JAWATANKUASA DAN SKOP KERJA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari Timbalan Bendahari : : : : : : Suraya bt Jamain

Haizul Fahami b Bom Nancy ak Neles Karthinny ak Tanda Hasnida bt Mohd Razali Ronald Stephen

QM Makanan / Refreshment • Rosnah bt Posa • Haironi bt Hossen • Lenny ak Ugas QM Peralatan • Lim Geok Hong • Raymond Kurkilles ak Alphonsus Lautin • Juliana Ong QM Pengangkutan dan Perhubungan/ Siaraya • Barmawi b Bahidi • Mariam ak Aput QM Kebersihan • Voon Yann Chiou • Zaidi b Kaderi • Daniel Rajeshman QM Kebajikan dan Keselamatan • Rocky ak Linggi • Didot ak Busu • Vong Soi Chin QM Malam Persembahan dan Kebudayaan • Kana ak John • Julia bt Ro’ya • Jessica bt Lajong QM Protokol/ tugas-tugas khas dan Cenderahati / Hadiah • Rani a/p Arumugam • Josephine Meriam ak Unggang • Laurettalee ak Apuk QM Kerohanian dan Moral • Mariana bt Ibrahim • Julia Kapi Abdullah • Ebony ak Atop

SKOP / BIDANG TUGAS

• Membuat laporan/minit mesyuarat dan laporan keseluruhan program serta laporan post-mortem secara terperinci. surat jemputan kepada penceramah yang terlibatdan tetamu kehormat serta sebarang keperluan yang melibatkan kepada pengurusan. TIMBALAN PENGERUSI • Membantu pengerusi dalam semua urusan. • Membantu penghulu dalam mengetuai jawatankuasa bertindak bagi menangani masalah-masalah yang timbul. • Merekodkan segala perbelanjaan dan membuat laporan kewangan (keluar masuk wang). TIMBALAN SETIAUSAHA • Pembantu kepada setiausaha. • Membuat laporan/minit mesyuarat dan laporan keseluruhan program serta laporan post-mortem secara terperinci. SETIAUSAHA • Menyediakan agenda mesyuarat serta mencatat minit mesyuarat. BENDAHARI • Berautoriti penuh ke atas segala hal ehwal kewangan dan perbelanjaan. • Menyediakan surat-surat yang berkaitan. • Menyediakan agenda mesyuarat serta mencatat minit mesyuarat. • Menetapkan belanjawan dan perbelanjaan setiap biro. TIMBALAN BENDAHARI . • Menghanatar surat jemputan mesyuarat/memo/mesej/notis. • Menghanatar surat jemputan mesyuarat/memo/mesej/notis.PENGERUSI • Menentukan dasar perjalanan program berdasarkan objektif yang ditetapkan • Merancang. • Mengetuai struktur jawatankuasa dan bertindak sebagai pengurus utama (Project Manager) dalam membuat perancagan dan aturan. • Memantau setiap biro-biro terlibat agar kerja dijalankan secara lancar dan berterusan. • Mempengerusikan majlis mesyuarat program dan penyelaras di peringkat pelaksana. menyusun dan bertanggungjawab dalam pembentukan komuniti yang diperlukan berasaskan kehendak dan jenis program. • Membantu penghulu dalam mengetuai jawatankuasa bertindak bagi menangani masalah-masalah yang timbul. • Memangku dan mengambil alih tugas pengerusi semasa ketiadaan beliau. • Membantu pengerusi dalam melicinkan gerak kerja program. • Menyediakan surat-surat yang berkaitan. • Bertanggungjawab mendapatkan penaja dan sponsor. surat jemputan kepada penceramah yang terlibatdan tetamu kehormat serta sebarang keperluan yang melibatkan kepada pengurusan.

• Memantau aspek kebersihan semasa sampai di tapak perkhemahan dan sebelum bertolak pulang. • Menentukan menu makanan dan minuman serta cara makanan dihidangkan. • Menyediakan makanan (refreshment) kepada tetamu dan peserta. • Memastikan alatan dalam keadaan baik dan boleh berfungsi sebelum dan selepas sesuatu aktiviti diadakan • Bertanggungjawab dalam menyediakan segala keperluan secara menyeluruh bagi memastikan alatan digunakan dengan cermat. QM MAKANAN / REFRESHMENT • Menyenaraikan keperluan bahan mentah untuk setiap menu hidangan (sekiranya diperlukan). QM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN/ SIARAYA • Menguruskan hal-hal pengangkutan dari tempat bertolak (IPGKBL) ke kawasan program dijalankan (Kem Alapong. • Bertindak sebagai pembantu biro tugas-tugas khas. • Menguruskan hal-hal perhubungan dan siaraya program. • Memastikan kandungan kotak keselamatan (First Aid Kid) adalah lengkap pada setiap masa serta membawa kotak keselamatan tersebut dalam setiap aktiviti. QM KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN • Mengawal dan memastikan kebajikan dan keselamatan peserta dalam keadaan yang baik. Bertanggungjawab mendapatkan penaja dan sponsor. • Memastikan kebersihan serta keselamatan makanan dan tempat penyediaan makanan. Lundu) serta sebaliknya semasa bertolak pulang dari kawasan program ke tempat bertolak. QM KEBERSIHAN • Memastikan kebersihan tempat program dijalankan. Merekodkan segala perbelanjaan dan membuat laporan kewangan (keluar masuk wang). • Memastikan kesemua peserta dan urusetia sampai ke tempat program. Berautoriti penuh ke atas segala hal ehwal kewangan dan perbelanjaan. Menetapkan belanjawan dan perbelanjaan setiap biro. QM PERALATAN • Menyenaraikan aset penting dan keperluan peralatan yang diperlukan ketika program dilaksanakan. • Menyediakan ubat-ubatan dan keperluan berkaitan keselamatan dan kebajikan para peserta. • Bertanggungjawab kepada segala urusan kebajikan dan kesihatan peserta dan pihak urusetia. • Bertindak memantau kebersihan sekitar tapak perkhemahan dan kawasan dalam khemah agar sentiasa bersih dan terjaga. .• • • • • Pembantu kepada bendahari.

• Menyediakan backdrop (jika perlu) • Melantik dan mencari juri atau hakim bagi menghakimi setiap persembahan (sekiranya perlu). • Menyediakan tenaga fasilitator dan melantik moderator bagi setiap modul. . • Bertindak sebagai biro tugas-tugas khas QM KEROHANIAN DAN MORAL • Merangka modul untuk setiap aktiviti latihan dalam kumpulan (LDK). • Menyediakan keperluan. • Menyusun jadual dan aktiviti agar lebih sistematik dan bersesuaian. • Menguruskan penyediaan sijil. penyediaan hadiah/cenderahati. • Merancang jadual latihan dan bertanggungjawab memastikan peserta terlibat dalam persembahan yang dirancang. QM PROTOKOL / TUGAS-TUGAS KHAS DAN CENDERAHATI / HADIAH • Menguruskan pendaftaran dan tag nama peserta. • Merancang pengisian akitiviti kerohanian dan moral. aktiviti riadah. • Menyenarai dan membahagikan peserta dalam kumpulan. kelengkapan dan peralatan kepada setiap peserta yang membuat persembahan.QM MALAM PERSEMBAHAN DAN KEBUDAYAAN • Menyusun dan merancang jenis persembahan untuk malam kebudayaan. slot khas dan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful