P. 1
nota penilaian bahasa

nota penilaian bahasa

|Views: 19|Likes:
Published by Wardah Solehah

More info:

Published by: Wardah Solehah on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2012

pdf

text

original

ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Langkah menjalankan projek 1. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. 3. Lemah (0-5) 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Sederhana (6-8) 3. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. 2. Rubrik Penilaian Brosur 1. Melalui . menarik dan sesuai. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Tatabahasa 1. Penentuan tajuk dan skop 2. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Pelaksanaan strategi 4. 3. 3. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Pemprosesan maklumat 5. Ilustrasi 1. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. 3. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . Penilaian awal projek 3.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Fungsi 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik.

Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. . Cara penyampaian maklumat 6. Keistimewaan persembahan 7. Kelengkapan laporan 5. Masa terhad untuk persembahan. SEPTEMBER 29. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. Warna. Ketepatan isi kandungan 4. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa. ‘drawing’. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. ‘colour’. ‘transitions’ dan ‘animations’. pengurusan ruang dan kreativiti 2. TUESDAY.kursus asas ini. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8.

• Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. pengurusan ruang dan kreativiti 2. • Melalui perisian asas ini. „dan ciri-ciri pengawalan masa. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT.risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. „colour‟. Keberkesanan kesinambungan persembahan .Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . „drawing‟. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. Warna.

Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik .pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. Keistimewaan persembahan 7. Kelengkapan laporan 5.3. Masa terhad untuk persembahan. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8. . Cara penyampaian maklumat 6. maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus. Ketepatan isi kandungan 4.

ILUSTRASI Menggunakan . Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. warna. Rekabentuk dan paparan salah. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. jenis tulisan dan saiz. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar.

IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi.Surat Khabar . Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. •Intonasi. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. . CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan salah. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . jelas dan tidak mengandungi kesalahan. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). jeda yang digunakan baik atau lemah. radio dan sebagainya. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah.Radio •Menepati tema / kehendak soalan. •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. ilustrasi yang pelbagai. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. menarik dan sesuai.televisyen.Televisyen . •Tatabahasa. ilustrasi sekadar mencukupi syarat.

Masa terhad untuk persembahan. menarik dan sesuai. "Animations". bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". Keberkesanan kesinambungan persembahan. POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. grafik.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. dan kreativiti. . Ketepatan isi kandungan. "Drawing" dan sebagainya. persatuan. Cara penyampaian maklumat. individu yang dapat dicapai melalui internet. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. ASPEK YANG DINILAI:       Warna. organisasi. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Kelengkapan laporan. pengurusan ruang.

.303.5/.3 :897.370.3/:3.7 /.3873425:907.547.3 507802-..7.9 03:3.73.37:.38..  4:2030097435.9.380. 025:3.0507802-.8.1.3/.1 -:3 /.&$%#$ 03:3.37.3 .8.7.3808:.3  .8  03:3.5..3 /.9:3899:8 47./:39:507802-.7805079.380-..9438 7.3808:.3. 503:7:8.9/.908 7.3.3.3 3/./.2025:3.3083.9 32.3 80/9.32.38:3:897.3/.9039.0507:...3507802-.25.3.907.7 203.380-.3 003.9:.22030:.2-:3. 20.574108843..7.9 .5.3/. ../:.33...7...9.5.3 50-.3 :897./.880..8 5078...9.3 :897.503.2030/.5.3802:.8.7 .. $! O O O O O O .3 0905.8.:3907309  ! #! % !.:2.5./.7.3..::58.74:3/472.38.30-.:9. 203.3.9 0-0708.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->