. .. £lJb ~
Paip1U Q
I

·~ .

O!illll ·D~~, Rosa

Copyrighted material

Kata Penig:a'~ta.t:Cerita Ra'Kys'l t:J~lrl'[3.'S[ Propinsi .., viiii [Na;~gig,roe· Aceh DI[EW~lJsalaml:: ,Rlj'a BUlUfl,g ,P~rkU'"" '1

Sumatena Utar,!: Le.gf9nda~ ,Dans:u
=~

'Tom: .. 6

Sumaltr[El IB~r[a,t Pa'1{ le\bEl~i MalanQ[ - '9 [R'iaJu: ,s~' .lanca[ng :2: Kep u I:a~an. Ri~u:::,Ika'fl' Io,ngk¥)i dan Bull) .Ayam - 17' fi".';'.c' ,~,V~· S· tov' '2 ,J iClmull: Der-'~iJU,hili[l1uung ""'ee~Of' nUcClfJg[" ,_jj"ji] Sumater,B! Sela!tan~: St Pa:ilit LidlJ1h dan si Mala ,E"m~:t'- :27

~.-, Z "J- _ _ 53" 8a_nten, ,ale", abo-t sl·aw~ra _ ,~,•'•.... _'
\ J.' ~ . ",.
I " '. ['. .._ . [ •• '". J' • ,.' [",.

,Jaws Teng~h': Timun Mas - 58, Dla,e~rah~I'stl ew[a y(JgyaJka~laJ.: Roro Jong:g[M'fl!{ - '5S m ,J'~'W-i'~' T~lm:Ulr"n,,:,~a~'~D[ ,o~nju/~;tK'-~'~'~~n~llJ f."j ' __ ", ·a [II uu-.,~<~g;r.l~:h r~~ ~u,~ ~ .l~:~ '-<c .. 16·;:D:
. ... . .• _ ..... !I . [ j •. ",.

t....

..

_.t;iIJ

~ ....

_~

Q.'~

Lt',er~'~,m.o!!Iln't··al-n~ c.1l'!!i;to,~' S~'ii!!iiii!!iiL."i'iii" ,'. [1~!~,~Y,1!\UUI ~ nJu,' ',~nili~n' N' ,-, -~.m~'.b.,J'i!Ij~, Ai 'U'~m' r\gllil ,~ ". ,;O:r;;;;; ,bi, ~~ ill. '_t;'ij;;:[n,.II.I,'
lJi~~;I'(~'",

nn [8 II: T. d _lr 811'" r [oJln,g - ~~ sa " lan_u:~- A·"

Bagirrd'a' ,RaJa" SIS[

'V'

Copy rig hted m ateri al

!Bali': Ka,lio, Jwa d~n $UffltKf' Majapah,l - 100' '~llJsa,Te:nggara, BaJrat: DtmgJb,ng' ,si Burung ,Puyuh' .. '10Q' Nu~;a Ie~gSUi1JJr,a: limu~:: SUfl ,;kun dan ,o.u; Bu,wng' ,.' 1'15
SIM ~Iwesii'Sellatal[l: [aDana df:j\l]' :kSma'u
'ii'

12'11

Sulerwes'i' BaJreJ~::te:ge~d:aS:alwengading ~ 12f5 Sula,w~sile~.ga,inl: 'flduiahlfJ ,sum, ,"' 129 S:~la!w'e$'~ ra:: Bv:rungystlQ ,p~:ncsng.. 134U~i G:oro'~tai : Tapa" 'T1Jild€,rrggi Idln ,Panthu1ngo .. 142 0
1

S,uflaJwf31S1'Tenggar,a: Ke'r:a da'n Ayam - 141 M'aJu ku::: Temmpa'f1! .sultan G'ajadean '150
or

MaJijku Utlrr,a:: SJ RUII' d~n si 1(ulomBfltJ .. 158
iii!" a iin"a,if"Ii J~ava'S-C-a'l!"al~t'" "1Ji':A1~ ~;k.c,,, P-g" ""':.:-~'~d C:":;aa"". :.. ~~a::.~[.:. j!it'lJo' 'm :' .
~
~

. 'U'I
.~

~

,r

.•

, .... , :.;1

'."_ IJ I'
r.

_"

'I' ~

l~,

i

~

~~ , '_' .. l_

r.'

~:,:

\I'~

J;

j

[

~:.'

tJ,' J

(

I,..

'ii'

i" " 1'9'3..

-.1

!~,i;IIJr1(11 Ji ~t'-!U i8'· ."

.1.

~ D4]~ ,D',

tu ru:~~n A,', ',~o~
TIW~~-

.~I~C."JI"

~

1"

. IJ ._.

-1:':'0'-

VI
Copy rig hted m ateri al

as....1 l~ .]... n ~ t"1 ~ r I{ t: a "~'~~ c . ba(.' c· :. \.av'a penvajlannva pun senernana [tan menartk....i yang Ila~n'SeI1Q[3]al ti'C1!3k: dli pil~1h centa rakvat yang terpoputer akan tl@taiD1j va 11g mernbertkan nus nsa va Ing h'!:lbli"h unlk dan pesan mlOirall1 ya ng ttoa [k k~i[SEt se Ilaliin "lit' 3 "V":: ''t~d··· no outer tetael a n"g.g "" . '.'.a[k val til 9 men u Ilis UI[glng dengan: calra mereta Im. Q' J.".:..an certta rallkvalt: yang m'eman[g 'pallIng seberapa p)rof).'··.-. . akan tetapl saln[gltlt: mempernatlkan pesan rnoratnva can g.. cer ~I]'t'~ -' rakvat .a:k""'~III-I"I' ~ S··..'.jlng-. . suku linJ men-yaJi:kaln cerlta ralkvat darl ._l~ .. '_.. _. . "I'" .':..' ~:Ig I. . Jika d ii'g a II ii h I'S .o..'.11 n._ .'IQ' n g:./IU' n" 'I ("II [01 111-:''I...>~. 'I"' it\. ._..'dIU' p['. rakvat..33 proplnsl d j' In uonesta setlap proIP~ns~hanva . ... "_)u."..'. seberaoa orootnsl dltam[pil'lk. .k:' ~. ~ ua certta :""_' J" I1:Q'-' .any.1 "" " . .::I-II~I'1.' ". '.'.d·: IIW"'-'.:-."[: .-~.:___"...masii'ng ..·t-_'L~:t.__ .". ~ :~: Il. d. III ~l~ . IBa111 ka n sudan D.~ .. a_.ii..1.... vak U ".e rlta R[akvat a 'd a lidl hi [ola[g Iia n da ri Ik[e[Kava[an budava dian selaran yang diimiUkJ setlap banqsa. a no: 'S:':IU' n [('1] u··· .··· ~JII·.. "" ~~ LJ:: . I Copyrighted material . L...::3. .lins.I": sebenarnva bertlmpan ruah certta ra[l(vat vanlgi mens rllk. nasar pern 11na n nva Ii tldalk tertalu baku.g.~fJ populler..::.

IL I-Re.~[uL_ I'd'.".!III.. [!i!iI!1I'\y~ 1Ijj~~la.1" •• '-io...' .-.:~-:'. __ L. "'.i ".rnemu iIfdpesat1I yarllQI un ik palstli juga berpe IIUang untuk menjadl popUllie]r~ bukan? Mlle':nlg"'...'-"r-I' [~~~ J ~~'~ y.:la'___I certta :._". setamat rnenelusurl plerJa~anan bll}dlaYl3 mdonesta dart S[lI81tU zamsn V¢Ul 9 t:i[da tertuns dI da lallm se.II~ h II u.-] ...d[ aks ~.yat da rt rtta 1 samoa! P[91p Ua lnl..i .... 's.-' _.~ .a. ~ .'I-I ~~ ... 111 "'11. [[til ~ 1'1 "=I uotu A....-~ h['=Ilg.a[i'.C:!lh k ttu seta mat lme'n~k:mat:i'c:'@ ra k.jai'ralln '.'...~e:-rn-~IIJ ~'..It.n . _'. tpCII' .". k: ._ rakvat [!i!iI!\'h.. .-_ "- Copyrighted material .~J~'..I.

1J lltan dian bu din·' buanan ¥. m Nalmun savanu.engl3ln tenteram can carnal . Ike"dl.angl bermacam .._~~' _ ~ ~ _¥~ """.... tat setatu y.dUp be'rgellimang i 'makanan vanl'gl .di: nutan Acen Ihi'd..an'gl ti:nggalll .aginda Raja 'BUrUIni'gl IP. _ .. _''1.. Dia. nemtktantah dii'all!alm~B.': __ '_ ' . ponon lalnnva..'... acam ct nutan. _. .9'tilillgga b u run'g.. IMelrek'3 j Ugl81b lsa rna k:an biUii·..'a·.·-~I~y _ '.. Copy rig hted m ateri al . . suatu 'halr~aida oembu ru rnasuk ke nutan ttu.·· bemlnoan IJ _.· . ) u rung] y. Ham!p~rSE!'mU3 rakvat [dii Il<era)jiaan buruna . RlaJa Burung P'ark::rit dan rakvatnva v. settao h-' ri'l rnereka blsa h ~~'-11-1:g···:~:g-~'a!p~. menarun sanqkar besar dan sanakar ttu d i:b erii PiS rekat..... 1 ..arlkit~ pacta jarnan danuru Ika... 1 - .up d. S.. "~. _'" _ [I.13.amalan dan k'etentraimlaln ttu narus ter'Q:dlnQ'QIU karena pada '.~ dan lrelralntjng satu ponon ke.I narta bsnda dan ensk-enak.ang f sudan terperanskao dii sana talll< nlsa ternana I..algi.ang: rnenvenanakan .·····.

a.a.U _'. ".~ In'g..!Iii..ng bersarnas.~ .jl.a..:I.ka Iiian sem u 8.aj. NIsmlUln._-.i> 'til! '" " __ . tt u " .. '"" 'ml~ ll.ali1'd.p ketlka henna k..: __ ._'_c·_I.burung ltu.'.f'''''!II1 i. I c" msnena nglKan rakvatnva I ~ _' ~.'.c. tak llama kemudtan s.ii" 'lI.ita sem ua Jlika ta m.a 'Seldin.11 I' U a nm 0 [-I 0 JJ~"~.arna ~ii' Ia nlut sal n 9 R'. ~..a. ""'" rn ns anaa n " 1\\.~.8':'.aB U IrU ng ~ aenartan..ang.rna ra. " " _.alpat~ kilta s.' !Baglnda setanjutnva II rnemnerttanu ke semua rakvat '. .r~'I'.rena .it ole rll sa111 a !!Te'na n'QI 11:3. IK:al ian tak Ibis:a n neruera k kare n a ada perekat d Ii tubuh: ka lian~ . berpura . memnuansnva..:~' 'M'.I i -ag flU111"lk31'1 . -' . ta k:e.annya caarn keadaan matt. _.iCiI •• J:-"u"· II-k 1\. ·11" ..t..a.ala ISu ru nlgl Part. ..:t.~ '.IIII_~t"Ii :t~'~ -N'"3--' c:'. _' '_'.J.' I 'cll\a:":'IIJ":'O'. ta akan.. .. (lain pa n j k.-.ha~ rakvatku. p.~ . ulpasang perneuru.:iI\.._ClIiJ ...[ " . 'V"'-".I.. setetan ltu tlta semua akan terlb.0. . xauan -se'mIU81 w'.Ir'~ kat '.Q..ya nerekat leU' tubun [blurung.a I\\..J! oas perekat dli tu b u h lIe.udlahr matt.mtturu Clatalng~ IlailU rnernerlksa 'sa ngl!c:ar".' r"'~~'n"glk"'!illi"'!li le-: re t-t:!Iiriliil!':!lihle ILG'II '.. 0-'' 5' --'''a--'S'I! 11". .'0 ~ f'J:I~ m catam perana karp ttu MI.n'gl ple.I -p" ~ .' . taku " t.'" '~' _..w91 Denair' k:a. .. n g'-' I.. Mall. satu-satu cUlb u9In._.elrek. iiTU nccu sam pall Ihltunaan seratus.-- l Copyrighted material . I nattr s)erUJ . '." 'k ' -.Iny..--. namptr semua burung taln'glt._ "..gln.ap.ce.... I... K'ali'ena ttu. m h 1i""111 tr'''::Ii I.-'. __ ":" _-c_ '-iJ! .a-' ~. .p Balgl j nda R. ~.

dln talwa ra n burunq Ii tu..a tak menvadarl banwa raja ":IiI iO I .g··.UII II" -I I. ~.englar sarnoal Ike .'i.I a~··: ." '.IIII.~I~.···r 1\.••• 1'(1 ~ 'yang[ ktcaunva tnoan d:emiikiian?'" tanva Ra. I ''':' ..• [~u···I·n· 1 . I": ·U···.I[I~[I" b I\C.3 tertan k: a. ... t-'..11\1.I:la" IY1111\"g.engag[.. 'I .c'.'I t:::lIi 1"1 ~ Pemburu" . et gat' In s Iml. .. ... y'al<'nl sang Rl a~' [~I. JunJung.atu. :..d IuII[nl . hari:.UIru n n a jatu rn t' riP a[~1 j.·.. 11<31 pun d[ita[ngk.k.."1 .._:~: la ~nterue ..:J.~ -I -I m':. ~...~ ." ku..... li a I~". M 911<3 i..9lja auruna memonon betas rnenaucapkan satu ]an]li~ •• J' ...etk3n burunq-burunc raln.'.J . C'I : ..n. ...~al~ '5[9k:811[L Ben....• ~ :~.~ 'S ".• ( : ~ '1' I . 1~..."'ll~ III g Ii\LA . ka lUi 1'\..annV'3 maslh te'rtiinglg:a[I". ka " A:' ·a'.u[ a:.etn clalhlan suara.. _..arkah .:.de·../r ueapnva s.p' I~ ala 'M: 'a-In'iu.p.. sekal i~lK'.:~. iCIi t:liiC' 1. . .].i n.a 'mlelil'gurung'kan nlatnva sepertl j(J1 nj inya. .. serempak rnereka semua terbana tlng[g[j~ [Mere'k. .. nlou [r'm'I. . Ib~:-"'lli..'. 1..." '. '" ..'n···· I ..."""~ ..k~.. ..a bernva nvl~ Suaranva lnda In.'t a n ~ ~.. 3 Copy rig hted m ateri al .[... ."v . .".. [9'.a' .~ tJap narl 'Sanl[g[ :Raj. ..Y"..'. : m.11 'I..~.1 :~.. 11~ . t. ' ·: n g.... kaslhan samnlt h I-.:~ kan bernva 'nlv'li ~ settao .". ~ HI.p olen sang p@mlburu~ 'Salin'Q[ P'emlburu semuta bernlat ~ng'itl menvembelt h [DIUru n 9 ltu.~ .. ..alng P'e[m DU ru ru pianV. · 1~ . 'UIS' a m m '~ g' g". .il Ku.. ..'. 'MI3:···.mambersthkan [tJlurung terakhlr.. ... n amun s81ng R.'ern I.iII "a' ... ..""..:: nl _..li I "1'1 sa'n".. '["I ·'0 . [II\..a. I.:. .'san'g: :Ra~a suruno terd:..Qn'..lganI~. :"1'' .. .:.11 .:.~.'.r'k".a..~ il.1 ~.

.Clii"salyan[g IRaja U. . la Idlili)[eri makanan yang ena k-ena [1<.. [.a sur u n[g tetap bernvall'lvi untuk S[8ln[QIR-a:ja IMI. 9 rkan u . t>lrk··'a' ._ •.a In usta k:elmUld~'. setla p narl Sa nrgl R'[3J.tJlCiI [t'l3.....·. slasat tarnanva. ..u. '.-_.'. III. g:. 'S'.. . sang.....~. . .. im". vaknl pura.'" "'In' 1:_' m'.··_. II 1\.. etanju tnva sa.a M.anU5. matta mva I:I La"' "" ta:_ 1\.··a·..l.~ ~'Cill '~ "'. -It' u .. narnun hattnva puu..'"". .II11 . ~"iWi'U a "~:I\.. R_. I burunc '!I li(" .Bml'IU'"S-'" ._. [91 ·e··· . __ .. _avall r"a"' J.eng!Q[unak:[an. terdenqartah suara nV'~a-'n'~(V"1 'C"a-n"'~"'g'~'1l[.aJal p[alr'k: ~t n'g at 'Sid .[_ :'-" Ii'\ a.alrn upacalral Ik:[eb..ln··[OIIJI[b'l'u·.~.: . u r-' ' m ~ .. 1@.I _.1 U '..a'nus~a.__ _ .Ua IK':e' ··~'...'-a·~·· m~Ij fU·....' I . _ . ..jjlnl'lJ:s-c·l:a··~·: nl-II""'1 [S-_'I3II1~II'I·1 k··'Bt~IIIJ..i'a:· IMa nu [>:11 .esaran c._."\I ·Ii"al p.jj~~I'a·'~ I !i. ta jUg[8 Ing ln kern ba [Iii' berku mpul bersa rna ra kyaltny[a ~ suatu narl ta Im. "!i:ji: ..OI r ".".AtaSI persetuiuan pe'lmlll~k:lnva~ Raj'a [M. III.'. I'111 _ rnemerlntankan [I un·tl~U'1\.... !.__ .e..takk'analill'uarllc-andal:ngLC.[U1B1enar ruanku i . kesavan ·[g--a:···'n· '~t'-IIII ttba-trba u '.. 1I¥:llc I. Copyrighted material .[ ····n·..I'~ II II .[.'. __ ...1\. ':' LI r ' •.. .:1.dlin usta ..'. n ".I . . [1("3-".-" 1-. ': ' ·V·'· ': •." I.'.. ...·_· __ 't:l' [-~"--' .~""g-:' ..' _ 'B-IIIllfllll "In. terpesona.~ . JU '.ca'-'I"[QI n'~I[d" lr ' I[ 1. Be}gl~tu[pUllal [san[gl R[. . ura matt sane IRaJa p Itll.'_ BlUrung······ Pa rktt. . d~.. ~ '.alll'il rnenukar buruna ~tu de[n'ganemas b[elf'lliiianyang bani'va Ie: jumian nlya~ 'S.. . . Y ..~~[Dn[""'a~rv:'I~'·lrlJ-: 1:IIII'.•. t[a rtndu pada nutannva 'V8Ing! tebat po nonnva..·_J'... .. .aj.. I" _I II : 1"_. .: sta me[[I[etalk[lCalin [tJ1urung litu di [san[QIKar smas yang salng1at lin aaln a an besar ~ R.[~J Ta[k berapa tama..n'. . .lia.. J!tiI Itu de ng.':$'9. _.. 1 lUi [P·L~I~~[ " ._ ..

~ 1111U"CiI I """"" .n'-...j CCl Copy rig hted m ateri al ..a.fak menvta .'1 P'. 1"". :_ '.:'.karena dtktra memana sudah bensr . Ua ~ " "~I C" ~ iJI"iW'.:' 1. enar b mati .[. """ a ". ta d tsambut rakvatnva 'd'@'ngl~111penuh suka etta U@reka [ki:ni c ILl' .''_.'~ I~:k IJIII ~I..." b ~I[S'~ . cal h' I be . ~.d I[~ sesamnal d i sana."'~ U ~n"'Il.."'.' . 'V~alKanesern oata n~saat ltu n k terbannla h sang [Raja suruna 's[et~lng:gli'· tln'gglnya~ ta l.::'a:. 13""":n"" 'y'.a[lu menempun perjalanan vangl ~ "'~[~U ta [~n" te '1m':. m'_'. I'] n .-.. 'd..1 ~p.~"".". m.I r iLr'IU m I..":" 1\ k ~I..a.' IU.'.~ S'.. a_...""ll.jI..'[t:) mb ~I ~II U ~.. tiirltHJ." II<." "" U u I!\"".~ ~'"a.I i' [I.' I\.'. [e".~.

. _.'. [Ia. .e'"5' 'g r "11 d' an'[ 5"::1 n"g' a' t in Iu>r . 'Ql IP·.:.c.'. ~ ..egalngi tkan ttu. s.iis·ah te'ntaln:'Q terjaotnva Dan.r-a ..=.t"..I :S··: 'F" U IU.. .. 1m IU" .emanCinlQI iIKan ..1IiII"t __j' ~"~!I!I_aI'li1"'" a. ptatu van'g m Is. 'retapt saat tersentuh tan'glanny.Ua[ht..___..t uae _ .}~'.:.Q '...l. keemasan..8 [n id u p ttengaln bertan Ii 'CI.rdaldli seoranlQl putrl val n g ca ntli k! 'Tern V'altal 'j 9 ad 911:a[n ii [kaln va t1iQl . D·. ~ I . g" II .81 n ''''--lm..t [D--.. '.--r""a Copy rig hted m ateri al .._ ___. nIta l--~~ .nii a:CI. ~ 'y''. U.'\!II"".. t ~I ~ ~ ora . _.1 "'a'. suatu har! ta memanctnc dan mendaoatkan iil!(3n tanskaoan -Y8lng anen..' [_.9In m.'-_.einvangka~ 3(1[3 'ki~sat1'sedilt11 'eli ball[iil!C: danau yangl elok rupawan ~tu. plli'ili!ilii~-...~allLil 'S U___ 1i3 tra y __ '.go _ T Q.IL. 'I~ 'I. _ 91 kertna.. 1.nl '..-u. va n ....rnanva I ru jaes ~ ~l sa '~ ~l: ~ "Ia'[h-'.teian melang'gar .. .. _.. ..tln. ta tl nlg!ga I: S'!'O raln'gl d tr j' d :k:a 9I la In _1-'tl':~1 ... ~ In': .Ji_ I· ·I. lkan ltu beruban me.[-I 1 I !til " ..8U roba..... m . 1[IK:an ttu b.lIUIIIa . Ora ng ta IK 81 k. e- • __ .a til .atlk:an'~. reta h 'dJisur... ta I...d" .BUII··' .a. ssdano dlkutuk para' dewa karena .alu metepas panclnanva dian mem. r ._ a a P-I': ____ _. liI~1 ~..··I.' jJ 'U' 'g.W" a I.5uatu laransan.9 rat irn _ ~'.

.9i la tersentun tancan ta akan beruban bentuk rnenjaot sepertl mI8ik:hllul<apa 'V'."':I~W···'~. IKalk:.. rr'4. . ."... .DI ~ 8..··lld.81un ia! SSIIQ Iraril"..1. ~J3l ". . asalkan kakanca mau menjaaa rahasiaku k.. Ii_. ca seeker 1~1'II:I"~n' I...e.1 pemI.::.. termasuk J33.'• r"'ul na ··J"' IU· S<II:~ .(I81/' katanva ~ ~ll. [III ~1\..r. W[(lII. aa ... .' r Na m u n [ketjk'3 beraniak besar ~s i! ana [k in!i seta lu .. D la·······lrUI...[eglltu II.a a c P[e'muoa ttu lalu memtna Mi'9l outrttka n ttu putri illC:anitu mle:ngalng'glukkan kepalanya tanca be rsed ta~ jlNI'3""m'''''UI'n . ta k: I . 5 .t=J1I1 rnenjaaa '3... !I [.Aku .. .!!ii:O: I D I .::.>a: . latah ...911 kran.ii ra na S~:....ill U n JI ." UcU II ... ..(1. pern a hi m erasa l!C:e ya n g" n suatu nart. me tl"I.j"i.' U . J '.. berasa I' U Ir'' I"' .0 . menlkan dan d ik:.c. .... . .iP'IU ~':.JI ba Vi [Ia kJ 1:3 [kIi va n [g Iu c u '..angi menventuhnva. ""-:'1'-'''-'. seputanc dart I[ad'an. . . I" u n V'"3"" ·S·:"=I!·t· .. a!r\. " kana: van[gl mas Lh\...c..' oermtnt ~:'a' a" III II '..' Copy rig hted m ateri al ..IU n.: "!Wi' . .. I\u W .. .'\.··II~ rn a n····· a~ .diinda" .gl~b.k. I ~ I'" ratas I . ..au sudan banvak makan .9i rnva ~ ta makan semua makanan yang ada [Cli meta..a P.a:P3IknV3 yalng tapar '..g 'b'l~ . 11\.. ... . 1\..lk.~I ltu '~. .. ..1..a ka In d [a.. rnaxanan '. Karena ~aaiis. k' mlunutnva '".::.. karena b.•'tuanva..Ak tI b erse a ia m e'Il1j ao i istir i K...Ak::hlrnV'3 mereka ii' rnerasa Iapar..1.. 11.... A... ltu uda .e" a. "....'.a n.e'ntulh manusta maka Il~ J"':UI . ".. rnakan kedua orana··· . iI i j• . '.

~ IIJ'~ n~I: ~I .'I.'_. ~~I.p·'le>r·"I'In: a. v·' ~ ·n·'g·· .~.j!"~trlka lt II [I . tibla·t~ba31dla mata lair menvembur.al .bur . ~-'!iI.:·". '" I-Ia: ta k': I. marat1lllallh Itl.I d :. I.. l"'~ [ - .Ike'lluCllrllailh kata-katanva meja v'..(1rSalranalk Iketuru nalin ik. :'~" t : '. :. Clen'gl3n lstrl btsa.rnendapatt kosonq tak ada makanan.tllil a 11~ .....01 .'. u maupun anaknva I U 11. CiI..nlaldii bu"u . j....'1 Copy rig hted m ateri al . temu .~i~! . ta [11·''.ga~b'. ... 'V'~ u.... ·I·~~" . eesar.._.J~IIUoa .l~· st'Ir'i I~ ri'3"" n '.... ~l .I·l.an!lt J I\.:. "II k'.. .'~ 3"·[ ~..g kasa r."e::"m'lb:.. u . . ..iII!'=. " :" .-11 ~ II1'''aIU -!a a'lIl '111 . Aiirny.I·I."..~LJ~1 kernu .111'"~ I.'tta ke 11'" ~ samoat selkalrang' Ise1balgaii Dldln'dU 'i'loba .I1\J'>"" !!D.·. L "II d'.1.~:~:-':~."~''. -..·[ i"k' n ~ d' .'... ~ ~ - - IR'!iII'. ma k'm iama rnasm b" tama-iama men j' 31.alngl yan..a_~"1SIIIft!I!HII' ....'I Ia ~~.~..' .. ber.art:i:nval.. laoar d3ln tat: blsa rnensuasal cliit~'"..·~I" ta n'..''hIl . ..1~ den'gan . 'Yang CIil'say. I~ ~ ~'~i".e:. iiiliapva' F' _'" "'" '."""". [-. n n ~. ta tak me nvada rlj'~ den9an uca pan In va itu ~berartt ta suda hi mem bu ka ra hlasi 81iistri nva.a:ngii n Via ttu~ D~tana n D ekas pfjak¢ul is:trli dan snaknva ttu. . [~". Nl3'mlun nasl sudalh me.a:dl sedllh can IS111ngiat menvesai la atas Dierbuatan nva. II I'll....tll..... Karlen...:"~"a i" In-. J.o'ITla" h'" 1. CiI 1\.··.

..II<terlan ..alla kerbau Nl3[mIUn.nll~'" d. g " erla h~ '.a .: sebuah sunsal dii' daeran suatu hart..U.da O[rl1lng 'V'an'g[bernastb matanc namun I(.1 datanq ke uncanean pertama._ terse but. IPak Lleb.. h [n cerlta Ii In 1.~!I' "I l.< "I. memoertnva 2 ekor kep. .'a nendak otdatanatnva karena pesta ltu ItJIsrlalngSlJng dii waktu yan[Q[sama.. Copy rig hted m ateri al . ~.0. J i: 1(:3 ta data Ing ke UInd a Iniga n l!C'e[dIU a.ada~.'a....'~U.alh seoranc [Q[uru aglama V'dlng tinlg[glClII rC:1li teplan sumatra aarat.'' u[n''. rnasakan dl sana konon t~d. tuan . ~ .~al':' "'['<".adangl ha~ ttu aiKalre'nak. 'P" ". unda IiIlglan peste Id[.._.allk: enak Lagl~IPulia. tebat b':i"I[n""g.CI... 11f'~V""'~1 ...'".l . .a mendapat t"rIi Jika ta . 'dij' ternpat va 'n'"" 'b'." 'v~[[nlgl" "..__ a _~ l. ' k'l"" YCJI. .at~ d U a [0 ran Ig[ 'v'a [11 9 samasam 1'3"" ll\itlI!.. . _ a __e _~:EL e .'~.. ta t.. 'h' II suncat.0' _enoaiiLn_ tuan Ir'U man.'" t ' '" ak iUIU .al~.." UI lllal.'t:'1 '\J~nlg" m an C3"'1 ak .". _ _.3In IJ e rb ua ta In t1 va [S8 n d ir~" ttu ~a [ki5[8.al ".g U _.[ kenal . ruman h axan' ' " "..e.

.N. Den'g. men.'ampa'....III[ .. rnenaavuh perahu rnsnulu aran 'v'ang bertawanan.~ ta rnaslh betum jU'Ql3 rD'i'S31 rnembuat keputusan.. Lag[i'PUlla~.011 ~ '." .. ..engaln tuan ruman tersebut. . RwR. . hiilllir sunoat. l-Iafltl U[~··:'-I'"I'. '.. pak: lLelJai![rJ' Pal'k teba! kern uctsn berbaltk Ilag Ii k:.. .1..alihaln gg ~ ....... .. cavuh pera .. ..Wi. .3..III.:ilii msnulu h illiir... e kat... 1 :. .' _• 'Ii IBapu'_ . . tak ada satu pun undanqan j' I .91. hal k ikenall b.":1 .-~ "--"1.ag. b :~ 'b:t? rap a t.a k tebal :1'["' ·':'.al~k:di....n. D:i' sana ~a jU[QI3 alkaln mendapat tambanan kue.~ .I. JI.t: seda n s m ha . . . ' . ~oi It..P'.~..11\.d sudah usal 11'"": ....M . Il(@t~ka h~liir sunaal sudan ~m.. '.isellmbe:l!ilh dii hi'IIr sancat kurus.a[mIUIn~ masakannva enak.[~.I.. ~' l.... .."al IIII t:[8: re'-I"I' III..._ Ill·...€! 11UllIU me[lngi Ikut~ 0 ra In9-'0 ra ng ltu ~sesarn pa~ d ~ '~[ulll! al.d.I1va ...~.:'> t amu IP"'~'s'"*''''''' ternvata In'a-'r-a-' . u. ~~d't-:"'llil'io. . ·t-. ta mencuba h rencananvaJ·[a..I I .:l.' ..all<Leba~ mUllali' .. L ··"~' /':.. D i sa na IPUln salmalt pesta ju.&. @.~. sudan seol. 1I ~ . ll""itiI!Iii:' g '1- ~'m·"I:~S: Jlu-·_'.. 'Ii:'. [ ."'lI'I"' . re.. undanqan mana yang di'Pi'tilhlny. ~ .I .~k'IL~'b-. ~ ..'.alk~n . .<ILd'N[ .. . te·-rll~h·3:·····. ~.' [0. a. UI"'... '. P'..i..H 5.u...:...~karena k'ellell.....ga ba ru sala sejesai. _.a'mlun.".... berba k-" :!' ._ In'~ I" r'c'l\ ILe" na IIIii' _' ':u" ~ ~j'Kerbauyang d.. . iuju 1.' y .. Nl. U segera menlgayu ' eeranunva I.. .. . iI!IIP.mengavuhl peranunva..: . ......an raeu ta rnutat mensavuh neranunva ms'nUjtl hulu SUlngla~~ D'i tensan perlalanan.. . :. .. . ue.1 Ui[u'.. Copy rig hted m ateri al . .:.. ul" ~'k ':Jal sud 91htalk ada Malkalnaln suda hi habts ...1.. .. 1_ . . M[erek:a memnerttanukan 'pa[CI81 . . a _ .. ' .~ ..

su .~te r JI IU' n [I. __ _ v_ y i:a-Ing..tDli kilr" kalj[I Iitu pastl tersa n9 I< ut batu atau karan 9 d i: dasa r sunaat 1I':e: I.>'LJ!_U untuk bernuru la p[srllUme'n[gla~allc: anji'ngn'va~ta jugal memoawa be'k:a[1 sebunckus nasr. a . a I".'. a :1. dan berbu .': I:\. h ..IS.1 g"it.' . memutuskan hen'dalk: ·1 melakukan "~ du a·I -r[a-I-'~'.··-·'·r~i·I'I'a"mula. II.:I ntuk ~ ___ kat k'[eatas.'3'·-" ." .. .g I h. va >"..etlka dttarlk. u IlSt IBe'gltu ~[a setesat rnelatukan ha II ltu ikan nva ii tu rna tan tene pas.[o Il\~ . '0 [h" ia jugla " . Mu[laiila:[11 ira ~mlem. 1 '.'r-". rn ~ ~ '!ii:ii.' Ul n tu Ik' .. .s __a _ it-lU s [pa __ _ _ _ __ susan __ L..-_ _ ____ _ _ _ _ IPat _ _ __ teba j' be.. ...'. ru a . " .1" ..u 'P'la" [L~ : ·. "!I ..1. '. Ik~ i-'"a' u. laic I'.0.~' '1\1' 1lCopy rig hted m ateri al . mencarnbn tkan ItU. anJ~ngnya' aen a·· Ii'"iiU-' n'" r m['a I"'"Ia n k' .: .I tapar.:1 'g' - Ill" ...•.'..1 ••· Ii be I .1" ... '. Nalmlun t:.e" ..an nva dart ieku kan batu karanq.' ·r·-ul 1 I rnannva 5"-~~a·." ]. II I. 1:_ .. -~.[k" a n~1 r~ Il[~ iatu..I') hI.11·-·'a... m I IU"" la~ ~.a~t ta lalu nalk ke atas sunaat..". m e'. sernasn.a I I". .'"I'~ K9[mlalan'gan demi kernatanaan menlmpanva seja k:ltu iia m ern d apat j ul[u ka n teba IMiatan 9 ~ *._-' 1\. sesarnoat di atas air.alncin:[gl~ setetan menunucu beberapa lama la m erasa kan lKai'lnva d t maka n lkan.. I alii 101".' I. -'...I~U: ""3:" n c"'l:S. I 1.. ..I~. -IIIY:_. --]-lltiI~ii'rrilg~.·'·I~ IliCI'\.. u ill ". iI!:!!I' :.' IU'n' I\!I. rnendavun "II~I tatu In] t.[e[ce'w.a......1 I~' l It"'I' I .J~II "Im'-.. kern-'ban llI\~.a Is[el!C. s~ . .olcS . '':[11 IU 1 ..' n-""a-"S··' i n I. Pak:tebat merasa J(. san I. [."a-"t' ~ ".alk:elluarkalll1 pa nlcing: da til Uc:."~ k'I'.. g"..".." 1.. .In"d p.. ""'"" I . ra lIeLe'blali merasa le"gI3...C [-·d····trn .': '..m'······ ancmo ~lm ".. Nalmun.Ja!.

.'a···. up :'r "k n 'g"1"". '.' H[arta benca valng be'fllim:palih kadanq btsa mem buat ora ng lu pal akan alsalll-mua'Sa~ t1I va.·.8 :Kaln ku litnlv-al. ~ ..t1 do:3'" rest"JU" " n'V:"a.····:.... I . ....la n ta parntt pada Ibun-Y81 dan giUJrU nva .':'.ki n'..'.!Iiii!i.·t'. '..S'" ~ a r i'.."m" '..l.. . .. I' '"." 1m" . Copy rig hted m ateri al . Tal< mau menga'kUlii katau cHr~nv'a dul[u JUlga 1 mls Ildn. g.I..I I [I ."..i: 'I"' it. u.~:.a talk: mau !ke:na'i lagll d[englan ternan ......'~ It'!! .. l II I.U. J :1 '".. "ij.. .g ber[lJiunvi' III pa kaca ng . .' .: . hi ". Lalu t!blU... . tan canllQI be rpikJr tal k elsa! terus menerus menaandarkan nlcunnva se bag:3ilt)Urun[" ta Ingin lme'nlga~d. e·. eo' 11\. ~" MI"..m ~Ilsk ~Ilnl .. 'I '"..1 . -M""~·e· e' . iCaCla ng j ug.K:isah Ihldl tI P s.)Q .eman atau saudara-saucaranva yaln'g t ml is. Ita :mle'n'QI'ena'l ada pertnanasa van.. . ~Im' '" bsr k~.... "'..iora' ~. .. "h" ..~ .J~ ~a':.elamaan..I'r' ·9... st lLanlcang lnl tiing'gl<ill[ dii daeran bernama I(alm pia rl' Iial 'di sana nanva bsrsama tbunva... '• t .. . "...".. 191ncang dan tbunva bekerla se'balg!a~ buren tan rl' llama k:.i [La nca ng b erklsa r sosl i1tlJ.. a h·" 'd'.r_ -- ~_ _.u naslb di kota Kelmlud.. ~ r i ' .... :1' C '''li ....nva berpesan.

ba h kan semua nV31 a nak sauda gar ~I<ay. Il\.an yang serba hebat CUanlQkutnya pula ke datam kapalltl-v'. _..I1 "'' ' ' 11<' P €L __a __ .. .. fi lstrlnva' I. .nunva t ~~ rmssm .. . J1anlglan sampal kau Jadii anak ournaka.-l g Imengl~li1glalt akan tbunva dli k'amlPun'gl nataman.·.-a" -. .agaknV3 nasjn f]. _ .t·. srnah j:c _ arta .'.C.' . Pe'rbe'k:.C31 . 'V' _.. .'" I' "~._.pa n~t-.l tanca n g...ClI! ._ V~II ~ •.all aaar narnoaktah ke ~:H3mU81rana akan o nu bernmman ~ . lkabarkan . -'g Ie_:'" I Copy rig hted m ateri al ..._ I~. . be rl u m lah 'tlJjUh o'lraln'gl -yaltilg semuanva cal ntik..iiJ ilKa kau sukses elii kota nanti j'.. ra mentac II Ik·3:·· :.._." Si ILt1incang berjanji' menjadl ... sernuanva d ~Igle~a d j' r k.~."'!i:'._ i.I "...-'a I'p~... perak.. '~. van'g b.a l.alp..aingalinl Ilah I kau IUI).__. "I' . iltlUn-Y3" Se'tellanl seklan Iialml3 merantau ci kota.n nlo UP' mencertta. : . 'y-·'·.. . .aI19IS" ta membawa serta ke tlJjuh tstrtnva ltu..anak.a···· g II II i(.a'" I~HI.• ~ L'~IIIU _ ta_ nl~lr\n 's-'~._ envem-'-'b~ ~liI"' .." cantlk..." La n ca __ me III__ .-. II!:' •. 1 II rnJ-.'IEhLA1P' ~ oan mo suatu hart. bahkan d·': ..al yang besar dan rnewan itu~ A.al!le.:·. '..ut ' a' .Cla: kaln sutera 'Yangl in d at1~ilnd!atl emas. -d~ -t' I'n . ~ ..'. CIan tJ erbaktr pa oa itl U etan . .a:iII<b erpt t1 dllk pada s..C) pada ~bUlmu lnt. _ Il\.III..I lut _. ~. tancanq In'Qlin bertavar samoat Andl..l111 nva II" k··"s:ckavaan I IIJ.' I...5._ ._. .J I _ ncane mellrn --'.a. _.

I.kalPall Imewah ttu mtltk anaknva..dlbunyll!C:..CUll... . ~III.. psrempuan tua yangl tampak rnlsjdn den'gan Copy rig hted m ateri al . lava ran alkh Iirnva ._· .ba [n a'lie.agumii j[ pe-.--.._" a ~:.. IM.a._a t [p" a 'r'~ ke [I~ ·5'" I' k:.Alat.:1 . karnpuna na tarn In". ertemuka .. me m [OUat seluruh penduduk Kalml:par jnigln menvakslkan slapa Valng oatans.. menanenttkan kacamva.d11 m 9lS ulc..o 'an .aea II~..~". ka ba r anaknva rtu.er." tancanc.apal ltu.:.' FI"' a" ~a .::ranan k"'olm~'ow' Ie.ek~asemua Im:eng.'.~'.c. :I· .erpana[8 rnenvanska . Lam clang :PIU n catans..I..at. oerremu n". Palra ks lias ii te r ba:h allk:... .:-·.alat mustk .:'.t -k [h' "t.1 . ~ll ·d' "I:C e~=~(. -.'a .:.I. <Ji . ..uU '5"."..'. . .1.atnY91 ada seorana "..· .. v' .... :1211 s --(I' h 1..~l.ii'"!Il n ~...d a va In[91 perc ava NlamUIn ibU sJ tan canQI tetap oerstku Ku'h iingli:n n ·.""I'\' c k:e'ributan lnt. " " sunan iarna 13.. penducuk ..' ..'.. _i~:":". ..ng~ . d-[~ng····. 1\c.:~ . .anglrtampaktan lnu ':. tal Ie: diU 'j n k:.: __ 1" IlJli antara ... ~ .~_I.... [N a m U rI ia menaatakan tancana aoaian anaknva.. "I . tanc ~I--('I I~ teros '. .! II . i:I.'. ". .meuntas j' I(a mII..all!·. dlilp··.I .<..-..I 1'-'--:"'-- -.piar . .. .".(1.... AI aua ~ k". . ..¥'ang 'd." J. - L." I.l~1 '''!!Ii .a cl>"] O i '3'"'t' '3rS' 'g. . " 1lI\~na"1 S'·ii a .IV:~ "j Lalli': ncano "'I'~. me In Ie rtawa ka n ..'" can rnencenear " "d " .'. Dengan mantap ta pun memasukl k."a.a_l.!_I_l s! tancans 11\a""r"~t"'II"a_-" " -'~" 1~. l" .'~ ~".a til suaranva rtun rlen d alt1. D~ betakananva tarnpak Ike tulun tstrlnva men[gllir~n[gIL [OiUh... -.:...··.I. ".'". DI:iI"' sana tancana '. LJ C:3 pa n nva M ere ka ta k: a. '----.1 _.ts lie'":' .1.:I~I ~..:.

. baju psnun tambatan.. Ua ~I[t' ..ati ItJU kanduna tancana. ' '. I..1 l . ta nerucap:." 15 Copy rig hted m ateri al . 1[3 pun PUII.rnutar . . .e91/"IIiOl".berdtrt teaak dlij nadapannva..•Ul beru ~.a.~g.' •.j u tka til .i. '."e'::'n:.g'dengaln sentn dian metana. ns.~rn'Val il[bIUnVtl.' ma ~p".Ies'u'.a.njiang jala n..an.a yan'gl sanaat mendatam.d 0 a.. n'viru (anIY. 'Halncurllah h.. aenoa . :-:! .lkec@'w.. .ng dan mencloasng1ib. natam doanva l ::". slap mleml[elluknva:. . ta mleng. :.:... lea I.A nakku [!'" J]lli(jlknva '. . .aalnny. i" .Air matanva terus b ercucu rain 'se'p. !!l3Inca.~ '\ ~ ".u..Slkan nviru pusakanva ltu. M a ka Idliius.A LJ ta Ik: pu nva I[bum islc:iiIn Siepertt o[ ta t~' K tertaknva d@ngan con'Qikal'k.WIi . ta tak mamou menvsmbu nvik.~ u 1·' a···.. INa:mu In si tancano merasa sa n~Jat rnatu..' p·. i t.3 ka a na k f1 Via ea d[a Sa IJ'1i g: k H'''ta:ng kuasa setetan ttu.an [k:e.U :~.1irn··I·b~···'IJ[~k·:'pao·li·I"1 dsn . til yal ra9 ii'~ [Kal[11 In i sa m b i'l a memutar . ses91'mpail Cli'gUbuglnV9: yarlJlgl secernana. ~~'..u ~ [191n.e'IIUarkan benca pusaka yalng sudan tama dtslmoannva..':.(I[man bambu untuk rnenampl beran.'!t:n ''!i. ria nanva rnarnpu bernoa mernohon ampun ell [ka iI1 tin IQ[ a [h dl UlIF h .

:~ .I I' anak curhaka yang ada 'cn rnuka Dumi In~~HuklJml[alt1 Anal!IC:l<u v. . .Angin~yang tertetak di daeran kampar KirL.~.:a:.' _.)i'ng:.c~ ...P . Ii(a Ii 11 Su train va m ellava n'QI-113v'a 111 g kemuclan jatulh di suatu tsmpat yang kiln:i bernama upat .:!! .'c.ebalQlaii 'sun'Ql3ii olguong.·...C)[ngcurnaka ~tu~lP.. . A. A[lat rnuslk gongn.'......g .. a ::II ~ hu[kulml[la[h '" .all... ..•.:.·.anIQI ~ni~ Ti[ba. ~tl'~~U: :"[ II'I11la:...r' " . Col "'~' ." d"'h tertempar jauh talk karuan. • m CiI .dii suatu ternnat -yan'gl k:ini: d~lk:e'nal cenaan nama IPasulb'i[lah~ [Lal[utian..ef. ~'II.'··". mendenaarkan ooa j'bu .gl nendera "k···ca·'p·'·"a······~ tsrtsrn ···lp""..gl~n topan yaln'g dansvat dlatan'gl~ Kalp. I..'e'9[3. CIII .'leJlap~ .c.elr1.~" " -." eme sta I...I·n·· U: 'S:'I"' tan m I. at ..'k.ttba badal .itiI.an9 rnastn utu h ada 'V·an'Qsu d a h Jadi: berkepi ngl...~.I~IJ~·.uallh~at Dart Ulih 1.. * II..lf" c'2jc·'n'·'·g'· J'"'~lu~h'~Iln'g" oa kQ Y'~~IJQ!!c .'. ·S'·. a ~ '.. III .UW.~[~ ~~~..I.I III.an yang :I{inl~ kJtal kenal s..i..al rnewan ttu [k d' [I 1(' ~ S 1!li'lemp"a'S~aln[n'Vaoaiam s.:..' UI...·. -"' "1. canau ~h" . s: C.da 'v'.III~'a II<.i..."i!:i!!I ID.: r\ . '· I' "'li ...' . \S·'3'[n·:g: [H'v~[n-g" V.. .~ .." ..'u-..I.. 'Ii:'. LI'Ii... A:. .~ ca n·II~1*' ·fIt..~..m.' '-..?1 .g m "..yal terteoar Ike daerah [Kampalir Kan. ~~"". '-' 1'1"t-' .a [~I I.l ~nla~'[k·'~~v!·a~' .' hi "'lI1~1' r'li:' e~.'t.-rr.iI . D..o'.3:....1' 11.'~.'' :II II U:iI .~I[ ~'SInva 81 ~ . . .'..~iI:. . ." a. Copy rig hted m ateri al . .'.'"D. rernbtkarnva mel[3van.. t"i IIII U ClI DI. 1 .u. .. "J . c nt..

..elayan dart daerah talnnva.1 rnau rnernakan kiisah nyal~ bulu . :.. " I.:..i4_-. "yan'QI 'd:i muka b. Y'alk..:." : .l'tJ'~.J]lga .a'V81Imlf' tnnan 1'7' .. khiuSusnyal lkan tonsrot. 1.ep t4.Mengap 3 tkan tong::ko.U1mliii'ni tak b i'~H~1klta d Il.al-ra nelavan ai' kepulauan !N:atuna can Anaoas rnernpunval kemasaan talk laztm dalam rnenanskao tkan. urnpan 'V'an'g akan dlh. p.an .:".as8Idn ~ni tak pernan a ilakulf:::an ".. A....: -.ibii. j'~ka mereka imlelmancinlgl i:kan d.'.a F..nl. Ke.k:ejadii.nl1ehr Ibull<an'? l dtcaout d art bull u d ~ Ibag~ianl ten'QIKUk seeker avam jantan.an:9 btsa beruban menjadt serlnc permusuhan.~ n .i taut. a (4 ~'.' . ~ -(. " Copy rig hted m ateri al . eta kejadi:an .U~u ttu blasanva lu avam jantan. ..'.-:". sebelurnn ya~ U:isallinv'al saja ~a d a sebuan persanaoatan y.n _' J.I~-r r .. AtL be'nalrIKaltl? muan 'yangl eraramt antara banasa lkan tonakot dan banasa avam..Junalkan adatan beruoabu 'B.

I Jn . suatu hart..ljI·yJ:n··lnIF~I'ln·I" III..I'UI ":lV···· '--" ~I "ta··_.-.' [Rak. ."' ~ .4 IIi\.g. daratan di sekttar pantal akan menjadl [ker"~ng" oren karena nu.- ~.I_.itiI.~ ..A:ka'lr1ada pertunlukan d j' carat jika rakvat lkan tongk~o[1 tertart k untuk menonton .: arn ~~ Vitt .ahl~rnaka alr l[aIUt.ld Copy rig hted m ateri al .1'[111 t"!ii iIf"Ii -III.. :l n [-k"h-[-'" US'''UI[S' oac i'~ i-k""'e"'p··· -' '5:'U I\. [Namlun ssbelum ltu kepala ·S··· • ~ ·'111·'1 :'.1 g.. : C·•..•. I ..< .:. :'U' k"~ I -'l1l.1 II ... esaran._.. n' t!:U"(I' itu I. .v'[C1t lkan ton'QlkOII[ pun rnenvambut alasan va Jllka faj. ~.Kyat menoenaar rencana rtu tafu nva pada rakvat ikan rnenarlk memberttanuran to[ngk:O[1 dii 1[3IUt...seja II( dulu kaI[aterja~i'n lan persahabatan y..:--]-I i' ___ __ IU__ __ ~__ _u __ g _____ p u _a u a __ _ u eg g u _ ell _ untuk avam Imeltlghalldl~ri nesta tersebut.:!! kabar ttu d[[sn QI8In 'Sul!ca etta Me reka sudan tama rnernanq iinQi'lrl menlkmatl suasana V.a r rn e[lre'k:. rakvat tkan tonakot narus sudan main inggal~kan pantal sebe tum ralar mle. ra b mennundaua no semrun__warea __ en K'[Er-J-I['-(I-~nt.. c L .-I ' '. '.I11\.1...I' .. '...g ''-' ·.. . akan menaalaml ge[lo[mlb[ang surut.'itililll:Iton ..al 1-[3' ::a. :Ra.ang erat antara j:kan tongko[1 dian avam.:I.I. ~..ai osrrn I . :' 1'\... l~.. I .anIQI berbsda dart a~ taut. 1 .. seoranu nelavan d~ pantal hendak rnenlkahkan anaknva secara besar ."'Q'''[k:'o' m':'Ie .g: 'a'j .

.. • g II rakvat avam untuk tJerlkal(olf(: j:i:k:al r)agli henoak -~ t Iht ~.'~ca.~lk'·.ah jenls bunvl .I.j~'Beriitanu kamt j~ka. ml.".IIi'""I·1 'iillal: II L"' .akepulauan banwa nart sudan akan dllmulai" saat itu bu Ian IPUi a ma sula n be rs lnar rn teranc leU rnatarn hart. wahal: A. 'UIII m ~11'J·""'.: suoun V"'.. -I n nerbondonq . ' sudan III\.n 'i:!'B'. kemudlan bersernbunvl dii'11<01'ong (J.c.y.ang pasanc besan.el/anta'r UJ3.3:il. akan Ii datan'QI.'~. (d oa atau pujliipuJlia n be rlagu) d ~ n g:ii iiri: gllendang rebana. D~ oesta litu ana zlktr barca h. A.81.]111.. saat ltutan rornbonaan rakvat lkan tonqkol 'b b A b It-. unvtan b !:J" .. mereka mensendap-encao ke daratan menuju ternpat pesta.iu:~i'n'lk.lir taut cement (mengallalml' 'glel. :-1.omtJ'. ta talk: i:ngln sahanat-sanabatnva mendapat celaka.aln''' '" ..al suku avam taotoula••. talu. seiurun 'waIIlQ. uu ran tuuas 'v'.Ji~':llall 1i-!ii~1i'"'. Kep.1... " l"a " Copy rig hted m ateri al .am Sahab'cltlkUI'"r ptntanva.. sa nabatku jawabnva..eny. ~ II ". ..ft~jar sudan j.:.~ ~ ~ memetana.'. onccns msrnasun wuavan o d' pantal...It "'" I. Iniil. - '" I.ang nuakukan S..'lIi:i:UIl< 's.I' 1i\. Ja"n:an"" setta p. .:caUI IlI"Bki'8' .( memba It''!iig~.anlglglUlpi permlntaan ltu de1ngan! mudan.'1J'311:alii) ai' ruman sana nelavan.: :1. fJ'fe'nltll![t ilkan Tong kot.I"'~1 a'~II'-'I.

" r ta I C . Mereta Ilal:u berhambur Ikestur UeK.[... nu 11"'l'~se em' uam .U(. .I. r.(. P'algi! s·u[dlah catana can daratan menjadl kering!.-3'. ~ [rOo'[d: lt[U-' . aaru k.··· ~ ~~" '3.!i.au [I ._ m~ . ' I. U d.. INdimun terrwata tak hanva i'karl tong..I1[.H [1_ g'. Copy rig hted m ateri al .· 'I. y"·.. te . .. I. :N'3mun sleba[Qliian besar lamnva terjebak talk rnampu ke mana-mana lagi~ sernentara ltu m ata na rl m uia i be rs i' na r dll se ta-se ~a dlii iii d ~ g n :I'D' ru 11:::.. u..alll iini mereka blsa m~. ..:.-::. .· ~ .1\. n ~:a~.":.''-_-:.g.IIrut" . . IBalik'avam [dli' kandana maupun avarn '\tan[QI ._~ :: ~ [[ . ~ :e'-.rn va [rI[~{r~'''I-JI'·..b"alt:pantun catam svatr yang rnd:dllh ttu sam pad' akhlrnva tak sadar mereka semua terle na j[atun terttdur.'.1~II' lup1al ibe[rkoKolk.c I -li!1 !i:lr~.koll van g tertena. "~'~ n I~I.e~:~ I ~ ~ ~I.ctsenancl sernua tkan to n[g ko II d I' taut..~.~ d 1 on :mlallalp[etallca..1.gl 'lang 'talk berapa jaun darl oantat. ..- P[. rakvat avarn IPU In Juga ter lena..r b~ '":'r:-la::'[I"I[a._.'. [ m n" .a 'talk blsa !PUilan'Q k:[emtJalli' ke[taut..[g h-[ .~1~1'.Merek. I : _.I '3··' l~ "jj: "jj ~L_ _ .uII() karan..! t u~~In su rut I [I c " ~ IR. tena era '[[11'I._ I.. [8._[I _I [1'!ii:o:Il Ii'" '"..I~I' . IR[ombo[ngaln ilkaln to[nglk:. J banaun dlalr~ ttcur..:_[. Z ii ~'~I Ir--' U'itiI.0···.[_ ~'~au -"3··...~.g[asy~k:kan".~..ak'vat tkanI tong"if::'Oli[ teroeranjat saat .al k' i·1 -t[ B 'g .! . -m'_'--: [ .a--:'. "" II¥U:II\ I :m:"~ '-:.~a a U _~..: "!Wi: '.akv. ' ka ~:·I' Ya _.~. '_ . _" "it.oll itu Ibegiltu m[enik:mat~ Ibait"...at (3jV31'mljantan ftl" '. I[ U~I[ "jj rnerdu 'V'(JI[fli[g sanuat I. " art [d-.a a hal s ulb uII1 suoa hi rnenlela n[gl.91r".·..I i:" "'lI [CiiII Imlen. at..

_ .. . ClI panta i' j ug.g...' I [I j' .. ~!!i..D[ukU-InV[d pun akan kaml maka In' !~I erunva lal nbini g~'(b..[~~ . saat ltu.a. terutama avarn jantan ta [pun menoucaokan tt . al.acun.I.... Y 1<0.an [. "'"".a berarna l-ra ma ~ rnenanakan lkan..'o--'I[ te ~~. ."..[O~ ...~11(an valng malang ttu ._j"':Iir k'Q~k··'g'r:·I'nl. talk bankan bukuor. ~~ ~. ta sansatlah rnarahnva Dada: rakvat avam. _ ~.· ..c[u n adu[hlill saat ttu 'Se'[1u ruI11 !l..: 1 .. kepa ta suku tkan tong ko I rnenlertt d.a terkelut meunat ada banyak:$Iekal[ii ~kan ton'Qk:[ol sedanc rnena . . ra kvat Iika til to nllglK.. -': ttu persa h~.~" r 'k..g'. [M[9'f"ek:...terperanjat. ~ II ~"-" _.]~ I ~~ .l" -11 sumoan...uku: ba[Qi[an s yang ksras pada tubum. IU. h U~[c[ 1_.ati' u_JUlng I!c:arang -salm1biil[ ml@IilQI3cung . ~I_".pall[aln tlinju Ice aran aiv'am 'dli darat._.•· ta ·n u~ J .g~-11\.""...!! Mula ~ inart ~ Ii...gIKan [k.a~ A.."..aka n n memanqsa semua rakvat avam. '\JriQi ssnaoat-sanaoat mleIrek:....C.11 L.uku. 1." ra dian rakvatnva tupa untuk ko k'" m n.. J~[k:a mennapatkan tlllblllhinVdl. terutama avam jantan. Copy rig hted m ateri al .b.[. r3[r·-·g-·· ~'~I[I~.._I\.~..Y lam a tka n i1 ka n-~I to In .I. nl~m···[i~-'I·'a 11-\ seta . .:0-'. . ~ tetan beruban mletilJalldl~perm USu h a n ~Sajak: saat [1[1'\.)e[nCtuduk...~k.'._...Q~II'~[p·..p. ..[. "II\.1[101119 oetenter.abatan ttu~ .

.~..::1 """=.~ ~-. ~lrU! .i .._. * ""'..n7M""" ~ .rnudan Ilka umpannva adatan butu avam jantan......-._~'I'"0U?:_.~ '~iI!d: ~ii ~ '~LJ'-"~" Copy rig hted m ateri al .....' 1:1:: ::11.. [__.! .Ra'.-. ......

.' k":a- Ie- "- '-'·1 t· '"..' <..... '_.e·.I'·I'Mli'v'a "oFII' sana m ereka m' enset '~' IIII~>'> U /jila.~. k'li ta ltu. ..Itu sangalt Im.. -Ial ~ . atn q __IJy_: .t." n ..u ' ':!Iit' UI II 11\.".. :=Ii 1:"1 ": 3' Copy rig hted m ateri al .. ~I~ ·m······t:::lIi. ' M!erekt3 tak ada y. t-"~" J .III .. 1:)-' II _ - I.-'-'-'Ih-j t~~r~t..-:·::..J gal d ~'5:j e[Iiita Iitu a d a:1a h se eke r kuc iIn gl" a Mle'slk:ij derntklan..:J ~ .>-...a [n rn. ' _.S ~:.3. "al ·5·' [U.1 .. van'g t~ng.. C:S":IIlm'p"".ii.3'-li11 a. 'IiWi _...1 1"=".D 1 ". .a:i k nva mensvuku ri a pia va n[QI 'Kita m ii'1i'ki l~ j i'Ik:..1('" 1·1 S' es... ta -.• er :.glal d~ seouan desa keduanva b[aiik: t . .. .. IMI...1 . Nl3lmiUln .. .·1t1~I· ac [a '1111 u: ~ be rsat u' .atalng " .'-'...i o M'i·-I··I'm·····I' 01 'M-'..@nyaV8rng lbu mereka suatu narl aca dua pemuoa d. [ c't.'\:0'.T" a..· .. IIiIIIiL ..k' I-h'I. ..e·.a. . .I': all '.'. I[ I '_ .a .~v."a __ >d ' _ _ _ ..v.--:r"-")n-.ere'lka berdua berrnaksud rnetamar oua [galcUsttu.van .. [. v. -.._. . _'! '-_' . ~.~ . __ .O".. I.'[ an ria-'ra II ao ~Iak oua ..::···t1-. :116·~r\"al.... - 'd' .. _ " .I~~' Ib-.a..: ..anlg: tanu banwa tou kanduna ke cH.Q ...mnal__banvak..I ..•. ~...a . ..D "iJ. bertandanc ke rurnan rnereka._' -_.. ......-. .__Ie'·:bsr Iln[:~ pemud '3:'... . bernarua 'Yang dlii'peti'k: oteh I dua Kallal(: oleradlilk bernarna Mimi [ClanMln~" .· t-o' a . . :~ I-' . KfJdu31 IQladi'$ .I . lI..- 0.":I ... . K.. II ~o[r·--.[_'~ ~:~:I1-'1-:1 1••' r-'ul p-·.llia-> ..r a.I ereka ke .~·t-~~ me srtua mereka i ao !W·:'·.I...'..I"I·r-i"llk·' m . .'3-·· calon .g".J' ata n 9 ka n ttutan pellajaraln o[. I..._ ..01!-. h ---t'..a . '. .. " J • .-:t: " _ .. rn . ·1'~I.a>.

I"'=Iin· [lid I'.-' . IMI:j ij' n . ·• ··Ja !K·[[d·· ~ -I ~ ~:..P'illiftU. a-'t'~II"!:llh ·s--'U[d'-··81'h"la+-~·n··g·· a : a ~II : r\. ~ K'..::Ii ~'I 1:' ~' berka ta ~.'7u IU· tar CI1"111"' ._m I~ kucll'n". _.mengl[lval~an pe'rl\ialta an.".··1 ..~'I.al ~ J I'k. Mllm:I' dan Mlinl Ilailiu mutal iberpiIKir ..'I-~. la·lu Imen[QIu'Sulkaln untuk memlnta mata hart Jadi~ ibu rnsreka to tJl ~h ~~.___ ' __ '_~"~ _~ .g : 10' 1:\...-.r.' ..adj!s.~. tatu rnereka memoatajkan ntatnva Uallull[al1 natl k:[e'Clua Q'.a'. i' c. -.. i .:Jnl~"d!. a U ~'~ n lila U m en. _'... II ~u~ taiu rnereka datang ke matanarl.g] 1J. ltu.'·11-: .a: 1\.Cillkak".'"I "I'Uu I 1\1 m ~1..U-I-"'[:U-.'1 I": : tepI...."3"LJI d uIg··I'a"· J~I-II'"''a''' '3··"W. ~~. [M"~... __ t--' ..I'\.[ __ 1-.l~ill\ar\nva ~t'" Lr Lr k ill ILr j~dn~ . 1"". ~~~. .e<_uaanalr\ ln i~ C --'1'-.. IVlf·J r.al lDairI klih..su . ~~~I[Jh-iauan U -rf!.' I~I' •.~ d' :"''~alng![L.alt: melnj'adll iblimlUiiU' IKec'ual. __ .-._~ ~.:---lik"" JlJU serempax.seeker kuctne.plklr untuk menca __ .u~~ €L ~aa nlg~ III IlliH ~~ ~ y~ sangl Ik. ~'w'a ~ M lata Iha ri beta na sa g. 1 i'- 1~ .~al~!III[ari I" . tarn.... ~. baru ... ".~ .an dua galdlis ltu jlT-e-rlma ka[S~hii'T'apl aku talk: [sega[gah 'Yan.' tt nu.Ua _~ msrska . ..t'l] -r-'_ Copy rig hted m ateri al .1') 'I. ...d. _.~g:-~II I .a h nva na umn 1rn lUI .-..j 1 ~'c~ ~i'· Matahari tersenvurn 'mlenClengalr plIji.Jial b ka .ell 'Ii atan h sa rIi'91 1M ata na r j'?"'} M" .-~ II r:n~lgli" betapa tndan ny.1 lk..a.~--_...c[11" I [-r':'"I-! U.nya Iialu p[ergi~mencart aw'an" IKeti ka sudan berternu. au .-~ ~-... seeker _ ~~_~ ~~ seoertt lbu nva sekarano _.I.~ " 1\.:::.. slalli1g[.fta I.~11k . I .IPt.

r." " .'--'lJ' :'d'.u Ikalml~?~'tanva mereka bsrdua serernpak "rerfma kaslhl kau mernpercavatku.. Iiallu rnereka mlnta kellpa.an[gl Ib1eg ttu cesar ~ra IPj: sebensrnva aku ta k se 9 again yang 11<3U k:~Jr'a . -::... k-"lIUI Ulli:i'~ tt'U 'Q" ]"'.1 namoak g.iCI JCi!.~"'.r:'~11 tbu .. ""uall.<J ~ .a.' "".r "'.(.'. ". .-r.. ~ -Mlelr1elf(:.··al nkus > .t[1:'~t lie.•... II~...... kau stapakan 'V'dlt1[glsudan Im:en[gallahlkaln 'Ti ku S! "('3" . IMI[ataIM.".[arri' saja blsa [kau kalalh'k:an.ek:alj .~'I "9 ~.p.lnn :_C..'1.~ CoIl oan nam oak kl.-- --~. Jadt menurutku gUiI1Ut1g ttu leblh gagah [cieri k:u. T~lp'~I' I 'k"=lI~liaIUl tub":'u' bm-"U' I 'S...~ 'U i.' ljt1lat saJ3l. i"'''Cl1 II i\t.::. : ""I ..otJalng~'Talh.-..."J:I _"8 _" ue" ra ~__ ltu " _ .'.agaln s.d ik:__ .a pu n 1'911u De'IrQ i' I[ag L [Kalil in~ hendak mercart [Oulnung" setetan bertemu.li'h: . ""[~:g': I III. rn ~ 'n'~ il ~IlhIU' ae rneruacu .~ .i"ta tu buhku m e'lm. ~ ~..I[g··l":l h u. . 'h":"·I m." " . (i!unung."...ukahl '!A" W' "a. ..ii Hlai AWrdn" bentukmu 'Cil ~'" "Q "I ..'. a.ji !I'J~.I I "LeI. Mlatii'l:alh aku.u katau ...:' 11\. ak:u btsa teremoas Ike gunung".lu J .I .(I 1l. " .1.Ii kau III ." aacanku iinii nenuh II.iI 1\ ·I:nU. maukan kau menladl '1U ~k'~m.il" 1. .1t-'[C.da Cunllng alQ[ar mau menladl tbu mereka... 1. ~11" ."..3iku? 0 II[ehi y:o:. katanva.~' kata .'.IJ" Copy rig hted m ateri al . A' 'W' an' rn a u l~k' [h' n .'I'!.i? I"g'... Jlka aln[gi'n catana. 'iapii 31ku tat' sesasah dusaan kauan.s."'..J~ " J"3""d"":·I' "..1'IiWi' . f~~Gunung.I ' .indanl s@kalli' Ibagial~kapas. .".[it4 [iii:.. " . I'I!WOU.. .Awal n . --" " . """ --'" .11 tu b U tli k:u va In 9 Delsa r ii n i ka ~ah kau nenda 'k··· rnenc .I . ~\ I uua IIC~Ik': Ie: I~:[~-:aI. """ '.I beruban .

.~. _..a" soa apa ?~' ~. ~ ..[h. La ... ...: .. at aku . ~~ ~ ~I\t..nvay.~~' katan :·V>\"'}l· · ...g ksc Ii [I seo e rt ~!mlu tJ lsa me n g a ta h lk..g·~·.• .. m..'V~ ~~'Q m"I~I:CJre I<~'":I serem .U n·I·.t)lg:a.. rneskl iibunY.J!"""'" ~ I. . \J .. -". !~W..U T'"~"..i" uUlJ ~~" ~IUueglll.ar kattrnat terakhtr 'yang ctucapksn tlkus ~tu" saearlah kedua gadls ltu.k"··'. ·t·.·I~·I' u ~ . I·t· . 51 r.~ r\:B'Ch~'... apa y.' U ill iKUcinlQI ttu Namlun" sejak saat ltu. '* • '*' i11' sanaat me.. denaan l.ha···. iNamun ksmuotan melanlutkan. .angli na nva la t1. rtkus ltu tsrsenvum mencaoat pullan rnereka.LL" l. .~ I".. "t-"..~. :P8! s.. '.a mlel1jaldli rna Iu seka~~~ talu mereka punl [pIU[laniIQI".[ngtau ISUt1IIQ[QUh g.'~".Qul<alh kau me'njaIIClI~ :it)1u karn~berduaz'' ta nva IQ[dld: ~s. '..a. .. mereka iilbulnval ltu.ang rnsreka mli'll~lKi terrwata sudan V311i1:Q pailli n g ba i' I~L...IMerek.a[pil IJ.ttba milereka me' IiltUlt: seeko r t~ IleUS.J. ~ ..~ . U . 1 .(I ku c~ gl..TIDal.[ san:g'. ~'S "I t... samoa: ai: ruman. menntas .. IMlelndleng. itA.I. l ...(~nlg[l<a Sl. mereka tldak mencerltakan aaa [pun paoa tbunva. axu..!Ii '.~'"~. ~U!""..ga dlis ltu.aIii 19[ nun 9 UI V'9lng be'gltu besar T[jk:US".: . .oglortil QUiflulng[~ ralp~talk tanukah kau..c:-:iII pa Tii iiY.. ii[Memangl cem lkla rna til keacaa n ku AIfC:u blsa me'ng'Q[lsr.··lku"IS: Itil" . seeker Copy rig hted m ateri al .'. na k~"·" i .a [llinatan.'~~"~~ e.. iiT"llf:Uc:" 'T~K~~'5 "'"LJI"h~~hmf" h~~/"fo"I"' 1 ~ [I."". CA ~ ..

1 ..._ U'a.a ada sebuah '..~"I . .1e111 ~rnva.. ~""' '3'··".····· . 1\ ' .au yalng tak :k311'8h j'n 0 ahnV3'...a·· ·······..tt L... "":l c· '..'CoI.1 ...... ~J .. ~ h ~...Ii rl•• ~ l _.d~-i'· Sc.dI antara m ~. IMI.. '(1'..a····· roba nau .anl.. 1 (1. l~f.•.~ .. setatan ternvata jug. . r.. · "I" . 1 ~ •..a:h rnaupun sj 'Mlata 'EmIP'.~awaln nva '.. c' Ir"'IQIll" a U .. p ~~" P. .. :. rdu ·8: 'm1I-' ·e·. .' 1 .a gag.. I\.:-'' :' Ik:iita: mensenal [M·.. · UlqI..benar teb j'hl nebat . . '" c. .a . ".ah saksl perketahtan cua oendekar bernarna 'S~ uo '3·' ' a La . .. atau dl sumatra utara ada D-I.. 1 it>I ' c ....' ".I v. It"~ t :UI n°·t. uk .. karena j'lng.:U matra ~ .ad.. Col Q[ I. ra k ~Id-ILJI.a'Qj'rnasvarakat B[andiinlQI .. ta [~a···t..IL . Copy rig hted m ateri al .Ia .-:Im·· a. ". ..at" kecuanva me rasa pa I"inl:g~' I'h' ~ at [d-'I "a... ~ . ~~. .a terkenat b'. CI IM'··:...'. l:\. .erelka.C. .I . [t"II :.a'kni D81nau Ranau eU Banaar ILampunIQI" Olalnau ini .1"nI dan I ·S". .an.. . I [I .~c.altl dan sl IMlata E:mlpat adlallanl cua j'aiW... • .'e.. •.. ama t [(II ii-se[glan ii lawa n .·:·'~ k. ~I ... ~ " I" ..1". V'······~ ·.1 .·~. '. ..:t·" ...d:.111 ....'..I ill U .al. Baij:1( sl IPal't..Agung.. Sil Palh[t lid.. .Ii M"'l.iin m 8 mllblUlikt~ kan 'sia oa va nlgl benar . i ~_" I nta . I..alr.~ ·E.anl beran j' Vdlng rnenjanl Ile'g[enl('JI.~ll~·.""a A.ll [S" 'e" iP"_".

··'~t: u.jl[Ci[8 h I:a[Iu merna njat P'OtlIOr1! a ren '..' ' .etJ bun sa a Ire n d[ j atas j atu n ka rneruncu Ii ICe bawah.111 ....i'.I\. Ua . "':""'". ...I'I" nawa a hi Ir"1U1pu I'n '-0. I.' Igi bunaa ttu rnenmeur deras k:.IIi:. Sij' Mata Empat dapat 9 II'iiraln piertama.~" IK.dlah r. tebat cain berat ltu.p' bunaa arlen di~atas akan ..at juga ms[mlilild d U 3' rnata ta j' 111" va I~ani d[j be I[alka n 9 Ii(@'p.re[ll<a kernudtan menentu kan hart 'Vdlng.mlpat mlul~al~msmanjat 'dlan st IPah~t L.n····· II·tl'~U··.'. .·.a ~IUlI IQ.CII.·.. la blsa menahlndar d:e.'. .alhudan menel'ung[kup[[kan badannva s o..""'. s. . tka a . 91e til ~tu s U d a h 'dl ii'poto n g. rnata dli IIrepal[al si Mlata 'Empat IOllsa.alng: bessr.a ssktt [M['e. ~~.-:0. tenat.a la nva ~ Sj 'pahit l... . dan mernotona bun :g'. rn .IY'·:IL:.unga are'n y.i.Lalu. K:iInii' glillran d i [Pa[lhiit L i:.i.dliIPotf]ng olen si Lawan~Sial:pa blsa Imeln[ghllnd[alr dalrl b.I 1.me II Ih91t 1IC:.. karena nva.f!bawah.'". [Si~Matal E:.dlahta k: btsa mlelngetailh u ~na [I itu" Copy rig hted m ateri al .ngaln mudan.li [M[atal E:mp. dlalah \lan'g aka n d lse b UI t Iawa r. lSi M[[ata Empa1t setamat.azzz ~ ~~ u g U'Sa n.~d. st Pahllt L..1. n.·.:'. sesual namanva. r '.1 rentu sala.... <". a nva. .·ltl· o:··~.

.'3.."jl~ I: [I!!! [m···· enlad "'C -I .alh -y'ang suda In man ttu setetan ltu. DiU.. f\ .nsa II"tJUI _ ../."u . ta 'IJI J d.d~rlnv.(l:u -y'an'QI [dlingin dan sejuk. .<·d"'3111i""'l".': t.".. tetap berada osrsts di bawan ttu...an g.lh-'rnam.~litl~.-' ~" "" .'....: panvaI.d. ernnat . ~ . I'j I.1c CI .ng memoertndan Copy rig hted m ateri al . .. dan merasa puas...~ J ..~~~~~~. ...n."Ii " " 3-'1111 1"1 n i .alh'V'ang lebrl1 s:alkt~ dart S-i P..ahit udan.dlnlnva ~t1la..1..~ ·~"'.~.al.a't1?' senarkah udahnva mernanq pahlt? tatu karena penasaran._C . .91$ 'se'l<etJka'!~ 'S-i IMata 'Emp.lUlI"lu.. Nalmun rasa inlglin tanunva munCUII" mencapa Ila-W81nnV'3tu rnsndaoat jUllulkan si: t Paihtt ILi'.. I [I ~ r . tubunn :___ ::__. I II ~ _".. sm.ta--··~ Ii' "'p at J-" . pu n tew.""L~' t· a m. . 1·t-'1c..a. .at Slenianl'Qi".. ...aln~ Harnparan sawan hijau berpadu alit nanau Ran.. -.. '" ltu I racu In:· va. :IJ' -lg. . ..'t1"'Ca--['UI~"a~"aI ".-'. IK···iln".-:':.c:al tewas d-i"I'' t~i.. ta tak mlenghijn.' ti ~. J~a:~ ..-.•it " .... ~ 'C yang ps'nUlIh pesona P'@'m. .a'S'~In-c:.". .ar~ karuen salja men:l'g"~... _:: nun JIII'g·. . ra btsa rnembukttkan pada sernua orans. ILidl...' '. I V..andsllng. ." aka ..... kedua jawaral lnl Ila~l:u 'dl~lm:akarnlkaltil ~ eet d'. [Bellum la'gi narnparan Ilalcan'QI kept v.. .+ aadannva umcuran b :U~-.a ItiL~~~ sekam ~p·'~lh -~~~~a~~V~~ tt ..~..1'11. otcecapnva jarlnva sen dli rii yang! su dan terkena IIu r 'd~P'....a:[h It uoa til~ R'.. Ilitlal.. e . ta cucukkan jarlnva ke datam mulut si p'alhi't."P~"a·~ W-" '-·I:s~"a·~'t""a·~· l-' : I_l.:__ ... [III ~ul•...a.r van'Q sama.. ..d.._i_" emattkan m I.. M'-: !ai S'["I IllI~... D·'.

.. •• a--1a .I. U.. *' J _' J .~ ~.ta nskap a lam" tatu tebl ng dan nartsan perbukltan -yalng sepertl jald~ pag'. ru' I.."~- Copy rig hted m ateri al . I. •• __ L...':' w. U_. . _ [. ~Q'. "_"_...ar pembatas..i_ tamnak .._. membua t". J 1_~\t4 memlsat . danau l. .."..h . SCIIipa!1i ira DCiiIfiII ac.CL :_(. M ._.' 'i!i!:' '~. cBt_ Rair--" .[~JU'L ~ . _ l.~ .

si [pen-Yllmlp. Copy rig hted m ateri al .' u U 1".aj'e siding maiarn._J ~ a ~ uanc paca P'91k R..I~ . g_--.-1 ~.' .' a--'-.O' .._ '".aj'e tahu..' rnI: en UII n-' n:. .>...II~I.. __ ..in:v<:"1 ._Cl"~'~':!:HI~IIII'_:'~I:': t "1. _'.--'3-'11-1 a. '. I~ I-k'" ~ : .:.lb·'-·] UI 1tr [tJ-". Pa:d a:Iha [I Palk R'..:_UI.~$. mu .'.ar sawa h nva ltu a kan 10]iS.III". .'.PutrI: 111l1li ~"""'p.m .a[lam~ S"'~ ~ a>" ·o~" Ir~ A -Ik. ' c __ 1 .' _. [h".11 seternpat Ip·...• '~ I" .• '. [I(. 1:1 l'ln-"'-:'" _1_" V'9:ng banvak dikelnai masvarakat va~:niklsah putr'l M.gl Ianat "I ~ 'S' ~ ..glhaISi:11 tlmah terbesar dli mdonesla._lc"'.~. '.' -. __ ..: lt unt UI~' m IP..1 'sang 9 IPcln.(J.1 .ang] ..aj'e dian tak rnampu rnembavarnva._" .'.i:t menlaaa sawan P'alle: R:._. . "II" _.llg-l~sawannva 'V'''. . .a P1en'\tumplt menurut karena avannva v.' iii' o nernama 'Palk: RaJ@Vdin..f"I a.1..'.:ln-:lg-· I' ~.~---~. senuah cerlta ra kvat dan putau ': :~.." _..' 11.'\i. sebaaat tanca baktt pada oranetua. U ~ s·~ ••.en.. _ . Adra'..:." ' :')1'" .'_..~ n mEL __~ SLJ ""a ~~ mentnccal ~ uU_~_ p~ ~~~~~~ memtntam _ ~ gga dunls oernan -~.. _ -3' .~.vum '.'. SCiI _ .-' dan suka nertjn CIa S9'we na n'g'-w'enalng ~ ta menvu ru 111 k: seorane anak takl-Ia ki bern a 1m.=--.~ e" ' '..e n 9 k: ina n D es._ "~ ~ . b.' o'."_'..I ""_'. !. u: I-.~'D n a' 'd.'u-ll-r .:onIJ~".

1)~··b.".-'.. U a~·' I II 1 p.. 'Sil PeJllyumlpiit Im:B'illglikuti dar~ [be lak.3.::1"-"II rn ·-~n·-'·-·g·..lg.. Di:ldllek:atlinval PutrI 'VaIngl ts nlQlalh kesdlikiltan al..'an [~"I:~'u.i.'~ll[al elan 1'\..'..:1' ~u anah "-'g in ..petan . u ' A .. .':a<["~llnIV"'::"a<" :p...: a ca 1\. ['..-iii. [_C" ~ . I~.anu U~IIU"'Y ~.-·..a Copy rig hted m ateri al .. .a:lu~ oaran V91ln:QI bercucurao _ ICI-I~ ell IliItIlI.ablI ca ri n utan .netes.d..-..enyump'it rnenual Ipaldi dan matam haril ~a JalQla salwanl ttu algar talk: l(jli'gan'ggiu babt Pa. .I'''_.... ~.... " .: .~ m··· "ii:!' I a~ ".~"' d:-' U.. '.' '"".. ' I I .~11 'to..LralnV····'~1 ~IU:. 1! Ii~ 5 nglg..lei~mas u [k j: 1).-.I '~""" ~·: .i k~ebanl it'll tanl.=11 3. babi ltu tart rnenulu nutan.· ka .'.1 . _Col.a: sawa hi ltu pastl akan rusak.. 1.'.1\.atl.. 1\.t mata tombak ~: ott J J... lsi ..1IiIir. I~_ Jt.1 "iW' ': loU ~Ilt.n'V31" Sil penyump~t bernasll menomnak :babl ~tu tepat rnenaenat :kak tnva D.. il.''I.i! '""'I .i~ ~[ :~.'l.a'~ d~ ·s··~ [U . nerntklanlah diil:ketalihu~ namanv'(J kernudtan.g m-'-' ...-.-·e--) '.': .. .. !115.91 matam ICetulun...... "'"".. [ . 'V.1 I"13: n··· """"'.. si lflerl. s· C 'ilini!llill: •. !!. ba b i ~tlUi i adatah j[!I!maaln seorana Putri.a n g" me I.'...'rJ ' . [h . aoa seeker babl bsrnasn masuk ke S3Iw.. .nlval~ Jikl siang. _.e'ng.ain Iclarallh va iI19 menetes. lIiI1iInl ..~ 1 ~:. I ~ ~ e'··' I II U '"'.' ... P'e'lan.ang ternbakkan ta .denglan bantuan bulun seruas IplanJang' sanasta [5:'"" 'P"'°'i"n--':Y II[-m-:-'~' mencab u .IUI.a.. ~ ..alr selu mll. U[t..""'1II11 mana saranq babl .!I'Um piit Inarus m em Ddly.diilketanulnya ttu a1CJa111~1111l mata tomoak y. Putlrii Mala:ml namanva . I. -I"t I"" U '·:'3:'In" . JI:I ka ltu terjac l. ta 'I'n'-. '1' _r-:[.. :. ~.[ .':.al hi uang IPald[. ... :~j·a II.. '.i -~ -1' ii!li-I ......olalbil ttu~rernvsta. .•..'n U [ ..-Ij..&--'h "~_I .1:' ~. ~ ..... da k ~I 1.

tntan '.' l. Ua. 0 iID'U kanva 'el en g.alng sudan citumbuk untuk penanan daran keluar :Ielblih banvak.r .~[. ~.aln~ 'S3lng penYUlmplit m.!l.n nenaalKnva buna "'"""US'"cC3" IIn ~11:n"~I' sebelum. I J U lemas _ '..inva keempat.a rava dian la nlsa membavar hutans oranqtuanva pada pak IRa..enj3.e·:..'. IMalk..:U-IL: o...a:1 b ekas luka ltu d itutup' u secupak caun keremuntlnc y.a III t .. . ~~ .berubah I im-~'In'i.~.a __ . IKetilka su dan terbuka. .11~'~'.. ~v.lje~ iRlIP3lnya oak 'Raj@l JUIg'dl ingj~n kava dan rnenqalaml naslb v'an'g sarna. I~'n't"'g.ata ildif ..... je Il"~n'g~sam [b iI tJ erp eS. g~ ~ ~ "_.. ~"_... oa Uln siimpur. !I.. 1. .. sesampalnva dt ruman.... ab".i11\" u' I..al~ ta Y . betapa h tsrkelu tnvaha . 1 I.!I". be'rillj.~' ~. lbunca putrt can . "I IY11: . I ~~' 'Si pe'nyu:mp'it rnematunt Iialrallil'gan ttu..' '..'.an hatl .~ [..3 n~ "~jalnlgl. _ .'11\.b uah ltu msmbenkan beberapa bunakusan bertst ku nvtt..empah r . .Ip:-". atl.(jli k:ay..anla. .i:Ii'r.."'. rl 'dlla'la'm" teian btsa t .vain g ternunus denglaln ltu ~:L. '!(lI1 ru ma n katanva. rl :1-.UcU .) sa ssok nartnva ou._:. rernpah. '•.-::Irlm'.a: I.~.:. ba Se'[o'(llg. t.:ca-fl! "'I~ _' '_ ' U II sam '.~ . ..dan .(liitanda tenmakasln..'a~ .:O Copy rig hted m ateri al . ttu. buan nvaltol[h."3""U l I kau buka [p.I be rta tan [1(]3'm I L. baruran sernua b u nlglkusan ttu d lbu kanva. annva.

" • ~ICJ " daerah di Nusantalra.va:nglldl:millik~ senao banasa. .diln.~06~X I' . .do. s.iIl'[ ._ .anlgro. J~kakita IgaU d.' '. sunqquh-sunqquh nesert krta sebenarnva bernmuah ruah certta rakvat 'yang rnenartk dan untk.allh. 'Buk.' d-:' la.r ~!er.J-~I-I"'a"7kana no' rn ern baca sarnbll seotah melak:uk:an' ..- IW~ T~~JF-.'". I " ..tJ .ejar...:.Ji1O:i'lp. lnl.':_ I l lei 'II "'~' '":" _ _f .ari kekavaan buc ~IV' 3-. 'tQID!nkQ!i1~1 Plaso KrunIn.IUI ini' rnenvallkan certta rakvat dan :3. dar~ N.QIIItQII :: j~"IKGllurnngKm. perlalanan dart oaeran ke :~m s I '1}. .3oroptnsl dl mdonesla. ': ertta rakvat anatah b.'9~775 ~.ag~an 'c...8Ing. rnaka klta akan tanu ada satu S'~Si sejaran V. Mjnomprlanl~ I · i50JlillJ .anlg belurn kJta baca Dalin ttu memana talk: tertulis.'.'. ::0i214a3939 Hgmg'~k.' n ga ~" ..e Aceh Darulssalam sampat _ a 't'"'IIIU"l1 a I: Ua P'.. '~~3: JOIp._.. .f)Il'i. ." lei ~I:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful