SMK TAMAN DESA SKUDAI LAPORAN KARNIVAL KO-AKADEMIK TAHUN 2011 KELAB/PERSATUAN: ______________________________________ Pertandingan: Tarikh: Hari

: Masa: Tempat: Guru-guru terlibat: Kahadiran pelajar: Objektif aktiviti:

Laporan aktiviti:

Penilaian program:

i) Kekuatan Program

ii) Kelemahan Program

iii) Cadangan Penambahbaikan

Senarai nama pemenang: Dokumentasi bergambar: Disediakan oleh, _____________________________ ( ) SMK TAMAN DESA SKUDAI LAPORAN KARNIVAL SUKAN/PERMAINAN 1M1S TAHUN 2011 KELAB/PERSATUAN: ______________________________________ Tarikh:

Pertandingan: Tarikh: Hari: Masa: Tempat: Guru-guru terlibat: Kahadiran pelajar: Objektif aktiviti:

Laporan aktiviti:

Penilaian program:

i) Kekuatan Program

ii) Kelemahan Program

iii) Cadangan Penambahbaikan

Senarai nama pemenang: Dokumentasi bergambar: Disediakan oleh, _____________________________ ( ) SMK TAMAN DESA SKUDAI LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM LUAR SEKOLAH TAHUN 2011 KELAB/PERSATUAN: ______________________________________ Pertandingan: Tarikh: Hari: Masa: Tempat: Guru-guru terlibat: Tarikh:

Kahadiran pelajar: Objektif aktiviti:

Laporan aktiviti:

Penilaian program:

i) Kekuatan Program

ii) Kelemahan Program

iii) Cadangan Penambahbaikan

Senarai nama pemenang: Dokumentasi bergambar: Disediakan oleh, _____________________________ ( ) SMK TAMAN DESA SKUDAI LAPORAN TAHUNAN KOKURIKULUM TAHUN 2011 KELAB/PERSATUAN: _________________________________ a) Aktiviti yang dirancang Tarikh:

b) Pelaksanaan Aktiviti

c) Tahap Pencapaian Pelajar

d) Kejayaan yang telah dihasilkan (Pelajar/Guru)

**Lampirkan gambar. Disediakan oleh, _________________ ( ) Tarikh: 3 Oktober 2011.

Semakan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum Tahun 2011 Kelab/Persatuan: ______________________________ Bil Aktiviti yang telah dirancangkan Pelaksanaan aktiviti (√ / X) Catatan
(nyatakan sebab dan aktiviti yang diganti)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.