MAKSUD WAYANG KULIT

Wayang kulit merupakan sejenis hiburan pementasan bayang yang terhasil dari patung yang dibuat daripada belulang (kulit lembu/kerbau/kambing). Terdapat pelbagai jenis wayang kulit bergantung kepada tempat asal mereka.Ia merupakan satu bentuk persembahan teater yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Bayang-bayang daripada patung-patung kulit yang terdiri daripada pelbagai watak methologi dan khayalan dimainkan oleh seorang Dalang. Persembahan wayang kulit selalunya diiringi oleh satu kumpulan muzik paluan atau gamelan dan juga alat tiupan (serunai) atau alat bertali (rebab). Wayang Kulit dipersembahkan dalam upacara atau perayaan tertentu. Fungsi Wayang Kulit ini adalah sebagai medium hiburan dan kadangkala dikaitkan dengan unsur ritual yang terdapat dalam sesuatu masyarakat. Seni persembahan ini tersebar dan membentuk satu identiti tersendiri dalam sesebuah masyarakat.

iaitu layar yang terbuat dari kain putih.Jawa dan di sebelah timur dan utara semenanjung Malaysia seperti di Kelantan. Kedah. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir. Perlis dan Terengganu. ensiklopedia bebas. sementara di belakangnya disuluhkan lampu eletrik atau lampu minyak (dian). Untuk dapat memahami cerita wayang (lakon).Malaysia dan Indonesia.Ia merupakan seni tradisional Asia Tenggara merangkumi Thailand. penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Daripada Wikipedia. yang terutama berkembang di Phattalung wilayah selatan Thailand. sehingga para penonton yang berada disebelah berlawanan layar dapat melihat bayangan wayang yang berada ke kelir. .

Selain di Jawa dan Malaysia. Wayang Kulit Melayu dipercayai dibawa dari Tanah Jawa ke Kemboja oleh seorang putera raja Kemboja yang bergelar Jaya Verman II. di Kemboja disebut dengan nama Nang Sbek manakal di Jawa digelar Wayang Purwa. wayang kulit juga terdapat di Bali.SEJARAH WAYANG KULIT Pengertian istilah wayang dalam bahasa Melayu ialah bayang-bayang yang bergerak ke sana ke mari. Kemboja dan China. . wayang kulit dikenali sebagai Nang Yai. Kemungkinan di sinilah bermulanya asas bagi wayang kulit Siam dan wayang kulit Melayu kemudiannya. merekacipta semula dan menghasilkan wayang kulit Kemboja. Nama yang diberi kepada wayang kulit ini berbeza mengikut budaya dan bahasa setempat. Di Thailand. Dalang membawa erti orang yang melakukan persembahan wayang. Panggung pula membawa pengertian tempat berbumbung yang di sekelilingnya tertutup dan digunakan untuk pertunjukan wayang. Beliau amat tertarik kepada falsafah dan persembahan wayang kulit lalu membawanya ke Kemboja dalam usaha untuk menyatukan kembali negaranya. Keseluruhan rupabentuk dan cara persembahan wayang kulit kemboja telah berubah dan amat berbeza daripada wayang kulit Jawa. Semua watak dan cerita wayang kulit Kemboja diasaskan kepada cerita Ramayana. Beliau berusaha mengubahsuai. walaupun fungsi dan asas persembahannya adalah sama.

Kedua-dua tangan patung wayang kulit Jawa dapat digerakkan. Dapat dikatakan bahawa setiap wayang kulit dari pelbagai negara mempunyai ciri dan fungsi tersendiri. Begitu juga dengan patung wayang kulit yang telah diubahsuai. namun banyak yang telah diubahsuai mengikut budaya dan selera masyarakat tempatan. Kemungkinan inilah yang menyebabkan wayang kulit menjadi satu persembahan tetater tradisional di kebanyakan negara Asia Tenggara. Di Semenanjung Malaysia pula wayang kulit dianggarkan bermula sejak beberapa ratus tahun lalu. Dipercayai tradisi persembahan wayang kulit bermula sejak lebih 3000 tahun di Indonesia. tetapi patung wayang Melayu hanya dapat digerakkan sebelah tangannya sahaja. Begitu juga dengan patung wayang Kemboja yang kelihatan lebih besar dan memerlukan beberapa orang dalang untuk membantu dalam persembahan. .Walaupun terdapat beberapa persamaan dari segi cerita dan rupabentuk patung wayang. Patung wayang Jawa lebih ramping dan lampai berbanding dengan wayang Melayu yang kelihatan lebih gagah dan tegap. Wayang kulit didapati mampu menggerakkan hati seseorang.

hanyalah untuk segelintir masyarakat Jawa di negeri ini ataupun dimainkan atas kehendak dan naungan para budayawan tempatan. Negeri Sembilan dan di kawasan-kawasan pantai timur negeri Johor. Kelantan. Wayang Kulit Jawa kini semakin pupus di Malaysia dan kalau ada pun. wayang kulit Melayu yang berasaskan cerita Ramayana kerap dimainkan di Patani. sebilangan besar dalang wayang kulit hidup subur dan telah sekian lama kukuh bertapak menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat Melayu Kelantan. Selangor. Pada masa dahulu terdapat dua jenis persembahan wayang kulit di Semenanjung Malaysia. dan kebiasaannya dimainkan di negeri-negeri Utara Semenanjung yang bersempadanan dengan negara Siam (Thailand) dan juga Wilayah iam dan Wayang Jawa. . Dalang wayang kulit dari utara Semenanjung mengembara dan mengadakan persembahan di Pahang. Adunan daripada kedua-dua jenis wayang inilah yang telah menghasilkan Wayang Kulit Melayu. Falsafah yang dibawa dalam persembahan wayang kulit dipercayai diasaskan pada pemahaman agama Islam yang mendalam. Kedah dan Perak. Pada pertengahan abad ke-9.Di awal abad ke-9.

seperti pesta dan keramaian selepas menuai padi.wordpress. seperti menjadi pesawah ataupun menjadi penghibur dan juga dukun. Seseorang dalang yang terkenal akan sentiasa mendapat jemputan mengadakan persembahan. Kebanyakan dalang mempunyai pekerjaan sampingan. di majlis perkahwinan dan berkhatan. Sebilangan besar dalang wayang kulit mendiami kawasan-kawasan penanaman padi. http://korananakindonesia. Dewasa ini ada sedikit perbezaan kerana persembahanpersembahan wayang kulit dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan kebudayaan temapatan mahupun oleh badan perniagaan. Terdapat segelintir sahaja para dalang yang menampung hidup sepenuhnya daripada pendapatan persembahan wayang kulit. Ini bermakna musim permainan wayang kulit akan bermula sebaik sahaja padi habis dituai dan akan berlarutan sehingga bermulanya musim hujan.Biasanya persembahan wayang kulit dipentaskan sewaktu ada pesta dan keramaian sosial.com . Bagi dirinya kerja ini akan dapat mengisi masanya terutamanya dari bulan Mac hingga Oktober.

adalah Hazeau. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini. dan bukan bahasa lain. khususnya orang Jawa. . hanya ada dalam pewayangan Indonesia. Bagong. yakni Semar.Namun. Alasan mereka cukup kuat. Petruk. buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa. juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. tepatnya di Jawa Timur. Brandes. Rentse. Sementara itu. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris. Gareng. dan Kruyt. Selain itu. semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna). yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. Panakawan. pendapat kedua menduga wayang berasal dari India. di dunia ada dua pendapat. Poensen. dan tidak di negara lain. sejak tahun 1950-an.ASAL-USUL WAYANG KULIT Mengenai asal-usul wayang ini. bahawa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia. Mereka antara lain adalah Pischel. pendapat bahawa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa. Krom. dan sama sekali tidak diimport dari negara lain. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia. Kats. negeri Eropah yang pernah menjajah India. Di antaranya. Pertama. tokoh terpenting dalam pewayangan. Goslings. nama dan istilah teknis pewayangan. dan Rassers. Hidding.

raja Kediri (1130 . Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya derigan cerita asli versi India. karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin. yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. . Contohnya. Selanjutnya. naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910).Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga. Walmiki.1160). yang merupakan gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabarata. Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Antara lain. yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India. raja Kahuripan (976 -1012). tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna.

Pendapatnya itu didasarkan atas tulisan Robert von Heine-Geldern Ph. K.A. secarik kain. yang artinya bayangan.H. Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang (1979). . dan penonton di balik kelir itu. yakni kira-kira 1. Ir. Kata `wayang' diduga berasal dari kata `wewayangan'. Mengenai saat kelahiran budaya wayang. Hidding di Ensiklopedia Indonesia halaman 987. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada. todung (sejenis seruling).Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir. sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang. Pada masa itu pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron. D. memperkirakan wayang sudah ada sejak zaman neolithikum. dan kemanak. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata "mawayang" dan `aringgit' yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. Prehistoric Research in the Netherland Indie (1945) dan tulisan Prof. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran Wayang Kulit yang menggunakan kelir.500 tahun sebelum Masehi.

. yakni zaman Kerajaan Demak.Untuk lebih menjawakan budaya wayang. di antaranya oleh para Wali Sanga. mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong pada pergelaran Wayang Kulit. Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang. yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit. sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. Sejak saat itulah ceritacerita Panji. mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber. Tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam. terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu. Pada awal abad ke-15. di antaranya cerita Damarwulan. Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit.

id . dan sejarah. mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem.Sejak zaman Kartasura. Dan di wilayah Kulonprogo sendiri wayang masih sangatlah diminati oleh semua kalangan. http://www. yang berawal dari Nabi Adam. legenda. Disamping itu wayang juga biasa digunakan dalam acara-acara tertentu di daerah kulonprogo ini. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan. Jika orang India beranggapan bahwa kisah Mahabarata serta Ramayana benar-benar terjadi di negerinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal silsilah tokoh wayang. yang sesuai standar cerita. termasuk tokoh dewanya. yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem. sehingga terjadilah beberapa kerancuan antara cerita wayang.jabar. dan cerita wayang carangan yang diluar garis standar.go. kerana begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Bukan hanya oleh orang tua saja. Dan selanjutnya. Memang. orang Jawa pun menganggap kisah pewayangan benar-benar pernah terjadi di pulau Jawa. penggubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan mahabarata makin jauh dari aslinya. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. baik di wilayah kota Wates ataupun di daerah pelosok di Kulonprogo. tapi juga anak remaja bahkan anak kecil juga telah biasa melihat pertunjukan wayang.

.7.2.3.3.-.3.3:: .309..7:3.. .9/..5.8.2.8..3202...3.7.3#../-..3.079.. 43943.325:!..7.30-3.3/ .9.8.3./.7/3/4308.3.8.3 02-.7...7..9../. 3/.32....././07.3/4308..3!7.8.079.3.25: ..3  ..:3.37.8:.9..2..7.-:7.3.3.079.0783/..9...5:.3:-.-:.1.5020739../03. /.2:7 2.3207:5.79.3 3.-.2././. :/..809/.38:/.3207:5./. .2.:3..3 .2 $0.3.3-073/:5.9.2...3:-..35:. .3203.5020739.-.-#...:75...07.8.3..-0/.. 7./.3/5077.25:$0/...5203:-..:/..3!7..9:3  ./9:85.0/.3-07-.7.3.38:/..2030702.7..3/..3 5020739. 909. 5. .35.3.3203.8. . :-..3.2:73..7..3.8.23.... 39.3.%2:79:80/..897./9:8405.0/7   .3..0-..3..8..31.. .7.:33 /07.- ..5:.3:93..7.897.- #. 7.3.9..

/. 80.3./.9.3 ..33808:.-07.7..3+.8.3943943...-0:2..3907/7.90.739 ...8.. ...3/-:.3/.35:38:/.320.8.5.3...2.3202..7..307.2.3.43030 0/073! !708947.3.-.3 :./.8:/3.3.39:8.88.9..2.3.3 .:380-0:2...8.07 !.35020739.2..9.2.3/4308.3...9: //.5.3.2... 9.3.3 /.303.203.3!741  //3/38450/..9: //:. 7.743 94/:3 80038807:3 /../2:.3 //:./..307 80.9.3./.8.8..38:/./03.302.95./.32././734080507.#080. 038.7.37.35... .39.9:5.390 0907.5070.8..2030-:9.39...3 2025077.3.380/07.9..3.   .+.9..079: !0343943.38:/.350343943/-.3/.. .93.9: .3.33049:2 .:-.80..20.380-./.35083/035.89.3 203:3./.2.7.2-::3.793.9:5070.3.57.3:9..3 .3.7.9.80 !03/..9.9:5070.20.3.89:8.389820/. 0-07.3.3 7 $7:434/.8.3.3 07.+0.7.3 .7.3. $2-4820/.5079:3:.2.502-.7.7./.3/. .8.7.3..3 ./.37.7.3/3/0 /..3 0303.9.3-:/.3#4-079.8:.3..3 80-.

.3-:/..3.202-07503.3 ..-..2.9 /50703.99:...30::77..-073/:5.9:-039:.2.-.7.079...3.39: !.1..079.302.-#.8...7..20.. .8.9039.7.203/4308..079.3:39:5079:3:.5070.3 ...3302:/.8.3 907:9.5. 7.7..5.... 405../:3.3.8.25:23../907:8.7:.9.3.7.2 /.39.75.3.3:..2./..3..7.38..2.-.079..8.5.../0 :.30-07 %7.307..5. 2:.340-0-07.. .3./.380-.3.2. &39:0-203..39/.4380570/.8:3.-:/.079.7.!.3:9  .71./.. -07-039::8:8.3.3.3./8 203..8.2.9 / .9.$.3.5..2:../50703.3 80.435.3/80-:9-03...3. !.3../.3.079..30--./:3..2./..7: -08.80../.307../0 ..3.3..3 079....39.. $0.3..9 2:..5.:.3. 070.

3 003/.803.907.079.32. 9.35.3/.2539:.3. 5.3.7.-07. .3.9..702.3 8.5..7..7 $0..3 -07.908..2 $8.25.5.8:944/0..3:..3.3 07..7.07..7.3.4047.7..02 02.9...7.907. 2:..3.:/. 7./03.3:93. /:3.3.. .8.8..079.3.3/..079.:.940802:./ !:.9..49..3/80-:9..2-:/..$0. $0.7/.3/:..88.-/.7..3.3:93...-.:435744803/7.5:3203.2.. :.-09::.3....90..58.02 .07..3 -03.7.89...39:.95079:3:.5.2././.5:.39:.5:.:0:.3.7..907.79. 503:-. .39..7/..8.93.7889. /.3-..8079.944.3/.3 80...83.7 -03.8:7.2.2.2. 803.3..3.75073...9:907:8-07../. .50484/:435744 995..3..3 ..079./.3./.3./23.//5:.2.47. .:.:.3..3-07.7.8.:4357443 -.320303.3..-.3 808:. 3/4308.079.20./.3..-.-.7./..3. -03..//30073.9.32.3/.. #.3 :. .#.8.39: 2. /.0.9 50302. .:5:3//.7.438025. 47.88.3.38:/.3.9079039://.3.38.2..7.50.7 -03.3 9072.3.3.-0-07..3-073/:5.3.-.7.079.33/.:./.3.7.07.8..8.7907.380.-.

.

-.7 4 / . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful