P. 1
Sumber Ajaran Agama Islam

Sumber Ajaran Agama Islam

|Views: 91|Likes:
Published by Na Upoem-poem

More info:

Published by: Na Upoem-poem on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

SUMBER AJARAN AGAMA ISLAM: AL-QUR’AN DAN SUNNAH

Maret 22, 2010 manshurzikri Lecture Hall, Religi, Review Ajaran, Al-Qur'an, Islam, Sumber, Sunnah 13 Komentar Judul Pengarang : BAB 7, Sumber Ajaran Islam : Dr. Kaelany HD., MA

Data Publikasi : Islam Agama Universal (Edisi Revisi), MIDADA RAHMA PRESS, Februari 2009, hlm.131-150 Hadits Rasulullah SAW, yaitu: ”Kutinggalkan kepadamu dua perkara, dan kamu sekalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah (Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya). A. Al-Qur’an Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang utama. Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT, sesuai dengan firmannya sebagai berikut: ”Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al=Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS 15:9) ”Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an. Kalau sekiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.” (QS 4:82) Al-Qur’an menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia. Sangat mengaggumkan bukan saja bagi orang mukmin, melainkan juga bagi orang-orang kafir. Al-Qur’an pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan (Nuzulul Qur’an). Wahyu yang perta kali turun tersebut adalah Surat Alaq, ayat 1-5. Al-Qur’an memiliki beberapa nama lain, antara lain adalah AlQur’an (QS. Al-Isra: 9), Al-Kitab (QS. Al-Baqoroh: 1-2), Al-Furqon (QS. Al-Furqon: 1), AtTanzil (QS> As-Syu’ara: 192), Adz-Dzikir (Surat Al-Hijr: 1-9). Kandungan Al-Qur’an, antara lain adalah: 1. Pokok-pokok keimanan (tauhid) kepada Allah, keimanan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhir, qodli-qodor, dan sebagainya.

sosiologi. Sebagai pemberi kabar gembira . Lalu diturunkan kepada Nabi dalam bahasa kaumnya (bahasa Arab). 2: 41. 41: 44) 6. Sebagai obat penyakit (jiwa) (QS. kimia. ekonomi. Menerangkan dan menjelaskan (QS. Turmuzi). Keutamaan Al-Qur’an ditegaskan dalam Sabda Rasullullah. 97. mu’amalah). Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya kepada mansusia dialkukan dengan tiga cara. pertanian. baik yang berbuat benar maupun yang durhaka kepada Tuhan. Muslim). 2: 91. Pembenar (membenarkan kitab-kitab sebelumnya) (QS. kesehatan. 91. 4. 12: 30) 4. 35: 31. Orang-orang yang mahir dengan Al-Qur’an adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. 5. Sebagai Furqon (pembeda antara haq dan yang bathil. Di belakang tabir (wahyu diserap oleh indera Nabi tanpa melihat pemberi wahyu) 3. Dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan: astronomi. ilmu hukum. para kaum masyarakat terdahulu. ibadah) dan (hablun minannas. fisika. 4. Bukhari-Muslim). 6: 92. maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu (HR. 16:89. Al-Qur’an dalam bentuk aslinya berada dalam indu Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) dalam lindungan Tuhan. Al-Qur’an sebagai Kalamullah. Bacalah Al-Qur’an sebab di hari Kiamat nanti akan datang Al-Qur’an sebagai penolong bagai pembacanya (HR. Sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah hidangan Allah. sastra.2. psikologi. 46: 1. seperti kisah para nabi. Sebagai Kalamullah. Prinsip-prinsip syari’ah sebagai dasar pijakan manusia dalam hidup agar tidak salah jalan dan tetap dalam koridor yang benar bagaiman amenjalin hubungan kepada Allah (hablun minallah. Fungsi Al-Qur’an antara lain adalah: 1. Al-Qur’an adalah wahyu harfiah dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan membacanya adalah ibadah. dan sebagainya. Umatku yang paling mulia adalah Huffaz (penghafal) Al-Qur’an (HR. Turmuzi) 3. 3: 3. Al-Qur’an kebenaran mutlak (Al-Haq) (QS. 17:82. baik dan buruk) 5. Dengan wahyu (langsung ke dalam hati Nabi) 2. Sebaik-baik orang di antara kamu. 5: 48. 76) 3. Dengan mengutus malaikat (Jibril) yang membacakan wahyu. ialah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya 2. ilmu bumi. teknologi. 44:4-5) 2. Kisah-kisa sejarah. yaitu: 1. antara lain: 1. 10: 57. budaya. 10: 37. sedangkan orang membaca Al-Qur’an dan kurang fasih lidahnya berat dan sulit membetulkannya maka baginya dapat dua pahala (HR. Janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik (basyir) dan ancaman siksa bagi yang berbuat dosa (nadzir). 3. 5.

Mukjizat tersebut dapat berupa keindahan susunan bahasanya dan dari kedalaman isinya. belajar dan . Sebagai pedoman hidup (QS. Keutamaan membaca Al-Qur’an. Bagi orang yang membaca Al-Qur’an akan mendapat pahala yang telah dijanjika Allah SWT. dan selalu terbuka untuk menerima interpretasi baru. 7: 52. sastra. Menantang mereka untuk menyusun karangan semacam Al-Qur’an secara keseluruhan 2. 45: 20) 11. Al-Qur’an. 2:1. Sebagai peringatan 9. manusia tidak akan bisa dan pasti tidak akan mampu untuk menyaingi Al-Qur’an. silakan menyusun satu surat saja 4. Tuhan menantang mereka secara bertahap: 1. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur’an bukanlah buatan manusia. dan keindahannya. Jika tidak bisa juga. serta beritaberita gaib. Ayat-ayatnya selalu memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. Al-Qur’an juga mengandung keterangan tentang isyarat-isyarat ilmiah. dan 10 kebajikan apabila tidak berwudhu.  dari segi isi. Kalau tak bisa. Sebagai hidayah atau petunjuk (QS. membaca Al-Qur’an dalah 50 kebajikan untuk tiap-tiap hurufnya apabila dibaca waktu melaksanakan sholat. atau membuat tidak kuasa. silakan menyusun sepuluh surat saja semacam Al-Qur’an 3. melainkan murni wahyu dari Allah SWT. Sebagai pelajaran Al-Qur’an sebagai Mukjizat Mukjizat memiliki arti melemahkan. Tuhan menantang manusia unti membuat sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan surat Al-Qur’an 1. seperti berita tentang manusia akan dibangkitkan di hari akhirat. Al-Qur’an sebagai mukjizat berarti ia dapat mengalahkan atai melemahkan sehingga tida ada seorangpun yang kuasa melawannya. 25 kebajikan apabila di luar sholat (dalam keadaan berwudhu).  Dari segi bahasa. 97. Makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an begitu luas. dan mengandung mukjizat. Sebagai cahaya petunjuk (QS. mengalahkan. Al-Qur’an telah disesuaikan (sudah pasti disesuaikan) bagi seluruh zaman. Bagaimanapun usahanya. Bukan hanya membaca. 203. 185. tuntunan hidup di dunia dan hidup sesudah mati. 42: 52) 10. Menurut Ali Bin Abi Thalib. tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya.7. Terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur’an. Al-Qur’an berisi petunjuk agama atau syari’at. Kalau tak bisa. 3: 138. yaitu membacanya adalah ibadah. Selain membaca dan mendengar. dll) 8. susunan bahasa. apa yang ada dalam Al-Qur’an bukan sekadar tanpa makna. mendengarkan orang yang membaca Al-Qur’an pun akan mendapat kan pahala. Seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya berasal dari Al-Qur’an.

Hasan. Kedudukan As-Sunnah: 1. sunnah berarti perbuatan. yaitu hadits yang sehat.  ditinjau dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikannya 1. benar. yang diriwayatkan oleh satu orang. Taqriri (persetujuan atau izin Nabi) 1. yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak 2. para muhadditsin menyeleksinya dengan memperhatikan jumlah dan kualitas jaringan periwayat hadits tersebut yang dengan sanaad. perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW (af’al. As-Sunnah Sunnah dalam bahasa berarti tradisi. tetapi dari segi hafalan pembawaannya yang kurang baik. Untuk menguji validitas dan kebenaran suatu hadits. yaitu hadits yang palsu. Qauli (perkataan Nabi) 3.  Ditinjau dari kualitasnya 1. Masyhur. dan sah 2. 1. aqwal. Maqbul. yaitu hadits yang baik. tetapi tidak sampai (jumlahnya) kepada derajat mutawir 3. diriwayatkan oleh banyak orang. Ahad. yang ditolak. Dalam terminologi Islam. Mardud. Dalam mengukur keotentikan suatu hadits (As-Sunnah). Mutawir. yaitu hadits yang lemah 4. memenuhi syarat shahih. yang diterima.  Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 1. B. Dhaif. 1. Macam-macam As-Sunnah:  ditinjau dari bentuknya 1. kebiasaan adat-istiadat. Fi’li (perbuatan Nabi) 2. Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an . Shahih. dan taqrir). 1. 2. Maudhu’. 3. para ahli telah menciptakan suatu ilmu yang dikenal dengan ”musthalah hadits”.mengajarkan membaca Al-Qur’an pun adalah suatu kebajikan.

Pengertian Al-qur’an Al-qur’an adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. dan pemsyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tuilsan maupun lisan.2. sebagian besar hanyalah zhanny (dugaan-dugaan yang kuat). Pengertian Hadits Kumpulan-kumpulan tindakan dan ucapan-ucapan Nabi. Menjadikan Sunnah sebagai sumber hukum adalah tanda orang yang beriman (QS. turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. HADITS a. ada yang bersifat nisbi zhanni Penerimaan seorang muslim terhadap Al-Qur’an adalah dengan keyakinan. SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM A. pembawanya Nabi Muhammad Saw. yaitu yang biasanya dinamakan “Hadits” arti kata itu adalah “kata-kata” tetapi yang dimaksudkan ialah ucapan-ucapan dan tindakan. keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad Saw. B. 4: 65) Perbedaan Al-Qur’an dengan As-Sunnah:   Segala yang ditetapkan Al-Qur’an adalah absolut nilainya. Kandungan Al-Qur’an • Mengandung masalah tauhid • Mengandung masalah ibadah • Mengandung masalah janji dan ancaman • Mengandung petunjuk jalan hidup keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat • Mengandung cerita atau riwayat kehidupan untuk manusia masa lampau. 58: 5) 3.QUR’AN a. Orang yang menyalahi Sunnah akan mendapat siksa (QS. AL. bagi yang membacanya bernilai ibadah. AnNisa’. c. Sedangkan yang ditetapkan As-Sunnah tidak semuanya bernilai absolut. Ada yang bersigat absolut. b. b. Mukjizat Al-qur’an Kemukjizatan Al-qur’an secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: • Aspek bahasa Al-qur’an • Aspek sejarah • Isyarat tentang ilmu pengetahuan • Konsistensi ajaran selama proses penurunan yang panjang • Keberadaan Nabi Muhammad yang Ummi. Unsur-unsur hadits . Al-Mujadilah. susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangakan terhadap As-Sunnah.

• Hukum hadits hasan: seperti hadits shahih.• Sanad adalah jalur atau jalan periwayatan hadits dari beberapa rangkaian orang yang terlihat dalam periwayatan hadits tersebut • Matan adalah isi dari hadits atau reaksi dari hadits. • Atsar: Ada ulama berkata. • Musnad: hadits yang sanadnya bersambung dari perawi ke perawi sampai pada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. • Hasan: Hadits yang sanadnya bersambung perawi adil. musnad. perbuatan. dan gurunya benar-benar mendengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. • Hukum hadits musnad: Kadang-kadang shahih. mursal. dan tidak memiliki cacat yang membuat hadits tersebut tidak diterima. anjuran. dapat dibuat pedoman dan dijalankan. ia meriwayatkan hadits dari C. menuliskannya. sebagaimana hadits marfu’ dan mauquf dikatakan atsar. perkataan. dan pengakuan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Artinya. hadits maqthu’. Istilah-istilah dalam hadits • Sanad: Jalan menuju lafadh hadits. Oleh karena itu. hasan. • Hadits Qudsi: Apa-apa yang disandarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Allah selain Al-Qur’an. Contoh hadits marfu’: hadits muttasil. maka didahulukan adalah hadits shahih. perbuatan dan perkataan yang hina. • Hadits Shahih: Hadits yang memiliki sifat-sifat yang membuat hadits itu diterima. munqathi. yakni tidak memiliki sifat yang membuat haditsnya tidak diterima. hasan. • Hukum hadits dhaif: Tidak boleh dijadikan pedoman dalam masalah akidah dan hukum-hukum agama. hadits yang dita’liq dan mursal tidak termasuk hadits musnad. o Tidak berillat. mengklasifikasikan dan melakukan penelitian serta menyebarkannya. Guru benar-benar mendengar dari gurunya. ia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. o Perawi harus adil. Misalnya. • Jalan lain: Sanad lain. o Betul-betul hafal. Boleh dijalankan dalam masalah-masalah yang dianggap baik. • Hadits Dhaif: Hadits yang tidak memiliki sifat-sifat hadits-hadits shahih dan sifat-sifat hadits hasan. c. dhaif. artinya tiap-tiap perawi betul-betul mendengar dari gurunya. atau pengakuan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. • Hadits Marfu’: Perkataan. • Sifat-sifat hadits yang diterima: o Sanadnya harus muttasil (bersambung). dll. • Muttasil (mausul): Hadits yang sanadnya bersambung dari perawi mendengar dari perawi sampai pada . Tidak bertentangan dengan perawi-perawi yang lebih dapat dipercaya. mengetahui banyak hadits. pemutusan. dosa-dosa. o Tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya. perawi tersebut tidak menjalankan kefasikan. • Hukum hadits marfu’: kadang-kadang shahih. yang hafalannya kurang sedikit dibanding dengan perawi-perawi hadits shahih. dan dhaif. • Sunnah: Hadits. “Atsar identik dengan hadits. A meriwayatkan hadits dari B. • Hadits: Perbuatan. baik sanadnya bersambung atau tidak. peringatan dengan syarat-syarat tertentu. keputusan. namun bila diantara hadits shahih dan hadits hasan bertentangan. di dalamnya inti hadits atau kontennya • Rawi adalah mempelajari banyak hadits.

• Mauquf: Perkataan atau perbuatan sahabat. namun setelah diteliti oleh ahli hadits. dengan syarat perawi yang tidak disebut itu bukan sahabat. • Mursal: Apabila ada tabi’in berkata. Hukumnya dhaif. Sanad hadits yang disisipi. juga tidak boleh dibuat pedoman atau dibuat syahid. • Masyhur: Hadits yang diriwayatkan oleh tiga perawi keatas. Adakalanya dia bohong. • Munkar: Seperti hadits syadz. Ibnu Mu’in berkata. • Matruk: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa dia dhaif. kemudian ditempat lain dia meriwayatkan hadits tersebut dengan arti yang berbeda. Hadits munqathi’ termasuk hadits dhaif. 1. mursal. • Muallaq (hadits-hadits yang dita’liq): Hadits yang permulaan sanadnya tidak tersebut. sahabat. hasan namun kebanyakan hukumnya dhaif. Hukumnya tidak dianggap.” • Shaduuq: Ibnu Abi Hatim berkata. Lawan syadz adalah mahfud (yang terjaga). Contoh: hadits munqathi’ dan hadits mu’dlal. Hukumnya sama seperti hadits dhaif.Nabi atau hanya sahabat-sahabat saja. Hukumnya kadang-kadang shahih. • Syadz: Hadits yang diriwayatkan oelh orang yang dapat dipercaya. keliru. dll. • Syahid: Arti hadits yang cocok dengan arti hadits lain. Hukumya shahih. walaupun dalam satu tingkat perawi (perawinya sama-sama sahabat). jika perawinya yang tidak diketahui. 2. • Munqathi’: Hadits yang salah satu dari perawi tidak disebut. • La ba’sa bihi: Perawi tidak memiliki cacat. Hukumnya tidak boleh diriwayatkan atau diajarkan kecuali ada tujuan agar orang yang mendengar atau yang membacanya berhati-hati. Hukumnya shahih. • Maqlub: Menangani sesuatu dengan yang lain dalam hadits. Hadits mauquf dan munqathi’ kadang-kadang termasuk hadits muttasil. maka hadits tersebut termsuk mursal. • Mudhtarib: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi. apabila perawinya bertentangan dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. hukumnya dhaif.tanpa menyebutkan perawi dari sahabat. Hukumnya dhaif dan ditolak. Hukumnya. dan mauquf. Hukumnya harus dikembalikan pada asalnya. hadits munkar tidak boleh diterima. adakalanya kalimat hadits dibalik. atau fasik. • Gharib: Hadits yang diriwayatkan oleh satu perawi dan perawi lain tidak meriwayatkan hadits tersebut. “Ia dapat dipercaya. hanya saja sahabat yang meriwayatkannya berlainan. • Mutawattir: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi banyak dari perawi banyak.” . matan atau sanadnya bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih dipercaya. Contoh: setiap hadits yang sanadnya tidak bersambung. Hukumnya dhaif. Contoh: hadits munqathi’. • Mubham: Hadits yang dalam sanadnya atau matannya ada orang yang tidak disebut. • Mudraj: Idraj (sisipan) ada dua. atau dhaif. “perawi tersebut dapat dipercaya. atau tabi’in. ternyata ada hal yang membuat hadits tersebut tidak bisa dikatakan shahih. lalu disandarkan kepada rasul. Contoh: hadits marfu’. “Nabi bersabda……. • Maudlu’: Hadits buatan perawi. Lafadh hadits yang disisipi. hasan atau dhaif. Hadits marfu dan mursal tidak termasuk hadits mauquf. sanadnya bersambung atau tidak. Lafadh hadits yang disisipi: sebagian perawi menambah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tanpa diberi tahu atau diberi tanda. • Ma’lul: Hadits kalau dilihat dhahirnya baik.

rukhsah( kemudahan ) atau azimah. • Mujtahidun dan Murjihun • Tingkatan muhafidhin Diposkan oleh AwALia. batal. yaitu hukum taklifiy dan hukum wadh’iy dan penjelasannya sebagai berikut : .karahah. Jenis-jenis ijtihad • Al-Mujtahidun fis syar’i.• Sahabat: Orang yang bertemu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beriman kepadanya sampai mati. yaitu mujtahid mutlak. Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib.EDSA di 02:07 Sumber – sumber Ajaran Islam By abdullah Agama Islam memiliki aturan–aturan sebagai tuntunan hidup kita baik dalam berhubungan sosial dengan manusia (hablu minannas) dan hubungan dengan sang khaliq Allah SWT (hablu minawallah) dan tuntunan itu kita kenal dengan hukum islam atau syariat islam atau hukum Allah SWT. terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari hukum dan hukum islam atau syariat islam. atau menjadikan sesuatu sebagai syarat. hukum adalah tuntunan Allah SWT (Alquran dan hadist) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah balig dan berakal sehat). baik berupa tuntutan. dari segi sintaksis dan filologinya • Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan tentang Al-qur’an • Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan Al-Sunnah • Hendaknya ia mengerti segi-segi qiyas c. haram. al-hurmah. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. • Mujtahid Muntasib • Mujtahid dalam Madzhab. IJTIHAD a. hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat (Alquran dan hadist) berupa al-wujub. dan al-ibahah. sunah (mandub). Syarat-syarat ijtihad • Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan bahasa Arab. C. Jadi arti ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. penghalang. atau menanggung beban kesulitan. Ulama usul fikih membagi hukum islam menjadi dua bagian. b. • Tabi’in: Orang yang bertemu dengan sahabat dan mati dalam keadaan muslim. al-almandub. pemilihan. dan mubah. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sumber-sumber syariat islam. makruh. Sedangkan menurut ulama fikih. Menurut ulama usul fikih. Pengertian ijtihad Ijtihad menurut bahasa adalah berasal dari kata jahada yang artinya: mencurahkan segala kemampuan. al. sah.

Al-karahah. Al-ijab. dan jika dikerjakan pelakunya mendapatkan hukuman (berdosa). Hukum Taklifiy Adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. An-nadh. yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan. menshalatkan. yaitu a. yaitu: Fardu ain. tetapi jika tidak dikerjakan tidak hukuman (dosa) c. yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti sehingga tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu wajib. seperti shalat lima waktu Fardu kifayah. yaitu perbuatan wajib yang harus dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat. dan jika telah dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala. yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jika tuntutan itu dikerjakan maka pelakunya mendapatkan pahala. Al-tahrim. Hukum taklifiy dibagi menjadi lima macam. mengafani. maka gugur kewajiban anggota masyarakat lainnya. yaitu : a. tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti sehingga kalau dikerjakan pelakunya tidak dikenai hukuman e. sunnah (mandub). Fardu (wajib). seperti memandikan. Menurut ulama fikih pebuatan mukallaf itu jika ditinjau dari syariat islam dibagi menjadi lima macam. yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan. karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman b. yaitu perbuatan wajib yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf. dan menguburkan jenazah muslim b.1. Al-ibahah. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala. tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya mendapatkan hukuman (berdosa) perbuatan wajib ditinjau dari segi orang melakukannya dibagi menjadi dua. yaitu firman Allah yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya d. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya tidak mendapatkan hukuman (dosa) .

Seperti: genap satu tahun (haul) adalah syarat wajibnya harta perniagaan. 1. jika tidak haul maka tidak wajib zakat perniagaan c. tetapi keberadaan hukum syara’ tergantung padanya. Seperti: tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat zhuhur. mencuri. yaitu: a. yaitu: Sunnah ain. yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab hukum. yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Makruh.perbuatan sunnah dibagi menjadi dua. seperti: memilih warna pakaian penutup auratnya. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hukum waid’iy itu terdiri dari tiga macam. syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu (hukum). membunuh d. yaitu perbuatan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu. seperti memberi salam. Seperti: najis yang ada di badan atau pakaian orang yang sedang melaksanakan . Hukum Wa’iy Adalah perintah Allah SWT. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya mendapat pahala. Mubah. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya berdosa dan akan dihukum. yaitu perbuatan sunnah yang dianjurkan dikerjakan oleh salah seorang atau beberapa orang dari golongan masyarakat. jika matahari belum tergelincir maka shalat zhuhur belum wajib dilakukan b. Penghalang (mani). seperti: meninggalkan shalat Dhuha e. seperti shalat sunnah rawatib Sunnah kifayah. bahwa keberadaannya menjadi sebab tidak adanya hukum. Syarat. mendoakan muslim atau muslimat c. jika syarat tidak ada maka hukum pun tidak ada. bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab. yaitu sesuatu yang berada diluar hukum syara’. yang mengandung pengertian. yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya tidak berdosa. tetapi apabila ditinggalkan pelakunya mendapatkan pahala. yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan dalam nas (Alquran dan hadist). Haram. Sebab. seperti: bezina.

Sumber-Sumber Ajaran Islam Primer 1. Dan menurut para ulama klasik. Sumber-sumber ajaran islam ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber ajaran islam yang primer (Alquran dan hadist) dan sumber ajaran islam sekunder (ijtihad). merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah Pokok-pokok kandungan dalam Alquran antara lain: .sunnah (hadist). Seluruh hukum produk manusia adalah bersifat subjektif. Alquran adalah Kalam Allah ta’ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. Dengan demikian sumber hukum islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar. yaitu kitabullah (Alquran). Alquran adalah Kalamulllah yang diturunkan pada rasulullah dengan bahasa arab. Pada umumnya para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum islam adalah Alquran dan hadist. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda.shalat menyebabkan shalatnya tidak sah atau menghalangi sahnya shalat. selama kalian berpegang pada keduanya. yaitu Kitab Allah dan sunnahku. as. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. atau qur’anan yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (al-dlammu). yaqra’u. Yang dimaksud sebagai sumber hukum islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata (Sudarsono. “ Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya. Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam. Alqur’an Secara etimologi Alquran berasal dari kata qara’a. sedangkan hukum Allah SWT adalah peraturan yang lengkap dan sempurna serta sejalan dengan fitrah manusia. dan ra’yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Pembahasan mengenai karakteristik masing-masing sumber ajaran islam tersebut adalah sebagai berikut: 1.1. atau pedoman syariat islam. acuan. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. serta menguntungkan penguasa pada saat pembuatan hukum tersebut. qiraa’atan. 1992:1). Sedangkan secara terminologi (syariat). yakni terdiri dari tiga sumber.” Dan disamping itu pula para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum islam. setelah Alquran dan hadist. hal ini karena keterbatasan manusia dalam ilmu pengetahuan yang diberikan Allah SWT mengenai kehidupan dunia dan kecenderungan untuk menyimpang. Sumber ajaran islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Melalui penjelasan singkat mengenai pengertian hukum islam atau syariat islam tadi barulah kita mengerti pengertian hukum islam.

zakat. Hukum ini tercermin dalam konsep Ihsan. Hukum amaliah ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syara/syariat. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlaq atau Tasawuf. dan haji . yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Alquran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari Kisah umat terdahulu. puasa. Ilmu Ushuluddin. serta manusia dengan lingkungan sekitar. atau Ilmu Kalam. yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. sebagai berikut: Hukum I’tiqadiah. Hukum Khuluqiah. Hukum ini tercermin dalam Rukun Iman. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fikih. yakni: Hukum ibadah. antara manusia dengan sesama manusia. yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan. Hukum Amaliah. yaitu kepercayaan ke-esaann Allah SWT dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya Ibadah. yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid Janji dan ancaman. yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah SWT. baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah SWT dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah/keimanan. Al-Quran mengandung tiga komponen dasar hukum.Tauhid. misalnya salat. seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiaran syariat Allah SWT maupun kisah orang-orang saleh ataupun kisah orang yang mengingkari kebenaran Alquran agar dapat dijadikan pembelajaran.

Termasuk ke dalam hukum muamalat adalah sebagai berikut: Hukum munakahat (pernikahan). dan penetapan pengakuan. Hukum hudud (hukuman). perkataan. Sunnah dibagi menjadi empat macam. Hukum jinayat (pidana). Hukum aqdiyah (pengadilan). Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. Hadist Sunnah menurut syar’i adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik perbuatan. Hukum jual-beli dan perjanjian. yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hukum tata Negara/kepemerintahan Hukum makanan dan penyembelihan.2. yaitu semua perkataan Rasulullah Sunnah fi’liyah. yaitu: Sunnah qauliyah.Hukum muamalat. Hukum faraid (waris). 1. Sumber-Sumber Ajaran Islam Sekunder . yaitu semua perbuatan Rasulullah Sunnah taqririyah. yaitu penetapan dan pengakuan Rasulullah terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain Sunnah hammiyah. Hukum jihad (peperangan). yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan 2. Hukum dauliyah (antarbangsa).

 Qiyas. Akan tetapi menurut Istihsan. tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. atau ‘hus’ kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina. sedangkan barangnya dikirim kemudian. yaitu Alquran dan hadist. setuju. Hasil dari Ijma’ adalah fatwa. maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Alquran dan hadist. Adapun menurut istilah adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. atau sependapat. apalagi sampai memukul karena sama-sama menyakiti hati orang tua. yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Ijtihad Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Alquran maupun hadist. Dengan kata lain Qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama.1. dalam Al Quran maupun Hadist tidak terdapat dalil yang . yaitu suatu proses perpindahan dari suatu Qiyas kepada Qiyas lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Alquran dan hadist. Macam-macam ijtidah yang dikenal dalam syariat islam. menurut aturan syarak.2. Contohnya adalah pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ‘ah’. Contohnya. syarak memberikan rukhsah (kemudahan atau keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan system pembayaran di awal. yaitu  Ijma’. Contohnya. yaitu menurut bahasa artinya sepakat. kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum.  Mushalat Murshalah.  Istihsan. yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa. ‘cis’. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara.

Membumikan Alquran 5. Contohnya adalah adanya larangan meminum minuman keras walaupun hanya seteguk.com. 26 September 2008 2. Si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut.hikmatun.wordpress.memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al Quran.  Urf. 1971: Saudi Arabia 4. M. http\\www. yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus (adat). baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah dalam hal jual beli. yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan.” www. Contohnya. Alquran dan Terjemahannya. hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelum berwudhu sehingga ia harus berwudhu kembali karena shalat tidak sah bila tidak berwudhu. ”Ijtihad.  Sududz Dzariah.Quraish Shihab.com\pengertian al-qur’an 3. Referensi : 1.  Istishab. Ilmu Hadist . Akan tetapi. Larangan seperti ini untuk menjaga agar jangan sampai orang tersebut minum banyak hingga mabuk bahkan menjadi kebiasaan. padahal minum seteguk tidak memabukan.wikipedia. Di saat seperti ini. sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudhu atau belum. Syuhudi Ismail.

kesepakatan para-para ulama. Qiyas. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia Dalam upaya memahami isi Al Quran dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isiisi Al-Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan. Beberapa macam ijtihad antara lain:     Ijma'. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan. [sunting] Al Hadist 1.hadits dhaif [sunting] Ijtihad Ijtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al'qur'an dan Hadist. kebiasaan .Al-Qur'an Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman (Saba' QS 34:28). untuk kemaslahatan umat 'Urf.hadits hasan 2. diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya Maslahah Mursalah.hadits shaheh 3. Sebagai sumber Ajaran Islam juga disebut sumber pertama atau Asas Pertama Syara'.

 f f ½ ff° f°–  ©ff° f°  °––ff° ¾ ½  ¯ ¯ f°f½fff°½ °½ff°f  ¯Jf# ff½ °ffJ@ f°–¯ °–f° °–½ °– f° ff ©f °f¾ ¾f¯ ½ff° ¾ f ¾ffff½ °–ff°– f–f f°f¾ ¾f%¯% Df¯f¾€ ½ ° f½f ff¯f #  f–f¯fnf¯ f f f f¾€ff°–°ff f° f½f f°– © f¾f° ff¯°f¾ %f° f° f ¾% ff f ff°°f ¯ °©f ¾ f  f f f°f ¯  ½  – °n°f ¯fff ¯ °©f ¾ f f© °f ¾ff  ©f ¯fff ¯ – °n ¯ff¾ff ¯f© ff° ff f¾ ¾ff°– f f f¯¾ff# f½ f ff° ¯ ¾ff# –f°°– ½f f°f ©f ¾ff f f f ¯ff ¯ ½° f f f  ½  – °f½ ¾f f° %f% f ff ¾ff f© °f ff ½ °f–ff° ©f f f ¯ff f f© ff½ °f–ff° n 9 °–ff°– %¯f°% f ¾ ¾f f°– f ff°°f ¯ ° f f° f f f°f ¯ ff f f f°f ¾ f ¯  ½  °f©¾ f°– f f f f° ff ½fff° f°– f°– ¾ f°– ¯ f¾f°ff° .½ ff°¾°°f f–¯ °©f f f O°°f f° f ½ ff° ¾°°f f°– f°©f° ° ©ff°  ¾ f½°  ¾ ½ ¾ff¾°°fff O°°f €ff f ½ ff° ¾°°f f°– f°©f° ©ff°  ¾ff ¾ f°– ff f½f f°– f –°–f° ¯f¾fff ¾ ½ ¯ ¯ ¾ff¯ ¯ ° ff° ¯¾¯ ff ¯¾¯f n ff¯ f½ ff°f°–f½f f ©ff°½ f°f ¾f f°ff° ¯ f½ f½f f °––ff° ½ f°f ¯ ° f½ff° ½fff ¾ ½  °f ¯ °n ¯ ¯ ° .f f ½ ff° f°– f½f f ©ff° ½ f°f f ¾f  f½ f½f f °––ff°½ f°f¯ ° f½f½fff ¾ ½ ¯ °°––ff°¾fff .

f ½ °© f¾f° ¾°–f ¯ °– °f ½ °– f° ¯ ¾f¯ ff ¾ff ¾f¯ f ff f ¯ °– ½ °– f°¯¾f¯ f°– ¯f¾ ¾ f–f¾¯ ¯¾f¯f ff¾ –ff¾ ¾f f°– ¯ ff° ff ¯ °¯ f° ff° f°– ¯ ¯½°f ff° f°– ¾€f ¯ °–f f°– f½f f f°––fff°¯ °¯ f°¾f°¾f°– –f¾ f°°ff% f¾° % °–f° ¯f° ¾¯ ¯¾f¯ff¾ –ff¾ ¾ff°– ©f f° f¾f fnf° ff½ ¯f°¾ff¾f¯ 9f f ¯¯°f½fff¯f€¾ ½ ° f½f ff¾¯ f¯f¯¾f¯f fff° f°f ¾ ff¯¾f f°ff¾fJ ¾f f #°––ff° f–ff° fff°–f °f°fff° f ff° ¾ ¾f ¾ f¯f°f ¾ f¯f ff° ½ –f°– ½f f f°f f f f f° ¾°°f #f° ¾f¯½°–½f½fff¯f€¯ °©f f°©f ¾ f–f¾ff¾f f¾f¯ ¾f¯ ¾ ff° f°f ¾  ¯ ½ ¯f°¾f f ff ¾€f ¾ © € f ° f °f  ff¾f° ¯f°¾f ff¯ ¯ ½ °– ff° f°– f° f J@ ¯ °– °f  ½f° °f f° n ° °–f° ° ¯ °¯½f°– ¾ f¯ °–°°–f°½ °–f¾f½f f¾ff½ ¯ ff°¯ ¾ ¾ f°–f°¯ fJ@f ff½ ff°f°– °–f½ f°¾ ¯½°f¾ f¾ ©ff° °–f°€f¯f°¾f ¯ f©ff° ¾f¯ ¯¾f° °–f° © f¾  f¾f J f°  f –f ¾¯  f f f %f°% f¾ ¾°°f %f ¾% f° f# ff ff ½f° ¯f°¾f f°– ¯ ¯ °¾ff° ©f –f¾¯ f©ff°°¯ ½ff°¾ff°–ff° ¾ff° °–f° f°f°– f  f ¯ ¾¯ f©ff°¾f¯° f½f ff°¯ °©f f¯fnf¯ f¾¯ f©ff°¾f¯f°–½¯ %f° f°f ¾% f°¾¯ f©ff°¾f¯¾ ° %©f % 9 ¯ ff¾f° ¯ °– °f ff ¾ ¯f¾°– ¯f¾°– ¾¯ f©ff° ¾f¯ ¾ f ff ¾ f–f  ¯ ¯ ©ff°¾f¯9¯  #f° nff ¯– f° f¾f f ff ff#f ff# ff#ff° ff #f°f° f°– f ¯ °–¯½f° %f ©f¯#% f° ¯ °–¯½° %f f¯¯%  f°–f° ¾ nff ¯°– %¾ff% f° f ff ff¯ f f#ff f°– °f° ½f f f¾ f° ½ °½½ff-f -f .¾ff ¯ ° f f° ¾ff°f f ¾f ff ¯ °–ff°–¾f°f¾ff .f¯¯f ¾ffff#fff¾ff¯ ff °–f°¾ff ff f° f °–f° ¾f f° -ff¾ f° ¯ ° ½ff f¯f f¾ f° f ff ff¯f f°– °f° ½f f f¾f °–f° ff¾f ff ¯ ½ff° ¯©f f° fff° ¾ nff¯ff¾ f¯ ¯ fnf°ff ff f f 9 ½f° °–f° ff¯f°f°fff° .

f°¯ °–f° °––f¯½° ° f¾f¯ ¾ f–f  O¯ #f f f° ¯ f°– ¯ °–f °–f° f°f ¯f°¾f °–f° f J@ f° f f f°– ff° °–f° f f$ ¯f°f° ¯° n ¯° ff¯ °¯f° ¯ f°– ¯ ¯½ f©f°f ¾ ¯ @f ¯ D¾ ° ff¯ff¯ O¯ ¯ff f° ¯ f°– ¯ °–f ¾ nff ff °–f° ¯f°¾f °–f° f J@ f°ff ¯f°¾f °–f° ¾ ¾f¯f ¯f°¾f ¾ f ¯f°¾f °–f° °–°–f° ¾ f ¯ f¯ff ° n ¯° ff¯ ° ¾f¯ f° ¾ ¯ ¾ff$¾ff  f½° ¯ f°– ¯ ¯½ f©f°f ¾ ¯ O¯ f f° ¯ f°– ff° °–f° ½ f °¯f ¯f°¾f ff¯  ½f° f ¾ f–f ¯f ° f ff ¯f¾¾f ¯° n ¯° ff¯°¾ ½¾f°  f½° ¯ f°– ¯ ¯½ f©f°f ¾ ¯ f ff@f¾f€  f°–f°¾¾¯¾ff f½f f–¯ °©f f ¯½ f° O¯ f f f¯f°–¯ °–f °–f°¯f°¾f °–f°fJ@ ¯¾f°f¾ff ½f¾f ff f°f© .O@f f ½ nfff° ¾ff°° f J@ f° ¾ ¯f ½ nfff° f°– °–f° °–f° -f O f f f ¾ ¯f ° ½ ff° ¾ f–f ¯f°€ ¾f¾ f ½ nfff° f©ff°f Of°© f° f°nf¯f° f ©f°© ½fff f– f°– f°– ½ nff f° ¯f ¯ °–f¯ff° ¾ f° f° f°nf¯f° ¾¾f f– f°– f°–¯ °–°–f O¾f¯f f ¾ ½ ½ff-f f°f¾ ff¯¯ °ff°¾fff J@ ¯f½° ¾f f°– f°– ¾f ff½° ¾f f°– f°–¯ °–°–f °ff° f° f–f f½f ©f f°½ ¯ f©ff°  .

O¯¯f¯ff f¯f°–¯ °–f¯f°¾f °–f°¾ ¾f¯f¯f°¾f f°ff¯¾ f°f @ ¯f¾ ff¯¯¯f¯ff f ff¾ f–f  O¯¯°fff%½ °ff°% O¯€ff %f¾% O¯©°ff%½ f°f% O¯ %¯f°% O¯©f f°½ ©f°©f° O¯ff- –ff$ ½ ¯ °ff° O¯¯ff°f° f°½ ° ¯ f° O¯f f%½ °–f f°% O¯©f %½ ½ f°–f°% O¯ ff%f°f f°–¾f%  f ¾ °°f ¯ ° ¾f# f ff ¾ –ff ¾ ¾f f°– f¾f f f¾f J f ½ ff° ½ fff° f° ½ ° f½f° ½ °–ff° °°f €°–¾ ¾ f–f ½ °© f¾ ff ff f° f°– f°–© f¾ff¾ f–f½ ° °¯f°– f f½f ff¯f° °°f f–¯ °©f ¯½f¯fnf¯ f O°°fff f¾ ¯f½ fff°f¾f O°°f€#f f¾ ¯f½ ff°f¾f O°°f ff f ½ ° f½f° f° ½ °–ff° f¾f f f½ ½ °fff°ff½°½ ff°f°–f° O°°f f¯¯f f ¾ ¾f f°– f °nf°ff° ff° ©ff° f½ f¾f¯½f ©ff° ¯ ¯ ©ff°¾f¯ ° .

f¾ f½f ff° ½f ¾ f–f ¾f ½ff ° ¯ ¯ f° °–f° ¾f ½ ff °–f° ½ ff f° f°– ¯ ¯½°f ½ ¯f¾ff ff ¾ f f f f°– ¾f¯f . ©f ©f f¾f f ff ©f f f°– f ¯ °nff° °f–f f° ½f° ff ©f¾ ¯f¾¯f¯°–° f°–f°©f ¾ ° f¯ °nff°¾ –ff ¯f¯½f° €°¯ °– ff°¯¾f# f f f¾ff ff° f°f ¾ f¾ f ©f ¯ ½ff° ¾¯ ¯ –f ¾ f f° f° f ¾ ©f f½f ff° f½f ff f¾f¯f¾fff°–¯°f f f½f ff¯f°¯f½°f ¾ ¯ff f½f ff° ©f °–f° ¯ °––°ff° ff ½f° °–f° f½ ¯ °–fn ½f f f° f°f ¾ .fnf¯ ¯fnf¯© ff°– °f ff¯¾ff¾f¯ f O ©¯f# f ¯ ° ff¾f f°f ¾ ½ff ¾ © ff ¾ ½ ° f½f  f°–f° ¯ ° ¾f f ff ff° ½ ° f½f f ©f ¯f -f .f¾ f f ¯ °– ¾ ¾f °–f° f°– f° f° ¯ °f¯ff°°f  °–f° ff f° .f¯¯f J ¾ ¾ f f f€f ½f f ¾f ¯f¾f  °f°– ¯ ¾f½ ff °–f°nff¯¾fff f¾ f©¯f#f ff€ff f ½¾f° ¾f¯f ½ff f¯f f° f f–f¯f f°– °f°– ° ¾ ¯f O .

°°f f ff ½f f ¾f ¾f ff fff° ff ½ fff° #f# #n¾# ff #¾# ½f ff°–f f ½  f°f °f f°––f½¯ ¯ f°ff ¯ °–°f f½ff– ¾f¯½f ¯ ¯ f °f ¾f¯f ¾f¯f ¯ °f f f°–f O¾¾f° f¾f½¾ ¾½ ½° ff° f¾f.f¾f°°ff°–  f ff ¯ °––f° f–¯ ° °–f° €ff f°– f½f ¯f ° ¯ °n –f ¯ fff° ff f½f ff°½f ¯ ° f½f° ¯ ¾f ½ ff f°– ¯ ° –f f½f °ff° .f¾ ½f f.

¾ff f ¯ ° ff¾f f ¾ ©f ff° ¯¯  f½° ¯ ° ¾f f ff ½ ff ½ ff f°– ½ ff° ¯ ¯f¾fff°¯f°¾f .¾ff .°°f ¯ ° ff° ¾ff f ff°– ¯ °–f ff° ©f f°– ff°–°f ¯ f f ¾ff ©f ff f° f½ ¯ ° ¾¾f° ¾ff ¯ ¯ f° ¾f % ¯ ff° ff °–f°f°% ff ©f ½  f° °–f° ¾¾ ¯ ½ ¯ fff° ff ¾ f°–f° ff°–°f ¯ ¯ f° O .

°°f ff¯ .f° ¯f½° f ¾ f  f½f f f°– .

f° f° f½ f ° ff°  ¯f ¾f¯ ¯ ¯f¾fff°¯f O  ff f ¯ ° ff¾f f ¯ °½ ©ff° ¾ f°–f° ¯ ° ¾f f ff ° ff° ¯ ¯¾f° ¾f f°– ¯ f ¯ °©f ¯f ff ff¯ ¯ ½ °°–f° ¯f .¯ ¯ °ff° ° ¯ ¯ f° ff ff .

°°ff fff f°fff°–f°¯ ¯°¯¯°¯f° f¾ ff½° f°f ¾ – ½f ff ¯°¯ ¾ – f ¯ ¯f f° ff°–f°¾ ½ °°¯ °©f–ff–f©f°–f° ¾f¯½f f°– ¾ ¯°¯ f°f °––f ¯f ff° ¯ °©f f¾ff° O¾¾f f¯ f°©f° f°f¯f°– ff f f° f f½f° ¯f¾f f °––f f f f f°– ¯ °– f  f° ¯ ¾  .

°°f ¾ ¾ f°– f°– f– f– f½ff f ¾ f ff ¯ ¾ff¾ ½ ° ff¾ ½ –f°–fff° ½f f f ff° ¾ ¯  ¾ °––f f f¾  ¯ ff °f¾ff f¾f f f  O D€ f ½f ½ ff° f°– ff° ¾ ¯ ° ¾ %f f% f ½f ½ fff° ¯f½° ½ ff° .

.f¾f . ¯ ¯f°f°  ¾¯f ¯f ¾ .°°f f ff ff¯ f ©f  ½ ¯ ¯ ° ff° f°– ¾ f–f ½ ¯ fff° ff¾ ff°– f°– f f¯ °f f°½f ¯ °–f ff° ©f f f °f f–f f ¯f¯ ¾f¯ff°ff½ °©f f°½ ¯  € °¾  #©f # ½ f n¯ ½ ¯  ½ ¯f° ½ ¾¾ n¯ ½ °– f°f #f° f° f°@ © ¯ff°°f f f f .

-:.3.38 8 ":7 .3 _aZ`ZYÒ SV_` .-0. .-.3/9:7:3.8:2-07.2.9803.- :.907. "$ $0-./89 9.38090.9:::23.8.3..3./98/.-./.f¾ ¯½f¯ff° °–f°¾fff°–¯½ f°¾ f© f¾¯°f .2.202.  ":7..-8:.f¾ff.2-07/.....22.7807.:2.3 5.7.3/...80-:.39.2:39/.39.38:.8!079.3 6:7 ./90./.9.39.3 O O O O ©¯f ¾ ½fff°½ff ½fff¯f .9/. .3-079039.3 0-07.3 .a^ SZ ":7 .3.2:..3::28.-8./98..305.3:8./80-:98:2-075079..3 5073.//.7..5./.-8:.39039./9:7:3.7.:8.$.:39:20309...22.1.3207:5.92.¾ff ° ¯f¾fff°¯f D€ f¾ff° .9/./988.9:0..2.39.3./9..5./$:39:/8.1 _aZ`ZYÒ `SV 9..9.-0702-./././.9:90.:.172.25.-8:./.2 9.2:5.7.2.33.7.33.3/.30/:3.187.305.:9039./.380-..7..38.8.98.39:7:3/.2.38./..-8.0 .2:3..:8.7.80:7::2.3 $./.38:3203..28":7....3..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->