P. 1
nota penilaian bahasa

nota penilaian bahasa

|Views: 19|Likes:
Published by Wardah Solehah

More info:

Published by: Wardah Solehah on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2012

pdf

text

original

ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Ilustrasi 1. Rubrik Penilaian Brosur 1. Pelaksanaan strategi 4. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. menarik dan sesuai. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. 3. Fungsi 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Melalui . 3. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Penentuan tajuk dan skop 2. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Sederhana (6-8) 3. Penilaian awal projek 3. 3.Langkah menjalankan projek 1. Pemprosesan maklumat 5. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Lemah (0-5) 2. 2. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. 3. Tatabahasa 1. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR .

Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. ‘transitions’ dan ‘animations’. Masa terhad untuk persembahan. pengurusan ruang dan kreativiti 2. Cara penyampaian maklumat 6. SEPTEMBER 29. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Warna. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. ‘colour’. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa.kursus asas ini. TUESDAY. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. ‘drawing’. . Ketepatan isi kandungan 4. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. Keistimewaan persembahan 7. Kelengkapan laporan 5.

Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. Warna.Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . Keberkesanan kesinambungan persembahan .risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. pengurusan ruang dan kreativiti 2. • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. „dan ciri-ciri pengawalan masa. „colour‟. • Melalui perisian asas ini. „drawing‟. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional.

Kelengkapan laporan 5.3. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik . . Cara penyampaian maklumat 6. Ketepatan isi kandungan 4. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8. Keistimewaan persembahan 7. maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus.pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. Masa terhad untuk persembahan.

warna. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. ILUSTRASI Menggunakan . CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). jenis tulisan dan saiz. Rekabentuk dan paparan salah. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.

. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding. ilustrasi yang pelbagai. •Intonasi. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. jeda yang digunakan baik atau lemah.Televisyen . ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. radio dan sebagainya.televisyen. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. Rekabentuk dan paparan salah. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. ilustrasi sekadar mencukupi syarat.Surat Khabar . IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar.Radio •Menepati tema / kehendak soalan. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). •Tatabahasa. menarik dan sesuai. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak.

pengurusan ruang. Keberkesanan kesinambungan persembahan. . persatuan. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". dan kreativiti. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. menarik dan sesuai. grafik. POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. organisasi. Ketepatan isi kandungan. Kelengkapan laporan. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. "Animations". "Drawing" dan sebagainya.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Masa terhad untuk persembahan. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. Cara penyampaian maklumat. ASPEK YANG DINILAI:       Warna. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. individu yang dapat dicapai melalui internet.

.25.3 :897..5.907..3808:.380-.8  03:3..38:3:897.:2.38.1.9.370..38..3 3/./.3 50-.3.9 03:3..3.37:.5.3. 025:3.3.8 5078.5.9.9..9:3899:8 47.0507:.8.32.9438 7.3808:.37.8.::58.0507802-.303.2030/.9/.380-.3083.2025:3.3.9:.880.22030:.3/.2-:3.5/.3 003.7..74:3/472. 503:7:8./:39:507802-.3 ..503./.9 ..7.9039.7 /..9 0-0708.908 7.7 203.3 0905./:.9 32.3 :897.8.7..7..&$%#$ 03:3.33.3  .3/.3 /.574108843./.1 -:3 /.30-.3/.8.3.3507802-..7.  4:2030097435.:9..7805079.3873425:907.3 507802-. .3802:..3/:3. $! O O O O O O .380.5.547.3 80/9.5.73.7 . 20. 203.3 :897..:3907309  ! #! % !.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->