“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk”

AHLAN WA SAH-LAN WA MARHABA
------------------------------------------------------------------Write-up on the new premise – oleh Ustaz Zhulkeflee Hj Ismail Executive Officer (Research & Development) Artikel ini telah dimuatkan dalam makalah khas pembukaan pejabat PERGAS diWismah Indah, 448, 03-01 Changi Road bersebelahan Masjid Kassim, Singapura.

-----------------------------------------------------------------------

“Ahlan was sahlan wa marhaba” adalah kata-kata aluan di dalam menyambut kedatangan setiap para pengunjung dan tetamu. Mengalu-alukan dengan memperjelaskan kesediaan yang ada kepada tetamu dan pengunjung, juga merupakan adab yang Islami. Setiap sesuatu yang disusun sememangnya mempunyai maksud tertentu yang kami harapkan dapat memberi makna kepada mereka yang datang, agar kunjungan mereka itu lebih bererti. Sebagai memperkenalkan identiti dan matlamat kami, lambang-lambang alami dan hiasan tempat kami ini ada tersirat beberapa pengertian. Jika tidak diperjelaskan, mungkin ianya hanya setakat hiasan zahiri. Dari itu disini ingin kami perjelaskan beberapa konsep dan maksud reka-bentuk ruang yang ada di pusat kami ini.

Dengan mendapatkan tempat di Wisma Indah Masjid Kassim, PERGAS kini melangkah setapak lagi di dalam menempatkan perjuangan para Asatizah di Singapura. Didalam menyiapkan pelan ruang tingkat tiga ini, tergeraklah saya agar corak ruang tingkat PERGAS ini dapat sekaligus melambangkan juga kepada maksud dan falsafah pendidikan yang kami perjuangkan. PERGAS, atau “Persatuan Guru Islam dan Ulamak Singapura” mendokong Da‟wah dan Pendidikan Islam sebagai peranan utama kami. Peranan kami adalah sebagai penerus dan pendokong amanah para Nabi untuk mengIslamisasikan dunia melalui pendidikan insan. Konsep dan falsafah serta budaya pendidikan yang kami perjuangkan pula perlu kami paparkan. Maka dari itu reka bentuk yang kami siapkan diruang pusat kami ini, sengaja diatur untuk mengandungi makna yang tersirat. -------------------------------------------------Bermula di ruang pertama - yakni lobby. -------------------------------------------------Dengan memasuki ruang lobby ini, yang akan terserlah kepada pengunjung adalah kaunter penyambut tamu (reception counter) kami. Namun, kalau dilihat ke lantai, hiasan ruang ini terbahagi kepada tiga jenis corak hiasan yang tidak sama. Bermula dengan corak bebatuan beasar warna-warni sehingga menemukan dengan hiasan kebiru-biruan yang mengasingkannya dengan ruang lantai yang bercorak seperti pasir-pasiran di pantai.

All Rights Reserved©Zhulkeflee2000

1

hanya insan-insan yang suci dan berbudi luhur lah yang mampu membawa keberkesanan setiap perjuangan dan pembangunan yang bererti. adalah diantara bahan terpenting didalam pembangunan? Sepertinya juga. melambangkan kedamaian jiwa serta keluhuran budi dan mengutamakan khidmat dan kebersatuan. terlalu mementingkan diri.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” MAKNA Hiasan bebatuan warna warni melambangkan kepelbagaian corak hidup dan ragam. Tertera di atasnya adalah kekata yang dipetik dari Hadith Rasulullah s. Corak nya seolah-olah melambangkan „kerimasan‟ suasana. memisahkan kedua corak yang kami sebutkan sebelum ini. Unsur-unsur terlalu mementingkan diri (sifat ke-„akuan‟) hilang dengan semuanya menyatu dalam satu ruang yang melambangkan kesatuan ummat sejagat Sedarkah kita bahwa setiap pasir dan batu (walaupun ada yang meremehkan keberadaan mereka dimuka bumi). nun disebarang ruang lobby ini. Setiap bebatuan seolah-olah berhempas pulas untuk mendapatkan tempat. Ruang lantai yang bercorak kebiruan pula. Inilah lambang kepada pendidikan yang Islami. yang seolah-olah telah mengalir dari ruang yang di dalam bangunan.w. Setiap batu pula mempunyai bucu-bucu yang agak kasar serta ruang antara bebatuan kelihatan jelas dan lebar. Sifat tiap-tiap pasir dan batu. Dengan memudik ke hulu. masing-masing manusia berlumba-lumba menyerlahkan diri dalam medan hidup. Tiap pasir dan batu tersusun dan terurus menurut tempat masing-masing dengan rapatnya. Keberadaan setiap butir mengarah kepada saling lengkap-melengkapi. Pendidikan yang berlandaskan Syari‟ah. Corakcorak bebatuan yang agak besar dan mempunyai warna-warni yang agak „garang‟ ini seolah-olah memberi gambaran kepada gaya penghidupan yang „sekular‟ dan materialistik mencorakkan manusia-manusia yang bersifat individualistik. Sebagai kebalikkan nya. mencari asal kepada punca „air‟ tersebut.a. Sebagai isyarat. melambangkan akhir natijah batu-batu yang menjalani proses pensucian dengan air.sumber utama yang dijadikan Allah untuk penghidupan dan juga bahan utama untuk kesucian dan pengsucian. pengunjung akan diarahkan ke sebuah pintu. adalah lambang „air‟ . Yang kami ingin maksudkan adalah mesej bahawa perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik memerlukan kepada suatu pensucian. kekata Arab „Shari‟ah‟ itu juga mengandungi makna „mata air atau jalan menuju ke mata air‟. namun ianya tidak mengarah kepada kedamaian malah menampakkan persaingan. Maka jalur air itu kami bentangkan ibarat sebatang sungai. terbentang pula hiasan pasir-pasiran. “Barangsiapa yang melangkah kakinya keperjalanan menunutut All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 2 . Coraknya dibentangkan seolah-olah ibarat sungai yang mengalir. walaupun mempunyai keperibadian tersendiri namun keadaan mereka menampakkan kepengalaman dan kematangan (experience and maturity). Walaupun ianya memberi gambaran „rancak‟. Suasana corak ketiga-tiganya sengaja diatur supaya mendorong seseorang untuk menyusul. Ini adalah simbolik kepada keadaan kepelbagaian nilai-nilai budaya serta berbagaibagai cara hidup yang mungkin pengunjung telah pun didedahkan sebelum ini. Maka ia dipersilakan menapak jejak mengikuti alur „air‟ tersebut.

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. dengan menyusuli air. Gerbang (archway) yang dilalui seumpama „maqam‟ yang harus ditempuh dan rentasi. Ilmulah yang akan menguasai diri. Islam meletakkan syari‟ah sebagai landasan tersebut. Seorang pelajar Islam adalah mereka yang menyerahkan diri kepada tiap tuntutan ilmu Islam yang mereka dilalui. ia akan menemui ruang yang di hiasi seumpama taman. atau seperti kulit-kulit yang mesti dikupas agar sampai kepada kehalusan budi pekerti.” ------------------------------------------------------------------------PENDIDIKAN ISLAM . maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan menuju „jannah‟ (taman syurga). dengan melepaskan cara dan budaya lama yang mungkin ada.” (Re: S.” Dan bertentangan dengan pintu masuk ini ada tertera lima ayat dari Surah al-„alaq: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan.Naquib Al-Attas). mengatakan : ”Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq manusia. kerana “ilmu” bermaksud “kesampaian jiwa kepada makna dan kesampaian makna kepada jiwa. Sesuatu yang indah dan mengasyikkan.” Maka seorang penuntut ilmu adalah juga seorang pengembara yang apabila memenuhi adab-adab didalam menuntut akan merasai setiap keadaan pembelajaran mereka seumpama keberadaan mereka di dalam taman. Seorang penuntut di sebut „talib‟ – (pencari) atau „saalik‟ (pengembara) dan mesti berusaha menempuh beberapa pengalaman dengan meniti kembara ilmu berlandaskan Islam. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Islam lebih mementingkan kedalaman „ilmu bukan setakat hanya mempunyai banyaknya maklumat. Pelajar dikehendaki bersedia dan rela merubah diri.M. yakni bertentangan dengan istilah „ilmu‟ menurut Islam. dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah. Ini melambangkan pendidikan Islam mengutamakan kepada adab menuntut ilmu. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 3 .a.KEMBARA MENUNTUT ILMU ------------------------------------------------------------------------Menuntut ilmu adalah seperti suatu pengembaraan.w. Bacalah. Ini adalah suatu fahaman yang sangat kontradiktif. Setiap pengembaraan mestilah mempunyai landasan dan arah tuju hala. Hiasan „air‟ itu adalah lambang kepada makna kekata “syari‟ah” itu . Ruang yang pengunjung akan kemudian masuki adalah berbentuk „archway‟ – pintu pintu gerbang.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” ilmu. Kerana Rasulullah s. Matlamat pendidikan Islam adalah kepada terbentuk nya insan yang „kulliy‟ (universal) dan „kamil‟(perfect).adalah ibarat sungai dan sekaligus jalan menuju kepada mata air. Maka dari itu. bukan diri yang „konon menguasai ilmu‟ namun tidak memberi jejas apa-apa kepada diri tersebut.

senantiasa berterusan : adalah simbolik kepada tidak terhingganya ilmu yang ada disisi Tuhan.ruang bilik melambangkan aspek “zikr” (melalui ta‟lim. muhaasabah diri dan lain) dan ruang duduk ditaman adalah mewakili aspek “fikr” (merenung dan berfikir kepada makna tanda-tanda alami ini)”. Pendidikan terus melalui dua metode tersebut. adalah dijadikan agar tidak lalai atau leka dari mengingati Allah dan merenungi „aayat (tanda-tanda keagungan Allah) melaui aayat qawliyyah (melalui wahyu) dan juga aayat kauniyah(yang ada pada „alam). jika di ikuti jalurnya tidak akan kesampaian kepada akhir ataupun mula. untuk jangka masa yang mungkin agak lama.a. Dan tentu sekali dengan corak bintang juga ia melambangkan Islam sebagai agama wahyu. Ini mengisyaratkan bahwa kembara pendidikan perlu kepada tahap perhentian dari bergerak.” (Q: Aali „Imran : 3 :191) Bilik adalah disediakan sebagai ruang untuk “halaqah” (study circle). Di harapkan. agama samaawi (yang berasal dari langit).. tiadalah Engkau ciptakan ii dengan sia-sia. Sama ada pada waktu bersendirian ataupun pada keberadaan mereka di dunia umum. Suatu tempat dan keadaan yang amat mententeramkan. mengatakan. Zikr merangkumi pembelajaran dan peringatan. maka peliharalah kami dari siksa neraka.” Ruang ini sengaja digubah seumpama taman kerana Rasul s. uzlah. Perlu kepada kesabaran dan ketekunan untuk beberapa waktu Pengembaraan menuntut ilmu kini bukan lagi diukur dengan jarak atau gerak laluan Perkembangan yang difokuskan adalah pengisian dan perubahan dalaman. Dua perkara ini . muzaakarah. Corak hiasan bintang yang berbucu lapan yang. melalui zikr dan fikr. Renungkanlah! Seorang yang benar berilmu („aalim) dan alam semesta („aalam) ditulis dengan huruf-huruf hija‟iyah yang serupa. Pendidikan di All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 4 . dan fikr pula adalah usaha-usaha inisiatif peribadi. pelajar dapat dikumpulkan oleh guru pembimbing didalamnya agar sistem „sheikhmurid‟ dapat diterapkan secara lebih berkesan lagi diluar darjah formal. Ianya juga adalah aktiviti yang perlu ditanamkan supaya membiasakan murid itu agar dapat meneruskan aktiviti tersebut dalam kehidupan seharian mereka.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Taman adalah simbolik kepada kedamaian. Yakni “ „ayn-alif-lam-mim. maka ia adalah taman diantara taman-taman syurga (raudhah min riyaa-dha al-jannah)”. Maha Suci Engkau. “apabila berkumpulnya manusia ketempat yang dimana ilmu diajarkan. Ruang ini juga di sediakan dengan tempat duduk dan juga sebuah bilik-khas yang bersebelahan dengan sebuah bilik berdinding kaca yang menpunyai corak Islami. Kedua aktiviti ini adalah yang menjadi aktiviti utama seorang murid.w. Islam mengajarkan bahwa kita sebagai insan. Diharapkan akan lahirlah insan seperti digambarkan oleh Allah: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami. Corak yang dilantai adalah secara simbolik seperti sebuah mata-air (fountain).

menurut perspektif Islam. Ibn Hazm. terutama pada fikrah dan tasawwur. adalah untuk terus mengembalikan kegemilangan itu. Hiasan di-dinding pula tertera beberapa maklumat yang memaparkan aspek-aspek institusi pendidikan Islam – umpamanya peribadi-peribadi ulama‟ Islam.w. Gambar hiasan didinding pula adalah wadah untuk mengejutkan para pelajar kepada sejarah kegemilangan Islam yang dipelopori oleh para ulama‟ masa lampau yang telah menunjukkan keupayaan menyumbang kepada dunia dengan hidup mereka.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” PERGAS menggalakkan pembelajaran secara kelompok ini (sememangnya menjadi tren pembelajaran tradisional Islam). sumbangan-sumbangan Islam kepada dunia ilmu dan pendidikan. Diharapkan mereka ini akan mampu mengembangkan tradisi ini di masyarakat agar pembelajaran secara „halaqah‟ ini dapat dihidupkan dan dikembangkan semula dimasyarakat. Al-Farabi. agar ianya menjadi satu budaya (culture) mereka yang terdidik dari PERGAS. Tiap sesuatu di alam ini akan dilihatnya amat indah dan menakjubkan. Walaupun bentuk dan rupa benda-benda di alam semsta ini mungkin kelihatan nya berbeza-beza. A-Mawardhi. maka tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam masa kini. dan lain-lain . dan lain-lain. Setiap sesuatu akan dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 5 . Seseorang yang terdidik secara Islami akan tahu letak-nya sesuatu di alam maya ini.t. sehingga menimbulkan rasa syukur dan terus mendorong mereka bertasbih kepada Allah s.) Ini adalah harapan kami agar lahirlah para ilmuwan dan ulama‟ yang mempunyai kecemerlangan seperti ulama‟ Islam di zaman itu yang pernah memimpin dunia dibenua Eropah itu seperti IbnRushd. Pendidikan setiap Muslim kini mesti dilihat sebagai suatu kesinambungan dan hubungan sejarah ini perlu ditanamkan kepada setiap generasi Muslim. Kalau mereka para ulama‟ dahulu telah meneroka kejayaan masa kegemilangan Islam. Ini diharapkan agar menjadi wadah perangsang kepada pelajar untuk mengikuti jejak para ilmuan dan ulama‟ Islam. Dan tiap sentuhan kreatif mereka adalah ibarat usaha mentasbih dan mentasdiqkan keEsaan Allah s. disebelah kanan menghadap „atrium.w. Tradisi ilmu inilah yang diharapkan dari pelajar-pelajar Muslim masa kini. Ibn Arabi. Maqsud nya adalah diharapkan penuntut yang sudah mengalami pendidikan Islami akan menjalani perubahan. Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan secara Islami. -----------------------------------------------…… KEMBARA SELANJUT NYA ------------------------------------------------- Corak lantai yang seterusnya kini berubah menjadi corak hiasan yang berlambanglambang Islami (Islamic ornamental patterns). tidak lagi berpisah-pisah. Al-Qurtubi. Laluan ini pula.t. Alam pendidikan Islami akan merubah pandangan mereka terhadap alam. selain lantainya dihiasi dengan hiasan bintang-bintang dan motif Islami. namun tiap sesuatu itu dapat diterapkan kepada suatu paradigma Tauhid. tingkapnya dicorakkan dengan reka bentuk ala mihrab (di ilhamkan dari reka bentuk Islam-Andalusia.

akan menjadi senantiasa tawadhu‟. Taqwa. Malah. di Baghdad. adalah sebuah kutub khanah. memikul tanggung jawab sebagai pewaris para Nabi („alayhimus-salaam) – terutama dalam pembangunan (masyarakat). para ulama‟ Islam ini adalah umpama batu-batuan yang disebutkan ini. Tersembunyi dibalik pintu ini. Ruang ini (kutub khanah) adalah simbolik kepada budaya membaca. Hilm. Sebelum ke luar. Kefahaman mereka adalah. kini merapatkankan barisan dalam satu penampilan yang padat dan padu. serta mengembalikan atau menyerlahkan potensi sebenar bebatu itu. Mudah-mudahan tangga-tangga didalamnya juga adalah suatu peringatan tentang betapa pentingnya pembacaan dalam kita meningkatkan ke-ilmuan itu. Saja‟ah. Pasir dan bebatu ini adalah pembuktian ketahanan mereka. „Iffah. kadangkala akan terserlah diantara butiran-butiran itu beberapa intan dan berlian. lantai yang akan dipijak adalah berupa pasiran-pasiran bebatu yang telah melalui proses hakisan atau penyucian dengan air (washed gravel). Zuhd.. tahu diri dan tahu letak duduknya sesuatu di alam raya kepunyaan Allah s. Ini adalah sebagai lambang natijah pendidikan Islam yang mampu merobah sifat seorang insan dengan menghilangkan sifat keras dan kotor yang tersalut padanya. (atau seumpama-nya) Agar ianya mengimgsatkan kepada setiap Muslim yang terdidik agar senantiasa mendukung dan merealisasikan sifat dan akhlaq yang mulia ini. malah yang penting adalah keberadaan mereka semua pada keseluruhannya. Ini juga adalah peringatan kita kepada kutub khanah yang termashur Islam seperti di Qurtubi (Cordova).w. Quwwah. sesiapa yang mempunyai ilmu adalah mereka yang. Namun bukanlah sifat satu atau dua biji butiran yang perlu disini. Ikhlash. Aspek budaya membaca dan menulis memang tidak boleh dipisahkan apabila kita mengenali institusi pendidikan Islam. oleh kerana pendidikan yang mereka lalui. sedar bahwa penyerlahan yang perlu baginya adalah melalui khidmat dan ketulusan budi. walaupun mempunyai riwayat tersendiri. Walaupun sememangnya Allah s. penuh dengan pengalaman dan kedewasaan (matured). penyelidikan dan penulisan. Budaya ini adalah suatu kelaziman para ulama‟ dan ilmuan Islam. bukan penyerlahan pribadi masing-masing. bertentangan dengan pintu masuk tadi adalah sebuah pintu yang padanya tertera surah Al-„Alaq. Setiap biji pasir. mengangkat derajat para ulama‟ yang beriman ketahap yang tinggi. Asalnya adalah tangga ketingkat atas yang kini diubah suai khas. Seorang yang benar terdidik adalah mereka yang beradab dan mendokong peradaban. walaupun kecil.t. Mereka. di Iskandaria (Alexandaria) dan sebagainya.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Apabila ke luar ruang – yakni lobby. mereka para ulama‟ menumpukan hidup mereka untuk berkhidmat. Mereka para ulama‟. melalui proses pensucian dan peng-gilapanlah. Sidq. akan nampak tertera di tiang-tiang yang ada ditempat duduk bersebelahan kaunter penyambut tamu beberapa kalimat. „Adalah.t. Samalah juga sikap tiap ulama‟ dan ilmuan Islam.w. bukan penyerlaan „ego‟ atau penonjolan rupa. namun didunia. Apabila keluar semula ke ruang lobby. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 6 . Masing-masing lebih menumpukan kepada pembangunan ummah.

menjayakan kita semua agar terdidiklah generasi Islam yang mendokong ilmu.t. Aamin! WallaAllaahu a‟lam Zhulkeflee Haji Ismail.” Itulah falsafah dan maqsud dari reka-bentuk PERGAS di WISMA INDAH ini.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Ilmu bukan untuk ditayang dan dibangga-banggakan. Seolah-olah hidup dan perjuangan mereka dapat disimpulkan dengan do‟a: “Ilahii. sumbangan mereka itu adalah dianggap tetap kecil. Ianya juga adalah harapan kami untuk setiap pelajar kami dan pengunjung ke pusat pendidikan kami di PERGAS ini. dan sekaligus giat berusaha dan ber‟amal dalam masyarakat untuk melahirkan “Khayra ummah” (ummat terbaik). Dan walau sebanyak mana pun sumbangan mereka kepada ummah. Mudah-mudahan Allah s. ---------------------------------------------------------------------------------------- All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 7 . bagi para ulama‟ itu sendiri. Harapan setiap mereka adalah hanya untuk mendapat restu dan keredhaan Tuhan. hanya ibarat sebutir pasir di gurun yang luas. tetapi ilmu adalah untuk di amal.w. dan keredhaan Mu lah menjadi kedambaan ku. anta maqsuu-di wa ridhaa-ka mat-luu-bi” Tuhanku. Ilmu mestilah yang memanfa‟atkan dan di manfa‟atkan. Engkau lah maqsud (dan tujuan bagi hidup)ku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful