pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. mentaakul dan membuat saranan. „well-reasoned‟. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). menganalisa konsep-konsep asas. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. 2500 tahun dahulu lagi. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. berfikir secara sistematik. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri.

DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. misalnya…. hadith dan sunnah. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is .. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. 1998). Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Meyers. gunung ganang. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Beyer. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. ramai ahli pendidik. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. George(1970). Dewey. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah.

Boleh ditunggang. . “ The more after you do something in the same way. Mencipta metafora. b. 2. 3. “ If everybody is thinking alike. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan.Kemahiran Membuat Keputusan. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). It is a searching for answers. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan.make a decision. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. sebelum bertindak. ( Lori itu akan ditahan polis ). MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. kewajaran sesuatu idea. Mempunyai dua roda. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz).Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. asli dan bernilai. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. 3. membuat pertimbangan yg.) Apakah ramalan anda. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. 4. meniliti kebernasan sesuatu hujah. ( Tayar lori akan meletup). Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd.a. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. or fulfill a desire to understand. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. JENIS-JENIS KB 1. Domain utama 2. 4. gunakan alasan yg munasabah. wajar dgn. Mencipta analogi. perkara itu berlaku.any mental activity that helps formulate or solve a problem. a reaching for meaning. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. c. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan.

mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. 1. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Orang itu garang macam harimau.a. Mulut kucing berdarah. Universiti – mahasiswa b. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Analogi berdasarkan kata bandingan. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. mendapatkan imaginasi yang kreatif.Badannya kurus macam lidi. Hanya kucing berada di situ. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan . Benda itu bujur seperti telur. d.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. 3. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. c. 3.a.Mak nenek itu telah datang. Terdapat 2 jenis analogi:. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Hospital – jururawat d. Contoh :. b. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. b. tanda-tanda c. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Kapal terbang . Anaknya berlumuran darah. Harapannya menggunung. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Berlaku bila anda berminat utk.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Rujuk lampiran pengurusan grafik. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Analogi berdasarkan pasangan kata. isyaratisyarat b. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Tujuan :.a. 2. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Sekolah – pelajar c.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. a.

yakni minda kita. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.dan kriteria tertentu. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. April 6. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. iaitu kekuatan. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita.A.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN .B Datuk Seri Dr. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) . LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). Mahathir Mohamad.

satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Richard Paul. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. dan 2. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Beliau telah .) dan 3. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. analisis. pentaakulan. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan.Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. 2500 tahun dahulu lagi. (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. sintaksis. refleksi. aplikasi. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi. satu kebiasaan.) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. kritis dan kreatif. pengalaman. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Bloom dan . Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. mentaakul dan membuat saranan. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. ramai ahli pendidik. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. berfikir secara sistematik. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. gunung ganang. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Meyers. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Beyer. „well-reasoned‟. hadith dan sunnah. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. menganalisa konsep-konsep asas. Dewey.

pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir.a. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. or fulfill a desire to understand.make a decision.. kewajaran sesuatu idea. 3. misalnya…. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Domain utama 2. 4. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. JENIS-JENIS KB 1. b. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar.Kemahiran Membuat Keputusan. wajar dgn. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. 1998). Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah.ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. a reaching for meaning. George(1970). Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. gunakan alasan yg munasabah. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. It is a searching for answers. membuat pertimbangan yg. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. c. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman.

Mencipta analogi. Mulut kucing berdarah. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. ( Tayar lori akan meletup). Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. 2. Hanya kucing berada di situ. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik.menghasilkan sesuatu yang baru. sebelum bertindak. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. “ If everybody is thinking alike. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). Anaknya berlumuran darah.) Apakah ramalan anda. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Mempunyai dua roda. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. 4. 1. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. “ The more after you do something in the same way. Mencipta metafora. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Berlaku bila .a. asli dan bernilai. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). 3. tanda-tanda c. ( Lori itu akan ditahan polis ). 3. 2. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. isyaratisyarat b. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. perkara itu berlaku. 3. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Boleh ditunggang. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya.

Mak nenek itu telah datang.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini.Badannya kurus macam lidi. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Universiti – mahasiswa b. Harapannya menggunung. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Terdapat 2 jenis analogi:. Orang itu garang macam harimau. d. mendapatkan imaginasi yang kreatif. Tujuan :. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Analogi berdasarkan pasangan kata. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . Contoh :. Sekolah – pelajar c. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing.a. c. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. b. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Benda itu bujur seperti telur. b.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Kapal terbang . Hospital – jururawat d. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah.a. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Analogi berdasarkan kata bandingan.anda berminat utk. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. a. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.

iaitu kekuatan.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.B Datuk Seri Dr. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker.com! Search This Blog .YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. Mahathir Mohamad. yakni minda kita.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.A. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB).

..moga semangat jihad terus terpahat kukuh. di setiap nafasku.InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah .kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku.powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku. terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung. berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati...di mana saja bumi yg aku jijak... di situ islam inginku junjung. walau apa pun sedia ku rempuh.

click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .Powered by Blogger.