P. 1
pengurusan grafik

pengurusan grafik

|Views: 129|Likes:

More info:

Published by: Siti Maisarah Arifin on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. berfikir secara sistematik. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. 2500 tahun dahulu lagi. mentaakul dan membuat saranan. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. menganalisa konsep-konsep asas. „well-reasoned‟.

Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Beyer. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is . 1998). DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif.. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. ramai ahli pendidik. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Dewey. misalnya…. George(1970). Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. gunung ganang. hadith dan sunnah. Meyers.

PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. membuat pertimbangan yg. perkara itu berlaku. Mempunyai dua roda. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. 4. Domain utama 2.any mental activity that helps formulate or solve a problem. c. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. meniliti kebernasan sesuatu hujah.make a decision. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. “ If everybody is thinking alike. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. a reaching for meaning. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. sebelum bertindak. It is a searching for answers. Mencipta metafora. kewajaran sesuatu idea. 3. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. Boleh ditunggang. ( Tayar lori akan meletup). Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. . Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. wajar dgn. asli dan bernilai. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. or fulfill a desire to understand.) Apakah ramalan anda. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. Tulis beberapa ramalan yang sesuai.a. gunakan alasan yg munasabah. ( Lori itu akan ditahan polis ). “ The more after you do something in the same way. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA).Kemahiran Membuat Keputusan. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. 2. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . JENIS-JENIS KB 1. b.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. 4. 3. Mencipta analogi. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz).

Analogi berdasarkan pasangan kata. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Kapal terbang . Benda itu bujur seperti telur. 3. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Orang itu garang macam harimau.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. d. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. tanda-tanda c. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ.a. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.Badannya kurus macam lidi.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Hanya kucing berada di situ. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. 1. Contoh :. isyaratisyarat b. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. mendapatkan imaginasi yang kreatif. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Analogi berdasarkan kata bandingan. Berlaku bila anda berminat utk.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Tujuan :. Universiti – mahasiswa b.a. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan .alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Sekolah – pelajar c.a. Anaknya berlumuran darah. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. b. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Harapannya menggunung. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Hospital – jururawat d. Terdapat 2 jenis analogi:. 3. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. c. Mulut kucing berdarah. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. menghasilkan sebanyak mungkin idea. b. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah.Mak nenek itu telah datang. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. a. Rujuk lampiran pengurusan grafik. 2.

Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT.B Datuk Seri Dr. yakni minda kita. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. April 6. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.A. iaitu kekuatan. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday. Mahathir Mohamad. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) . MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y.dan kriteria tertentu.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.

Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. dan 2. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi. Richard Paul. 2500 tahun dahulu lagi. satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. kritis dan kreatif. pengalaman. analisis. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. aplikasi. satu kebiasaan. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). pentaakulan. refleksi.) dan 3. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual.Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. sintaksis.) 2. Beliau telah . (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. hadith dan sunnah. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Beyer. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. menganalisa konsep-konsep asas. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Dewey. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. mentaakul dan membuat saranan. Meyers. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. ramai ahli pendidik. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. „well-reasoned‟. gunung ganang. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Bloom dan . falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. berfikir secara sistematik. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities).

Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . 1998). Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. kewajaran sesuatu idea. membuat pertimbangan yg. wajar dgn. misalnya….. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. a reaching for meaning. or fulfill a desire to understand.Kemahiran Membuat Keputusan. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Domain utama 2. c. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 3. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. b. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. George(1970). Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. gunakan alasan yg munasabah. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman.make a decision. It is a searching for answers. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. meniliti kebernasan sesuatu hujah. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. 4. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir.a. JENIS-JENIS KB 1.ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini.

3. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Mencipta analogi. Mempunyai dua roda. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. “ The more after you do something in the same way. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. perkara itu berlaku. sebelum bertindak. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. 4. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. “ If everybody is thinking alike. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. Mencipta metafora. Boleh ditunggang. 2. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. Mulut kucing berdarah. tanda-tanda c. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Berlaku bila . Anaknya berlumuran darah. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan.a. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. asli dan bernilai. ( Tayar lori akan meletup). Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). 3. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan.) Apakah ramalan anda. 1. ( Lori itu akan ditahan polis ). Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. isyaratisyarat b. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. 2. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. 3.menghasilkan sesuatu yang baru. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Hanya kucing berada di situ.

Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Universiti – mahasiswa b. Hospital – jururawat d. Tujuan :. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. c. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah.anda berminat utk. menghasilkan sebanyak mungkin idea. mendapatkan imaginasi yang kreatif. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Orang itu garang macam harimau. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Contoh :. b. Analogi berdasarkan pasangan kata. a. Terdapat 2 jenis analogi:. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing.Mak nenek itu telah datang.a.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Analogi berdasarkan kata bandingan.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Kapal terbang . MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . Harapannya menggunung. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik.Badannya kurus macam lidi. b. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Sekolah – pelajar c.a. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Benda itu bujur seperti telur. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. d. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini.

Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Mahathir Mohamad. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB).com! Search This Blog . iaitu kekuatan. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita.A.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN .YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y.B Datuk Seri Dr. yakni minda kita.

moga semangat jihad terus terpahat kukuh.kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku..powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku. di setiap nafasku. di situ islam inginku junjung.. walau apa pun sedia ku rempuh... terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung. berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati..InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah ..di mana saja bumi yg aku jijak.

Powered by Blogger. click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->