ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Rubrik Penilaian Brosur 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. 3. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. Melalui . Pemprosesan maklumat 5. Ilustrasi 1. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. 3. Penentuan tajuk dan skop 2. 3. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Fungsi 1. Lemah (0-5) 2.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. 2. Pelaksanaan strategi 4. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional.Langkah menjalankan projek 1. 3. Sederhana (6-8) 3. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. menarik dan sesuai. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Penilaian awal projek 3. Tatabahasa 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik.

MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Ketepatan isi kandungan 4. Warna. Masa terhad untuk persembahan. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Kelengkapan laporan 5. ‘transitions’ dan ‘animations’. pengurusan ruang dan kreativiti 2. Keistimewaan persembahan 7. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa. ‘colour’. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. TUESDAY. SEPTEMBER 29. Cara penyampaian maklumat 6.kursus asas ini. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. . ‘drawing’.

Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . „colour‟. Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. Keberkesanan kesinambungan persembahan .risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Warna. „drawing‟. • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. „dan ciri-ciri pengawalan masa. • Melalui perisian asas ini. pengurusan ruang dan kreativiti 2.

. Masa terhad untuk persembahan.3. Ketepatan isi kandungan 4. Cara penyampaian maklumat 6. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8.pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. Kelengkapan laporan 5. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik . maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus. Keistimewaan persembahan 7.

Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. warna. Rekabentuk dan paparan salah. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. jenis tulisan dan saiz. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. ILUSTRASI Menggunakan . Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. jelas dan tidak mengandungi kesalahan.

ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . menarik dan sesuai. •Intonasi. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. ilustrasi yang pelbagai. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding. radio dan sebagainya.Surat Khabar . ilustrasi sekadar mencukupi syarat. Rekabentuk dan paparan salah. •Tatabahasa. jeda yang digunakan baik atau lemah. IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi.Televisyen . . •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak.televisyen. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak.Radio •Menepati tema / kehendak soalan. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik.

Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. persatuan.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. "Animations". Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. grafik. Masa terhad untuk persembahan. menarik dan sesuai. "Drawing" dan sebagainya. pengurusan ruang. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. Cara penyampaian maklumat. Kelengkapan laporan. Ketepatan isi kandungan. . dan kreativiti. Keberkesanan kesinambungan persembahan. ASPEK YANG DINILAI:       Warna. individu yang dapat dicapai melalui internet. organisasi.

380-.907.3.7.3 /.8 5078.3 :897.9.3 :897..3.37:.1 -:3 /.0507:.::58.:2.3./:.3802:.3 80/9.9 32.3/.9 .8.303.3/:3..5.3 :897.&$%#$ 03:3.9 03:3.7.3083.5.3873425:907.503././:39:507802-.38:3:897.908 7.7.3 3/.73.5.9.7.8.33.5.2-:3./.38..547.7 . $! O O O O O O .5/...22030:.3 0905.370. 20.2025:3..3 50-.3.3  .7805079.3/.38.380.8  03:3.. 503:7:8..3 507802-./.8.2030/.  4:2030097435.3507802-.574108843.7..30-..9438 7.9:3899:8 47.7 /.3.8.3808:.7 203.3/.9039.380-.3808:.32.3 .9/.:9.3 003..37.9:.9 0-0708.. 025:3.1.74:3/472.3.:3907309  ! #! % !.9.5...... 203..25.0507802-. .880.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful