pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. mentaakul dan membuat saranan. „well-reasoned‟. 2500 tahun dahulu lagi. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. berfikir secara sistematik. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. menganalisa konsep-konsep asas.

George(1970). Zaman moden Dalam abad dua puluhan. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. hadith dan sunnah. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. misalnya…. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan.. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is .pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. gunung ganang. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Dewey.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. 1998). Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. ramai ahli pendidik. Meyers. Beyer. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah.

Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. asli dan bernilai. Mempunyai dua roda. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. 4. ( Lori itu akan ditahan polis ). Mencipta metafora. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Domain utama 2. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. kewajaran sesuatu idea. wajar dgn.make a decision.a. b. “ The more after you do something in the same way. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. JENIS-JENIS KB 1. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Boleh ditunggang. 2. 4. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. perkara itu berlaku. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. It is a searching for answers.any mental activity that helps formulate or solve a problem. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. 3. gunakan alasan yg munasabah. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. 3. membuat pertimbangan yg. . Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian.) Apakah ramalan anda.Kemahiran Membuat Keputusan. or fulfill a desire to understand. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. “ If everybody is thinking alike. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. a reaching for meaning. ( Tayar lori akan meletup). Mencipta analogi. sebelum bertindak. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. c. meniliti kebernasan sesuatu hujah.

Analogi berdasarkan kata bandingan. b. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Kapal terbang . Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. isyaratisyarat b. Terdapat 2 jenis analogi:. Hospital – jururawat d. mendapatkan imaginasi yang kreatif. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan .Badannya kurus macam lidi. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Sekolah – pelajar c. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Hanya kucing berada di situ. Anaknya berlumuran darah. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental.a. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ.a. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak.a. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Orang itu garang macam harimau. 2. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Mulut kucing berdarah. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. d. 3. tanda-tanda c. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. c. Universiti – mahasiswa b.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Tujuan :. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. Berlaku bila anda berminat utk. 1. a. Harapannya menggunung. 3. Contoh :. Analogi berdasarkan pasangan kata. menghasilkan sebanyak mungkin idea.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan.Mak nenek itu telah datang. b. Benda itu bujur seperti telur. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian.

Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. iaitu kekuatan.A. April 6. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. yakni minda kita. 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) .ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . Mahathir Mohamad. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday.dan kriteria tertentu. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB).B Datuk Seri Dr. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.

Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. pentaakulan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. dan 2. sintaksis. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. aplikasi. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). analisis. (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. refleksi. satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. kritis dan kreatif.) dan 3. satu kebiasaan. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. pengalaman. 2500 tahun dahulu lagi. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing).) 2. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Beliau telah . Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual. Richard Paul. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan.

Zaman moden Dalam abad dua puluhan. hadith dan sunnah. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). berfikir secara sistematik. gunung ganang. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. ramai ahli pendidik. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. mentaakul dan membuat saranan. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). „well-reasoned‟. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. menganalisa konsep-konsep asas. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Beyer. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. Meyers. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Dewey. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Bloom dan .

1998). Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.make a decision. George(1970). Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Domain utama 2. b. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. misalnya….Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:.Kemahiran Membuat Keputusan. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . or fulfill a desire to understand. a reaching for meaning. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar.ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. c. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. 3. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. gunakan alasan yg munasabah. JENIS-JENIS KB 1. wajar dgn. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. membuat pertimbangan yg. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif.a. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. meniliti kebernasan sesuatu hujah. It is a searching for answers.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. kewajaran sesuatu idea. 4..

KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Mulut kucing berdarah. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. ( Lori itu akan ditahan polis ). Mempunyai dua roda. “ If everybody is thinking alike. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. ( Tayar lori akan meletup). Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. 3. Anaknya berlumuran darah. Berlaku bila .) Apakah ramalan anda. Mencipta analogi. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. 3. Hanya kucing berada di situ. asli dan bernilai. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. Mencipta metafora. 2. Boleh ditunggang.menghasilkan sesuatu yang baru. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. “ The more after you do something in the same way. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. 1. sebelum bertindak. 4. perkara itu berlaku. 2.a. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. isyaratisyarat b. tanda-tanda c. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. 3. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). Tulis beberapa ramalan yang sesuai. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang .

Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. c. Hospital – jururawat d.Mak nenek itu telah datang.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Analogi berdasarkan pasangan kata. Contoh :. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. mendapatkan imaginasi yang kreatif. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah.a. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Sekolah – pelajar c.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Terdapat 2 jenis analogi:. Kapal terbang . LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU.Badannya kurus macam lidi. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Benda itu bujur seperti telur. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Universiti – mahasiswa b. Analogi berdasarkan kata bandingan. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini.a. Tujuan :. Orang itu garang macam harimau. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. d. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. b. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Harapannya menggunung. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. a.anda berminat utk. b. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah.

apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . yakni minda kita.A. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker.YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). Mahathir Mohamad. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.B Datuk Seri Dr.com! Search This Blog . iaitu kekuatan.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.

terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung..di mana saja bumi yg aku jijak.. walau apa pun sedia ku rempuh. berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati...kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku..powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku. di setiap nafasku. di situ islam inginku junjung.moga semangat jihad terus terpahat kukuh.InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah ..

click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .Powered by Blogger.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful