ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Tatabahasa 1. Ilustrasi 1. Melalui . 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. 3.Langkah menjalankan projek 1. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. 3. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Rubrik Penilaian Brosur 1. Fungsi 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Lemah (0-5) 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. menarik dan sesuai. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Pelaksanaan strategi 4. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Sederhana (6-8) 3. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . Pemprosesan maklumat 5. 3. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. 3. Penentuan tajuk dan skop 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Penilaian awal projek 3.

Masa terhad untuk persembahan. TUESDAY. pengurusan ruang dan kreativiti 2. ‘drawing’. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Keistimewaan persembahan 7. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Cara penyampaian maklumat 6. SEPTEMBER 29. Warna. Ketepatan isi kandungan 4. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. Kelengkapan laporan 5. ‘transitions’ dan ‘animations’. . ‘colour’.kursus asas ini.

„dan ciri-ciri pengawalan masa. pengurusan ruang dan kreativiti 2. „drawing‟. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Keberkesanan kesinambungan persembahan .risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional.Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. • Melalui perisian asas ini. Warna. Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. „colour‟.

pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. . Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8. Ketepatan isi kandungan 4. Kelengkapan laporan 5. Keistimewaan persembahan 7. maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus.3. Cara penyampaian maklumat 6. Masa terhad untuk persembahan. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik .

Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. Rekabentuk dan paparan salah. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). jenis tulisan dan saiz. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. warna. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. ILUSTRASI Menggunakan . Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian.

jeda yang digunakan baik atau lemah. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . ilustrasi sekadar mencukupi syarat. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat).Surat Khabar .Radio •Menepati tema / kehendak soalan. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar. •Intonasi. radio dan sebagainya. •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. •Tatabahasa.televisyen. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. menarik dan sesuai. Rekabentuk dan paparan salah. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. ilustrasi yang pelbagai.Televisyen . CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding. . •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak.

"Drawing" dan sebagainya. Keberkesanan kesinambungan persembahan. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. pengurusan ruang. Ketepatan isi kandungan. dan kreativiti. grafik. menarik dan sesuai. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. . LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. Cara penyampaian maklumat. Kelengkapan laporan. Masa terhad untuk persembahan. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". persatuan. POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. organisasi. individu yang dapat dicapai melalui internet. "Animations". ASPEK YANG DINILAI:       Warna.

3 80/9.5.370.9039.9:3899:8 47.8  03:3.907.3 :897.3808:.38..::58.9/./.3 ..7.37.8.0507:.9./. 025:3...7.3 :897.3/.. 20.5.2-:3.3  .. .3 507802-..9438 7.3507802-..3/..7.7 . 503:7:8. 203./:39:507802-.9 0-0708.33.8./:.9.38:3:897.3083.7805079.380-.2030/.9 32.74:3/472.1 -:3 /.22030:..380.30-.3 0905.9:.2025:3.3 003.3 :897.37:.547.73.3.5/.8.5.9.3..3 /.3808:.7.38.3/.8 5078.:3907309  ! #! % !.3.7 /.908 7.303...25. $! O O O O O O ...574108843.3.3802:.&$%#$ 03:3.9 .:2.1...380-.503.:9.5.5.  4:2030097435.9 03:3./.880.3/:3.3.7 203.3.32.3 50-.7..8.0507802-.3873425:907.3 3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful