Fundamental Of IT Muhammad Iqbal Bin Mohd Aminuddin 12DIP11F1009 2011

The Green Computing Briefly describe the role carried out by the following industries in implemating green computer. Climate Savers Computing Initiative (CSCI)  Tujuan adalah untuk menggalakkan pembangunan, penggunaan dan penerapan teknolgi pintar yang boleh meningkatkan kecekapan teknologi pintar yang boleh meningkatkan kecekapan penyampaian kuasa computer dan mengurangkan tenaga yang digunakan apabila computer dalam keadaan tidak aktif.  Mengurangkan pelepasan karbon dioksida global daripada operasi computer oleh 54 juta tan setahun, membawa kepada pengurangan 50 peratus dalam penggunaan kuasa oleh komputer.  Ia mengambil yang terbaik dan cemerlang bekerja bersama-sama untuk mencipta penyelesaian yang mesra perniagaan kerana ia adalah bahan alam sekitar yang kukuh. The Green Electronics Council  Misi adalah untuk inspirasi dan menyokong reka bentuk yang berkesan, pembuatan, penggunaan dan pemulihan produk elektronik untuk menyumbang kepada dunia yang sihat sejahtera, adil dan makmur sentosa.  Matlamat untuk melaksanakan system yang didorong oleh pasaran untuk mengiktiraf dan member ganjaran kepada alam sekitar lebih produk elektronik.  Membina keupayaan individu dan organisasi untuk mereka bentuk dan menguruskan kitaran hayat produk elektronik untuk meningkatkan prestasi alam sekitar dan social masyarakat. The Green Grid  Berasaskan sebuah consortium global yang khususnya untuk membangun dan menggalakkan kecekapan tenaga bagi pusat data. Grid Hijau bekerja dengan pengguna akhir, pembekal teknologi dan kerajaan di seluruh dunia untuk mewujudkan piawaian untuk kegunaan lebih cekap tenaga di pusat-pusat data.  The green grid melaporkan adalah salah satu daripada yang pertama membantu syarikat-syarikat ICT memahami lebih lanjut mengenai isu-isu alam.

¯½°–  € ¾n  nf  €°–° ¾ ¾°¯½ ¯f°–– ° n¯½  .

¯f f ¾.

¯½°–°f %.

.

%  @©f°f ff°¯ °––fff°½ ¯ f°–°f° ½ °––°ff° f°½ ° f½f° °–½°ff°– ¯ °°–ff° n f½f° °–½°ff°–  ¯ °°–ff° n f½f°½ °f¯½ff°f¾fn¯½ f°¯ °–f°–f° °f–f f°– –°ff°f½f fn¯½ ff¯ f ff° ff€  . °–f°–f°½ ½f¾f°f ° ¾ f– f f½f f½ f¾n¯½  ©ff°¾ f° ¯ ¯ ff ½f f½ °–f°–f°½ f¾ ff¯½ °––°ff° f¾f ¯½  f¯ °–f¯ f°– f f°n ¯ f°– ©f ¾f¯f ¾f¯f°¯ °n½f ½ ° ¾ff°f°–¯ ¾f½ °f–ff° f°fff ff ff°ff¯¾ ff°–  @ ° n°n¾.

°n .ff¯f°¯ f¾f°ff°¾¾ ¯f°– °– ½f¾ff°° ¯ °–f€ f°¯ ¯ –f°©ff° ½f fff¯¾ f ½  °  .¾f ff°°¾½f¾ f°¯ °°– f °f°– ¾f° ½ ¯ ff° ½ °––°ff° f°½ ¯f°½  °°¯ °¯ f°– ½f f °f f°–¾f¾ ©f f f f°¯f¯¾ °¾f  . ¯ °f ½fff°°  f°–f°¾f¾°¯ f ° f° ¯ °–¾f°ff°ff½  °°¯ °°–ff°½ ¾f¾ff¯ ¾ f f°¾nf¯f¾fff  @ °  f¾f¾f°¾ fn°¾¯– ff°–¾¾°f°¯ ¯ f°–° f° ¯ °––fff° n f½f° °f–f f–½¾f ff ©f ©f °–f° ½ °––°ff ½ ¯ f °– f° f©ff° ¾ °f° ¯ © f°½fff°° –°ff° n f½ °f–f ½¾f ½¾f ff  @ – °– ¯ f½f°f ff¾ff¾f f½f ff°–½ f¯f¯ ¯ f° ¾ff ¾ff.

@¯ ¯ff¯ f°©¯ °– °f¾ ¾ff¯  .