ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi.Langkah menjalankan projek 1. 3. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Penentuan tajuk dan skop 2. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Sederhana (6-8) 3. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. 3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Ilustrasi 1. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Tatabahasa 1. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. Pelaksanaan strategi 4. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Lemah (0-5) 2. Penilaian awal projek 3. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. 3. 2. 3. Melalui . menarik dan sesuai. Fungsi 1.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Rubrik Penilaian Brosur 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. Pemprosesan maklumat 5.

Cara penyampaian maklumat 6. SEPTEMBER 29. MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3.kursus asas ini. pengurusan ruang dan kreativiti 2. ‘colour’. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Kelengkapan laporan 5. Warna. . ‘drawing’. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Ketepatan isi kandungan 4. ‘transitions’ dan ‘animations’. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. Masa terhad untuk persembahan. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa. TUESDAY. Keistimewaan persembahan 7.

Keberkesanan kesinambungan persembahan . persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. pengurusan ruang dan kreativiti 2. „dan ciri-ciri pengawalan masa. Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. Warna.Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. • Melalui perisian asas ini.risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. „colour‟. „drawing‟. • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional.

Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8.pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. Kelengkapan laporan 5. Cara penyampaian maklumat 6. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik . Ketepatan isi kandungan 4. .3. Keistimewaan persembahan 7. Masa terhad untuk persembahan. maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus.

Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. Rekabentuk dan paparan salah. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. warna. jenis tulisan dan saiz. Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. ILUSTRASI Menggunakan .

Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik.Surat Khabar . •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. •Intonasi. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. ilustrasi sekadar mencukupi syarat. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak. IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar. Rekabentuk dan paparan salah. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat).Televisyen . radio dan sebagainya.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. menarik dan sesuai. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding. ilustrasi yang pelbagai. •Tatabahasa. jeda yang digunakan baik atau lemah.Radio •Menepati tema / kehendak soalan. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.televisyen. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . .

POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. individu yang dapat dicapai melalui internet. Keberkesanan kesinambungan persembahan. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. dan kreativiti. ASPEK YANG DINILAI:       Warna. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". Kelengkapan laporan. Masa terhad untuk persembahan. "Drawing" dan sebagainya. grafik. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. organisasi. persatuan. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. "Animations". . pengurusan ruang. Ketepatan isi kandungan.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. menarik dan sesuai. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. Cara penyampaian maklumat.

3083.32.9/.574108843. .7 .8.3 0905. 20.30-.38:3:897.2025:3.3802:...9438 7.3..380-.:3907309  ! #! % !./.303.3873425:907.9 .38.9.8 5078..908 7.3507802-.8  03:3..3 :897.&$%#$ 03:3.880.3.5.3  .7.:9.3 .1. 025:3.5/..0507802-. 203./:..907.7.9 32.3 :897.3...370.3.3/..8.5.2-:3.7805079.  4:2030097435.9 0-0708.8.3808:./:39:507802-.0507:.9.7.503.8.7 /.1 -:3 /.38.25.3 507802-.2030/..3/.9039..547.3 003.::58.22030:.74:3/472./.37:.5.3 80/9.380.9:..3/.3 /.9 03:3..7 203.7.7. $! O O O O O O .3808:.9:3899:8 47.9.3.:2.73../.380-..3 :897.5. 503:7:8..3 3/.5.37.3 50-.33.3..3/:3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.