“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk”

AHLAN WA SAH-LAN WA MARHABA
------------------------------------------------------------------Write-up on the new premise – oleh Ustaz Zhulkeflee Hj Ismail Executive Officer (Research & Development) Artikel ini telah dimuatkan dalam makalah khas pembukaan pejabat PERGAS diWismah Indah, 448, 03-01 Changi Road bersebelahan Masjid Kassim, Singapura.

-----------------------------------------------------------------------

“Ahlan was sahlan wa marhaba” adalah kata-kata aluan di dalam menyambut kedatangan setiap para pengunjung dan tetamu. Mengalu-alukan dengan memperjelaskan kesediaan yang ada kepada tetamu dan pengunjung, juga merupakan adab yang Islami. Setiap sesuatu yang disusun sememangnya mempunyai maksud tertentu yang kami harapkan dapat memberi makna kepada mereka yang datang, agar kunjungan mereka itu lebih bererti. Sebagai memperkenalkan identiti dan matlamat kami, lambang-lambang alami dan hiasan tempat kami ini ada tersirat beberapa pengertian. Jika tidak diperjelaskan, mungkin ianya hanya setakat hiasan zahiri. Dari itu disini ingin kami perjelaskan beberapa konsep dan maksud reka-bentuk ruang yang ada di pusat kami ini.

Dengan mendapatkan tempat di Wisma Indah Masjid Kassim, PERGAS kini melangkah setapak lagi di dalam menempatkan perjuangan para Asatizah di Singapura. Didalam menyiapkan pelan ruang tingkat tiga ini, tergeraklah saya agar corak ruang tingkat PERGAS ini dapat sekaligus melambangkan juga kepada maksud dan falsafah pendidikan yang kami perjuangkan. PERGAS, atau “Persatuan Guru Islam dan Ulamak Singapura” mendokong Da‟wah dan Pendidikan Islam sebagai peranan utama kami. Peranan kami adalah sebagai penerus dan pendokong amanah para Nabi untuk mengIslamisasikan dunia melalui pendidikan insan. Konsep dan falsafah serta budaya pendidikan yang kami perjuangkan pula perlu kami paparkan. Maka dari itu reka bentuk yang kami siapkan diruang pusat kami ini, sengaja diatur untuk mengandungi makna yang tersirat. -------------------------------------------------Bermula di ruang pertama - yakni lobby. -------------------------------------------------Dengan memasuki ruang lobby ini, yang akan terserlah kepada pengunjung adalah kaunter penyambut tamu (reception counter) kami. Namun, kalau dilihat ke lantai, hiasan ruang ini terbahagi kepada tiga jenis corak hiasan yang tidak sama. Bermula dengan corak bebatuan beasar warna-warni sehingga menemukan dengan hiasan kebiru-biruan yang mengasingkannya dengan ruang lantai yang bercorak seperti pasir-pasiran di pantai.

All Rights Reserved©Zhulkeflee2000

1

Pendidikan yang berlandaskan Syari‟ah. adalah diantara bahan terpenting didalam pembangunan? Sepertinya juga.sumber utama yang dijadikan Allah untuk penghidupan dan juga bahan utama untuk kesucian dan pengsucian. Sebagai isyarat. Setiap bebatuan seolah-olah berhempas pulas untuk mendapatkan tempat. pengunjung akan diarahkan ke sebuah pintu. Sifat tiap-tiap pasir dan batu. Suasana corak ketiga-tiganya sengaja diatur supaya mendorong seseorang untuk menyusul. melambangkan akhir natijah batu-batu yang menjalani proses pensucian dengan air. Maka ia dipersilakan menapak jejak mengikuti alur „air‟ tersebut. Corak nya seolah-olah melambangkan „kerimasan‟ suasana. terlalu mementingkan diri. Walaupun ianya memberi gambaran „rancak‟. Inilah lambang kepada pendidikan yang Islami.a. Dengan memudik ke hulu. adalah lambang „air‟ . Tertera di atasnya adalah kekata yang dipetik dari Hadith Rasulullah s. memisahkan kedua corak yang kami sebutkan sebelum ini. Yang kami ingin maksudkan adalah mesej bahawa perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik memerlukan kepada suatu pensucian. Tiap pasir dan batu tersusun dan terurus menurut tempat masing-masing dengan rapatnya. Sebagai kebalikkan nya. kekata Arab „Shari‟ah‟ itu juga mengandungi makna „mata air atau jalan menuju ke mata air‟. walaupun mempunyai keperibadian tersendiri namun keadaan mereka menampakkan kepengalaman dan kematangan (experience and maturity). Setiap batu pula mempunyai bucu-bucu yang agak kasar serta ruang antara bebatuan kelihatan jelas dan lebar. “Barangsiapa yang melangkah kakinya keperjalanan menunutut All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 2 . melambangkan kedamaian jiwa serta keluhuran budi dan mengutamakan khidmat dan kebersatuan. mencari asal kepada punca „air‟ tersebut. Coraknya dibentangkan seolah-olah ibarat sungai yang mengalir. masing-masing manusia berlumba-lumba menyerlahkan diri dalam medan hidup.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” MAKNA Hiasan bebatuan warna warni melambangkan kepelbagaian corak hidup dan ragam. Corakcorak bebatuan yang agak besar dan mempunyai warna-warni yang agak „garang‟ ini seolah-olah memberi gambaran kepada gaya penghidupan yang „sekular‟ dan materialistik mencorakkan manusia-manusia yang bersifat individualistik.w. Ini adalah simbolik kepada keadaan kepelbagaian nilai-nilai budaya serta berbagaibagai cara hidup yang mungkin pengunjung telah pun didedahkan sebelum ini. Unsur-unsur terlalu mementingkan diri (sifat ke-„akuan‟) hilang dengan semuanya menyatu dalam satu ruang yang melambangkan kesatuan ummat sejagat Sedarkah kita bahwa setiap pasir dan batu (walaupun ada yang meremehkan keberadaan mereka dimuka bumi). yang seolah-olah telah mengalir dari ruang yang di dalam bangunan. hanya insan-insan yang suci dan berbudi luhur lah yang mampu membawa keberkesanan setiap perjuangan dan pembangunan yang bererti. Keberadaan setiap butir mengarah kepada saling lengkap-melengkapi. Maka jalur air itu kami bentangkan ibarat sebatang sungai. Ruang lantai yang bercorak kebiruan pula. namun ianya tidak mengarah kepada kedamaian malah menampakkan persaingan. nun disebarang ruang lobby ini. terbentang pula hiasan pasir-pasiran.

” (Re: S. Pelajar dikehendaki bersedia dan rela merubah diri. Matlamat pendidikan Islam adalah kepada terbentuk nya insan yang „kulliy‟ (universal) dan „kamil‟(perfect).“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” ilmu. dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah.” Maka seorang penuntut ilmu adalah juga seorang pengembara yang apabila memenuhi adab-adab didalam menuntut akan merasai setiap keadaan pembelajaran mereka seumpama keberadaan mereka di dalam taman. Maka dari itu. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 3 .M. dengan menyusuli air. Ruang yang pengunjung akan kemudian masuki adalah berbentuk „archway‟ – pintu pintu gerbang. atau seperti kulit-kulit yang mesti dikupas agar sampai kepada kehalusan budi pekerti. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setiap pengembaraan mestilah mempunyai landasan dan arah tuju hala. Bacalah. Seorang pelajar Islam adalah mereka yang menyerahkan diri kepada tiap tuntutan ilmu Islam yang mereka dilalui. Sesuatu yang indah dan mengasyikkan. maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan menuju „jannah‟ (taman syurga).Naquib Al-Attas). Kerana Rasulullah s. bukan diri yang „konon menguasai ilmu‟ namun tidak memberi jejas apa-apa kepada diri tersebut.adalah ibarat sungai dan sekaligus jalan menuju kepada mata air. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Hiasan „air‟ itu adalah lambang kepada makna kekata “syari‟ah” itu . Gerbang (archway) yang dilalui seumpama „maqam‟ yang harus ditempuh dan rentasi. ia akan menemui ruang yang di hiasi seumpama taman. Ini melambangkan pendidikan Islam mengutamakan kepada adab menuntut ilmu. Islam lebih mementingkan kedalaman „ilmu bukan setakat hanya mempunyai banyaknya maklumat.a. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.KEMBARA MENUNTUT ILMU ------------------------------------------------------------------------Menuntut ilmu adalah seperti suatu pengembaraan. Seorang penuntut di sebut „talib‟ – (pencari) atau „saalik‟ (pengembara) dan mesti berusaha menempuh beberapa pengalaman dengan meniti kembara ilmu berlandaskan Islam.” Dan bertentangan dengan pintu masuk ini ada tertera lima ayat dari Surah al-„alaq: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan. Ini adalah suatu fahaman yang sangat kontradiktif. mengatakan : ”Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq manusia. Ilmulah yang akan menguasai diri.w.” ------------------------------------------------------------------------PENDIDIKAN ISLAM . kerana “ilmu” bermaksud “kesampaian jiwa kepada makna dan kesampaian makna kepada jiwa. yakni bertentangan dengan istilah „ilmu‟ menurut Islam. dengan melepaskan cara dan budaya lama yang mungkin ada. Islam meletakkan syari‟ah sebagai landasan tersebut.

” (Q: Aali „Imran : 3 :191) Bilik adalah disediakan sebagai ruang untuk “halaqah” (study circle). Ianya juga adalah aktiviti yang perlu ditanamkan supaya membiasakan murid itu agar dapat meneruskan aktiviti tersebut dalam kehidupan seharian mereka. uzlah. mengatakan. Ini mengisyaratkan bahwa kembara pendidikan perlu kepada tahap perhentian dari bergerak. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ruang ini juga di sediakan dengan tempat duduk dan juga sebuah bilik-khas yang bersebelahan dengan sebuah bilik berdinding kaca yang menpunyai corak Islami. Corak yang dilantai adalah secara simbolik seperti sebuah mata-air (fountain). Corak hiasan bintang yang berbucu lapan yang. Pendidikan di All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 4 . Dua perkara ini .“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Taman adalah simbolik kepada kedamaian. Suatu tempat dan keadaan yang amat mententeramkan. Dan tentu sekali dengan corak bintang juga ia melambangkan Islam sebagai agama wahyu.a. Zikr merangkumi pembelajaran dan peringatan. “apabila berkumpulnya manusia ketempat yang dimana ilmu diajarkan. Renungkanlah! Seorang yang benar berilmu („aalim) dan alam semesta („aalam) ditulis dengan huruf-huruf hija‟iyah yang serupa. jika di ikuti jalurnya tidak akan kesampaian kepada akhir ataupun mula.senantiasa berterusan : adalah simbolik kepada tidak terhingganya ilmu yang ada disisi Tuhan. tiadalah Engkau ciptakan ii dengan sia-sia. dan fikr pula adalah usaha-usaha inisiatif peribadi. muzaakarah. untuk jangka masa yang mungkin agak lama. maka ia adalah taman diantara taman-taman syurga (raudhah min riyaa-dha al-jannah)”.ruang bilik melambangkan aspek “zikr” (melalui ta‟lim. Islam mengajarkan bahwa kita sebagai insan. pelajar dapat dikumpulkan oleh guru pembimbing didalamnya agar sistem „sheikhmurid‟ dapat diterapkan secara lebih berkesan lagi diluar darjah formal. melalui zikr dan fikr. Kedua aktiviti ini adalah yang menjadi aktiviti utama seorang murid. adalah dijadikan agar tidak lalai atau leka dari mengingati Allah dan merenungi „aayat (tanda-tanda keagungan Allah) melaui aayat qawliyyah (melalui wahyu) dan juga aayat kauniyah(yang ada pada „alam).” Ruang ini sengaja digubah seumpama taman kerana Rasul s. Maha Suci Engkau. Di harapkan. muhaasabah diri dan lain) dan ruang duduk ditaman adalah mewakili aspek “fikr” (merenung dan berfikir kepada makna tanda-tanda alami ini)”. Sama ada pada waktu bersendirian ataupun pada keberadaan mereka di dunia umum.. Yakni “ „ayn-alif-lam-mim. Diharapkan akan lahirlah insan seperti digambarkan oleh Allah: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami. Perlu kepada kesabaran dan ketekunan untuk beberapa waktu Pengembaraan menuntut ilmu kini bukan lagi diukur dengan jarak atau gerak laluan Perkembangan yang difokuskan adalah pengisian dan perubahan dalaman. Pendidikan terus melalui dua metode tersebut. agama samaawi (yang berasal dari langit).w.

w.w. menurut perspektif Islam.t. Tradisi ilmu inilah yang diharapkan dari pelajar-pelajar Muslim masa kini. Al-Farabi. Maqsud nya adalah diharapkan penuntut yang sudah mengalami pendidikan Islami akan menjalani perubahan. agar ianya menjadi satu budaya (culture) mereka yang terdidik dari PERGAS. Kalau mereka para ulama‟ dahulu telah meneroka kejayaan masa kegemilangan Islam. sumbangan-sumbangan Islam kepada dunia ilmu dan pendidikan. adalah untuk terus mengembalikan kegemilangan itu. -----------------------------------------------…… KEMBARA SELANJUT NYA ------------------------------------------------- Corak lantai yang seterusnya kini berubah menjadi corak hiasan yang berlambanglambang Islami (Islamic ornamental patterns). Hiasan di-dinding pula tertera beberapa maklumat yang memaparkan aspek-aspek institusi pendidikan Islam – umpamanya peribadi-peribadi ulama‟ Islam. A-Mawardhi. Seseorang yang terdidik secara Islami akan tahu letak-nya sesuatu di alam maya ini. dan lain-lain . Dan tiap sentuhan kreatif mereka adalah ibarat usaha mentasbih dan mentasdiqkan keEsaan Allah s. Ibn Hazm. Tiap sesuatu di alam ini akan dilihatnya amat indah dan menakjubkan. Ini diharapkan agar menjadi wadah perangsang kepada pelajar untuk mengikuti jejak para ilmuan dan ulama‟ Islam. Walaupun bentuk dan rupa benda-benda di alam semsta ini mungkin kelihatan nya berbeza-beza. maka tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam masa kini. Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan secara Islami. Diharapkan mereka ini akan mampu mengembangkan tradisi ini di masyarakat agar pembelajaran secara „halaqah‟ ini dapat dihidupkan dan dikembangkan semula dimasyarakat. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 5 . Pendidikan setiap Muslim kini mesti dilihat sebagai suatu kesinambungan dan hubungan sejarah ini perlu ditanamkan kepada setiap generasi Muslim. dan lain-lain. disebelah kanan menghadap „atrium. tidak lagi berpisah-pisah. sehingga menimbulkan rasa syukur dan terus mendorong mereka bertasbih kepada Allah s. namun tiap sesuatu itu dapat diterapkan kepada suatu paradigma Tauhid. tingkapnya dicorakkan dengan reka bentuk ala mihrab (di ilhamkan dari reka bentuk Islam-Andalusia. Ibn Arabi. Alam pendidikan Islami akan merubah pandangan mereka terhadap alam.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” PERGAS menggalakkan pembelajaran secara kelompok ini (sememangnya menjadi tren pembelajaran tradisional Islam). Gambar hiasan didinding pula adalah wadah untuk mengejutkan para pelajar kepada sejarah kegemilangan Islam yang dipelopori oleh para ulama‟ masa lampau yang telah menunjukkan keupayaan menyumbang kepada dunia dengan hidup mereka. Laluan ini pula. terutama pada fikrah dan tasawwur.t. Setiap sesuatu akan dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. selain lantainya dihiasi dengan hiasan bintang-bintang dan motif Islami. Al-Qurtubi.) Ini adalah harapan kami agar lahirlah para ilmuwan dan ulama‟ yang mempunyai kecemerlangan seperti ulama‟ Islam di zaman itu yang pernah memimpin dunia dibenua Eropah itu seperti IbnRushd.

mengangkat derajat para ulama‟ yang beriman ketahap yang tinggi. bertentangan dengan pintu masuk tadi adalah sebuah pintu yang padanya tertera surah Al-„Alaq. Asalnya adalah tangga ketingkat atas yang kini diubah suai khas. Sidq. di Baghdad. Apabila keluar semula ke ruang lobby. serta mengembalikan atau menyerlahkan potensi sebenar bebatu itu. kini merapatkankan barisan dalam satu penampilan yang padat dan padu. walaupun kecil. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 6 . bukan penyerlaan „ego‟ atau penonjolan rupa. Aspek budaya membaca dan menulis memang tidak boleh dipisahkan apabila kita mengenali institusi pendidikan Islam. Quwwah. para ulama‟ Islam ini adalah umpama batu-batuan yang disebutkan ini. Walaupun sememangnya Allah s. tahu diri dan tahu letak duduknya sesuatu di alam raya kepunyaan Allah s. Budaya ini adalah suatu kelaziman para ulama‟ dan ilmuan Islam. Namun bukanlah sifat satu atau dua biji butiran yang perlu disini. Pasir dan bebatu ini adalah pembuktian ketahanan mereka. memikul tanggung jawab sebagai pewaris para Nabi („alayhimus-salaam) – terutama dalam pembangunan (masyarakat). Ini adalah sebagai lambang natijah pendidikan Islam yang mampu merobah sifat seorang insan dengan menghilangkan sifat keras dan kotor yang tersalut padanya. Malah. penyelidikan dan penulisan. „Iffah.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Apabila ke luar ruang – yakni lobby. Mereka para ulama‟. namun didunia. Ini juga adalah peringatan kita kepada kutub khanah yang termashur Islam seperti di Qurtubi (Cordova). Ruang ini (kutub khanah) adalah simbolik kepada budaya membaca. di Iskandaria (Alexandaria) dan sebagainya. oleh kerana pendidikan yang mereka lalui. lantai yang akan dipijak adalah berupa pasiran-pasiran bebatu yang telah melalui proses hakisan atau penyucian dengan air (washed gravel). bukan penyerlahan pribadi masing-masing. Seorang yang benar terdidik adalah mereka yang beradab dan mendokong peradaban. penuh dengan pengalaman dan kedewasaan (matured). Mudah-mudahan tangga-tangga didalamnya juga adalah suatu peringatan tentang betapa pentingnya pembacaan dalam kita meningkatkan ke-ilmuan itu. melalui proses pensucian dan peng-gilapanlah.w. mereka para ulama‟ menumpukan hidup mereka untuk berkhidmat. Tersembunyi dibalik pintu ini. Setiap biji pasir. akan nampak tertera di tiang-tiang yang ada ditempat duduk bersebelahan kaunter penyambut tamu beberapa kalimat. sedar bahwa penyerlahan yang perlu baginya adalah melalui khidmat dan ketulusan budi.. malah yang penting adalah keberadaan mereka semua pada keseluruhannya. Saja‟ah.t. Kefahaman mereka adalah. Masing-masing lebih menumpukan kepada pembangunan ummah. Sebelum ke luar.w. Taqwa. Ikhlash. „Adalah. kadangkala akan terserlah diantara butiran-butiran itu beberapa intan dan berlian. Samalah juga sikap tiap ulama‟ dan ilmuan Islam.t. akan menjadi senantiasa tawadhu‟. (atau seumpama-nya) Agar ianya mengimgsatkan kepada setiap Muslim yang terdidik agar senantiasa mendukung dan merealisasikan sifat dan akhlaq yang mulia ini. Hilm. Mereka. adalah sebuah kutub khanah. walaupun mempunyai riwayat tersendiri. Zuhd. sesiapa yang mempunyai ilmu adalah mereka yang.

anta maqsuu-di wa ridhaa-ka mat-luu-bi” Tuhanku. bagi para ulama‟ itu sendiri.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Ilmu bukan untuk ditayang dan dibangga-banggakan. Seolah-olah hidup dan perjuangan mereka dapat disimpulkan dengan do‟a: “Ilahii. menjayakan kita semua agar terdidiklah generasi Islam yang mendokong ilmu. Aamin! WallaAllaahu a‟lam Zhulkeflee Haji Ismail. sumbangan mereka itu adalah dianggap tetap kecil.t. Harapan setiap mereka adalah hanya untuk mendapat restu dan keredhaan Tuhan. dan keredhaan Mu lah menjadi kedambaan ku. dan sekaligus giat berusaha dan ber‟amal dalam masyarakat untuk melahirkan “Khayra ummah” (ummat terbaik). tetapi ilmu adalah untuk di amal. Dan walau sebanyak mana pun sumbangan mereka kepada ummah. ---------------------------------------------------------------------------------------- All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 7 . Mudah-mudahan Allah s. Engkau lah maqsud (dan tujuan bagi hidup)ku. Ilmu mestilah yang memanfa‟atkan dan di manfa‟atkan. Ianya juga adalah harapan kami untuk setiap pelajar kami dan pengunjung ke pusat pendidikan kami di PERGAS ini.” Itulah falsafah dan maqsud dari reka-bentuk PERGAS di WISMA INDAH ini.w. hanya ibarat sebutir pasir di gurun yang luas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful