a

MAKTAB SULTAN ISMAIL SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN JALAN TELIPOT 15150 KOTA BHARU KELANTAN LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TING 2 TEMA: HIDUP BERMASYARAKAT TAJUK: GOTONG ROYONG 1 MALAYSIA ANJURAN: PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TARIKH: 25HB MEI 2011 TEMPAT: MAKTAB SULTAN ISMAIL

0 Tempoh Pelaksanaan 9.0 Refleksi dan kesimpulan 11.0 Objektif 3.0 Kos Pelaksanaan 8.ISI KANDUNGAN KANDUNGAN HALAMAN 1.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Pengenalan 2.0 Lampiran Lampiran A: Brosur Lampiran B: Gambar/foto Lampiran C: Surat Kebenaran Ibubapa/penjaga Lampiran D: Surat Kebenaran pihak sekolah .0 Masalah Perlaksanaan 7.0 Penghargaan 10.0 Strategi Perlaksanaan 6.0 Lokasi Kajian 4.

Persekitaran bersih pelajar sihat. Kota Bharu. . ialah pelajar 2 Cekal di Maktab Sultan Ismail. Kelantan.1. Kami memilih tajuk ini kerana mendapati kebersihan dan keceriaan amat penting diutamakan. negara maju.0 PENGENALAN Saya Mohd Arabi Bin Abu Khalil. Saya menjalankan projek khidmat masyarakat secara berkumpulan dan memilih tajuk “ Gotong royong mencuci longkang utama SIC”.

keluarga.2.4 Untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri. sekolah. 2. 2. 2.2 Untuk memupuk semangat kerjasama bersama dengan rakan.1 Untuk member kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menjaga kebersihan tempat tinggal. masyarakat dan negara.3 Untuk melahirkan pelajar yang menyayangi persekitaran dan negara.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian projek ialah: 2. .

.3.0 LOKASI KAJIAN Longkang sepanjang jalan utama dan pembahagi jalan utamaSIC.

Taat. Setia. Amanah.0 KUMPULAN SASARAN Pelajar tingkatan dua Cekal.4. dan Mulia. Yakin. Jujur. Ikhlas. .

.45 ptg taklimat oleh Pn Hjh Soriana.30 ptg .Menyediakan peralatan untuk gotong royang.Gotong royong dimulakan pada pukul 3.00 ptg – 5 ptg. pukul 3. . .Gotong royong pada 25hb Mei 2011.Pelajar berkumpul di gelanggang tenis pada pukul 2.00 ptg .Pembahagian kelas dan kawasan gotong royong mencuci longkang .Pukul 2.0 STRATEGI PELAKSANAAN a) Persediaan awal Semula memulakan projek ini. beberapa perjumpaan telah diadakan dan akhirnya mencapai persetujuan seperti berikut: . peralatan di kumpul dan dikemaskan.Pembahagian tugas guru yang mengawasi dan menyelia. b) Langkah perlaksanaan . c) Pelaksanaan .5. penyelaras tingkatan dua.Selepas gotong royong.Mendapat surat kebenaran pihak sekolah untuk menjayakan projek tersebut. .

0 MASALAH PELAKSANAAN Kami tidak menghadapi masalah yang serius kerana semua pihak memberi sokongan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. .6.

00 500.00 .00 150. tuala kecil Folio 220 220 2.00 440.50 2.7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) 1. 2. penyodok longkang. berus. plastik hitam. 3. sarung tangan. Persegaran pelajar Penyapu lidi.00 Jumlah 1090.

Gotong royong dilakukan selama 5 jam.8. Jumlah pelaksanaan selama 8 jam. sejam setiap perjumpaan. .0 TEMPOH PELAKSANAAN Projek ini telah di mulakan denganmengadakan 3 kali perjumpaan.

Tn Saipuddin b.0 PENGHARGAAN Projek ini dapat dijalankan dengan sempurna kerana sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Ucapan terima kasih ditujukan kepada: i) Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Soriana bt Mohamad yang sabar memberi tunjuk ajar dan bimbingan. Abdullah Hj iv) Guru-guru dan rakan-rakan yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. iii) Tuan pengetua. ii) Ibu dan bapa yang sentiasa member sokongan dan semangat. .9. Hjh. iaitu Pn.

0 REFLEKSI DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya projek gotong royong ini telah dijayakan dengan jayanya dan dapat memberi peluang kepada semua warga maktab khususnya pelajar tingkatan 2 untuk menjalankan aktiviti. Projek ini memerlukan tenaga kerja yang banyak tetapi ianya dapat di atasi dengan kerja sama yang erat dari semua pelajar tingkatan 2 yang terlibat. .10.

5:7..5.1. .9/9247313.723 7.#3.5.

9.51.: ...#23 7.63#5&69.5.52. 753.234.. ...

 .723 7.659665143.2.1.57.6.

:2.5124..5124731..&37.5    .:6.3.659665 79.

5:9:29.21.2          .4.1.:..529.51.74.3.:.245.4.:4.7.5.7..9:4.1.5/.2 44/9:6265. &#&!! .

203 636        43.573.9.5 73.5.9 #5.4 .2 ...95.731 7561623652.5 /9: :.:..3.. !%!#%!! #%%!''%&!' %  %     #9:.   .

4:.1..52.5 6.515..5 :.22.2.5 :3.143..4...4 43.73..545.77947. ' #"#&!! #9625.65966513.4          .5.2.5:3.2:.3 7947.4.3.

4.5  /1./.5 27.:1.5 1.7.. 6..5:4.44/9:6265.7115/ /133.2.1.5:5..4.  '.529.52. #!%! #96251.#5  &69. 9.944/9.3.91.515.94.  9#5112.29.:6265.5&21...9.5 ..2.:..52.575.5:4795.973/.5.51.5/.5.5..5./.1.:.9.1.5.7..5 /4/5.7.7. '5&.1.5:.5.2 0.

5.59.2.91.

5 :0.5:5.9.44/9:4/.3.1.5.3.5.2..23.5..9.5:5       ..

5.1.9.5..29.73..2:39.2. #962544932..1.7 . %&!& #! &0..4..5...55.7...9.:4./2::5.7.9.5.1. .44/973..5 .6596655..93/..52.55.9.1.:.529.2.5.245.5 15.527.5. ....1.4..79626.2..51.1.2.5.3.52.5.9:4.3.59.52.:15.. 73.5/....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful