P. 1
09-01 Pengenalan & Konsep Matematik

09-01 Pengenalan & Konsep Matematik

|Views: 1,006|Likes:

More info:

Published by: Aenal Afiqie Kichirou Rahman on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

PENGENALAN DAN KONSEP MATEMATIK

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan teori-teori yang berkaitan bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia juga memberi penekanan kepada konsep-konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, anda dapat: i. Mengenal pasti teori-teori pengajaran dan pembelajaran Matematik ii. Mengenal pasti konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran Matematik iii. Dapat menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran Matematik iv.Dapat menghubungkait teori-teori dan konsep pembelajaran Matematik dalam amalan pendidikan

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Behavioris & Sosial Konstruktivisme Ekologikal

Teori Pembelajaran Matematik

Pengenalan dan Konsep Matematik

Perkembangan Kognitif Klasifikasi Turutan/Seriasi

Konsep Pengajaran Matematik

One-to-one correspondence Konservasi

1

kucing dan burung di dalam makmal.4 Teori Pembelajaran Behavioris Teori-teori pembelajaran behavioris dikemukakan oleh para ahli psikologi behavioris seperti Thorndike. Apa berlaku apabila anda berhenti mengamalkannya? 2 . 2.3 PENGENALAN Bagaimana murid belajar Matematik? Adakah terdapat teori-teori pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Matematik? Teori pembelajaran selalu bertitik tolak dari sudut pandangan psikologi pendidikan tertentu. 4. 5.F Skinner. maka psikologi dalam pendidikan menjadi berkembang secara pesat. tikus. Apa berlaku apabila anda meneruskan untuk mengamalkan kemahiran atau pengetahuan tersebut? 3. Dengan wujudnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan. dikawal dan diramal. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan. teori behavioris yang dipelopori B. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku murid dipengaruhi ganjaran (reward) atau pengukuhan (reinforcement) dari persekitaran sama ada baik atau sebaliknya. MEMIKIR 1. Behaviorisme adalah teori memfokus ke atas pemerhatian tingkah laku dan cara untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif (Kennedy et al. Teori Behavioris Teori Konstrukvisme Teori Pembelajaran Sosial Teori Ekologikal Teori Perkembangan Kognitif 1. Teori ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila ada ikatan atau hubungan yang diwujudkan antara rangsangan dan gerak balas. Bolehkah fikirkan satu kemahiran yang anda telah pelajari dalam Matematik melalui pengulangan? 2. Skinner begitu dominan dalam dunia pendidikan. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing. Guru-guru mengaplikasi teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti latih tubi dan latihan berterusan yang berulang-ulang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ivan Pavlov dan B.F. Kini wujud beberapa teori baharu yang telah dibangunkan seiring dengan teori behavioris bagi memenuhi keperluan dan kefahaman pengajaran dan pembelajaran Matematik: 1. Teori ini mempunyai sejarah yang panjang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Sejak beberapa tahun yang lalu. 2008). Terdapat beberapa teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. 3.

ii. Beberapa syarat keperluan bagi modeling dan peniruan yang efektif: i. kesan tindakan dan setting fizikal Faktor peribadi – kepercayaan. harapan (expectation). 1998): i. Dalam enactive learning. Prinsip asas pembelajaran menurut teori ini bahawa tingkah laku yang dipelajari individu terjadi melalui peniruan (imitation) dan contoh perilaku (modeling).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Enactive learning . ii. sikap dan pengetahuan Tingkah laku – tindakan individu. Pengekalan – Murid-murid hendaklah berusaha mengingat untuk meniru tingkah laku seorang individu. cekap dan disanjungi. Tumpuan – Murid-murid hendaklah memberi tumpuan untuk belajar melalui pemerhatian. kesan atau akibat dikatakan sebagai pemberi maklumat tentang tindakan yang sesuai. pilihan dan pernyataan lisan Bandura juga memberi penekanan dua jenis pembelajaran yang terdapat dalam teori ini: i. Contohnya seorang murid mungkin telah belajar bagaimana memudahkan kemahiran pecahan dalam Matematik tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujian sebab kemungkinan murid itu risau atau sakit atau tidak membaca dengan teliti sesuatu soalan itu. 1996) Vicarious learning . Persekitaran – sumber/bahan.pembelajaran melalui pemerhatian apa individu lain lakukan ii. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks secara otomatik berdasarkan Rangsangan-Gerak balas (R-G) atau dipengaruhi persekitaran. Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif sosial kerana melibatkan kedua-dua faktor luaran dan dalaman mewujudkan interaksi bersama dalam proses pembelajaran yang dikenali sebagai interaction of forces reciprocal determinism oleh Bandura (Woolfolk. Berbeza dengan penganut behavioris. iii.pembelajaran melalui perlakuan (doing) dan mendapat pengalaman daripada kesan atau akibat tindakan yang telah dilakukan.5 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial yang dipelopori Albert Bandura dalam tahun 1986 atau disebut juga teori pembelajaran pemerhatian merupakan peluasan dari teori pembelajaran behavioris yang tradisional. mencipta harapan dan mempengaruhi motivasi (Schunk. pengekalan boleh ditingkatkan melalui mental rehearsal (imaging imitating the 3 . malah tingkah laku itu berubah akibat reaksi hasil interaksi antara persekitaran dengan skema kognitif individu itu sendiri. Murid-murid lazimnya memberi tumpuan kepada individu yang menarik.

Pembelajaran konstruktivisme adalah proses penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal yang sesuai dalam pembelajaran. Aperantis kognitif atau persekitaran pembelajaran berasaskan kes yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna.6 Teori Pembelajaran Konstruktivisme Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah falsafah pendididkan berpegang teguh kepada pendapat bahawa setiap murid akan membentuk atau membina pengetahuan dan pengalaman bergantung pada konteks dan bersifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lainnya. iv. Pembelajaran situasi berasaskan kontekstual supaya pengalaman kognitif berlaku dalam aktiviti autentik seperti pembelajaran berasaskan projek. Social negotiation of knowledge. Konsep i. satu proses bagi murid murid membentuk dan menguji kemahiran mereka dalam dialog dengan individu lain atau masyarakat yang lebih besar. seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Murid membentuk atau membina pengetahuan sendiri melalui penjanaan idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman lalu.teori ini juga masih memandang pentingnya pelaziman. Hasil – walaupun murid dapat mengingat urutan langkah tetapi mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan lancar. 1. iii. 4 . Melalui pemberian ganjaran dan hukuman. murid mengapklikasi pengetahuan ini dalam situasi baharu dan mengintegrasi pengetahuan baharu yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. iii. Oleh itu.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) behavior) dan amalan sebenar di samping mengingat urutan langkah sesuatu proses. maklum balas dan amalan supaya lebih cekap Motivasi dan Pengukuhan . Di samping itu. ii. MEMBUAT NOTA Buat nota lima hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui pembelajaran pemerhatian dalam pengajaran dalam bentuk peta minda REHAT Jadilah seorang pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat. inidividu itu perlu lebih banyak latihan. Anda memiliki semangat dan tekad.

learning to be. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Prinsip – Prinsip Dalam Pembelajaran Konstruktivisme i. serta sesuai dengan konsep ilmiah. ii. Dari penilaian sumatif (summative evaluation) menjadi penilaian formatif (formative evaluation). ii. Maklumat baru harus dikaitkan dengan maklumat sebelumnya sehingga bersatu dengan skemata yang telah dimiliki murid. Jadi dunia pengalaman bukanlah kesimpulan berdasarkan datadata empirik sahaja tetapi suatu bentuk epistimologi yang sesuai ( Akbar Suta -Wijaya. secara bermakna. v. konstruktivisme menyarankan murid-murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada muridmurid tersebut. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada murid. Guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi agar proses pembinaan murid berjalan lancar sesuai dengan kemampuan murid. tidak sekadar learning to know. Orientasi pembelajaran adalah inkuiri dan penemuan. Falsafah pengajaran matematik perlu diperbaharui secara asas menjadi paradigma dalam proses pembelajaran matematik: i. 5 . Di samping itu. iii. Pengertian diusahakan oleh murid sendiri baik secara individu mahupun kumpulan. iv. melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do. Murid belajar konsep matematik. lengkap. iv. iii. Dari berpusatkan pengajaran (teaching centered) menjadi berpusatkan pembelajaran (learning centered). hingga learning to live together. Dari hasil pembelajaran (product of learning) menjadi proses pembelajaran (process of learning). 2002). kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk belajar. ii. vi. Dari berasaskan kandungan (content based) menjadi berasaskan kecekapan (competency based). Ciri-ciri pembelajaran matematik secara konstruktivisme: i. memotivasikan serta memudahkan pemahaman murid. iii. Murid belajar bagaimana cara belajar. Dari berpusatkan guru (teacher centered) menjadi berpusatkan murid (student centered). Berorientasi pada pemecahan masalah Belajar matematik. Murid aktif membina secara terus menerus sehingga berlakunya perubahan konsep ke arah yang lebih terperinci. v. iv. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajarannya.

salah seorang tokoh konstruktivisme mengemukakan bahawa perkembangan kognitif bukanlah merupakan pengumpulan dari kepingan maklumat yang terpisah. 2003). mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea.7 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1979 menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. terdapat lima sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: (a) (b) (c) (d) Sistem Mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu seperti rumah dan ahli keluarga terdekat contoh ibu bapa abang adik kakak Sistem Meso merujuk kepada hubungan individu dengan individu lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang seperti rumah. pasar dan sebagainya Sistem Makro melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimen di samping pembelajaran koperatif. namun lebih merupakan pembinaan suatu kerangka mental oleh murid untuk memahami persekitaran mereka. Apabila murid-murid bekerjasama. Piaget. sehingga mereka bebas membangun pemahamannya sendiri (Asikin. Secara tidak langsung. murid-murid dapat membina pengetahuan baharu hasil daripada pembelajaran secara kendiri. nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi Sistem Krono merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya (e) 6 . REHAT Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil 1. jiran dan sekolah Sistem Ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga seperti tempat kerja ibu bapa. Berdasarkan teori ini.

Operasi konkrit (7–11 tahun) dan Operasi formal (11 tahun ke dewasa). Daripada kajian dan pemerhatiannya. berasal daripada Switzerland. ii. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat: i. Pra-operasi (2–7 tahun). iv. Peringkat deria motor (0–2 tahun).8 Teori Piaget Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. iii.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” Teori Perkembangan Kognitif 1. 7 . merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar.

Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. Piaget juga menunjukkan pentingnya Adaptasi dalam belajar.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Disequilibrium adalah suatu situasi di mana murid menjadi bertanya dan ingin tahu kerana fenomena yang dihadapi tidak sesuai benar dengan skema yang ia miliki.ripon. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada 8 . Setiap kali anak menghadapi situasi atau hal baharu ia akan melakukan adaptasi. Jika pertanyaan tersebut terjawab maka murid kembali ke situasi equilibrium.edu/academics/macs/summation/ 2010/articles/K. Di samping itu. Melalui proses tersebut pengetahuan manusia selalu bertambah. Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti murid-murid itu sendiri. Asimilasi merupakan proses menggabungkan maklumat baru dengan skema yang telah dimiliki. Berdasarkan hasil interaksinya murid mengembangkan Scheme(skema). usia tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Menurut Piaget. Misalnya setelah anak bermain basikal dan diberi penjelasan bahawa itu adalah basikal. suatu keadaan di mana murid akan berasa puas untuk seketika dengan jawapan atas pertanyaan dalam fikirannya. Adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu Asimilasi dan Akomodasi. murid juga belajar melewati tahap Disequilibrium menuju Equilibrium. menurut Jere Confrey (1999) “Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. bentuk tunggalnya Schema (ada pula yang menyebutnya Schema dan Schemata). murid secara aktif membina pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan alam sekitarnya.pdf Buat rumusan hasil bacaan anda berkaitan teori Piaget tentang pengajaran dan pembelajaran Matematik 1.9 Teori Bruner Jerome Bruner. Layari Internet http://www. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit. ia kini memiliki skema tentang basikal di dalam otaknya. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara murid-murid tersebut dengan kawankawan sebaya penting untuk perkembangan mental. %20Reedal%20-%20Piaget%20Theory.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Walau bagaimanapun. bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Selain skema. Adaptasi merupakan proses di mana anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi baru di persekitarannya. Oleh itu.

kaedah bagaimana bentuk pengetahuan boleh dijana supaya ianya dapat digarap oleh murid dengan baik. Pengajaran mestilah distruktur supaya murid murid menggarap maklumat yang disampaikan (spiral organization). predisposition towards learning. 3. iv. 5. 2. REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” 9 . ii. Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (kesediaan / (readiness). bentuk dan tempoh pemberian ganjaran dan dendaan. kaedah dan langkah paling berkesan bagi penggunaan bahan. 6. Nilai (Theory of value): Pengetahuan dan kemahiran apa yang bermanfaat dalam pembelajaran? Apa matlamat pendidikan? Pengetahuan (Theory of Knowledge): Apa itu pengetahuan? Bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan? Apa itu kesilapan? Apa itu bohong? Kejadian manusia (Theory of Human Nature): Apa itu manusia? Bagaimana ia berbeza dari spesis lain? Apakah keterbatasan potensi manusia? Pembelajaran (Theory of Learning): Apa itu pembelajaran? Bagaimana kemahiran dan pengetahuan diperoleh? Pemindahan (Theory of Transmission): Siapa yang akan mengajar? Dengan kaedah apa mereka akan mengajar? bagaimana bentuk kurikulum? Kemasyarakatan (Theory of Society): Apa itu masyarakat? Institusi apakah yang terlibat dalam proses pendidikan? Peluang (Theory of Opportunity): Siapa yang akan dididik? Siapa yang akan disekolahkan? is to be educated? Pemuafakatan (Theory of Consensus): Mengapa orang tidak bersetuju? Bagaimana kemuafakatan dicapai? Pendapat siapa boleh diguna pakai (precedence)? Teori ini mempunyai tiga prinsip pengajaran: 1. 8. 2. Terdapat lapan bidang dalam teori Bruner: 1. iii. 3. Pengajaran hendaklah direka bagi menggalakkkan extrapolation dan / atau mengisi ruang lompang (going beyond the information given). 7. 4.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) satu corak dalam keadaan baharu (lebih kepada prinsip konstruktivisme). Bruner menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran: i.

. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. 4.e.3 Konsep Definisi: Mengklasifikasi benda secara bentuk abstrak (dan mungkin secara fizikal) 2.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1.10 Teori Gagne Robert M.2 Konsep konkrit: Mengklasifikasi benda melalui bentuk fizikal sahaja 2. 2. Gagne. conversion to longterm memory.1 Diskriminasi: Mengenal pasti dua kumpulan benda adalah berbeza 2.” (Campos. Gagne (1997): “These [cognitive] theories propose that stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways (i. Maklumat Lisan: Mendeklamasi sesuatu dari ingatan Kemahiran Inteklektual: 2. 5. Pembelajaran melalui Isyarat Pembelajaran Rangsangan-Gerak balas Rantaian Assosiasi Lisan 10 . and the retention and retrieval of that information) by internal structures during the period in which the changes identified as learning takes place. 1999) Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne menyenaraikan lima kategori utama hasil pembelajaran: 1. through commitment to short-term memory. Gagne mempunyai lapan jenis pembelajaran: 1. 2. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner yang dikenali sebagai Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne.4 Peraturan: Aplikasi prosedur mudah untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan 2. 4.5 Peraturan aras Tinggi: Aplikasi prosedur yang kompleks (atau pelbagai prosedur mudah) bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Strategi kognitif: Mecipta atau memilih proses mental khusus bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Sikap: Memilih untuk tatacara berkelakuan yang menggambarkan satu pemerolehan nilai baru yang diterima masyarakat atau kepercayaan Kemahiran motor: Mempamerkan tugasan fizikal yang mencapai standard khusus yang dikehendaki 3. 3.

MEMBUAT NOTA Buat catatan tentang teori hirarki pembelajaran Gagne dalam bentuk peta minda 1. ahli psikologi dan pendidik. kebudayaan. permainan dengan perwakilan. Persekitaran murid meliputi orang. Prinsip Konstruktiviti Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. 7.11 Teori Dienes Professor Zolton P. 3. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. iii. ii. Pada peringkat ini. Dienes. permainan berstruktur.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 5. 8. termasuk 11 . pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep 1. konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat: i. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. seorang ahli matematik. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. permainan bebas. permainan mencari ciri-ciri. Mengikut Dienes. Teori Dienes juga mengariskan beberapa prinsip bagaimana murid-murid mempelajari matematik iaitu: 1. v. iv. Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. 6. Diskriminasi Pelbagai Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip Penyelesaian Masalah Menurut Gagne. 2.12 Teori Pembelajaran Vygotsky Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan persekitaran dalam pembelajaran. permainan dengan simbol permainan dengan formalisasi. vi.

Vygotsky mengemukakan dua idea: 1. 1997). 1997) iaitu: 1. model pembelajaran interaksi rakan sebaya (peer interaction). Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran sosial (social leaning). Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang (Slavin. 2. dan sistem perhitungan. guru atau orang dewasa. Murid belajar dalam ZPD jika murid tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. misalnya budaya bahasa. 12 . model pembelajaran kelompok. Vygotsky menyatakan bahwa murid belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cekap. Berkaitan dengan perkembangan intelektual murid. 1997). dan memecahkan masalah. banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif. dan model pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving). Berkaitan dengan pembelajaran. Vygotsky menekankan kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau. 3. bahawa interaksi sosial iaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang. dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu. tetapi dapat menyelesaikan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau rakannya (peer). berkomunikasi. 2.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) pengalaman dalam persekitaran tersebut. Vygotsky berpendapat bahawa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid-murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong (supportive). Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin. Pone of proximal Development (ZPD) Murid akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Dengan hadirnya teori pembelajaran Vygotsky ini. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berfikir. perkembangan intelektual murid dapat difahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman murid (Slavin. Aperantis Kognitif (cognitive apprenticeship). Bantuan (support) dimaksud agar murid mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau soalan yang lebih kompleks daripada tahap perkembangan kognitif murid. sistem tulisan.

fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. 1. atau rakan yang lebih pandai. edisi ketiga (2002). orang dewasa. Pembelajaran Termediasi (mediated learning).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Suatu proses yang menjadikan murid sedikit demi sedikit memperoleh kecekapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih pakar. Intipati teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada persekitaran sosial pembelajaran. murid-murid beranggapan bahawa jumlah objek tersebut lebih banyak berbanding objek yang dikumpul dalam satu bekas. yang menentukan kejayaan adalah tabiat. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. Vigotsky juga yakin bahawa pembelajaran terjadi semasa murid belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. Konsep-konsep ini meliputi: 1. 4.14 Konservasi Nombor Satu konsep penting yang kanak-kanak kerap menghadapi masalah untuk pemahaman ialah konservasi. Dalam konservasi nombor. sukar dan realistik. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. Jika sekumpulan objek diselerakkan. LATIHAN Huraikan dengan terperinci pembelajaran menggunakan kaedah scaffolding yang diketengahkan oleh Vygotsky bagi membantu murid dalam Matematik REHAT Pengetahuan dan ketrampilan adalah alat.13 KONSEP PENGAJARAN MATEMATIK Berasaskan kepada corak perkembangan umum. Menurut teori Vigotsky. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. kiu (petunjuk) visual sangat penting bagi membantu kanak-kanak. Vygostky menekankan pada scaffolding. serta kemudian diberi bantuan secukupnya dalam menyelesaikan masalah murid. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Murid diberi masalah yang kompleks. murid-murid membentuk beberapa konsep matematik yang akan menjadi asas kepada kemahiran Matematik yang lebih kompleks. Menurut Kamus Dewan. Adalah sangat penting untuk memberi tahu murid13 .

mengenal saiz kecil/besar.memadankan saiz yang sama . panjang/pendek. bentuk dan jenis. mereka perlu diberi alat bagi membuktikan teori untuk diri sendiri.al. 3 dsb.mewarnakan bentuk-bentuk yang sama ii) iii) 14 . kedua.menamakan saiz .mengenal warna . many-to-one dan many-to-many (Kennedy et. Di sinilah kemahiran one-to-one correspondence dapat dipraktikkan. Kemahiran ini termasuklah − One to one correspondence (membilang satu item sekali sahaja dalam satu set) − Nombor Kardinal (1. warna. Ianya kelihatan mudah tetapi bagi kebanyakan murid mendapati ianya sukar untuk mengkoordinasi bilangan dan sebutan dengan pergerakan tangan mereka.) − Nombor Ordinal (pertama.menamakan warna . tinggi/rendah).mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz . 2008).mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz . jumlahnya tetap sama.mengasingkan warna .mewarnakan saiz yang sama Bentuk . terakhir. tinggi/rendah. 2.menamakan bentuk .mencantumkan kad warna . Murid juga memerlukan pengalaman berkaitan dengan other correspondence and relations seperti oneto-many.memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit . walau berapa kali sekumpulan objek yang sama ditukar corak turutan/ susunan.15 One-to-One Correspondence Dalam usaha murid untuk menggarap konsep konservasi. panjang/pendek .(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) murid.mengasingkan benda mengikut bentuk .16 Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil. dsb. One-to-one correspondence adalah proses berkaitan menyentuh satu objek bagi setiap nombor yang dibilang dan disebut secara kuat. 1.membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan .). i) Warna .mengasingkan warna dengan benda-benda . 1.

ii. lusa LATIHAN 1 Bincangkan implikasi teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 15 .mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) . iv. kedudukan (dekat-jauh) dan susunan perkataan (pertama atau kedua) Pemahaman dan penggunaan perkataan bentuk (bulat.18 Pembentukan Konsep Nombor i. segiempat) dan memadan atribut bentuk dua-dimensi dan tiga-dimensi melalui permainan atau lukisan. tebal.menamakan benda mengikut jenis . esok. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil. Ukuran dan Geometrik i. malam. 1. iii. nipis dan mengikut bilangan. pendek. 1. Memahami perbezaan (besar-kecil). pagi. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. besar.19 Pembinaan Konsep Bentuk.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) iv) Jenis .20 Penggunaan Bahasa untuk Masa i. panjang. ii.17 Turutan/ Seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna. menyebut dan menulis nombor menggunakan kemahiran hafalan dan pembilangan yang bermakna corak. v.mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) .mewarna/melukis benda mengikut jenis Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya. lebar. padanan dan klasifikasi yang lebih kompleks memahami kefungsian matematik memahami turutan dan susunan 1. 1. petang.

H. (1999). R. A. Columbus. and Johnson. Boston: Allyn and Bacon.M. OH: Merrill Slavin. Boston: Allyn and Bacon TAMAT Sukses adalah sebuah perjalanan..edu/immersion/knowledgebase/theorists/cognitivism/ gagne. 4th Edition.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN 2 Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik BIBLIOGRAFI Campos. Guiding Children’s Learning of Mathematics. Learning theories: An educational perspective. Tipps. Tracy. (1997). Woolfolk. E.gse. bukan destinasi akhir 16 . S. Belmont: Thomson Wadworth Schunk.gmu.htm (Diakses pada 02/11/2010) Kennedy. 2nd edition. Gagné’s Contributions to the Study of Instruction http://chd. 7th edition. (2008). L. (1998). Educational Psychology. A. D. (1996). Educational Psychology-Theory and Practice. E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->