pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

berfikir secara sistematik. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. 2500 tahun dahulu lagi. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. mentaakul dan membuat saranan. „well-reasoned‟. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. menganalisa konsep-konsep asas. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah.

matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. gunung ganang. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah.. Beyer. misalnya…. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is . Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. ramai ahli pendidik. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Meyers. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. 1998). Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Dewey. George(1970).Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. hadith dan sunnah.

Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). gunakan alasan yg munasabah.make a decision. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. perkara itu berlaku. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). meniliti kebernasan sesuatu hujah. ( Lori itu akan ditahan polis ). Mempunyai dua roda.any mental activity that helps formulate or solve a problem. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. JENIS-JENIS KB 1. 4. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. c. 3.a. wajar dgn. Boleh ditunggang. Mencipta metafora. 2. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. ( Tayar lori akan meletup). Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. . asli dan bernilai. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. a reaching for meaning. b. 3. membuat pertimbangan yg. kewajaran sesuatu idea.Kemahiran Membuat Keputusan. sebelum bertindak. “ The more after you do something in the same way. Mencipta analogi. 4. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Domain utama 2. “ If everybody is thinking alike. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. or fulfill a desire to understand. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. It is a searching for answers. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian.) Apakah ramalan anda.

Badannya kurus macam lidi. Mulut kucing berdarah. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Analogi berdasarkan kata bandingan. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Analogi berdasarkan pasangan kata. Terdapat 2 jenis analogi:. Sekolah – pelajar c. Anaknya berlumuran darah.Mak nenek itu telah datang. Hospital – jururawat d. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Tujuan :. mendapatkan imaginasi yang kreatif. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. tanda-tanda c.a. 1.a. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Kapal terbang . mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. 3. 3. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental.a. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. b.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. c. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan . mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Universiti – mahasiswa b. Benda itu bujur seperti telur. a. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. menghasilkan sebanyak mungkin idea. isyaratisyarat b. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Harapannya menggunung. d. b. Hanya kucing berada di situ. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. 2. Contoh :. Orang itu garang macam harimau. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Berlaku bila anda berminat utk.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian.

iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org.dan kriteria tertentu. Mahathir Mohamad. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT.B Datuk Seri Dr. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . April 6. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. iaitu kekuatan.A. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. yakni minda kita. 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) .

Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri.) dan 3. (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. Richard Paul. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. analisis. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. aplikasi. pengalaman. sintaksis. dan 2. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. refleksi. Beliau telah . yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual. pentaakulan. satu kebiasaan. kritis dan kreatif. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi.Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya. satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. 2500 tahun dahulu lagi.) 2. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates.

Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Meyers. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. „well-reasoned‟. Beyer. ramai ahli pendidik. mentaakul dan membuat saranan. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. hadith dan sunnah. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. gunung ganang. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities).membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Bloom dan . Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Dewey. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. menganalisa konsep-konsep asas. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. berfikir secara sistematik. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang.

iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. It is a searching for answers. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Domain utama 2.. wajar dgn. meniliti kebernasan sesuatu hujah. 1998). Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. membuat pertimbangan yg. a reaching for meaning.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. b. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. gunakan alasan yg munasabah. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. kewajaran sesuatu idea.make a decision.a. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. JENIS-JENIS KB 1. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing.ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. or fulfill a desire to understand. 4. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan .Kemahiran Membuat Keputusan. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. c. misalnya…. George(1970).Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. 3. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan.

3. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. asli dan bernilai. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. isyaratisyarat b. “ The more after you do something in the same way. Mencipta metafora.a. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. Mencipta analogi. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Boleh ditunggang. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. tanda-tanda c. 4. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu.menghasilkan sesuatu yang baru. 1. sebelum bertindak. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. Berlaku bila . ( Lori itu akan ditahan polis ). Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Anaknya berlumuran darah. “ If everybody is thinking alike. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang .) Apakah ramalan anda. perkara itu berlaku. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. 3. Mulut kucing berdarah. 3. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. 2. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Mempunyai dua roda. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. Hanya kucing berada di situ. 2. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. ( Tayar lori akan meletup). Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING….

Sekolah – pelajar c. Rujuk lampiran pengurusan grafik.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Universiti – mahasiswa b. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan.a. b.a. Orang itu garang macam harimau. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Contoh :. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . Harapannya menggunung. mendapatkan imaginasi yang kreatif. d. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Hospital – jururawat d. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.Badannya kurus macam lidi. b. Analogi berdasarkan pasangan kata. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Analogi berdasarkan kata bandingan.Mak nenek itu telah datang. c. Kapal terbang .anda berminat utk. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. a. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Benda itu bujur seperti telur. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Tujuan :.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Terdapat 2 jenis analogi:.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini.

yakni minda kita.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN .Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.A. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker. iaitu kekuatan. Mahathir Mohamad.B Datuk Seri Dr.YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT.com! Search This Blog . iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita.

di setiap nafasku. terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung.InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah .di mana saja bumi yg aku jijak.moga semangat jihad terus terpahat kukuh. walau apa pun sedia ku rempuh. di situ islam inginku junjung..powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku..kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku..... berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati.

Powered by Blogger. click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful