pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. menganalisa konsep-konsep asas. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. 2500 tahun dahulu lagi. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. berfikir secara sistematik. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). mentaakul dan membuat saranan. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. „well-reasoned‟. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal.

ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Meyers. Beyer. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. gunung ganang. ramai ahli pendidik. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. George(1970). Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. hadith dan sunnah.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif.. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is . Dewey. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. 1998). misalnya…. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟.

3. “ The more after you do something in the same way. c. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik.Kemahiran Membuat Keputusan. Mencipta metafora. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). It is a searching for answers. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Mempunyai dua roda. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. sebelum bertindak. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. JENIS-JENIS KB 1. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. Boleh ditunggang. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. a reaching for meaning. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. 3.a. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. b. perkara itu berlaku. 4. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. gunakan alasan yg munasabah. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu.) Apakah ramalan anda. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan.any mental activity that helps formulate or solve a problem. Mencipta analogi. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. 2. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. membuat pertimbangan yg. ( Lori itu akan ditahan polis ). “ If everybody is thinking alike. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. 4. wajar dgn.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:.make a decision. kewajaran sesuatu idea. asli dan bernilai. or fulfill a desire to understand. ( Tayar lori akan meletup). . Domain utama 2.

Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. d. Hospital – jururawat d. Mulut kucing berdarah.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Anaknya berlumuran darah. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah.a. Analogi berdasarkan pasangan kata. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan . tanda-tanda c.a. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Harapannya menggunung. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Sekolah – pelajar c.a. 1. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Hanya kucing berada di situ. Universiti – mahasiswa b. Benda itu bujur seperti telur. b. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. 3. b.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.Mak nenek itu telah datang. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Kapal terbang . Contoh :. 2. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Terdapat 2 jenis analogi:. mendapatkan imaginasi yang kreatif.Badannya kurus macam lidi. isyaratisyarat b. a.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Analogi berdasarkan kata bandingan. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. c. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Tujuan :. 3. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Orang itu garang macam harimau. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Berlaku bila anda berminat utk. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat.

April 6.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN .dan kriteria tertentu. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) .PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita.A. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. iaitu kekuatan. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. yakni minda kita. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). Mahathir Mohamad. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday.B Datuk Seri Dr.

Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. sintaksis. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. pengalaman. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. aplikasi. dan 2. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. 2500 tahun dahulu lagi. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1.) 2. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). refleksi. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. analisis.Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. pentaakulan. kritis dan kreatif. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi. Beliau telah . Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. satu kebiasaan. Richard Paul. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr.) dan 3.

Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. menganalisa konsep-konsep asas. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. berfikir secara sistematik. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. ramai ahli pendidik. mentaakul dan membuat saranan. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. Beyer. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. hadith dan sunnah. gunung ganang. „well-reasoned‟. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Bloom dan . matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Meyers. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Dewey. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

gunakan alasan yg munasabah. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. Kemahiran Berfikir Secara Kritis.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. c.. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. kewajaran sesuatu idea. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir.Kemahiran Membuat Keputusan. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. wajar dgn. membuat pertimbangan yg. Domain utama 2. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. 3. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. b. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. 1998). Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman.a. a reaching for meaning. JENIS-JENIS KB 1. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. or fulfill a desire to understand. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. misalnya….ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. 4.make a decision.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. George(1970). It is a searching for answers.

Berlaku bila . 3. asli dan bernilai. Anaknya berlumuran darah. sebelum bertindak. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Boleh ditunggang. 4. “ The more after you do something in the same way. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Mencipta metafora. perkara itu berlaku. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. 3. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). isyaratisyarat b. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. “ If everybody is thinking alike. 2. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. ( Tayar lori akan meletup). Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd.menghasilkan sesuatu yang baru. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. Mencipta analogi. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya.a. Hanya kucing berada di situ. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang .) Apakah ramalan anda. ( Lori itu akan ditahan polis ). 3. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. tanda-tanda c. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Mulut kucing berdarah. Mempunyai dua roda. 1. 2. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah.

MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Harapannya menggunung. Rujuk lampiran pengurusan grafik. mendapatkan imaginasi yang kreatif. Analogi berdasarkan pasangan kata. Terdapat 2 jenis analogi:. Tujuan :. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. c. Orang itu garang macam harimau. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sekolah – pelajar c.Mak nenek itu telah datang. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing.Badannya kurus macam lidi. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. d. Kapal terbang . b. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Universiti – mahasiswa b. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Contoh :. Benda itu bujur seperti telur.a. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. b.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . Hospital – jururawat d. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. a. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah.anda berminat utk. menghasilkan sebanyak mungkin idea. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.a. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Analogi berdasarkan kata bandingan.

Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). yakni minda kita. Mahathir Mohamad.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. iaitu kekuatan. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.B Datuk Seri Dr.A. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker.YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.com! Search This Blog . bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.

moga semangat jihad terus terpahat kukuh... walau apa pun sedia ku rempuh. terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung.kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku.di mana saja bumi yg aku jijak.InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah ... berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati. di situ islam inginku junjung. di setiap nafasku...powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku.

click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .Powered by Blogger.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful