a

MAKTAB SULTAN ISMAIL SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN JALAN TELIPOT 15150 KOTA BHARU KELANTAN LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TING 2 TEMA: HIDUP BERMASYARAKAT TAJUK: GOTONG ROYONG 1 MALAYSIA ANJURAN: PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TARIKH: 25HB MEI 2011 TEMPAT: MAKTAB SULTAN ISMAIL

0 Lampiran Lampiran A: Brosur Lampiran B: Gambar/foto Lampiran C: Surat Kebenaran Ibubapa/penjaga Lampiran D: Surat Kebenaran pihak sekolah .0 Strategi Perlaksanaan 6.0 Tempoh Pelaksanaan 9.0 Lokasi Kajian 4.ISI KANDUNGAN KANDUNGAN HALAMAN 1.0 Masalah Perlaksanaan 7.0 Pengenalan 2.0 Kos Pelaksanaan 8.0 Objektif 3.0 Refleksi dan kesimpulan 11.0 Penghargaan 10.0 Kumpulan Sasaran 5.

1. Saya menjalankan projek khidmat masyarakat secara berkumpulan dan memilih tajuk “ Gotong royong mencuci longkang utama SIC”. negara maju. Kota Bharu. Kelantan.0 PENGENALAN Saya Mohd Arabi Bin Abu Khalil. Persekitaran bersih pelajar sihat. . ialah pelajar 2 Cekal di Maktab Sultan Ismail. Kami memilih tajuk ini kerana mendapati kebersihan dan keceriaan amat penting diutamakan.

2.3 Untuk melahirkan pelajar yang menyayangi persekitaran dan negara. . 2. sekolah. keluarga.4 Untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri.2 Untuk memupuk semangat kerjasama bersama dengan rakan. masyarakat dan negara. 2.2.1 Untuk member kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menjaga kebersihan tempat tinggal.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian projek ialah: 2.

0 LOKASI KAJIAN Longkang sepanjang jalan utama dan pembahagi jalan utamaSIC.3. .

Ikhlas. Setia. dan Mulia.4. Jujur. . Amanah. Taat.0 KUMPULAN SASARAN Pelajar tingkatan dua Cekal. Yakin.

penyelaras tingkatan dua. .00 ptg . peralatan di kumpul dan dikemaskan.30 ptg . c) Pelaksanaan .0 STRATEGI PELAKSANAAN a) Persediaan awal Semula memulakan projek ini.Pembahagian kelas dan kawasan gotong royong mencuci longkang .Pelajar berkumpul di gelanggang tenis pada pukul 2.Menyediakan peralatan untuk gotong royang. pukul 3.Pukul 2.Gotong royong dimulakan pada pukul 3.45 ptg taklimat oleh Pn Hjh Soriana.Gotong royong pada 25hb Mei 2011.00 ptg – 5 ptg.Pembahagian tugas guru yang mengawasi dan menyelia.Selepas gotong royong. beberapa perjumpaan telah diadakan dan akhirnya mencapai persetujuan seperti berikut: .Mendapat surat kebenaran pihak sekolah untuk menjayakan projek tersebut. . .5. . b) Langkah perlaksanaan .

6.0 MASALAH PELAKSANAAN Kami tidak menghadapi masalah yang serius kerana semua pihak memberi sokongan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. .

0 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) 1.50 2.00 Jumlah 1090. sarung tangan. tuala kecil Folio 220 220 2. Persegaran pelajar Penyapu lidi.7. penyodok longkang. 2.00 .00 150.00 440. plastik hitam. berus. 3.00 500.

Gotong royong dilakukan selama 5 jam. sejam setiap perjumpaan.8. Jumlah pelaksanaan selama 8 jam. .0 TEMPOH PELAKSANAAN Projek ini telah di mulakan denganmengadakan 3 kali perjumpaan.

iaitu Pn.9. iii) Tuan pengetua. Hjh. Abdullah Hj iv) Guru-guru dan rakan-rakan yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Soriana bt Mohamad yang sabar memberi tunjuk ajar dan bimbingan. ii) Ibu dan bapa yang sentiasa member sokongan dan semangat. Ucapan terima kasih ditujukan kepada: i) Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. . Tn Saipuddin b.0 PENGHARGAAN Projek ini dapat dijalankan dengan sempurna kerana sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak.

. Projek ini memerlukan tenaga kerja yang banyak tetapi ianya dapat di atasi dengan kerja sama yang erat dari semua pelajar tingkatan 2 yang terlibat.0 REFLEKSI DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya projek gotong royong ini telah dijayakan dengan jayanya dan dapat memberi peluang kepada semua warga maktab khususnya pelajar tingkatan 2 untuk menjalankan aktiviti.10.

#3.723 7.9/9247313. .5..5:7.1.5.

..#23 7.: ..51.234. . 753..63#5&69.52.9..5.

659665143. .6.723 7.2.57.1.

3..5124.659665 79.&37..5124731.:6.5    .:2.

.3.245..:.7.51.7.5:9:29.2 44/9:6265.21. &#&!! .1.2          .529.74.9:4.5/.4.5.1.4.:.:4.

5 /9: :.203 636        43.3.731 7561623652....2 .9.   ..:.4 .573.9 #5.95.5 73. !%!#%!! #%%!''%&!' %  %     #9:.5.

.5:3..22.73.4.52.2.2:..4.515.143.65966513.5 6.5 :3..1..5.4          .4:.4 43. ' #"#&!! #9625.2.5 :.3.545.77947.3 7947..

44/9:6265.5.:.575.94.1.5 1.5.973/.5/.5:4795.2.1.#5  &69. '5&.515.:1.5.7.7115/ /133.5.5 /4/5...2.5.:.5&21.. 9.7.91..7./.5 .1.9.5:5.4.3. #!%! #96251.5 27.7.  '..:6265.4.5.2 0..51.52./..944/9.9.1.52..529.5:4.29..5  /1.  9#5112. 6.5:.

5.59.91.2.

5:5.5.3.9..2.3..44/9:4/.5.5 :0..5.1.23.9.5:5       .

529.2.55.44/973.9.....1...1.7.9:4.:4.5 ./2::5...52.527.5.1.5.9...59.5..55.5.3.52.52.4.. %&!& #! &0..29.5.:15..1.. .9..1.3. #962544932.4..5 15..73.5.7 ..9. 73..2.7. .79626.:..51.2.6596655.5/.5.93/.2:39.2.245.5.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful