utaminipun sejeroning nyurat nganggen huruf Latin. Pemahbah Ejaan Bali Latin Sasuratan basa Bali madere uger-uger masasuratan sane pastika .A. . Makakalih punika maderbe pedoman sasuratan niri-niri. inggih punika: nyurat basa Bali antuk aksara Bali lan nyurat basa Bali antuk huruf latin. saha masaih ring sesuratan bahasa indonesia. wenten kekalih sane pinaka tuntunan. Jeroning paplajahan kawagedan nyurat basa Bali.

Puniki sane jagi kaunggahang kadi ring sor. tuntunan sane pinih anyar sajeroning nyurat antuk aksara Bali mamurda Pedoman Pasang Aksara Bali terbitan Tim Pembina Aksara. dan Sastra Daerah Bali. . Taler sasuratan pinih ungkur antuk I Nyoman Suwija. Bahasa. warsa 2005 sane mamurda Pedoman Umum Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin. miwah sasuratan huruf Latin nganggen Pedoman Ejaan Bali Latin. Rauh mangkin. Mungguhing tuntunan nyurat antuk huruf Latin nganggebuku terbitan Balai Bali Bahasa Denpasar. warsa 2002. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. warsa 2011 mapenganter basa Bali sane kawehin murda Pedoman Umum Ejaan Bali Latin.Sasuratan antuk aksara Bali nganggen tuntunan Pedoman Pasang Aksara Bali.

sasuratan cetak miring. miwah sasuratan kruna lingga.Sadaweg ring kelas X sane lintang sampun kaplajahin indik tata ejaan basa Bali Latin saha sapunapi tata cara utawi uger-uger sasuratan huruf capital. . Ring Kelas XII puniki pacing kalanturang antuk tata cara sasuratan sane tiosan.

B. seselan. Wewehan (panganter. miwah pangiring) kasurat masikian ring kruna linggannyane Upami: * kajagur ‘dipukul’ * majalan ‘berjalan’ * sinander ‘disambar’ * dumadi ‘menjelma’ * amaha ‘dimakan’ * bapan ‘ayahnya’ 2. Yening wewehan nyarengin angkepan kruna. Upami: * matundun sambuk ‘bugkuk’ * uyak branangang ‘porakporandakan’ * paid cicingang ‘ditarik seperti anjing’ . panganter miwah pangiring kasurat masikian ring kruna sane nyarengin utawi kasarengin.Nyurat Kruna Tiron 1.

Angkepan kruna sane sapisan molihang pangater miwah pangiring wangun punika kasurat masikian. r. l w kasurat kadi ring sor! Upami: * ngyasayang ‘mendoakan’ * ngraris ‘terus’ * nglawar ‘membuat lawar’ * ngwangun ‘membangun’ .3. Penganter ng. Upami: * kajananuragan ‘simpati rakyat’ * pasimakraman ‘permintaan dukungan’ * kauyaksegonang ‘dibabat habis’ 4.sane kasarengin antuk kruna lingga mapurwa suara y.

kume-.ma-. r.san lumrah kaucapang ke-.maka-. pra-. kuma-. Pangater ma. me-. Upami: * mayasa berbuat baik’ * marasa ‘merasa’ * kalablab ‘direbus’ * karasa ‘terasa’ 6.pa-.kuma-. Pengater ka-.miwah ka. pe. miwah sa. pa-. make-. lan sa-. Upami: * kajagur ‘dipukul’ * majalan ‘berjalan’ * makadadwa ‘keduanya’ * pakayun ‘keinginan’ * prakanggo ‘or kepercayaan’ * sajagat ‘sejagat’ .5.kasurat ka-.miwah se. pre-.yening kasurat ring panguntat kruna lingga sane mapurwa suara y. ma-. l lan w patut kasurat kadi puniki.pra-.

kaicalang duaning nenten kaucapang. Upami: * prakarya ‘prakarya’ * prakanggo ‘pejabat’ * swagina ‘pekerjaan tetap’ * swakarya ‘swakarya’ . angkepan kruna punika kasurat masikian.miwah –el. Upami: * grigi‘gerigi’ gerigi * tlapak‘tapak’ telapak 8.7. Yening sinalih tunggil pahan angkepan kruna wantah kanggen sajeroning kombinasi. Suara a (pepet) ring seselan –er.

kasurat antuk huruf e .9. Upami: * sesate ‘sate’ * pepitu ‘tujuh’ * geguritan ‘sastra pupuh’ * lelima ‘lima’ . Suara vokal sane pinaka wandan kruna arep sajeroning krunakruna dwipurwa.

kupu ‘kupu-kupu’ . Nyurat Kruna-Kruna Tiosan 1.C. Nyurat Kruna Duilingga a) Kruna Duisama Lingga ‘kata ulang murni’ Upami: * putih-putih ‘putih-putih’ * gede-gede ‘besar-besar’ b) Kruna Duisamatra Lingga ‘kata ulang berubaah bunyi’ Upami: * tundak-tundik ‘menggelitik berkali-kali’ * kelad-keled ‘maju-mundur’ * kedap-kedip ‘berkedip-kedip’ c) Kruna Duimaya Lingga ‘kata ulang semu’ Upami: * ali-ali ‘cincin’ * awig-awig ‘peraturan adat’ * kupu.

Nyurat Angkepan Kruna a) Paham angkepan kruna sane lumrah kabaos kruna satma patut mapasahan. Upami: * biu kayu ‘nama jenis pisang’ * kacang lindung ‘kacang panjang’ * peteng dedet ‘gelap gulita’ b) Paham kruna satma utawi angkepan kruna sane kamulan lumrah mawangun kruna kasurat masikian. Upami: * jebugarum ‘buah pala’ * matanai ‘matahari’ * Abiansemal ‘Abiansemal’ .2.

dipradane’bila’. ring. ba miwah i kasurat mapasahan ring kruna sane nyarengin. -ipun. dibi’kemarin’. -ipun. -nyane. -nyane. Upami: * rainida ‘adiknya’ * memenipun ‘ibunya’ * bapannyane‘bapaknya’ * raidane ‘adiknya’ 4. Upami: * di malune ‘di depannya’ * ri kala ‘ketika’ * ri tatkala‘tatkala * ri sedek ‘ketika’ Catetan: Angkepan kruna sane sampun lumrah kaangken akruna kasurat masikian. -nya. -nya. ri.3. -dan –done Kruna Pangentos –ida.miwah digelis’segera’. miwah –dane kasurat masikian ring krune ngariinin yening nyinahang padruenan. Nyurat Kruna Pangentos –ida. Minakadi: dikapan ‘kapan’. ka. Nyurat Kruna Pangarep Kruna Pengarep di.dikenkene’manakala’. .

sulit sekali’ * Apa. Nyurat Kruna sandang Kruna Sandang I. ni. alihan mai?‘Apa yang dicari kesini?’ .). si. hyang. ja malu‘kemarilah dahulu!’ * Beh. ko. dang.5. sang. Upami: * Mai. sukeh sajaan‘Aduh. Upami: * i keker ‘si ayam hutan’ * Ni Sari‘Sari’ * I bapa ‘ayah’ * Si Gede Anu ‘Si Gede Anu ’ 6. Nyurat Partikel Partikel kapasahang saking kruna sane ngariinin utawi nyarengin nganggen tanda koma (. sang hyang kasurat mapasahan ring karuna sane nyarengin.

X L (50). Angka sane lumrah kanggen. a. VIII. Indik Jinah Upami: * Rp 5.000) 2.2. angka Arab miwah angka Romawi. III. lan daging. IX. baat. D (500).5.00’ d.000. Indik Dauh Upami: *1 penalik ‘kira-kira 90 menit’ * warsa 2005 ‘tahun 2005’ c. M (1. Angka Arab : 0. Nyurat Angka miwah Lambang Wilangan 1. Angka kanggen nyinahang lambang wilangan utawi nomor. Angka kanggen nyinahang (a) ukuran panjang.6.3. II.00 ‘Rp 5.D. V. berat. Ukuran pangjang.8. linggah. lan daging Upami: *10 depa ‘10 depa’ * ceeng ‘5 gantang’ b. VII. (c) jinah. luas. Indik Akeh (jumlah) Upami: *10 katih ‘10 batang’ * 25 diri ‘25 orang’ .1.4. (b) dauh. VI.000.9 Angka Romawi: I. miwah (d) akeh.7. C (100). IV.

a. Upami: Jalan Trengguli I No.halaman 1’ 5. jero.3. Sasuratan lambang wilangan sane molihang pangiring –an nganutin tata cara ring sor ! Upami: * 50-an / seketan ‘lima puluhan’ * 500-an / limang atusan ‘lima ratusan’ . 20 Denpasar 4. Upami: * Palajahan I. utawi nomor kamar sejeroning alamat. Halaman 1 ‘pelajaran I. Angka taler kanggen nganomorin pah-pahan karangan miwah ayat pustaka suci miwah awig-awig. Angka lumrah kanggen nulis nomor margi. Wilangan tileh (utuh) Upami: * solas ‘sebelas’ b. Wilangan pahan (pecahan) Upami: * atenga ‘setengah’ 6. Sasuratan lambang wilangan sane nganggen huruf kadi ring sor.

* I bapa meli siap satus ukud. Makadi ring akte miwah kuitansi. sajaba majudang-kudang wilangan kanggen maurutan sakadi sajeroning panyacaan. 9. 8. Upami: * I Bapa suba dasa dina di Jakarta. Wilangan nenten perlu kasurat antuk angka miwah huruf sapisanan sajaba ring dokumen resmi. Lambang wilangan sane dados sinahang antuk asiki miwah kalih kruna kasurat nganggen huruf. Angka sane nyinahang wilangan ageng dados kaeja atenga mangda danganan ngawacen. Upami: * I Meme mabalih wayang kanti ping telu. Lambang wilangan ring pangawit lengkara patut kasurat nganggen huruf. nenten dados nganggen.7. Upami: * Satus tali rupiah I Made nagih pipis. Nenten Patut: * I bapa suba 10 (dasa) dina di Jakarta . Upami: I Bapa meli carik aji 300 juta rupoah.

suratannyane mangda patut.10. .00 (sangangatus sia dasa sia rupiah). Upami: * Surate misi lampiran kuitansi Rp 999. Yening wilangan kalambing antuk angka miwah huruf .

/.9 3.:/. /3. :7:1 8.9 03. .2.3. ./4883. /.303 &5.38 &5.-./ 73.5.90 2. 8:-.39 5390: -.903.58. .5..3 . 03903 !. /3.8 2.9:9 ..3.8.5..2-.39: .3 ..3 &5.3.3 .3.-. / ./483.9:8 ::/  .:7:9.3 . .8:7.3 :/.3 303903 507: .8.9 3.  .2 0202..3 8.3 .7 ..79. 7:3.3 .. 73/4:203 7082 .. 2. 20 8.303 :7:1  303903 /. 2.3/.3 735.9 .3033.3.2-..8:7..0.3.-.3.2 $.3 8.39: .03 &5. / .3.7. 7:5.03 /..303 2. ./03.07433 5.3. 8:-. 20 .   /..9:9 -.3 . 5.8:7./48.30/..3 . . 2. 558 3.3..5.9:8 9..3 8.303 :7:1 8.79.. 8. 7:54. :9.2 .  :9.3.3 3.5 8./ 8.

3 :9. 8.30 2.39: . 5.3 .8. 033 .9:9 &5.257.9.. /.90 28 . 7:5.9:8 8.38 #5  8. :7:1 8:7. 2.2-3 .3.2 $:7. .33.3.3.3.3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful