KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN UTARA MALAYSIA

GRED / KATEGORI PEGAWAI UNTUK TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN
(Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan & Professional Serta Kumpulan Sokongan)
Sumber : Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003 , Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2005 & Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2007

ELAUN MAKAN TUGAS RASMI
Semenanjung Malaysia Sabah, Labuan & Sarawak Luar Negara

TUNTUTAN UNTUK TUGAS RASMI SEWA HOTEL TUGAS RASMI
Semenanjung Malaysia Sabah, Labuan & Sarawak Luar Negara

ELAUN LOGING TUGAS RASMI
Semenanjung Malaysia Sabah, Labuan & Sarawak

PENERBANGAN TUGAS RASMI
Dalam Negara Luar Negara

Gred Gred Utama / Khas A dan ke atas Gred Utama / Khas B dan C Gred 53 dan 54 Gred 45 hingga 52 Gred 41 hingga 44 Gred 17 hingga 40 Gred 1 hingga 16

RM 115 100 85 60 45 40 35 165 130 115 80 65 55 50

RM 370 340 320 270
Rujuk Surat Pindaan Rujuk Surat Pindaan Rujuk Surat Pindaan

RM RM Sebenar (Standard Suite) Sebenar (Bilik Superior) Bilik Biasa Sebenar (Bilik Biasa) Bilik Biasa 180 200 Rujuk Surat Pindaan 160 170 Rujuk Surat Pindaan 100 120 Rujuk Surat Pindaan 80 100 Rujuk Surat Pindaan

RM 80 75 70 60 55 35 30 85 80 75 70 60 40 35 Business Ekonomi Kelas Satu Business Ekonomi

TUNTUTAN UNTUK KURSUS (KECUALI KURSUS PRA-PERKHIDMATAN) ELAUN MAKAN SEWA HOTEL ELAUN LOGING KURSUS KURSUS KURSUS
Semenanjung Malaysia Sabah, Labuan & Sarawak Luar Negara Semenanjung Malaysia Sabah, Labuan & Sarawak Luar Negara Semenanjung Malaysia Sabah, Labuan & Sarawak

PENERBANGAN TUGAS RASMI
Dalam Negara Luar Negara

Gred Gred Utama / Khas A dan ke atas Gred Utama / Khas B dan C Gred 53 dan 54 Gred 45 hingga 52 Gred 41 hingga 44 Gred 17 hingga 40 Gred 1 hingga 16

RM 90 90 70 60 45 40 35

120 120 90 80 65 55 50

RM 300 270 240 200
Rujuk Pekeliling Rujuk Pekeliling Rujuk Pekeliling

145 130 80 65

RM Sebenar (Bilik Biasa) Sebenar (Bilik Biasa) Sebenar (Bilik Biasa) 160 Rujuk Pekeliling 140 Rujuk Pekeliling 100 Rujuk Pekeliling 80 Rujuk Pekeliling

RM 80 75 70 60 55 35 30

85 80 75 70 60 40 35

Business Ekonomi

Kelas Satu Business Ekonomi

*NOTA : 1) Elaun Harian adalah 1/2 daripada Elaun Makan Elaun Makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur. Sekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, pegawai hanya layak menuntut bahagian makan yang tidak disediakan tertakluk kepada kadar seperti berikut : a) Sarapan Pagi 20 % daripada Elaun Makan b) Makan Tengah Hari 40 % daripada Elaun Makan c) Makan Malam 40 % daripada Elaun Makan

2) "Kursus" : Bermakna sebarang kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik, lawatan sambil belajar,seminar dan bengkel, yang bercorak latihan. 3) Surat Sila sertakan surat panggilan / jemputan menghadiri sesuatu mesyuarat/kursus/seminar Panggilan/ bersama-sama borang tuntutan perjalanan sebagai rujukan untuk tujuan pengiraan Jemputan elaun-elaun.

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Sukatan Silinder Kenderaan (c.c) 1400 c.c dan ke atas 1000 c.c dan ke atas Di bawah 1000 c.c

Jarak perjalanan bertugas rasmi bagi tiap-tiap satu bulan 500 kilometer pertama 501 - 1,000 km

Kelas A 70 65 B 60 55 C (sen/ km) 50 45 D 45 40 E 40 35 A B C

Gaji Tidak Kurang dari RM 2,323.41 sebulan Tidak Kurang dari RM 2,064.60 sebulan Tidak Kurang dari RM 1,611.28 sebulan

c Di bawah 175 c.c .701 km dan seterusnya 55 50 50 45 40 35 35 30 30 25 D E Kurang dari RM 1.700 km 1.611.28 sebulan Kurang dari RM 1.1.001 .28 sebulan Tidak Kurang 175 c.611.1.

kursus/seminar pengiraan Silinder Kenderaan dan ke atas dan ke atas 1000 c.c .

c .c 175 c.ang 175 c.

9.30...2.8/.8 70/&9.

 #::!003 #::!003 #::!003 #::!003 #        :83088 4342 0.9: :83088 4342 % .:3.7.7 .7 ./. #        #   #::!003 #::!003 #::!003   # $0-03.8/. $0-03.8.8$. 70/3. 70/3.3...3 70//. 70/3.8. $0-03.7 ..3 70/3.8.

 /.5.80-....203:39:9-. $..3-07. .95.7 8023.7..3:78:8.9....3.7.39/.7 /.:!03.:3.9 ..9.3.3 /80/...3..38:7./9:39:9.75.3:7 $07./.02:/..3-07:5../..3%03.3 $:7...32.8079..3/.340 07..3.:57./02.9.32.9.3 50..3.39/./.9..38.3/80/.3.2--0.75.80-.3 .3-030 .:. /80/../..75....:05.9./.....39079.:3../..3./.3!.3 :78:8072.75.9 $...:3./.32.75...:3.7 /.2 /....:3..02:/.3.3 .3.3 .47. .7805079-07:9 .

9:208:.3203.025:9.7./7808:.9.

:78:8.

3.8023.7 !.3.

30.35037.:3 0.7::.3$3/0703/07.. .5 9. %/.380-. .3.:3 &!## $:.. . .2./.39:39:9.3507.380907:83.3:39:9::.3.3 0. .3 .9./.3-079:.58.82-. -.. . -078. .9.  2   2  2/. .9:-:.8 . 0.9.7.9.30.2.:7.507.8 -...3 4209075079. ..8      803..2.-47.. 8.8 7.3 025:9.3.

7# 80-:.3 :7.3/.3 %/.2          .3/.7# 80-:.7# 80-:.:7.7#  80-:.3 %/.3/.3 :7.:7.3/.:7.3/. %/.7# 80-:.3 .