pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. 2500 tahun dahulu lagi. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. mentaakul dan membuat saranan. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. berfikir secara sistematik. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. „well-reasoned‟. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). menganalisa konsep-konsep asas. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja.

matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. Beyer. 1998). Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. misalnya…. gunung ganang. George(1970). Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is . Meyers. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. ramai ahli pendidik. hadith dan sunnah. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Dewey. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah.. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. perkara itu berlaku. 4. Mempunyai dua roda. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. ( Lori itu akan ditahan polis ). Domain utama 2. membuat pertimbangan yg. a reaching for meaning. 3. It is a searching for answers. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan.) Apakah ramalan anda. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya.Kemahiran Membuat Keputusan.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Boleh ditunggang. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. kewajaran sesuatu idea. JENIS-JENIS KB 1. Mencipta analogi. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. asli dan bernilai. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku.a. or fulfill a desire to understand. wajar dgn. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. b. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). sebelum bertindak. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. Mencipta metafora. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. “ If everybody is thinking alike. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. 4. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. ( Tayar lori akan meletup). “ The more after you do something in the same way. .any mental activity that helps formulate or solve a problem. gunakan alasan yg munasabah. c.make a decision. 3. 2.

Rujuk lampiran pengurusan grafik. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. 3. Mulut kucing berdarah. Benda itu bujur seperti telur. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Hanya kucing berada di situ. d.a. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. Orang itu garang macam harimau.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Tujuan :. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. tanda-tanda c.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Sekolah – pelajar c. 2. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Harapannya menggunung. mendapatkan imaginasi yang kreatif.a. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. menghasilkan sebanyak mungkin idea. b. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. isyaratisyarat b. Hospital – jururawat d.Badannya kurus macam lidi. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. Analogi berdasarkan kata bandingan.a. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. a. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. c. Universiti – mahasiswa b. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Contoh :. b. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Anaknya berlumuran darah. Berlaku bila anda berminat utk. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan . Terdapat 2 jenis analogi:.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta.Mak nenek itu telah datang. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Kapal terbang . Analogi berdasarkan pasangan kata. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. 1. 3.

LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. Mahathir Mohamad. yakni minda kita. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. iaitu kekuatan. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org.A.dan kriteria tertentu.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . April 6. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita.B Datuk Seri Dr. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) . Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.

dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. satu kebiasaan. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Richard Paul.Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). Beliau telah . 2500 tahun dahulu lagi. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. sintaksis. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri.) dan 3. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. kritis dan kreatif. analisis. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. pentaakulan. dan 2. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.) 2. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. refleksi. aplikasi. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. pengalaman.

matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. hadith dan sunnah. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. menganalisa konsep-konsep asas. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Dewey. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Bloom dan . Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). ramai ahli pendidik.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Meyers. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. mentaakul dan membuat saranan. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. gunung ganang. „well-reasoned‟. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Beyer. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. berfikir secara sistematik.

c. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. It is a searching for answers.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. 4. kewajaran sesuatu idea. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis.a. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. misalnya…. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. JENIS-JENIS KB 1.Kemahiran Membuat Keputusan. b. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. gunakan alasan yg munasabah. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. 3. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Domain utama 2. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah.make a decision. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. 1998).ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. wajar dgn. George(1970). Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan.. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. a reaching for meaning. or fulfill a desire to understand. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. membuat pertimbangan yg. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya.

isyaratisyarat b. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya.) Apakah ramalan anda. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. “ The more after you do something in the same way. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ.a. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. 3. Mencipta analogi. sebelum bertindak. “ If everybody is thinking alike.menghasilkan sesuatu yang baru. 1. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Mulut kucing berdarah. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. 2. Mencipta metafora. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Boleh ditunggang. 3. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Mempunyai dua roda. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. 4. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. perkara itu berlaku. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. ( Tayar lori akan meletup). Anaknya berlumuran darah. 2. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. 3. tanda-tanda c. ( Lori itu akan ditahan polis ). the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Berlaku bila . Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. Hanya kucing berada di situ. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. asli dan bernilai.

Hospital – jururawat d. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Analogi berdasarkan kata bandingan. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Harapannya menggunung.Mak nenek itu telah datang. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Benda itu bujur seperti telur. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. b. Terdapat 2 jenis analogi:. Kapal terbang .penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Contoh :. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . Tujuan :. Orang itu garang macam harimau. a. mendapatkan imaginasi yang kreatif. b. Universiti – mahasiswa b. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. c. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Sekolah – pelajar c. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.a. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing.anda berminat utk. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta.a. menghasilkan sebanyak mungkin idea. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. d.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Analogi berdasarkan pasangan kata.Badannya kurus macam lidi.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini.

iaitu kekuatan. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB).com! Search This Blog . apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. Mahathir Mohamad. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.B Datuk Seri Dr.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting .ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN .A. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. yakni minda kita.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org.

InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah . berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati..powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku.. di setiap nafasku.di mana saja bumi yg aku jijak... di situ islam inginku junjung.kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku.. walau apa pun sedia ku rempuh.. terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung.moga semangat jihad terus terpahat kukuh.

click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .Powered by Blogger.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful