TEORI ETIKA TELEOLOGI: UTILITARIANISME DAN EGOISME  Teori Teleologi mengatakan bahawa nilai “betul” atau “salah” bergantung

kepada kesan sesuatu perbuatan yang dikenali sebagai “konsekuensialisme (consequentalism). Jadi, kriteria dan piawai asas tentang sesuatu (tindakan atau peraturan) yang baik, benar, salah, jahat dan sebagainya ialah penghasilan nilai bukan moral yang dianggap baik. Bagi teori ini, kabaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumentalnya. Seterusnya, sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dihasilkan melebihi kejahatan. Namun, pandangan ahli teleologi yang berbeza tentang apa yang dikatakan baik dan jahat telah menyebabkan wujudnya dua jenis teori teleologi yang berbeza iaitu Utilitsrisnisme dan Egoisme. o TEORI UTILITARIANISME:  Definisi:

Utilitarianisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Kebahagiaan yang dimaksudkan ialah keseronokan (sesuatu yang bukan bersifat moral). o PENGASAS-PENGASAS:  Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan pengasas bagi teori ini dan seterusnya dikembangkan oleh anaknya, John Stuart Mill (1806-1873). Jeremy Bentham, mengatakan bahawa manusia dikuasai dan dipengaruhi keseronokan serta kesakitan,

manakala kemoralan ialah usaha mencarikebahagiaan, iaitu keseronokan. Bagi John Stuart Mill (1806-1873) ula, beliau membezakan antara keseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. Mill mengukur kualiti dan kuantiti sekaligus. Menurut Mill, petunjuk kualiti keseronokan adalah seperti tinggi/rendah, baik/ buruk, baru/lama, objektif/subjektif dan faktor yang boleh mempengaruhi keseronokan pula ialah kecerdikan, pendidikan, sensitiviti, bermoral dalam tindakan dan kesihatan yang baik. Beliau meperihalkan utilitarianisme seperti berikut: Prinsip

menganggap bahawa kebaikan sesuatu tindakan atau perlakuan ditentukan oleh nilai natijah daripada tindakan itu sendiri. Ciri ini di panggil act utilitarianism. untuk menentukan benar atau salah (moraliti) tingkah laku individu.Kebahagiaan Terbanyak yang menekankan bahawa sesuatu perlakuan itu benar atau baik mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu. o JENIS DAN CIRI-CIRI:  Utilitsrisnisme menganggap bahawa sesuatu perbuatan baik atau jahat boleh disukat. Memutuskan persahabatan . Pada peringkat paling rendah dipanggil „act utilitarinisme‟. o PENYOKONG:  Quinton (1973). sehingga mencetuskan ciri kegembiraan.  Jenis-jenis Utilitarianism: o Act Utilitarianism:  Ciri yang pertama adalah merekodkan akibat sesuatu perbuatan sama ada bermoral atau sebaliknya berdasarkan kajian kes. ianya perlu mengambil kira kesan dan akibatnya. o Hedonistic Utilitarianism:  Ciri yan kedua pula ialah mengambil kira kegembiraan. Sekiranya tindakan tersebut menghasilkan kebaikan maka ia dianggap betul. kesan daripada suati tindakan dianggap bermoral. Misalnya aktiviti riadah dengan menonton televisyen mungkin dianggap tidak bermoral kerana masa tersebut sepatutnya digunakan untuk melakukan kerjakerja yang bermanfaat seperti kerja kebajikan. baik dan yang diidamkan. Kita harus bertanya kepada diri sendiri mengenai kesan akibat sesuatu tindakan dalam keadaan tertentu ke atas pihak-pihak yang terlibat sebelum sebarang tindakan diambil. Keseronokan (bebas daripada kesakitan) sebagai natijah atau hasil yang benar. Ini kerana Bentham berpendapat. Penentu nilai berkenaan ialah keseronokkan dan kesakitan yang wujud bersamanya. Misalnya tindakan atau perbuatan yang boleh meningkatkan ciri kesetiaan dan persahabatan.

Misalnya. seseorang itu mesti menimbangkan kemudaratan dan kebaikan yang mungkin terhasil. o KELEMAHAN-KELEMAHAN TEORI INI: . Contohny: utilitarianisme menyokong tindakan mengebom bandar hiroshima (walaupun banyak yang tidak berdosa terkorban) untuk menamatkan perang dunia kedua. kerana bilangan orang yang beruntung adalah melebihi daripada seseorang kaya yang kena curi.tetapi membahagiakan kedua-dia pihak yang terlibat adalah suatu yang dianggap bermoral. Pandangan tentang peraturan yang bermoral  Sesuatu peraturan yang ditentukan mesti memaksimumkan keseronokan bagi semua yang terlibat. Istilah yang selalunya dikaitkan dengan Teori Utilitarianisme adalah seperti berikut:  Istilah kebaikan : Pengalaman keseronokan mestilah dikaitkan dengan kebaikan dan pengalaman kesakitan dikaitkan dengan kejahatan. o Contoh yang berkaitan:  Pandangan peperangan dalam konsep Utilitarianisme  Dalam memutuskan kemoralan melancarkan peperangan tertentu.  Tindakan mencuri  Kalau seseoran itu mencuri wang daripda seseorang yang kaya dan kedekut kemudian di agihkan kepada si miskin di anggap baik. Peperangan dianggap wajar dari segi moral jika hasilnya membawa kebahagiaan dan kelebihan yang melebihi kesengsaraan dan penderitaan.  Istilah kebahagiaan: Menyamakan keseronokan dengan kebahagiaan. peraturan memakai seluar pendek di dalam kampus perguruan. Hal ini kerana jika pihak jepun menang.  dunia ini akan hilang sifat kemanusiaan dan kezaliman yang berleluasa.

ialah seorang ahli falsafah yang mengkritik utilitarianisme. o TEORI EGOISME  Definisi: Egoisme ditakrifkan sebagai teori yang menganggap nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk jika sesuatu itu merugikan diri sendiri.  Kualiti keseronokan atau kesakitan yang di alami oleh seseorang individu adalah tidak sama dengan orang lain. Intensiti keseronokan atau kesakitan adalah sesuatu perkara yang subjektif dan sukar untuk diukur. Intensitiini adalah subjektif kerana perasaan setiap individu adalah berbeza.kjjd  .  Pengasas: Friedrich Wihelm Nietzsche (1844-1900). Bagaimanapun. beliau lebih kuat menentang kemoralan sosial iaitu yang berasaskan tradisi dan peraturan mesyarakat.

9 -07247. 0.3 1.7: 0807434.. .. 0.3 .8:-091 /.7.947 .3 80389.07/.3820 805079 -07:9 !7385 .2 93/.3 /.3 -.9.3 5:.3 :99.3 -40 202503...3 08.3 503//. /.: 20507.

382 8.75.7 . . 4 $# # O &998783820 203.7.9..:50792-.3 .3 808:.7:8 -079.39:803/7 !03039:3././.3 /.:80-.9.-. 08.7. 808:./.3..75.5 9/./.039.35079. 0-...993/....9.-.3..: 8.: 3/.-0703.9 93.3.75.3..382 O 7 .3 .39:-03.9.3 4 !  O ":3943  203.9: 507.9 808:.980507907..9.3 0/:.:-.2.9.3 20343943 900.2.3 9: 0807434./.3 .3-072.5073.5 -. 07.3703/.31. ..3 907-.7. /.3 08..3. -07247.3 2030.20704/. 90780-:9 805.3 /2..803 2:33 /.3.3.9 :99. .2 0.3 /.3 40 3.2..3.8. 05..9. 203.7..:. . 93/.3 -. 247.9808:.8.3 90780-:9 203.3. 808:.3-03. 5:. 8.-07/.3 .9.3 /9039:.3 .8. .9./5.-..3 %07-. 3.95.3 ..3 /.2- 7.3.382 4 .3..9.3 0-.: .9.3.9:507-:.0-.9: 93/.8 5.3 9079039: 0 .9.3 .3...&99.8.3.3 5078././: .7 002-7..9..2..3.32.3 /.3 :39: 20.. 203.9 7.7. 3.3 /. 507: 203.././.3 .3//.3. 08..203:9.5-09:  038 038&99.3.9-40/8:..2- $07..3 5078.3...3 803... /:3.9 :99.3 02:9:8.308 7 3 / 5.9 :39: 203039:.3 -40 2033.9 80-0:2 80-.9: 507-:..3 07.3 40 507.8:.: 507.-.5 -.7.3.8 /.3 80-.73820 9.308..5-07247.:.0807434.3 0-.3 /.:.3::/-078. 07.. . /7 803/7 20303.9&99.5.9.0-..9: 93/.3 /.-07247..9. 93/..3. .3.2- 7...8.9..3 .2 -07503/.:.3 4 0/4389.9:93. 2.3 /. 5.-.9./.3.9 !.9.7./.3 -03... 08.09:8.7 0809. .3 8.382 O 7. 93/.: 507-:.9.:./...3 .:.7 -.3 -0-. 307./. /03.3 93/.3 -. 002-7.7.9..3 .3/.93.

3./.3 0-.3 2089.3...3.3 50507. 5.3/..3 2089 202.3907-.7 7482..5 .3 0/:.9.2..3 47.3%047&99.3 /.3 /03.7. 507. 80:...3 /.. ..3/..3 / . -.3 4 4394...3 /03.7.2 ...3 /.808047.7 80 247..:7.3 /. .3 2030-42 -..3/. .3/03. /.30/0:9 02:/.3/.. 802:.3 907-.3820 .3 0-. 3 07.7.7 /.3.3 :39: 203. .3 O %3/.3.9:7.3 0807434.3.2 202:9:8.75/. .3 .805079-07:9 89.3 00-.3 O !..3 /./.3 -.. 0-.7 503/0 / /.39039.2.3:8.3 43943 :99./. 0-..3.3 200- 08038.3 507.3 0-.3-07.3.3..3507.3 /9039:. 5.7.350507.30. .2.9..:7 .3 . .3 ..3 . 05:3 203..3. O !.3....75. 3 .3 /03.3-070:.9:7.. 89.. $08:.3 0807434.9 02.3.3 9079039: 808047.3 9: 2089 2032-.5 -07247.3820.9: .9.909.9.82:2.39:203..3/.3 0807434.9.9 8.3.3 -07:39:3 .3 20.:7 4 % # .3 /:3.9:7.8 283 / ..3 ./..3 !03..25:8507:7:.2.8 !0507.3 0247.3203. /. /.2.200-/.3.3-07247.:5:3 -. 0/:.5 -.3 /:3.3  89.9: 507..:3.3 .3 02:/.3..3/.3 05.3.3 08.5 202-.9..3 80.3 503.808047.3 03.3/..:808047.3.9 .7. .3820 203443 93/. /.3 81.7.30.3 503/079. 0-../. 8:.243805&99.9. 07. .3.8.. 202-.83. -07/48.3 2:33 907.303.3 /..9.3 9/. 90747-..3 202...3.

3 80-.3 203.3 .3820 20379 ./.38:.8..9.9: 507. 02 098.5 3.3.8.3507.3.8./.3 3/. . 1.3 .808:..8./:.O 390389 0807434..3.3 0247.8.-07-0.3/. O :./.9:. 9047 . .: 0- :.: 08. ..3-07./03.9/. 203:39:3.0 8047.3.9:9:207:.3/7803/7 O !03. 808:.9..53/.240808047. 9: -:7: .7.3 848.8:-091 07..507.3809.8 70/7.1.7:39:/::7 3903893.3 3.347. :99.2..9 / O .9.. 9: -.5:3 -0.3208.9.3.9:7..71.:08.2.3 .3.3 /7 803/7 /./:.90807434.397..3  4 % # $ O 0138 4820 /9.7./.3  ./8/..8.38:-091/.7. .9 203039.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful