ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Rubrik Penilaian Brosur 1. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. 2. Sederhana (6-8) 3. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Fungsi 1. 3. Pemprosesan maklumat 5. 3. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Pelaksanaan strategi 4. Penentuan tajuk dan skop 2. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. menarik dan sesuai. Ilustrasi 1. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. 3. Tatabahasa 1. Lemah (0-5) 2. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi.Langkah menjalankan projek 1. Penilaian awal projek 3. 3. Melalui . Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.

Ketepatan isi kandungan 4. Masa terhad untuk persembahan. Kelengkapan laporan 5. TUESDAY. ‘transitions’ dan ‘animations’. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. pengurusan ruang dan kreativiti 2. Keistimewaan persembahan 7. . Cara penyampaian maklumat 6. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa. Warna. SEPTEMBER 29. MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. ‘drawing’.kursus asas ini. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. ‘colour’.

„drawing‟. pengurusan ruang dan kreativiti 2. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Keberkesanan kesinambungan persembahan . • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1.Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. „dan ciri-ciri pengawalan masa. „colour‟.risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. • Melalui perisian asas ini. Warna.

Keistimewaan persembahan 7. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8. Cara penyampaian maklumat 6. Kelengkapan laporan 5. Masa terhad untuk persembahan.pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik . maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus. Ketepatan isi kandungan 4. .3.

RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. jenis tulisan dan saiz. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. warna. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Rekabentuk dan paparan salah. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. ILUSTRASI Menggunakan .

Surat Khabar . Rekabentuk dan paparan salah. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. jeda yang digunakan baik atau lemah. . FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian.Radio •Menepati tema / kehendak soalan. •Tatabahasa. •Intonasi.Televisyen . •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak. ilustrasi yang pelbagai. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding.televisyen. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. menarik dan sesuai. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. radio dan sebagainya. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. ilustrasi sekadar mencukupi syarat.

Masa terhad untuk persembahan. grafik. Keberkesanan kesinambungan persembahan. POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. individu yang dapat dicapai melalui internet. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Ketepatan isi kandungan. Cara penyampaian maklumat.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. persatuan. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". ASPEK YANG DINILAI:       Warna. dan kreativiti. "Animations". organisasi. "Drawing" dan sebagainya. . menarik dan sesuai. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. pengurusan ruang. Kelengkapan laporan.

1 -:3 /.73.3 80/9.9:...7 ./:39:507802-..3 :897.5.9438 7.7 203.574108843.908 7.370.7.74:3/472.3507802-./.9.3 :897./:.3808:.0507:.3.37.9 03:3.907.7.547. $! O O O O O O .3  .1.9 .3873425:907.30-.5/.3 50-.3..380...33.8.3/.3.9:3899:8 47. 203./.5.3/..0507802-.3 003.8 5078.3 3/.7.38..9 0-0708.9039.. 20.380-.3/:3.7 /.3 0905.3.3/.880.8  03:3.503.380-.3 507802-.2-:3.5.3..3083.7805079.38:3:897...3 :897..3.. .8.3 /.3808:..9./.9.32.7.  4:2030097435.303.9/.38.2030/.25..7. 025:3.:3907309  ! #! % !.:2.:9.5.8...::58.&$%#$ 03:3.37:.3 .2025:3.9 32.8.3802:. 503:7:8.22030:.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful