P. 1
ciri guru berkesan berdasarkan nilai BITARA

ciri guru berkesan berdasarkan nilai BITARA

|Views: 1,706|Likes:
Published by Piduih Hasnan

More info:

Published by: Piduih Hasnan on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/18/2013

$4.99

USD

TUGASAN 2 Huraikan lima (5) aspek ciri-ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara

.
Pendahuluan Guru merupakan insan yang menjadi nadi dan ejen perubahan kepada masyarakat. Tugas guru sejak dari dahulu lagi bukan sekadar hanya menyampaikan ilmu pengetahuan di dalam bilik darjah semata-mata malah guru turut bertindak sebagai nadi penggerak kepada pembinaan ciri individu yang berketrampilan tinggi, unggul dan jitu. Guru yang hebat dari segi kualiti mampu membantu negara melahirkan generasi masa hadapan yang berkualiti tinggi dan berintegriti. Guru yang bagaimanakah yang dikatakan guru yang sebenar-benar guru? Guru itu mestilah melengkapi semua ciri-ciri yang diperlukan dari aspek profesionalisme, berketrampilan, cekap, peribadi terpuji, intelektual, kestabilan emosi dan spiritual serta bijaksana dan berkeupayaan untuk memimpin. Guru yang hebat adalah guru yang mempunyai personaliti menakjubkan mengikut Pat Conroy, 1982. Ketrampilan guru haruslah disertakan dengan sahsiah yang baik dan terpuji dan keutamaan haruslah dititikberatkan dari segenap aspek aspek termasuk tatacara berpakaian, pertuturan, tingkah laku dan sikap agar dapat dijadikan contoh dan teladan kepada generasi yang dididik iaitu generasi yang mewakili kelompok masa hadapan masyarakat. Guru yang mempunyai personaliti yang menarik dapat mencerminkan dan menonjolkan ciri keperibadian yang tinggi di mata masyarakat, rakan sejawat dan juga anak didik mereka. Guru yang sebenar ialah guru yang memiliki peribadi dan juga ciri-ciri yang unggul sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan juga dapat mempraktikkan segala ilmu yang dimilikinya ke dalam pengajaran hingga ke akhirnya. Kecemerlangan seseorang guru itu adalah bersifat subjektif dan tidak terbatas. Ianya bukan hanya dinilai kepada cara seseorang guru itu menyampaikan pengajaran di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (p & p) semata-mata tetapi penilaian kecemerlangan guru itu juga terletak pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru adalah cermin kepada murid untuk mereka mempamerkan peribadi yang baik sebagai ikutan kepada pelajarnya. Ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan selaras dengan tema hari guru iaitu Guru Penjana Transformasi 1

Pendidikan. Pembinaan modal insan ini juga adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan berdaya tahan. Bitara menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005), bermaksud tiada taranya,hanya satu-satunya. Selain itu juga, bitara juga membawa maksud unik,unggul,tiada tolok bandingnya dan lain dari yang lain. Seorang guru yang berkesan dalam pengajarannya mestilah mempunyai nilai-nilai terpuji yang terkandung dalam Bitara Upsi ini untuk melengkapkan diri sebagai pendidik yang berilmu dan berpengetahuan tinggi. Berintegriti Integriti menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Keempat (2005), bermaksud kejujuran, keadaan sempurna dan utuh. Mengikut nilai Bitara Upsi pula, seseorang guru itu mestilah mempunyai nilai integriti yang teguh ini. Seorang guru yang berintegriti dikatakan mempunyai suatu kualiti yang dimiliki secara konsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahap profesionalnya. Nilai integriti ini boleh dibahagikan akauntabiliti. Seorang guru yang mempunyai integriti mestilah mempunyai sikap amanah. kepada beberapa petunjuk seperti amanah, adil, telus dan

Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Keempat (2005), amanah bermaksud sesuatu yang dipercayakan kepada orang, kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang, kepercayaan, boleh dipercayai dan jujur. Amanah merupakan sesuatu tanggungjawab yang amat besar dan perlu dipegang dan dilunaskan oleh setiap individu dengan sebaiknya. Dalam konteks keguruan pula, seseorang guru itu perlulah memegang amanah yang terpikul di bahunya dengan sebaik mungkin agar beliau dapat melahirkan insan yang cemerlang di setiap aspek. Bagaimanakah seseorang guru itu dikatakan mempunyai sikap amanah? Kita dapat melihat contoh-contoh tersebut di persekitaran sekolah kita. Seseorang guru yang amanah itu akan menyampaikan segala ilmu yang dimiliknya dengan tidak menyembunyikan sedikit pun daripada murid-muridnya. Guru itu juga perlu menyampaikan ilmu-ilmu dan fakta yang benar. Selain itu, seseorang guru itu mesti menyiapkan tugas yang telah diberikan kepadanya tepat pada masanya tanpa menangguh dan memberi masalah kepada rakan-rakan sejawat yang lain. Selain itu juga, seseorang guru itu mestilah menjaga dan menyayangi harta benda dan 2

Guru yang bersahsiah tinggi dan terpuji tidak akan sesekali menyalahgunakan amanah yang telah diberikan kepadanya dan akan sentiasa menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. politik. Seseorang guru perlu mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak membebankan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi olehnya. sekiranya kita gagal dalam menunaikan amanah yang diberikan tersebut bermakna kita bukanlah seorang guru yang baik .kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah. faktor jasmani. 3 . Sebagai seorang guru. guru itu akan mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu. kita sepatutnya bergabung tenaga dan bekerjasama untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dengan jayanya. Guru yang mempunyai sikap akan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kerjayanya. Guru yang berintegriti mestilah mempunyai sikap yang adil. rasuah. tidak menyebelahi mana-mana pihak dan tidak berat sebelah. emosi. Guru yang mempunyai amanah yang tinggi akan sentiasa mengajar bersungguh-sungguh dan ikhlas. adil bermaksud menyebelahi pihak yang benar. Seorang guru yang berpegang kepada amanah juga akan peka dengan perkembangan di tempat kerja serta tidak akan menggunakan pelbagai alasan demi kepentingan diri sendiri. Guru hendaklah membimbing dan mengajar murid-murid di dalam bilik darjah dengan ikhlas tanpa meminta atau mengharapkan apa-apa bayaran daripada muridnya sama ada untuk pengajaran tambahan yang dijalankan selepas waktu persekolahan atau cuti sekolah kecuali bayaran yang telah disahkan oleh pihak sekolah. agama. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi keempat (2005). pecah amanah. Seorang guru yang bertanggungjawab haruslah bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa. mental. menepati hak seseorang. bocorkan soalan peperiksaan dan membuat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. kita sepatutnya jujur dan tidak menipu dengan membeli barang yang tidak berkualiti dan mahal daripada harga yang sebenarnya. meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Seseorang guru perlulah menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang tidak bermoral yang boleh menjejaskan imej profesionnya seperti khianat dan tidak bermaruah. Sebagai seorang guru yang memikul amanah. sosial dan perkara-perkara lain. Jika kita hendak membeli bahan bantu mengajar (BBM) yang dikehendaki oleh pihak sekolah.

Telus merupakan satu lagi petunjuk di dalam nilai integriti. Selain itu. Guru juga mestilah mengajar secara adil dan telus mengikut skema dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terdapat juga sesetengah guru. Selain itu juga. Petunjuk seterusnya dalam nilai berintegriti ialah akauntabiliti. guru mestilah telus dalam mengajar murid-muridnya. sekolah. dan profesion keguruan amnya. sebagai seorang guru kita mestilah adil dalam menilai dan memberikan markah kepada pelajar-pelajar kita. Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Akauntabiliti bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti juga membawa maksud berkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Guru yang adil ini dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan dalam diri murid. 4 . masyarakat dan negara . diri guru itu sendiri. semasa pengajaran dijalankan di dalam kelas beliau hanya memberikan tumpuan kepada murid-murid yang tertentu sahaja. akauntabiliti bermaksud sifat bertanggungjawab kepada seseorang atau terhadap sesuatu tindakan. Murid juga akan berasa lebih selesa apabila belajar dengan guru tersebut.justifikasi dan sebagainya yang diperlukan. Guru yang adil adalah guru yang tidak membezakan muridnya yang pandai dengan murid yang agak lembam. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar . bermaksud mudah difahami atau diketahui. kita juga tidak boleh bersikap pilih bulu dalam menurunkan ilmu kepada murid-murid. Sikap seperti ini adalah tidak wajar dilakukan oleh seorang guru. Telus menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi Keempat (2005). Markah yang diberikan kepada murid-murid mengikut pencapaian murid itu sendiri bukannya kerana perasaan sayang kepada murid-murid tertentu. Mengajar mengikut sukatan yang betul tanpa memesongkan apa yang patut diajar adalah tugas utama guru. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005).keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan penjelasan.Sebaliknya guru juga perlulah menggunakan teknik memberi ganjaran iaitu seperti hadiah kepada semua muridnya bukan hanya kepada murid-murid tertentu untuk menarik minat mereka terhadap proses pembelajaran. keadaan atau sifat yang terus terang.

Bahkan guru juga dipertanggungjawabkan untuk membentuk akhlak dan sahsiah murid-murid supaya mereka menjadi insan yang berilmu pengetahuan. mengajar dan membimbing murid-murid dengan ikhlas dan jujur tanpa sebarang ganjaran daripada ibu bapa murid-murid. Di samping melaksanakan tanggungjawab mendidik murid-murid. berakhlak mulia dan berguna kepada negara. v) Menunjukkan contoh teladan yang baik dan mesra kepada murid-murid dan ibu bapa mereka serta berbincang dengan ikhlas dengan setiap ibu bapa mengenai sebarang masalah yang dihadapi oleh murid-murid. maka guru-guru dipertanggungjawab untuk : i) Menjalankan kewajipan seperti mengajar dengan penuh dedikasi dan berbakti demi kemajuan murid-murid. Penerapan nilai-nilai yang dipraktikkan ini. Guru perlulah masuk ke kelas tepat pada waktunya agar masa yang diperuntukkan untuk mengajar murid-murid digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran. akan menjadikan guru sentiasa dihormati oleh murid-murid. ii) Berbakti demi kebajikan. kedudukan ekonomi dan sosial murid-murid atau keluarga mereka. guru mempunyai akauntabiliti terhadap pencapaian. guru juga bertanggungjawab untuk memelihara imej dan tingkah laku diri sendiri. Perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002. Seorang guru itu haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuklah dalam mematuhi pengurusan masa mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tugas guru bukan hanya sekadar mengajar murid-murid mengenai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Justeru itu. keselamatan. kemajuan dan kecemerlangan murid-murid dalam bidang pelajaran dan juga dari segi moral serta akhlak. 5 . iii) Bersikap adil dan saksama kepada setiap murid tanpa mengira bangsa. iv) Mengasuh. Faktor ini amat penting kerana guru mesti menunjukkan teladan yang terbaik kepada muridmuridnya. kemajuan dan masa depan muridmurid seperti yang diharapkan oleh ibu bapa. rajin dan tegas serta amanah dalam menjalankan tugas. tetapi guru juga wajib menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan mental murid-murid. Guru hendaklah sentiasa mempamerkan imej yang terbaik dengan berpakaian kemas dan sederhana. agama.Akauntabiliti guru terhadap pelajar. Mengikut Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. lemah lembut dan mesra. bidang pendidikan dan negara.

Akauntabiliti terhadap sekolah. kita hendaklah menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan matlamat pendidikan negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara. Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti yang berfaedah pada masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental dan fizikal. Sebagai ahli keluarga dalam sesebuah sekolah. guru juga hendaklah menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan dengan sempurna. kaunselor. emosi. Media massa atau elektronik merupakan input yang amat berguna terhadap profesion kita. selain tugas mengajar. rohani dan intelek yang seimbang. Guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. kita boleh membina satu program perkembangan ko-kurikulum yang dinamik untuk meningkatkan prestasi murid. Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara. Kawalan emosi juga perlulah bijak ditangani oleh guru sendiri dan juga guru perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. Guru hendaklah memenuhi tanggungjawab 6 . Seorang guru haruslah menjaga aspek kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna dan penuh dedikasi. Sebagai guru yang berintegriti. Ini adalah kerana sekiranya guru gagal menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masalah luaran yang boleh menjejaskan tumpuannya terhadap proses pengajaran di sekolah. Sekolah ialah tempat di mana seseorang guru bertugas dan menyumbangkan seluruh tenaganya untuk meningkatkan kecemerlangan akademik anak-anak bangsanya. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri. Dalam hal ini. Guru hendaklah memupuk nilai dan sikap murni pelajar yang sesuai dan selaras dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. Sebagai seorang guru. setiausaha peperiksaan. Guru juga digalakkan untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan serta perlu peka terhadap keadaan di sekelilingnya. Guru bertindak sebagai ejen pembimbing kepada murid-murid untuk memotivasikan murid-murid bagi meningkatkan kemahiran pencapaian akademik. panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.vi) Akta ini menjelaskan bahawasanya tugas guru untuk mendidik pelajarnya mengikut nilai-nilai sahsiah yang baik bagi perkembangan jasmani. setiusaha PIBG. Sebagai seorang guru juga. guru mempunyai tanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin.

Profesional juga bermaksud guru mestilah melatih dirinya agar mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki. iaitu “ethos”. iltizam. Sebagai guru. Ia merujuk kepada adat kebiasaan. sama ada perbuatan itu betul atau salah dan tidak serupa bagi setiap individu. guru hendaklah menghormati masyarakat di tempat guru tersebut berkhidmat dengan memenuhi tanggungjawabnya sebagai ahli masyarakat. Di samping itu. “Etika menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005). 7 . cinta ilmu dan kompetan. serta mengamalkan sahsiah yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat . guru juga hendaklah mengekalkan dan mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. masyarakat atau negara. bertanggungjawab. menghormati orang lebih tua serta perbezaan kebudayaan. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Gluck (1986) telah mendefinisikan etika sebagai. Guru juga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai murni dalam diri setiap pelajar yang dapat membimbing mereka menjadi warganegara yang setia. Manakala Shea (1988) pula mendefinisikan etika sebagai “prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion” dan sebagai “satu piawaian tingkahlaku. Profesional Dalam nilai Bitara Upsi yang kedua ialah seseorang guru itu mestilah mempunyai sikap professional. watak atau prinsip kelakuan individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Selain itu. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama di antara guru dengan ibu bapa dan masyarakat. membawa maksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Nilai professional mempunyai empat petunjuk iaitu beretika. kita mestilah menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perkara baru dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dengan sepenuhnya. Etika berasal daripada perkataan Yunani. ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. Profesional adalah kemampuan dan kemahiran dalam profesion serta melibatkan kemahiran dan kecekapan. keturunan dan agama. “kajian filosofikal terhadap moraliti”.sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Guru perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar.

Guru perlu bersistematik dan berdisiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan. Tanpa komunikasi yang baik.Etika merupakan satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap murid. Guru hendaklah bertingkahlaku baik dan tidak mencemarkan sifat profesionalnya yang boleh menyebabkan hilang kepercayaan murid. od etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Guru perlu memiliki etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. rakan sejawat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan yang menarik dan dapat merangsang murid minat belajar dan seterusnya dapat mendidik mereka agar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Dalam semua hubungan dan tugas. Ada juga guru yang mengajak para pelajar bersama-sama menyelesaikan topik yang dibincangkan. Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Namun ke semua kaedah itu berguna dan bermanfaat selagi bersesuaian dengan keadaan dan dapat menjana fikiran murid. Menerusi kod etika. rakan sekerja. Dalam proses pembelajaran di sekolah. hasil yang dituai juga tidak memuaskan. 8 . Guru juga perlu menjaga tutur kata dan tingkah laku semasa berinteraksi dengan murid. Guru yang beretika mestilah menunjukkan ketrampilan dalam pelajaran dan mahir dalam pengajaran. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur dan ikhlas. Etika dianggap penting kerana k 1. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. adakalanya guru bertindak bagaikan seorang bos atau raja yang hanya mengarah dan memerintah pelajar menurut kehendaknya. ibu bapa murid dan masyarakat. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara rasmi sekaligus dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat serta menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Sesungguhnya perkara yang paling ditakuti oleh semua guru adalah di mana seseorang guru itu tidak berhasil dalam menjalankan komunikasi efektif kerana pelajar merasakan terdapat jurang dalam menyatakan pendapatnya. ibu bapa serta masyarakat terhadap profesion perguruan.

Guru juga berupaya untuk mengesan. Guru yang profesional tidak akan meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya. persatuan atau peribadi. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. bangsa dan negara. jantina. kepercayaan politik. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. intelek. dalam erti kata lain dengan niat yang tidak baik serta sanggup untuk menjatuhkan nama baik semua rakan sejawat. politik persendirian terhadap muridnya. Guru tidak haruslah bertingkahlaku negatif terhadap muridnya yang boleh menjatuhkan darjat profesion perguruan. daya cipta dan lain-lain lagi. warna kulit. tempat asal. Guru mestilah menanamkan dan menyemai sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna kepada agama. agama. keturunan. daya intelek dan lain-lain. Guru tidak boleh menjatuhkan nama baik guru lain. keagamaan. Guru yang profesional tidak akan mengiklankan dirinya untuk kerja luar dan peribadi seperti tuisyen atau pengajaran persendirian. Sahsiah yang negatif ini sentiasa berlaku di sekolah tanpa kita sedari. Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. masyarakat atau negara. Guru juga tidak harus menanam sikap negatif yang boleh merosakkan kepentingan murid. bahasa.Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Guru juga tidak haruslah mengiklankan diri sendiri dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Guru yang professional akan mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. sebaliknya semua guru perlu bekerjasama dan menjaga nama baik profession perguruan ini. Guru haruslah bertingkahlaku positif supaya menjadi contoh yang baik atau 'role model' kepada muridnya. Guru juga tidak boleh mendiskriminasikan pelajar-pelajarnya dan juga rakan sejawat yang berlainan bangsa dan agama. Guru juga tidaklah harus memaksakan kepercayaan. Guru juga tidak digalakkan untuk menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa terhadapnya. 9 . Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani.

kita janganlah menganggap tugas yang kita jalankan di luar waktu pengajaran itu membebankan pada diri kita malahan kita sepatutnya gembira dan bersedia untuk menyahutnya dengan rasa bangga. Sebelum memulakan pengajaran. Iltizam juga membawa maksud komitmen. sukan tahunan. kita tidak boleh mengajar hanya untuk memenuhi keperluan sukatan sahaja tetapi niat guru tersebut juga mestilah ikhlas kerana Allah swt agar dapat membentuk jati diri murid yang seimbang dunia dan akhirat. Ada juga aktiviti yang dijalankan pada waktu petang. Revolusi yang berlaku dengan begitu pesat dalam pelbagai bidang termasuklah pendidikan dan perguruan. Semasa mengajar . Banyak aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah yang dijalankan dan dilaksanakan pada luar waktu pengajaran. guru mestilah membuat persediaan yang cukup untuk mengajar murid. Nilai professional guru melalui petunjuk seterusnya ialah mencintai ilmu. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di luar waktu pengajaran seperti aktiviti kokurikulum. Semua itu memerlukan komitmen serta iltizam yang tinggi daripada guru-guru. maka aktiviti serta rancangan yang akan dilaksanakan akan gagal. Sebagai guru. Cinta bermaksud mengasihi. menuntut para pendidik supaya peka dan menyiapkan dan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu. perasaan atau berperasaan sangat sayang. hujung minggu dan sebagainya. kita mestilah memberikan komitmen yang tinggi. Sebagi seorang guru yang beriltizam. Guru boleh mempelbagaikan cara pengajaran dan mendapatkan maklumat dari pelbagai sudut untuk diberikan kepada murid. Adalah mustahil jika seseorang pendidik itu tidak mencintai 10 . Iltizam menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005) berasal dari perkataan arab yang membawa maksud keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu. Jika seseorang guru itu tidak mempunyai iltizam yang tinggi untuk melakukan semua itu. Guru perlu memupuk minat diri sendiri untuk mencintai ilmu pengetahuan dan mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. perkhemahan.Nilai profesional guru melalui petunjuk iltizam. Seterusnya seseorang guru itu perlu mempunyai sikap mencintai ilmu dunia dan akhirat. Guru juga tidak boleh kedekut ilmu serta tidak boleh berkira dalam menjalankan sesuatu tugas yang diberikan. kelas tambahan dan banyak lagi. Seseorang guru itu perlu mempunyai iltizam yang tinggi serta komited dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan dengan penuh semangat serta berdedikasi.

Dunia globalisasi pada ketika ini banyak cabarannya. berkomunikasi dengan berkesan terhadap guru lain. Seseorang guru yang profesional juga mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang ilmu yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. serta mempunyai etika kerja yang tinggi (Nashuha. Oleh yang demikian. 11 . Kita juga harus berani untuk terus meneroka sesuatu yang baru yang menjurus ke arah teknologi. 2009). Semua maklumat kini hanya berada di hujung jari sahaja. malah di luar bilik darjah itu sendiri. Kompeten mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005) membawa maksud cekap. kita akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. apakah yang akan terjadi jika ada murid yang bertanyakan soalan kepada gurunya. tetapi turut meliputi tugas lain seperti mengelola aktiviti pelajar. dapat menjalankan tugas dengan sempurna. mampu menyelesaikan masalah. Sebagai guru. Bagi melahirkan guru-guru yang kompeten. Murid abad ke 21 ini. berwibawa dan mempunyai kecekapan bukan hanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Tugas seorang guru bukan sahaja mengajar. terpulang kepada kita bagaimana mempersiapkan diri untuk merebut peluang menambahkan ilmu pengetahuan ini. Murid pada zaman kini sudah maju ke depan kerana dengan adanya teknologi yang memudahkan mereka belajar dan mencari maklumat tanpa guru. Nilai professional guru melalui petunjuk kompeten. guru-guru perlu mempunyai kemahiran-kemahiran bukan sahaja kemahiran mengajar. tetapi guru tersebut tidak dapat memberikan jawapan yang dikehendaki?Tentulah murid tersebut akan menilai guru sebagai seorang yang cetek pengetahuan dan tidak layak mengajar mereka dan seterusnya akan menghilangkan rasa hormat murid tersebut kepada guru. Jadi. kita sepatutnya berusaha meningkatkan kualiti pencapaian kita supaya kita sentiasa bersedia ketika berdepan dengan murid dan juga rakan sekerja. memimpin. guru yang kompeten dapat didefinisikan sebagai guru yang terlatih. Ilmu di dunia ini begitu luas dan tidak akan habis jika kita pelajari dan terokainya.ilmu. mengurus organisasi. bukannya seperti murid dahulu yang hanya belajar dan praktikkan apa yang guru sampaikan sahaja. kita perlu mengenalpasti unsur-unsur atau elemen yang akan dapat melahirkan guru yang kompeten.layak. Cuba bayangkan situasi ini. mengurus jawatankuasa dan bekerjasama dengan guru lain dalam melaksanakan agenda-agenda pendidikan di sekolah. tetapi juga kemahiran mengurus. berwibawa. Sekali gus ini boleh merendahkan martabat serta profesional guru. Jika kita seorang guru yang tidak berusaha sedaya upaya merebut peluang untuk maju dalam bidang teknologi.

Semangat Berpasukan Ciri-ciri guru seterusnya mengikut nilai Bitara Upsi ialah Semangat Berpasukan. Guru harus menunjukkan sikap kompeten yang ada pada diri. murid-murid melabelkan guru mereka sebagai seorang guru yang profesional. Sebagai guru juga. 2006).Elemen-elemen ini merupakan elemen yang membawa kepada pembentukan atribut guru dalam membina kemahiran insaniah. serta berupaya menterjemahkan kemahiran insaniah ini untuk memberi sumbangan yang bermakna terhadap sekolah khususnya dan dunia pendidikan amnya (Rozanis. Pembentukan kemahiran insaniah ini amat dipengaruhi oleh sikap guru terhadap pembentukan diri mereka. Guru yang mempunyai kesedaran akan kepentingan kemahiran insaniah ini akan cuba untuk meningkatkan nilai tambah diri dengan pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam aspek mengajar. berpegang dengan prinsip kerja yang tekun. 2006). Guru juga perlu menyampaikan pengajaran dengan mempelbagaikan teknik serta kemahiran baharu kepada murid-murid. kita perlu mempertingkat dan memperkemas diri dengan ilmu dan kemahiran baru yang bersesuaian dengan pengajaran. Semangat berpasukan adalah kumpulan manusia yang bersatu. bijak menyesuaikan diri dengan persekitaran. 12 . Kesepaduan antara elemen-elemen kemahiran insaniah ini akan dapat melahirkan insan guru yang bijak berkomunikasi. Guru yang kompeten bukan sahaja mampu mengajar murid dengan cemerlang. bekerja tolongmenolong di bawah satu kepimpinan untuk mencapai satu matlamat dalam jangka masa tertentu dan menggunakan kaedah tertentu. Dipercayai bahawa guru yang mahir dalam segala aspek selain aspek pengajaran bakal menjadi guru yang berkaliber serta memenuhi hasrat pendidikan negara yang mahukan para guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam segenap aspek. Dengan ini. Sikap kompeten yang perlu diamalkan adalah dengan menyiapkan tugasan yang berkualiti dan efisyen dalam jangka masa yang ditetapkan. Guru sepatutnya memastikan pembelajaran yang hendak disampaikan kepada murid-murid harus difahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. serta bijak menempatkan diri dalam kalangan komuniti sekolah (Erdiana. tetapi juga mempunyai keterampilan diri yang meyakinkan. malah aspek-aspek yang berada di luar lingkungan pengajaran bilik darjah.

dan sepakat sesuatu yang dipersetujui. sebagai guru juga perlu mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham atau berprasangka buruk terhadap rakan sekerja malah kita mesti membantu dan menggalakkan rakan sekerja kita untuk meningkatkan prestasi kerja. Guru perlu lebih menghargai. berkongsi kaedah pengajaran dan sebagainya dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. Di bawah naungan satu bumbung dan pasukan. kita boleh menggalakkan murid. perkhidmatan diberikan mestilah . Apabila sikap menghormati ada dalam diri. Di samping itu. Guru mesti menetapkan matlamat yang tinggi untuk setiap muridnya agar berjaya dalam pelajaran. Muafakat menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005) membawa maksud setuju. Dalam pengajaran di dalam kelas pula. kita dapat membimbing murid untuk bekerja dalam kumpulan dengan menerapkan nilai-nilai murni. guru perlu hormat-menghormati antara satu dengan yang lain tanpa mengira usia. Guru boleh bertukar-tukar pendapat. pangkat dan darjat seseorang. Berorientasikan Pelanggan Ciri-ciri guru seterusnya yang perlu ada dalam diri guru untuk menjadi seorang guru yang 13 berkesan dalam pengajarannya Setiap mengikut nilai yang Bitara Upsi ialah Berorientasikan Pelanggan. Dalam satu komuniti berpasukan. tidak menyalahgunakan kuasa yang ada dan memberikan penilaian yang sewajarnya. kita perlu menghormati murid-murid yang kita ajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai melalui kesantunan bahasa. Guru perlu menetapkan matlamat apa yang harus dicapai sama ada dari segi akademik.Seseorang guru yang berkesan perlu menunjukkan sikap pemuafakatan dalam merancang dan melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Guru harus menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui mesyuarat atau syura. Sebagai guru juga. barulah dapat memupuk dan mengamalkan sikap saling mempercayai di kalangan anggota. sahsiah dan sebagainya. Dengan ini. murid-murid juga akan menghormati dan mudah mesra dengan kita. Guru perlulah duduk bersama-sama untuk berbincang bagi menetapkan matlamat yang ingin dicapai dan saling mengingatkan di antara satu sama lain tentang visi dan misi sekolah. guru perlulah bekerjasama di dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan prestasi sekolah. menghormati serta mengambil berat mengenai pandangan. seia sekata. guru-guru perlu mempunyai penetapan dan fokus kepada matlamat.murid bekerja dalam kumpulan. perasaan serta perkara-perkara yang dianggap penting oleh orang lain Dalam semangat berpasukan. Dari situ.

Guru perlu sentiasa berjagajaga. Jika pengajaran kita tidak dapat difahami oleh sesetengah pelajar kita. proaktif. segera bertindak dan tidak menunggu arahan sahaja. Sebagai contoh. Petunjuk seterusnya dalam nilai berorientasikan pelanggan ialah mesra. Setiap guru mestilah menunjukkan sikap mesra kepada murid-murid dan rakan sekerja. Dalam nilai bitara berorientasikan pelanggan ini dibahagikan kepada responsif. Responsif mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi Keempat (2005) bermaksud segera atau mudah memberikan kerjasama atau reaksi yang bersifat membantu terhadap sesuatu usaha dan sebagainya. erat. kita mestilah menggunakan pendekatan lain untuk membantu murid berkenaan memahami pengajaran kita. Proaktif menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005) merangka atau melakukan sesuatu tindakan jauh lebih awal daripada berlakunya sesuatu perkara yang sememangnya memerlukan tindakan yang berkenaan. guru yang berkesan mesti bertindak proaktif. Responsif memberi gambaran tentang tindakan yang cepat dan segera. Budaya bilik darjah yang dinamik serta lebih mementingkan aspek pembentukan nilai-nilai murni seperti hubungan yang mesra di kalangan pelajar dengan guru. kita mestilah bertindak cepat dengan mencari maklumat. bersepadu. kita mesti merancang pelan strategik untuk membantu murid yang lemah dalam pembelajaran sebelum murid itu terus ketinggalan dalam pelajaran. Sebagai guru yang proaktif. menyediakan strategi atau perancangan bagi menghindari sebarang halangan dalam setiap tindakan dan tugas yang dilakukan. kita mestilah sudah bersedia dengan apa sahaja permasalahan yang akan terjadi. mesra dan berkualiti. Kamus dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005) bermaksud bercampur benarbenar. Dalam pengajaran. atau karib benar. Dalam persekitaran pekerjaan. jika murid menghadapi masalah dalam pembelajaran. Sebagai guru. Guru yang berkesan pengajarannya mestilah mudah mesra dengan murid.berorientasikan kepada kepuasan orang lain. kita perlu cepat bertindak untuk membantu murid tersebut supaya murid tersebut tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Murid akan gembira apabila datang ke sekolah dan bersedia untuk 14 . Selain itu. Kita juga boleh melaksanakan aktiviti pengayaan dan pemulihan dengan segera sebelum murid-murid kita menghadapi kesulitan yang berterusan dalam pembelajaran. kita akan berhadapan dengan murid dan rakan guru. melayan murid dengan bahasa dan perlakuan yang sopan.

Guru juga mestilah menggalakkan murid-muridnya agar tampil dan memberanikan diri untuk menceburi mana-mana bidang yang bersesuaian contohnya seperti bidang sukan supaya bakat murid-murid dapat diperkembangkan. Selain itu empati merujuk kepada kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika mengalami sesuatu kejadian. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005).Murid biasanya menganggap apa yang diajar oleh gurunya adalah benar walaupun maklumat yang diberi salah. ialah darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi. Apakah yang akan terjadi jika maklumat atau pengajaran yang diajar kepada murid tidak benar?Pemahaman murid akan turut dipesongkan oleh guru berkenaan.menerima pembelajaran daripada guru yang mereka suka. Kualiti menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005). Kerja yang berkualiti amat penting kerana maklumat yang akan mereka sampaikan kepada murid-murid mestilah tepat dan tidak terpesong daripada fakta yang sebenar. Prihatin Kebajikan Anggota Nilai Bitara Upsi yang kelima ialah Prihatin kebajikan anggota. Dalam pengajaran. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. guru bolehlah mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk menonjolkan potensi murid-murid dalam bidang yang digemari.Untuk menjadi seorang guru yang berkualiti.empati bermaksud daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. murid akan berasa terancam dan susah untuk menerima pelajaran yang diajar oleh guru. Dalam pengajaran pula. guru boleh mendapatkan maklumat dengan begitu mudah dan pantas. Petunjuk yang pertama dalam nilai prihatin kebajikan anggota ialah peluang untuk maju. Seterusnya di dalam nilai prihatin kebajikan anggota ialah petunjuk empati. Setiap guru mesti melakukan sesuatu kerja atau tugasan yang berkualiti tinggi. Guru bolehlah membangunkan potensi diri dalam bidang yang menjadi kepakaran masing-masing dengan menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan yang telah dianjurkan. guru itu mestilah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. jika guru mendapati muridnya menghadapi masalah. Petunjuk berkualiti adalah petunjuk terakhir dalam nilai bitara yang berorientasikan pelanggan. Di tambah pula dengan bacaan-bacaan ilmiah yang dapat membantu guru mengembangkan potensi diri mereka. Setiap guru mestilah mempunyai sikap ingin memajukan diri untuk kepentingan diri dan profesion perguruan. guru harus mendekati murid tersebut dan 15 . Jika sebaliknya. mutu.

penghormatan dan penyanjungan.menyelami perasaannya. guru perlu memastikan persekitaran pembelajaran yang selesa sebelum memulakan pengajaran. penghargaan bermaksud perihal atau perbuatan menghargai. Dalam pengajaran. Empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain iaitu murid. Dalam pengajaran. Kita juga boleh menziarahi keluarga murid tersebut untuk mengetahui keadaan sebenar dan memberi bantuan jika diperlukan. Guru juga boleh membawa murid untuk melakukan aktiviti di luar kelas. ibu bapa dan rakan sejawat dalam mengejar hasil dari segi afektif dan juga kognitif agar setara dengan apa yang ingin disampaikan. Kepada rakan sejawat. Inovatif pula ialah kebolehan seseorang individu untuk mengembangkan sesuatu idea baru daripada sumber yang asli serta kebolehan untuk mencipta serta menghasilkan sesuatu idea sama ada dalam sesuatu kaedah. menghasilkan. kita mesti menunjukkan perhargaan kita dengan mengucapkan tahniah jika murid berkenaan berjaya mendapat markah yang baik dan menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademiknya. kita perlu mengamalkan budaya berbudi bahasa iaitu dengan mengucapkan terima kasih. Petunjuk seterusnya dalam nilai prihatin kebajikan anggota ialah petunjuk keselesaan persekitaran. Persekitaran yang selesa dapat mewujudkan minat murid untuk belajar. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005). semasa dan selepas pengajaran. Jika perlu kita boleh bertindak sebagai seorang kaunselor untuk membantu murid berkenaan. kreatif bermaksud mempunyai kebolehan mencipta. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005). Setiap guru mesti menunjukkan tanda penghargaan kepada muridmurid dan rakan sejawat. sistem. Guru perlu bijak untuk mewujudkan persekitaran yang sesuai sebelum. Sikap empati ini perlu wujud dalam diri guru. mengucapkan tahniah dan mengingati tarikh-tarikh penting rakan untuk menunjukkan kita mengambil berat akan diri mereka. Sikap memberi penghargaan ini kepada murid dapat mewujudkan rasa ambil berat terhadap murid dan murid akan merasa dirinya di hargai oleh guru dan seterusnya mewujudkan sikap positif dalam diri murid. Petunjuk seterusnya dalam nilai Bitara prihatin kebajikan anggota ialah petunjuk penghargaan. dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Ucapan terima kasih juga boleh digunakan oleh guru apabila terdapat di kalangan murid yang membantunya mengangkat barang dan sebagainya.adat dan 16 . Peneguhan positif ini dapat menggalakkan murid meningkatkan prestasi diri mereka. Kreatif dan Inovatif Nilai Bitara Upsi yang terakhir ialah nilai Kreatif dan Inovatif.

pendekatan dan strategi pengajaran serta pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Petunjuk kedua dalam nilai Bitara kreatif dan inovatif ialah petunjuk penambahbaikkan berterusan. 1996). Kecekapan guru mengadaptasikan pembaharuan dan inovasi dalam pengurusan akan menjadikan mereka sebagai guru yang cemerlang dan disukai pelajar. Guru-guru juga perlu lebih kreatif dan agresif untuk membuat pembaharuan dan mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran di samping cuba mendekatkan lagi diri dengan para pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan jayanya. Dalam pengajaran. (De Bono. (Croply. bakat dan tingkahlaku pelajar  Gemar melayan pertanyaan pelajar Guru yang kreatif dan inovatif dapat mencetuskan idea baru dan dapat menterjemahkan kehendak serta matlamat kurikulum dengan menggunakan kaedah. penambahbaikkan berterusan.  Bercerita  Main peranan  Lawatan  Peta minda  Inkuiri  Bersikap terbuka dan fleksibel dalam pengajaran dan pembelajaran seperti. 1989). Guru perlu mempunyai sikap berdaya cipta yang kreatif dan inovatif agar kita sentiasa menerima ilmu baru. rebut peluang dan tambah nilai. terkini. Antara peribadi pendidik kreatif yang mampu untuk menyerap literasi kreatif dalam masyarakat secara keseluruhannya adalah seperti berikut mengikut (Amabile. dan mantap kepada murid. Kreatif terbahagi kepada beberapa petunjuk iaitu budaya cipta. Sebagai guru kita mestilah berani untuk meneroka ilmu baharu dari semasa ke semasa supaya kita dapat menyampaikan maklumat yang betul. Ainon dan Abdullah (1997): • Keupayaan untuk mempelbagaikan metod pengajaran dan pembelajaran seperti. guru dapat menyalurkan maklumat yang terkini kepada murid. Guru yang mengasingkan diri daripada inovasi akan menjadikan guru tidak efektif dan tidak mampu untuk bersaing dan menghadapi cabaran dunia global yang berlaku pada masa kini. ( Leonard 1996). Seorang guru mesti melakukan penambahbaikkan secara berterusan merangkumi cara mengajar.  Sedia menerima idea-idea pelajar  Menggalakkan pelajar menyoal  Pemaaf  Suka akan kepelbagaian dan kerencaman idea. 2003). penggunaan pendekatan baharu 17 .sebagainya.

sistem portal. Sebelum membentuk sahsiah pelajar. Sebagai guru kita mesti pandai mencari. 2001). Nilai-nilai bitara ini jika digunakan oleh guru secara berterusan akan dapat membantu untuk meningkatkan rasa tanggungjawab guru terhadap murid-muridnya. Dalam era globalisasi sekarang. 18 . Akhir sekali di bawah nilai kreatif dan inovatif ialah petunjuk tambah nilai. Dengan petunjuk tambah nilai tersebut. Segala maklumat yang diperolehi daripada kemudahan tersebut perlulah disebarkan dan dihebahkan kepada murid dan rakan sekerja. Ilmu yang diperolehi dapat disalurkan kepada murid-murid secara berterusan. latihan. Penggunaan teknologi mesti digabung jalin bersama kaedah pengajaran Integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran yang dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas iaitu dengan menggunakan ICT secara berfikrah. menggunakan dan menghebahkan peluang yang didapati untuk menceburi diri dalam aktiviti yang dapat meningkatkan kecemerlangan diri. guru terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh pelajar.untuk mengajar. Seseorang guru mestilah menggunakan kemudahan media dan teknologi seperti kemudahan internet. Ketinggian kualiti peribadi guru menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Petunjuk kedua dalam nilai kreatif dan inovatif ialah petunjuk rebut peluang. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan dalam P&P (Pusat Perkembangan Kurikulum. guru dapat meningkatkan ilmu yang bermanfaat hasil daripada maklumat dan pendedahan ilmu yang diperolehi. Kesimpulan Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. guru dapat menyampaikan maklumat kepada murid dengan lebih terancang dan berkesan. Guru perlu memberi nilai tambah dalam teknik pengajarannya seperti mengintegrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui kursus yang dihadiri. campuran pelbagai teknik pengajaran. kemudahan telefon dalam proses pembelajaran. Guru perlu bijak untuk merebut peluang menimba pengalaman dengan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sebagai langkah melengkapkan dan menyediakan diri untuk menjadi seorang yang berkesan dalam pengajarannya. Jika semua guru mempelbagaikan teknik dalam pengajaran. muridmurid akan berasa seronok seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka. peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. dan kerja secara berkumpulan.

Kementerian Kebudayaan. berketrampilan. Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Fuad Razali (2008) “6 Sikap Penting Pacu Kejayaan PIPP”Pendidik Bil 44/Jan 2008. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Guru juga akan dapat membina potensi diri murid bagi menjadikannya sebagai seorang yang berilmu.Malahan guru juga akan sentiasa mengamalkan keihlasan intelek dan kejujuran dalam membantu murid untuk meneroka ilmu-ilmu yang telah diberikan olehnya.Pendidikan Di Bilik Darjah. Salleh (1993). Kesenian Dan Warisan. BIBLIOGRAFI Badrunsham Dahalan (2008) “Guru mesti mampu imbangi kehendak masyarakat. Ee Ah Meng (1988). Kuala Lumpur Kementerian Pengajian Tinggi (2006). Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Rancangan Malaysia Ke-9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 edisi pelancaran(2006). Bhd. 19 . Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Asas Pendidikan. Kuala Lumpur. Berhad. tanggungjawab” Pendidik Bil 51/Ogos 2008. Ee Ah Meng (1990). Serdang: Penerbit UPM. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. berakhlak mulia dan bersemangat patriotik. Selangor. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesenian Dan Warisan. Kementerian Kebudayaan. Dewan Bahasa dan Pustaka.Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Selangor. Penyunting: Mohd. Tap b. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Mohd.

20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->