a

MAKTAB SULTAN ISMAIL SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN JALAN TELIPOT 15150 KOTA BHARU KELANTAN LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TING 2 TEMA: HIDUP BERMASYARAKAT TAJUK: GOTONG ROYONG 1 MALAYSIA ANJURAN: PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TARIKH: 25HB MEI 2011 TEMPAT: MAKTAB SULTAN ISMAIL

0 Strategi Perlaksanaan 6.0 Lampiran Lampiran A: Brosur Lampiran B: Gambar/foto Lampiran C: Surat Kebenaran Ibubapa/penjaga Lampiran D: Surat Kebenaran pihak sekolah .0 Pengenalan 2.0 Lokasi Kajian 4.0 Penghargaan 10.0 Tempoh Pelaksanaan 9.0 Refleksi dan kesimpulan 11.0 Objektif 3.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Kos Pelaksanaan 8.0 Masalah Perlaksanaan 7.ISI KANDUNGAN KANDUNGAN HALAMAN 1.

negara maju.1. .0 PENGENALAN Saya Mohd Arabi Bin Abu Khalil. Kelantan. Kota Bharu. Persekitaran bersih pelajar sihat. Saya menjalankan projek khidmat masyarakat secara berkumpulan dan memilih tajuk “ Gotong royong mencuci longkang utama SIC”. Kami memilih tajuk ini kerana mendapati kebersihan dan keceriaan amat penting diutamakan. ialah pelajar 2 Cekal di Maktab Sultan Ismail.

sekolah. .2.3 Untuk melahirkan pelajar yang menyayangi persekitaran dan negara. 2. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian projek ialah: 2.4 Untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri. keluarga. masyarakat dan negara.1 Untuk member kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menjaga kebersihan tempat tinggal.2 Untuk memupuk semangat kerjasama bersama dengan rakan. 2.

0 LOKASI KAJIAN Longkang sepanjang jalan utama dan pembahagi jalan utamaSIC. .3.

. Setia. Taat. Amanah.0 KUMPULAN SASARAN Pelajar tingkatan dua Cekal. dan Mulia.4. Jujur. Yakin. Ikhlas.

.00 ptg – 5 ptg. c) Pelaksanaan .Selepas gotong royong.Menyediakan peralatan untuk gotong royang.Mendapat surat kebenaran pihak sekolah untuk menjayakan projek tersebut.00 ptg .Pembahagian tugas guru yang mengawasi dan menyelia.Pelajar berkumpul di gelanggang tenis pada pukul 2. beberapa perjumpaan telah diadakan dan akhirnya mencapai persetujuan seperti berikut: .Pembahagian kelas dan kawasan gotong royong mencuci longkang .Pukul 2. b) Langkah perlaksanaan . .Gotong royong dimulakan pada pukul 3.30 ptg . peralatan di kumpul dan dikemaskan.45 ptg taklimat oleh Pn Hjh Soriana. pukul 3. penyelaras tingkatan dua.Gotong royong pada 25hb Mei 2011.5.0 STRATEGI PELAKSANAAN a) Persediaan awal Semula memulakan projek ini. . .

0 MASALAH PELAKSANAAN Kami tidak menghadapi masalah yang serius kerana semua pihak memberi sokongan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. .6.

0 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) 1. 3.50 2.00 440.00 Jumlah 1090.7. berus. penyodok longkang. plastik hitam. sarung tangan. Persegaran pelajar Penyapu lidi.00 150.00 500.00 . tuala kecil Folio 220 220 2. 2.

Jumlah pelaksanaan selama 8 jam.8. . Gotong royong dilakukan selama 5 jam. sejam setiap perjumpaan.0 TEMPOH PELAKSANAAN Projek ini telah di mulakan denganmengadakan 3 kali perjumpaan.

9. Soriana bt Mohamad yang sabar memberi tunjuk ajar dan bimbingan. Hjh. Ucapan terima kasih ditujukan kepada: i) Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. ii) Ibu dan bapa yang sentiasa member sokongan dan semangat. . Tn Saipuddin b.0 PENGHARGAAN Projek ini dapat dijalankan dengan sempurna kerana sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak. iii) Tuan pengetua. Abdullah Hj iv) Guru-guru dan rakan-rakan yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. iaitu Pn.

10. Projek ini memerlukan tenaga kerja yang banyak tetapi ianya dapat di atasi dengan kerja sama yang erat dari semua pelajar tingkatan 2 yang terlibat.0 REFLEKSI DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya projek gotong royong ini telah dijayakan dengan jayanya dan dapat memberi peluang kepada semua warga maktab khususnya pelajar tingkatan 2 untuk menjalankan aktiviti. .

1.9/9247313.5:7.5. .723 7.5..#3.

52.5... 753..51.9.234..: .#23 7.. .63#5&69.

 .723 7.57.6.2.659665143.1.

5    .&37..5124731..:6.5124.:2.659665 79.3.

5:9:29.529.4.:.7.1.3.:4.2 44/9:6265.74.51. &#&!! .2          .1.5..9:4.7.21.5/.4.245..:.

.5 /9: :.   .9 #5..203 636        43.3.4 .731 7561623652.2 .95. !%!#%!! #%%!''%&!' %  %     #9:.573.5 73..5.9.:..

2.4:.5:3.5 :...22.4.3.52.5 :3.2..65966513.77947.4.3 7947.73.515.5.1.4 43. ' #"#&!! #9625..5 6.4          .143...545.2:.

5 /4/5.575.4.973/.5 .5.52. 9.5&21./.7.529..2.9.5 27.4.5.3. #!%! #96251.5:4.1.2..52.#5  &69.5.:.7115/ /133.5.7.1..7.  9#5112..1.5/.94.:1.44/9:6265.7..5  /1.944/9.51.5 1.:.5.5:4795..5:5.9.5:.2 0.91./. 6. '5&.5.  '.:6265..515.29...1.

5.59.2.91.

3.5.23.2..5.5:5       .5 :0.3..9.9..44/9:4/.5:5.5.1.

52.5.4.9..52..1.5.:4. .. 73.5.5/.93/.2.5 15.2.9:4.55.5.4.9.1. #962544932. .. %&!& #! &0.3.55.44/973.73..5./2::5..7 .79626..245.5..59.5.29...6596655.529.9.2..51.52.9.:15..1.1.7...2.:....2:39..5.3.7.5 ..1.527..1..