MAKSUD WAYANG KULIT

Wayang kulit merupakan sejenis hiburan pementasan bayang yang terhasil dari patung yang dibuat daripada belulang (kulit lembu/kerbau/kambing). Terdapat pelbagai jenis wayang kulit bergantung kepada tempat asal mereka.Ia merupakan satu bentuk persembahan teater yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Bayang-bayang daripada patung-patung kulit yang terdiri daripada pelbagai watak methologi dan khayalan dimainkan oleh seorang Dalang. Persembahan wayang kulit selalunya diiringi oleh satu kumpulan muzik paluan atau gamelan dan juga alat tiupan (serunai) atau alat bertali (rebab). Wayang Kulit dipersembahkan dalam upacara atau perayaan tertentu. Fungsi Wayang Kulit ini adalah sebagai medium hiburan dan kadangkala dikaitkan dengan unsur ritual yang terdapat dalam sesuatu masyarakat. Seni persembahan ini tersebar dan membentuk satu identiti tersendiri dalam sesebuah masyarakat.

ensiklopedia bebas. Kedah. penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. sehingga para penonton yang berada disebelah berlawanan layar dapat melihat bayangan wayang yang berada ke kelir.Malaysia dan Indonesia. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir.Ia merupakan seni tradisional Asia Tenggara merangkumi Thailand. iaitu layar yang terbuat dari kain putih. Perlis dan Terengganu.Jawa dan di sebelah timur dan utara semenanjung Malaysia seperti di Kelantan. Daripada Wikipedia. yang terutama berkembang di Phattalung wilayah selatan Thailand. Untuk dapat memahami cerita wayang (lakon). sementara di belakangnya disuluhkan lampu eletrik atau lampu minyak (dian). .

Dalang membawa erti orang yang melakukan persembahan wayang. Panggung pula membawa pengertian tempat berbumbung yang di sekelilingnya tertutup dan digunakan untuk pertunjukan wayang. wayang kulit dikenali sebagai Nang Yai. Di Thailand. Nama yang diberi kepada wayang kulit ini berbeza mengikut budaya dan bahasa setempat. Wayang Kulit Melayu dipercayai dibawa dari Tanah Jawa ke Kemboja oleh seorang putera raja Kemboja yang bergelar Jaya Verman II. Beliau amat tertarik kepada falsafah dan persembahan wayang kulit lalu membawanya ke Kemboja dalam usaha untuk menyatukan kembali negaranya. di Kemboja disebut dengan nama Nang Sbek manakal di Jawa digelar Wayang Purwa. walaupun fungsi dan asas persembahannya adalah sama. Beliau berusaha mengubahsuai. wayang kulit juga terdapat di Bali. Keseluruhan rupabentuk dan cara persembahan wayang kulit kemboja telah berubah dan amat berbeza daripada wayang kulit Jawa. . merekacipta semula dan menghasilkan wayang kulit Kemboja. Selain di Jawa dan Malaysia.SEJARAH WAYANG KULIT Pengertian istilah wayang dalam bahasa Melayu ialah bayang-bayang yang bergerak ke sana ke mari. Kemboja dan China. Kemungkinan di sinilah bermulanya asas bagi wayang kulit Siam dan wayang kulit Melayu kemudiannya. Semua watak dan cerita wayang kulit Kemboja diasaskan kepada cerita Ramayana.

Dipercayai tradisi persembahan wayang kulit bermula sejak lebih 3000 tahun di Indonesia. Wayang kulit didapati mampu menggerakkan hati seseorang. namun banyak yang telah diubahsuai mengikut budaya dan selera masyarakat tempatan. Kemungkinan inilah yang menyebabkan wayang kulit menjadi satu persembahan tetater tradisional di kebanyakan negara Asia Tenggara. . Patung wayang Jawa lebih ramping dan lampai berbanding dengan wayang Melayu yang kelihatan lebih gagah dan tegap. Begitu juga dengan patung wayang Kemboja yang kelihatan lebih besar dan memerlukan beberapa orang dalang untuk membantu dalam persembahan.Walaupun terdapat beberapa persamaan dari segi cerita dan rupabentuk patung wayang. tetapi patung wayang Melayu hanya dapat digerakkan sebelah tangannya sahaja. Di Semenanjung Malaysia pula wayang kulit dianggarkan bermula sejak beberapa ratus tahun lalu. Dapat dikatakan bahawa setiap wayang kulit dari pelbagai negara mempunyai ciri dan fungsi tersendiri. Kedua-dua tangan patung wayang kulit Jawa dapat digerakkan. Begitu juga dengan patung wayang kulit yang telah diubahsuai.

Kedah dan Perak. Pada masa dahulu terdapat dua jenis persembahan wayang kulit di Semenanjung Malaysia. Falsafah yang dibawa dalam persembahan wayang kulit dipercayai diasaskan pada pemahaman agama Islam yang mendalam. Dalang wayang kulit dari utara Semenanjung mengembara dan mengadakan persembahan di Pahang. Selangor. . hanyalah untuk segelintir masyarakat Jawa di negeri ini ataupun dimainkan atas kehendak dan naungan para budayawan tempatan. Wayang Kulit Jawa kini semakin pupus di Malaysia dan kalau ada pun. Pada pertengahan abad ke-9. dan kebiasaannya dimainkan di negeri-negeri Utara Semenanjung yang bersempadanan dengan negara Siam (Thailand) dan juga Wilayah iam dan Wayang Jawa. Adunan daripada kedua-dua jenis wayang inilah yang telah menghasilkan Wayang Kulit Melayu. wayang kulit Melayu yang berasaskan cerita Ramayana kerap dimainkan di Patani. sebilangan besar dalang wayang kulit hidup subur dan telah sekian lama kukuh bertapak menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat Melayu Kelantan. Negeri Sembilan dan di kawasan-kawasan pantai timur negeri Johor. Kelantan.Di awal abad ke-9.

seperti pesta dan keramaian selepas menuai padi. Kebanyakan dalang mempunyai pekerjaan sampingan.wordpress. di majlis perkahwinan dan berkhatan. Bagi dirinya kerja ini akan dapat mengisi masanya terutamanya dari bulan Mac hingga Oktober. Ini bermakna musim permainan wayang kulit akan bermula sebaik sahaja padi habis dituai dan akan berlarutan sehingga bermulanya musim hujan. Sebilangan besar dalang wayang kulit mendiami kawasan-kawasan penanaman padi. Terdapat segelintir sahaja para dalang yang menampung hidup sepenuhnya daripada pendapatan persembahan wayang kulit.com . seperti menjadi pesawah ataupun menjadi penghibur dan juga dukun. http://korananakindonesia. Dewasa ini ada sedikit perbezaan kerana persembahanpersembahan wayang kulit dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan kebudayaan temapatan mahupun oleh badan perniagaan. Seseorang dalang yang terkenal akan sentiasa mendapat jemputan mengadakan persembahan.Biasanya persembahan wayang kulit dipentaskan sewaktu ada pesta dan keramaian sosial.

Brandes. Petruk.ASAL-USUL WAYANG KULIT Mengenai asal-usul wayang ini. . pendapat kedua menduga wayang berasal dari India. Goslings. Mereka antara lain adalah Pischel. Di antaranya. buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa. dan bukan bahasa lain. juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Hidding. semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna). tokoh terpenting dalam pewayangan. adalah Hazeau. Gareng. di dunia ada dua pendapat. Panakawan. sejak tahun 1950-an. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia. Sementara itu. dan sama sekali tidak diimport dari negara lain.Namun. Pertama. Rentse. tepatnya di Jawa Timur. dan tidak di negara lain. Kats. dan Rassers. Selain itu. Alasan mereka cukup kuat. yakni Semar. pendapat bahawa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa. nama dan istilah teknis pewayangan. khususnya orang Jawa. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini. negeri Eropah yang pernah menjajah India. Krom. Poensen. yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. dan Kruyt. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris. Bagong. bahawa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia. hanya ada dalam pewayangan Indonesia.

yang merupakan gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabarata.Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga. raja Kediri (1130 . Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Contohnya. naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910). raja Kahuripan (976 -1012). . adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna. Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia. yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. Selanjutnya.1160). yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India. Walmiki. karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya derigan cerita asli versi India. Antara lain. tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya.

memperkirakan wayang sudah ada sejak zaman neolithikum.Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. dan penonton di balik kelir itu. K.A. Pada masa itu pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron. todung (sejenis seruling). yakni kira-kira 1. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada. yang artinya bayangan. Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang (1979). Mengenai saat kelahiran budaya wayang. Ir. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata "mawayang" dan `aringgit' yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. secarik kain. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir.H. . Hidding di Ensiklopedia Indonesia halaman 987. dan kemanak. Kata `wayang' diduga berasal dari kata `wewayangan'. D. Pendapatnya itu didasarkan atas tulisan Robert von Heine-Geldern Ph.500 tahun sebelum Masehi. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran Wayang Kulit yang menggunakan kelir. sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang. Prehistoric Research in the Netherland Indie (1945) dan tulisan Prof.

Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber. mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong pada pergelaran Wayang Kulit. Sejak saat itulah ceritacerita Panji. Pada awal abad ke-15. Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit.Untuk lebih menjawakan budaya wayang. yakni zaman Kerajaan Demak. Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang. Tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam. . mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit. sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. di antaranya oleh para Wali Sanga. di antaranya cerita Damarwulan. terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu.

http://www. Disamping itu wayang juga biasa digunakan dalam acara-acara tertentu di daerah kulonprogo ini. yang sesuai standar cerita. Bukan hanya oleh orang tua saja. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. Dan di wilayah Kulonprogo sendiri wayang masih sangatlah diminati oleh semua kalangan.Sejak zaman Kartasura. baik di wilayah kota Wates ataupun di daerah pelosok di Kulonprogo. legenda. tapi juga anak remaja bahkan anak kecil juga telah biasa melihat pertunjukan wayang. penggubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan mahabarata makin jauh dari aslinya. dan sejarah. yang berawal dari Nabi Adam.jabar. yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem.id . termasuk tokoh dewanya. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal silsilah tokoh wayang.go. Jika orang India beranggapan bahwa kisah Mahabarata serta Ramayana benar-benar terjadi di negerinya. orang Jawa pun menganggap kisah pewayangan benar-benar pernah terjadi di pulau Jawa. Memang. Dan selanjutnya. dan cerita wayang carangan yang diluar garis standar. kerana begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. sehingga terjadilah beberapa kerancuan antara cerita wayang. mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem.

...3.79.2:7 2.:3.309.3/./.8./9:85.1./.. :-.....:3....8.35:.-0/.3:: ./-./.9.../9:8405..-../.3.7......0/. 909.3.2.3:93.2 $0..5020739.897. 7.3  .3.3/4308.3203.7/3/4308.8.-:7.3202..7...7..3.079.3.-.7.2.23.2.9/./03.8.. /...7.3.5203:-.25: .3:-./.. .3.7:3...3 5020739.3.3!7.9.9:3  . 3/.8:.3.9.3..35.9.25:$0/.3.7..2.. 7.8..:33 /07. .3/ .0/7   .5.8...079...3-07-.3 3.. .. .. .:/.897..38:/.3 02-.2030702.7.079.3203.8.3.3 .-#.5:.9.2..2:73..7.- #.3!7.3.5:.-:.- ...0783/.3..3.3207:5.3.8.3207:5..3#.31.07.37.2.5020739..%2:79:80/..3..3../07.7.38:/.9../. .30-3.3-073/:5..3./. 43943.. 39..3/5077...-.7.3:-.32. :/.0-. 5.809/.325:!..7..8.:75..

3 .307.3.303./.+0.3#4-079.5079:3:./.3 2025077.3.3202.8.2.20..3.8.3/.89:8...3..5...8:.93.3 ..3907/7..:-.793.3.9:5070./.9.90.8.743 94/:3 80038807:3 /.3:9. ..320.3.3!741  //3/38450/.2-::3....37.8.2..9.3-:/.3 .2030-:9.33808:.3+./.3. 0-07./2:.3 07.3 .9.9.35020739.3 :.7.8. ./03.079: !0343943..:380-0:2..3..390 0907.3 80-. 80.2.9:5.389820/..3/4308.3.95. .2.2.739 ..#080..-07.-0:2.7.3.502-.8:/3.3.3 0303..20.80 !03/.   .9:5070.80.35083/035./.8.7./734080507.9. 9..8...9.3./..7. .9.9: //.203.. 7.3./.3/.3/..3 203:3.3 .39:8.9: .380/07.7.7.43030 0/073! !708947.32.302.3.07 !..8.3.3/-:.39.3.8.307 80....7.7.2.3.33049:2 .3 /.7.57.3 7 $7:434/.5.38:/.37../.2.3.3.7..89./. $2-4820/.9: //:.350343943/-./.5070..38:/.35..3 //:.9..3943943. 038.88.380-..7.35:38:/.39.+.9.3.3/3/0 /..2..3./.-...

.30-07 %7.4380570/. &39:0-203..3:.. $0.5.5.-.:. 7. 405.../.3.7:.3-:/.2. 2:./8 203.2..8.3:39:5079:3:.1.3..!.3..-#.5.380-.7: -08.3:9  ..2 /.9.75.... -07-039::8:8..079.../0 :.3302:/.99:..079.079...7..$..3.-:/..3.3..39: !.5.8.3 .079.3..307.9 2:..203/4308. !.302..9:-039:..2..3.71.3.5.7.. .2.079./:3.-...7.39/..202-07503...2./:3.3. 070.8.3...3.3....9039.8.3.9 /50703..3..2.307.8:3..20./907:8.38.3. ..3 079..7.3.079.30::77.3 907:9...7..7..9../.39.3.8..435.25:23./50703.-073/:5.9 / ..2..3 ././.80.340-0-07.3 80.7./0 ./.8.2:.-./.3..3/80-:9-03.39.30--.5070..5.

3...079..89.07.2.02 .8.-0-07.7..944.3.7 -03.079.. 3/4308.3.702.8.:.3 9072. :.39: 2.3/:./.908.32.2.90.3.-.:.3 ..3.#.75073.7. 5.7.3.07..2-:/...803.8.3 003/.. .//30073.07.5:.:.8:944/0. .2.7..:/.39:..940802:.3.93..2 $8.3:93. .79..3/.3/.02 02..3./. /.49..7.7..2539:.$0. /. $0.7/.9.079.438025.9 50302. ..-. 7.50.3.3.8:7.2.-.7 $0.50484/:435744 995.35...9. #...7.7.3.8./.. .-.3.3 8.-07.7.7.3 -03.88.3.25..2..5..9079039://..32.38.39:.3-.079.3.079.39.3/80-:9./03..7889.3 808:.9.3.3..0..7.3. 2:...83.7./.079.//5:..7/.7907..2.5.380.3-073/:5. ... 503:-.8.:0:.-09::...3 :.3.320303./23.3.3:.3..7 -03.9.7.907.:435744803/7.9:907:8-07.:5:3//.3-07.47./.3 -07.3/.-/.5:.38:/..5:3203..3.33/.2.907....3.5..3./..3:93././.-...907..8079../ !:.3. .3.3/.95079:3:.58.20.3. 47.8. -03..3 07. 9. /:3.:..7.7...3.:4357443 -.4047.3 80.88.-. 803.8.

.

-. .7 4 / .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful