JAWATANKUASA DAN SKOP KERJA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari Timbalan Bendahari : : : : : : Suraya bt Jamain

Haizul Fahami b Bom Nancy ak Neles Karthinny ak Tanda Hasnida bt Mohd Razali Ronald Stephen

QM Makanan / Refreshment • Rosnah bt Posa • Haironi bt Hossen • Lenny ak Ugas QM Peralatan • Lim Geok Hong • Raymond Kurkilles ak Alphonsus Lautin • Juliana Ong QM Pengangkutan dan Perhubungan/ Siaraya • Barmawi b Bahidi • Mariam ak Aput QM Kebersihan • Voon Yann Chiou • Zaidi b Kaderi • Daniel Rajeshman QM Kebajikan dan Keselamatan • Rocky ak Linggi • Didot ak Busu • Vong Soi Chin QM Malam Persembahan dan Kebudayaan • Kana ak John • Julia bt Ro’ya • Jessica bt Lajong QM Protokol/ tugas-tugas khas dan Cenderahati / Hadiah • Rani a/p Arumugam • Josephine Meriam ak Unggang • Laurettalee ak Apuk QM Kerohanian dan Moral • Mariana bt Ibrahim • Julia Kapi Abdullah • Ebony ak Atop

SKOP / BIDANG TUGAS

• Memantau setiap biro-biro terlibat agar kerja dijalankan secara lancar dan berterusan.PENGERUSI • Menentukan dasar perjalanan program berdasarkan objektif yang ditetapkan • Merancang. • Merekodkan segala perbelanjaan dan membuat laporan kewangan (keluar masuk wang). BENDAHARI • Berautoriti penuh ke atas segala hal ehwal kewangan dan perbelanjaan. • Bertanggungjawab mendapatkan penaja dan sponsor. • Membantu penghulu dalam mengetuai jawatankuasa bertindak bagi menangani masalah-masalah yang timbul. • Membuat laporan/minit mesyuarat dan laporan keseluruhan program serta laporan post-mortem secara terperinci. • Menyediakan surat-surat yang berkaitan. surat jemputan kepada penceramah yang terlibatdan tetamu kehormat serta sebarang keperluan yang melibatkan kepada pengurusan. TIMBALAN BENDAHARI . • Membuat laporan/minit mesyuarat dan laporan keseluruhan program serta laporan post-mortem secara terperinci. • Menghanatar surat jemputan mesyuarat/memo/mesej/notis. SETIAUSAHA • Menyediakan agenda mesyuarat serta mencatat minit mesyuarat. • Memangku dan mengambil alih tugas pengerusi semasa ketiadaan beliau. surat jemputan kepada penceramah yang terlibatdan tetamu kehormat serta sebarang keperluan yang melibatkan kepada pengurusan. menyusun dan bertanggungjawab dalam pembentukan komuniti yang diperlukan berasaskan kehendak dan jenis program. • Mempengerusikan majlis mesyuarat program dan penyelaras di peringkat pelaksana. • Menghanatar surat jemputan mesyuarat/memo/mesej/notis. • Menyediakan surat-surat yang berkaitan. • Menetapkan belanjawan dan perbelanjaan setiap biro. • Membantu pengerusi dalam melicinkan gerak kerja program. • Mengetuai struktur jawatankuasa dan bertindak sebagai pengurus utama (Project Manager) dalam membuat perancagan dan aturan. TIMBALAN SETIAUSAHA • Pembantu kepada setiausaha. TIMBALAN PENGERUSI • Membantu pengerusi dalam semua urusan. • Membantu penghulu dalam mengetuai jawatankuasa bertindak bagi menangani masalah-masalah yang timbul. • Menyediakan agenda mesyuarat serta mencatat minit mesyuarat.

• Bertindak memantau kebersihan sekitar tapak perkhemahan dan kawasan dalam khemah agar sentiasa bersih dan terjaga. • Memantau aspek kebersihan semasa sampai di tapak perkhemahan dan sebelum bertolak pulang. QM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN/ SIARAYA • Menguruskan hal-hal pengangkutan dari tempat bertolak (IPGKBL) ke kawasan program dijalankan (Kem Alapong. Lundu) serta sebaliknya semasa bertolak pulang dari kawasan program ke tempat bertolak. QM KEBERSIHAN • Memastikan kebersihan tempat program dijalankan. • Memastikan kesemua peserta dan urusetia sampai ke tempat program. Merekodkan segala perbelanjaan dan membuat laporan kewangan (keluar masuk wang). • Menguruskan hal-hal perhubungan dan siaraya program. • Bertindak sebagai pembantu biro tugas-tugas khas. • Memastikan alatan dalam keadaan baik dan boleh berfungsi sebelum dan selepas sesuatu aktiviti diadakan • Bertanggungjawab dalam menyediakan segala keperluan secara menyeluruh bagi memastikan alatan digunakan dengan cermat. • Memastikan kandungan kotak keselamatan (First Aid Kid) adalah lengkap pada setiap masa serta membawa kotak keselamatan tersebut dalam setiap aktiviti. . • Menyediakan ubat-ubatan dan keperluan berkaitan keselamatan dan kebajikan para peserta. • Menyediakan makanan (refreshment) kepada tetamu dan peserta. • Bertanggungjawab kepada segala urusan kebajikan dan kesihatan peserta dan pihak urusetia. Berautoriti penuh ke atas segala hal ehwal kewangan dan perbelanjaan. QM PERALATAN • Menyenaraikan aset penting dan keperluan peralatan yang diperlukan ketika program dilaksanakan.• • • • • Pembantu kepada bendahari. QM MAKANAN / REFRESHMENT • Menyenaraikan keperluan bahan mentah untuk setiap menu hidangan (sekiranya diperlukan). Bertanggungjawab mendapatkan penaja dan sponsor. • Menentukan menu makanan dan minuman serta cara makanan dihidangkan. QM KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN • Mengawal dan memastikan kebajikan dan keselamatan peserta dalam keadaan yang baik. Menetapkan belanjawan dan perbelanjaan setiap biro. • Memastikan kebersihan serta keselamatan makanan dan tempat penyediaan makanan.

• Merancang jadual latihan dan bertanggungjawab memastikan peserta terlibat dalam persembahan yang dirancang. slot khas dan lain-lain. . • Menyediakan backdrop (jika perlu) • Melantik dan mencari juri atau hakim bagi menghakimi setiap persembahan (sekiranya perlu). • Bertindak sebagai biro tugas-tugas khas QM KEROHANIAN DAN MORAL • Merangka modul untuk setiap aktiviti latihan dalam kumpulan (LDK). penyediaan hadiah/cenderahati. • Menyenarai dan membahagikan peserta dalam kumpulan. kelengkapan dan peralatan kepada setiap peserta yang membuat persembahan. • Menyediakan keperluan. • Menyusun jadual dan aktiviti agar lebih sistematik dan bersesuaian. • Merancang pengisian akitiviti kerohanian dan moral. • Menyediakan tenaga fasilitator dan melantik moderator bagi setiap modul. QM PROTOKOL / TUGAS-TUGAS KHAS DAN CENDERAHATI / HADIAH • Menguruskan pendaftaran dan tag nama peserta. • Menguruskan penyediaan sijil.QM MALAM PERSEMBAHAN DAN KEBUDAYAAN • Menyusun dan merancang jenis persembahan untuk malam kebudayaan. aktiviti riadah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful