pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. berfikir secara sistematik. mentaakul dan membuat saranan. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. menganalisa konsep-konsep asas. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. 2500 tahun dahulu lagi. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. „well-reasoned‟. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja.

falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. hadith dan sunnah. ramai ahli pendidik.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Meyers. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Dewey. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. misalnya…. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is . Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. 1998). Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. Zaman moden Dalam abad dua puluhan.. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. George(1970). gunung ganang. Beyer.

3.any mental activity that helps formulate or solve a problem. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. “ The more after you do something in the same way. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. perkara itu berlaku. or fulfill a desire to understand. c. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. b. sebelum bertindak. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. wajar dgn. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. “ If everybody is thinking alike. It is a searching for answers. Boleh ditunggang. gunakan alasan yg munasabah. 4.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. 3. Mempunyai dua roda. kewajaran sesuatu idea. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. asli dan bernilai. Mencipta metafora. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. 2. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. 4. ( Tayar lori akan meletup).make a decision. a reaching for meaning. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. ( Lori itu akan ditahan polis ). Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. membuat pertimbangan yg. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. JENIS-JENIS KB 1. .Kemahiran Membuat Keputusan. Domain utama 2.a.) Apakah ramalan anda. Mencipta analogi.

Badannya kurus macam lidi. tanda-tanda c.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. c. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan . Mulut kucing berdarah. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini.a. 3. Hospital – jururawat d. Anaknya berlumuran darah. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Tujuan :. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :.a. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing.a. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Kapal terbang . Sekolah – pelajar c. b. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Orang itu garang macam harimau. Analogi berdasarkan pasangan kata.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. b. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. a. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. 1. Contoh :. d. isyaratisyarat b.Mak nenek itu telah datang. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Harapannya menggunung. mendapatkan imaginasi yang kreatif. Terdapat 2 jenis analogi:. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Analogi berdasarkan kata bandingan. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. 3. 2. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Hanya kucing berada di situ. Universiti – mahasiswa b. Berlaku bila anda berminat utk. Benda itu bujur seperti telur. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan.

PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) . April 6.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. yakni minda kita. Mahathir Mohamad. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.dan kriteria tertentu. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday.A. iaitu kekuatan. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.B Datuk Seri Dr. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU.

) 2. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. pentaakulan. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. dan 2. pengalaman. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. aplikasi. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Richard Paul. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. refleksi. sintaksis. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual. analisis. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi.Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. satu kebiasaan. Beliau telah . Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. 2500 tahun dahulu lagi. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. kritis dan kreatif.) dan 3.

Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. hadith dan sunnah. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Dewey. menganalisa konsep-konsep asas. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. „well-reasoned‟. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Beyer. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Meyers. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. ramai ahli pendidik. gunung ganang. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. berfikir secara sistematik. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. mentaakul dan membuat saranan. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. Bloom dan .

Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir.a. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. George(1970). It is a searching for answers.make a decision. Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. wajar dgn. or fulfill a desire to understand. kewajaran sesuatu idea. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. 4. a reaching for meaning. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks.ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Domain utama 2. b. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:.Kemahiran Membuat Keputusan. membuat pertimbangan yg. 1998). DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya.. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. gunakan alasan yg munasabah. JENIS-JENIS KB 1. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. c. misalnya…. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. 3. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah.

PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. isyaratisyarat b.) Apakah ramalan anda. “ If everybody is thinking alike. Anaknya berlumuran darah. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. 4. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Mencipta metafora. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). 2. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. tanda-tanda c. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Tulis beberapa ramalan yang sesuai.menghasilkan sesuatu yang baru. perkara itu berlaku. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. Mencipta analogi. Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. 3. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Berlaku bila . Mempunyai dua roda. Mulut kucing berdarah. 3. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. ( Tayar lori akan meletup). Hanya kucing berada di situ. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. 3. 1.a. “ The more after you do something in the same way. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. ( Lori itu akan ditahan polis ). Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. asli dan bernilai. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). 2. Boleh ditunggang. sebelum bertindak.

Benda itu bujur seperti telur. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. Tujuan :.a. Terdapat 2 jenis analogi:. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN . mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. c.Mak nenek itu telah datang. Harapannya menggunung. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Hospital – jururawat d.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. Analogi berdasarkan pasangan kata. mendapatkan imaginasi yang kreatif.a. Analogi berdasarkan kata bandingan. Kapal terbang . Contoh :. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Orang itu garang macam harimau. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. a. b. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Universiti – mahasiswa b. Rujuk lampiran pengurusan grafik.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan.Badannya kurus macam lidi. d. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Sekolah – pelajar c.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini.anda berminat utk. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. b. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah.

iaitu kekuatan.YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT.com! Search This Blog .PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting .ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . yakni minda kita. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. Mahathir Mohamad. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita.B Datuk Seri Dr.A. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.

.powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku. di setiap nafasku.kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku..moga semangat jihad terus terpahat kukuh.di mana saja bumi yg aku jijak. di situ islam inginku junjung. berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati..InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah . walau apa pun sedia ku rempuh. terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung....

Powered by Blogger. click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful