BENTUK Bentuk merangkumi jumlah rangkap, baris dan nama baris dalam setiap rangkap sajak, jumlah sukukata

, rima dan bentuk sama ada bebas atau terikat. i.RANGKAP Ada beberapa istilah lain yang digunakan selain daripada rangkap. Rangkap disebut juga sebagai bait dan stanza. Sesebuah sajak boleh mempunyai rangkap paling minimum satu rangkap dan boleh mencapai rangkap yang banyak terpulang kepada kreativiti penulis. ii.BARIS. Sesebuah sajak akan dapat kita fahami bentuknya daripada baris-baris dalam sesebuah sajak. iii.SUKUKATA. Bagi menentukan bentuk sesebuah sajak, kajian juga perlu dibuat pada jumlah sukukatanya. Ini dikaitkan dengan jumlah sukukata yang terdapat pada pantun dan syair. Dalam pantun dan syair terdapat lapan hingga dua belas sukukata. Dalam sajak tidak terikat kepada jumlah sukukata tetapi ada juga terpengaruh dengan jumlah sukukata pantun dan syair. Jumlah sukukata juga dilihat pada jumlah sukukata yang peling panjang dan pendek. iv.RIMA. Rima merujuk kepada rentak bunyi sama ada secara pengulangan atau bertentangan yang terdapat pada baris-baris sajak atau puisi bagi rangkap atau bait-bait tertentu.

v.BENTUK TERIKAT ATAU BEBAS. Terikat merujuk kepada sajak yang terpengaruh dengan cirri-ciri yang ada pada puisi lama iaitu pantun dan syair dari segi rima, baris, sukukata dan sebagainya.