a

MAKTAB SULTAN ISMAIL SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN JALAN TELIPOT 15150 KOTA BHARU KELANTAN LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TING 2 TEMA: HIDUP BERMASYARAKAT TAJUK: GOTONG ROYONG 1 MALAYSIA ANJURAN: PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TARIKH: 25HB MEI 2011 TEMPAT: MAKTAB SULTAN ISMAIL

0 Kos Pelaksanaan 8.0 Refleksi dan kesimpulan 11.ISI KANDUNGAN KANDUNGAN HALAMAN 1.0 Pengenalan 2.0 Lampiran Lampiran A: Brosur Lampiran B: Gambar/foto Lampiran C: Surat Kebenaran Ibubapa/penjaga Lampiran D: Surat Kebenaran pihak sekolah .0 Penghargaan 10.0 Lokasi Kajian 4.0 Masalah Perlaksanaan 7.0 Tempoh Pelaksanaan 9.0 Objektif 3.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Strategi Perlaksanaan 6.

. negara maju. Saya menjalankan projek khidmat masyarakat secara berkumpulan dan memilih tajuk “ Gotong royong mencuci longkang utama SIC”. Kota Bharu. Persekitaran bersih pelajar sihat.1. Kami memilih tajuk ini kerana mendapati kebersihan dan keceriaan amat penting diutamakan.0 PENGENALAN Saya Mohd Arabi Bin Abu Khalil. Kelantan. ialah pelajar 2 Cekal di Maktab Sultan Ismail.

1 Untuk member kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menjaga kebersihan tempat tinggal. sekolah.2 Untuk memupuk semangat kerjasama bersama dengan rakan. 2. .2. 2. 2. keluarga. masyarakat dan negara.4 Untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri.3 Untuk melahirkan pelajar yang menyayangi persekitaran dan negara.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian projek ialah: 2.

.0 LOKASI KAJIAN Longkang sepanjang jalan utama dan pembahagi jalan utamaSIC.3.

Taat. . Ikhlas. dan Mulia. Jujur. Yakin. Setia.0 KUMPULAN SASARAN Pelajar tingkatan dua Cekal. Amanah.4.

. penyelaras tingkatan dua.5. . b) Langkah perlaksanaan . .Menyediakan peralatan untuk gotong royang.Pelajar berkumpul di gelanggang tenis pada pukul 2.Pembahagian kelas dan kawasan gotong royong mencuci longkang .0 STRATEGI PELAKSANAAN a) Persediaan awal Semula memulakan projek ini.Pembahagian tugas guru yang mengawasi dan menyelia.Selepas gotong royong. c) Pelaksanaan .Gotong royong pada 25hb Mei 2011.45 ptg taklimat oleh Pn Hjh Soriana.Gotong royong dimulakan pada pukul 3.Mendapat surat kebenaran pihak sekolah untuk menjayakan projek tersebut.Pukul 2. pukul 3. peralatan di kumpul dan dikemaskan.00 ptg .00 ptg – 5 ptg.30 ptg . . beberapa perjumpaan telah diadakan dan akhirnya mencapai persetujuan seperti berikut: .

0 MASALAH PELAKSANAAN Kami tidak menghadapi masalah yang serius kerana semua pihak memberi sokongan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.6. .

00 150. 2. 3. plastik hitam. tuala kecil Folio 220 220 2.00 500. berus. Persegaran pelajar Penyapu lidi. sarung tangan.00 440.00 .50 2.00 Jumlah 1090.0 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) 1. penyodok longkang.7.

sejam setiap perjumpaan. Jumlah pelaksanaan selama 8 jam.8. .0 TEMPOH PELAKSANAAN Projek ini telah di mulakan denganmengadakan 3 kali perjumpaan. Gotong royong dilakukan selama 5 jam.

Hjh. ii) Ibu dan bapa yang sentiasa member sokongan dan semangat. . Abdullah Hj iv) Guru-guru dan rakan-rakan yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Soriana bt Mohamad yang sabar memberi tunjuk ajar dan bimbingan. Tn Saipuddin b. iii) Tuan pengetua.0 PENGHARGAAN Projek ini dapat dijalankan dengan sempurna kerana sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Ucapan terima kasih ditujukan kepada: i) Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.9. iaitu Pn.

0 REFLEKSI DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya projek gotong royong ini telah dijayakan dengan jayanya dan dapat memberi peluang kepada semua warga maktab khususnya pelajar tingkatan 2 untuk menjalankan aktiviti. Projek ini memerlukan tenaga kerja yang banyak tetapi ianya dapat di atasi dengan kerja sama yang erat dari semua pelajar tingkatan 2 yang terlibat. .10.

5.5.#3.1.5:7.. .723 7.9/9247313.

234.51. 753..5. .#23 7.: ...9...63#5&69.52.

1.57.723 7. .6.2.659665143.

5124731.5    .5124.&37...659665 79.:2.:6.3.

4.2 44/9:6265.7.21.1.5/.9:4..3.7.:4.245.5:9:29.1.5.51.2          .74..:.4. &#&!! .529.:.

.9.573. !%!#%!! #%%!''%&!' %  %     #9:.731 7561623652..:..9 #5.5 73.   .3..5 /9: :.4 .203 636        43.95.2 .5.

52.4.2:.4          .5 :.4 43.3 7947.77947..515..1..4:..2.5 :3.4.73.22..3.5:3.5.545.143. ' #"#&!! #9625.2.5 6..65966513.

7115/ /133.29.5 /4/5.7.5:4795.  '.973/.5.5.5.944/9./.515.  9#5112.:6265.91..5/. 6..5  /1.7.1..94. #!%! #96251..5 ..5:5. '5&.5 1.575.44/9:6265.5&21.5:.4.4.5..9.#5  &69.52.:.51.5.7.5.:1..1..3.2.529.9..:.1.7.5:4. 9.5 27.1.2.52.2 0./.

59.2.5.91.

5.3.23.5.5 :0..44/9:4/.5:5       .5:5..3.1.5..9.2.9.

2. .. 73.5/.51.6596655.527.5..4..5..9:4.:...3.5.9.59.:4.. ....1./2::5.52.1.9.9..1.5..52.5. #962544932.3.5 15.5.5 .7. %&!& #! &0.52.2:39.245.93/..2.2..9...1.4.73.5.55...44/973...2.529..79626.55.1.7 .:15.29.7.5.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful