MENENTUKAN WAKTU PIAWAI DAN WAKTU TEMPATAN 1. Garis bujur digunakan untuk mengira waktu. 2.

Waktu piawai di Meridian pangkal di sebut Waktu Min Greenwich(WMG). 3. Semua tempat yang terletak pada garis bujur yang sama mempunyai waktu yang sama. 4. Perbezaan waktu tempatan ialah: a) 1 jam(60 minit) bagi setiap 15° garis bujur. b) 4 minit bagi setiap 1° garis bujur. 5. Waktu tempatan akan bertambah 1 jam bagi setiap 15 ° garis bujur, ke arah timur. 6. Waktu tempatan lewat(tolak 1 jam) bagi setiap 15° garis bujur, ke arah barat dari Waktu Min Greenwich. 7. Garisan Tarikh Antarabangsa menentukan pertukaran tarikh antara zon waktu barat dan zon waktu timur. MENGIRA WAKTU TEMPATAN 1. Waktu tempatan sesuatu tempat dapat ditentukan berdasarkan Waktu Min Greenwich. 2. Contoh soalan: Kirakan waktu tempatan di Kuala Lumpur(102°T), jika waktu di Meridian Greenwich(0°) ialah 12.00 tengah hari. Pengiraan:Langkah 1 – kirakan perbezaan garis bujur antara Kuala Lumpur dan Meridian Greenwich iaitu 102°-0°=102° Langkah 2 - perbezaan masa antara Kuala Lumpur dan Meridian Greenwich ialah 102° ´ 4 minit = 480 minit 480¸60 = 6 jam 48 minit Langkah 3 - 12.00 tengah hari tambah 6 jam 48 minit =6.48 pm.

Semua tempat yang terletak di sepanjang garisan longitud yang sama mempunyai waktu tempatan yang sama.Perkara penting yang harus diingat dalam pengiraan waktu: Formula: 1° = 4 ( ' ) minit 15° = 60 ( ' ) minit .Zon waktu dunia dibahagikan dalam 24 zon waktu.Garis bujur digunakan untuk membahagikan bumi kepada zon-zon waktu.00 petang? Waktu Tempatan di X = UT1800 Waktu Tempatan di 101°T = UT1500 SW = 1800 . .Konsep pengiraan adalah sama dengan konsep pengiraan waktu iaitu semua tempat yang berada di sebelah kanan perlu ditambah dan semua tempat yang berada di sebelah kiri perlu ditolak di dalam proses pengiraan. jika waktu tempatan di 101°T ialah jam 3. Formula: SW [Selisih Waktu] = Waktu A – Waktu B Contoh 1: Apakah kedudukan longitud X.1Waktu Piawai.1500 = 3 jam Perbezaan 1° = 4’ Oleh sebab itu 3jam = 180’/4’ = 45° Kedudukan Longitud X = 101° + 45° X = 146°T 8. . .Dalam menentukan zon waktu dan waktu piawai garisan bujur/longitud digunakan sebagai rujukan. .Kedudukan sesuatu tempat di atas glob juga boleh ditentukan dengan berdasarkan perbezaan waktu tempatan yang terletak di zon waktu sesuatu lokasi dengan lokasi yang lain. . .00 petang dan waktu tempatan di X ialah jam 6.Dalam konsep ini seseorang perlu mengetahui kedudukan longitud disesuatu tempat serta waktu tempatan di longitud berkenaan sebelum boleh mencari kedudukan lokasi baru berdasarkan waktu tempatan di longitud yang hendak dicari.Menentukan kedudukan sesuatu tempat berasaskan waktu tempatan. . .

2008).00 petang? Waktu Tempatan di 101°T = UT1500 Selisih longitud = 130° . 101°T jika waktu tempatan di 103°T ialah jam 4. .Waktu ditentukan berasaskan kedudukan longitud sesebuah negara yang disebut sebagai waktu tempatan.45 petang = 1345 12.45 pagi = 2445 Contoh 1: Apakah waktu tempatan di X. .2 Waktu Tempatan. Waktu tempatan di X = 1500 + 1.101° = 29° Perbezaan 1° = 4’ 29° = 4’ x 29° = 116’ = 1 jam 56 minit. 130°T jika waktu tempatan di 101°T ialah jam 3.Untuk memudahkan pengiraan semua waktu tempatan dijadikan sebagai waktu piawai (Universal Time (UT))untuk memudahkan pengiraan waktu..Waktu ditambah apabila anda ke Timur (Kanan) dan ditolak apabila ke barat (Kiri).Semua tempat yang berada di longitud yang sama mempunyai waktu tempatan yang sama.56 = UT1656 atau 4. .Pengiraan waktu tempatan melibatkan penentuan selisih waktu dan juga selisih longitud. 8.Tujuan kerajaan Malaysia menyamakan zon waktu ini adalah untuk menyelaraskan semua aspek sistem pentadbiran di semua peringkat sama ada pihak kerajaan atau swasta. Contoh 2: Apakah waktu tempatan di X. .56 petang. .56 petang? .3 Mengira waktu tempatan. Contoh: 1.Pada tahun 1981 kerajaan Malaysia secara rasmi telah menyamakan zon waktu Malaysia barat dengan zon waktu Malaysia timur dengan menyamakan waktu Malaysia barat sama dengan waktu di Malaysia timur menjadikan Malaysia menggunakan satu zon waktu piawai iaitu UT+8 (Helmer. . 8.

Waktu Tempatan di 130°T = UT1656 Selisih longitud = 130° .56 = UT1500 atau 3.101° = 29° Perbezaan 1° = 4’ 29° = 4’ x 29° = 116’ = 1 jam 56 minit.1.00 petang. . Waktu tempatan di X = 1656 .