P. 1
Pendidikan Islam

Pendidikan Islam

|Views: 13|Likes:
Published by Hafsah Aziz

More info:

Published by: Hafsah Aziz on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk”

AHLAN WA SAH-LAN WA MARHABA
------------------------------------------------------------------Write-up on the new premise – oleh Ustaz Zhulkeflee Hj Ismail Executive Officer (Research & Development) Artikel ini telah dimuatkan dalam makalah khas pembukaan pejabat PERGAS diWismah Indah, 448, 03-01 Changi Road bersebelahan Masjid Kassim, Singapura.

-----------------------------------------------------------------------

“Ahlan was sahlan wa marhaba” adalah kata-kata aluan di dalam menyambut kedatangan setiap para pengunjung dan tetamu. Mengalu-alukan dengan memperjelaskan kesediaan yang ada kepada tetamu dan pengunjung, juga merupakan adab yang Islami. Setiap sesuatu yang disusun sememangnya mempunyai maksud tertentu yang kami harapkan dapat memberi makna kepada mereka yang datang, agar kunjungan mereka itu lebih bererti. Sebagai memperkenalkan identiti dan matlamat kami, lambang-lambang alami dan hiasan tempat kami ini ada tersirat beberapa pengertian. Jika tidak diperjelaskan, mungkin ianya hanya setakat hiasan zahiri. Dari itu disini ingin kami perjelaskan beberapa konsep dan maksud reka-bentuk ruang yang ada di pusat kami ini.

Dengan mendapatkan tempat di Wisma Indah Masjid Kassim, PERGAS kini melangkah setapak lagi di dalam menempatkan perjuangan para Asatizah di Singapura. Didalam menyiapkan pelan ruang tingkat tiga ini, tergeraklah saya agar corak ruang tingkat PERGAS ini dapat sekaligus melambangkan juga kepada maksud dan falsafah pendidikan yang kami perjuangkan. PERGAS, atau “Persatuan Guru Islam dan Ulamak Singapura” mendokong Da‟wah dan Pendidikan Islam sebagai peranan utama kami. Peranan kami adalah sebagai penerus dan pendokong amanah para Nabi untuk mengIslamisasikan dunia melalui pendidikan insan. Konsep dan falsafah serta budaya pendidikan yang kami perjuangkan pula perlu kami paparkan. Maka dari itu reka bentuk yang kami siapkan diruang pusat kami ini, sengaja diatur untuk mengandungi makna yang tersirat. -------------------------------------------------Bermula di ruang pertama - yakni lobby. -------------------------------------------------Dengan memasuki ruang lobby ini, yang akan terserlah kepada pengunjung adalah kaunter penyambut tamu (reception counter) kami. Namun, kalau dilihat ke lantai, hiasan ruang ini terbahagi kepada tiga jenis corak hiasan yang tidak sama. Bermula dengan corak bebatuan beasar warna-warni sehingga menemukan dengan hiasan kebiru-biruan yang mengasingkannya dengan ruang lantai yang bercorak seperti pasir-pasiran di pantai.

All Rights Reserved©Zhulkeflee2000

1

memisahkan kedua corak yang kami sebutkan sebelum ini. melambangkan kedamaian jiwa serta keluhuran budi dan mengutamakan khidmat dan kebersatuan. Inilah lambang kepada pendidikan yang Islami. Yang kami ingin maksudkan adalah mesej bahawa perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik memerlukan kepada suatu pensucian. Sebagai isyarat. mencari asal kepada punca „air‟ tersebut. walaupun mempunyai keperibadian tersendiri namun keadaan mereka menampakkan kepengalaman dan kematangan (experience and maturity). Dengan memudik ke hulu. Setiap batu pula mempunyai bucu-bucu yang agak kasar serta ruang antara bebatuan kelihatan jelas dan lebar. hanya insan-insan yang suci dan berbudi luhur lah yang mampu membawa keberkesanan setiap perjuangan dan pembangunan yang bererti. Corak nya seolah-olah melambangkan „kerimasan‟ suasana. terlalu mementingkan diri.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” MAKNA Hiasan bebatuan warna warni melambangkan kepelbagaian corak hidup dan ragam. melambangkan akhir natijah batu-batu yang menjalani proses pensucian dengan air.a. terbentang pula hiasan pasir-pasiran. Suasana corak ketiga-tiganya sengaja diatur supaya mendorong seseorang untuk menyusul. Setiap bebatuan seolah-olah berhempas pulas untuk mendapatkan tempat. masing-masing manusia berlumba-lumba menyerlahkan diri dalam medan hidup.w. Keberadaan setiap butir mengarah kepada saling lengkap-melengkapi. Unsur-unsur terlalu mementingkan diri (sifat ke-„akuan‟) hilang dengan semuanya menyatu dalam satu ruang yang melambangkan kesatuan ummat sejagat Sedarkah kita bahwa setiap pasir dan batu (walaupun ada yang meremehkan keberadaan mereka dimuka bumi).sumber utama yang dijadikan Allah untuk penghidupan dan juga bahan utama untuk kesucian dan pengsucian. namun ianya tidak mengarah kepada kedamaian malah menampakkan persaingan. Sifat tiap-tiap pasir dan batu. “Barangsiapa yang melangkah kakinya keperjalanan menunutut All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 2 . nun disebarang ruang lobby ini. Pendidikan yang berlandaskan Syari‟ah. pengunjung akan diarahkan ke sebuah pintu. Maka ia dipersilakan menapak jejak mengikuti alur „air‟ tersebut. adalah diantara bahan terpenting didalam pembangunan? Sepertinya juga. Ruang lantai yang bercorak kebiruan pula. Tiap pasir dan batu tersusun dan terurus menurut tempat masing-masing dengan rapatnya. kekata Arab „Shari‟ah‟ itu juga mengandungi makna „mata air atau jalan menuju ke mata air‟. Maka jalur air itu kami bentangkan ibarat sebatang sungai. Corakcorak bebatuan yang agak besar dan mempunyai warna-warni yang agak „garang‟ ini seolah-olah memberi gambaran kepada gaya penghidupan yang „sekular‟ dan materialistik mencorakkan manusia-manusia yang bersifat individualistik. Sebagai kebalikkan nya. adalah lambang „air‟ . Ini adalah simbolik kepada keadaan kepelbagaian nilai-nilai budaya serta berbagaibagai cara hidup yang mungkin pengunjung telah pun didedahkan sebelum ini. Coraknya dibentangkan seolah-olah ibarat sungai yang mengalir. Tertera di atasnya adalah kekata yang dipetik dari Hadith Rasulullah s. yang seolah-olah telah mengalir dari ruang yang di dalam bangunan. Walaupun ianya memberi gambaran „rancak‟.

Islam meletakkan syari‟ah sebagai landasan tersebut. Kerana Rasulullah s. Ini melambangkan pendidikan Islam mengutamakan kepada adab menuntut ilmu.” (Re: S. Matlamat pendidikan Islam adalah kepada terbentuk nya insan yang „kulliy‟ (universal) dan „kamil‟(perfect). dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah. Maka dari itu. atau seperti kulit-kulit yang mesti dikupas agar sampai kepada kehalusan budi pekerti.M.” Dan bertentangan dengan pintu masuk ini ada tertera lima ayat dari Surah al-„alaq: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan. Seorang penuntut di sebut „talib‟ – (pencari) atau „saalik‟ (pengembara) dan mesti berusaha menempuh beberapa pengalaman dengan meniti kembara ilmu berlandaskan Islam. mengatakan : ”Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq manusia.KEMBARA MENUNTUT ILMU ------------------------------------------------------------------------Menuntut ilmu adalah seperti suatu pengembaraan. Sesuatu yang indah dan mengasyikkan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. dengan menyusuli air. Ruang yang pengunjung akan kemudian masuki adalah berbentuk „archway‟ – pintu pintu gerbang. ia akan menemui ruang yang di hiasi seumpama taman. maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan menuju „jannah‟ (taman syurga). Bacalah. Islam lebih mementingkan kedalaman „ilmu bukan setakat hanya mempunyai banyaknya maklumat. dengan melepaskan cara dan budaya lama yang mungkin ada. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Setiap pengembaraan mestilah mempunyai landasan dan arah tuju hala. kerana “ilmu” bermaksud “kesampaian jiwa kepada makna dan kesampaian makna kepada jiwa. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 3 . bukan diri yang „konon menguasai ilmu‟ namun tidak memberi jejas apa-apa kepada diri tersebut.” ------------------------------------------------------------------------PENDIDIKAN ISLAM .” Maka seorang penuntut ilmu adalah juga seorang pengembara yang apabila memenuhi adab-adab didalam menuntut akan merasai setiap keadaan pembelajaran mereka seumpama keberadaan mereka di dalam taman. Ini adalah suatu fahaman yang sangat kontradiktif. Hiasan „air‟ itu adalah lambang kepada makna kekata “syari‟ah” itu .“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” ilmu. Seorang pelajar Islam adalah mereka yang menyerahkan diri kepada tiap tuntutan ilmu Islam yang mereka dilalui. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.Naquib Al-Attas).a. Pelajar dikehendaki bersedia dan rela merubah diri. Ilmulah yang akan menguasai diri.w.adalah ibarat sungai dan sekaligus jalan menuju kepada mata air. yakni bertentangan dengan istilah „ilmu‟ menurut Islam. Gerbang (archway) yang dilalui seumpama „maqam‟ yang harus ditempuh dan rentasi.

Corak yang dilantai adalah secara simbolik seperti sebuah mata-air (fountain). Yakni “ „ayn-alif-lam-mim. Ini mengisyaratkan bahwa kembara pendidikan perlu kepada tahap perhentian dari bergerak.w.” (Q: Aali „Imran : 3 :191) Bilik adalah disediakan sebagai ruang untuk “halaqah” (study circle). pelajar dapat dikumpulkan oleh guru pembimbing didalamnya agar sistem „sheikhmurid‟ dapat diterapkan secara lebih berkesan lagi diluar darjah formal. melalui zikr dan fikr.a.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Taman adalah simbolik kepada kedamaian. untuk jangka masa yang mungkin agak lama. tiadalah Engkau ciptakan ii dengan sia-sia. mengatakan. Suatu tempat dan keadaan yang amat mententeramkan. Ruang ini juga di sediakan dengan tempat duduk dan juga sebuah bilik-khas yang bersebelahan dengan sebuah bilik berdinding kaca yang menpunyai corak Islami. Zikr merangkumi pembelajaran dan peringatan. Dua perkara ini . muzaakarah.ruang bilik melambangkan aspek “zikr” (melalui ta‟lim. Renungkanlah! Seorang yang benar berilmu („aalim) dan alam semesta („aalam) ditulis dengan huruf-huruf hija‟iyah yang serupa. Islam mengajarkan bahwa kita sebagai insan. Kedua aktiviti ini adalah yang menjadi aktiviti utama seorang murid. dan fikr pula adalah usaha-usaha inisiatif peribadi. Di harapkan. Ianya juga adalah aktiviti yang perlu ditanamkan supaya membiasakan murid itu agar dapat meneruskan aktiviti tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Pendidikan di All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 4 . adalah dijadikan agar tidak lalai atau leka dari mengingati Allah dan merenungi „aayat (tanda-tanda keagungan Allah) melaui aayat qawliyyah (melalui wahyu) dan juga aayat kauniyah(yang ada pada „alam). Sama ada pada waktu bersendirian ataupun pada keberadaan mereka di dunia umum. maka ia adalah taman diantara taman-taman syurga (raudhah min riyaa-dha al-jannah)”. muhaasabah diri dan lain) dan ruang duduk ditaman adalah mewakili aspek “fikr” (merenung dan berfikir kepada makna tanda-tanda alami ini)”.senantiasa berterusan : adalah simbolik kepada tidak terhingganya ilmu yang ada disisi Tuhan. Dan tentu sekali dengan corak bintang juga ia melambangkan Islam sebagai agama wahyu. Perlu kepada kesabaran dan ketekunan untuk beberapa waktu Pengembaraan menuntut ilmu kini bukan lagi diukur dengan jarak atau gerak laluan Perkembangan yang difokuskan adalah pengisian dan perubahan dalaman. uzlah. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Diharapkan akan lahirlah insan seperti digambarkan oleh Allah: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami.. Corak hiasan bintang yang berbucu lapan yang. agama samaawi (yang berasal dari langit).” Ruang ini sengaja digubah seumpama taman kerana Rasul s. “apabila berkumpulnya manusia ketempat yang dimana ilmu diajarkan. Pendidikan terus melalui dua metode tersebut. jika di ikuti jalurnya tidak akan kesampaian kepada akhir ataupun mula. Maha Suci Engkau.

selain lantainya dihiasi dengan hiasan bintang-bintang dan motif Islami. maka tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam masa kini. Seseorang yang terdidik secara Islami akan tahu letak-nya sesuatu di alam maya ini.t.w. terutama pada fikrah dan tasawwur. Pendidikan setiap Muslim kini mesti dilihat sebagai suatu kesinambungan dan hubungan sejarah ini perlu ditanamkan kepada setiap generasi Muslim.) Ini adalah harapan kami agar lahirlah para ilmuwan dan ulama‟ yang mempunyai kecemerlangan seperti ulama‟ Islam di zaman itu yang pernah memimpin dunia dibenua Eropah itu seperti IbnRushd. Tradisi ilmu inilah yang diharapkan dari pelajar-pelajar Muslim masa kini. Walaupun bentuk dan rupa benda-benda di alam semsta ini mungkin kelihatan nya berbeza-beza. Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan secara Islami. Dan tiap sentuhan kreatif mereka adalah ibarat usaha mentasbih dan mentasdiqkan keEsaan Allah s. tidak lagi berpisah-pisah. namun tiap sesuatu itu dapat diterapkan kepada suatu paradigma Tauhid.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” PERGAS menggalakkan pembelajaran secara kelompok ini (sememangnya menjadi tren pembelajaran tradisional Islam). tingkapnya dicorakkan dengan reka bentuk ala mihrab (di ilhamkan dari reka bentuk Islam-Andalusia. sumbangan-sumbangan Islam kepada dunia ilmu dan pendidikan. Alam pendidikan Islami akan merubah pandangan mereka terhadap alam. Kalau mereka para ulama‟ dahulu telah meneroka kejayaan masa kegemilangan Islam. Maqsud nya adalah diharapkan penuntut yang sudah mengalami pendidikan Islami akan menjalani perubahan. Tiap sesuatu di alam ini akan dilihatnya amat indah dan menakjubkan.w. Ini diharapkan agar menjadi wadah perangsang kepada pelajar untuk mengikuti jejak para ilmuan dan ulama‟ Islam. agar ianya menjadi satu budaya (culture) mereka yang terdidik dari PERGAS. dan lain-lain. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 5 .t. dan lain-lain . Diharapkan mereka ini akan mampu mengembangkan tradisi ini di masyarakat agar pembelajaran secara „halaqah‟ ini dapat dihidupkan dan dikembangkan semula dimasyarakat. Ibn Hazm. menurut perspektif Islam. adalah untuk terus mengembalikan kegemilangan itu. Hiasan di-dinding pula tertera beberapa maklumat yang memaparkan aspek-aspek institusi pendidikan Islam – umpamanya peribadi-peribadi ulama‟ Islam. Setiap sesuatu akan dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. -----------------------------------------------…… KEMBARA SELANJUT NYA ------------------------------------------------- Corak lantai yang seterusnya kini berubah menjadi corak hiasan yang berlambanglambang Islami (Islamic ornamental patterns). disebelah kanan menghadap „atrium. Ibn Arabi. Laluan ini pula. sehingga menimbulkan rasa syukur dan terus mendorong mereka bertasbih kepada Allah s. Al-Farabi. Al-Qurtubi. Gambar hiasan didinding pula adalah wadah untuk mengejutkan para pelajar kepada sejarah kegemilangan Islam yang dipelopori oleh para ulama‟ masa lampau yang telah menunjukkan keupayaan menyumbang kepada dunia dengan hidup mereka. A-Mawardhi.

Taqwa. „Iffah. melalui proses pensucian dan peng-gilapanlah. oleh kerana pendidikan yang mereka lalui. mengangkat derajat para ulama‟ yang beriman ketahap yang tinggi. Mereka. Namun bukanlah sifat satu atau dua biji butiran yang perlu disini. Walaupun sememangnya Allah s. kadangkala akan terserlah diantara butiran-butiran itu beberapa intan dan berlian. Zuhd. mereka para ulama‟ menumpukan hidup mereka untuk berkhidmat. serta mengembalikan atau menyerlahkan potensi sebenar bebatu itu. adalah sebuah kutub khanah. para ulama‟ Islam ini adalah umpama batu-batuan yang disebutkan ini. Sidq.t. sedar bahwa penyerlahan yang perlu baginya adalah melalui khidmat dan ketulusan budi.w. Pasir dan bebatu ini adalah pembuktian ketahanan mereka. malah yang penting adalah keberadaan mereka semua pada keseluruhannya. walaupun mempunyai riwayat tersendiri. All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 6 . bertentangan dengan pintu masuk tadi adalah sebuah pintu yang padanya tertera surah Al-„Alaq. memikul tanggung jawab sebagai pewaris para Nabi („alayhimus-salaam) – terutama dalam pembangunan (masyarakat). Budaya ini adalah suatu kelaziman para ulama‟ dan ilmuan Islam. Masing-masing lebih menumpukan kepada pembangunan ummah. kini merapatkankan barisan dalam satu penampilan yang padat dan padu. Tersembunyi dibalik pintu ini. bukan penyerlahan pribadi masing-masing. Samalah juga sikap tiap ulama‟ dan ilmuan Islam. penyelidikan dan penulisan. bukan penyerlaan „ego‟ atau penonjolan rupa. (atau seumpama-nya) Agar ianya mengimgsatkan kepada setiap Muslim yang terdidik agar senantiasa mendukung dan merealisasikan sifat dan akhlaq yang mulia ini. Aspek budaya membaca dan menulis memang tidak boleh dipisahkan apabila kita mengenali institusi pendidikan Islam. „Adalah. Ini juga adalah peringatan kita kepada kutub khanah yang termashur Islam seperti di Qurtubi (Cordova). Setiap biji pasir. Asalnya adalah tangga ketingkat atas yang kini diubah suai khas. Sebelum ke luar. Mudah-mudahan tangga-tangga didalamnya juga adalah suatu peringatan tentang betapa pentingnya pembacaan dalam kita meningkatkan ke-ilmuan itu. akan menjadi senantiasa tawadhu‟. akan nampak tertera di tiang-tiang yang ada ditempat duduk bersebelahan kaunter penyambut tamu beberapa kalimat.“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Apabila ke luar ruang – yakni lobby. Quwwah. Apabila keluar semula ke ruang lobby. namun didunia. Kefahaman mereka adalah. di Baghdad.. Malah. Ini adalah sebagai lambang natijah pendidikan Islam yang mampu merobah sifat seorang insan dengan menghilangkan sifat keras dan kotor yang tersalut padanya. penuh dengan pengalaman dan kedewasaan (matured). Saja‟ah. Mereka para ulama‟. di Iskandaria (Alexandaria) dan sebagainya. sesiapa yang mempunyai ilmu adalah mereka yang. lantai yang akan dipijak adalah berupa pasiran-pasiran bebatu yang telah melalui proses hakisan atau penyucian dengan air (washed gravel).w. walaupun kecil.t. tahu diri dan tahu letak duduknya sesuatu di alam raya kepunyaan Allah s. Ruang ini (kutub khanah) adalah simbolik kepada budaya membaca. Seorang yang benar terdidik adalah mereka yang beradab dan mendokong peradaban. Hilm. Ikhlash.

Aamin! WallaAllaahu a‟lam Zhulkeflee Haji Ismail. dan keredhaan Mu lah menjadi kedambaan ku. menjayakan kita semua agar terdidiklah generasi Islam yang mendokong ilmu.” Itulah falsafah dan maqsud dari reka-bentuk PERGAS di WISMA INDAH ini. bagi para ulama‟ itu sendiri. Seolah-olah hidup dan perjuangan mereka dapat disimpulkan dengan do‟a: “Ilahii. Harapan setiap mereka adalah hanya untuk mendapat restu dan keredhaan Tuhan. sumbangan mereka itu adalah dianggap tetap kecil.t. hanya ibarat sebutir pasir di gurun yang luas. Mudah-mudahan Allah s. anta maqsuu-di wa ridhaa-ka mat-luu-bi” Tuhanku.w. ---------------------------------------------------------------------------------------- All Rights Reserved©Zhulkeflee2000 7 .“PERGAS INDAH – falsafah reka-bentuk” Ilmu bukan untuk ditayang dan dibangga-banggakan. Ilmu mestilah yang memanfa‟atkan dan di manfa‟atkan. Ianya juga adalah harapan kami untuk setiap pelajar kami dan pengunjung ke pusat pendidikan kami di PERGAS ini. tetapi ilmu adalah untuk di amal. Dan walau sebanyak mana pun sumbangan mereka kepada ummah. dan sekaligus giat berusaha dan ber‟amal dalam masyarakat untuk melahirkan “Khayra ummah” (ummat terbaik). Engkau lah maqsud (dan tujuan bagi hidup)ku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->