“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk”

AHLAN WA SAH-LAN WA MARHABA
------------------------------------------------------------------Write-up on the new premise – oleh Ustaz Zhulkeflee Hj Ismail Executive Officer (Research & Development) Artikel ini telah dimuatkan dalam makalah khas pembukaan pejabat PERGAS diWismah Indah, 448, 03-01 Changi Road bersebelahan Masjid Kassim, Singapura.

-----------------------------------------------------------------------

“Ahlan was sahlan wa marhaba” adalah kata-kata aluan di dalam menyambut kedatangan setiap para pengunjung dan tetamu. Mengalu-alukan dengan memperjelaskan kesediaan yang ada kepada tetamu dan pengunjung, juga merupakan adab yang Islami. Setiap sesuatu yang disusun sememangnya mempunyai maksud tertentu yang kami harapkan dapat memberi makna kepada mereka yang datang, agar kunjungan mereka itu lebih bererti. Sebagai memperkenalkan identiti dan matlamat kami, lambang-lambang alami dan hiasan tempat kami ini ada tersirat beberapa pengertian. Jika tidak diperjelaskan, mungkin ianya hanya setakat hiasan zahiri. Dari itu disini ingin kami perjelaskan beberapa konsep dan maksud reka-bentuk ruang yang ada di pusat kami ini.

Dengan mendapatkan tempat di Wisma Indah Masjid Kassim, PERGAS kini melangkah setapak lagi di dalam menempatkan perjuangan para Asatizah di Singapura. Didalam menyiapkan pelan ruang tingkat tiga ini, tergeraklah saya agar corak ruang tingkat PERGAS ini dapat sekaligus melambangkan juga kepada maksud dan falsafah pendidikan yang kami perjuangkan. PERGAS, atau “Persatuan Guru Islam dan Ulamak Singapura” mendokong Da‟wah dan Pendidikan Islam sebagai peranan utama kami. Peranan kami adalah sebagai penerus dan pendokong amanah para Nabi untuk mengIslamisasikan dunia melalui pendidikan insan. Konsep dan falsafah serta budaya pendidikan yang kami perjuangkan pula perlu kami paparkan. Maka dari itu reka bentuk yang kami siapkan diruang pusat kami ini, sengaja diatur untuk mengandungi makna yang tersirat. -------------------------------------------------Bermula di ruang pertama - yakni lobby. -------------------------------------------------Dengan memasuki ruang lobby ini, yang akan terserlah kepada pengunjung adalah kaunter penyambut tamu (reception counter) kami. Namun, kalau dilihat ke lantai, hiasan ruang ini terbahagi kepada tiga jenis corak hiasan yang tidak sama. Bermula dengan corak bebatuan beasar warna-warni sehingga menemukan dengan hiasan kebiru-biruan yang mengasingkannya dengan ruang lantai yang bercorak seperti pasir-pasiran di pantai.

All Rights Reserved©Zhulkeflee2000

1

Sifat tiap-tiap pasir dan batu. melambangkan akhir natijah batu-batu yang menjalani proses pensucian dengan air. Corak nya seolah-olah melambangkan „kerimasan‟ suasana. Tertera di atasnya adalah kekata yang dipetik dari Hadith Rasulullah s. memisahkan kedua corak yang kami sebutkan sebelum ini. nun disebarang ruang lobby ini.w.a. kekata Arab „Shari‟ah‟ itu juga mengandungi makna „mata air atau jalan menuju ke mata air‟. mencari asal kepada punca „air‟ tersebut. Sebagai kebalikkan nya. walaupun mempunyai keperibadian tersendiri namun keadaan mereka menampakkan kepengalaman dan kematangan (experience and maturity). Coraknya dibentangkan seolah-olah ibarat sungai yang mengalir. terlalu mementingkan diri. Yang kami ingin maksudkan adalah mesej bahawa perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik memerlukan kepada suatu pensucian. Keberadaan setiap butir mengarah kepada saling lengkap-melengkapi. Maka jalur air itu kami bentangkan ibarat sebatang sungai. melambangkan kedamaian jiwa serta keluhuran budi dan mengutamakan khidmat dan kebersatuan.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” MAKNA Hiasan bebatuan warna warni melambangkan kepelbagaian corak hidup dan ragam. Setiap batu pula mempunyai bucu-bucu yang agak kasar serta ruang antara bebatuan kelihatan jelas dan lebar. adalah diantara bahan terpenting didalam pembangunan? Sepertinya juga.sumber utama yang dijadikan Allah untuk penghidupan dan juga bahan utama untuk kesucian dan pengsucian. hanya insan-insan yang suci dan berbudi luhur lah yang mampu membawa keberkesanan setiap perjuangan dan pembangunan yang bererti. Walaupun ianya memberi gambaran „rancak‟. masing-masing manusia berlumba-lumba menyerlahkan diri dalam medan hidup. “Barangsiapa yang melangkah kakinya keperjalanan menunutut All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 2 . Corakcorak bebatuan yang agak besar dan mempunyai warna-warni yang agak „garang‟ ini seolah-olah memberi gambaran kepada gaya penghidupan yang „sekular‟ dan materialistik mencorakkan manusia-manusia yang bersifat individualistik. namun ianya tidak mengarah kepada kedamaian malah menampakkan persaingan. Pendidikan yang berlandaskan Syari‟ah. Setiap bebatuan seolah-olah berhempas pulas untuk mendapatkan tempat. Maka ia dipersilakan menapak jejak mengikuti alur „air‟ tersebut. Dengan memudik ke hulu. pengunjung akan diarahkan ke sebuah pintu. yang seolah-olah telah mengalir dari ruang yang di dalam bangunan. Sebagai isyarat. Suasana corak ketiga-tiganya sengaja diatur supaya mendorong seseorang untuk menyusul. adalah lambang „air‟ . terbentang pula hiasan pasir-pasiran. Tiap pasir dan batu tersusun dan terurus menurut tempat masing-masing dengan rapatnya. Unsur-unsur terlalu mementingkan diri (sifat ke-„akuan‟) hilang dengan semuanya menyatu dalam satu ruang yang melambangkan kesatuan ummat sejagat Sedarkah kita bahwa setiap pasir dan batu (walaupun ada yang meremehkan keberadaan mereka dimuka bumi). Ruang lantai yang bercorak kebiruan pula. Inilah lambang kepada pendidikan yang Islami. Ini adalah simbolik kepada keadaan kepelbagaian nilai-nilai budaya serta berbagaibagai cara hidup yang mungkin pengunjung telah pun didedahkan sebelum ini.

” Dan bertentangan dengan pintu masuk ini ada tertera lima ayat dari Surah al-„alaq: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan. Kerana Rasulullah s.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” ilmu.” ------------------------------------------------------------------------PENDIDIKAN ISLAM .w. Ruang yang pengunjung akan kemudian masuki adalah berbentuk „archway‟ – pintu pintu gerbang. Ini melambangkan pendidikan Islam mengutamakan kepada adab menuntut ilmu. yakni bertentangan dengan istilah „ilmu‟ menurut Islam. dengan melepaskan cara dan budaya lama yang mungkin ada. Gerbang (archway) yang dilalui seumpama „maqam‟ yang harus ditempuh dan rentasi.Naquib Al-Attas). Bacalah. Pelajar dikehendaki bersedia dan rela merubah diri.M.a.” Maka seorang penuntut ilmu adalah juga seorang pengembara yang apabila memenuhi adab-adab didalam menuntut akan merasai setiap keadaan pembelajaran mereka seumpama keberadaan mereka di dalam taman.KEMBARA MENUNTUT ILMU ------------------------------------------------------------------------Menuntut ilmu adalah seperti suatu pengembaraan. Ilmulah yang akan menguasai diri.adalah ibarat sungai dan sekaligus jalan menuju kepada mata air. kerana “ilmu” bermaksud “kesampaian jiwa kepada makna dan kesampaian makna kepada jiwa. maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan menuju „jannah‟ (taman syurga). Islam lebih mementingkan kedalaman „ilmu bukan setakat hanya mempunyai banyaknya maklumat. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. bukan diri yang „konon menguasai ilmu‟ namun tidak memberi jejas apa-apa kepada diri tersebut. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka dari itu. Hiasan „air‟ itu adalah lambang kepada makna kekata “syari‟ah” itu . Setiap pengembaraan mestilah mempunyai landasan dan arah tuju hala. Seorang pelajar Islam adalah mereka yang menyerahkan diri kepada tiap tuntutan ilmu Islam yang mereka dilalui. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. ia akan menemui ruang yang di hiasi seumpama taman. dengan menyusuli air. dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah. Sesuatu yang indah dan mengasyikkan. atau seperti kulit-kulit yang mesti dikupas agar sampai kepada kehalusan budi pekerti. Ini adalah suatu fahaman yang sangat kontradiktif. Matlamat pendidikan Islam adalah kepada terbentuk nya insan yang „kulliy‟ (universal) dan „kamil‟(perfect). All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 3 . mengatakan : ”Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq manusia.” (Re: S. Islam meletakkan syari‟ah sebagai landasan tersebut. Seorang penuntut di sebut „talib‟ – (pencari) atau „saalik‟ (pengembara) dan mesti berusaha menempuh beberapa pengalaman dengan meniti kembara ilmu berlandaskan Islam.

Sama ada pada waktu bersendirian ataupun pada keberadaan mereka di dunia umum. Corak yang dilantai adalah secara simbolik seperti sebuah mata-air (fountain). Kedua aktiviti ini adalah yang menjadi aktiviti utama seorang murid. Ianya juga adalah aktiviti yang perlu ditanamkan supaya membiasakan murid itu agar dapat meneruskan aktiviti tersebut dalam kehidupan seharian mereka. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Zikr merangkumi pembelajaran dan peringatan. untuk jangka masa yang mungkin agak lama. tiadalah Engkau ciptakan ii dengan sia-sia.a. Di harapkan. Corak hiasan bintang yang berbucu lapan yang. melalui zikr dan fikr. Ini mengisyaratkan bahwa kembara pendidikan perlu kepada tahap perhentian dari bergerak. Diharapkan akan lahirlah insan seperti digambarkan oleh Allah: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami. muzaakarah. “apabila berkumpulnya manusia ketempat yang dimana ilmu diajarkan.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Taman adalah simbolik kepada kedamaian. dan fikr pula adalah usaha-usaha inisiatif peribadi..” (Q: Aali „Imran : 3 :191) Bilik adalah disediakan sebagai ruang untuk “halaqah” (study circle).” Ruang ini sengaja digubah seumpama taman kerana Rasul s. Suatu tempat dan keadaan yang amat mententeramkan. agama samaawi (yang berasal dari langit).ruang bilik melambangkan aspek “zikr” (melalui ta‟lim. maka ia adalah taman diantara taman-taman syurga (raudhah min riyaa-dha al-jannah)”. Maha Suci Engkau.senantiasa berterusan : adalah simbolik kepada tidak terhingganya ilmu yang ada disisi Tuhan. adalah dijadikan agar tidak lalai atau leka dari mengingati Allah dan merenungi „aayat (tanda-tanda keagungan Allah) melaui aayat qawliyyah (melalui wahyu) dan juga aayat kauniyah(yang ada pada „alam). Perlu kepada kesabaran dan ketekunan untuk beberapa waktu Pengembaraan menuntut ilmu kini bukan lagi diukur dengan jarak atau gerak laluan Perkembangan yang difokuskan adalah pengisian dan perubahan dalaman. jika di ikuti jalurnya tidak akan kesampaian kepada akhir ataupun mula. pelajar dapat dikumpulkan oleh guru pembimbing didalamnya agar sistem „sheikhmurid‟ dapat diterapkan secara lebih berkesan lagi diluar darjah formal. Pendidikan di All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 4 . Yakni “ „ayn-alif-lam-mim. Dua perkara ini . Dan tentu sekali dengan corak bintang juga ia melambangkan Islam sebagai agama wahyu. mengatakan. Pendidikan terus melalui dua metode tersebut.w. uzlah. Ruang ini juga di sediakan dengan tempat duduk dan juga sebuah bilik-khas yang bersebelahan dengan sebuah bilik berdinding kaca yang menpunyai corak Islami. Renungkanlah! Seorang yang benar berilmu („aalim) dan alam semesta („aalam) ditulis dengan huruf-huruf hija‟iyah yang serupa. muhaasabah diri dan lain) dan ruang duduk ditaman adalah mewakili aspek “fikr” (merenung dan berfikir kepada makna tanda-tanda alami ini)”. Islam mengajarkan bahwa kita sebagai insan.

namun tiap sesuatu itu dapat diterapkan kepada suatu paradigma Tauhid. maka tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam masa kini. agar ianya menjadi satu budaya (culture) mereka yang terdidik dari PERGAS. Tiap sesuatu di alam ini akan dilihatnya amat indah dan menakjubkan.w. dan lain-lain . Pendidikan setiap Muslim kini mesti dilihat sebagai suatu kesinambungan dan hubungan sejarah ini perlu ditanamkan kepada setiap generasi Muslim. sehingga menimbulkan rasa syukur dan terus mendorong mereka bertasbih kepada Allah s. Al-Farabi. Ini diharapkan agar menjadi wadah perangsang kepada pelajar untuk mengikuti jejak para ilmuan dan ulama‟ Islam. Al-Qurtubi. Gambar hiasan didinding pula adalah wadah untuk mengejutkan para pelajar kepada sejarah kegemilangan Islam yang dipelopori oleh para ulama‟ masa lampau yang telah menunjukkan keupayaan menyumbang kepada dunia dengan hidup mereka. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 5 . tidak lagi berpisah-pisah. Dan tiap sentuhan kreatif mereka adalah ibarat usaha mentasbih dan mentasdiqkan keEsaan Allah s.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” PERGAS menggalakkan pembelajaran secara kelompok ini (sememangnya menjadi tren pembelajaran tradisional Islam). Ibn Arabi. Setiap sesuatu akan dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. Alam pendidikan Islami akan merubah pandangan mereka terhadap alam. Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan secara Islami. Laluan ini pula. Kalau mereka para ulama‟ dahulu telah meneroka kejayaan masa kegemilangan Islam.t. Tradisi ilmu inilah yang diharapkan dari pelajar-pelajar Muslim masa kini. menurut perspektif Islam. A-Mawardhi. Walaupun bentuk dan rupa benda-benda di alam semsta ini mungkin kelihatan nya berbeza-beza. sumbangan-sumbangan Islam kepada dunia ilmu dan pendidikan.t. adalah untuk terus mengembalikan kegemilangan itu. terutama pada fikrah dan tasawwur. Ibn Hazm. tingkapnya dicorakkan dengan reka bentuk ala mihrab (di ilhamkan dari reka bentuk Islam-Andalusia. Seseorang yang terdidik secara Islami akan tahu letak-nya sesuatu di alam maya ini. Maqsud nya adalah diharapkan penuntut yang sudah mengalami pendidikan Islami akan menjalani perubahan. -----------------------------------------------…… KEMBARA SELANJUT NYA ------------------------------------------------- Corak lantai yang seterusnya kini berubah menjadi corak hiasan yang berlambanglambang Islami (Islamic ornamental patterns). dan lain-lain. selain lantainya dihiasi dengan hiasan bintang-bintang dan motif Islami. Hiasan di-dinding pula tertera beberapa maklumat yang memaparkan aspek-aspek institusi pendidikan Islam – umpamanya peribadi-peribadi ulama‟ Islam.w. disebelah kanan menghadap „atrium.) Ini adalah harapan kami agar lahirlah para ilmuwan dan ulama‟ yang mempunyai kecemerlangan seperti ulama‟ Islam di zaman itu yang pernah memimpin dunia dibenua Eropah itu seperti IbnRushd. Diharapkan mereka ini akan mampu mengembangkan tradisi ini di masyarakat agar pembelajaran secara „halaqah‟ ini dapat dihidupkan dan dikembangkan semula dimasyarakat.

Ruang ini (kutub khanah) adalah simbolik kepada budaya membaca. sedar bahwa penyerlahan yang perlu baginya adalah melalui khidmat dan ketulusan budi. (atau seumpama-nya) Agar ianya mengimgsatkan kepada setiap Muslim yang terdidik agar senantiasa mendukung dan merealisasikan sifat dan akhlaq yang mulia ini. Sebelum ke luar. Seorang yang benar terdidik adalah mereka yang beradab dan mendokong peradaban. bukan penyerlaan „ego‟ atau penonjolan rupa. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 6 .t. „Iffah. namun didunia. Ikhlash. kini merapatkankan barisan dalam satu penampilan yang padat dan padu. Malah. adalah sebuah kutub khanah. Mereka para ulama‟. Budaya ini adalah suatu kelaziman para ulama‟ dan ilmuan Islam. para ulama‟ Islam ini adalah umpama batu-batuan yang disebutkan ini.. serta mengembalikan atau menyerlahkan potensi sebenar bebatu itu. Saja‟ah. Kefahaman mereka adalah. Apabila keluar semula ke ruang lobby. mengangkat derajat para ulama‟ yang beriman ketahap yang tinggi. Taqwa. tahu diri dan tahu letak duduknya sesuatu di alam raya kepunyaan Allah s. penyelidikan dan penulisan. sesiapa yang mempunyai ilmu adalah mereka yang. „Adalah. Pasir dan bebatu ini adalah pembuktian ketahanan mereka. Masing-masing lebih menumpukan kepada pembangunan ummah.w. Setiap biji pasir. Walaupun sememangnya Allah s. Namun bukanlah sifat satu atau dua biji butiran yang perlu disini. Asalnya adalah tangga ketingkat atas yang kini diubah suai khas. walaupun mempunyai riwayat tersendiri. kadangkala akan terserlah diantara butiran-butiran itu beberapa intan dan berlian. walaupun kecil. penuh dengan pengalaman dan kedewasaan (matured). Hilm. Sidq. Ini juga adalah peringatan kita kepada kutub khanah yang termashur Islam seperti di Qurtubi (Cordova). memikul tanggung jawab sebagai pewaris para Nabi („alayhimus-salaam) – terutama dalam pembangunan (masyarakat). bertentangan dengan pintu masuk tadi adalah sebuah pintu yang padanya tertera surah Al-„Alaq. Mudah-mudahan tangga-tangga didalamnya juga adalah suatu peringatan tentang betapa pentingnya pembacaan dalam kita meningkatkan ke-ilmuan itu.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Apabila ke luar ruang – yakni lobby. di Baghdad. Ini adalah sebagai lambang natijah pendidikan Islam yang mampu merobah sifat seorang insan dengan menghilangkan sifat keras dan kotor yang tersalut padanya. Aspek budaya membaca dan menulis memang tidak boleh dipisahkan apabila kita mengenali institusi pendidikan Islam.w. mereka para ulama‟ menumpukan hidup mereka untuk berkhidmat. Samalah juga sikap tiap ulama‟ dan ilmuan Islam. Zuhd. malah yang penting adalah keberadaan mereka semua pada keseluruhannya.t. bukan penyerlahan pribadi masing-masing. melalui proses pensucian dan peng-gilapanlah. Mereka. akan nampak tertera di tiang-tiang yang ada ditempat duduk bersebelahan kaunter penyambut tamu beberapa kalimat. Quwwah. lantai yang akan dipijak adalah berupa pasiran-pasiran bebatu yang telah melalui proses hakisan atau penyucian dengan air (washed gravel). oleh kerana pendidikan yang mereka lalui. Tersembunyi dibalik pintu ini. akan menjadi senantiasa tawadhu‟. di Iskandaria (Alexandaria) dan sebagainya.

anta maqsuu-di wa ridhaa-ka mat-luu-bi” Tuhanku.” Itulah falsafah dan maqsud dari reka-bentuk PERGAS di WISMA INDAH ini. Harapan setiap mereka adalah hanya untuk mendapat restu dan keredhaan Tuhan. hanya ibarat sebutir pasir di gurun yang luas. Dan walau sebanyak mana pun sumbangan mereka kepada ummah. ---------------------------------------------------------------------------------------- All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 7 . Seolah-olah hidup dan perjuangan mereka dapat disimpulkan dengan do‟a: “Ilahii. Ilmu mestilah yang memanfa‟atkan dan di manfa‟atkan. Aamin! WallaAllaahu a‟lam Zhulkeflee Haji Ismail. tetapi ilmu adalah untuk di amal. dan sekaligus giat berusaha dan ber‟amal dalam masyarakat untuk melahirkan “Khayra ummah” (ummat terbaik). Mudah-mudahan Allah s. Engkau lah maqsud (dan tujuan bagi hidup)ku.t. bagi para ulama‟ itu sendiri.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Ilmu bukan untuk ditayang dan dibangga-banggakan.w. Ianya juga adalah harapan kami untuk setiap pelajar kami dan pengunjung ke pusat pendidikan kami di PERGAS ini. menjayakan kita semua agar terdidiklah generasi Islam yang mendokong ilmu. dan keredhaan Mu lah menjadi kedambaan ku. sumbangan mereka itu adalah dianggap tetap kecil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful