Dinamo Basikal 1. Dinamo basikal menghasilkan voltan 6 volt - 12 volt 2.

Arus elektrik yang dihasilkan oleh dinamo ialah arus ulang alik (AU/AC) 3. Tenaga elektrik yang dihasilkan oleh dinamo ialah hasil daripada aruhan kemagnetan Bahagian Dinamo Basikal

A = Pemutar , B = Magnet kekal , C = Teras besi, D = gegelung dawai , E = punca elektrik

Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik . Jadi disini generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik yang mempunyai prinsip kerja sebagai berikut : Bilamana rotor diputar maka belitan kawatnya akan memotong gaya-gaya magnit pada kutub magnit, sehingga terjadi perbedaan tegangan, dengan dasar inilah timbullah arus listrik, arus melalui kabel/kawat yang ke dua ujungnya dihubungkan dengan cincin geser. Pada cincin-cincin tersebut menggeser sikat-sikat, sebagai terminal penghubung keluar. Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik . Jadi disini generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik yang mempunyai prinsip kerja sebagai berikut : Bilamana rotor diputar maka belitan kawatnya akan memotong gaya-gaya magnit pada kutub magnit, sehingga terjadi perbedaan tegangan, dengan dasar inilah timbullah arus listrik, arus melalui kabel/kawat yang ke dua ujungnya dihubungkan dengan cincin geser. Pada cincin-cincin tersebut menggeser sikat-sikat, sebagai terminal penghubung keluar. Bagian-bagian generator : 1. Rotor, adalah bagian yang berputar yang mempunyai bagian terdiri dari poros, inti, kumparan, cincin geser, dan sikat-sikat. 2. Stator, adalah bagian yang tak berputar (diam) yang mempunyai bagian terdiri dari rangka

. kutub utama beserta belitannya. kutub-kutub pembantu beserta belitannya.stator yang merupakan salah satu bagian utama dari generator yang terbuat dari besi tuang dan ini merupakan rumah dari semua bagian-bagian generator. bantalan-bantalan poros.

897/03..7   0307./:-:3.8.3.-0.73....8.8:....3/.3/03.30/:.80-.3.3 90780-:920308078.903.72.3203.947-071:38:39:203:-.3./...32.2.9 80-..90723.9 8./903.:9:- 2.20..3.3..-07:9 .92-:..9:88902.5738507..3 .9../.395.74947/5:9.3903.::33.390.93.3.30807 !.3 . ./.39 803..2.:.503:-:30:...7:8 20.3203./507-0/.8:.3 /03.3.3 2025:3.20.32024943.-09.947.//830307.7:8897 .3903.907.897.

.3./.90723.../..3.32025:3.::33.-.9.9   $9./. .30307..7.7  .-.77.9 80-.3907/7/.3 -.3-075:9..3907/7/.9 8.3 ./:-:3.2 .-.947 .3.3/03.3...3.30/:.754748 39 :25.30807 /.503:-:30:.32025:3.3.3.38.9 8.7.3...947  #4947 .30807 !.3  .3 90780-:920308078.-.39.7 /..-075:9..

33.3907-:.3 -.89..947..9:-.947 :9:-:9.-09./.70307.3 3207:5.-.3207:5.3 -./..38.39:-08079. -.9/.  :9:- :9:-502-.7-089:.-08079.39.33.30307.3/..2.3:9.2..8..-09.947.7802:.37:2.39..354748  ..