(a) Jelaskan 5 kelebihan perisian pemprosesan perkataan dalam pengajaran dan pembelajaran.

dalam penyediaan P&P guru dapat: memperbaiki atau menambahbaikkan teks (bahan) berulang kali tanpa perlu menulis keseluruhan teks semula Membuat pembetulan dan penyemakan dengan lebih cepat dan cekap .Menjimat masa • Membantu guru mengurus masa dengan lebih efisien • Contohnya.

• Murid dapat menguasai sesuatu maklumat dengan lebih cepat dengan persembahan yang ringkas dan kemas. kemas dan menarik. bahan pengajaran akan nampak lebih tersusun.Kemas dan Menarik • Dengan pengaplikasian pemprosesan perkataan ini. .

jadual. bahan bacaan. teks. template soalan .Perkongsian Maklumat • Antaranya termasuklah: rancangan pengajaran.

. rph.Pelbagai tujuan • Antaranya termasuklah: penyediaan bahan P&P seperti nota edaran. laporan. lembaran hebahan dan buletin. surat rasmi.

memperbaik ejaan. • Pelajar boleh diransang untuk mencetuskan idea dalam penulisan sajak.Bidang Bahasa • Latihan : mencantum ayat. — 【fon. reka letak. warna. mencari makna dan menambah dan membetulkan tanda baca. puisi atau pantun dengan lebih kreatif. menyisip gambar dan gambar rajah】 .

 f°– ff¾f W ff° ' ¯ °nf°¯ ff ¯ ¯½  f ©ff° ¯ °nf ¯f°f f° ¯ °f¯ f f° ¯ ¯ f° f° f fnf W 9 f©f   f°¾f°– ° ¯ °n ¾f°  f ff¯ ½ °¾f° ¾f©f ½¾ ff ½f°° °–f°    f€ €° f°f  f  f ¯ °¾½ –f¯ f f° –f¯ f f©f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful