pena ilhamku

Home

Tuesday, April 6, 2010
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif, dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, sintaksis, dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Richard Paul, Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan), dan 2. satu kebiasaan, yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi,) 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan, (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut,) dan 3. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH
Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments

„well-reasoned‟. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan . menganalisa konsep-konsep asas. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif.Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. Beliau telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. berfikir secara sistematik. Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. 2500 tahun dahulu lagi. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. mentaakul dan membuat saranan. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia.

Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. ramai ahli pendidik. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. George(1970). Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. Meyers. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Beyer. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. 1998). Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. Bloom dan ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. gunung ganang.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. hadith dan sunnah. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. misalnya…. Dewey.. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir.Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is . Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟.

Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. JENIS-JENIS KB 1. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). b. Mempunyai dua roda. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu.make a decision. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. “ The more after you do something in the same way. 4. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. ( Lori itu akan ditahan polis ). Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. sebelum bertindak. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. asli dan bernilai.any mental activity that helps formulate or solve a problem. Mencipta analogi. Domain utama 2. 4. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. or fulfill a desire to understand. ( Tayar lori akan meletup). wajar dgn. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. “ If everybody is thinking alike. . Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. 2. membuat pertimbangan yg. gunakan alasan yg munasabah.) Apakah ramalan anda. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. perkara itu berlaku. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. 3. a reaching for meaning. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km. kewajaran sesuatu idea. Boleh ditunggang.Kemahiran Membuat Keputusan. meniliti kebernasan sesuatu hujah. It is a searching for answers. Mencipta metafora. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. 3. MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian.a. c.

maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah.Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. 3. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :.Badannya kurus macam lidi.Mak nenek itu telah datang. Kapal terbang . Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Analogi berdasarkan pasangan kata. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :.a. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Universiti – mahasiswa b. c. Hanya kucing berada di situ. 3. a. b.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. d. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian.PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian.a. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat.a. Analogi berdasarkan kata bandingan. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan . Berlaku bila anda berminat utk. Anaknya berlumuran darah. Orang itu garang macam harimau. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. 2.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Harapannya menggunung. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. isyaratisyarat b. Hospital – jururawat d. Benda itu bujur seperti telur. Sekolah – pelajar c. b. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. 1. tanda-tanda c. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Mulut kucing berdarah. Contoh :. mendapatkan imaginasi yang kreatif. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Terdapat 2 jenis analogi:. Tujuan :.

( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Subscribe to: Posts (Atom) Tuesday. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita. Mahathir Mohamad. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita. April 6. yakni minda kita. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB).A. iaitu kekuatan. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting . 2010 DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) .dan kriteria tertentu. apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU.B Datuk Seri Dr. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. 1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.

Bertolak dari konsep KB seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti Socrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah KB dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas. dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk menjadi landasan kepada perilaku manusia Anda dapati bahawa konsep di atas adalah berlawanan dengan: 1. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 9:00 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH Zaman Socrates Ada baiknya kita soroti sedikit kemahiran berfikir dari perspektif sejarah dan kesannya kepada kefahaman tentang konsep KB itu sendiri. dan/atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. sintaksis. maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran reflektif. Socrates telah menyatakan bahawa buah fikiran yang bernas tidak semestinya dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa atau authoriti sahaja.) dan 3. satu kebiasaan. Pengasas dan pengarah kepada „The Center for Critical Thinking‟. satu kumpulan kemahiran yang digunakan untuk memperoses atau melahirkan informasi dan kepercayaan (keyakinan). satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika Syarikat. dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). analisis. atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. 2500 tahun dahulu lagi. Socrates telah berjaya menggunakan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang menjana dan memberikan buah fikiran. yang terbentuk berlandaskan komitmen intelektual.) 2. pentaakulan. kritis dan kreatif. aplikasi. Richard Paul. Berfikir yang juga dikenali pada mulanya sebagai pemikiran kritis yang juga merangkumi pemikiran kreatif telah mula diberi perhatian istimewa oleh tamadun manusia semenjak zaman Socrates. dan 2. Berfikir cuma dikaitan dengan keupayaan melakukan berbagai kebolehan. Dalam menitikberatkan pemikiran kritis dalam kehidupan manusia. refleksi. pengalaman. Ini bermakna kebolehan mengeluarkan buah fikiran belum boleh dianggap lengkap sekiranya hasil dari buah fikiran tersebut belum atau tidak diambil kira kesahihannya. Bahawa berfikir adalan proses yang berkaitan dengan pencarian dan penyimpanan informasi sahaja (sebab ia melibatkan cara-cara tertentu dalam mendapatkan dan meladeni informasi. Beliau telah . (sebab ia melibatkan penggunaan berterusan kebolehan tersebut. Ini adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Berfikir cuma dikaitkan dengan penggunaan kebolehan sahaja tanpa mengambil kira penerimaan hasil pemikiran tersebut. Pemikiran kritis dapat dilihat dari dua komponen penting: 1.

Tradisi ini adalah selari dengan apa yang disarankan oleh Islam supaya manusia meneliti kebesaran dan kehebatan Pencipta alam ini disebalik keindahan ciptaanNya yang berupa bintang-bintang. „well-reasoned‟. Dia juga menyatakan betapa pentingnya seseorang berupaya melahirkan hujah yang kukuh sebelum buah fikirannya dapat diterima. matahari dan bulan yang sentiasa menakjubkan mereka yang ingin berfikir. Soalan telah digunakan bila mempertikaikan kepercayaan dan penerangan yang lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa usul periksa. Keyakinan yang didasarkan kepada Al-Quran. berfikir secara sistematik. Zaman moden Dalam abad dua puluhan. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato (murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates) dan Aristotle (seorang lagi ahli falsafah Greek). Beyer. dan juga menyoroti implikasi bukan sahaja terhadap apa yang dinyatakan tetapi juga apa yang telah dilakukan dengan perbuatan. mentaakul dan membuat saranan. menganalisa konsep-konsep asas. lahir keperluan bagi manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi (deeper realities). Beliau menyarankan betapa pentingnya soalan-soalan aras tinggi yang beliau sebut sebagai „deep questions‟ diajukan untuk menggalakkan seseorang berfikir secara kritis sebelum satu-satu buah fikiran dapat dan layak diterima pakai. Sesuatu yang berupaya atau dilihat sebagai berpotensi untuk memberi keselesaan dan keseronokan – sekiranya tidak didasarkan kepada hujah. menyoroti implikasi secara meluas dan mendalam – kerana cuma dengan berfikir secara komprehensif. ijmak dan ulamak adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. hadith dan sunnah. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa perlunya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu kerana realiti sesuatu itu mungkin berbeza dari keadaan lahiriahnya – cuma minda yang terlatih (trained mind) sahaja yang dapat membezakannya apa yang dilihat oleh mata kasar (delusive appearances) dengan apa yang sebenarnya tersirat disebalik kulit luarannya (the deeper realities of life). Keupayaan ini merangkumi kebolehan melihat secara objektif. Kita berterima kasih dengan tokoh-tokoh seperti Guilford.membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai kuasa dan kedudukan. bukti atau asas keyakinan yang kukuh adalah tidak boleh diterima pakai. gunung ganang. kadang-kadang boleh melakukan tindakan yang membingungkan dan tidak diterima akal. Socrates telah memulakan agenda berfikir dengan menggunakan soalan sebagai alat penjanaan idea dan buah fikiran yang mantap. Meyers. Berfikir dalam Islam adalah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara‟ dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Beliau telah dengan cermatnya mengenalpasti satu-satu kepercayaan itu dari perspektif logik dan diterima akal berbanding dari hanya melihat secara lihiriah dan nampak elok atau secocok dengan perasaan ego yang serasi dengan cita-cita tersembunyi seseorang. falsafah dan ahli fikir yang lain telah dilahirkan. Dewey. ramai ahli pendidik. dan bersifat responsif terhadap tentangan dan kejanggalan sahaja yang membolehkan manusia berfikir secara mendalam dari cuma menghayati apa yang terpapar pada sifat lahiriah sahaja. Metod penyoalan Socrates yang dikenali sebagai “Socratic questioning” atau “Penyoalan Socratic” masih di anggap sebagai satu cara terbaik dalam pengajaran berfikir secara kritis dan kreatif dan masih banyak diamalakan hingga ke hari ini. Bloom dan . Bertitik tolak dari saranan tradisi Greek ini.

b.pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Tokoh-tokoh seperti Benjamin Bloom bersama rakan-rakannya yang lain termasuk Krathwohl telah mendalami konsep penggunaan soalan seperti yang disarankan oleh Socrates dalam menjana KB dengan berlandaskan domain kognitif. Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:57 PM 0 comments KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir.Kemahiran Membuat Keputusan. 3.Kemahiran Menyelesaikan masalah KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:. Konsep EQ yang diperkenalkan oleh Goleman mempunyai keselarian dari segi konsep dan penekananan dengan domain afektif seperti yang diutarakan oleh Krathwohl dalam taksonomi domain afektifnya. kewajaran sesuatu idea. Menurutnya “80% kejayaan seseorang adalah bergantung kepada EQ dan bukan IQnya” (Goleman. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah. George(1970). Bloom juga menyatakan bahawa keghairahan guru menggunakan soalan dan objektif pengajaran aras rendah telah melahirkan pelajar-pelajar yang tidak kreatif atau kritis. DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 4. JENIS-JENIS KB 1. Bloom menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi (higher-order thought processes) hanya boleh digembelingkan dengan penggunaan soalan atau objektif pengajaran aras tinggi juga. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif.make a decision. 1998). c. malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankannya keatas beribu-ribu orang ahli professional berjaya dalam lapangan masing-masing. wajar dgn. Konsep tentang kepentingan domain afektif dalam kejayaan kehidupan seseorang telah dikhususi pula oleh penyelidik mutakir seperti Daniel Goleman yang menyarankan konsep yang dikenali sebagai „EQ‟ atau „Emotional Intelligence‟ (Kecerdasan Emosi) yang menurutnya memainkan peranan yang lebih penting dalam menjana satu-satu kejayaan. meniliti kebernasan sesuatu hujah. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem. Ini berlaku kerana guru tidak sedar tentang kepentingan penggunaan soalan dan objektif pengajaran aras tinngi bagai menjana pemikran kritis di kalangan pelajar. Krathwohl dalam usaha lain telah menghasilkan satu taksonomi yang memberi pemberatan kepada unsur atau domain afektif dalam proses berfikir. KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan . Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral. membuat pertimbangan yg. iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah. Domain utama 2. misalnya….. a reaching for meaning.a. It is a searching for answers.ramai lagi yang telah mendalami dan memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan KB ini. Bloom adalah orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan istilah „aras pemikian‟ atau „levels of thought processes‟. or fulfill a desire to understand. gunakan alasan yg munasabah.

Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik. perkara itu berlaku. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. 3. 3. asli dan bernilai. isyaratisyarat b. ( Tayar lori akan meletup). Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km.) Apakah ramalan anda. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju PENGURUSAN LISAN 1. PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Mulut kucing berdarah. 1. Mencipta analogi. Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. 4. 2. the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech ) KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). Anaknya berlumuran darah. Mencipta metafora. “ The more after you do something in the same way. then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian. Berlaku bila . ( Lori itu akan ditahan polis ). Hanya kucing berada di situ. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik. “ If everybody is thinking alike.a. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ? MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . 2. sebelum bertindak. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Mempunyai dua roda. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. 3. tanda-tanda c.menghasilkan sesuatu yang baru. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. Boleh ditunggang. Tulis beberapa ramalan yang sesuai.

Pramugari MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Universiti – mahasiswa b.a. Rujuk lampiran pengurusan grafik. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. d. Kapal terbang . MEMBUAT INFERENS MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. menghasilkan sebanyak mungkin idea. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. mendapatkan imaginasi yang kreatif. b. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN .a. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah.Badannya kurus macam lidi. Contoh :Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. b. Analogi berdasarkan kata bandingan. MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain.anda berminat utk.penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. Sekolah – pelajar c. Benda itu bujur seperti telur. LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. Terdapat 2 jenis analogi:. Hospital – jururawat d.Mak nenek itu telah datang. Analogi berdasarkan pasangan kata. MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Contoh :. Tujuan :. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Harapannya menggunung. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta. a. Orang itu garang macam harimau. c. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan.

1993 “ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita.A. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT.ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN . ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 ) Posted by SriKaNdi HaRaPaN at 8:52 PM 0 comments Subscribe to: Posts (Atom) Make your own banner at MyBannerMaker.Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org.com! Search This Blog . iaitu kekuatan. Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y.YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas “ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita. yakni minda kita. Mahathir Mohamad. bukan apa yang berada diantara dua bahu kita.B Datuk Seri Dr. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting .

. di situ islam inginku junjung.moga semangat jihad terus terpahat kukuh.. walau apa pun sedia ku rempuh...InsyaAllah View my complete profile relax bersama Gratisan Musik nama-nama Allah ..powered by Welcome Blog Archive  ▼ 2010 (3) o ▼ April (3)  DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR (KB)  KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH  KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI My Blog List Followers About Me SriKaNdi HaRaPaN di setiap langkahku. terpikul amanah agama yg lebih berat dari gunung. berdenyut nadi islam yg kan terus sebati bersama jasad selagi aku hidup dan akan meresapi segenap ruang roh pabila aku mati.kerana ku tahu Allah shj pengirim kekuatan buat diriku. di setiap nafasku.di mana saja bumi yg aku jijak..

click to create your own pena ilhamku Copyright © 2009 Paper Girl is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal .Powered by Blogger.