P. 1
09-01 Pengenalan & Konsep Matematik

09-01 Pengenalan & Konsep Matematik

|Views: 992|Likes:

More info:

Published by: Aenal Afiqie Kichirou Rahman on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

PENGENALAN DAN KONSEP MATEMATIK

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan teori-teori yang berkaitan bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia juga memberi penekanan kepada konsep-konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, anda dapat: i. Mengenal pasti teori-teori pengajaran dan pembelajaran Matematik ii. Mengenal pasti konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran Matematik iii. Dapat menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran Matematik iv.Dapat menghubungkait teori-teori dan konsep pembelajaran Matematik dalam amalan pendidikan

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Behavioris & Sosial Konstruktivisme Ekologikal

Teori Pembelajaran Matematik

Pengenalan dan Konsep Matematik

Perkembangan Kognitif Klasifikasi Turutan/Seriasi

Konsep Pengajaran Matematik

One-to-one correspondence Konservasi

1

Bolehkah fikirkan satu kemahiran yang anda telah pelajari dalam Matematik melalui pengulangan? 2. kucing dan burung di dalam makmal. teori behavioris yang dipelopori B. dikawal dan diramal. 2008). Mereka berpendapat bahwa tingkah laku murid dipengaruhi ganjaran (reward) atau pengukuhan (reinforcement) dari persekitaran sama ada baik atau sebaliknya. Skinner begitu dominan dalam dunia pendidikan.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Dengan wujudnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Terdapat beberapa teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan. Apa berlaku apabila anda berhenti mengamalkannya? 2 . Ivan Pavlov dan B. 3. Kini wujud beberapa teori baharu yang telah dibangunkan seiring dengan teori behavioris bagi memenuhi keperluan dan kefahaman pengajaran dan pembelajaran Matematik: 1. 2. tikus. Guru-guru mengaplikasi teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti latih tubi dan latihan berterusan yang berulang-ulang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan. MEMIKIR 1.3 PENGENALAN Bagaimana murid belajar Matematik? Adakah terdapat teori-teori pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Matematik? Teori pembelajaran selalu bertitik tolak dari sudut pandangan psikologi pendidikan tertentu.F Skinner. Teori ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila ada ikatan atau hubungan yang diwujudkan antara rangsangan dan gerak balas. Teori ini mempunyai sejarah yang panjang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Sejak beberapa tahun yang lalu. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing. 5. Behaviorisme adalah teori memfokus ke atas pemerhatian tingkah laku dan cara untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif (Kennedy et al. 4. Apa berlaku apabila anda meneruskan untuk mengamalkan kemahiran atau pengetahuan tersebut? 3. maka psikologi dalam pendidikan menjadi berkembang secara pesat.F. Teori Behavioris Teori Konstrukvisme Teori Pembelajaran Sosial Teori Ekologikal Teori Perkembangan Kognitif 1.4 Teori Pembelajaran Behavioris Teori-teori pembelajaran behavioris dikemukakan oleh para ahli psikologi behavioris seperti Thorndike.

5 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial yang dipelopori Albert Bandura dalam tahun 1986 atau disebut juga teori pembelajaran pemerhatian merupakan peluasan dari teori pembelajaran behavioris yang tradisional. malah tingkah laku itu berubah akibat reaksi hasil interaksi antara persekitaran dengan skema kognitif individu itu sendiri. Contohnya seorang murid mungkin telah belajar bagaimana memudahkan kemahiran pecahan dalam Matematik tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujian sebab kemungkinan murid itu risau atau sakit atau tidak membaca dengan teliti sesuatu soalan itu. Berbeza dengan penganut behavioris. Prinsip asas pembelajaran menurut teori ini bahawa tingkah laku yang dipelajari individu terjadi melalui peniruan (imitation) dan contoh perilaku (modeling). Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif sosial kerana melibatkan kedua-dua faktor luaran dan dalaman mewujudkan interaksi bersama dalam proses pembelajaran yang dikenali sebagai interaction of forces reciprocal determinism oleh Bandura (Woolfolk. Persekitaran – sumber/bahan. Tumpuan – Murid-murid hendaklah memberi tumpuan untuk belajar melalui pemerhatian.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. pengekalan boleh ditingkatkan melalui mental rehearsal (imaging imitating the 3 . ii.pembelajaran melalui perlakuan (doing) dan mendapat pengalaman daripada kesan atau akibat tindakan yang telah dilakukan. Murid-murid lazimnya memberi tumpuan kepada individu yang menarik. sikap dan pengetahuan Tingkah laku – tindakan individu.pembelajaran melalui pemerhatian apa individu lain lakukan ii. harapan (expectation). mencipta harapan dan mempengaruhi motivasi (Schunk. Beberapa syarat keperluan bagi modeling dan peniruan yang efektif: i. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks secara otomatik berdasarkan Rangsangan-Gerak balas (R-G) atau dipengaruhi persekitaran. Pengekalan – Murid-murid hendaklah berusaha mengingat untuk meniru tingkah laku seorang individu. Enactive learning . iii. cekap dan disanjungi. Dalam enactive learning. kesan tindakan dan setting fizikal Faktor peribadi – kepercayaan. 1998): i. ii. pilihan dan pernyataan lisan Bandura juga memberi penekanan dua jenis pembelajaran yang terdapat dalam teori ini: i. kesan atau akibat dikatakan sebagai pemberi maklumat tentang tindakan yang sesuai. 1996) Vicarious learning .

iii. ii. Hasil – walaupun murid dapat mengingat urutan langkah tetapi mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan lancar. iv. Melalui pemberian ganjaran dan hukuman. maklum balas dan amalan supaya lebih cekap Motivasi dan Pengukuhan . Pembelajaran situasi berasaskan kontekstual supaya pengalaman kognitif berlaku dalam aktiviti autentik seperti pembelajaran berasaskan projek. Anda memiliki semangat dan tekad. Social negotiation of knowledge. 4 . Di samping itu. inidividu itu perlu lebih banyak latihan. murid mengapklikasi pengetahuan ini dalam situasi baharu dan mengintegrasi pengetahuan baharu yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.teori ini juga masih memandang pentingnya pelaziman. 1. satu proses bagi murid murid membentuk dan menguji kemahiran mereka dalam dialog dengan individu lain atau masyarakat yang lebih besar.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) behavior) dan amalan sebenar di samping mengingat urutan langkah sesuatu proses. Aperantis kognitif atau persekitaran pembelajaran berasaskan kes yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Oleh itu. Konsep i.6 Teori Pembelajaran Konstruktivisme Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah falsafah pendididkan berpegang teguh kepada pendapat bahawa setiap murid akan membentuk atau membina pengetahuan dan pengalaman bergantung pada konteks dan bersifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lainnya. Pembelajaran konstruktivisme adalah proses penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal yang sesuai dalam pembelajaran. MEMBUAT NOTA Buat nota lima hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui pembelajaran pemerhatian dalam pengajaran dalam bentuk peta minda REHAT Jadilah seorang pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat. Murid membentuk atau membina pengetahuan sendiri melalui penjanaan idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman lalu. iii.

Dari berasaskan kandungan (content based) menjadi berasaskan kecekapan (competency based). 2002). melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do. Murid aktif membina secara terus menerus sehingga berlakunya perubahan konsep ke arah yang lebih terperinci. Jadi dunia pengalaman bukanlah kesimpulan berdasarkan datadata empirik sahaja tetapi suatu bentuk epistimologi yang sesuai ( Akbar Suta -Wijaya. v. memotivasikan serta memudahkan pemahaman murid. iv. Dari berpusatkan pengajaran (teaching centered) menjadi berpusatkan pembelajaran (learning centered). Pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada murid. konstruktivisme menyarankan murid-murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada muridmurid tersebut. 5 . secara bermakna. Dari penilaian sumatif (summative evaluation) menjadi penilaian formatif (formative evaluation). Murid belajar konsep matematik. learning to be. Falsafah pengajaran matematik perlu diperbaharui secara asas menjadi paradigma dalam proses pembelajaran matematik: i. ii. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. lengkap. Dari hasil pembelajaran (product of learning) menjadi proses pembelajaran (process of learning). Berorientasi pada pemecahan masalah Belajar matematik. Di samping itu. Orientasi pembelajaran adalah inkuiri dan penemuan. iii. Guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi agar proses pembinaan murid berjalan lancar sesuai dengan kemampuan murid. Maklumat baru harus dikaitkan dengan maklumat sebelumnya sehingga bersatu dengan skemata yang telah dimiliki murid. Murid belajar bagaimana cara belajar. kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk belajar. ii. iv. v. Pengertian diusahakan oleh murid sendiri baik secara individu mahupun kumpulan. iv. iii. ii. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. serta sesuai dengan konsep ilmiah. Dari berpusatkan guru (teacher centered) menjadi berpusatkan murid (student centered).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Prinsip – Prinsip Dalam Pembelajaran Konstruktivisme i. hingga learning to live together. tidak sekadar learning to know. vi. iii. Ciri-ciri pembelajaran matematik secara konstruktivisme: i.

7 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1979 menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. terdapat lima sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: (a) (b) (c) (d) Sistem Mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu seperti rumah dan ahli keluarga terdekat contoh ibu bapa abang adik kakak Sistem Meso merujuk kepada hubungan individu dengan individu lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang seperti rumah. nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi Sistem Krono merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya (e) 6 . namun lebih merupakan pembinaan suatu kerangka mental oleh murid untuk memahami persekitaran mereka. salah seorang tokoh konstruktivisme mengemukakan bahawa perkembangan kognitif bukanlah merupakan pengumpulan dari kepingan maklumat yang terpisah. 2003). jiran dan sekolah Sistem Ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga seperti tempat kerja ibu bapa. Secara tidak langsung. REHAT Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil 1. Piaget. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimen di samping pembelajaran koperatif. murid-murid dapat membina pengetahuan baharu hasil daripada pembelajaran secara kendiri. Apabila murid-murid bekerjasama. pasar dan sebagainya Sistem Makro melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma. Berdasarkan teori ini. sehingga mereka bebas membangun pemahamannya sendiri (Asikin.

iii. Operasi konkrit (7–11 tahun) dan Operasi formal (11 tahun ke dewasa). berasal daripada Switzerland. 7 . Daripada kajian dan pemerhatiannya. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. Peringkat deria motor (0–2 tahun).8 Teori Piaget Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” Teori Perkembangan Kognitif 1. Pra-operasi (2–7 tahun). iv. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat: i. ii.

murid juga belajar melewati tahap Disequilibrium menuju Equilibrium. Layari Internet http://www. Melalui proses tersebut pengetahuan manusia selalu bertambah.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Walau bagaimanapun. ia kini memiliki skema tentang basikal di dalam otaknya.9 Teori Bruner Jerome Bruner. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara murid-murid tersebut dengan kawankawan sebaya penting untuk perkembangan mental. Setiap kali anak menghadapi situasi atau hal baharu ia akan melakukan adaptasi. Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. Berdasarkan hasil interaksinya murid mengembangkan Scheme(skema). Piaget juga menunjukkan pentingnya Adaptasi dalam belajar. suatu keadaan di mana murid akan berasa puas untuk seketika dengan jawapan atas pertanyaan dalam fikirannya. Asimilasi merupakan proses menggabungkan maklumat baru dengan skema yang telah dimiliki.edu/academics/macs/summation/ 2010/articles/K. Menurut Piaget. Jika pertanyaan tersebut terjawab maka murid kembali ke situasi equilibrium. Disequilibrium adalah suatu situasi di mana murid menjadi bertanya dan ingin tahu kerana fenomena yang dihadapi tidak sesuai benar dengan skema yang ia miliki.pdf Buat rumusan hasil bacaan anda berkaitan teori Piaget tentang pengajaran dan pembelajaran Matematik 1. %20Reedal%20-%20Piaget%20Theory. Di samping itu. Adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu Asimilasi dan Akomodasi. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada 8 . usia tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. bentuk tunggalnya Schema (ada pula yang menyebutnya Schema dan Schemata). Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti murid-murid itu sendiri. bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Misalnya setelah anak bermain basikal dan diberi penjelasan bahawa itu adalah basikal. Adaptasi merupakan proses di mana anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi baru di persekitarannya. Selain skema. menurut Jere Confrey (1999) “Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Oleh itu. murid secara aktif membina pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan alam sekitarnya.ripon.

iv. 8. Pengajaran mestilah distruktur supaya murid murid menggarap maklumat yang disampaikan (spiral organization). 7. 2. 2. kaedah bagaimana bentuk pengetahuan boleh dijana supaya ianya dapat digarap oleh murid dengan baik. REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” 9 . iii. Pengajaran hendaklah direka bagi menggalakkkan extrapolation dan / atau mengisi ruang lompang (going beyond the information given). Bruner menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran: i. 3. 6. 3. Terdapat lapan bidang dalam teori Bruner: 1. 4. Nilai (Theory of value): Pengetahuan dan kemahiran apa yang bermanfaat dalam pembelajaran? Apa matlamat pendidikan? Pengetahuan (Theory of Knowledge): Apa itu pengetahuan? Bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan? Apa itu kesilapan? Apa itu bohong? Kejadian manusia (Theory of Human Nature): Apa itu manusia? Bagaimana ia berbeza dari spesis lain? Apakah keterbatasan potensi manusia? Pembelajaran (Theory of Learning): Apa itu pembelajaran? Bagaimana kemahiran dan pengetahuan diperoleh? Pemindahan (Theory of Transmission): Siapa yang akan mengajar? Dengan kaedah apa mereka akan mengajar? bagaimana bentuk kurikulum? Kemasyarakatan (Theory of Society): Apa itu masyarakat? Institusi apakah yang terlibat dalam proses pendidikan? Peluang (Theory of Opportunity): Siapa yang akan dididik? Siapa yang akan disekolahkan? is to be educated? Pemuafakatan (Theory of Consensus): Mengapa orang tidak bersetuju? Bagaimana kemuafakatan dicapai? Pendapat siapa boleh diguna pakai (precedence)? Teori ini mempunyai tiga prinsip pengajaran: 1. Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (kesediaan / (readiness). 5. ii. kaedah dan langkah paling berkesan bagi penggunaan bahan. bentuk dan tempoh pemberian ganjaran dan dendaan. predisposition towards learning.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) satu corak dalam keadaan baharu (lebih kepada prinsip konstruktivisme).

4 Peraturan: Aplikasi prosedur mudah untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan 2.3 Konsep Definisi: Mengklasifikasi benda secara bentuk abstrak (dan mungkin secara fizikal) 2. Maklumat Lisan: Mendeklamasi sesuatu dari ingatan Kemahiran Inteklektual: 2.10 Teori Gagne Robert M. 2. 4. 1999) Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne menyenaraikan lima kategori utama hasil pembelajaran: 1. through commitment to short-term memory. Gagne (1997): “These [cognitive] theories propose that stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways (i. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. 5.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Pembelajaran melalui Isyarat Pembelajaran Rangsangan-Gerak balas Rantaian Assosiasi Lisan 10 . 3. Gagne.1 Diskriminasi: Mengenal pasti dua kumpulan benda adalah berbeza 2.2 Konsep konkrit: Mengklasifikasi benda melalui bentuk fizikal sahaja 2.5 Peraturan aras Tinggi: Aplikasi prosedur yang kompleks (atau pelbagai prosedur mudah) bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Strategi kognitif: Mecipta atau memilih proses mental khusus bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Sikap: Memilih untuk tatacara berkelakuan yang menggambarkan satu pemerolehan nilai baru yang diterima masyarakat atau kepercayaan Kemahiran motor: Mempamerkan tugasan fizikal yang mencapai standard khusus yang dikehendaki 3.e. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner yang dikenali sebagai Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne.. and the retention and retrieval of that information) by internal structures during the period in which the changes identified as learning takes place. 4. Gagne mempunyai lapan jenis pembelajaran: 1. conversion to longterm memory. 2.” (Campos.

pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. Dienes. 7. permainan dengan perwakilan. permainan mencari ciri-ciri. 8. ii. 6. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. kebudayaan. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. 3. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari.12 Teori Pembelajaran Vygotsky Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan persekitaran dalam pembelajaran. Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat: i. permainan dengan simbol permainan dengan formalisasi. permainan berstruktur. Persekitaran murid meliputi orang. vi. Pada peringkat ini. Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep 1. Diskriminasi Pelbagai Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip Penyelesaian Masalah Menurut Gagne. iii. Teori Dienes juga mengariskan beberapa prinsip bagaimana murid-murid mempelajari matematik iaitu: 1.11 Teori Dienes Professor Zolton P. seorang ahli matematik. permainan bebas. ahli psikologi dan pendidik. Prinsip Konstruktiviti Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. iv. termasuk 11 . MEMBUAT NOTA Buat catatan tentang teori hirarki pembelajaran Gagne dalam bentuk peta minda 1. v. 2. Mengikut Dienes.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 5.

Vygotsky menyatakan bahwa murid belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cekap. Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin. 12 . Pembelajaran sosial (social leaning). Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berfikir. 3. berkomunikasi. misalnya budaya bahasa. sistem tulisan. dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu. Aperantis Kognitif (cognitive apprenticeship). dan sistem perhitungan. Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang (Slavin. model pembelajaran interaksi rakan sebaya (peer interaction).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) pengalaman dalam persekitaran tersebut. dan model pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving). Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif. model pembelajaran kelompok. 1997). Bantuan (support) dimaksud agar murid mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau soalan yang lebih kompleks daripada tahap perkembangan kognitif murid. Berkaitan dengan perkembangan intelektual murid. dan memecahkan masalah. Vygotsky berpendapat bahawa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid-murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong (supportive). Murid belajar dalam ZPD jika murid tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. 1997) iaitu: 1. perkembangan intelektual murid dapat difahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman murid (Slavin. guru atau orang dewasa. 2. 1997). Pone of proximal Development (ZPD) Murid akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. tetapi dapat menyelesaikan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau rakannya (peer). Dengan hadirnya teori pembelajaran Vygotsky ini. bahawa interaksi sosial iaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky menekankan kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau. 2. Berkaitan dengan pembelajaran. Vygotsky mengemukakan dua idea: 1.

14 Konservasi Nombor Satu konsep penting yang kanak-kanak kerap menghadapi masalah untuk pemahaman ialah konservasi.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Suatu proses yang menjadikan murid sedikit demi sedikit memperoleh kecekapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih pakar. Dalam konservasi nombor. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. sukar dan realistik. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Intipati teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada persekitaran sosial pembelajaran.13 KONSEP PENGAJARAN MATEMATIK Berasaskan kepada corak perkembangan umum. murid-murid membentuk beberapa konsep matematik yang akan menjadi asas kepada kemahiran Matematik yang lebih kompleks. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. murid-murid beranggapan bahawa jumlah objek tersebut lebih banyak berbanding objek yang dikumpul dalam satu bekas. serta kemudian diberi bantuan secukupnya dalam menyelesaikan masalah murid. fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. Konsep-konsep ini meliputi: 1. Menurut Kamus Dewan. orang dewasa. atau rakan yang lebih pandai. LATIHAN Huraikan dengan terperinci pembelajaran menggunakan kaedah scaffolding yang diketengahkan oleh Vygotsky bagi membantu murid dalam Matematik REHAT Pengetahuan dan ketrampilan adalah alat. Vigotsky juga yakin bahawa pembelajaran terjadi semasa murid belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. Menurut teori Vigotsky. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. 1. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). kiu (petunjuk) visual sangat penting bagi membantu kanak-kanak. Vygostky menekankan pada scaffolding. edisi ketiga (2002). yang menentukan kejayaan adalah tabiat. 4. Murid diberi masalah yang kompleks. Jika sekumpulan objek diselerakkan. Adalah sangat penting untuk memberi tahu murid13 .

menamakan saiz . kedua. bentuk dan jenis.mengenal saiz kecil/besar. dsb.mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz .mengasingkan warna dengan benda-benda .membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan .16 Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil.menamakan bentuk .mengenal warna . walau berapa kali sekumpulan objek yang sama ditukar corak turutan/ susunan.).mencantumkan kad warna . warna. Di sinilah kemahiran one-to-one correspondence dapat dipraktikkan. 2008).memadankan saiz yang sama .15 One-to-One Correspondence Dalam usaha murid untuk menggarap konsep konservasi. Murid juga memerlukan pengalaman berkaitan dengan other correspondence and relations seperti oneto-many.) − Nombor Ordinal (pertama. 1. 3 dsb.mengasingkan benda mengikut bentuk . 2. mereka perlu diberi alat bagi membuktikan teori untuk diri sendiri.mewarnakan bentuk-bentuk yang sama ii) iii) 14 . jumlahnya tetap sama. Kemahiran ini termasuklah − One to one correspondence (membilang satu item sekali sahaja dalam satu set) − Nombor Kardinal (1.mengasingkan warna . many-to-one dan many-to-many (Kennedy et.mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz . tinggi/rendah). 1.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) murid.memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit . One-to-one correspondence adalah proses berkaitan menyentuh satu objek bagi setiap nombor yang dibilang dan disebut secara kuat. terakhir. i) Warna .al. panjang/pendek. tinggi/rendah. panjang/pendek .mewarnakan saiz yang sama Bentuk .menamakan warna . Ianya kelihatan mudah tetapi bagi kebanyakan murid mendapati ianya sukar untuk mengkoordinasi bilangan dan sebutan dengan pergerakan tangan mereka.

ii. v. 1.mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) . pendek. esok. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. iv. besar. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna. menyebut dan menulis nombor menggunakan kemahiran hafalan dan pembilangan yang bermakna corak. ii. kedudukan (dekat-jauh) dan susunan perkataan (pertama atau kedua) Pemahaman dan penggunaan perkataan bentuk (bulat. lebar. nipis dan mengikut bilangan. panjang.menamakan benda mengikut jenis . 1.17 Turutan/ Seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik.mewarna/melukis benda mengikut jenis Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) .20 Penggunaan Bahasa untuk Masa i. pagi.19 Pembinaan Konsep Bentuk. padanan dan klasifikasi yang lebih kompleks memahami kefungsian matematik memahami turutan dan susunan 1.18 Pembentukan Konsep Nombor i. malam. iii. lusa LATIHAN 1 Bincangkan implikasi teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 15 . segiempat) dan memadan atribut bentuk dua-dimensi dan tiga-dimensi melalui permainan atau lukisan. petang. tebal. 1. Ukuran dan Geometrik i.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) iv) Jenis . Memahami perbezaan (besar-kecil).

S. Columbus. 2nd edition. Belmont: Thomson Wadworth Schunk. D.gmu. Guiding Children’s Learning of Mathematics. Educational Psychology-Theory and Practice. E.htm (Diakses pada 02/11/2010) Kennedy. bukan destinasi akhir 16 . A.M. 7th edition. (1997).H. Boston: Allyn and Bacon. (2008). A. Woolfolk..edu/immersion/knowledgebase/theorists/cognitivism/ gagne. and Johnson. (1999). OH: Merrill Slavin. R. (1996). Educational Psychology. (1998). Boston: Allyn and Bacon TAMAT Sukses adalah sebuah perjalanan.gse.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN 2 Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik BIBLIOGRAFI Campos. Gagné’s Contributions to the Study of Instruction http://chd. Tipps. E. 4th Edition. Tracy. L. Learning theories: An educational perspective.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->