“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk”

AHLAN WA SAH-LAN WA MARHABA
------------------------------------------------------------------Write-up on the new premise – oleh Ustaz Zhulkeflee Hj Ismail Executive Officer (Research & Development) Artikel ini telah dimuatkan dalam makalah khas pembukaan pejabat PERGAS diWismah Indah, 448, 03-01 Changi Road bersebelahan Masjid Kassim, Singapura.

-----------------------------------------------------------------------

“Ahlan was sahlan wa marhaba” adalah kata-kata aluan di dalam menyambut kedatangan setiap para pengunjung dan tetamu. Mengalu-alukan dengan memperjelaskan kesediaan yang ada kepada tetamu dan pengunjung, juga merupakan adab yang Islami. Setiap sesuatu yang disusun sememangnya mempunyai maksud tertentu yang kami harapkan dapat memberi makna kepada mereka yang datang, agar kunjungan mereka itu lebih bererti. Sebagai memperkenalkan identiti dan matlamat kami, lambang-lambang alami dan hiasan tempat kami ini ada tersirat beberapa pengertian. Jika tidak diperjelaskan, mungkin ianya hanya setakat hiasan zahiri. Dari itu disini ingin kami perjelaskan beberapa konsep dan maksud reka-bentuk ruang yang ada di pusat kami ini.

Dengan mendapatkan tempat di Wisma Indah Masjid Kassim, PERGAS kini melangkah setapak lagi di dalam menempatkan perjuangan para Asatizah di Singapura. Didalam menyiapkan pelan ruang tingkat tiga ini, tergeraklah saya agar corak ruang tingkat PERGAS ini dapat sekaligus melambangkan juga kepada maksud dan falsafah pendidikan yang kami perjuangkan. PERGAS, atau “Persatuan Guru Islam dan Ulamak Singapura” mendokong Da‟wah dan Pendidikan Islam sebagai peranan utama kami. Peranan kami adalah sebagai penerus dan pendokong amanah para Nabi untuk mengIslamisasikan dunia melalui pendidikan insan. Konsep dan falsafah serta budaya pendidikan yang kami perjuangkan pula perlu kami paparkan. Maka dari itu reka bentuk yang kami siapkan diruang pusat kami ini, sengaja diatur untuk mengandungi makna yang tersirat. -------------------------------------------------Bermula di ruang pertama - yakni lobby. -------------------------------------------------Dengan memasuki ruang lobby ini, yang akan terserlah kepada pengunjung adalah kaunter penyambut tamu (reception counter) kami. Namun, kalau dilihat ke lantai, hiasan ruang ini terbahagi kepada tiga jenis corak hiasan yang tidak sama. Bermula dengan corak bebatuan beasar warna-warni sehingga menemukan dengan hiasan kebiru-biruan yang mengasingkannya dengan ruang lantai yang bercorak seperti pasir-pasiran di pantai.

All Rights Reserved©Zhulkeflee2000

1

Suasana corak ketiga-tiganya sengaja diatur supaya mendorong seseorang untuk menyusul. yang seolah-olah telah mengalir dari ruang yang di dalam bangunan. mencari asal kepada punca „air‟ tersebut. Inilah lambang kepada pendidikan yang Islami. Tertera di atasnya adalah kekata yang dipetik dari Hadith Rasulullah s. masing-masing manusia berlumba-lumba menyerlahkan diri dalam medan hidup. Sebagai isyarat. Setiap bebatuan seolah-olah berhempas pulas untuk mendapatkan tempat. Maka ia dipersilakan menapak jejak mengikuti alur „air‟ tersebut. melambangkan kedamaian jiwa serta keluhuran budi dan mengutamakan khidmat dan kebersatuan.w. Maka jalur air itu kami bentangkan ibarat sebatang sungai. melambangkan akhir natijah batu-batu yang menjalani proses pensucian dengan air. Coraknya dibentangkan seolah-olah ibarat sungai yang mengalir. hanya insan-insan yang suci dan berbudi luhur lah yang mampu membawa keberkesanan setiap perjuangan dan pembangunan yang bererti. adalah diantara bahan terpenting didalam pembangunan? Sepertinya juga. Ini adalah simbolik kepada keadaan kepelbagaian nilai-nilai budaya serta berbagaibagai cara hidup yang mungkin pengunjung telah pun didedahkan sebelum ini. Corak nya seolah-olah melambangkan „kerimasan‟ suasana. Sebagai kebalikkan nya. Tiap pasir dan batu tersusun dan terurus menurut tempat masing-masing dengan rapatnya. nun disebarang ruang lobby ini. Walaupun ianya memberi gambaran „rancak‟.a. Setiap batu pula mempunyai bucu-bucu yang agak kasar serta ruang antara bebatuan kelihatan jelas dan lebar. walaupun mempunyai keperibadian tersendiri namun keadaan mereka menampakkan kepengalaman dan kematangan (experience and maturity). kekata Arab „Shari‟ah‟ itu juga mengandungi makna „mata air atau jalan menuju ke mata air‟. terlalu mementingkan diri. Ruang lantai yang bercorak kebiruan pula. Dengan memudik ke hulu. Yang kami ingin maksudkan adalah mesej bahawa perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik memerlukan kepada suatu pensucian. adalah lambang „air‟ . memisahkan kedua corak yang kami sebutkan sebelum ini. Corakcorak bebatuan yang agak besar dan mempunyai warna-warni yang agak „garang‟ ini seolah-olah memberi gambaran kepada gaya penghidupan yang „sekular‟ dan materialistik mencorakkan manusia-manusia yang bersifat individualistik. “Barangsiapa yang melangkah kakinya keperjalanan menunutut All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 2 . Keberadaan setiap butir mengarah kepada saling lengkap-melengkapi. namun ianya tidak mengarah kepada kedamaian malah menampakkan persaingan. pengunjung akan diarahkan ke sebuah pintu. Pendidikan yang berlandaskan Syari‟ah. terbentang pula hiasan pasir-pasiran. Sifat tiap-tiap pasir dan batu.sumber utama yang dijadikan Allah untuk penghidupan dan juga bahan utama untuk kesucian dan pengsucian.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” MAKNA Hiasan bebatuan warna warni melambangkan kepelbagaian corak hidup dan ragam. Unsur-unsur terlalu mementingkan diri (sifat ke-„akuan‟) hilang dengan semuanya menyatu dalam satu ruang yang melambangkan kesatuan ummat sejagat Sedarkah kita bahwa setiap pasir dan batu (walaupun ada yang meremehkan keberadaan mereka dimuka bumi).

KEMBARA MENUNTUT ILMU ------------------------------------------------------------------------Menuntut ilmu adalah seperti suatu pengembaraan.a. Ini melambangkan pendidikan Islam mengutamakan kepada adab menuntut ilmu. Matlamat pendidikan Islam adalah kepada terbentuk nya insan yang „kulliy‟ (universal) dan „kamil‟(perfect). All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 3 . Pelajar dikehendaki bersedia dan rela merubah diri.” Maka seorang penuntut ilmu adalah juga seorang pengembara yang apabila memenuhi adab-adab didalam menuntut akan merasai setiap keadaan pembelajaran mereka seumpama keberadaan mereka di dalam taman. Gerbang (archway) yang dilalui seumpama „maqam‟ yang harus ditempuh dan rentasi.” ------------------------------------------------------------------------PENDIDIKAN ISLAM . Sesuatu yang indah dan mengasyikkan. dengan melepaskan cara dan budaya lama yang mungkin ada. yakni bertentangan dengan istilah „ilmu‟ menurut Islam. Islam lebih mementingkan kedalaman „ilmu bukan setakat hanya mempunyai banyaknya maklumat. Maka dari itu. atau seperti kulit-kulit yang mesti dikupas agar sampai kepada kehalusan budi pekerti. Ruang yang pengunjung akan kemudian masuki adalah berbentuk „archway‟ – pintu pintu gerbang. Kerana Rasulullah s. Seorang pelajar Islam adalah mereka yang menyerahkan diri kepada tiap tuntutan ilmu Islam yang mereka dilalui. ia akan menemui ruang yang di hiasi seumpama taman. Hiasan „air‟ itu adalah lambang kepada makna kekata “syari‟ah” itu .Naquib Al-Attas). Setiap pengembaraan mestilah mempunyai landasan dan arah tuju hala.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” ilmu. Bacalah.” Dan bertentangan dengan pintu masuk ini ada tertera lima ayat dari Surah al-„alaq: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan. dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah.” (Re: S.w. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan menuju „jannah‟ (taman syurga). Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Islam meletakkan syari‟ah sebagai landasan tersebut. Ilmulah yang akan menguasai diri.M. bukan diri yang „konon menguasai ilmu‟ namun tidak memberi jejas apa-apa kepada diri tersebut. kerana “ilmu” bermaksud “kesampaian jiwa kepada makna dan kesampaian makna kepada jiwa. Ini adalah suatu fahaman yang sangat kontradiktif.adalah ibarat sungai dan sekaligus jalan menuju kepada mata air. mengatakan : ”Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq manusia. Seorang penuntut di sebut „talib‟ – (pencari) atau „saalik‟ (pengembara) dan mesti berusaha menempuh beberapa pengalaman dengan meniti kembara ilmu berlandaskan Islam. dengan menyusuli air. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Yakni “ „ayn-alif-lam-mim.senantiasa berterusan : adalah simbolik kepada tidak terhingganya ilmu yang ada disisi Tuhan. Diharapkan akan lahirlah insan seperti digambarkan oleh Allah: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Taman adalah simbolik kepada kedamaian. Sama ada pada waktu bersendirian ataupun pada keberadaan mereka di dunia umum. Pendidikan terus melalui dua metode tersebut. Dua perkara ini .” (Q: Aali „Imran : 3 :191) Bilik adalah disediakan sebagai ruang untuk “halaqah” (study circle). tiadalah Engkau ciptakan ii dengan sia-sia. Ini mengisyaratkan bahwa kembara pendidikan perlu kepada tahap perhentian dari bergerak. Zikr merangkumi pembelajaran dan peringatan. maka ia adalah taman diantara taman-taman syurga (raudhah min riyaa-dha al-jannah)”. melalui zikr dan fikr. Renungkanlah! Seorang yang benar berilmu („aalim) dan alam semesta („aalam) ditulis dengan huruf-huruf hija‟iyah yang serupa. Ruang ini juga di sediakan dengan tempat duduk dan juga sebuah bilik-khas yang bersebelahan dengan sebuah bilik berdinding kaca yang menpunyai corak Islami. Ianya juga adalah aktiviti yang perlu ditanamkan supaya membiasakan murid itu agar dapat meneruskan aktiviti tersebut dalam kehidupan seharian mereka. mengatakan. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maha Suci Engkau. agama samaawi (yang berasal dari langit).” Ruang ini sengaja digubah seumpama taman kerana Rasul s. untuk jangka masa yang mungkin agak lama.a. Dan tentu sekali dengan corak bintang juga ia melambangkan Islam sebagai agama wahyu. muzaakarah. Suatu tempat dan keadaan yang amat mententeramkan. Pendidikan di All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 4 . “apabila berkumpulnya manusia ketempat yang dimana ilmu diajarkan. Di harapkan. uzlah.ruang bilik melambangkan aspek “zikr” (melalui ta‟lim. dan fikr pula adalah usaha-usaha inisiatif peribadi. Perlu kepada kesabaran dan ketekunan untuk beberapa waktu Pengembaraan menuntut ilmu kini bukan lagi diukur dengan jarak atau gerak laluan Perkembangan yang difokuskan adalah pengisian dan perubahan dalaman. adalah dijadikan agar tidak lalai atau leka dari mengingati Allah dan merenungi „aayat (tanda-tanda keagungan Allah) melaui aayat qawliyyah (melalui wahyu) dan juga aayat kauniyah(yang ada pada „alam). jika di ikuti jalurnya tidak akan kesampaian kepada akhir ataupun mula. Corak yang dilantai adalah secara simbolik seperti sebuah mata-air (fountain). pelajar dapat dikumpulkan oleh guru pembimbing didalamnya agar sistem „sheikhmurid‟ dapat diterapkan secara lebih berkesan lagi diluar darjah formal. muhaasabah diri dan lain) dan ruang duduk ditaman adalah mewakili aspek “fikr” (merenung dan berfikir kepada makna tanda-tanda alami ini)”.w. Kedua aktiviti ini adalah yang menjadi aktiviti utama seorang murid. Islam mengajarkan bahwa kita sebagai insan.. Corak hiasan bintang yang berbucu lapan yang.

dan lain-lain . sumbangan-sumbangan Islam kepada dunia ilmu dan pendidikan. Diharapkan mereka ini akan mampu mengembangkan tradisi ini di masyarakat agar pembelajaran secara „halaqah‟ ini dapat dihidupkan dan dikembangkan semula dimasyarakat. Seseorang yang terdidik secara Islami akan tahu letak-nya sesuatu di alam maya ini. namun tiap sesuatu itu dapat diterapkan kepada suatu paradigma Tauhid. Walaupun bentuk dan rupa benda-benda di alam semsta ini mungkin kelihatan nya berbeza-beza. Tiap sesuatu di alam ini akan dilihatnya amat indah dan menakjubkan. Al-Farabi. Gambar hiasan didinding pula adalah wadah untuk mengejutkan para pelajar kepada sejarah kegemilangan Islam yang dipelopori oleh para ulama‟ masa lampau yang telah menunjukkan keupayaan menyumbang kepada dunia dengan hidup mereka.w. Alam pendidikan Islami akan merubah pandangan mereka terhadap alam. tidak lagi berpisah-pisah.t. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 5 . Setiap sesuatu akan dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. Pendidikan setiap Muslim kini mesti dilihat sebagai suatu kesinambungan dan hubungan sejarah ini perlu ditanamkan kepada setiap generasi Muslim. sehingga menimbulkan rasa syukur dan terus mendorong mereka bertasbih kepada Allah s. tingkapnya dicorakkan dengan reka bentuk ala mihrab (di ilhamkan dari reka bentuk Islam-Andalusia.t. agar ianya menjadi satu budaya (culture) mereka yang terdidik dari PERGAS.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” PERGAS menggalakkan pembelajaran secara kelompok ini (sememangnya menjadi tren pembelajaran tradisional Islam). adalah untuk terus mengembalikan kegemilangan itu. Tradisi ilmu inilah yang diharapkan dari pelajar-pelajar Muslim masa kini. Kalau mereka para ulama‟ dahulu telah meneroka kejayaan masa kegemilangan Islam. maka tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam masa kini. Hiasan di-dinding pula tertera beberapa maklumat yang memaparkan aspek-aspek institusi pendidikan Islam – umpamanya peribadi-peribadi ulama‟ Islam. Ibn Hazm. Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan secara Islami. -----------------------------------------------…… KEMBARA SELANJUT NYA ------------------------------------------------- Corak lantai yang seterusnya kini berubah menjadi corak hiasan yang berlambanglambang Islami (Islamic ornamental patterns). Ini diharapkan agar menjadi wadah perangsang kepada pelajar untuk mengikuti jejak para ilmuan dan ulama‟ Islam. A-Mawardhi. selain lantainya dihiasi dengan hiasan bintang-bintang dan motif Islami. Ibn Arabi. Maqsud nya adalah diharapkan penuntut yang sudah mengalami pendidikan Islami akan menjalani perubahan.) Ini adalah harapan kami agar lahirlah para ilmuwan dan ulama‟ yang mempunyai kecemerlangan seperti ulama‟ Islam di zaman itu yang pernah memimpin dunia dibenua Eropah itu seperti IbnRushd. Al-Qurtubi. Dan tiap sentuhan kreatif mereka adalah ibarat usaha mentasbih dan mentasdiqkan keEsaan Allah s. Laluan ini pula. dan lain-lain. menurut perspektif Islam. terutama pada fikrah dan tasawwur.w. disebelah kanan menghadap „atrium.

bukan penyerlaan „ego‟ atau penonjolan rupa.w. Namun bukanlah sifat satu atau dua biji butiran yang perlu disini. Ikhlash. Hilm. Kefahaman mereka adalah.w. Masing-masing lebih menumpukan kepada pembangunan ummah. namun didunia. para ulama‟ Islam ini adalah umpama batu-batuan yang disebutkan ini. Sebelum ke luar. Aspek budaya membaca dan menulis memang tidak boleh dipisahkan apabila kita mengenali institusi pendidikan Islam. Mudah-mudahan tangga-tangga didalamnya juga adalah suatu peringatan tentang betapa pentingnya pembacaan dalam kita meningkatkan ke-ilmuan itu. di Baghdad. akan nampak tertera di tiang-tiang yang ada ditempat duduk bersebelahan kaunter penyambut tamu beberapa kalimat. serta mengembalikan atau menyerlahkan potensi sebenar bebatu itu.t. Malah. Taqwa. memikul tanggung jawab sebagai pewaris para Nabi („alayhimus-salaam) – terutama dalam pembangunan (masyarakat). kadangkala akan terserlah diantara butiran-butiran itu beberapa intan dan berlian. melalui proses pensucian dan peng-gilapanlah. Ruang ini (kutub khanah) adalah simbolik kepada budaya membaca. mengangkat derajat para ulama‟ yang beriman ketahap yang tinggi. „Iffah.t.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Apabila ke luar ruang – yakni lobby. Pasir dan bebatu ini adalah pembuktian ketahanan mereka. Ini adalah sebagai lambang natijah pendidikan Islam yang mampu merobah sifat seorang insan dengan menghilangkan sifat keras dan kotor yang tersalut padanya. walaupun kecil. Ini juga adalah peringatan kita kepada kutub khanah yang termashur Islam seperti di Qurtubi (Cordova). malah yang penting adalah keberadaan mereka semua pada keseluruhannya. Mereka para ulama‟.. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 6 . tahu diri dan tahu letak duduknya sesuatu di alam raya kepunyaan Allah s. sedar bahwa penyerlahan yang perlu baginya adalah melalui khidmat dan ketulusan budi. Sidq. bertentangan dengan pintu masuk tadi adalah sebuah pintu yang padanya tertera surah Al-„Alaq. „Adalah. adalah sebuah kutub khanah. kini merapatkankan barisan dalam satu penampilan yang padat dan padu. Seorang yang benar terdidik adalah mereka yang beradab dan mendokong peradaban. Samalah juga sikap tiap ulama‟ dan ilmuan Islam. penuh dengan pengalaman dan kedewasaan (matured). Apabila keluar semula ke ruang lobby. di Iskandaria (Alexandaria) dan sebagainya. Zuhd. lantai yang akan dipijak adalah berupa pasiran-pasiran bebatu yang telah melalui proses hakisan atau penyucian dengan air (washed gravel). (atau seumpama-nya) Agar ianya mengimgsatkan kepada setiap Muslim yang terdidik agar senantiasa mendukung dan merealisasikan sifat dan akhlaq yang mulia ini. walaupun mempunyai riwayat tersendiri. penyelidikan dan penulisan. Setiap biji pasir. akan menjadi senantiasa tawadhu‟. Budaya ini adalah suatu kelaziman para ulama‟ dan ilmuan Islam. mereka para ulama‟ menumpukan hidup mereka untuk berkhidmat. Quwwah. Tersembunyi dibalik pintu ini. Saja‟ah. sesiapa yang mempunyai ilmu adalah mereka yang. Asalnya adalah tangga ketingkat atas yang kini diubah suai khas. oleh kerana pendidikan yang mereka lalui. Mereka. bukan penyerlahan pribadi masing-masing. Walaupun sememangnya Allah s.

Ilmu mestilah yang memanfa‟atkan dan di manfa‟atkan. ---------------------------------------------------------------------------------------- All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 7 . Ianya juga adalah harapan kami untuk setiap pelajar kami dan pengunjung ke pusat pendidikan kami di PERGAS ini. tetapi ilmu adalah untuk di amal. sumbangan mereka itu adalah dianggap tetap kecil. anta maqsuu-di wa ridhaa-ka mat-luu-bi” Tuhanku. Harapan setiap mereka adalah hanya untuk mendapat restu dan keredhaan Tuhan. Engkau lah maqsud (dan tujuan bagi hidup)ku. hanya ibarat sebutir pasir di gurun yang luas. bagi para ulama‟ itu sendiri.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Ilmu bukan untuk ditayang dan dibangga-banggakan. Mudah-mudahan Allah s. Aamin! WallaAllaahu a‟lam Zhulkeflee Haji Ismail.w. menjayakan kita semua agar terdidiklah generasi Islam yang mendokong ilmu. Seolah-olah hidup dan perjuangan mereka dapat disimpulkan dengan do‟a: “Ilahii. dan sekaligus giat berusaha dan ber‟amal dalam masyarakat untuk melahirkan “Khayra ummah” (ummat terbaik).” Itulah falsafah dan maqsud dari reka-bentuk PERGAS di WISMA INDAH ini.t. Dan walau sebanyak mana pun sumbangan mereka kepada ummah. dan keredhaan Mu lah menjadi kedambaan ku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful