“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk”

AHLAN WA SAH-LAN WA MARHABA
------------------------------------------------------------------Write-up on the new premise – oleh Ustaz Zhulkeflee Hj Ismail Executive Officer (Research & Development) Artikel ini telah dimuatkan dalam makalah khas pembukaan pejabat PERGAS diWismah Indah, 448, 03-01 Changi Road bersebelahan Masjid Kassim, Singapura.

-----------------------------------------------------------------------

“Ahlan was sahlan wa marhaba” adalah kata-kata aluan di dalam menyambut kedatangan setiap para pengunjung dan tetamu. Mengalu-alukan dengan memperjelaskan kesediaan yang ada kepada tetamu dan pengunjung, juga merupakan adab yang Islami. Setiap sesuatu yang disusun sememangnya mempunyai maksud tertentu yang kami harapkan dapat memberi makna kepada mereka yang datang, agar kunjungan mereka itu lebih bererti. Sebagai memperkenalkan identiti dan matlamat kami, lambang-lambang alami dan hiasan tempat kami ini ada tersirat beberapa pengertian. Jika tidak diperjelaskan, mungkin ianya hanya setakat hiasan zahiri. Dari itu disini ingin kami perjelaskan beberapa konsep dan maksud reka-bentuk ruang yang ada di pusat kami ini.

Dengan mendapatkan tempat di Wisma Indah Masjid Kassim, PERGAS kini melangkah setapak lagi di dalam menempatkan perjuangan para Asatizah di Singapura. Didalam menyiapkan pelan ruang tingkat tiga ini, tergeraklah saya agar corak ruang tingkat PERGAS ini dapat sekaligus melambangkan juga kepada maksud dan falsafah pendidikan yang kami perjuangkan. PERGAS, atau “Persatuan Guru Islam dan Ulamak Singapura” mendokong Da‟wah dan Pendidikan Islam sebagai peranan utama kami. Peranan kami adalah sebagai penerus dan pendokong amanah para Nabi untuk mengIslamisasikan dunia melalui pendidikan insan. Konsep dan falsafah serta budaya pendidikan yang kami perjuangkan pula perlu kami paparkan. Maka dari itu reka bentuk yang kami siapkan diruang pusat kami ini, sengaja diatur untuk mengandungi makna yang tersirat. -------------------------------------------------Bermula di ruang pertama - yakni lobby. -------------------------------------------------Dengan memasuki ruang lobby ini, yang akan terserlah kepada pengunjung adalah kaunter penyambut tamu (reception counter) kami. Namun, kalau dilihat ke lantai, hiasan ruang ini terbahagi kepada tiga jenis corak hiasan yang tidak sama. Bermula dengan corak bebatuan beasar warna-warni sehingga menemukan dengan hiasan kebiru-biruan yang mengasingkannya dengan ruang lantai yang bercorak seperti pasir-pasiran di pantai.

All Rights Reserved©Zhulkeflee2000

1

hanya insan-insan yang suci dan berbudi luhur lah yang mampu membawa keberkesanan setiap perjuangan dan pembangunan yang bererti. adalah lambang „air‟ . Ini adalah simbolik kepada keadaan kepelbagaian nilai-nilai budaya serta berbagaibagai cara hidup yang mungkin pengunjung telah pun didedahkan sebelum ini.sumber utama yang dijadikan Allah untuk penghidupan dan juga bahan utama untuk kesucian dan pengsucian. melambangkan kedamaian jiwa serta keluhuran budi dan mengutamakan khidmat dan kebersatuan. kekata Arab „Shari‟ah‟ itu juga mengandungi makna „mata air atau jalan menuju ke mata air‟. melambangkan akhir natijah batu-batu yang menjalani proses pensucian dengan air. Sebagai isyarat. Ruang lantai yang bercorak kebiruan pula. Sebagai kebalikkan nya. Yang kami ingin maksudkan adalah mesej bahawa perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik memerlukan kepada suatu pensucian. yang seolah-olah telah mengalir dari ruang yang di dalam bangunan. Pendidikan yang berlandaskan Syari‟ah. Tiap pasir dan batu tersusun dan terurus menurut tempat masing-masing dengan rapatnya. Inilah lambang kepada pendidikan yang Islami. Corakcorak bebatuan yang agak besar dan mempunyai warna-warni yang agak „garang‟ ini seolah-olah memberi gambaran kepada gaya penghidupan yang „sekular‟ dan materialistik mencorakkan manusia-manusia yang bersifat individualistik. Walaupun ianya memberi gambaran „rancak‟. Dengan memudik ke hulu. Setiap bebatuan seolah-olah berhempas pulas untuk mendapatkan tempat. Unsur-unsur terlalu mementingkan diri (sifat ke-„akuan‟) hilang dengan semuanya menyatu dalam satu ruang yang melambangkan kesatuan ummat sejagat Sedarkah kita bahwa setiap pasir dan batu (walaupun ada yang meremehkan keberadaan mereka dimuka bumi). Coraknya dibentangkan seolah-olah ibarat sungai yang mengalir.a. mencari asal kepada punca „air‟ tersebut. terlalu mementingkan diri. masing-masing manusia berlumba-lumba menyerlahkan diri dalam medan hidup. Maka ia dipersilakan menapak jejak mengikuti alur „air‟ tersebut. namun ianya tidak mengarah kepada kedamaian malah menampakkan persaingan. nun disebarang ruang lobby ini. Maka jalur air itu kami bentangkan ibarat sebatang sungai. Suasana corak ketiga-tiganya sengaja diatur supaya mendorong seseorang untuk menyusul. “Barangsiapa yang melangkah kakinya keperjalanan menunutut All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 2 . memisahkan kedua corak yang kami sebutkan sebelum ini. walaupun mempunyai keperibadian tersendiri namun keadaan mereka menampakkan kepengalaman dan kematangan (experience and maturity). Tertera di atasnya adalah kekata yang dipetik dari Hadith Rasulullah s. pengunjung akan diarahkan ke sebuah pintu.w. Keberadaan setiap butir mengarah kepada saling lengkap-melengkapi.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” MAKNA Hiasan bebatuan warna warni melambangkan kepelbagaian corak hidup dan ragam. Corak nya seolah-olah melambangkan „kerimasan‟ suasana. Sifat tiap-tiap pasir dan batu. Setiap batu pula mempunyai bucu-bucu yang agak kasar serta ruang antara bebatuan kelihatan jelas dan lebar. terbentang pula hiasan pasir-pasiran. adalah diantara bahan terpenting didalam pembangunan? Sepertinya juga.

” Maka seorang penuntut ilmu adalah juga seorang pengembara yang apabila memenuhi adab-adab didalam menuntut akan merasai setiap keadaan pembelajaran mereka seumpama keberadaan mereka di dalam taman. Kerana Rasulullah s. yakni bertentangan dengan istilah „ilmu‟ menurut Islam. ia akan menemui ruang yang di hiasi seumpama taman. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 3 . Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. atau seperti kulit-kulit yang mesti dikupas agar sampai kepada kehalusan budi pekerti. Ini melambangkan pendidikan Islam mengutamakan kepada adab menuntut ilmu.” ------------------------------------------------------------------------PENDIDIKAN ISLAM . Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. mengatakan : ”Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq manusia. kerana “ilmu” bermaksud “kesampaian jiwa kepada makna dan kesampaian makna kepada jiwa. maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan menuju „jannah‟ (taman syurga). Gerbang (archway) yang dilalui seumpama „maqam‟ yang harus ditempuh dan rentasi.KEMBARA MENUNTUT ILMU ------------------------------------------------------------------------Menuntut ilmu adalah seperti suatu pengembaraan. Islam lebih mementingkan kedalaman „ilmu bukan setakat hanya mempunyai banyaknya maklumat. Setiap pengembaraan mestilah mempunyai landasan dan arah tuju hala.” (Re: S. Ruang yang pengunjung akan kemudian masuki adalah berbentuk „archway‟ – pintu pintu gerbang.adalah ibarat sungai dan sekaligus jalan menuju kepada mata air.M. Seorang pelajar Islam adalah mereka yang menyerahkan diri kepada tiap tuntutan ilmu Islam yang mereka dilalui. Islam meletakkan syari‟ah sebagai landasan tersebut. Maka dari itu. Sesuatu yang indah dan mengasyikkan. Bacalah.a. Pelajar dikehendaki bersedia dan rela merubah diri. Seorang penuntut di sebut „talib‟ – (pencari) atau „saalik‟ (pengembara) dan mesti berusaha menempuh beberapa pengalaman dengan meniti kembara ilmu berlandaskan Islam. Hiasan „air‟ itu adalah lambang kepada makna kekata “syari‟ah” itu . dengan melepaskan cara dan budaya lama yang mungkin ada.w. Matlamat pendidikan Islam adalah kepada terbentuk nya insan yang „kulliy‟ (universal) dan „kamil‟(perfect). dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah. Ilmulah yang akan menguasai diri. bukan diri yang „konon menguasai ilmu‟ namun tidak memberi jejas apa-apa kepada diri tersebut.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” ilmu. dengan menyusuli air.Naquib Al-Attas).” Dan bertentangan dengan pintu masuk ini ada tertera lima ayat dari Surah al-„alaq: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan. Ini adalah suatu fahaman yang sangat kontradiktif. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah.

” (Q: Aali „Imran : 3 :191) Bilik adalah disediakan sebagai ruang untuk “halaqah” (study circle). Yakni “ „ayn-alif-lam-mim.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Taman adalah simbolik kepada kedamaian. dan fikr pula adalah usaha-usaha inisiatif peribadi. Di harapkan. muhaasabah diri dan lain) dan ruang duduk ditaman adalah mewakili aspek “fikr” (merenung dan berfikir kepada makna tanda-tanda alami ini)”.w. adalah dijadikan agar tidak lalai atau leka dari mengingati Allah dan merenungi „aayat (tanda-tanda keagungan Allah) melaui aayat qawliyyah (melalui wahyu) dan juga aayat kauniyah(yang ada pada „alam). Pendidikan terus melalui dua metode tersebut. melalui zikr dan fikr. Islam mengajarkan bahwa kita sebagai insan. mengatakan. Renungkanlah! Seorang yang benar berilmu („aalim) dan alam semesta („aalam) ditulis dengan huruf-huruf hija‟iyah yang serupa. tiadalah Engkau ciptakan ii dengan sia-sia.” Ruang ini sengaja digubah seumpama taman kerana Rasul s. Corak yang dilantai adalah secara simbolik seperti sebuah mata-air (fountain).senantiasa berterusan : adalah simbolik kepada tidak terhingganya ilmu yang ada disisi Tuhan. Perlu kepada kesabaran dan ketekunan untuk beberapa waktu Pengembaraan menuntut ilmu kini bukan lagi diukur dengan jarak atau gerak laluan Perkembangan yang difokuskan adalah pengisian dan perubahan dalaman. Ruang ini juga di sediakan dengan tempat duduk dan juga sebuah bilik-khas yang bersebelahan dengan sebuah bilik berdinding kaca yang menpunyai corak Islami. jika di ikuti jalurnya tidak akan kesampaian kepada akhir ataupun mula. Kedua aktiviti ini adalah yang menjadi aktiviti utama seorang murid. Corak hiasan bintang yang berbucu lapan yang. Dan tentu sekali dengan corak bintang juga ia melambangkan Islam sebagai agama wahyu.a. muzaakarah. Ini mengisyaratkan bahwa kembara pendidikan perlu kepada tahap perhentian dari bergerak. Ianya juga adalah aktiviti yang perlu ditanamkan supaya membiasakan murid itu agar dapat meneruskan aktiviti tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Suatu tempat dan keadaan yang amat mententeramkan.ruang bilik melambangkan aspek “zikr” (melalui ta‟lim. pelajar dapat dikumpulkan oleh guru pembimbing didalamnya agar sistem „sheikhmurid‟ dapat diterapkan secara lebih berkesan lagi diluar darjah formal. Dua perkara ini . uzlah. maka ia adalah taman diantara taman-taman syurga (raudhah min riyaa-dha al-jannah)”. Sama ada pada waktu bersendirian ataupun pada keberadaan mereka di dunia umum.. agama samaawi (yang berasal dari langit). Zikr merangkumi pembelajaran dan peringatan. Diharapkan akan lahirlah insan seperti digambarkan oleh Allah: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami. Maha Suci Engkau. Pendidikan di All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 4 . untuk jangka masa yang mungkin agak lama. “apabila berkumpulnya manusia ketempat yang dimana ilmu diajarkan. maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Kalau mereka para ulama‟ dahulu telah meneroka kejayaan masa kegemilangan Islam.t. Dan tiap sentuhan kreatif mereka adalah ibarat usaha mentasbih dan mentasdiqkan keEsaan Allah s. sehingga menimbulkan rasa syukur dan terus mendorong mereka bertasbih kepada Allah s. Alam pendidikan Islami akan merubah pandangan mereka terhadap alam. Hiasan di-dinding pula tertera beberapa maklumat yang memaparkan aspek-aspek institusi pendidikan Islam – umpamanya peribadi-peribadi ulama‟ Islam. agar ianya menjadi satu budaya (culture) mereka yang terdidik dari PERGAS. maka tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam masa kini. tingkapnya dicorakkan dengan reka bentuk ala mihrab (di ilhamkan dari reka bentuk Islam-Andalusia. Setiap sesuatu akan dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. disebelah kanan menghadap „atrium. Ini diharapkan agar menjadi wadah perangsang kepada pelajar untuk mengikuti jejak para ilmuan dan ulama‟ Islam. A-Mawardhi. Seseorang yang terdidik secara Islami akan tahu letak-nya sesuatu di alam maya ini. terutama pada fikrah dan tasawwur. Ibn Arabi. menurut perspektif Islam. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 5 . Diharapkan mereka ini akan mampu mengembangkan tradisi ini di masyarakat agar pembelajaran secara „halaqah‟ ini dapat dihidupkan dan dikembangkan semula dimasyarakat. Gambar hiasan didinding pula adalah wadah untuk mengejutkan para pelajar kepada sejarah kegemilangan Islam yang dipelopori oleh para ulama‟ masa lampau yang telah menunjukkan keupayaan menyumbang kepada dunia dengan hidup mereka. Tradisi ilmu inilah yang diharapkan dari pelajar-pelajar Muslim masa kini. tidak lagi berpisah-pisah.t.) Ini adalah harapan kami agar lahirlah para ilmuwan dan ulama‟ yang mempunyai kecemerlangan seperti ulama‟ Islam di zaman itu yang pernah memimpin dunia dibenua Eropah itu seperti IbnRushd. Al-Farabi. namun tiap sesuatu itu dapat diterapkan kepada suatu paradigma Tauhid. Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan secara Islami. Maqsud nya adalah diharapkan penuntut yang sudah mengalami pendidikan Islami akan menjalani perubahan. Tiap sesuatu di alam ini akan dilihatnya amat indah dan menakjubkan. Pendidikan setiap Muslim kini mesti dilihat sebagai suatu kesinambungan dan hubungan sejarah ini perlu ditanamkan kepada setiap generasi Muslim. dan lain-lain . Ibn Hazm. Laluan ini pula. -----------------------------------------------…… KEMBARA SELANJUT NYA ------------------------------------------------- Corak lantai yang seterusnya kini berubah menjadi corak hiasan yang berlambanglambang Islami (Islamic ornamental patterns). sumbangan-sumbangan Islam kepada dunia ilmu dan pendidikan. dan lain-lain.w. selain lantainya dihiasi dengan hiasan bintang-bintang dan motif Islami.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” PERGAS menggalakkan pembelajaran secara kelompok ini (sememangnya menjadi tren pembelajaran tradisional Islam). Al-Qurtubi. Walaupun bentuk dan rupa benda-benda di alam semsta ini mungkin kelihatan nya berbeza-beza. adalah untuk terus mengembalikan kegemilangan itu.w.

tahu diri dan tahu letak duduknya sesuatu di alam raya kepunyaan Allah s. walaupun kecil.t. Budaya ini adalah suatu kelaziman para ulama‟ dan ilmuan Islam. bukan penyerlahan pribadi masing-masing. lantai yang akan dipijak adalah berupa pasiran-pasiran bebatu yang telah melalui proses hakisan atau penyucian dengan air (washed gravel). memikul tanggung jawab sebagai pewaris para Nabi („alayhimus-salaam) – terutama dalam pembangunan (masyarakat). penyelidikan dan penulisan. sedar bahwa penyerlahan yang perlu baginya adalah melalui khidmat dan ketulusan budi. Seorang yang benar terdidik adalah mereka yang beradab dan mendokong peradaban. Masing-masing lebih menumpukan kepada pembangunan ummah. malah yang penting adalah keberadaan mereka semua pada keseluruhannya. Mudah-mudahan tangga-tangga didalamnya juga adalah suatu peringatan tentang betapa pentingnya pembacaan dalam kita meningkatkan ke-ilmuan itu. „Iffah. Pasir dan bebatu ini adalah pembuktian ketahanan mereka. Ini adalah sebagai lambang natijah pendidikan Islam yang mampu merobah sifat seorang insan dengan menghilangkan sifat keras dan kotor yang tersalut padanya. walaupun mempunyai riwayat tersendiri. penuh dengan pengalaman dan kedewasaan (matured). para ulama‟ Islam ini adalah umpama batu-batuan yang disebutkan ini. di Iskandaria (Alexandaria) dan sebagainya. kini merapatkankan barisan dalam satu penampilan yang padat dan padu. adalah sebuah kutub khanah. mengangkat derajat para ulama‟ yang beriman ketahap yang tinggi. bertentangan dengan pintu masuk tadi adalah sebuah pintu yang padanya tertera surah Al-„Alaq. Apabila keluar semula ke ruang lobby. Tersembunyi dibalik pintu ini. Mereka para ulama‟. Saja‟ah. Namun bukanlah sifat satu atau dua biji butiran yang perlu disini. Aspek budaya membaca dan menulis memang tidak boleh dipisahkan apabila kita mengenali institusi pendidikan Islam. Mereka.t. Ini juga adalah peringatan kita kepada kutub khanah yang termashur Islam seperti di Qurtubi (Cordova). „Adalah. bukan penyerlaan „ego‟ atau penonjolan rupa.w. Quwwah. Ruang ini (kutub khanah) adalah simbolik kepada budaya membaca..“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Apabila ke luar ruang – yakni lobby. serta mengembalikan atau menyerlahkan potensi sebenar bebatu itu. mereka para ulama‟ menumpukan hidup mereka untuk berkhidmat. Zuhd. Ikhlash. Taqwa. namun didunia. Hilm. Malah. di Baghdad. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 6 . Walaupun sememangnya Allah s. Samalah juga sikap tiap ulama‟ dan ilmuan Islam. (atau seumpama-nya) Agar ianya mengimgsatkan kepada setiap Muslim yang terdidik agar senantiasa mendukung dan merealisasikan sifat dan akhlaq yang mulia ini. Kefahaman mereka adalah. kadangkala akan terserlah diantara butiran-butiran itu beberapa intan dan berlian. Asalnya adalah tangga ketingkat atas yang kini diubah suai khas. Setiap biji pasir. melalui proses pensucian dan peng-gilapanlah. Sebelum ke luar. akan nampak tertera di tiang-tiang yang ada ditempat duduk bersebelahan kaunter penyambut tamu beberapa kalimat. Sidq.w. sesiapa yang mempunyai ilmu adalah mereka yang. oleh kerana pendidikan yang mereka lalui. akan menjadi senantiasa tawadhu‟.

Aamin! WallaAllaahu a‟lam Zhulkeflee Haji Ismail. Ianya juga adalah harapan kami untuk setiap pelajar kami dan pengunjung ke pusat pendidikan kami di PERGAS ini. Seolah-olah hidup dan perjuangan mereka dapat disimpulkan dengan do‟a: “Ilahii. tetapi ilmu adalah untuk di amal. hanya ibarat sebutir pasir di gurun yang luas. Dan walau sebanyak mana pun sumbangan mereka kepada ummah. dan sekaligus giat berusaha dan ber‟amal dalam masyarakat untuk melahirkan “Khayra ummah” (ummat terbaik). Harapan setiap mereka adalah hanya untuk mendapat restu dan keredhaan Tuhan.t. ---------------------------------------------------------------------------------------- All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 7 . Engkau lah maqsud (dan tujuan bagi hidup)ku. anta maqsuu-di wa ridhaa-ka mat-luu-bi” Tuhanku. menjayakan kita semua agar terdidiklah generasi Islam yang mendokong ilmu. Mudah-mudahan Allah s. sumbangan mereka itu adalah dianggap tetap kecil. dan keredhaan Mu lah menjadi kedambaan ku. Ilmu mestilah yang memanfa‟atkan dan di manfa‟atkan. bagi para ulama‟ itu sendiri.w.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Ilmu bukan untuk ditayang dan dibangga-banggakan.” Itulah falsafah dan maqsud dari reka-bentuk PERGAS di WISMA INDAH ini.