MAKSUD WAYANG KULIT

Wayang kulit merupakan sejenis hiburan pementasan bayang yang terhasil dari patung yang dibuat daripada belulang (kulit lembu/kerbau/kambing). Terdapat pelbagai jenis wayang kulit bergantung kepada tempat asal mereka.Ia merupakan satu bentuk persembahan teater yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Bayang-bayang daripada patung-patung kulit yang terdiri daripada pelbagai watak methologi dan khayalan dimainkan oleh seorang Dalang. Persembahan wayang kulit selalunya diiringi oleh satu kumpulan muzik paluan atau gamelan dan juga alat tiupan (serunai) atau alat bertali (rebab). Wayang Kulit dipersembahkan dalam upacara atau perayaan tertentu. Fungsi Wayang Kulit ini adalah sebagai medium hiburan dan kadangkala dikaitkan dengan unsur ritual yang terdapat dalam sesuatu masyarakat. Seni persembahan ini tersebar dan membentuk satu identiti tersendiri dalam sesebuah masyarakat.

. yang terutama berkembang di Phattalung wilayah selatan Thailand. sehingga para penonton yang berada disebelah berlawanan layar dapat melihat bayangan wayang yang berada ke kelir.Ia merupakan seni tradisional Asia Tenggara merangkumi Thailand. iaitu layar yang terbuat dari kain putih. Perlis dan Terengganu. ensiklopedia bebas. Daripada Wikipedia.Jawa dan di sebelah timur dan utara semenanjung Malaysia seperti di Kelantan. Untuk dapat memahami cerita wayang (lakon). penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. sementara di belakangnya disuluhkan lampu eletrik atau lampu minyak (dian). Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir.Malaysia dan Indonesia. Kedah.

walaupun fungsi dan asas persembahannya adalah sama.SEJARAH WAYANG KULIT Pengertian istilah wayang dalam bahasa Melayu ialah bayang-bayang yang bergerak ke sana ke mari. Kemboja dan China. Kemungkinan di sinilah bermulanya asas bagi wayang kulit Siam dan wayang kulit Melayu kemudiannya. wayang kulit juga terdapat di Bali. Panggung pula membawa pengertian tempat berbumbung yang di sekelilingnya tertutup dan digunakan untuk pertunjukan wayang. di Kemboja disebut dengan nama Nang Sbek manakal di Jawa digelar Wayang Purwa. Beliau berusaha mengubahsuai. Semua watak dan cerita wayang kulit Kemboja diasaskan kepada cerita Ramayana. Dalang membawa erti orang yang melakukan persembahan wayang. Keseluruhan rupabentuk dan cara persembahan wayang kulit kemboja telah berubah dan amat berbeza daripada wayang kulit Jawa. Di Thailand. Selain di Jawa dan Malaysia. . wayang kulit dikenali sebagai Nang Yai. Wayang Kulit Melayu dipercayai dibawa dari Tanah Jawa ke Kemboja oleh seorang putera raja Kemboja yang bergelar Jaya Verman II. Beliau amat tertarik kepada falsafah dan persembahan wayang kulit lalu membawanya ke Kemboja dalam usaha untuk menyatukan kembali negaranya. merekacipta semula dan menghasilkan wayang kulit Kemboja. Nama yang diberi kepada wayang kulit ini berbeza mengikut budaya dan bahasa setempat.

tetapi patung wayang Melayu hanya dapat digerakkan sebelah tangannya sahaja. Dapat dikatakan bahawa setiap wayang kulit dari pelbagai negara mempunyai ciri dan fungsi tersendiri. namun banyak yang telah diubahsuai mengikut budaya dan selera masyarakat tempatan. .Walaupun terdapat beberapa persamaan dari segi cerita dan rupabentuk patung wayang. Di Semenanjung Malaysia pula wayang kulit dianggarkan bermula sejak beberapa ratus tahun lalu. Kedua-dua tangan patung wayang kulit Jawa dapat digerakkan. Kemungkinan inilah yang menyebabkan wayang kulit menjadi satu persembahan tetater tradisional di kebanyakan negara Asia Tenggara. Begitu juga dengan patung wayang kulit yang telah diubahsuai. Dipercayai tradisi persembahan wayang kulit bermula sejak lebih 3000 tahun di Indonesia. Wayang kulit didapati mampu menggerakkan hati seseorang. Patung wayang Jawa lebih ramping dan lampai berbanding dengan wayang Melayu yang kelihatan lebih gagah dan tegap. Begitu juga dengan patung wayang Kemboja yang kelihatan lebih besar dan memerlukan beberapa orang dalang untuk membantu dalam persembahan.

Adunan daripada kedua-dua jenis wayang inilah yang telah menghasilkan Wayang Kulit Melayu. Dalang wayang kulit dari utara Semenanjung mengembara dan mengadakan persembahan di Pahang. hanyalah untuk segelintir masyarakat Jawa di negeri ini ataupun dimainkan atas kehendak dan naungan para budayawan tempatan. dan kebiasaannya dimainkan di negeri-negeri Utara Semenanjung yang bersempadanan dengan negara Siam (Thailand) dan juga Wilayah iam dan Wayang Jawa. Negeri Sembilan dan di kawasan-kawasan pantai timur negeri Johor. Kedah dan Perak. Wayang Kulit Jawa kini semakin pupus di Malaysia dan kalau ada pun. sebilangan besar dalang wayang kulit hidup subur dan telah sekian lama kukuh bertapak menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat Melayu Kelantan. Pada masa dahulu terdapat dua jenis persembahan wayang kulit di Semenanjung Malaysia. . Pada pertengahan abad ke-9. Kelantan. Falsafah yang dibawa dalam persembahan wayang kulit dipercayai diasaskan pada pemahaman agama Islam yang mendalam. wayang kulit Melayu yang berasaskan cerita Ramayana kerap dimainkan di Patani.Di awal abad ke-9. Selangor.

Ini bermakna musim permainan wayang kulit akan bermula sebaik sahaja padi habis dituai dan akan berlarutan sehingga bermulanya musim hujan. Terdapat segelintir sahaja para dalang yang menampung hidup sepenuhnya daripada pendapatan persembahan wayang kulit. seperti menjadi pesawah ataupun menjadi penghibur dan juga dukun. seperti pesta dan keramaian selepas menuai padi. di majlis perkahwinan dan berkhatan. Seseorang dalang yang terkenal akan sentiasa mendapat jemputan mengadakan persembahan.com .Biasanya persembahan wayang kulit dipentaskan sewaktu ada pesta dan keramaian sosial. http://korananakindonesia.wordpress. Sebilangan besar dalang wayang kulit mendiami kawasan-kawasan penanaman padi. Dewasa ini ada sedikit perbezaan kerana persembahanpersembahan wayang kulit dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan kebudayaan temapatan mahupun oleh badan perniagaan. Kebanyakan dalang mempunyai pekerjaan sampingan. Bagi dirinya kerja ini akan dapat mengisi masanya terutamanya dari bulan Mac hingga Oktober.

Rentse. dan Kruyt. Krom. khususnya orang Jawa. buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa. hanya ada dalam pewayangan Indonesia. Poensen. . Pertama. Brandes. Hidding. pendapat bahawa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa. Selain itu. nama dan istilah teknis pewayangan. dan tidak di negara lain. dan Rassers. tepatnya di Jawa Timur. pendapat kedua menduga wayang berasal dari India. sejak tahun 1950-an. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia. adalah Hazeau.Namun. Kats. di dunia ada dua pendapat. juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris. Gareng. dan sama sekali tidak diimport dari negara lain. tokoh terpenting dalam pewayangan. semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna). bahawa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia. Di antaranya. Sementara itu. Mereka antara lain adalah Pischel. yakni Semar. negeri Eropah yang pernah menjajah India. Panakawan. Petruk. dan bukan bahasa lain.ASAL-USUL WAYANG KULIT Mengenai asal-usul wayang ini. Bagong. Alasan mereka cukup kuat. Goslings. yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia.

yang merupakan gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabarata. . Selanjutnya. raja Kediri (1130 . Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. raja Kahuripan (976 -1012). Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia.Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga. para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna. Antara lain.1160). tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya derigan cerita asli versi India. Contohnya. Walmiki. yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India. karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin. naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910).

Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran Wayang Kulit yang menggunakan kelir.H. K. secarik kain. todung (sejenis seruling). yang artinya bayangan. Kata `wayang' diduga berasal dari kata `wewayangan'.A.500 tahun sebelum Masehi. memperkirakan wayang sudah ada sejak zaman neolithikum. Ir. Prehistoric Research in the Netherland Indie (1945) dan tulisan Prof. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata "mawayang" dan `aringgit' yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang (1979). sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang. Hidding di Ensiklopedia Indonesia halaman 987. Pendapatnya itu didasarkan atas tulisan Robert von Heine-Geldern Ph. dan kemanak. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada.Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. Pada masa itu pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron. yakni kira-kira 1. Mengenai saat kelahiran budaya wayang. dan penonton di balik kelir itu. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir. . D.

Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit. sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. di antaranya oleh para Wali Sanga. yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit. Pada awal abad ke-15. di antaranya cerita Damarwulan. terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu. Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang. mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong pada pergelaran Wayang Kulit. Sejak saat itulah ceritacerita Panji. . yakni zaman Kerajaan Demak. Tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber.Untuk lebih menjawakan budaya wayang. mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain.

Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal silsilah tokoh wayang. Bukan hanya oleh orang tua saja. dan cerita wayang carangan yang diluar garis standar. penggubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan mahabarata makin jauh dari aslinya. dan sejarah.go. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem. termasuk tokoh dewanya.id . Memang. sehingga terjadilah beberapa kerancuan antara cerita wayang.jabar. Dan di wilayah Kulonprogo sendiri wayang masih sangatlah diminati oleh semua kalangan. legenda. Disamping itu wayang juga biasa digunakan dalam acara-acara tertentu di daerah kulonprogo ini. tapi juga anak remaja bahkan anak kecil juga telah biasa melihat pertunjukan wayang. kerana begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya bangsa Indonesia.Sejak zaman Kartasura. yang sesuai standar cerita. baik di wilayah kota Wates ataupun di daerah pelosok di Kulonprogo. Jika orang India beranggapan bahwa kisah Mahabarata serta Ramayana benar-benar terjadi di negerinya. orang Jawa pun menganggap kisah pewayangan benar-benar pernah terjadi di pulau Jawa. Dan selanjutnya. yang berawal dari Nabi Adam. mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem. http://www. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan.

3..7.5020739.3.7././-..3203.. 7...3./. ..5.3:-.3.8.3 5020739. 5.325:!.9. :/. 7.3-073/:5..3#.3207:5.079.0783/.- #.:/. :-. 39.31.7:3.8.07./..2 $0. ....35:.2030702.3:: ..-0/.3202./9:85..0/7   ...809/.8.7.3/ .2..7.7.-:7..3.3../.8.38:/.2.3.309.7.3 02-. .9:3  ..:33 /07.3/..3.0/..7...- .8..3/4308./.3 .2.-....2..3/5077...2:73.7.9. /..2:7 2.8.3207:5./03.3:93.8. .8:...3!7.3.:3.-.8.0-.7/3/4308.7.9..-.%2:79:80/.35.30-3.-#.9./.9.3..3  ..3-07-.3. ./9:8405..9.5:..5020739.25:$0/..7.3.1.3:-.5203:-.3....38:/...897.25: ...9/.3...3.7.. 909.3203.-:.3...:75.3.2.3 3. 43943.3....32.8.897... 3/..2.3!7..079.:3././07.5:. .79.3....23.37.079..3.

3/3/0 /./.3202.793../.3.307.9. .3 7 $7:434/.3!741  //3/38450/.7.-.89:8.3+.3.2.37.80 !03/.7.3.3.07 !./2:..35020739.7.2..390 0907./.3 2025077.39.3.. 80.80./..3 80-.3..8.   ..3..2.5.20.8.3.37.38:/.3 07.9../..307 80.302. 9./.9.2-::3.303.9.380-.743 94/:3 80038807:3 /.8:/3.3./.9: . $2-4820/.7.3 :..2.3/.:-.8..3.33808:..9: //.20./.. .-07.5070.2.389820/..3.95.3/.3.8.93..35:38:/..2030-:9..8.33049:2 .3.3/-:../03.39:8.9:5070.3 203:3..350343943/-.+. .. 038.38:/.3:9./.8.7.2.3943943.3.3.35083/035.9.8.90..7.+0....3 //:.203.9.3.35.8. .8.9:5070.....-0:2..7.57.3 .3.3 .3 /.502-.3..43030 0/073! !708947.3.7..7.739 .3-:/.9../.3 0303.3 .88.320.7. 7.3#4-079.3/4308.5079:3:.3907/7..8:.5.3...3/.2.079: !0343943./734080507.2.9: //:.39..7.380/07.9:5.32. 0-07.89./.#080.3.3 ...9..9.:380-0:2.3 .

:.3. .2.30-07 %7....079..307..9.7.079./50703.80.3.5.5.. !.3.3 80..3..9..1.7.3.307.3.... 2:.$../907:8.8.3.4380570/.435..71../.99:.3...3:39:5079:3:.2. &39:0-203.8.25:23../:3....8:3.079.3 079.2:./.9039.-073/:5.3.7. .3 ..7: -08..3 .8.39: !.-..5.079....3/80-:9-03..3..3..-...2.5. 070.-:/./0 :.3:.3.3-:/../:3.9 2:..079..7:.!.39.39.75./.7.5..3.079.3302:/...3:9  .5070..202-07503.2.8..3.3.30--.7.3.39/.2.-.8.2 /. $0. 405..302./0 .9:-039:./8 203.-#.9 /50703.380-.5.3 907:9./.2.7.3....38.30::77.2..3.9 / . -07-039::8:8./.203/4308.. 7..340-0-07...7.8.3.../.20...

7889.7.7/.079.3.83./...:0:.-..3.2539:.2-:/.702.3. /.-././03..3 8..3.7.3.. .3. 5.3.2./.940802:.320303. 7..5. .25.95079:3:.32.-. .8.3 .3. #.3..07..2 $8.3 :.75073..079.20.7. /. $0.33/.907.7.39.8.38.:.8079.8:7.. .3-.8:944/0.0.8. 2:./.9.2.93.7.3..:/.7. :.9.3.3.438025.9:907:8-07. .02 02..8. -03.8.7 -03.-09::..$0.7 $0.3.3/80-:9.9 50302.7/.-/.:4357443 -..7.-.32.79..39: 2.5:..4047.3/.7...//30073.7.2.803...2.50.2....49.-.-.07.89..9.35.3 808:.079.079.88..079.. .47.3.5....7../ !:.907.3 80. 503:-..8./....3.7./..90.3.3-073/:5.//5:. .3/.5..908../23.3.:.3.3 9072.2.3./.:5:3//..3.. /:3.7.3.-07.3 -03.3/:. 3/4308.3.39:. 47..944.9079039://..5:.3-07..38:/.88.7.7 -03.:.:.3:.380.7907..-0-07.3.2.8..39:.3/.5:3203..3 07.58.3 003/..3.079..7..:435744803/7.3:93.7.907... 803..3 -07.3:93./.07.3.02 . 9.#.9..3.3.3/..50484/:435744 995.

.

 .7 4 / .-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful