RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PEMULIHAN Tarikh Tahun Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tajuk : 11 Januari 2010

: Pemulihan : 1.40 – 2.40 petang : 7 orang : Pemulihan Bahasa Melayu : Membaca suku kata KV + KV

Objektif Pelajaran : a. Kumpulan Cergas Pada akhir pengajaran, murid dapat : 1. Membunyikan semua suku kata KV dengan betul apabila ditunjukkan suku kata KV. 2. Memadankan semua suku kata dengan betul untuk membentuk perkataan apabila ditunjukkan gambar. 3. Membaca semua perkataan KV+KV yang telah dipelajari dengan ketepatan 80% tanpa bantuan gambarajah b. Kumpulan Sederhana

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat: 1. Membunyikan enam daripada sepuluh suku kata KV dengan betul apabila ditunjukkan suku kata KV. 2. Memadankan tiga daripada empat suku kata dengan betul untuk membentuk perkataan apabila ditunjukkan gambar. 3. Membaca tiga daripada empat perkataan KV+KV yang telah dipelajari dengan ketepatan 80% dengan bantuan gambarajah.

c. Kumpulan Lemah Pada akhir pengajaran ini, murid dapat: 1. Membunyikan empat daripada sepuluh suku kata dengan betul apabila ditunjukkan suku kata KV. 2. Memilih perkataan yang mengandungi gabungan suku kata yang betul apabila ditunjukkan gambarajah dan murid perlulah menjawab sekurang-kurangnya dua daripada empat soalan dengan betul. 3. Membaca dua daripada empat perkataan yang telah dipelajari dengan ketepatan 80% dengan bantuan gambarajah.

Kemahiran Bahasa Tatabahasa Nilai Murni Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Strategi

: mendengar dan bertutur, membaca : Frasa , kata nama am : berani, yakin diri : menjana idea : verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal : berpusat murid, berasaskan bahan

Bahan Bantu Mengajar: Carta suku kata, slaid PowerPoint, kotak ajaib, kad huruf, dan lembaran kerja.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengenali huruf a-z, cara menyebutnya serta cara membunyikan huruf-huruf vokal.

Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 1. Mengenal huruf k, r, a, e, i, o dan u. 2. Membunyikan huruf k, r, a, e, i, o dan u. 3. Menggabungkan bunyi huruf untuk membentuk suku kata KV seperti ka, ke, ki, ko, ku, ra, re, ri, ro dan ru. 4. Menggabungkan suku kata (KV+KV) untuk membentuk perkataan.

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Pengenalan topik.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

kepada 1. Murid menonton tayangan video dan bersama- Bahan bantu mengajar: sama menyanyikan lagu suku kata. video lagu suku kata 2. Guru menunjukkan sebuah kotak ajaib kepada murid-murid. 3. Murid diminta untuk duduk dalam bentuk semi bulatan. Kotak ajaib Teknik: Permainan

4. Guru menyuruh tujuh orang murid dan setiap orang Kecerdasan Pelbagai: mengambil satu kad daripada kotak ajaib tersebut. Intrapersonal 5. Guru menyuruh salah seorang daripada murid Interpersonal tersebut ke hadapan untuk membuka kad tersebut Verbal linguistik dan menunjukkannya kepada rakan-rakan yang lain. Kerjasama, yakin diri 6. Murid-murid mengenalpasti huruf yang ditunjukkan. strategi: Nilai:

7. Kemudian, guru meminta semua murid yang Berpusatkan murid mengambil kad huruf vokal untuk beratur pada satu barisan dan meminta murid-murid untuk

membunyikan huruf-huruf tersebut (Cth: “a” bunyinya “ah”, “u” bunyinya “wu” dan lainlain). 8. Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran pada hari tersebut. „murid-murid akan belajar dua bunyi huruf yang baru iaitu bunyi k dan r. Kemudian, murid akan belajar juga gabungan bunyi huruf k dan r dengan huruf vokal iaitu a, e, i , o dan u. Langkah 1 (20 minit) Carta suku kata 1. Guru menyuruh murid yang memegang huruf Bahan Bantu Mengajar: konsonan untuk berdiri di hadapan dan setiap murid yang memegang huruf vokal akan bergilir-gilir Carta suku kata

berdiri di sebelah pelajar yang memegang huruf Kemahiran Berfikir: konsonan tersebut. 2. Guru membunyikan suku kata terbuka yang

dibentuk itu lalu diikuti oleh murid. Contoh: ka ke ki ko ku 3. Seterusnya, guru akan mengeluarkan carta dan meminta murid tersebut untuk melekatkan kad yang Verbal linguistik mengandungi suku kata yang telah dibentuk pada carta tersebut. 4. Langkah 1 diulangi untuk huruf konsonan yang Berpusatkan seterusnya. Contoh: ra re ri ro ru 5. Apabila semua suku kata telah habis dibentuk, guru akan meminta semua murid untuk membacakan suku kata tersebut bersama-sama. 6. Murid menyalin suku kata yang baru dipelajari ke dalam buku latihan masing-masing. berasaskan bahan murid, Strategi: Kecerdasan Pelbagai:

Langkah 2 (15 minit)

Powerpoint Carta suku kata

1. Guru akan menunjukkan slaid Powerpoint yang Bahan Bantu Mengajar: mengandungi gambar kaki dan meminta murid untuk mengenalpasti gambar tersebut. 2. Kemudian, guru meminta murid menunjukkan kakiPowerpoint Carta suku kata

kaki mereka. Kecerdasan Pelbagai: 3. Guru meminta murid untuk sama-sama memilih suku kata yang diperlukan daripada carta suku kata untuk menghasilkan perkataan “kaki”. Verbal linguistik, Nilai:

4. Setelah murid memberikan jawapan, guru meminta Yakin diri salah seorang pelajar untuk menunjukkan suku kata “ka” pada skrin dan guru akan menekannya diikuti berani dengan suku kata “ki”. Sekiranya betul, perkataan “kaki” akan muncul di bawah gambar kaki pada slaid PowerPoint. 5. Langkah 1 diulangi dengan menggunakan gambargambar lain seperti kuku, kera, dan koko. Pada masa yang sama, langkah 2 diulangi dengan meminta murid daripada kumpulan cerdas untuk memilih suku kata, diikuti murid daripada kumpulan sederhana, dan akhirnya kumpulan lemah dengan bimbingan guru. Bagi membolehkan pembelajaran menjadi lebih aktif lagi, guru akan membimbing murid untuk menekan sendiri suku kata pada skrin tersebut dengan menggunakan tetikus. berasaskan tugasan Strategi:

6. Seterusnya, guru meminta murid untuk membaca perkataan-perkataan yang dipelajari dengan

mengeja dan membunyikan suku kata tersebut bersertakan bantuan gambarajah.

Langkah 3 (15 minit)

Latihan pengukuhan

1. Guru

memberikan

latihan

berdasarkan

slide Bahan Bantu Mengajar : Powerpoint strategi: Berasaskan bahan

powerpoint yang terbahagi kepada aras senang dan aras susah.

Penutup (5 Minit)

Pengukuhan

1. Guru meminta murid-murid untuk membaca balik Bahan Bantu Mengajar: suku kata yang terdapat pada carta suku kata. Carta suku kata 2. Guru bertanya kepada murid-murid tentang

perkataan yang telah dipelajari pada hari ini. 3. Guru memberitahu murid-murid bahawa dengan mengetahui suku kata, mereka boleh membina pelbagai perkataan.