KEJADIAN MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM

NAMA : MOHD.HARIZ B AWG SUHAILI I.C NO. : 901226-13-6591 PENSYARAH : TARIKH SERAH : 17.10.2008

PENDAHULUAN
KEJADIAN MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM terbahagi
kepada tiga bahagian.Antara bahagian-bahagian tersebut ialah pengertian manusia,ciri-ciri keistimewaan manusia dan kepentingan institusi kekeluargaan menurut pandangan agama islam. Saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam melengkapi kerja individu ini terutama mereka yang menyumbangkan dari segi idea, nasihat dan dorongan serta kerjasama yang telah diberikan. Saya berharap para pembaca folio ini sedikit sebanyak akan mendapat sebanyak manfaat yang mungkin.

Oktober 2008