha [I Palk R'..'u-ll-r . ..' o'.i:t menlaaa sawan P'alle: R:.~$.~ e" ' '.....:ln-:lg-· I' ~.' u U 1".. .I ""_'.III". "II" _.PutrI: 111l1li ~"""'p.-1 ~.en.~'D n a' 'd.' _.'._.' -.=--. Adra'.:. '. g_--.~---~.• '~ I" .. [I(.'.' 11. [h". _ .aj'e siding maiarn. u: I-.:_UI.. __ ..~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~.m .11 seternpat Ip·...-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m. U ~ s·~ ••.. sebaaat tanca baktt pada oranetua. 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1.ar sawa h nva ltu a kan 10]iS. SCiI _ .' a--'-.1. senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~.>..• '. _ -3' .

1.'~ll[al elan 1'\.ablI ca ri n utan . ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri.~11 'to.a Copy rig hted m ateri al ..1 I"13: n··· """"'. Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al.i! '""'I .[ . " .':.a: sawa hi ltu pastl akan rusak... I~_ Jt.a.i....petan .-iii.'. JI:I ka ltu terjac l. s· C 'ilini!llill: •.-'.ain Iclarallh va iI19 menetes.LralnV····'~1 ~IU:. :~j·a II... ~.'l..~"' d:-' U..-·.1IiIir.91 matam ICetulun.d.&--'h "~_I .' '""...I'''_. [ ...t mata tombak ~: ott J J...-Ij.-.-.atl.i -~ -1' ii!li-I . _Col. ' I I . .'.•.-·e--) '.i k~ebanl it'll tanl.nlval~ Jikl siang.. .'n U [ ... . 'V...enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa.· ka . 1! Ii~ 5 nglg... Putlrii Mala:ml namanva ..... lsi ..... ['.... [_C" ~ .. ta 'I'n'-. [h . il.'.. '. P'e'lan.... da k ~I 1.3..."..a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI.e'ng.~ 1 ~:.I '~""" ~·: .al hi uang IPald[. I~.=11 3.g m-'-' ...'rJ ' ..IUI. I. nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan.. U[t. '.alr selu mll. ~ ..olalbil ttu~rernvsta. :. babi ltu tart rnenulu nutan. ~.:1' ~u anah "-'g in .netes........ 1\.::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·.''I.: .n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D.lg.... aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw.... u ' A .1 "iW' ': loU ~Ilt....""'1II11 mana saranq babl .ang ternbakkan ta . ~ .'.diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y.1\. !!.lei~mas u [k j: 1)..1 ...a'~ d~ ·s··~ [U .1)~··b.: a ca 1\..': . "'"". -I"t I"" U '·:'3:'In" .':a<["~llnIV"'::"a<" :p. '1' _r-:[. si lflerl.~ m··· "ii:!' I a~ ". lIiI1iInl .' . 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak. .1:' ~. .anu U~IIU"'Y ~. I ~ ~ e'··' I II U '"'. U a~·' I II 1 p.!I'Um piit Inarus m em Ddly. ..a n g" me I.i~ ~[ :~.'an [~"I:~'u. !115.denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u .-. _. .

je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS. oa Uln siimpur. '!(lI1 ru ma n katanva.. 0 iID'U kanva 'el en g.. _ .ata ildif .. be'rillj.enj3. "I IY11: . . !I.~ [.) sa ssok nartnva ou..' '.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt.alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak.dan . annva.I be rta tan [1(]3'm I L.a III t .'.. g~ ~ ~ "_. buan nvaltol[h. betapa h tsrkelu tnvaha ..berubah I im-~'In'i.:..lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna..e·:.. rernpah.._:.n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum.'a~ .:U-IL: o. ba Se'[o'(llg.Ip:-". I J U lemas _ '.:O Copy rig hted m ateri al .'11\. baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. rl 'dlla'la'm" teian btsa t .an hatl .!I". . t..a: I. ttu. IKetilka su dan terbuka.~."3""U l I kau buka [p.!l. . ~~ . tntan '.' l..a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa. .al~ ta Y ..-::Irlm'... 1 I..(jli k:ay... rl :1-. I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu. ~.~[.11~'~'..vain g ternunus denglaln ltu ~:L. '•. 1. lbunca putrt can .anla.UcU . . I~'n't"'g.i:Ii'r.r . atl. .aln~ 'S3lng penYUlmplit m.inva keempat..3 n~ "~jalnlgl.~' ~.. ~v."'..a __ . Ua. ~"_.....~ . sesampalnva dt ruman.a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y...i11\" u' I. ab".(liitanda tenmakasln.. IMalk.:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.'.~.empah r .

..- IW~ T~~JF-. ::0i214a3939 Hgmg'~k. . Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ .do. I " . dar~ N.' '. '~~3: JOIp. perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}." lei ~I:.r ~!er.va:nglldl:millik~ senao banasa.iIl'[ .Ji1O:i'lp. 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn.' d-:' la.J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' .anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis.. .' n ga ~" . rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V. s...~06~X I' .8Ing.3oroptnsl dl mdonesla. .ag~an 'c.'9~775 ~.ejar. . lnl.':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f ." • ~ICJ " daerah di Nusantalra..anlgro. sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk.. .'". J~kakita IgaU d.f)Il'i.ari kekavaan buc ~IV' 3-.IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3.:.'..allh._.diln. ': ertta rakvat anatah b..tJ .e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'.'._ .QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm. 'Buk.