Dinamo Basikal 1. Dinamo basikal menghasilkan voltan 6 volt - 12 volt 2.

Arus elektrik yang dihasilkan oleh dinamo ialah arus ulang alik (AU/AC) 3. Tenaga elektrik yang dihasilkan oleh dinamo ialah hasil daripada aruhan kemagnetan Bahagian Dinamo Basikal

A = Pemutar , B = Magnet kekal , C = Teras besi, D = gegelung dawai , E = punca elektrik

Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik . Jadi disini generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik yang mempunyai prinsip kerja sebagai berikut : Bilamana rotor diputar maka belitan kawatnya akan memotong gaya-gaya magnit pada kutub magnit, sehingga terjadi perbedaan tegangan, dengan dasar inilah timbullah arus listrik, arus melalui kabel/kawat yang ke dua ujungnya dihubungkan dengan cincin geser. Pada cincin-cincin tersebut menggeser sikat-sikat, sebagai terminal penghubung keluar. Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik . Jadi disini generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik yang mempunyai prinsip kerja sebagai berikut : Bilamana rotor diputar maka belitan kawatnya akan memotong gaya-gaya magnit pada kutub magnit, sehingga terjadi perbedaan tegangan, dengan dasar inilah timbullah arus listrik, arus melalui kabel/kawat yang ke dua ujungnya dihubungkan dengan cincin geser. Pada cincin-cincin tersebut menggeser sikat-sikat, sebagai terminal penghubung keluar. Bagian-bagian generator : 1. Rotor, adalah bagian yang berputar yang mempunyai bagian terdiri dari poros, inti, kumparan, cincin geser, dan sikat-sikat. 2. Stator, adalah bagian yang tak berputar (diam) yang mempunyai bagian terdiri dari rangka

kutub-kutub pembantu beserta belitannya. kutub utama beserta belitannya.stator yang merupakan salah satu bagian utama dari generator yang terbuat dari besi tuang dan ini merupakan rumah dari semua bagian-bagian generator. bantalan-bantalan poros. .

73.390.-09..3203.93....3/.32024943.3203.2.:9:- 2.3/03.8.3 .503:-:30:.::33..30/:..8:.3903..9 8.8:.3.9 80-..8..3 /03.395.897.39 803.20./..7:8897 .903.7   0307.3 2025:3.3.907.9.9:88902..3.2.32./:-:3./.92-:.947-071:38:39:203:-...3903.80-.3 90780-:920308078.74947/5:9.:.897/03.-0././507-0/.//830307.72.3 ..30807 !.-07:9 . .3.20.3.947.3..5738507..90723..7:8 20./903..3.

/.3 90780-:920308078.9 8.3/03.7.3 -.32025:3.3.90723.947  #4947 .9../.503:-:30:.3./:-:3.3  .7  .::33.38.30/:..3.3-075:9./.39.7.9 80-..754748 39 :25.2 .7 /.-.3.....9 8.3907/7/.77.30307.. .30807 /.9   $9.3.3.3 .-075:9.30807 !..3907/7/.947 .32025:3.-.3.3.-.-....

3907-:.-09.354748  .38.  :9:- :9:-502-./.3 -./..33.-09.7802:.37:2.-..3207:5.3 3207:5..-08079.3/.3:9.39. -.30307.70307.9/.39..947.947 :9:-:9.2.947.8.33..89.7-089:.9:-...2.39:-08079.3 -..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful