MAKSUD WAYANG KULIT

Wayang kulit merupakan sejenis hiburan pementasan bayang yang terhasil dari patung yang dibuat daripada belulang (kulit lembu/kerbau/kambing). Terdapat pelbagai jenis wayang kulit bergantung kepada tempat asal mereka.Ia merupakan satu bentuk persembahan teater yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Bayang-bayang daripada patung-patung kulit yang terdiri daripada pelbagai watak methologi dan khayalan dimainkan oleh seorang Dalang. Persembahan wayang kulit selalunya diiringi oleh satu kumpulan muzik paluan atau gamelan dan juga alat tiupan (serunai) atau alat bertali (rebab). Wayang Kulit dipersembahkan dalam upacara atau perayaan tertentu. Fungsi Wayang Kulit ini adalah sebagai medium hiburan dan kadangkala dikaitkan dengan unsur ritual yang terdapat dalam sesuatu masyarakat. Seni persembahan ini tersebar dan membentuk satu identiti tersendiri dalam sesebuah masyarakat.

Kedah. Perlis dan Terengganu. iaitu layar yang terbuat dari kain putih.Jawa dan di sebelah timur dan utara semenanjung Malaysia seperti di Kelantan. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir.Ia merupakan seni tradisional Asia Tenggara merangkumi Thailand. yang terutama berkembang di Phattalung wilayah selatan Thailand. Daripada Wikipedia.Malaysia dan Indonesia. sehingga para penonton yang berada disebelah berlawanan layar dapat melihat bayangan wayang yang berada ke kelir. sementara di belakangnya disuluhkan lampu eletrik atau lampu minyak (dian). Untuk dapat memahami cerita wayang (lakon). penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. ensiklopedia bebas. .

Panggung pula membawa pengertian tempat berbumbung yang di sekelilingnya tertutup dan digunakan untuk pertunjukan wayang. Semua watak dan cerita wayang kulit Kemboja diasaskan kepada cerita Ramayana. walaupun fungsi dan asas persembahannya adalah sama. Kemungkinan di sinilah bermulanya asas bagi wayang kulit Siam dan wayang kulit Melayu kemudiannya. . Keseluruhan rupabentuk dan cara persembahan wayang kulit kemboja telah berubah dan amat berbeza daripada wayang kulit Jawa. Kemboja dan China. wayang kulit juga terdapat di Bali. di Kemboja disebut dengan nama Nang Sbek manakal di Jawa digelar Wayang Purwa. merekacipta semula dan menghasilkan wayang kulit Kemboja. Nama yang diberi kepada wayang kulit ini berbeza mengikut budaya dan bahasa setempat. wayang kulit dikenali sebagai Nang Yai. Selain di Jawa dan Malaysia. Di Thailand. Wayang Kulit Melayu dipercayai dibawa dari Tanah Jawa ke Kemboja oleh seorang putera raja Kemboja yang bergelar Jaya Verman II. Dalang membawa erti orang yang melakukan persembahan wayang. Beliau amat tertarik kepada falsafah dan persembahan wayang kulit lalu membawanya ke Kemboja dalam usaha untuk menyatukan kembali negaranya. Beliau berusaha mengubahsuai.SEJARAH WAYANG KULIT Pengertian istilah wayang dalam bahasa Melayu ialah bayang-bayang yang bergerak ke sana ke mari.

. Patung wayang Jawa lebih ramping dan lampai berbanding dengan wayang Melayu yang kelihatan lebih gagah dan tegap. Dipercayai tradisi persembahan wayang kulit bermula sejak lebih 3000 tahun di Indonesia. Wayang kulit didapati mampu menggerakkan hati seseorang. Di Semenanjung Malaysia pula wayang kulit dianggarkan bermula sejak beberapa ratus tahun lalu. Begitu juga dengan patung wayang kulit yang telah diubahsuai. Kemungkinan inilah yang menyebabkan wayang kulit menjadi satu persembahan tetater tradisional di kebanyakan negara Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahawa setiap wayang kulit dari pelbagai negara mempunyai ciri dan fungsi tersendiri. Kedua-dua tangan patung wayang kulit Jawa dapat digerakkan.Walaupun terdapat beberapa persamaan dari segi cerita dan rupabentuk patung wayang. tetapi patung wayang Melayu hanya dapat digerakkan sebelah tangannya sahaja. namun banyak yang telah diubahsuai mengikut budaya dan selera masyarakat tempatan. Begitu juga dengan patung wayang Kemboja yang kelihatan lebih besar dan memerlukan beberapa orang dalang untuk membantu dalam persembahan.

Kelantan. Falsafah yang dibawa dalam persembahan wayang kulit dipercayai diasaskan pada pemahaman agama Islam yang mendalam.Di awal abad ke-9. Adunan daripada kedua-dua jenis wayang inilah yang telah menghasilkan Wayang Kulit Melayu. . Dalang wayang kulit dari utara Semenanjung mengembara dan mengadakan persembahan di Pahang. Kedah dan Perak. sebilangan besar dalang wayang kulit hidup subur dan telah sekian lama kukuh bertapak menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat Melayu Kelantan. hanyalah untuk segelintir masyarakat Jawa di negeri ini ataupun dimainkan atas kehendak dan naungan para budayawan tempatan. Selangor. wayang kulit Melayu yang berasaskan cerita Ramayana kerap dimainkan di Patani. Wayang Kulit Jawa kini semakin pupus di Malaysia dan kalau ada pun. dan kebiasaannya dimainkan di negeri-negeri Utara Semenanjung yang bersempadanan dengan negara Siam (Thailand) dan juga Wilayah iam dan Wayang Jawa. Negeri Sembilan dan di kawasan-kawasan pantai timur negeri Johor. Pada pertengahan abad ke-9. Pada masa dahulu terdapat dua jenis persembahan wayang kulit di Semenanjung Malaysia.

Biasanya persembahan wayang kulit dipentaskan sewaktu ada pesta dan keramaian sosial.com . Dewasa ini ada sedikit perbezaan kerana persembahanpersembahan wayang kulit dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan kebudayaan temapatan mahupun oleh badan perniagaan. Bagi dirinya kerja ini akan dapat mengisi masanya terutamanya dari bulan Mac hingga Oktober. di majlis perkahwinan dan berkhatan. Seseorang dalang yang terkenal akan sentiasa mendapat jemputan mengadakan persembahan. http://korananakindonesia. seperti pesta dan keramaian selepas menuai padi. seperti menjadi pesawah ataupun menjadi penghibur dan juga dukun. Kebanyakan dalang mempunyai pekerjaan sampingan. Ini bermakna musim permainan wayang kulit akan bermula sebaik sahaja padi habis dituai dan akan berlarutan sehingga bermulanya musim hujan. Terdapat segelintir sahaja para dalang yang menampung hidup sepenuhnya daripada pendapatan persembahan wayang kulit. Sebilangan besar dalang wayang kulit mendiami kawasan-kawasan penanaman padi.wordpress.

Krom. pendapat bahawa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa. buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa. tokoh terpenting dalam pewayangan. negeri Eropah yang pernah menjajah India. Kats. Di antaranya. yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. dan bukan bahasa lain. Panakawan. tepatnya di Jawa Timur.Namun. Rentse. Petruk. Poensen. Gareng. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia. adalah Hazeau. Bagong. pendapat kedua menduga wayang berasal dari India. dan sama sekali tidak diimport dari negara lain.ASAL-USUL WAYANG KULIT Mengenai asal-usul wayang ini. nama dan istilah teknis pewayangan. hanya ada dalam pewayangan Indonesia. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini. . Hidding. dan tidak di negara lain. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris. juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. di dunia ada dua pendapat. dan Kruyt. Selain itu. Brandes. yakni Semar. dan Rassers. sejak tahun 1950-an. Goslings. Alasan mereka cukup kuat. khususnya orang Jawa. Pertama. Sementara itu. Mereka antara lain adalah Pischel. semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna). bahawa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia.

raja Kediri (1130 . karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin. tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. Contohnya. yang merupakan gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabarata. yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. . para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna. Walmiki.Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga. adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910). Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia. Selanjutnya.1160). yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya derigan cerita asli versi India. Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Antara lain. raja Kahuripan (976 -1012).

Pendapatnya itu didasarkan atas tulisan Robert von Heine-Geldern Ph. Ir. Kata `wayang' diduga berasal dari kata `wewayangan'. Hidding di Ensiklopedia Indonesia halaman 987. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran Wayang Kulit yang menggunakan kelir. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata "mawayang" dan `aringgit' yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. . Prehistoric Research in the Netherland Indie (1945) dan tulisan Prof. dan kemanak. Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang (1979).H. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada. yakni kira-kira 1. yang artinya bayangan. Mengenai saat kelahiran budaya wayang. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir.500 tahun sebelum Masehi. todung (sejenis seruling). secarik kain. D. sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang.Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. Pada masa itu pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron. memperkirakan wayang sudah ada sejak zaman neolithikum. dan penonton di balik kelir itu. K.A.

di antaranya oleh para Wali Sanga. . Sejak saat itulah ceritacerita Panji. Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber. yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit. sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. yakni zaman Kerajaan Demak.Untuk lebih menjawakan budaya wayang. mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong pada pergelaran Wayang Kulit. mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. Pada awal abad ke-15. Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang. terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu. di antaranya cerita Damarwulan. Tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam.

id . Jika orang India beranggapan bahwa kisah Mahabarata serta Ramayana benar-benar terjadi di negerinya.Sejak zaman Kartasura. orang Jawa pun menganggap kisah pewayangan benar-benar pernah terjadi di pulau Jawa. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan. legenda.jabar.go. Dan di wilayah Kulonprogo sendiri wayang masih sangatlah diminati oleh semua kalangan. Bukan hanya oleh orang tua saja. kerana begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Dan selanjutnya. yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem. sehingga terjadilah beberapa kerancuan antara cerita wayang. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. penggubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan mahabarata makin jauh dari aslinya. http://www. dan cerita wayang carangan yang diluar garis standar. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal silsilah tokoh wayang. Memang. tapi juga anak remaja bahkan anak kecil juga telah biasa melihat pertunjukan wayang. mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem. Disamping itu wayang juga biasa digunakan dalam acara-acara tertentu di daerah kulonprogo ini. baik di wilayah kota Wates ataupun di daerah pelosok di Kulonprogo. dan sejarah. yang sesuai standar cerita. termasuk tokoh dewanya. yang berawal dari Nabi Adam.

325:!.897. :/.:3. .3 5020739.3  .7..3.5020739. . 43943..3.:75.3...3..7..37.-0/.8. .5.3.3 .3202. :-.9...7.3.31./9:85..1..3203.3..9.8..7/3/4308. 7...79...-.079.3:93...7.9:3  .35:.5:.3-073/:5....3!7..5020739..309.../07.../.0/7   . 39..:3. 3/..-./03.079.7..3.3..2.2.2 $0.3.3:-.8..:33 /07./..3:: .3.-:7.3.3207:5.7. 909.079.3203..8./.2030702.23.8.9..3. .8.3 02-.5:.././.8.-#... 5.3/5077.3..3..9.7.0/. 7.2.38:/.7.2.9.....3#./-.:/..3:-.30-3.25:$0/..3-07-.3/.7.- #.35.38:/.7.-.7.2.897.2..9/../..0783/.-:. /.3..2:7 2.3207:5.8..5203:-./9:8405.../...7:3...3!7.25: .3.3/4308..0-.3. ..07..3.809/.- .. .3..8.3/ .2:73.32.%2:79:80/.3 3.9.8:.

7.2.7..079: !0343943.3.+..320.502-.3..3.33049:2 .9..-0:2..../.2...3 .93. 0-07.3.3..743 94/:3 80038807:3 /..3 203:3.3.20..3 0303.9: .3./..37.3/-:..9: //.3.43030 0/073! !708947.3.3././2:.3 7 $7:434/.3 . .9:5070.9:5070.32.3.:-.9.88./.38:/. $2-4820/.3/.9.33808:.8.7.9...3 /.8.8:/3.380/07..5.2.35020739.3202.89:8./.3+.5070.380-.9: //:..3 .7.3 :.38:/.3 2025077.3!741  //3/38450/. 80.95./.7.. .3/..3/4308. .2-::3.57.739 .37.7..3 //:.390 0907.9.8.9:5./734080507.3.307 80.35083/035...3/. .5079:3:..7.350343943/-.3943943...307.8.3.3.3907/7.302.8.#080./.3..9.8.80.389820/.39:8.3 80-..3.39.3.7./03.-. 038.3.7..8..:380-0:2.20..2.3 .7.   .3#4-079./...2.203.7.8.35:38:/.3.3 .3/3/0 /.2.8. 9.9...90.3:9.8:.89..303.+0..9.5.39..2.2..07 !.3 07.35.3.9.-07.80 !03/././.3-:/.793.2030-:9../. 7.3.

.3..2./0 ./50703./.3 907:9../8 203. 2:..39.5..7.3.3:9  ...30-07 %7.3....9:-039:.5.30--.2.3.9 2:.307.3.7..8.3./0 :.3.079....8:3. .39: !.!.2...3...-073/:5.3 .-#.7.:.435....3-:/..079.38.3.3./:3.$.7.3..2:...8..3 80.8.3:39:5079:3:.80.71./.2 /.5. .30::77.340-0-07.7..-..3 .2.302.20.202-07503.-..5.-:/...3.307.8.079. 7.. -07-039::8:8... &39:0-203..9039.7:..3:./. $0./907:8.-.079. !.4380570/.3.7.1.9.380-.203/4308.3.9 /50703.9.5.2..3 079.39/.5070.2..3.8...3.../:3.3302:/.75.../.3/80-:9-03...25:23.99:./.2.3..9 / ..3..079..079.39. 070.. 405.3.8./.5.7.7: -08...

2. #. $0. /..940802:. -03.907.3-..07.9:907:8-07.3.3 80.3.4047.7/.3...:0:.:.3:93.-.7.3 07.3.3.8.7 -03.9079039://..7..9.90..3-07.7889.7..:.93..7 -03.3.5..7.3/:.9..9.3/. 3/4308.8.. 803.8.49.../.8:944/0.3. .3:..8.3-073/:5.2.5:.944.3.2.38..$0.-..39:.83.:5:3//../.079.02 02./.3 -07.88.7...3.89... .079..2..7/. 47.438025. 5.0..50.39: 2.. . .7.3 9072..3:93.58.-.32. .47.7.8.3/.02 ..3.88.3/.3/.3 003/.07.-.3.3.908.3.....7 $0.3.2.-09::.:435744803/7.3 8.-.33/..2.3. /.8.:.3..-/. :.079.5.079./.3 :.3.7..8:7./.9.7.2...3./ !:..8079.50484/:435744 995.079.7907.3.-0-07.320303..7.95079:3:.7.2-:/.20.//5:./. 7.8.//30073.#.39:.3..7.3../23.5:3203./.:/.32.38:/.-.3../.079.7.9 50302. 2:.7. . 9.-07.3 -03.:4357443 -.702. .2 $8.907..35..3..07.5..25.3 .39.3 808:.803./03..3.79.75073. /:3.3..3.3.7.:.3/80-:9.2539:..5:... 503:-..380...907.

.

7 4 / . .-.